Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JAGODZIŃSKI MIECZYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/57
Nr opisu: 0000139145   
A declarative approach to shop orders optimization.
[Aut.]: J. Wikarek, P. Sitek, Mieczysław Jagodziński.
-Appl. Comput. Sci. 2019 vol. 15 no. 4, s. 5-15, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

MRP II ; optymalizacja liniowa ; relacyjna baza danych ; ECLiPSe

MRP II ; linear optimization ; relational database ; ECLiPSe

2/57
Nr opisu: 0000139150
Problem management in production processes with the use of A3 Report.
[Aut.]: J. Kotowska, A. Burduk, Mieczysław Jagodziński.
W: Economics and management innovations (ICEMI). 2nd International Conference on Economics and Management Innovations, July 15-16, 2017, Bangkok, Thailand. Conference proceedings. Eds.: Xiao-Guang Yue, Michael McAlee. Kuala Lumpur : Volkson Press, 2017, s. 313-315 bibliogr. 11 poz. (Topics in Economics and Business Management ; vol. 1 iss. 1 2523-1723). Punktacja MNiSW 15.000

3/57
Nr opisu: 0000139152
Value Stream Mapping: an analysis of the versatility of applying the method in practice.
[Aut.]: D. Górnicka, A. Burduk, Mieczysław Jagodziński.
W: Economics and management innovations (ICEMI). 2nd International Conference on Economics and Management Innovations, July 15-16, 2017, Bangkok, Thailand. Conference proceedings. Eds.: Xiao-Guang Yue, Michael McAlee. Kuala Lumpur : Volkson Press, 2017, s. 359-361, bibliogr. 20 poz. (Topics in Economics and Business Management ; vol. 1 iss. 1 2523-1723). Punktacja MNiSW 15.000

mapowanie strumienia wartości ; optymalizacja procesów ; minimalizacja odpadów

value stream mapping ; process optimization ; waste reduction

4/57
Nr opisu: 0000127938   
MODESP - modułowy, dydaktyczny elastyczny system produkcyjny.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Witold Ilewicz, Mieczysław Jagodziński, A. Kocot, G. Ochodek, P. Czech, Marcin Rozmus, P. Klimas.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 1. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016, s. 149-161, bibliogr. 10 poz.

elastyczny system produkcyjny ; system ERP ; planowanie produkcji ; produkcja powtarzalna ; harmonogramowanie produkcji ; MODESP

flexible manufacturing system ; ERP system ; production planning ; repetitive production ; production scheduling ; MTFMS

5/57
Nr opisu: 0000114596
Wspomaganie weryfikacji przepływu produkcji w warunkach ograniczeń produkcyjnych poprzez integrację systemów ERP z systemami symulacyjnymi.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Mieczysław Jagodziński.
-Przeds. Zarz. 2016 t. 17 z. 12, cz. 2, s. 237-250, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

symulacja ; ERP ; przepływ produkcji ; ograniczenia produkcji ; mapowanie danych

simulation ; ERP ; production flow ; manufacturing constraints ; data mapping

6/57
Nr opisu: 0000104095
Assessment of production system stability with the use of the FMEA analysis and simulation models.
[Aut.]: A. Burduk, Mieczysław Jagodziński.
W: Intelligent data engineering and automated learning - IDEAL 2015. 16th International conference, Wroclaw, Poland, October 14-16, 2015. Proceedings. Eds.: Konrad Jackowski, Robert Burduk, Krzysztof Walkowiak, Michał Woźniak, Hujun Yin. Cham : Springer, 2015, s. 216-223, bibliogr. 8 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9375 0302-9743)

stabilność ; system produkcji ; modelowanie ; symulacja ; analiza FMEA

stability ; production system ; modelling ; simulation ; FMEA analysis

7/57
Nr opisu: 0000101261
ERP, APS and simulation systems integration to support production planning and scheduling.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Mieczysław Jagodziński.
W: 10th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications. Eds. Alvaro Herrero, Javier Sedano, Bruno Baruque, Hector Quintian, Emilio Corchado. Cham : Springer, 2015, s. 451-461, bibliogr. 27 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 368 2194-5357)

ERP ; planowanie produkcji ; symulacja ; wizualizacja ; mapowanie danych ; transformacja danych ; generowanie modelu

ERP ; production planning ; simulation ; visualization ; data mapping ; data transformation ; model generation

8/57
Nr opisu: 0000099929
Idea of impact of ERP-APS-MES systems integration on the effectiveness of decision making process in manufacturing companies.
[Aut.]: E. Kucharska, K. Grobler-Dębska, J. Gracel, Mieczysław Jagodziński.
W: Beyond databases, architectures and structures. 11th International conference. BDAS 2015, Ustroń, Poland, May 26-29, 2015. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. Cham : Springer, 2015, s. 551-564, bibliogr. 14 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 521 1865-0929)

ERP ; APS ; MES ; Business Intelligence ; proces podejmowania decyzji ; integracja systemów ; system informatyczny

ERP ; APS ; FEM ; Business Intelligence ; decision making process ; systems integration ; information system

9/57
Nr opisu: 0000099747   
ALMM-based switching method for FSS problem with defects.
[Aut.]: K. Grobler-Dębska, E. Kucharska, Mieczysław Jagodziński.
W: 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2014, Międzyzdroje, Poland, 2-5 September 2014. Piscataway : IEEE, 2014, s. 814-819, bibliogr. 15 poz.

10/57
Nr opisu: 0000082310
Hybrid artificial intelligence system in constraint based scheduling of integrated manufacturing ERP system.
[Aut.]: I. Rojek, Mieczysław Jagodziński.
W: Hybrid artificial intelligent systems. HAIS 2012. 7th International conference, Salamanca, Spain, March 28-30th, 2012. Proceedings. Pt 2. Eds: E. Corchado [et al.]. Berlin : Springer, 2012, s. 229-240, bibliogr. 24 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; nr 7209 0302-9743)

sieć neuronowa ; klasyfikacja ; prognozowanie

neural network ; classification ; forecasting

11/57
Nr opisu: 0000081532
Statystyczne metody prognozowania popytu w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 61-70, bibliogr. 3 poz.

IFS Applications ; planowanie popytu ; prognozowanie

IFS Applications ; demand planning ; forecasting

12/57
Nr opisu: 0000084366
Selected functionalities of integrated management system IFS applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, R. Bruzda.
W: Informatyka 4 przyszłości: miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pod red. W. Chmielarza, J. Kisielnickiego, O. Szumskiego. Warszawa : Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 458-480, bibliogr. 2 poz.

13/57
Nr opisu: 0000070165
Fazy procesu planowania potrzeb materiałowych w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010, s. 65-72, bibliogr. 8 poz.

planowanie potrzeb materiałowych ; IFS Applications ; MRP ; harmonogramowanie

material requirements planning ; IFS Applications ; MRP ; scheduling

14/57
Nr opisu: 0000070297   
IFS Applications solutions for the agile enterprises.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
-Appl. Comput. Sci. 2010 vol. 6 no. 1, s. 54-62, bibliogr. 10 poz.

zintegrowany system wytwarzania ; ERP ; IFS Applications

Integrated Manufacturing System ; ERP ; IFS Applications

15/57
Nr opisu: 0000070334   
Planowanie produkcji w złożonym systemie z ograniczonymi zasobami.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński.
-Logistyka 2010 nr 2, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 4 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie produkcji ; system produkcyjny ; zasoby produkcyjne

Theory of Constraints ; production scheduling ; production system ; production resources

16/57
Nr opisu: 0000084359   
Produkcja zorientowana projektowo w zintegrowanym systemie zarządzania produkcją.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2009 T. 22, s. 63-80, bibliogr. 7 poz.

sterowanie produkcją ; zarządzanie projektem ; IFS Applications ; typ produkcji

production control ; project management ; IFS Applications ; production type

17/57
Nr opisu: 0000038447
Wybrane aspekty TPS Toyota Production System.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Jolanta Krystek, M. Bagsik.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008, s. 442-449, bibliogr. 5 poz.

Toyota Production System ; TPS ; just in time ; Jidoka ; andon ; metoda Poka-Yoke ; Genchi genbutsu ; kaizen ; hansei

Toyota Production System ; TPS ; just in time ; Jidoka ; andon ; Poka-Yoke method ; Genchi-genbutsu ; kaizen ; hansei

18/57
Nr opisu: 0000051516
Zarządzanie dokumentacją techniczną w zintegrowanym systemie informatycznym.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński.
W: XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 12-16 maja 2008 r.. [Materiały konferencyjne]. Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2008, s. 209-216

19/57
Nr opisu: 0000039241
Algorytm Kanban w zintegrowanym systemie zarządzania produkcją.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2007 T. 11, s. 123-132

20/57
Nr opisu: 0000028155
Finansowanie wdrożeń systemów informatycznych w ramach dotacji PHARE.
[Aut.]: G. Kowalski, K. Sostarik, Mieczysław Jagodziński.
W: Informatyka w bankowości i finansach. Red.: F. Marecki, J. K. Grabara. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005, s. 183-194

21/57
Nr opisu: 0000038479
Realizacja algorytmów planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w zintegrowanym systemie informatycznym.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 500-506, bibliogr. 5 poz.

planowanie potrzeb materiałowych ; MRP ; planowanie zdolności produkcyjnych ; CRP ; proces biznesowy ; zintegrowany system informatyczny ; IFS Applications

material requirements planning ; MRP ; Capacity Requirements Planning ; CRP ; business process ; integrated informatic system ; IFS Applications

22/57
Nr opisu: 0000028109
Reinżyniering procesu kształcenia z wykorzystaniem IFS Applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, A. Goraus.
W: Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy. Red. W. Bojar. Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2006, s. 72-80 (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą ; 7 1732-324X)
Publikacja zawiera materiały XII Konferencji z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'2006

23/57
Nr opisu: 0000028108
Struktura informacyjna przykładowego procesu montażu w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Jolanta Krystek, M. Midura.
W: Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy. Red. W. Bojar. Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2006, s. 81-90 (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą ; 7 1732-324X)
Publikacja zawiera materiały XII Konferencji z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'2006

24/57
Nr opisu: 0000039240
Wdrożenie algorytmu Kanban w wirtualnym przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Jolanta Krystek, D. Weśniuk.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2007 T. 11, s. 56-67

25/57
Nr opisu: 0000027967
Harmonogramowanie operacyjne z ograniczeniami w IFS Applications.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński, T. Rochowiak.
W: Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne. Red.: J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 161-173 (Badania Systemowe ; t. 49)

26/57
Nr opisu: 0000029655
Zastosowanie sieci Petrie'go i standardu XML w modelowaniu procesów biznesowych.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, M. Heczko.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [IX Konferencja, Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. R. Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 514-520, bibliogr. 13 poz.

sieć Petriego ; Kanban ; XML

Petri net ; Kanban ; XML

27/57
Nr opisu: 0000019925
Finansowanie wdrożeń systemów informatycznych w ramach dotacji PHARE.
[Aut.]: G. Kowalski, K. Sostarik, Mieczysław Jagodziński.
W: Informatyka w bankowości i finansach. Red.: F. Marecki, J. Grabara. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005, s. 183-194

28/57
Nr opisu: 0000020441
Koncepcja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP II w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
[Aut.]: M. Heczko, Mieczysław Jagodziński.
W: Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu. Internet w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Andrzeja Kwietnia i Kazimiery Wódz. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 51-58

29/57
Nr opisu: 0000021935
Problem zarządzania bezpieczeństwem w systemach klasy ERP.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, P. Sitek.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VIII Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2005]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005, s. 455-461

30/57
Nr opisu: 0000021936
Product life cycle in integrated system of enterprise management.
[Aut.]: I. Rojek-Mikołajczak, Mieczysław Jagodziński.
W: Virtual design and automation. Ed. by Z. Weiss. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2005, s. 269-275

31/57
Nr opisu: 0000028156   
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem IFS Applications.
[Aut.]: K. Kanik, Mieczysław Jagodziński.
W: Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą. Red.: J. Oleński, Z. Olejniczak, J. S. Nowak. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005, s. 175-183, bibliogr. 6 poz.

32/57
Nr opisu: 0000019894
Zastosowanie sieci Petri'ego do modelowania procesu dynamicznej obsługi zleceń (DOP).
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, M. Heczko.
W: Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Pod red. J. Studzińskiego, L. Drelichowskiego, O. Hryniewicza. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2005, s. 61-68 (Badania Systemowe ; t. 41)

33/57
Nr opisu: 0000013803
CRM Customer Relationship Management. System do zarządzania relacjami z klientami.
[Aut.]: M. Zajdel, M. Michalewicz, Mieczysław Jagodziński.
W: Komputerowe Systemy Wielodostępne. KSW'2004. X Konferencja, Ciechocinek, 13-15.09.2004. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 48-58

34/57
Nr opisu: 0000028113   
E-learning w nauczaniu problematyki zintegrowanych systemów informatycznych.
[Aut.]: J. Kanik, Mieczysław Jagodziński.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2004 T. 2, s. 87-96, bibliogr. 9 poz.

35/57
Nr opisu: 0000029738
Technologie internetowe z wykorzystaniem IFS Applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, J. Kanik.
W: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Internet w systemach zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 207-215

36/57
Nr opisu: 0000013771
Wybrane aspekty kalkulacji kosztów produkcji z wykorzystaniem IFS applications.
[Aut.]: A. Adamczyk, Mieczysław Jagodziński.
W: I Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Ciechocinek, 10-11.02.2004. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 19-30

37/57
Nr opisu: 0000028111
Wybrane aspekty kalkulacji kosztów produkcji z wykorzystaniem IFS Applications.
[Aut.]: A. Adamczyk, Mieczysław Jagodziński.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2004 T. 2, s. 19-30

38/57
Nr opisu: 0000018101
Architektura heterogenicznych systemów wspomagania decyzji.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Jacek* Frączek.
W: Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą. KSW'2003. Komputerowe Systemy Wielodostępne. IX Konferencja, Ciechocinek. Pod red. Ludosława Drelichowskiego, Arkadiusza Januszewskiego, Grzegorza Dzieży. Bydgoszcz : Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR w Bydgoszczy, 2003, s. 171-180

39/57
Nr opisu: 0000028190
Zarządzanie procesami biznesowymi w aspekcie najnowszych trendów technologii informatycznej.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, P. Krajewski.
W: Human-computer interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. [VI Międzynarodowa konferencja, Sopot, 11.06 - 13.06.2003]. Red.: B. F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania, 2003, s. 111-119

40/57
Nr opisu: 0000013773
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o zintegrowany system informatyczny IFS Applications. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: B. Bugiel, Mieczysław Jagodziński.
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2003, 173 s.

41/57
Nr opisu: 0000018696
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications. Ćwiczenia z obsługi: wybrane moduły. Praca zbiorowa. Pod red. L. Kiełtyki.
[Aut.]: L. Kiełtyka, R. Kucęba, Mieczysław Jagodziński, M. Pudło.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, 248 s.

42/57
Nr opisu: 0000004035
Harmonogramowanie produkcji we współczesnych systemach MRP/ERP.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Zbigniew* Kołodziej, Jolanta Krystek, Marcin* Kusek.
W: XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 65-76, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1555 Automatyka ; z. 135)

43/57
Nr opisu: 0000027966
IFS Applications 2000. Wprowadzenie.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2002, 120 s., bibliogr.

44/57
Nr opisu: 0000027965
IFS Applications 2000: moduł dystrybucja. Ćwiczenia.
[Aut.]: J. Kanik, Mieczysław Jagodziński.
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2002, 142 s., bibliogr.

45/57
Nr opisu: 0000028172
Zintegrowany System Informatyczny IFS Applications.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, P. Krajewski.
W: Wspomaganie decyzji - integracja systemów. VIII konferencja z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'2002. Bydgoszcz : Akademia Techniczo-Rolnicza, 2002, s. 5-16

46/57
Nr opisu: 0000018430
Programowanie w logice z ograniczeniami na przykładzie linii potokowej z przezbrojeniami.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2000. Zbiór referatów. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000, s. 224-230, bibliogr. 3 poz.

programowanie z ograniczeniami ; CHIP 4.1 ; harmonogramowanie produkcji ; przezbrojenie ; koszty magazynowania ; motoryzacja ; produkcja

constraint programming ; CHIP 4.1 ; production scheduling ; setup ; storage costs ; motorization ; production

47/57
Nr opisu: 0000005824
Application of CLP to scheduling concurrent splittable orders with setup times in the flow production line.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Mirosław* Zaborowski.
W: Workshop on Constraint Programming for Decision and Control. CPDC'99, Gliwice, Poland, 28 June, 1999. Proceedings. Ed. J. Figwer. [Gliwice] : [Institute of Automation. Silesian University of Technology], [1999], s. 49-56, bibliogr. 13 poz.

48/57
Nr opisu: 0000028173
Harmonogramowanie zleceń podzielnych w systemie przezbrajalnych komórek produkcyjnych.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, D. Wąsacz, Mirosław* Zaborowski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. II Konferencja, Zakopane, 11-13 stycznia 1999. Zbiór referatów. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999, s. 133-142, bibliogr. 7 poz.

harmonogramowanie ; zlecenie produkcyjne ; optymalizacja produkcji ; rozdział obciążenia ; przezbrojenie ; koszty magazynowania ; koszty ; planowanie ; programowanie z ograniczeniami

scheduling ; production order ; production optimization ; load distribution ; setup ; storage costs ; costs ; planning ; constraint programming

49/57
Nr opisu: 0000014468   
Optymalizacja harmonogramowania zleceń podzielnych wykonywanych współbieżnie w linii potokowej z przezbrojeniami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
Gliwice, 1999, 120 s., bibliogr. 82 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Mirosław* Zaborowski

50/57
Nr opisu: 0000029726
Optymalizacja harmonogramowania w pewnym systemie linii produkcyjnych.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski, Mieczysław Jagodziński.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Mielno'98. Materiały XVI ogólnopolskiej konferencji. Politechnika Koszalińska. Katedra Systemów Sterowania. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1998, s. 335-364 (Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego ; Politechnika Koszalińska nr 23 1640-4572)

51/57
Nr opisu: 0000074569
Optymalizacja harmonogramowania w systemie linii produkcyjnych.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski, Mieczysław Jagodziński.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 355-364, bibliogr. 6 poz.

52/57
Nr opisu: 0000026191
Optymalizacja harmonogramowania zleceń wykonawczych w systemie linii produkcyjnych.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Mirosław* Zaborowski.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Mielno'98. Materiały XVI ogólnopolskiej konferencji. Politechnika Koszalińska. Katedra Systemów Sterowania. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1998, s. 139-148, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego ; Politechnika Koszalińska nr 23 1640-4572)

53/57
Nr opisu: 0000025936   
Przykład optymalizacji zleceń wykonawczych w systemie linii produkcyjnych.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
W: XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09.1998 r.. Referaty sekcji III: Komputerowo zintegrowana produkcja. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, s. 63-73, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1390 Automatyka ; z. 124)

54/57
Nr opisu: 0000029750
An execution planning model for complex manufacturing systems composed of production lines.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski, Mieczysław Jagodziński.
W: Dynamic control and management systems in manufacturing processes. Dycomans Workshop IV, Zakopane, Poland, 26-27 September 1997. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 71-76

55/57
Nr opisu: 0000042632   
Kinematyka członów manipulatora ROBKO-01.
[Aut.]: Tadeusz** Szkodny, Mieczysław Jagodziński, P. Legieć, K. Pietrek.
W: X Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 18-21.09.1996 r.. Referaty sekcji 1: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 205-218, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1337 Automatyka ; z. 117)

56/57
Nr opisu: 0000047315
Charakterystyka manipulatora L-2.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 83-86, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

57/57
Nr opisu: 0000053008   
Wprowadzenie do sieci neuronowych.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
W: VIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Kozubnik k. Porąbki, 1992.09.16-19. Sekcja I: Podstawy teoretyczne. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 105-112, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1175 Automatyka ; z. 109)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie