Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JANIK MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000133133
Urban commons - czy z utopii można zrobić rzeczywistość?.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, B. Cymbrowski, Marek Janik, J. Łuksza.
-Kult. Współcz. 2019 nr 3, s. 26-39, bibliogr. 17 poz.
Tytuł zeszytu: Miasta-utopie. Koncepcja numeru: Magdalena Matysek-Imielińska, Agata Twardoch. Punktacja MNiSW 40.000

urban commons ; realne utopie ; procesy rozwojowe miast ; rozwój zrównoważony

urban commons ; real utopias ; processes of urban development ; sustainable development

2/23
Nr opisu: 0000127628
Search for 'patterns potential' of urban space - developing a new research tool with students of architecture.
[Aut.]: Marek Janik, Agnieszka Bugno-Janik.
W: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2018, Seville, Spain, 12th - 14th November, 2018. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2018, s. 6772-6776, bibliogr. 7 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095). Punktacja MNiSW 15.000

język wzorców ; badania ; jakość przestrzeni publicznej ; badania wstępne

pattern language ; research ; quality of public space ; pre-design research

3/23
Nr opisu: 0000119087   
Przedprojektowe badania przestrzeni miejskiej. Przykład zastosowania narzędzia badawczego.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 2. BIWA 2. Monografia konferencyjna. [Dokument elektroniczny]. T. 2, Miasto. Pod red. Beaty Komar. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 15-30, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

przestrzeń miejska ; badania przedprojektowe ; zagospodarowanie przestrzenne

urban space ; pre-design studies ; site planning

4/23
Nr opisu: 0000115669
Identyfikacja i interpretacja miejskich zasobów przestrzennych.
[Aut.]: Marek Janik.
W: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 7. Pod red. Sławomira Sitka. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, 2016, s. 133-144, bibliogr. 11 poz.

5/23
Nr opisu: 0000115662
Przestrzeń miejska a styl życia w kontekście zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Marek Janik, Agnieszka Bugno-Janik.
W: Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Red. Jolanta Klimczak, Katarzyna Ponikowska. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 125-133, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3490)

zrównoważony rozwój ; przestrzeń ; miasto

sustainable development ; space ; city

6/23
Nr opisu: 0000115666
Przestrzeń publiczna miasta jako otwarte muzeum.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Sfera publiczna, przestrzeń, muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury. Pod red. Elżbiety Nieroby i Borysa Cymbrowskiego. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2016, s. 221-236, bibliogr.

7/23
Nr opisu: 0000113843
Wielkie inwestycje - szansa czy zagrożenie dla Metropolii Śląskiej.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
W: Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Krzysztofa Gasidło, Tomasza Bradeckiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 69-81, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 636 Region-Miasto-Wieś ; )

metropolia ; inwestycja publiczna ; Aglomeracja Górnośląska

metropolis ; public investment ; Upper Silesian Agglomeration

8/23
Nr opisu: 0000104836   
Działania władz publicznych na mieszkaniowych terenach "zamrożonych". Przypadek Częstochowy.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Marek Janik.
W: Mieszkać w mieście. Region - miasto - wieś. Praca zbiorowa. T. 1, Sprawy mieszkaniowe. Pod. red. Agaty Twardoch. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 87-98, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 586)

Częstochowa ; zagospodarowanie przestrzenne ; intensywność zabudowy ; teren miejski

Częstochowa ; site planning ; intensity of building ; urban area

9/23
Nr opisu: 0000079402
Instrumenty ochrony i kształtowania miejskich zasobów przestrzennych.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Pod red. M. Czornik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 81-88 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

10/23
Nr opisu: 0000079786
Krytyka użyteczności idei ponowoczesności w procesie gospodarowania zasobami przestrzennymi miast powiatowych województwa śląskiego - studia przypadków.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
W: Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Pod red. M. Czornik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 150-174 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

11/23
Nr opisu: 0000077027
Przerwana tożsamość?. Gliwice: od miasta do technopolii - wstęp do studium przypadku.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2012 z. 25, s. 49-55, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

migracja ; tożsamość miasta ; przestrzeń publiczna

migration ; identity of city ; public space

12/23
Nr opisu: 0000077269   
Możliwości i ograniczenia racjonalnego zarządzania przestrzenią publiczną miasta na przykładzie Tarnowskich Gór.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 6-A/2, s. 135-141, bibliogr. 10 poz.

zarządzanie przestrzenią publiczną ; jakość przestrzeni publicznej ; Tarnowskie Góry

public space management ; quality of public space ; Tarnowskie Góry

13/23
Nr opisu: 0000068091   
Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna w programie studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Elżbieta Błeszyńska-Koclęga, Marek Janik, Szymon Opania.
-Zarz. Publiczne 2010 nr 1/2, s. 233-245

rewitalizacja ; rewaloryzacja urbanistyczna ; przestrzeń miejska

revitalization ; urban renewal ; urban space

14/23
Nr opisu: 0000058242
Przestrzeń kreatywności i kreatywność przestrzeni.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Praca zbiorowa. Pod red. A. Klasika. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 69-78 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

15/23
Nr opisu: 0000073644
Miejsce. Konstrukcja społeczna. Eksperyment na żywym organizmie miasta.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
W: Miejsce. Red.: A. Baranowski, A. Awtuch. Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2008, s. 123-128, bibliogr. 4 poz.

konstrukcja społeczna ; Tarnowskie Góry ; przestrzeń miejska

social structure ; Tarnowskie Góry ; urban space

16/23
Nr opisu: 0000039889
Wojna światów. Fenomenologia konfliktów wokół budowy autostrad (i nie tylko) w Polsce.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
W: Fenomenologia autostrady. Aspekt socjologiczny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 61-76

17/23
Nr opisu: 0000022055
Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Komunikaty VIII sympozjum, [Rybna, 29-30 czerwca 2006]. Red.: Magdalena Żmudzińska-Nowak, Agnieszka Baron, Marek Janik.
Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2006

antropologia miasta ; konferencja naukowa ; kontekst architektury

city anthropology ; conference ; context of architecture

18/23
Nr opisu: 0000018975
Poszukiwanie przestrzennych wyznaczników miejskości stymulujących rozwój społeczny.
[Aut.]: Marek Janik.
W: 30 lat Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Konferencje i wystawy. Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s. 90
Tekst równoległy w jęz. ang.

przestrzeń publiczna ; rozwój społeczny ; przestrzeń miejska

public space ; social development ; urban space

19/23
Nr opisu: 0000018961
Poszukiwanie przestrzennych wyznaczników miejskości stymulujących rozwój społeczny.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Red.: H. Zaniewska, A. Tokajuk. Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s. 187-190

20/23
Nr opisu: 0000040839
Miasto - miejsce wspólnoty.
[Aut.]: Marek Janik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 90-92

miasto ; urbanistyka ; wspólnota ; kultura ; projektowanie architektoniczne ; układ przestrzenny

city ; urbanism ; community ; culture ; architectural designing ; spatial structure

21/23
Nr opisu: 0000010824
Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania.
[Aut.]: Marek Janik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 148 s., bibliogr. 151 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 69)

22/23
Nr opisu: 0000013103   
Socjokulturowe aspekty architektury miejsc zamieszkania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek Janik.
Gliwice, 2003, 138 s., bibliogr. 152 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr inż. arch. Stanisław* Tomaszek

struktura urbanistyczna ; architektura miasta ; kształtowanie przestrzeni ; zabudowa mieszkaniowa ; socjologia miasta

urban structure ; town architecture ; space shaping ; residential area ; city sociology

23/23
Nr opisu: 0000009936
Trudna równowaga.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Architektura a nauka. Materiały VII sympozjum, Rybna, 27-28 czerwca 2002. Red.: Andrzej Niezabitowski, Magdalena Żmudzińska-Nowak, Justyna Wojtas. Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2002, s. 44-50, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie