Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JARCZYK G
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000114939
Heat treatment of single crystal superalloys.
[Aut.]: J. Preuhs, G. Jarczyk, Agnieszka Szczotok.
W: 2nd ALD Symposium on Technologies and Equipment for Aircraft Engine Components, Cracow/Rzeszow, Poland, September 26-30, 2016. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 3

2/23
Nr opisu: 0000095658
Analysis of stray grain formation in single crystal cmsx-4 superalloy.
[Aut.]: Bartosz Chmiela, D. Szeliga, Maria Sozańska, G. Jarczyk, Jan** Cwajna.
-Prakt. Metallographie 2013 vol. 50 iss. 8, s. 548, bibliogr. 9 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang. i niem.. Impact Factor 0.176. Punktacja MNiSW 15.000

3/23
Nr opisu: 0000081193
Stereological characterization of TiC carbides in bottom skull after melting of Ti-6Al-4V-0,5C alloy in vacuum induction furnace.
[Aut.]: Agnieszka Szkliniarz, G. Jarczyk.
W: Stereology and image analysis in materials science. 9th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials, Zakopane, Poland, 3-6 September 2012. Ed. Agnieszka Szczotok. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 107-112 (Solid State Phenomena ; vol. 197). Punktacja MNiSW 10.000

węglik tytanu ; stop tytanu ; charakterystyka ilościowa

TiC carbide ; titanium alloy ; quantitative characterization

4/23
Nr opisu: 0000071321   
Diffusion aluminide coatings for TiAl intermetallic turbine blades.
[Aut.]: M. Góral, Lucjan Swadźba, Grzegorz Moskal, G. Jarczyk, J. Aguilar.
-Intermetallics 2011 vol. 19 iss. 5, s. 744-747, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.649

utlenianie ; aluminidki tytanu ; łopatka turbiny ; mikroskopia elektronowa ; skanowanie

oxidation ; titanium aluminides ; turbine blade ; electron microscopy ; scanning

5/23
Nr opisu: 0000019825
Characterization of TiAlSi coating deposited by Arc-PVD method on TiAlCrNb intermetallic base alloy.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Marek* Góral, Lucjan Swadźba, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
W: Diffusion in materials. DIMAT 2004. Proceedings of the 6th International Conference on Diffusion in Materials, Cracow, Poland, July 18-23, 2004. Eds: M. Danielewski [et al.]. Uetikon-Zuerich : Trans Tech Publications, 2005, s. 1153-1156 (Diffusion and Defect Data, Solid State Data ; Pt A: Defect and Diffusion Forum ; Vol. 237/240, pt 1/2)

6/23
Nr opisu: 0000010825
Characterization of TiAlSi protective coating deposited on TiAlCrNb alloy by Arc-PVD method.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, G. Jarczyk.
W: Summer School on Mass and Charge Transport in Materials. MCTM 2004, Kraków, July 13-17, 2004. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 79-81

7/23
Nr opisu: 0000010817
Effects of thermal exposure on the microstructure and hardness of a gamma-TiAl based alloy.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Kinga Rodak, G. Jarczyk.
W: Applied crystallography. Proceedings of the XIX conference, Kraków, Poland, 1-4 September 2003. Eds: H. Morawiec, Danuta Stróż. [B.m.] : World Scientific Publishing, 2004, s. 229-232, bibliogr. 5 poz.

8/23
Nr opisu: 0000009375   
Long-term cyclic oxidation of Al-Si diffusion coatings deposited by Arc-PVD on TiAlCrNb alloy.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Grzegorz Moskal, Marek** Hetmańczyk, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
-Surf. Coat. Technol. 2004 vol. 184 iss. 1, s. 93-101, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.432

faza międzymetaliczna TiAl ; utlenianie cykliczne ; powłoka ochronna ; powłoka Arc-PVD ; powłoka aluminiowa ; Si ; modyfikacja

TiAl intermetallics ; cyclic oxidation ; protective coating ; Arc-PVD coating ; aluminide coating ; Si ; modification

9/23
Nr opisu: 0000010826
Microstructural characterization of TiAlSi protective coating deposited on TiAlCrNb alloy by Arc-PVD method.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Grzegorz Moskal, M. Góral, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
W: Sixth International Conference on Diffusion in Materials. DIMAT 2004, Kraków, Poland, 18-23 July 2004. Abstract booklet. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. O-89

10/23
Nr opisu: 0000008841
Charakterystyka mikrostrukturalna pokrycia ochronnego Al-Si uzyskanego z zawiesiny na stopie γ-TiAl.
[Aut.]: M. Góral, Grzegorz Moskal, Lucjan Swadźba, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 465-470, bibliogr. 15 poz.

11/23
Nr opisu: 0000011686
Charakterystyka mikrostrukturalna pokrycia ochronnego Al-Si uzyskanego z zawiesiny na stopie γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Lucjan Swadźba, M. Góral, G. Jarczyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 247-251, bibliogr. 15 poz.

charakterystyka mikrostrukturalna ; pokrycie ochronne ; aluminidki ; stop TiAl

microstructural characterization ; ; stress corrosion ; aluminides ; TiAl alloy

12/23
Nr opisu: 0000008839
Charakterystyka strukturalna powłoki TiAlSi otrzymanej metodą Arc-PVD na stopie γ TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, Lucjan Swadźba, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 449-456, bibliogr. 10 poz.

13/23
Nr opisu: 0000011882
Effects of thermal exposure on the microstructure and hardness of a γ-TiAl based alloy.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Kinga Rodak, G. Jarczyk.
W: Applied crystallography. Book of abstracts of the XIX conference, Kraków, 1-4 September 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 95

14/23
Nr opisu: 0000008840
Kinetyka wzrostu powłoki TiAlSi otrzymanej metodą Arc PVD na stopie γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, Lucjan Swadźba, Bogusław Mendala, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 457-464, bibliogr. 23 poz.

15/23
Nr opisu: 0000019310
Long-time cyclic oxidation of Al-Si diffusion coating deposited by Arc-PVD on TiAlCrNb alloy.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Marek** Hetmańczyk, Bogusław Mendala, Grzegorz Moskal, G. Jarczyk.
W: Proceedings of the 30th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, California, April 28 - May 2, 2003. Eds: A. Matthews [et al.]. Amsterdam : Elsevier, 2004, s. 15 (Surface and Coatings Technology ; vol. 177/178 0257-8972)

16/23
Nr opisu: 0000008327   
Structure and resistance to oxidation of an Al-Si diffusion coating deposited by Arc-PVD on a TiAlCrNb alloy.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Adolf** Maciejny, Bogusław Mendala, Grzegorz Moskal, G. Jarczyk.
-Surf. Coat. Technol. 2003 vol. 165 iss. 3, s. 273-280. Impact Factor 1.410

faza międzymetaliczna TiAl ; powłoka ochronna ; utlenianie ; metoda Arc-PVD

TiAl intermetallics ; protective coating ; oxidation ; Arc-PVD method

17/23
Nr opisu: 0000008842
Wpływ temperatury wyżarzania w atmosferze powietrza na mikrostrukturę stopu na osnowie fazy γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, M. Góral, Maria Sozańska, G. Jarczyk.
W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 7-10 X 2003. [Kraków] : [Oficyna Wydaw. EDUKACJA], [2003], s. 471-476, bibliogr. 9 poz.

18/23
Nr opisu: 0000004092
Odporność na cykliczne utlenianie pokryć dyfuzyjnych Al-Si naniesionych na stop TiAlCrNb metodą ArcPVD.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Adolf** Maciejny, Bogusław Mendala, Grzegorz Moskal, G. Jarczyk.
W: Obróbka powierzchniowa '2002. V Ogólnopolska konferencja naukowa, Częstochowa Kule, 18-20 wrzesień 2002. Pod red. L. Jezierskiego, Z. Nitkiewicza. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002, s. 395-400, bibliogr. 27 poz. (Inżynieria Materiałowa ; vol. 23, nr 5 0208-6247)

19/23
Nr opisu: 0000094122
Odporność na cykliczne utlenianie pokryć dyfuzyjnych Al-Si naniesionych na stop TiAlCrNb metodą ArcPVD.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Adolf** Maciejny, Bogusław Mendala, Grzegorz Moskal, G. Jarczyk.
-Inż. Mater. 2002 R. 23 nr 5, s. 395-400, bibliogr. 27 poz.
Referat wygłoszony na: Obróbka powierzchniowa '2002. V Ogólnopolska konferencja naukowa, Częstochowa Kule, 18-20 wrzesień 2002

20/23
Nr opisu: 0000023293
Structure and resistance to cyclic oxidation of Al-Si diffusion coatings deposited by Arc-PVD and TiAlCrNb alloy.
[Aut.]: Lucjan Swadźba, Adolf** Maciejny, Bogusław Mendala, Grzegorz Moskal, G. Jarczyk.
W: 29th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, Califonia, April 22-26, 2002. Book of Abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 17

21/23
Nr opisu: 0000020614
Wysokotemperaturowe utlenianie cykliczne i izometryczne stopu na bazie fazy γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Lucjan Swadźba, G. Jarczyk, Marek* Góral.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 119-124, bibliogr. 7 poz.

22/23
Nr opisu: 0000003219
Wpływ utleniania na stan warstwy wierzchniej stopu na bazie gamma-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Lucjan Swadźba, G. Jarczyk.
W: XXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Wisła, 2-5.X.2001 r.. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. [Kraków] : [Wydaw. Zielone Brygady. Fundacja Wspierania Inicjatw Ekologicznych], [2001], s. 411-416, bibliogr. 5 poz.

23/23
Nr opisu: 0000014134
Wysokotemperaturowe utlenianie stopów na bazie γ-TiAl.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Lucjan Swadźba, Roman** Przeliorz, G. Jarczyk.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 365-368, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie