Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JASZCZ KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/67
Nr opisu: 0000137498
Anticancer activity of functional polysuccinates with N-acetyl-cysteine in side chains.
[Aut.]: Maciej Mrówka, Katarzyna Jaszcz, Magdalena Skonieczna.
-Eur. J. Pharmacol. 2020 vol. 885. Impact Factor 3.263. Punktacja MNiSW 100.000

poliester funkcjonalny ; polibursztyniany ; reakcja click ; reakcja thiol-ene ; N-acetylocysteina ; aktywność przeciwnowotworowa

functional polyester ; polysuccinates ; click reaction ; thiol-ene reaction ; N-acetylcysteine ; anticancer activity

2/67
Nr opisu: 0000137060   
Furfural jako alternatywa dla formaldehydu w produkcji żywic fenolowych.
[Aut.]: M. Depta, Katarzyna Jaszcz.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 8, s. 1242-1250, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

furfural ; żywica fenolowa ; żywica fenolowo-furfuralowa ; żywica furanowa

furfural ; phenolic resin ; phenol-furfural resin ; furan resin

3/67
Nr opisu: 0000135713   
Nośniki polimerowe do układów inhalacyjnych na bazie betuliny.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, P. Ruszkowski, T. Sosnowski, B. Bednarczyk-Cwynar.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 54-55

4/67
Nr opisu: 0000131154
Badania nad otrzymywaniem nanosfer polimerowych z polibezwodników na bazie betuliny.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz.
W: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano and Biomateriały - od teorii do aplikacji. NABIOMA 2019. Toruń, 6-7 czerwca 2019. Materiały konferencyjne. Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 85

polibezwodniki ; betulina ; polimery biodegradowalne

polyanhydrides ; betulin ; biodegradable polymers

5/67
Nr opisu: 0000134280
Mikrosfery polimerowe na bazie betuliny do zastosowań w układach inhalacyjnych.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, B. Bednarczyk-Cwynar, P. Ruszkowski.
W: III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów. BioOrg. [Poznań], 07.12.2019. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 343-344, bibliogr. 4 poz.

betulina ; mikrosfera polimerowa ; komórki nowotworowe

betulin ; polymer microsphere ; cancer cells

6/67
Nr opisu: 0000131137
Modyfikacja powierzchni mikrosfer polimerowych z wykorzystaniem funkcjonalnych tioli.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, Patrycja Harabin.
W: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. XIII KSD, 16-18 czerwca 2019, Bachotek. Toruń : [b.w.], 2019, s. 58, bibliogr. 4 poz.

polibezwodniki ; mikrosfera ; grupa allilowa ; reakcja tiol-en

polyanhydrides ; microsphere ; allyl group ; thiol-en reaction

7/67
Nr opisu: 0000130818   
Novel polymeric derivatives of betulin with anticancer activity.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Krukiewicz, B. Bednarczyk-Cwynar, P. Ruszkowski, Katarzyna Jaszcz.
-RSC Adv. 2019 vol. 9 iss. 36, s. 20892-20900, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.119. Punktacja MNiSW 100.000

8/67
Nr opisu: 0000131131
Synteza i charakterystyka polibezwodników na bazie dibursztynianu betuliny.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, B. Bednarczyk-Cwynar, P. Ruszkowski.
W: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. XIII KSD, 16-18 czerwca 2019, Bachotek. Toruń : [b.w.], 2019, s. 16, bibliogr. 5 poz.

polibezwodniki ; betulina ; aktywność cytotoksyczna

polyanhydrides ; betulin ; cytotoxic activity

9/67
Nr opisu: 0000127300   
The use of copolymers of disuccinate betulin for the preparation of microspheres.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, B. Bednarczyk-Cwynar, P. Ruszkowski.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 166

10/67
Nr opisu: 0000127355   
The use of copolymers of disuccinate betulin for the preparation of microspheres.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz, B. Bednarczyk-Cwynar, P. Ruszkowski.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 194

11/67
Nr opisu: 0000118529   
Wykorzystanie reakcji tiol-ene do modyfikacji powierzchni mikrosfer otrzymanych z funkcjonalnych polibezwodników.
[Aut.]: Daria Niewolik, Katarzyna Jaszcz.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 791, bibliogr. 5 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

12/67
Nr opisu: 0000107563   
Patent. Polska, nr 221 824. Biodegradowalny substytut tkanki kostnej zawierający pochodną izosorbidu. Int. Cl. A61L 27/14, A61L 27/58.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Politechnika Śląska, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Polska
Twórcy: Monika Śmiga-Matuszowicz, B. Janicki, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
Zgłosz. nr 403 089 z 11.03.2013. Opubl. 31.05.2016, s. 1-4

tkanka kostna ; substytut kości ; biomateriał wstrzykiwalny

bone tissue ; bone substitute ; injectable biomaterial

13/67
Nr opisu: 0000107577   
Patent. Polska, nr 221 140. Biodegradowalny, wstrzykiwalny substytut tkanki kostnej. Int. Cl. A61L 27/14.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
Zgłosz. nr 399 328 z 28.05.2012. Opubl. 29.02.2016, s. 1-4

substytut kości ; materiał biodegradowalny ; biomateriał wstrzykiwalny

bone substitute ; biodegradable material ; injectable biomaterial

14/67
Nr opisu: 0000114292   
Injectable nanocomposites containing preferentially biodegradable poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek, R. Pilawka, M. Lesiak, A. L. Sieroń, D. Kusz.
W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 135, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 3 marca 2017]

15/67
Nr opisu: 0000101167   
Highly porous crosslinked poly(ester-anhydride) microspheres with high loading efficiency.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
-Chin. J. Polym. Sci. 2015 vol. 33 nr 9, s. 1271-1282, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 1.811. Punktacja MNiSW 25.000

poli(estro-bezwodnik) funkcjonalny ; mikrosfera sieciowalna ; fotoutwardzanie ; struktura porowata ; grupa allilowa

functional poly(ester-anhydride) ; crosslinkable microsphere ; photocurring ; porous structure ; allyl group

16/67
Nr opisu: 0000129612   
The novel semi-biodegradable interpenetrating polymer networks based on urethane-dimethacrylate and epoxy-polyester components as alternative biomaterials.
[Aut.]: Izabela Barszczewska-Rybarek, Katarzyna Jaszcz, S. Jurczyk, Grzegorz Chladek.
-Acta Bioeng. Biomech. 2015 vol. 17 no. 3, s. 13-22, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.767. Punktacja MNiSW 15.000

przenikające się sieci polimerowe ; dimetakrylany uretanu ; epoksyd poliestrowy ; analiza dynamiczno-mechaniczna ; biomateriał porowaty ; biodegradacja

interpenetrating polymer networks ; urethane-dimethacrylates ; epoxy-polyester ; dynamic-mechanical analysis ; porous biomaterial ; biodegradation

17/67
Nr opisu: 0000103799   
The novel semi-biodegradable interpenetrating polymer networks based on urethanedimethacrylate and epoxy-polyester components as alternative biomaterials.
[Aut.]: Izabela Barszczewska-Rybarek, Katarzyna Jaszcz, S. Jurczyk, Grzegorz Chladek.
-Acta Bioeng. Biomech. 2015 vol. 17 no. 3, s. 13-22, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.767. Punktacja MNiSW 15.000

dimetakrylany uretanu ; epoksy-poliester ; dynamiczna analiza mechaniczna ; biomateriał porowaty ; biodegradacja

urethane-dimethacrylates ; epoxy-polyester ; dynamic mechanical analysis ; porous biomaterial ; biodegradation

18/67
Nr opisu: 0000097518
Bioactive scaffolds prepared from unsaturated resins based on isosorbide and succinic acid.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, M. Lesiak, A. Sieroń, M. Mierzwiński, D. Kusz.
W: POLYMAT 60. 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences. Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 30 - July 1, 2014. Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2014, s. 62

19/67
Nr opisu: 0000097504
Biodegradable nanocomposites containing poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, R. Pilawka, M. Lesiak, A. Sieroń, M. Mierzwiński, D. Kusz.
W: POLYMAT 60. 60 years of Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences. Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 30 - July 1, 2014. Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2014, s. 62

20/67
Nr opisu: 0000095837   
Characterization of polysuccinate and hydroxyapatite-based nanocomposites containing poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, M. Lesiak, A. Sieroń, Marcin Staszuk, R. Pilawka, M. Mierzwiński, D. Kusz.
-Polym. Adv. Technol. 2014 vol. 25 iss. 10, s. 1145-1154, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 1.757. Punktacja MNiSW 30.000

biomateriał polimerowy ; nanokompozyty ; poli(estro-bezwodnik) ; mikrokulki

polymeric biomaterial ; nanocomposites ; poly(ester-anhydride) ; microspheres

21/67
Nr opisu: 0000090291
Effect of basic factors of preparation on characteristics, hydrolytic degradation and drug release from poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
-Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater. 2014 vol. 63 iss. 2, s. 97-106. Impact Factor 3.568. Punktacja MNiSW 30.000

mikrosfera biodegradowalna ; odparowanie rozpuszczalnika emulsyjnego ; mikrokapsułkowanie ; odwrócenie fazy ; poli(estro-bezwodnik)

biodegradable microsphere ; emulsion solvent evaporation ; microencapsulation ; phase inversion ; poly(ester-anhydride)

22/67
Nr opisu: 0000096698   
Novel bioactive polyester scaffolds prepared from unsaturated resins based on isosorbide and succinic acid.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Bartosz* Janicki, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, M. Lesiak, A. Sieroń, Wojciech Simka, M. Mierzwiński, D. Kusz.
-Mater. Sci. Eng., C Mater. Biol. Appl. 2014 vol. 45, s. 64-71, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 3.088. Punktacja MNiSW 30.000

izosorbid ; biomateriał ortopedyczny ; oligoestry pochodzenia biologicznego ; rusztowanie polimerowe

isosorbide ; orthopedic biomaterial ; biobased oligoesters ; polymeric scaffolds

23/67
Nr opisu: 0000096158
Preliminary Studies on the Properties of Novel Polymeric Composite Materials Based on Polysuccinates.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek, Marcin Staszuk.
-Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater. 2014 vol. 63 iss. 10, s. 493-501, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 3.568. Punktacja MNiSW 30.000

poliester biodegradowalny ; biomateriały ; mikrosfera ; poli(estro-bezwodnik)

biodegradable polyester ; biomaterials ; microsphere ; poly(ester-anhydride)

24/67
Nr opisu: 0000090315   
In vitro release of model compounds with different hydrophilicity from poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
-Acta Pol. Pharm., Drug Res. 2013 vol. 70 no. 6, s. 1051-1063, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.693. Punktacja MNiSW 15.000

mikrosfera biodegradowalna ; odparowanie rozpuszczalnika emulsyjnego ; poli(estro-bezwodnik) ; kinetyka uwalniania ; podawanie leku

biodegradable microsphere ; emulsion solvent evaporation ; poly(ester-anhydride) ; release kinetics ; drug delivery

25/67
Nr opisu: 0000087189   
Nowe biodegradowalne polimery biomedyczne na bazie kwasu bursztynowego.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz.
-Polimery 2013 t. 58 nr 9, s. 670-677, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.617. Punktacja MNiSW 15.000

kwas bursztynowy ; poliester funkcjonalny ; biodegradowalny cement kostny ; mikrosfera ; poli(estro-bezwodnik)

succinic acid ; functional polyester ; biodegradable bone cement ; microsphere ; poly(ester-anhydride)

26/67
Nr opisu: 0000090316   
Photocrosslinked poly(ester-anhydride) microspheres with macroporous structure.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
-Polym. Adv. Technol. 2013 vol. 24 iss. 10, s. 873-880, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 1.964. Punktacja MNiSW 30.000

poli(estro-bezwodnik) funkcjonalny ; mikrosfera sieciowalna ; grupa allilowa ; fotoutwardzanie ; struktura makroporowata

functional poly(ester-anhydride) ; crosslinkable microsphere ; allyl group ; photocurring ; macroporous structure

27/67
Nr opisu: 0000081699
Badania nad uwalnianiem substancji modelowych z poli(estro-bezwodnikowych) mikrosfer.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
W: Chemia dla środowiska i cywilizacji. 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Białystok, 16-20 września 2012. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2012, s. 397-398, bibliogr. 4 poz.

substancja modelowa ; mikrosfera ; bezwodnik alifatyczny

model substance ; microsphere ; aliphatic anhydride

28/67
Nr opisu: 0000081938   
Epoxidation of pendant allyl groups in poly(ester-anhydride)s proposed for application in drug delivery.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-React. Funct. Polym. 2012 vol. 72 no. 9, s. 650-656, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 2.505. Punktacja MNiSW 35.000

grupa allilowa ; epoksydowanie ; mikrosfera funkcjonalna ; poli(estro-bezwodnik)

allyl group ; epoxidation ; functional microsphere ; poly(ester-anhydride)

29/67
Nr opisu: 0000082952
Injectable matrices for bone tissue regeneration.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Bartosz* Janicki, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, M. Lesiak, A. Sieroń, M Mierzwiński, D. Kusz.
W: Polymers in medicine. 76th Prague Meeting on Macromolecules, Prague, Czech Republic, 1-5 July 2012. Praga : [b.w.], 2012, s. 112

30/67
Nr opisu: 0000081722
Wstrzykiwalne matryce poliestrowe dla chirurgii kostnej.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Bartosz* Janicki, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
W: Chemia dla środowiska i cywilizacji. 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Białystok, 16-20 września 2012. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2012, s. 427, bibliogr. 2 poz.

matryca poliestrowa ; chirurgia kostna ; biomateriały

polyester matrix ; bone surgery ; biomaterials

31/67
Nr opisu: 0000081685
Wykorzystanie mikrosfer jako czynnika porogennego w biodegradowalnych cementach kostnych.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Marcin Kaczmarek.
W: Technologia chemiczna - dzisiaj i jutro. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012 r. Materiały kongresowe. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2012, s. 280, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 7 supl. 0009-2886)

biomateriały ; cement kostny ; poliester ; poli(estro-bezwodnik)

biomaterials ; bone cement ; polyester ; poly(ester-anhydride)

32/67
Nr opisu: 0000072033   
Studies on hydrolytic degradation of poly(ester-anhydride)s based on oligosuccinate and aliphatic diacids.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-Polym. Degrad. Stab. 2011 vol. 96 iss. 11, . 1973-1983, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 2.769. Punktacja MNiSW 35.000

poli(estro-bezwodnik) ; degradacja hydrolityczna ; zastosowanie biomedyczne

poly(ester-anhydride) ; hydrolytic degradation ; biomedical applications

33/67
Nr opisu: 0000082922
Wstrzykiwalne porowate materiały polimerowe oparte na polibursztynianach.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Bartosz* Janicki, Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 326

34/67
Nr opisu: 0000059442
Badania nad degradacją hydrolityczną poli(estro-bezwodników) opartych na oligobursztynianach.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 204 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

35/67
Nr opisu: 0000059443
Charakterystyka usieciowanych materiałów polimerowych otrzymanych z funkcjonalnych poli(estro-bezwodników).
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 204 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

36/67
Nr opisu: 0000063555   
Preliminary studies on the hydrolytic degradation and biocompatibility of poly(3-allyloxy-1,2-propylene succinate).
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, T. Srichana.
-J. Biomater. Sci., Polym. Ed. 2010 vol. 21 iss. 6/7, s. 691-700, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.842

poliester funkcjonalny ; degradacja hydrolityczna ; biokompatybilność

functional polyester ; hydrolytic degradation ; biocompatibility

37/67
Nr opisu: 0000063347   
Synthesis, characterization and in vitro degradation of poly(ester-anhydride)s based on succinic acid and 1,6-bis-p-carboxyphenoxyhexane.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-React. Funct. Polym. 2010 vol. 70 no. 9, s. 630-638, bibliogr. 43 poz.

poli(estro-bezwodnik) ; degradacja hydrolityczna ; polimer

poly(ester-anhydride) ; hydrolytic degradation ; polymer

38/67
Nr opisu: 0000050462
Functional poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-Pol. J. Appl. Chem. 2009 vol. 53 nr 1, s. 1-7, bibliogr. 10 poz.

poli(estro-bezwodnik) ; mikrosfera funkcjonalna ; grupa allilowa

poly(ester-anhydride) ; functional microsphere ; allyl group

39/67
Nr opisu: 0000082929
Hydrolytic degradation and biocompatibility of poly(3-allyloxy-1,2-propylene succinate. Preliminary studies.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, T. Srichana.
W: Frontiers in Polymer Science. First International Symposium, Mainz, Germany, 7-9 June 2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 76

40/67
Nr opisu: 0000036799   
Badanie właściwości nowych utwardzalnych in situ biomateriałów sieciowanych z udziałem bezwodnika metakrylowego.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek.
-Polimery 2008 t. 53 nr 3, s. 213-218, bibliogr. 27 poz.

biomateriał ortopedyczny ; cement kostny ; polibursztyniany ; właściwości mechaniczne ; degradacja hydrolityczna

orthopedic biomaterial ; bone cement ; polysuccinates ; mechanical properties ; hydrolytic degradation

41/67
Nr opisu: 0000047127
Biodegradable epoxy-polyester resins cured with biogenic amines.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
W: VII International Polymer Seminar, Gliwice, June 26, 2008. Program. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 53

poliester funkcjonalny ; degradacja hydrolityczna ; aminy biogenne ; żywica epoksydowa

functional polyester ; hydrolytic degradation ; biogenic amines ; epoxy resin

42/67
Nr opisu: 0000047126
Functional poly(ester-anhydride) microspheres.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
W: VII International Polymer Seminar, Gliwice, June 26, 2008. Program. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 53

poli(estro-bezwodnik) ; degradacja hydrolityczna ; mikrosfera ; grupa funkcyjna

poly(ester-anhydride) ; hydrolytic degradation ; microsphere ; functional group

43/67
Nr opisu: 0000081968
Nowe biodegradowalne żywice epoksydowe.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-Tworz. Sztucz. Chem. 2008 vol. 42 nr 5, s. 16

44/67
Nr opisu: 0000084008
Nowe biodegradowalne żywice epoksydowe.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-Tworz. Sztucz. Chem. 2008 R. 7 nr 4, dod. Kauczuki Naturalne i Syntetyczne, s. 22-25, bibliogr. 3 poz.

45/67
Nr opisu: 0000036798   
Otrzymywanie i modyfikacja biodegradowalnych poliestrów multifunkcjonalnych.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 2008 t. 53 nr 3, s. 176-181, bibliogr. 17 poz.

poliester funkcjonalny ; polibursztyniany ; grupa allilowa ; utlenianie ; poliestrodiole ; poliestrokwasy

functional polyester ; polysuccinates ; allyl group ; oxidation ; polyesterdiols ; polyesteracids

46/67
Nr opisu: 0000047096
Preliminary studies on the hydrolytic degradation and biocompatibility of poly(3-allyloxy-1,2-propylene succinate).
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz, Monika Śmiga-Matuszowicz, T. Srichana.
W: VII International Polymer Seminar, Gliwice, June 26, 2008. Program. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 42

poliester biodegradowalny ; degradacja hydrolityczna ; biozgodność

biodegradable polyester ; hydrolytic degradation ; biocompatibility

47/67
Nr opisu: 0000047746   
Synthesis of functional poly(ester-andydride)s based on succinic acid.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz.
-React. Funct. Polym. 2008 vol. 68 no. 1, s. 351-360, bibliogr. 21 poz.

poly(estro-bezwodnik) ; polimer funkcjonalny ; degradacja hydrolityczna

poly(ester-andydride) ; functional polymer ; hydrolytic degradation

48/67
Nr opisu: 0000040066   
Characterization of new biodegradable bone cement compositions based on functional polysuccinates and methacrylic anhydride.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek.
-J. Biomater. Sci., Polym. Ed. 2007 vol. 18 iss. 7, s. 825-842, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 1.862

biomateriał ortopedyczny ; podatność na biodegradację ; cement kostny ; polibursztyniany

orthopedic biomaterial ; biodegradability ; bone cement ; polysuccinates

49/67
Nr opisu: 0000040094   
Synthesis and characterization of new functional poly(ester-anhydride)s based on succinic and sebacic acids.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
-Macromol. Symposia 2007 vol. 254, s. 109-116, bibliogr. 12 poz.

grupa allilowa ; degradacja hydrolityczna ; poli(estro-bezwodnik)

allyl group ; hydrolytic degradation ; poly(ester-anhydride)

50/67
Nr opisu: 0000023902
Otrzymywanie i charakterystyka nowych biomateriałów opartych na żywicach poliestrowo-epoksydowych.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. XI seminarium, Kraków, 25-28 września 2006. Politechnika Krakowska. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2006, s. 247-250, bibliogr. 3 poz. (Czasopismo Techniczne ; Politechnika Krakowska R. 103, z. 6-M Mechanika ; 0011-4561)

poliester funkcjonalny ; biodegradowalna żywica epoksydowa ; degradacja hydrolityczna

functional polyester ; biodegradable epoxy resin ; hydrolytic degradation

51/67
Nr opisu: 0000032647
Studies on the properties of polysuccinates and methacrylic anhydride - based biomaterials for use as a biodegradable bone cement.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek.
W: World Polymer Congress - Macro 2006, Rio de Janeiro, Brazil, July 16-21, 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 0511

52/67
Nr opisu: 0000032648
Synthesis, characterization and hydrolytic degradation of new poly(ester-anhydride)s based on succinic anhydride.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz.
W: World Polymer Congress - Macro 2006, Rio de Janeiro, Brazil, July 16-21, 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 505

53/67
Nr opisu: 0000020233
Badanie degradacji hydrolitycznej nowych cementów kostnych opartych na polibursztynianach sieciowanych dimetakrylanami glikoli oligoetylenowych.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S4-P22, bibliogr. 5 poz.

54/67
Nr opisu: 0000020231
Badanie właściwości biodegradowalnych kompozytowych cementów kostnych sieciowanych z udziałem bezwodnika metakrylowego.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S4-P23, bibliogr. 3 poz.

55/67
Nr opisu: 0000012748
Badanie właściwości nowych cementów kostnych sieciowanych (di)metakrylanami glikoli oligoetylenowych.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek, Jan** Łukaszczyk.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 382-384, bibliogr. 14 poz.

56/67
Nr opisu: 0000017265   
Evaluation of oligo(ethylene glycol) dimethacrylates effects on the properties of new biodegradable bone cement compositions.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, H.-J. Adler, E. Jaehne, Marcin Kaczmarek.
-Macromol. Biosci. 2005 vol. 5 iss. 1, s. 64-69, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.891

poliester biodegradowalny ; cement kostny ; własności mechaniczne ; biomateriał ortopedyczny

biodegradable polyester ; bone cement ; mechanical properties ; orthopedic biomaterial

57/67
Nr opisu: 0000011386   
Versatility of potential biomedical use of functional polysuccinates.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, L. Benecki, Katarzyna Jaszcz, M. Smiga.
-Macromol. Symposia 2004 vol. 210, s. 59-66, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.691

biomateriały ; biodegradowalność ; nośnik leku ; polibursztyniany

biomaterials ; biodegradability ; drug carrier ; polysuccinates

58/67
Nr opisu: 0000015459
Synthesis of functional comb-shaped polyesters based on poly(ethylene glycol) macromonomers.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, J. Kokot, Jan** Łukaszczyk.
W: Polymers for the 21th Century. Proceedings of the 5th International Polymer Seminar Gliwice 2003. Ed. by B. Trzebicka. Gliwice : The Wojciech Świętosławski Foundation for the Promotion and Development of Sciences in Poland, 2003, s. 45-50, bibliogr. 10 poz.

59/67
Nr opisu: 0000008379   
Studies on hydrolytic degradation of epoxy-polyester resins cured with glutaric anhydride.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
-Polym. Adv. Technol. 2002 vol. 13 iss. 10/12, s. 871-883. Impact Factor 1.019

żywica epoksydowa ; degradacja hydrolityczna ; biomateriały

epoxy resin ; hydrolytic degradation ; biomaterials

60/67
Nr opisu: 0000001215   
Synthesis and characteristics of biodegradable epoxy-polyester resinscured with glutaric anhydride.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
-Macromol. Chem. Phys. 2002 vol. 203 iss. 2, s. 301-308, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.359

61/67
Nr opisu: 0000012785   
Badania nad syntezą, modyfikacją i właściwościami wybranych poliestrów funkcjonalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz.
Gliwice, 2001, 168 s., bibliogr. 227 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. Jan** Łukaszczyk

62/67
Nr opisu: 0000017248
Synteza i modyfikacja grzebieniowych poliestrów funkcjonalnych otrzymanych z eteru allilowo-glicydylowego.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
W: Modyfikacja polimerów. XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Komitet Nauki o Materiałach PAN. Sekcja Materiałów Polimerowych, Instytut Chemii Przemysłowej. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 251-253, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 23 0137-1398)

63/67
Nr opisu: 0000007156   
Synthesis and modification of functional polycarbonates with pendant allyl groups.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz, W. Kuran, T. Listos.
-Macromol. Biosci. 2001 vol. 1 iss. 7, s. 282-289, bibliogr. 30 poz.

64/67
Nr opisu: 0000004051   
Studies on copolymerization of succinic anhydride and allyl glycidyl ether.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
-React. Funct. Polym. 2000 vol. 43 no. 1/2, s. 25-32. Impact Factor 0.836

poliester alifatyczny

aliphatic polyester ; succinic anhydride ; allyl glycidyl ether

65/67
Nr opisu: 0000085806   
Synthesis of functional polycarbonates by copolymerization of carbon dioxide with allyl glycidyl ether.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz, W. Kuran, T. Listos.
-Macromol. Rapid. Comm. 2000 vol. 21, s. 754-757, bibliogr. 10 poz.

66/67
Nr opisu: 0000004968
The synthesis of multifunctional polyester-epoxy resins.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
-Polimery 1999 t. 44 nr 1, s. 56-58, bibliogr. 6 poz.

67/67
Nr opisu: 0000028134
Studies on synthesis and modification of polyesters with unsaturated lateral groups.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 97-100, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie