Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JAKUBIK WIESŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 127Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/127
Nr opisu: 0000134716   
Experimental and numerical analysis of the steady stage of a new SAW structure with RR-P3HT in detection DMMP with morhological model.
[Aut.]: T. Hejczyk, Jarosław Wrotniak, Paulina Powroźnik, Wiesław Jakubik.
W: 49th Winter School on Wave and Quantum Acoustics. 16th Winter Workshop on Acoustoelectronics (AE), 25-27 February 2020, Szczyrk, Poland. Agenda and book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 19

2/127
Nr opisu: 0000133915   
Study of light-activated regioregular poly(3-hexyltiophene) ohotoconductive polymer sensing properties in nerve agent simulant (DMMP) detection.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Wiesław Jakubik, Agnieszka Stolarczyk, Anna Kaźmierczak-Bałata, Jarosław Wrotniak, Tomasz Jarosz.
-Sensors 2020 vol. 20 iss. 2, art. no. 491 s. 1-11, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

regioregularny poli(3-hejsylotiofen) ; czujnik gazów bojowych ; wykrywanie sarinu ; DMMP ; fotoaktywacja ; temperatura pomieszczenia

regioregular poly(3-hexyltiophene) ; nerve agents sensor ; sarin detection ; DMMP ; light activation ; room temperature

3/127
Nr opisu: 0000135422
Toward efficient toxic-gas detectors: exploring molecular interactions of sarin and dimethyl methylphosphonate with metal-centered phthalocyanine structures.
[Aut.]: H. Aldahhak, Paulina Powroźnik, P. Pander, Wiesław Jakubik, F. B. Dias, W. G. Schmidt, U. Gerstmann, Maciej Krzywiecki.
-J. Phys. Chem., C 2020 vol. 124 iss. 11, s. 6090-6102, bibliogr. 79 poz.. Impact Factor 4.189. Punktacja MNiSW 140.000

4/127
Nr opisu: 0000123686   
Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu.
[Aut.]: Jarosław Wrotniak, Wiesław Jakubik, Paulina Powroźnik, Agnieszka Stolarczyk, Mirosław Magnuski.
-Prz. Elektrot. 2018 R. 94 nr 6, s. 70-73, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

AFP ; akustyczna fala powierzchniowa ; wykrywanie DMMP ; dimetylometylofosforan ; polimer (RR)-P3HT

SAW ; surface acoustic wave ; DMMP detection ; dimethylmethylphosphate ; polymer (RR)-P3HT

5/127
Nr opisu: 0000124610   
Sarin-simulant detection by phthalocyanine/palladium structures:. From modeling to real sensor response.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Lucyna Grządziel, Wiesław Jakubik, Maciej Krzywiecki.
-Sens. Actuators, B Chem. 2018 vol. 273, s. 271-277, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 6.393. Punktacja MNiSW 40.000

symulacja mechanizmu wykrywania ; DMMP ; obliczenia semiempiryczne ; efekt dipola ; struktury dwuwarstwowe ftalocyjanina/tlenek palladu

sensing mechanism simulation ; DMMP ; semi-empirical calculations ; dipole effect ; phthalocyanine/palladium oxide bi-layers

6/127
Nr opisu: 0000122217   
Theoretical analysis of a surface acoustic wave gas sensor mechanism using electrical conductive bi-layer nanostructures.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Jarosław Wrotniak, Paulina Powroźnik.
-Sens. Actuators, B Chem. 2018 vol. 262, s. 947-952, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 6.393. Punktacja MNiSW 40.000

czujnik SAW ; parametr akustooptyczny ; podwójna warstwa ; nanostruktura

SAW sensor ; acoustoelectric parameter ; bi-layer ; nanostructure

7/127
Nr opisu: 0000122298   
Study of poly(3-hexyltiophene) polymer sensing properties in nerve agent simulant (DMMP) detection.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Agnieszka Stolarczyk, Jarosław Wrotniak, Wiesław Jakubik.
W: Eurosensors 2017. Proceedings of the Eurosensors Conference, Paris, France, 3-7 September 2017. Eds. Jean-Paul Viricelle, Christophe Pijolat, Mathilde Rieu. Amsterdam : Elsevier, 2017, (plik pdf) s. 1-4, bibliogr. 8 poz. (Proceedings ; vol. 1 (4) 2504-3900)
Dostępny w Internecie: http://www.mdpi.com/2504-3900/1/4/448 [Dostęp 26 marca 2018]

sensor chemiczny ; DMMP ; czynnik nerwowy ; P3HT ; półprzewodnikowy czujnik gazu

chemical sensor ; DMMP ; nerve agents ; P3HT ; semiconductor gas sensor

8/127
Nr opisu: 0000116220
Detection of nerve agents and organic vapours using thin semiconductor films.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Maciej Krzywiecki, Lucyna Grządziel, Jarosław Wrotniak, M. Pietrzyk, Wiesław Jakubik.
W: 1st International Conference InterNanoPoland 2016. International Conference Center, Katowice, 14-15 June, 2016. Abstracts book. Ed. Agnieszka Piekara, Karol Lemański. Katowice : The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support Nanonet, 2016, s. [64]

detekcja gazu ; opary organiczne ; czynnik nerwowy ; półprzewodnik organiczny ; tlenki półprzewodnikowe

gas detection ; organic vapors ; nerve agents ; organic semiconductor ; semiconductive oxides

9/127
Nr opisu: 0000113431   
Numerical analysis of sensitivity of SAW structure to the effect of toxic gases.
[Aut.]: T. Hejczyk, Tadeusz Pustelny, B. Wszołek, Wiesław Jakubik, Erwin Maciak.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 4, s. 747-755, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

akustyczna fala powierzchniowa ; SAW ; wzór Ingebrigtsena ; równanie dyfuzji gazu ; analiza numeryczna

surface acoustic wave ; SAW ; Ingebrigtsen's formula ; gas diffusion equation ; gaseous acoustic sensor ; numerical analysis

10/127
Nr opisu: 0000113426   
Study of sensing mechanisms in nerve agent sensors based on phthalocyanine-palladium structures.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Maciej Krzywiecki, Lucyna Grządziel, Wiesław Jakubik.
W: Eurosensors 2016. Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference, 4-7 Sepember 2016. Eds.: Istvá Bársony, Zsolt Zolnai, Gábor Battistig. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 586-589, bibliogr. 10 poz. (Procedia Engineering ; vol. 168 1877-7058)

11/127
Nr opisu: 0000112022   
Theoretical analysis of acoustoelectrical sensitivity in SAW gas sensors with single and bi-layer structures.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Paulina Powroźnik, Jarosław Wrotniak, Maciej Krzywiecki.
-Sens. Actuators, B Chem. 2016 vol. 236, s. 1069-1074, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 5.401. Punktacja MNiSW 40.000

czułośc akustoelektryczna ; jedno- i dwu-warstwowe konstrukcje czujników ; czujnik SAW

acoustoelectric sensitivity ; single and bi-layer sensor structures ; SAW sensor

12/127
Nr opisu: 0000105026   
Detection of organophosphorus (DMMP) vapour using phthalocyanine-palladium bilayer structures.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Wiesław Jakubik, Anna Kaźmierczak-Bałata.
W: Eurosensors 2015. Eds.: Gerald Urban, Jurgen Wollenstein, Jochen Kieninger. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 368-371, bibliogr. 10 poz. (Procedia Engineering ; vol. 120 1877-7058)

czujnik gazu ; DMMP ; ftalocyjanina ; pallad

gas sensor ; DMMP ; phthalocyanine ; palladium

13/127
Nr opisu: 0000118108
Experimental results and numerical analysis of the response of SAW sensors to CO concentration below 25 ppm.
[Aut.]: T. Hejczyk, B. Wszołek, Wiesław Jakubik.
W: 44th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, 2nd to 6th March 2015, Szczyrk, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 1

14/127
Nr opisu: 0000098838   
Numerical and experimental analysis of the response of a SAW structure with WO3 layers on action of carbon monoxide.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, Wiesław Jakubik.
-Arch. Acoust. 2015 vol. 40 no. 1, s. 19-24, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.661. Punktacja MNiSW 20.000

czujnik gazu ; tlenek węgla ; CO ; podłoże piezoelektryczne ; modelowanie numeryczne ; akustyczna fala powierzchniowa ; efekt akustoelektryczny ; wzór Ingebrigtsena

gas sensor ; carbon monoxide ; CO ; piezoelectric substrate ; numerical modelling ; surface acoustic wave ; acoustoelectric effect ; Ingebrigtsen's formula

15/127
Nr opisu: 0000104607
Organophosphorus vapours detection using phthalocyanine-palladium nanostructures.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Lucyna Grządziel, Maciej Krzywiecki, Anna Kaźmierczak-Bałata, Wiesław Jakubik.
W: IX International Workshop on Semiconductor Gas Sensors. SGS 2015, Zakopane, Poland, 13-16 December 2015. Programme, abstracts, info. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 45

16/127
Nr opisu: 0000104706   
Theoretical analysis of acoustoelectrical sensitivity in SAW gas sensors.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Paulina Powroźnik, Jarosław Wrotniak, Maciej Krzywiecki, T. Hejczyk.
W: Eurosensors 2015, Sep 06-09, 2015, Freiberg, Germany. Eds.: Gerald Urban, Jurgen Wollenstein, Jochen Kieninger. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 1261-1264, bibliogr. 5 poz. (Procedia Engineering ; vol. 120 1877-7058)

akustoelektryka ; wrażliwość ; czujnik SAW

acoustoelectric ; sensitivity ; SAW sensor

17/127
Nr opisu: 0000095797   
Elemental theory of a SAW gas sensor based on electrical conductivity changes in bi-layer nanostructures.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Sens. Actuators, B Chem. 2014 vol. 203 s. 511-516, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 4.097. Punktacja MNiSW 40.000

czujnik gazu SAW ; nanostruktura dwuwarstwowa ; przewodność elektryczna

SAW gas sensor ; bilayer nanostructure ; electrical conductivity

18/127
Nr opisu: 0000097917   
Numerical analysis of the SAW sensor response on CO gas.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
W: 43rd Winter School on Wave and Quantum Acoustics, 3rd to 7th March 2014, Szczyrk, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1

19/127
Nr opisu: 0000077214   
Bi-layer nanostructures of CuPc and Pd for resistance-type and SAW-type hydrogen gas sensors.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Maciej Krzywiecki, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk.
-Sens. Actuators, B Chem. 2012 vol. 175, s. 255-262, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 3.535. Punktacja MNiSW 40.000

nanostruktura ; czujnik SAW ; czujnik rezystancyjny ; ftalocyjanina miedzi ; pallad ; wodór

nanostructure ; SAW sensor ; resistance sensor ; copper phthalocyanine ; palladium ; hydrogen

20/127
Nr opisu: 0000083699   
Theory of SAW gas sensor based on bi-layer conductivity changes.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
W: Eurosensors 2012. 26th European Conference on Solid-State Transducers, Kraków, Poland, September 9-12, 2012. Eds: R. Walczak, J. Dziuban. Amsterdam : Elsevier, 2012, s. 1287-1290, bibliogr. 3 poz. (Procedia Engineering ; vol. 47 1877-7058)

czujnik SAW ; struktura dwuwarstwowa ; przewodność

SAW sensor ; bilayer structure ; conductivity

21/127
Nr opisu: 0000075965   
Zastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w czujnikach gazowych.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 194 s., bibliogr. 149 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 413)

akustyczna fala powierzchniowa ; czujnik gazowy ; struktura sensorowa ; metodologia badań

surface acoustic wave ; gas sensor ; sensor structure ; methodology of research

22/127
Nr opisu: 0000070116   
Layered thin film nanostructures of Pd/WO3-x as resistance gas sensors.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Wiesław Jakubik.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2011 vol. 59 no. 4, s. 401-407, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.966. Punktacja MNiSW 30.000

trójtlenek wolframu ; pallad ; amoniak ; dwutlenek azotu ; czujnik rezystancyjny

tungsten trioxide ; palladium ; ammonia ; nitrogen dioxide ; resistance sensor

23/127
Nr opisu: 0000062792   
Analytical model of semiconductor sensor layers in SAW gas sensors.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1148-1152, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.467

półprzewodnik ; materiały piezoelektryczne ; prędkość ; piezoelektryczność ; elektroakustyka

semiconductor ; piezoelectric materials ; speed ; piezoelectricity ; electro-acoustics

24/127
Nr opisu: 0000062794   
Numerical results of modeling semiconductor sensor layers in SAW gas sensors.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1158-1160, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.467

półprzewodnik ; materiały piezoelektryczne ; przewodnictwo elektryczne ; dyfuzja

semiconductor ; piezoelectric materials ; electric conductivity ; diffusion

25/127
Nr opisu: 0000062793   
Semiconductor sensor layer in SAW gas sensors configuration.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1153-1157, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.467

półprzewodnik ; Fala Rayleigha ; piezoelektryczność ; fala seismiczna

semiconductor ; Rayleigh wave ; piezoelectricity ; seismic wave

26/127
Nr opisu: 0000071754   
Surface acoustic wave-based gas sensors.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Thin Solid Films 2010 vol. 520 iss. 3, s. 986-993, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 1.935

akustyczna fala powierzchniowa ; Fala Rayleigha

surface acoustic wave ; Rayleigh wave ; gas sensor ; czujnik gazu ; folia warstwowa ; layered film

27/127
Nr opisu: 0000051994   
Bilayer structures of NiOx and Pd in surface acoustic wave and electrical gas sensor systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 315-320, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.433

28/127
Nr opisu: 0000107775   
Patent. Polska, nr 203 823. Hybrydowy sensor wodoru z akustyczną falą powierzchniową. Int. Cl. H01L 41/00, G01N 27/00, G01N 29/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Tadeusz Pustelny, Stanisław** Kochowski, Jerzy Bodzenta.
Zgłosz. nr 359 280 z 21.03.2003. Opubl. 30.11.2009, s. 1-4

czujnik gazu ; czujnik hybrydowy ; fala akustyczna

gas sensor ; hybrid sensor ; acoustic wave

29/127
Nr opisu: 0000056437   
Hydrogen gas-sensing with bilayer structures of WO3 and Pd in SAW and electric systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Thin Solid Films 2009 vol. 517 iss. 22, s. 6188-6191, bibliogr. 12 poz.

detektor wodorowy ; struktura dwuwarstwowa ; trójtlenek wolframu ; pallad ; akustyczna fala powierzchniowa ; metoda elektryczna

hydrogen sensor ; bilayer structure ; tungsten trioxide ; palladium ; surface acoustic wave ; electrical method

30/127
Nr opisu: 0000107772   
Patent. Polska, nr 203 784. Optyczno-oporowy czujnik i sposób pomiaru stężenia wodoru w oleju. Int. Cl. G01N 27/27, G01N 21/55, G01N 33/28.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jerzy Bodzenta, Stanisław** Kochowski, Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
Zgłosz. nr 360 923 z 27.06.2003. Opubl. 30.11.2009, s. 1-4

czujnik optyczny ; czujnik oporowy ; pomiar stężenia

optical sensor ; resistance sensor ; concentration measurement

31/127
Nr opisu: 0000054764   
SAW hydrogen gas sensor based on WO3 and Pd nanostructures.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
W: Proceedings of the Eurosensors XXIII Conference, [Lausanne, Switzerland, 6-9 September 2009]. Ed. by J. Brugger and D. Briand. [B.m.] : Elsevier, 2009, s. 200-203, bibliogr. 3 poz. (Procedia Chemistry ; vol. 1, iss. 1)

czujnik SAW ; wodór ; trójtlenek wolframu ; pallad ; nanostruktura

SAW sensor ; hydrogen ; tungsten trioxide ; palladium ; nanostructure

32/127
Nr opisu: 0000107730   
Patent. Polska, nr 204 036. Sposób wyznaczania koncentracji wodoru w hybrydowym czujniku wodoru z akustyczną falą powierzchniową. Int. Cl. G01N 27/00, G01N 29/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
Zgłosz. nr 363 812 z 01.12.2003. Opubl. 31.12.2009, s. 1-2

czujnik hybrydowy ; czujnik wodoru

hybrid sensor ; hydrogen sensor

33/127
Nr opisu: 0000038649   
Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Henryk Urzędniczok.
-Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 89-91, bibliogr. 2 poz.

struktura warstwowa ; struktura sensorowa ; pallad ; tlenek metalu ; fala powierzchniowa

layered structure ; sensor structure ; palladium ; metal oxide ; surface wave

34/127
Nr opisu: 0000073181
Badania struktury cienkich warstw SnO2 oraz ich właściwości sensorowych w atmosferze zawierającej tlen.
[Aut.]: Weronika Izydorczyk, Bogusława Adamowicz, Jacek Izydorczyk, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, Janusz Mazurkiewicz, Waldemar Kwaśny, Jacek* Mazur, Jerzy Bodzenta, Wiesław Jakubik, Andrzej** Klimasek, J. Żywicki.
W: II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 czerwca 2008. Książka streszczeń. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. Sr-P-10

SnO2 ; nanowarstwa ; właściwości sensorowe

SnO2 ; nanolayer ; sensor properties

35/127
Nr opisu: 0000038648   
Badania wpływu temperatury na czujniki gazów z akustyczną falą powierzchniową.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Jakubik.
-Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 77-79, bibliogr. 4 poz.

czujnik gazu ; czujnik AFP ; fala powierzchniowa ; wpływ temperatury

gas sensor ; SAW sensor ; surface wave ; temperature dependence

36/127
Nr opisu: 0000046569
Detekcja wodoru z wykorzystaniem palladu oraz tlenku niklu w układzie sensorowym z akustyczną falą powierzchniową.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
-Probl. Ekspl. 2008 nr 4, s. 73-80, bibliogr. 3 poz.

pallad ; tlenek niklu ; wodór ; akustyczna fala powierzchniowa

palladium ; nickel oxide ; hydrogen ; surface acoustic wave

37/127
Nr opisu: 0000047714   
Interactions of the polyaniline and nafion bilayer sensor structure with ammonia in a dry and wet air atmosphere.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Eur. Phys. J., Spec. Top. 2008 vol. 154 iss. 1, s. 93-96, bibliogr. 20 poz.
Referat wygłoszony na 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustics. Impact Factor 0.689

38/127
Nr opisu: 0000050150   
Response to oxygen and chemical properties of SnO2 thin-film gas sensors.
[Aut.]: Bogusława Adamowicz, Weronika Izydorczyk, Jacek Izydorczyk, Andrzej** Klimasek, Wiesław Jakubik, J. Żywicki.
-Vacuum 2008 vol. 82 iss. 10, s. 966-970, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.114

dwutlenek cyny ; RGTO ; adsorpcja tlenu ; spektroskopia elektronów Augera ; czujnik gazowy

tin dioxide ; RGTO technology ; oxygen adsorption ; Auger electron spectroscopy ; gas sensor

39/127
Nr opisu: 0000041375   
Response to oxygen and chemical properties of SnO2 thin-film gas sensors.
[Aut.]: Bogusława Adamowicz, Weronika Izydorczyk, Jacek Izydorczyk, Andrzej** Klimasek, Wiesław Jakubik, J. Żywicki.
W: Proceedings of the 9th Electron Technology Conference. ELTE 2007, Cracow, 4-7 September 2007. Ed. by B. Dziurdzia, T. Pisarkiewicz. [B.m.] : Elsevier, 2008, s. 966-970, bibliogr. 16 poz. (Vacuum ; vol. 82, iss. 10 0042-207X)

GaN ; technika wzrostu MOVPE ; podłoża proszkowe nanokrystaliczne

GaN ; MOVPE growth technique ; nanocrystalline powder substrates

40/127
Nr opisu: 0000039324   
Surface acoustic wave hyfrogen gas sensor based on layered structure of palladium/metal-free phthalocyanine.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2008 vol. 56 no. 2, s. 133-138, bibliogr. 16 poz.

konstrukcja warstwowa ; ftalocyjanina niemetaliczna ; pallad ; czujnik wodoru ; akustyczna fala powierzchniowa

layered structure ; metal-free phthalocyanine ; palladium ; hydrogen gas sensor ; surface acoustic wave

41/127
Nr opisu: 0000039728
Wieloparametrowy przetwornik składu mieszanin gazowych z przetwornikami typu SAW.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Wiesław Jakubik.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2008 R. 54 z. 1 (205), s. 123-132, bibliogr. 15 poz.

czujnik SAW ; czujnik gazu ; przetwornik wieloparametrowy

SAW sensor ; gas sensor ; multiparameter converter

42/127
Nr opisu: 0000054707
Application of a multilayer structure in the SAW gas sensor.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
W: 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, [Wisła, Poland, 26th February - 2nd March 2007]. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 1-1, bibliogr. 3 poz.

43/127
Nr opisu: 0000039993   
Investigations of thin film structures of WO3 and WO3 with Pd for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Thin Solid Films 2007 vol. 515 iss. 23, s. 8345-8350, bibliogr. 13 poz.
Zawiera materiały z: 5th International Workshop on Semiconductor Gas Sensors - SGS'2006, Ustroń, Poland, 10-13 September 2006. Impact Factor 1.693

trójtlenek wolframu ; pallad ; struktura dwuwarstwowa ; czujnik wodoru ; akustyczna fala powierzchniowa

tungsten trioxide ; palladium ; bilayer structure ; hydrogen sensor ; surface acoustic wave

44/127
Nr opisu: 0000039990   
Metal-free phthalocyanine and palladium sensor structure with a polyethylene membrane for hydrogen detection in SAW systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
-Sens. Actuators, B Chem. 2007 vol. 127 iss. 2, s. 295-303, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.934

ftalocyjanina niemetaliczna ; pallad ; membrana polietylenowa ; akustyczna fala powierzchniowa ; system SAW

metal-free phthalocyanine ; palladium ; polyethylene membrane ; surface acoustic wave ; SAW system

45/127
Nr opisu: 0000076037
Multichannel surface acoustic wave structure for gas detection.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
W: IX Electron Technology Conference. ELTE 2007, Kraków, 4-7.09.2007. Book of abstracts. Eds: K. Zakrzewska [et al.]. Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, 2007, s. 129

46/127
Nr opisu: 0000056775   
Polyaniline thin films as a toxic gas sensors in saw system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Agnieszka Stolarczyk.
-Mol. Quantum Acoust. 2007 vol. 28, s. 125-129, bibliogr. 21 poz.

47/127
Nr opisu: 0000076042
Response of an optimised SnO2-based gas sensor to oxygen.
[Aut.]: Weronika Izydorczyk, Bogusława Adamowicz, Andrzej** Klimasek, Krzysztof** Waczyński, Jerzy Uljanow, Wiesław Jakubik, J. Żywicki.
W: IX Electron Technology Conference. ELTE 2007, Kraków, 4-7.09.2007. Book of abstracts. Eds: K. Zakrzewska [et al.]. Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, 2007, s. 183, bibliogr. 3 poz.

48/127
Nr opisu: 0000025301
Acoustoelectric effect in Surface Acoustic Wave gas sensors (SAW) with metal - free phthalocyanine and palladium sensing bi-layers.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, V. Bethanabotla, S. Cular.
W: Acoustic wave based sensors and sensor systems. 208th ECS Meeting, Los Angeles, California, October 16-October 21, 2005. Eds: G. Hunter, P. Hesketh, C. Kranz. Pennington : Electrochemical Society Inc., 2006, s. 1-9 (ECS Transactions ; vol. 1, iss. 19 1938-5862)

49/127
Nr opisu: 0000029199   
Investigation of thin film of titanium dioxide (TiO2) in a surface acoustic wave gas sensor system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Mol. Quantum Acoust. 2006 vol. 27, s. 133-139, bibliogr. 13 poz.

dwutlenek tytanu ; akustyczna fala powierzchniowa ; czujnik gazu

titanium dioxide ; surface acoustic wave ; gas sensor

50/127
Nr opisu: 0000123629
Investigations of bilayer sensor structure with copper phthalocyanine and palladium for hydrogen detection in SAW system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-J. Phys., IV 2006 vol. 137, s. 95-98, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Impact Factor 0.315

51/127
Nr opisu: 0000123630
Investigations of the polyaniline and nafion bilayer sensor structure in SAW system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
-J. Phys., IV 2006 vol. 137, s. 99-102, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Impact Factor 0.315

52/127
Nr opisu: 0000025427   
Palladium and metal-free phthalocyanine bilayer structures for hydrogen detection in the SAW sensor system based on interaction speed.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
-IEEE Sens. J. 2006 vol. 6 iss. 5, s. 1178-1185, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.117

struktura dwuwarstwowa ; wodór ; interakcja ; ftalocyjanina niemetaliczna ; pallad ; SAW

bilayer structure ; hydrogen ; interaction ; metal-free phthalocyanine ; palladium ; surface acoustic wave ; SAW

53/127
Nr opisu: 0000029699
SAW bilayer gas sensor structure with polyethylene membrane.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
W: Eurosensors XX. 20th Conference Anniversary, Goteborg, Sweden, 17-20 September 2006. Proceedings. Vol. 1. Goteborg : [b.w.], [2006], M2B-P37, s. 124-125

54/127
Nr opisu: 0000029267
Studies of chemical composition and response of the SnO2 based sensor structure to dry and humid synthetic air.
[Aut.]: Bogusława Adamowicz, Weronika Izydorczyk, Andrzej** Klimasek, Krzysztof** Waczyński, Jerzy Uljanow, Wiesław Jakubik, J. Żywicki.
W: XXX International Conference IMAPS Poland Chapter 2006, Kraków, 24-27 September 2006. Proceedings. Eds.: W. Zaraska, A. Cichocki, D. Szwagierczak. Kraków : Institute of Electron Technology. Cracow Division, [2006], s. 259-262

55/127
Nr opisu: 0000023294   
Studies of chemical composition and response of the SnO2 based sensor structure to dry and humid synthetic air.
[Aut.]: Bogusława Adamowicz, Weronika Izydorczyk, Andrzej** Klimasek, Krzysztof** Waczyński, Jerzy Uljanow, Wiesław Jakubik, J. Żywicki.
-Elektronika 2006 R. 47 nr 12, s. 5-6

56/127
Nr opisu: 0000023043
Surface acoustic wave hydrogen sensor with a selective membrane.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
W: V International Workshop on Semiconductor Gas Sensors. SGS 2006, Ustroń, Poland, September 10-13, 2006. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 32, bibliogr. 1 poz.

57/127
Nr opisu: 0000025545
Warstwowe struktury sensorowe typu pallad-ftalocyjanina do detekcji wodoru w układzie z akustyczną falą powierzchniową.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 203-206, bibliogr. 3 poz.

58/127
Nr opisu: 0000022522
Acoustoelectric effect in hydrogen surface acoustic wave (SAW) with phthalocyanine-palladium sensis Bi-layers.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, S. Cular, V. Bhethanabotla.
W: 208th Meeting of the Electrochemical Society, Los Angeles, 16-21 October 2005. Meeting abstracts. Pennington : Electrochemical Society Inc., 2005, s. 2406

59/127
Nr opisu: 0000022527
Acoustoelectric effect in hydrogen surface acoustic wave sensors (SAW) with phthalocyanine-palladium sensing bi-layers.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, V. Bhethanabotla, S. Cular.
W: 2005 AIChE Annual Meeting and Fall Showcase, Cincinnati, OH, USA, 30 October - 4 November 2005. Conference proceedings. New York : American Institute of Chemical Engineers, 2005, s. 11874-11880, bibliogr. 9 poz.

60/127
Nr opisu: 0000123680
Hydrogen detection by single and bilayer sensor structures in Surface Acoustic Wave system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-J. Phys., IV 2005 vol. 129, s. 117-120, bibliogr. 16 poz.
Referat wygłoszony na: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. Impact Factor 0.389

61/127
Nr opisu: 0000054855
Investigations of polyaniline and CdS thin films as a toxic gas sensors in SAW system - preliminary results.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk.
W: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, [Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005]. Conference abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 1-1, bibliogr. 1 poz.

62/127
Nr opisu: 0000016275   
Investigations on the resistance of metal-free phthalocyanine and palladium bilayer sensor structure influenced by hydrogen.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Jerzy Bodzenta, M. Pietrzyk.
-Sens. Actuators, B Chem. 2005 vol. 105 iss. 2, s. 340-345, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 2.646

pomiar rezystancji ; struktura dwuwarstwowa ; pallad ; ftalocyjanina niemetaliczna ; detekcja wodoru

resistance measurement ; bilayer structure ; palladium ; metal-free phthalocyanine ; hydrogen detection

63/127
Nr opisu: 0000021700   
On the correlation between morphology and gas sensing properties of RGTO SnO2 thin films.
[Aut.]: Jacek** Szuber, Jerzy Uljanow, Teresa** Buczek-Karczewska, Wiesław Jakubik, Krzysztof** Waczyński, Monika Kwoka, Sławomir** Kończak.
-Thin Solid Films 2005 vol. 490 iss. 1, s. 54-58, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.569

dwutlenek cyny ; powłoka cienka ; osadzanie ; utlenianie

tin dioxide ; thin film ; deposition ; oxidation

64/127
Nr opisu: 0000054721   
Polyaniline layers as a gas sensors in Surface Acoustic Wave system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Forum Acusticum, Budapest, Hungary, 29 August - 2 September, 2005. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Budapest : OPAKFI Tudomanyos Egyesulet, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2613-2617, bibliogr. 16 poz.

65/127
Nr opisu: 0000123682
Polyaniline thin films as a toxic gas sensors in SAW system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Agnieszka Stolarczyk.
-J. Phys., IV 2005 vol. 129, s. 121-124, bibliogr. 19 poz.
Referat wygłoszony na: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. Impact Factor 0.389

66/127
Nr opisu: 0000016276   
SAW hydrogen sensor with a bilayer structure based on interaction speed.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Sens. Actuators, B Chem. 2005 vol. 106 iss. 2, s. 602-608, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.646

akustyczna fala powierzchniowa ; struktura dwuwarstwowa ; pallad ; ftalocyjanina niemetaliczna ; detekcja wodoru

surface acoustic wave ; bilayer structure ; palladium ; metal-free phthalocyanine ; hydrogen detection

67/127
Nr opisu: 0000054713   
Sensor properties of cadmium sulphide (CdS) thin films in surface acoustic wave system - preliminary results.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Erwin Maciak.
-Mol. Quantum Acoust. 2005 vol. 26, s. 273-281, bibliogr. 15 poz.

siarczek kadmu ; akustyczna fala powierzchniowa ; własności sensorowe

cadmium sulfide ; surface acoustic wave ; sensor properties

68/127
Nr opisu: 0000010470
Czujnik wodoru o strukturze dwuwarstwowej z akustyczną falą powierzchniową.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2004. VIII konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 33-36, bibliogr. 3 poz.

69/127
Nr opisu: 0000011408
Hydrogen detection in Surface Acoustic Wave gas sensor based on interaction speed.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Proceedings of the Third IEEE International Conference on Sensors. IEEE Sensors 2004, Vienna, Austria, 24-27 October 2004. [Dokument elektroniczny]. Eds: D. Rocha Wiese Meneses, P. M. Sarro, M. Vellekoop. Vienna : Institute of Sensor and Actuator Systems. Vienna University of Technology, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1514-1517, bibliogr. 6 poz.

70/127
Nr opisu: 0000048976   
Hydrogen detection in surface acoustic wave gas sensor based on interaction speed.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Proceedings of IEEE Sensors 2004. IEEE Sensors 2004 Conference, Vienna, Austria, October 24-27. Vol. 3. Ed. by D. Rocha. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004, s. 1514-1517, bibliogr. 6 poz.

akustyczna fala powierzchniowa ; struktura dwuwarstwowa ; pallad ; ftalocyjanina niemetaliczna ; detekcja wodoru ; interakcja

surface acoustic wave ; bilayer structure ; palladium ; metal-free phthalocyanine ; hydrogen detection ; interaction

71/127
Nr opisu: 0000009142
Hydrogen sensor with palladium and metal-free phthalocyanine bilayer structures in surface acoustic wave and electric systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
W: 33rd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 9th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Szczyrk, Poland, 9.02.2004-13.02.2004. Abstracts. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2004, s. 23, bibliogr. 4 poz.

72/127
Nr opisu: 0000011574   
Investigation of polyaniline thin films as a toxic gas sensors in SAW and electric system - preliminary results.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk.
-Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 235-241, bibliogr. 16 poz.

film polianilinowy ; akustyczna fala powierzchniowa ; metoda elektryczna

polyaniline film ; surface acoustic wave ; electric method

73/127
Nr opisu: 0000013096   
Sensor properties of bilayer structures with palladium, lead and cobalt phthalocyanines in Surface Acoustic Wave and electric systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 141-152

akustyczna fala powierzchniowa ; metoda elektryczna ; pallad ; czujnik struktury dwuwarstwowej

surface acoustic wave ; electric method ; palladium ; bilayer sensor

74/127
Nr opisu: 0000008366
Examination of thin films of phthalocyanines in plasm on system for application in NO2 sensors.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Opt. Eng. 2003 vol.42 iss. 10, s. 2978-2986. Impact Factor 0.877

75/127
Nr opisu: 0000008769   
Hydrogen sensor with palladium and metal-free phthalocyanine bilayer structures in surface acoustic wave and electric systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Mol. Quantum Acoust. 2003 vol. 24, s. 81-87, bibliogr. 17 poz.

czujnik wodoru ; pallad ; akustyczna fala powierzchniowa ; metoda elektryczna

hydrogen sensor ; palladium ; surface acoustic wave ; electric method

76/127
Nr opisu: 0000009137
Investigations of phthalocyanine and palladium bilayers structures for hydrogen detection in surface acoustic wave sensor system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Proceedings of the European Acoustics Association Symposium. 32nd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 7th Advances in Acousto-Optics [and 8th Workshop on Photoacoustics and Photothermics], [Szczyrk, Poland, 24.02.2003-28.02.2003]. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2003, s. 47-52, bibliogr. 16 poz.

77/127
Nr opisu: 0000009112
Nowa metoda detekcji w czujniku wodoru z Akustyczną Falą Powierzchniową.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, Stanisław** Kochowski, Jerzy Bodzenta.
W: 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2003, Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003. Materiały konferencyjne. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2003, s. 238-241, bibliogr. 14 poz.

detekcja wodoru ; akustyczna fala powierzchniowa

hydrogen detection ; surface acoustic wave

78/127
Nr opisu: 0000008320   
Palladium and phthalocyanine bilayer films for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Stanisław** Kochowski, Jerzy Bodzenta.
-Sens. Actuators, B Chem. 2003 vol. 96 iss. 1/2, s. 321-328, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.391

pallad ; ftalocyjanina niemetaliczna ; ftalocyjanina niklu ; struktura dwuwarstwowa ; czujnik wodoru ; akustyczna fala powierzchniowa

palladium ; metal-free phthalocyanine ; nickel phthalocyanine ; bilayer structure ; hydrogen sensor ; surface acoustic wave

79/127
Nr opisu: 0000009152
A sensor for determination of concentration of hydrogen gas dissolved in transformer oil.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak, Zbigniew** Gacek, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Marian** Urbańczyk.
W: Abstracts of the 31st Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 7th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Ustroń - Beskidy Mountains, 2002.02.25-2002.03.01. Ed. Roman J. Bukowski. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2002, s. 26

80/127
Nr opisu: 0000010493
A sensor for registration of hydrogen gas dissolved in transformer oil.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak, Zbigniew** Gacek, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Marian** Urbańczyk.
W: The 9th INSUCON International Electrical Insulation Conference. INSUCON 2002. Europe's Premier Conference on Electrical Insulation, Berlin, Germany, 18-20 June 2002. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 33-36, bibliogr. 10 poz.

81/127
Nr opisu: 0000009153
Bilayer structure - phthalocyanine and pallad - for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Abstracts of the 31st Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 7th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Ustroń - Beskidy Mountains, 2002.02.25-2002.03.01. Ed. Roman J. Bukowski. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2002, s. 31-32, bibliogr. 2 poz.

82/127
Nr opisu: 0000004902   
Bilayer structure for hydrogen detection in a surface acoustic wave sensor system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Stanisław** Kochowski, Jerzy Bodzenta.
-Sens. Actuators, B Chem. 2002 vol. 82 iss. 2/3, s. 265-271, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 2.391

83/127
Nr opisu: 0000000435   
Interdigital transducer analysis using equivalent PSpice model.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Z. Waltar, Wiesław Jakubik.
-Ultrasonics 2002 vol. 39 nr 8, s. 595-599, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.780

84/127
Nr opisu: 0000009500   
Surface acoustic wave hydrogen sensor with nickel phthalocyanine and palladium thin layers.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Stanisław** Kochowski, Jerzy Bodzenta.
-Mol. Quantum Acoust. 2002 vol. 23, s. 473-482, bibliogr. 16 poz.

85/127
Nr opisu: 0000004903   
Thin palladium film as a sensor of hydrogen gas dissolved in transformer oil.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak, Zbigniew** Gacek, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Marian** Urbańczyk.
-Sens. Actuators, B Chem. 2002 vol. 87 iss. 1, s. 82-87, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 2.391

86/127
Nr opisu: 0000002543
Własności sensorowe cienkich warstw SnO2 wykonanych metodą RGTO.
[Aut.]: Jerzy Uljanow, Krzysztof** Waczyński, Wiesław Jakubik.
W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki. KKE'2002, Kołobrzeg - Dźwirzyno, 10-12.06.2002. Materiały konferencji. T. 1. Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2002, s. 91-96, bibliogr. 15 poz.

87/127
Nr opisu: 0000009064
Hydrogen detection with a two-layered surface acoustic wave sensor.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Jerzy Bodzenta, Stanisław** Kochowski, M. Nadolski.
W: 30th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics. Proceedings of the European Acoustics Association Symposium and 6th Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Poland, 26.02.2001-3.03.2001. Conference proceedings. Ed. by Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2001, s. 58-61, bibliogr. 7 poz.

88/127
Nr opisu: 0000010480
Hydrogen detection with a two-layered surface acoustic wave sensor.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Aleksander* Opilski.
W: 17th International Congress on Acoustics, Rome, September 2-7, 2001. [Dokument elektroniczny]. Vol. 1: Physical acoustics - part A. Physical acoustics - part B. Vibrations and structural acoustics. [Rome] : [b.w.], [2001], dysk optyczny [CD-ROM] s. 1-2

89/127
Nr opisu: 0000010472
Opracowanie czujnika do rejestracji stężenia wodoru w oleju transformatorowym.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Marian** Urbańczyk.
W: 30 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Materiały 30 KKBN, Szczyrk, 23-25 października 2001 r.. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2001, s. 247-250, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące ; nr 6)

90/127
Nr opisu: 0000009063
Optical and resistance hydrogen sensors - preliminary results.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Marian** Urbańczyk.
W: 30th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics. Proceedings of the European Acoustics Association Symposium and 6th Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Poland, 26.02.2001-3.03.2001. Conference proceedings. Ed. by Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2001, s. 53-57, bibliogr. 1 poz.

91/127
Nr opisu: 0000000121   
Optical and resistance sensors for hydrogen detection in gas mixture and transformer oil.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Marian** Urbańczyk.
-Mol. Quantum Acoust. 2001 vol. 22, s. 29-36, bibliogr. 2 poz.

92/127
Nr opisu: 0000000427   
Sensor properties of lead phthalocyanine in a surface acoustic wave system.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Aleksander* Opilski.
-Ultrasonics 2001 vol. 39 nr 3, s. 227-232, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.629

93/127
Nr opisu: 0000010474
Surface acoustic wave hydrogen sensor with a multilayer structure - preliminary results.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, M. Nadolski.
W: Acousto-optics and applications IV. [Conference], Gdańsk-Jurata, Poland, 22-26 May 2001. Eds: B.B.J. Linde, A. Sikorska. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2001, s. 194-200, bibliogr. 11 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4514 0277-786X)

94/127
Nr opisu: 0000000118   
Surface acoustic wave sensor for hydrogen detection with a two-layered structure.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Stanisław** Kochowski, M. Nadolski.
-Mol. Quantum Acoust. 2001 vol. 22, s. 123-131, bibliogr. 11 poz.

95/127
Nr opisu: 0000002298
Zastosowanie zjawiska propagacji akustycznej fali powierzchniowej w sensorach gazu.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Aleksander* Opilski, Wiesław Jakubik.
-Elektronika 2001 R. 42 nr 3, s. 45-49, bibliogr. 3 poz.

96/127
Nr opisu: 0000000084
Equivalent cirquit model of an interdigital transducer.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Z. Waltar, Wiesław Jakubik.
-Mol. Quantum Acoust. 2000 vol. 21, s. 301-310, bibliogr. 8 poz.

97/127
Nr opisu: 0000004353
Studies of the electrical and mass effects in surface acoustic wave gas sensor.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
W: Semiconductor gas sensors - SGS'98. Proceedings of the 1st International Seminar on Semiconductor Gas Sensors, Ustroń, Poland, September 22-25, 1998. Ed. by J. Szuber. Warszawa : Institute of Electron Technology, 2000, s. 161-166, bibliogr. 11 poz. (Electron Technology ; vol. 33, no. 1/2 0070-9816)

98/127
Nr opisu: 0000009538
Separation of the mass and electric effects in a surface acoustic wave gas sensor.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Proceedings of the 28th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 4th Workshop on Photoacoustics and Photothermics as a part of the School, Ustroń - Beskidy Mountains, 22.02-26.02.1999. [Eds.: Tomasz Błachowicz, Jerzy Bodzenta]. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 1999, s. 65-68, bibliogr. 5 poz.

99/127
Nr opisu: 0000005417
Surface acoustic wave gas sensor with semiconducting sensorial layer.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Mol. Quantum Acoust. 1999 vol. 20, s. 81-92, bibliogr. 7 poz.

100/127
Nr opisu: 0000024341
Wykorzystanie akustycznej fali powierzchniowej do detekcji śladowych ilości NO2 w powietrzu.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Aleksander* Opilski.
-Elektronizacja 1998 nr 5, s. 6-8, bibliogr. 5 poz.

101/127
Nr opisu: 0000023025
Zjawisko akustoelektryczne w czujniku gazu typu SAW.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
W: Akustyka, akustooptyka, optoelektronika. Zeszyt naukowy dedykowany profesorowi Aleksandrowi Opilskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Instytut Fizyki. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Fizyki], 1998, s. 139-143, bibliogr. 3 poz.

102/127
Nr opisu: 0000009690
Akustoelektryczny mechanizm oddziaływania w sensorze gazu typu SAW.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
W: Podstawy fizyczne badań nieniszczących. Materiały II krajowej konferencji, Gliwice [3-5 września] 1997. Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1997, s. 261-268, bibliogr. 6 poz.

103/127
Nr opisu: 0000026834
Devices for measurement of the NO/sub 2/ concentration in the air by means of surface acoustic waves.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, E. Adamczyk, J. Rzeszotarska.
-Arch. Acoust. 1997 vol. 22 no. 2, s. 197-206, bibliogr. 18 poz.

104/127
Nr opisu: 0000073284
Electric properties of the semiconducting layer of phthalocyanine in gas sensors of the SAW type.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1997, s. 15-17, bibliogr. 2 poz.

105/127
Nr opisu: 0000029304
Interactions between surface acoustic waves and a thin phthalocyanine layer.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Proceedings of the European Acoustics Association Symposium. 26th Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 2nd Workshop on Phototermics and Photoacoustics as a part of the school, Ustroń - Beskidy Mountains, Gliwice 24.02-28.02.1997. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 1997, s. 43-46, bibliogr. 6 poz.

106/127
Nr opisu: 0000038089   
Propagacja akustycznej fali powierzchniowej w cienkich warstwach wybranych ftalocyjanin. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wiesław Jakubik.
Gliwice, 1997, 143 s., bibliogr. 95 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander* Opilski

107/127
Nr opisu: 0000026699
The electrical and mass effect in gas sensors of the SAW type.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-J. Tech. Phys. 1997 vol. 38 no. 3, s. 589-595, bibliogr. 10 poz.

108/127
Nr opisu: 0000035392
Optimal conditions for the generation system of a SAW gas sensor.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Arch. Acoust. 1996 vol. 21 iss. 1, s. 85-88, bibliogr. 5 poz.

109/127
Nr opisu: 0000035383
SAW sensor for NO2.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Aleksander* Opilski.
-Acustica 1996 vol. 82, s. S181

110/127
Nr opisu: 0000035393
SAW sensors for NO2 detection utilizing the dynamic characteristic of the device.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Arch. Acoust. 1996 vol. 21 iss. 4, s. 413-420, bibliogr. 12 poz.

111/127
Nr opisu: 0000035840
Wpływ temperatury na czułość sensora gazu typu SAW.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
W: XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice-Ustroń 16-20.09.1996. Materiały. T.2. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1996, s. 705-713, bibliogr. 11 poz.

112/127
Nr opisu: 0000035029
Zastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w fizyce powierzchni półprzewodników i ekologii.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Tadeusz Pustelny, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mat. 1996 z. 73, s. 197-216, bibliogr. 20 poz.

113/127
Nr opisu: 0000037842
A saw sensor for NO2 detection.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: XXIV Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, Gliwice-Wisła, 1995.02.27-03.04. Abstracts. Polish Acoustical Society. Upper-Silesia Department, Silesian Technical University. Institute of Physics. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1995, s. 37

114/127
Nr opisu: 0000034425
Akustyczne metody monitorowania środowiska naturalnego.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Aleksander* Opilski, Wiesław Jakubik, J. Ranachowski, E. Adamczyk, J. Rzeszotarska.
W: XLII Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA'95, Warszawa - Białowieża, 12-15.09.1995. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1995, s. 179-190, bibliogr. 16 poz.

115/127
Nr opisu: 0000037156
Sensor properties of Copper Phthalocyanine in layer structures of a SAW type.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Aleksander* Opilski, Wiesław Jakubik.
W: Optoelectronic and electronic sensors, Warsaw-Zegrze, Poland, 22-25 May 1994. Eds: R. Jachowicz, Z. Jankiewicz. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1995, s. 195-201, bibliogr. 3 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 2634 0277-786X)

116/127
Nr opisu: 0000016353
Some aspects in designing of a SAW gas sensors.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Aleksander* Opilski.
W: Proceedings of the 15th International Congress on Acoustics. ICA'95, Trondheim, Norway, 26-30 June 1995. Vol. 4. [B.m.] : [b.w.], [1995], s. 551-554

117/127
Nr opisu: 0000043921
A surface acoustic wave sensor for NO2 detection.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1994, s. 18-19, bibliogr. 4 poz.

118/127
Nr opisu: 0000043656
Investigation of sensor properties of copper phthalocyanine with the use of surface acoustic waves.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski.
-Sens. Actuators, B Chem. 1994 vol. 22 iss. 2, s. 133-137, bibliogr. 5 poz.

119/127
Nr opisu: 0000054695
Optimal conditions for a SAW gas sensor.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, Aleksander* Opilski.
W: 8th Piezoelectric Conference. PIEZO'94, Zakopane, Poland, 5-7 October 1994. Proceedings. Warszawa : Tele & Radio Research Institute, 1995, s. 370-372, bibliogr. 4 poz.

120/127
Nr opisu: 0000044281
Własności sensorowe ftalocyjaniny miedziowej w strukturach warstwowych typu SAW.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'94. III Konferencja naukowa, Zegrze k/Warszawy, 22-25 maja 1994 r. Materiały konferencyjne. T. 1. Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 184-188, bibliogr. 3 poz.

121/127
Nr opisu: 0000044300
Wpływ warstwy ftalocyjaniny na propagacje powierzchniowej fali akustycznej.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: XLI Otwarte Seminarium z Akustyki. [OSA '94], Wrocław - Szklarska-Poręba, 13-16 września 1994 r. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994, s. 151-154, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 78 Seria: Konferencje ; nr 24 0324-9344)

122/127
Nr opisu: 0000000428
Wpływ wybranej grupy gazów na własności akustyczne ftalocyjaniny miedziowej.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Akust. Mol. Kwant. 1994 t. 15, s. 219-225, bibliogr. 3 poz.
Referaty wygłoszone na XXIII Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła, luty 1994

123/127
Nr opisu: 0000044164
Wykorzystanie akustycznych fal powierzchniowych do analizy gazów. Aparatura i doświadczenia.
[Aut.]: J. Ranachowski, E. Adamczyk, J. Rzeszotarska, Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1994, 24 s., bibliogr. 21 poz.
(Prace IPPT ; nr 12 0208-5658)

124/127
Nr opisu: 0000045052
An influence of vapours of some organic compounds and water on acoustic properties of selected polymer layers.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Arch. Acoust. 1993 vol. 18 nr 1, s. 157-161, bibliogr. 5 poz.

125/127
Nr opisu: 0000051948
Badanie własności sensorowych flotacyjaniny miedzi w strukturach warstwowych typu SAW.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 123-135, bibliogr. 4 poz.

126/127
Nr opisu: 0000053114
Oddziaływanie par niektórych związków organicznych i wody na własności akustyczne wybranych warstw polimerowych.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 92. Konferencja naukowa, Zegrze k/Warszawy, 26-28 maj 1992. Referaty i komunikaty. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 221-225, bibliogr. 5 poz.

127/127
Nr opisu: 0000053125
Oddziaływanie par niektórych związków organicznych i wody na własności akustyczne wybranych warstw polimerowych.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
W: Akustyka molekularna i kwantowa. T. 13. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN [i in.]. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1992, s. 111-117, bibliogr. 5 poz.
Referaty wygłoszone na XXI Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła-Jawornik, 24-29.02.1992 r.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie