Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ILEWICZ L
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000014452
Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia u pracowników Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej. Cz.1.
[Aut.]: P. Tarabuła, L. Ilewicz, Jan** Szymszal, M. Kaszuba.
-Forum Stomatol. 2004 nr 2, s. 19-27

2/17
Nr opisu: 0000014453
Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia u pracowników Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej. Cz. 2.
[Aut.]: P. Tarabuła, L. Ilewicz, Jan** Szymszal, M. Kaszuba.
-Forum Stomatol. 2004 nr 3, s. 9-17

3/17
Nr opisu: 0000002575
Zastosowanie pochodnych celulozy w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem hydroksyetycelulozy.
[Aut.]: B. Wierucka-Młynarczyk, Roman Turczyn, D. Sabat, J. Dugiełło, L. Ilewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 215-218, bibliogr. 15 poz.

4/17
Nr opisu: 0000007488
Badania przedkliniczne usieciowanej hydroxyetylocelulozy - materiału implantacyjnego w stomatologii.
[Aut.]: B. Wierucka-Młynarczyk, L. Ilewicz, H. Książek-Bąk, G. Bulek-Juranek, Mieczysław Łapkowski, D. Sabat, Roman Turczyn.
W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 323-326, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1430 Chemia ; z. 140)

5/17
Nr opisu: 0000005030
Biomechaniczne aspekty funkcjonowania rekonstrukcji uzębienia wykonanej z zastosowaniem implantów i układów koronowo-korzeniowych.
[Aut.]: Wiesław** Chladek, Franciszek** Grosman, L. Ilewicz, T. Lipski.
-Inż. Mater. 1999 R. 20 nr 3/4, s. 196-201, bibliogr. 9 poz.

6/17
Nr opisu: 0000025987
Ocena wypełnień rozległych ubytków twardych tkanek zębów bezmiazgowych zbrojonych retencyjnie wkładami koronowo-korzeniowymi na podstawie badań modelowych.
[Aut.]: M. Krynicki, L. Ilewicz, Wiesław** Chladek, B. Wierucka.
W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały z III konferencji, Ustroń, 8-11 październik 1998. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 1998, s. 128-133 (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 26 0208-5607)

7/17
Nr opisu: 0000009776
Stomatologiczne kompozytowe materiały rekonstrukcyjne - zarys badań nad otrzymywaniem materiału własnego.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok, H. Szenowski, H. Twardawa, L. Ilewicz.
W: Biomateriały w stomatologii. Materiały I krajowej konferencji, Ustroń 19-22.10.1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31-34, bibliogr. 5 poz.

8/17
Nr opisu: 0000052715
Porównawcza ocena adhezji do szkliwa materiałów własnych, Evicrolu i Dentositu z uwzględnieniem własnego materiału pośredniego ("bonding agent").
[Aut.]: Mirosław** Gibas, H. Szenowski, H. Twardawa, Witold** Pradellok, L. Ilewicz.
W: Konferencja szkoleniowa, Solina 14-17 maja 1992 r. Streszczenia referatów. Sekcja Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 5-6

9/17
Nr opisu: 0000056274
Porównawcza ocena wyników normatywnych badań własności fizycznych i biologicznych własnych kompozytów WMK-1 i WMK-2 oraz Evicrolu.
[Aut.]: H. Szenowski, H. Twardawa, Z. Szczurek, E. Pyka, Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
W: Konferencja szkoleniowa, Solina 14-17 maja 1992 r. Streszczenia referatów. Sekcja Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2-3

10/17
Nr opisu: 0000060059
Composite material for restoring tooth tissue - preparation and preliminary biological evaluation.
[Aut.]: H. Szenowski, Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
-Chem. Stos. 1990 t. 34 z. 1/2, s. 59-76, bibliogr. 34 poz.

11/17
Nr opisu: 0000060395
Materiały kompozytowe w stomatologii zachowawczej.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok, H. Szenowski.
W: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. T. 4: Biomateriały. Red. H. Kuś. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1990, s. 125-132, bibliogr. 29 poz.

12/17
Nr opisu: 0000061620
Materiał kompozytowy dla stomatologii.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 239

13/17
Nr opisu: 0000064570
In vitro and in vivo investigations on dental polymers.
[Aut.]: H. Szenowski, L. Ilewicz, Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas.
W: Polymers in medicine'88. International conference, Warsaw, October 3-7, 1988. Sect. 2: Polymers in medical devices. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Katedry Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988, s. 157-158 (Polimery w Medycynie ; t. 18, nr 3 0370-0747)

14/17
Nr opisu: 0000065468
Otrzymywanie własnego materiału kompozytowego.
[Aut.]: Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas, H. Szenowski, L. Ilewicz.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 33-34

15/17
Nr opisu: 0000064557
Własny materiał kompozytowy (WMK-1) - wstępne badania mutagenności i toksyczności "in vitro".
[Aut.]: L. Ilewicz, H. Szenowski, Witold** Pradellok, Mirosław** Gibas.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 80-81

16/17
Nr opisu: 0000065467
Własny materiał kompozytowy (WMK-1) w świetle badań strukturalnych i wytrzymałościowych.
[Aut.]: E. Pyka, M. Niedźwiedź, L. Ilewicz, H. Szenowski, Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 79

17/17
Nr opisu: 0000065466
Własny materiał kompozytowy (WMK-1) w świetle wstępnych badań "in vivo".
[Aut.]: H. Szenowski, L. Ilewicz, H. Grzybek, Mirosław** Gibas, Witold** Pradellok.
W: Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii, Katowice, 20-21 czerwca 1988 r. Streszczenia. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 79-80

stosując format:
Nowe wyszukiwanie