Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JAŁOWIECKI Ł
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000133822   
Aerobic biodegradation of norfloxacin and ofloxacin by a microbial consortium.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, Grażyna Płaza, H. Ejhed, M. Nawrotek.
-Arch. Environ. Prot. 2019 vol. 45 no. 4, s. 40-47, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.775. Punktacja MNiSW 100.000

biodegradacja ; antybiotyk ; norfloksacyna ; ofloksacyna ; zespół bakteryjno-grzybiczy ; kompostu z odpadów zieleni

biodegradation ; antibiotic ; norfloxacin ; ofloxacin ; bacterial-fungal consortium ; green waste compost

2/12
Nr opisu: 0000130366   
Culturomics and metagenomics: in understanding of environmental resistome.
[Aut.]: M. Nowrotek, Ł. Jałowiecki, M. Harnisz, Grażyna Płaza.
-Front. Environ. Sci. Eng. 2019 vol. 13 iss. 3, art no. 40, s. 1-12, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 4.053. Punktacja MNiSW 70.000

kulturomika ; metagenomika ; odporność na antybiotyki ; rezystom

culturomics ; metagenomics ; antibiotic resistance ; resistome

3/12
Nr opisu: 0000125768   
Properties of antibiotic-resistant bacteria isolated from onsite wastewater treatment plant in relation to biofilm formation.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, J. Żur, J. Chojniak, H. Ejhed, Grażyna Płaza.
-Curr. Microbiol. 2018 vol. 75 iss. 5, s. 639-649, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 1.595. Punktacja MNiSW 20.000

4/12
Nr opisu: 0000120200   
Agricultural potential of rhizospheric Bacillus subtilis strains exhibiting varied efficiency of surfactin production.
[Aut.]: K. Paraszkiewicz, P. Bernat, P. Siewiera, M. Moryl, L. Sas Paszt, P. Trzciński, Ł. Jałowiecki, Grażyna Płaza.
-Sci. Hortic. 2017 vol. 225, s. 802-809, bibliogr.. Impact Factor 1.760. Punktacja MNiSW 35.000

Bacillus ; surfaktant ; iturin ; lipopeptydy ; metoda QuEChERS

Bacillus ; surfactin ; iturin ; lipopeptides ; QuEChERS method ; plant growth promotion

5/12
Nr opisu: 0000116126   
Using phenotype microarrays in the assessment of the antibiotic susceptibility profile of bacteria isolated from wastewater in on-site treatment facilities.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, E. Dorgeloh, B. Hegedusova, H. Ejhed, J. Magner, Grażyna Płaza.
-Folia Microbiol. 2017 vol. 62 iss. 6, s. 453-461, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.311. Punktacja MNiSW 15.000

6/12
Nr opisu: 0000125813
Analiza antybiotykoodporności w bakteryjnych szczepach środowiskowych.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, Grażyna Płaza.
W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Praca zbiorowa. T. 7. Pod red.: Małgorzaty Kutyłowskiej, Agnieszki Trusz-Zdybek i Jacka Wiśniewskiego. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 69-77

7/12
Nr opisu: 0000112495
Antibacterial properties of biological synthetized silver nanoparticles (AgNPs).
[Aut.]: J. Chojniak, Ł. Jałowiecki, I. Biedroń, Grażyna Płaza.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. SGEM 2016, June 28 - July 6, 2016. Conference proceedings. Vol. 1, book 6. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 391-396 (SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management ; 1314-2704)

nanocząstka srebra ; Ag-NPs ; Bacillus species ; biosynteza ; działanie antybakteryjne

silver nanoparticle ; Ag-NPs ; Bacillus spp. ; biosynthesis ; antibacterial activity

8/12
Nr opisu: 0000112498
Antibiotic susceptibility of bacteria isolated from onsite wastewater treatment facilities.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, Grażyna Płaza, E. Dorgeloh, H. Ejhed.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. SGEM 2016, June 28 - July 6, 2016. Conference proceedings. Vol. 1, book 6. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 397-404 (SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management ; 1314-2704)

miejscowa oczyszczalnia ścieków ; oporność na wiele antybiotyków ; MAR ; bakterie ; mikromacierze fenotypowe ; PMS

onsite wastewater treatment ; multiple-antibiotic resistance ; MAR ; bacteria ; phenotypic microarrays ; PMS

9/12
Nr opisu: 0000112489   
Application of the BIOLOG system for characterization of Serratia marcescens ss marcescens isolated from onsite wastewater technology (OSWT).
[Aut.]: J. Chojniak, Ł. Jałowiecki, E. Dorgeloh, B. Hegedusova, H. Ejhed, J. Magner, Grażyna Płaza.
-Acta Biochim. Pol. 2016 vol. 62 nr 4, s. 799-805, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.159. Punktacja MNiSW 15.000

miejscowa oczyszczalnia ścieków ; system Biolog ; Serratia spp. ; odporność na antybiotyki

onsite wastewater treatment ; Biolog system ; Serratia spp. ; antibiotic resistance

10/12
Nr opisu: 0000112507
Bacteria from on-site wastewater treatment facilities as enzymes producers for application in environmental technologies.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, Grażyna Płaza, E. Dorgeloh, B. Hegedusova, H. Ejhed.
W: Environmental Engineering V. Eds.: Malgorzata Pawlowska, Lucjan Pawlowski. London : CRC Press, 2016, s. 115-122

11/12
Nr opisu: 0000116123   
Evaluation of toxicity of biologically synthesized silver nanoparticles (Ag-NPs) using Lemna test and AlgalToxkit F.
[Aut.]: J. Chojniak, A. Drobniewska, Ł. Jałowiecki, I. Biedroń, Grażyna Płaza, G. Nałęcz-Jawecki.
-Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2016 vol. 40 no. 4, s. 57-66, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

nanocząstka srebra ; Ag-NPs ; toksyczność ; Lemna minor ; Algaltoxkit

silver nanoparticle ; Ag-NPs ; toxicity ; Lemna minor ; Algaltoxkit

12/12
Nr opisu: 0000112500
Microbial community profiles in wastewaters from onsite wastewater treatment systems technology.
[Aut.]: Ł. Jałowiecki, J. Chojniak, E. Dorgeloh, B. Hegedusova, H. Ejhed, J. Magner, Grażyna Płaza.
-PLoS One 2016 vol. 11 iss. 1 e0147725, s. 1-15, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.806. Punktacja MNiSW 40.000

stosując format:
Nowe wyszukiwanie