Wynik wyszukiwania
Zapytanie: IGNAC-NOWICKA JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 94Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/94
Nr opisu: 0000137529
Badania świadomości i potrzeb mieszkańców dla idei Smart City w kontekście problemu zanieczyszczonego powietrza.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 177-188, bibliogr. 22 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

Smart City ; zanieczyszczenie powietrza ; potrzeby mieszkańców ; badanie

smart city ; air pollution ; requirements of inhabitants ; survey

2/94
Nr opisu: 0000135467   
Bezpieczeństwo w budownictwie. Prace na wysokości.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2020 nr 4-5, s. 26-32, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

budownictwo ; bezpieczeństwo pracy

civil engineering ; work safety

3/94
Nr opisu: 0000137528
Problematyka ochrony środowiska w kontekście tworzenia i rozwoju inteligentnych miast w Polsce - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Agnieszka Janik, Adam Ryszko, Marek Szafraniec.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 159-176, bibliogr. 28 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

inteligentne miasto ; ochrona środowiska

smart city ; environmental protection

4/94
Nr opisu: 0000130541   
Analiza wpływu transportu podziemnego na stan powietrza w wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Inż. Gór. 2019 nr 2/3, s. 62-66, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

gazowe zanieczyszczenie powietrzna ; monitoring stanu powietrza ; transport podziemny

gaseous air pollution ; air condition monitoring ; underground transport

5/94
Nr opisu: 0000135489
Badanie i optymalizacja obciążeń statycznych dla zwiększenia komfortu pracy - studium przypadku.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Wybrane problemy współczesnej inżynierii produkcji. Red. Jarosław Brodny, Andrzej Wieczorek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 43-55, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

obciążenie statyczne ; optymalizacja ; warunki pracy

static load ; optimization ; working conditions

6/94
Nr opisu: 0000132347   
Chain of events application in workplaces in safety engineering.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and technology. Pt. 1. Ed. Witold Biały. Warszawa : Sciendo, 2019, s. 118-125, bibliogr. 21 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 2, iss. 1 2545-2827)

łańcuch zdarzeń ; następstwo zdarzeń ; identyfikacja zagrożeń ; deficyt bezpieczeństwa

chain of events ; sequences of events ; hazard identification ; security deficit

7/94
Nr opisu: 0000134214
Rola opinii mieszkańców Zabrza w zarządzaniu środowiskiem miejskim.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 57-73, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 813). Punktacja MNiSW 20.000

inteligentne miasto ; zanieczyszczenie powietrza ; zarządzanie środowiskiem miejskim ; jakość powietrza ; monitoring

smart city ; air pollution ; urban environment management ; air quality ; monitoring

8/94
Nr opisu: 0000132349   
Smart City idea: use of people's opinions on the environmental threats for intelligent management of the city.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, D. Zarębińska, W. Kaniak.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and technology. Pt. 1. Ed. Witold Biały. Warszawa : Sciendo, 2019, s. 140-150, bibliogr. 20 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 2, iss. 1 2545-2827)

Smart City ; powietrze atmosferyczne ; zanieczyszczenie ; zarządzanie środowiskiem miejskim ; jakość powietrza

smart city ; atmospheric air ; pollution ; urban environment management ; air quality

9/94
Nr opisu: 0000130317   
Spectral studies of nickel-phthalocyanines.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka.
-Photonics Lett. Pol. 2019 vol. 11 iss. 2, s. 53-55, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

10/94
Nr opisu: 0000135494
Zastosowanie monitoringu wizyjnego w inżynierii bezpieczeństwa procesu przemysłowego - studium przypadku.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, P. Procel.
W: Wybrane problemy współczesnej inżynierii produkcji. Red. Jarosław Brodny, Andrzej Wieczorek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 75-92, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

monitoring wizyjny ; inżynieria bezpieczeństwa

vision monitoring ; safety engineering

11/94
Nr opisu: 0000121482   
Application of the FTA and ETA method for gas hazard identification for the performance of safety systems in the industrial department.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 1, s. 23-26, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zagrożenie gazowe ; przemysłowa instalacja gazowa ; analiza zagrożeń ; metoda FTA ; metoda ETA ; czynnik ludzki

gas hazard ; industrial gas installation ; hazard analysis ; FTA method ; ETA method ; human factor

12/94
Nr opisu: 0000125695
Fault tree analysis as a tool to increase the level of security in an enterprise.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, T. Krenicky.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 719-725, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

analiza drzewa błędów ; czynnik ludzki ; zagrożenie w miejscu pracy ; ocena ryzyka

fault tree analysis ; human factor ; hazard in the workplace ; risk assessment

13/94
Nr opisu: 0000121404
Identification of gas hazards in a industrial company with using chain of events analyzes.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 26. seminare, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 84-90. Punktacja MNiSW 5.000

14/94
Nr opisu: 0000121710
Identification of gas hazards in a industrial company with using chain of events analyzes.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Cross-border exchange of experience production engineering using principles of mathematics. Modern mathematical methods in engineering 3mi, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. VSB - Technical University of Ostrava, Silesian University of Technology. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 65-71, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

łańcuch zdarzeń ; następstwo zdarzeń ; zagrożenie gazowe ; deficyt bezpieczeństwa

chain of events ; sequences of events ; gas hazard ; security deficit

15/94
Nr opisu: 0000125821   
Inżynieria bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 136 s., bibliogr. 99 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

inżynieria bezpieczeństwa ; zagrożenia w obiekcie ; sytuacja kryzysowa ; zintegrowany system bezpieczeństwa ; zabezpieczanie obiektu ; bezpieczeństwo informacji ; zagrożenie terrorystyczne

safety engineering ; facilities hazards ; crisis situation ; integrated safety system ; object securing ; information security ; terrorist threat

16/94
Nr opisu: 0000125000   
Metody drzewa zdarzeń oraz drzewa błędów jako narzędzie dla doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Zesz. Nauk. WSEkon-Społ. Ostrołęka 2018 nr 1, s. 25-37, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

identyfikacja zagrożeń ; analiza zagrożeń ; metoda FTA ; metoda ETA ; ryzyko zawodowe ; czynnik ludzki

hazard identification ; hazard analysis ; FTA method ; ETA method ; occupational risk ; human factor

17/94
Nr opisu: 0000125818
Pilot research on air pollution in the Zabrze city for the idea of "smart city".
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 699-706, bibliogr. 12 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

jakość powietrza ; zanieczyszczenie powietrza ; pomiary środowiskowe ; miasto inteligentne

air quality ; air pollution ; environmental measurements ; smart city

18/94
Nr opisu: 0000122902   
Roboty ziemne - zasady bezpiecznej pracy.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2018 nr 5, s. 17-21, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

roboty ziemne ; bezpieczeństwo pracy ; prawo budowlane

earthwork ; work safety ; building law

19/94
Nr opisu: 0000125706
Towards smart city: influence of air pollution on the local community of the Zabrze city in surveys and field research.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 845-850, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

miasto inteligentne ; jakość życia mieszkańców miast ; monitorowanie zanieczyszczenia powietrza

smart city ; life quality of urban residents ; monitoring of air pollution

20/94
Nr opisu: 0000123131   
Zastosowanie metody FTA do identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy urządzeń transportu podziemnego.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 209-217, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

transport podziemny ; zagrożenia górnicze ; analiza drzewa błędów

underground transport ; mining hazards ; fault tree analysis

21/94
Nr opisu: 0000118645   
Analiza czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach górniczych dla doskonalenia systemów bezpieczeństwa gazowego.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 8, s. 49-57, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Sposoby i środki doskonalenia produktów i usług na wybranych przykładach. Red.: Skotnicka-Zasadzień Bożena. Punktacja MNiSW 6.000

kolejka z napędem własnym ; zanieczyszczenia gazowe ; system bezpieczeństwa gazowego

train with self-drive ; gas pollution ; gas safety system

22/94
Nr opisu: 0000118655   
Analiza zagrożeń na wybanych stanowiskach pracy z zastosowaniem drzewa błędów.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 7, s. 97-104, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość, bezpieczeństwo, środowisko. Red.: Artur Kuboszek, Elżbieta Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

analiza drzewa błędów ; analiza zagrożeń ; działanie korygujące

fault tree analysis ; hazard analysis ; corrective action

23/94
Nr opisu: 0000116691   
Analysis of factors affecting gas hazards in industrial plants.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 91-97, bibliogr. 6 poz.
Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski. Punktacja MNiSW 6.000

metoda identyfikacji zagrożeń ; instalacja gazowa ; system sygnalizacji gazowej ; czynnik ludzki

hazard identification method ; gas installation ; gas signaling system ; human factor

24/94
Nr opisu: 0000116282
Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 130 s., bibliogr. 81 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

projektowanie ergonomiczne ; obciążenie pracą ; fizjologia pracy ; środowisko pracy ; choroba zawodowa ; wypadkowość

ergonomic design ; workload ; occupational physiology ; work environment ; occupational disease ; accident rate

25/94
Nr opisu: 0000114371   
Zagrożenia i wymagania bezpieczeństwa podczas prac spawalniczych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2017 nr 3, s. 50-54, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

bhp ; spawanie ; proces spawania

occupational health and safety ; welding ; welding process

26/94
Nr opisu: 0000106058   
Poczucie bezpieczeństwa w obiektach nadzorowanych środkami technicznymi w świetle badań.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 87, s. 171-179, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zabezpieczenie ; obiekt chroniony ; bezpieczeństwo ; zagrożenia ; badania ankietowe

protection ; supervised object ; safety ; hazards ; survey

27/94
Nr opisu: 0000108586   
Rozwój techniki sensorowej jako inteligentna specjalizacja w inżynierii bezpieczeństwa.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 4, s. 32-42, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Metody i narzędzia inżynierii produkcji dla rozwoju inteligentnych specjalizacji. Red.: Gembalska-Kwiecień A.. Punktacja MNiSW 6.000

inżynieria bezpieczeństwa ; sensor ; bezpieczeństwo gazowe ; proces obrazowaniach w kamerach ; kamera termowizyjna ; bariera świetlna ; kurtyna świetlna

safety engineering ; sensor ; safety gaseous ; process imaging cameras ; infrared camera ; light barrier ; light curtain

28/94
Nr opisu: 0000106238   
Wpływ górniczych warunków pracy na zabezpieczenia przeciwporażeniowe prądem.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 159-170, bibliogr. 9 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

impedancja ciała człowieka ; porażenie prądem ; dopuszczalne napięcie dotykowe ; rezystancja uziomu ; zabezpieczenie przeciwporażeniowe ; system uziemniających przewodów ochronnych

human body impedance ; electric shock ; permissible touch voltage ; earth electrode resistance ; protection against electric shock ; earthing system of protecting conductor

29/94
Nr opisu: 0000106565   
Zabezpieczenia przed porażeniem prądem w zakładach górniczych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2016 nr 6, s. 27-30, bibliogr. 9 poz.

porażenie prądem ; zakład górniczy ; prąd elektryczny

electric shock ; mining plant ; electric current

30/94
Nr opisu: 0000107294   
Zasady kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2016 nr 7/8, s. 20-22, bibliogr. 7 poz.

wyrobisko górnicze ; bezpieczeństwo elektryczne ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; sieć elektroenergetyczna

mine working ; electrical safety ; occupational health and safety ; power network

31/94
Nr opisu: 0000108362   
Zastosowanie elementów inżynierii bezpieczeństwa na przykładzie transportu podziemnego.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 152-162, bibliogr. 17 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

inżynieria bezpieczeństwa ; identyfikacja zagrożeń ; transport podziemny ; podwieszane kolejki z napędem własnym

safety engineering ; hazard identification ; underground transport ; suspended monorail with self drive

32/94
Nr opisu: 0000106065   
Zastosowanie monitoringu wizyjnego w bezpieczeństwie publicznym - badanie opinii respondentów.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 87, s. 181-191, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

monitoring wizyjny ; bezpieczeństwo publiczne ; badania ankietowe

video monitoring ; public safety ; survey

33/94
Nr opisu: 0000112825
Zastosowanie sensorów w inżynierii bezpieczeństwa dla rozwoju inteligentnej specjalizacji.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Bezpieczeństwo jako determinanta doskonalenia systemu zarządzania organizacjami. Red. Monika Górska, Ewa Staniewska. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 80-89, bibliogr. 14 poz. (Monografie ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów nr 66 2391-632X)

inżynieria bezpieczeństwa ; czujnik gazu ; detekcja NO2 ; powierzchniowy rezonans plazmonowy

safety engineering ; gas sensor ; NO2 detection ; surface plasmon resonance

34/94
Nr opisu: 0000104867
Analiza łańcucha zdarzeń w identyfikacji zagrożeń górniczych dla opartego na wiedzy zarządzania bezpieczeństwem.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Górnictwo węgla kamiennego. Inteligentne rozwiązania. Monografia. Red. Katarzyna Midor, Krzysztof Michalski. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 106-114, bibliogr. 20 poz.

zagrożenia górnicze ; zarządzanie bezpieczeństwem ; środowisko pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; wypadkowość w pracy ; stanowisko pracy

mining hazards ; safety management ; work environment ; occupational risk assessment ; work accidents ; work place

35/94
Nr opisu: 0000101477   
Application of elements of the theory of events to identify hazards in mining workplaces.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Sci. J. Marit. Univ.Szczecin 2015 nr 42, s. 133-149, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zagrożenia względne ; zagrożenia bezwzględne ; zagrożenie pełne ; zagrożenie umowne ; deficyt bezpieczeństwa

relative hazard ; absolute hazard ; full hazard ; contractual hazard ; security deficit ; chain events sequence

36/94
Nr opisu: 0000104974
Inteligentne rozwiązania zapobiegające zagrożeniom wynikającym z postępu technologicznego w branży górniczej.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Anna Gembalska-Kwiecień.
W: Górnictwo węgla kamiennego. Inteligentne rozwiązania. Monografia. Red. Katarzyna Midor, Krzysztof Michalski. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 115-122, bibliogr. 13 poz.

branża górnicza ; postęp technologiczny ; środowisko pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy

mining branch ; technological progress ; work environment ; occupational health and safety

37/94
Nr opisu: 0000104980
Partycypacja pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie węgla kamiennego, szansą na poprawę wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa pracy.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień, Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Górnictwo węgla kamiennego. Inteligentne rozwiązania. Monografia. Red. Katarzyna Midor, Krzysztof Michalski. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 133-144, bibliogr. 21 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; organizacja pracy ; partycypacja pracownika

work safety management ; occupational safety in mining ; work organization ; employee participation

38/94
Nr opisu: 0000101427   
Postęp technologiczny a choroby zawodowe w górnictwie.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Anna Gembalska-Kwiecień.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 69-80, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

choroba zawodowa ; zagrożenia górnicze ; profilaktyka chorób zawodowych

occupational disease ; mining hazards ; prevention of occupational diseases

39/94
Nr opisu: 0000097312   
Technologie cięcia laserowego - BHP na stanowisku pracy.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2015 nr 3, s. 8-12, bibliogr. 10 poz.

cięcie laserowe ; obróbka laserowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; normy

laser cutting ; laser treatment ; occupational health and safety ; standards

40/94
Nr opisu: 0000101426   
Wypalenie zawodowe - charakterystyka zjawiska. Sposoby przeciwdziałania.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień, Jolanta Ignac-Nowicka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 54-68, bibliogr. 23 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

wypalenie zawodowe ; stres zawodowy ; skutki wypalenia zawodowego

professional burnout ; professional stress ; effects of the professional burnout

41/94
Nr opisu: 0000093002   
Analiza obciążeń statycznych na stanowiskach pracy biurowej.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień, Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 87-98, bibliogr. 14 poz.

42/94
Nr opisu: 0000095547
Application of reliability theory to the system man-machine in process of work.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Anna Gembalska-Kwiecień.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 23. seminare, Horni Lomna, 2.6.-4.6. 2014. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 155-160

43/94
Nr opisu: 0000090238   
BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2014 nr 3, s. 28-32, bibliogr. 10 poz.

bhp ; roboty ziemne ; obudowa wykopu

occupational health and safety ; earthwork ; excavation wall

44/94
Nr opisu: 0000091806   
Identyfikacja obszarów zagrożeń i ich przyczyn w wyrobiskach górniczych na podstawie monitoringu gazowego.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne. Red. Franciszek Plewa, Henryk Badura. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 51-61, bibliogr. 10 poz.

zagrożenie gazowe ; wyrobisko górnicze ; próg alarmowy stężenia gazu

gaseous hazard ; mine working ; alarm threshold of gas concentration

45/94
Nr opisu: 0000093044   
Niezawodność człowieka i niezawodność techniczna w procesie pracy układu człowiek-maszyna.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Anna Gembalska-Kwiecień.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Inżynieria systemów technicznych. Monografia. Red. Elżbieta Milewska, Iwona Żabińska. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 65-75, bibliogr. 13 poz.

niezawodność człowieka ; niezawodność techniczna ; wskaźnik niezawodności

human reliability ; technical reliability ; reliability indicator

46/94
Nr opisu: 0000091497   
Stanowiska pracy zagrożone pyłem - ocena narażenia i analiza ryzyka.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2014 nr 5, s. 28-32, bibliogr. 13 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenie pyłem ; stężenie pyłu ; ocena ryzyka zawodowego ; pył przemysłowy

air pollution ; dust pollution ; dust concentration ; occupational risk assessment ; industrial dust

47/94
Nr opisu: 0000093013   
Transfer wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych na przykładzie wybranej KWK.
[Aut.]: Grażyna Płaza, Anna Gembalska-Kwiecień, Piotr* Kaleta, Jolanta Ignac-Nowicka, Tomasz Wałek, Zbigniew* Żurakowski.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 164-183, bibliogr. 15 poz.

klimatyzacja ; kopalnia ; odpylanie ; temperatura ; pył

air conditioning ; coal mine ; dedusting ; temperature ; dust

48/94
Nr opisu: 0000084272
Analiza przyczyn alarmów niezamierzonych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Ochr. Mienia Inf. 2013 vol. 97 nr 2, s. 33-36, bibliogr. 8 poz.

49/94
Nr opisu: 0000079197   
Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw. Cz. 1.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2013 nr 3, s. 32-35, bibliogr. 8 poz.

stacja paliw ; bezpieczeństwo pracy ; bezpieczeństwo pożarowe ; bhp ; przepisy przeciwpożarowe

petrol station ; occupational safety ; fire safety ; occupational health and safety ; fire fighting regulations

50/94
Nr opisu: 0000080933   
Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw. Cz. 2.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2013 nr 4, s. 22-24, bibliogr. 8 poz.

stacja paliw ; bezpieczeństwo pracy ; ochrona przeciwpożarowa

petrol station ; work safety ; fire protection

51/94
Nr opisu: 0000088279   
Ocena zagrożenia bezpieczeństwa pracy na stanowiskach zagrożonych pyłem przemysłowym oraz środki techniczne w profilaktyce.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Środowisko i bezpieczeństwo w inżynierii produkcji. Monografia. Red. Witold Biały, Artur Kuboszek. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, 120-134, bibliogr. 19 poz.

zagrożenie pyłowe ; choroba zawodowa ; ryzyko zawodowe ; wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia ; wartość NDS

dust hazard ; occupational disease ; occupational risk ; maximum admissible concentration value ; MAC value

52/94
Nr opisu: 0000088651   
Organizacja bezpiecznej pracy oraz ochrony osób i mienia w placówkach sądowych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2013 nr 11, s. 30-33, bibliogr. 6 poz.

bezpieczeństwo pracy ; ochrona osób i mienia ; sąd ; system bezpieczeństwa

work safety ; security of person and property ; court ; security system

53/94
Nr opisu: 0000089043   
Zabezpieczenie placówek handlowych przed pożarem.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2013 nr 12, s. 30-32, bibliogr. 4 poz.

centrum handlowe ; ochrona przeciwpożarowa ; zagrożenie pożarowe ; przepisy przeciwpożarowe ; ochrona osób i mienia

shopping centre ; fire protection ; fire hazard ; fire fighting regulations ; security of person and property

54/94
Nr opisu: 0000082001
Zagrożenia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe stosowane na stacjach paliw.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Ochr. Mienia Inf. 2013 vol. 97 nr 1, s. 59-65, bibliogr. 17 poz.

55/94
Nr opisu: 0000073745
Analysis of gaseous hazards in mine workings using an automatic monitoring system.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 106-115, bibliogr. 10 poz.

56/94
Nr opisu: 0000074880   
Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych. Cz. 1.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2012 nr 10, s. 33-35, bibliogr. 12 poz.

57/94
Nr opisu: 0000076294   
Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych. Cz. 2.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2012 nr 11, s. 27-30, bibliogr. 12 poz.

58/94
Nr opisu: 0000086732   
Wykorzystanie listy kontrolnej do badania uciążliwości pracy na stanowisku biurowym.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 63a, s. 101-110, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

praca biurowa ; stanowisko pracy ; lista kontrolna ; ergonomia ; uciążliwość pracy ; organizacja pracy ; kodeks pracy

office work ; work place ; checklist ; ergonomics ; work nuisance ; work organization ; labour code

59/94
Nr opisu: 0000067907
Monitorowanie mieszanin gazowych dla bezpieczeństwa procesu produkcji acetylenu.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 40, s. 170-180, bibliogr. 10 poz.

monitoring ; zagrożenie gazowe ; produkcja acetylenu ; czujnik gazowy

monitoring ; gas hazard ; acetylene production process ; gas sensor

60/94
Nr opisu: 0000065583
Ocena bezpieczeństwa w obiektach zabezpieczonych środkami technicznymi i ochroną fizyczną w opinii respondentów.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 17-21, bibliogr. 6 poz.

obiekt chroniony ; zabezpieczenie ; bezpieczeństwo ; zagrożenia ; badanie ankietowe

supervised object ; protection ; safety ; risk ; survey

61/94
Nr opisu: 0000069455
Ocena przestrzeni roboczej biurowych stanowisk pracy z wykorzystaniem listy kontrolnej i polskich norm.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, M. Dyas.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 11-17, bibliogr. 11 poz.

stanowisko pracy ; praca biurowa ; ergonomia ; polska norma ; bhp

work place ; office work ; ergonomics ; Polish standard ; occupational health and safety

62/94
Nr opisu: 0000068802
System monitoringu bezpieczeństwa w procesie wytwarzania acetylenu.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, K. Białas.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 3, s. 9-16, bibliogr. 11 poz.

acetylen ; zagrożenie gazowe ; monitoring ; bezpieczeństwo ; wybuch

acetylene ; gas hazard ; monitoring ; safety ; explosion

63/94
Nr opisu: 0000074087
Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w systemie bezpieczeństwa szkoły.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Ochr. Mienia Inf. 2011 vol. 95 nr 4, s. 20-23, bibliogr. 4 poz.

64/94
Nr opisu: 0000056576
Analiza stanu powietrza w wyrobiskach górniczych za pomocą systemu automatycznego monitoringu.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, A. Penczek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 1, s. 9-17, bibliogr. 9 poz.

wyrobisko górnicze ; jakość powietrza ; monitoring ; system automatycznego monitoringu ; zagrożenie gazowe

mine working ; air quality ; monitoring ; automatic monitoring system ; gas hazard

65/94
Nr opisu: 0000074091
Dobór środków ochrony indywidualnej - ochronniki słuchu.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2010 nr 5, s. 8-11, bibliogr. 5 poz.

66/94
Nr opisu: 0000057127
Rozwój technicznych środków zabezpieczeń w obrębie systemów monitoringu wizyjnego miejsc publicznych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. Red. W. Fehler. Biała Podlaska : [Agencja Arte], 2010, s. 185-194, bibliogr. 10 poz.

67/94
Nr opisu: 0000074092
Utrzymanie czystości w zakładach spożywczych. Cz. 1.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2010 nr 8, s. 28-30, bibliogr. 2 poz.

68/94
Nr opisu: 0000074094
Utrzymanie czystości w zakładach spożywczych. Cz. 2.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2010 nr 9, s. 33-36, bibliogr. 4 poz.

69/94
Nr opisu: 0000054853
Funkcjonowanie środków zabezpieczeń technicznych w nadzorowaniu bezpieczeństwa przez agencje ochrony osób i mienia.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania. Zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych. Red. M. Włodarczyk, A. Marjański. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2009, s. 147-162, bibliogr. 14 poz. (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 10, z. 7 1733-2486)

70/94
Nr opisu: 0000074090
Jonizacja powietrza w środowisku pracy.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2009 nr 12, s. 42-45, bibliogr. 9 poz.

71/94
Nr opisu: 0000054348
Ocena wpływu środków zabezpieczeń technicznych na stan bezpieczeństwa wybranych obiektów.
[Aut.]: Zygmunt** Niczyporuk, Jolanta Ignac-Nowicka.
-Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 7-12, bibliogr. 15 poz.

bezpieczeństwo ; monitoring obiektu ; system alarmowy

safety ; building monitoring ; alarm system

72/94
Nr opisu: 0000074088
Pola elektromagnetyczne a zdrowie człowieka.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2009 nr 7/8, s. 46-49, bibliogr. 4 poz.

73/94
Nr opisu: 0000074089
Zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Promotor BHP 2009 nr 10, s. 50-53, bibliogr. 5 poz.

74/94
Nr opisu: 0000038904
Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach pracy biurowej - obciążenia statyczne.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Anna Gembalska-Kwiecień.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 26-30, bibliogr. 10 poz.

bezpieczeństwo pracy ; ergonomia ; bhp ; praca biurowa ; stanowisko pracy

work safety ; ergonomy ; occupational health and safety ; office work ; work place

75/94
Nr opisu: 0000038901
Wpływ pracowników zatrudnionych na stanowiskach służby dozoru i stanowiskach robotniczych na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień, Jolanta Ignac-Nowicka.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 10-14, bibliogr. 6 poz.

bhp ; bezpieczeństwo pracy ; stanowisko robocze ; wypadek przy pracy

occupational health and safety ; work safety ; working station ; accident at work

76/94
Nr opisu: 0000029673
Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w szkole na przykładzie gimnazjum w Katowicach.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, R. Konieczny.
-Bezp. Pr. 2007 nr 7/8, s. 34-38, bibliogr. 4 poz.

szkoła ; monitoring wizyjny ; ocena bezpieczeństwa ; ankieta

school ; vision monitoring ; safety assessment ; questionnaire

77/94
Nr opisu: 0000018642
Optyczna technika pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń powietrza z zastosowaniem rezonansu plazmonowego.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 2, s. 37-43, bibliogr. 10 poz.

powierzchniowy rezonans plazmowy ; spektroskopia ; detekcja gazu ; monitoring powietrza ; metoda optyczna ; NO2

surface plasmon resonance ; spectroscopy ; gas detection ; air monitoring ; optical method ; NO2

78/94
Nr opisu: 0000025286
Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, R. Konieczny.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 1. Red.: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 326-334 (Edukacja XXI wieku ; 10 2084-9001)

monitoring wizyjny ; bezpieczeństwo w szkole

vision monitoring ; school security

79/94
Nr opisu: 0000013268
Investigations of refraction properties of metalphthalocyanine nanostructures after NO2action by means of plasmon resonance method.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
W: Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments III, Wilga, Poland, 26-30 May 2004. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 622-628, bibliogr. 11 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 5775 0277-786X)

80/94
Nr opisu: 0000013269
Optical investigations of metalphthalocyanine layered nanostructures after NO2 action.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, B. Jarząbek, A. Burian.
W: Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments III, Wilga, Poland, 26-30 May 2004. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 670-680, bibliogr. 15 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 5775 0277-786X)

81/94
Nr opisu: 0000013884   
Badania właściwości optycznych warstw ftalocjanin metodą rezonansu plazmonowego dla zastosowań w sensorach NO2. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
Gliwice, 2004, 116 s., bibliogr. 110 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Pustelny

82/94
Nr opisu: 0000009864   
Experimental investigation of thin metalphthalocyanine layers CuPc, PbPc, NiPc by plasmon resonance method to be applied in NO2-sensors.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
-Opt. Appl. 2004 vol. 34 no. 2, s. 249-264, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.308

powierzchniowy rezonans plazmonowy ; ftalocyjaniny

surface plasmon resonance ; phthalocyanines

83/94
Nr opisu: 0000013123
Investigations of metalphthalocyanine CuPc and PbPc layers by plasmon resonance method for NO2 - sensors.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
W: Lightguides and their applications II. TAL [Technology and Application of Lightguides] 2003, Krasnobród, 9-11 October 2003. Eds: J. Wójcik, W. Wójcik. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, s. 161-169, bibliogr. 17 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 5576 0277-786X)

84/94
Nr opisu: 0000013270   
Investigations of refraction properties of phthalocyanine nanostructures after NO2 action by means of plasmon resonance method.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
-Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 201-211, bibliogr. 11 poz.

dwutlenek azotu ; powierzchniowy rezonans plazmonowy ; dyspersja współczynnika załamania

nitrogen dioxide ; surface plasmon resonance ; dispersion of refractive index ; metalphthalocyanines

85/94
Nr opisu: 0000011345   
Optical investigations concerning layered metalphthalocyanine nanostructures affected by NO2.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, B. Jarzabek, A. Burian.
-Opt. Appl. 2004 vol. 34 no. 4, s. 551-561, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.308

ftalocyjaniny ; transmisja optyczna ; promieniowanie rentgenowskie ; nanowarstwa ; wykrywanie dwutlenku azotu

phthalocyanines ; optical transmission ; X-ray diffraction ; nanolayer ; nitrogen dioxide detection

86/94
Nr opisu: 0000011346   
Optical investigations on layered metalphthalocyanine nanostructures affected by NO2 applying the surface plasmon resonance method.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
-Opt. Appl. 2004 vol. 34 no. 4, s. 563-572, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.308

87/94
Nr opisu: 0000009794
Badanie eksperymentalne cienkich warstw ftalocjanin CuPc oraz PbPc w układzie plazmonowym do zastosowania w sensorach NO2.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak.
W: Światłowody i ich zastosowania. IX Konferencja, Krasnobród, 9-11 października 2003. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2003, s. 311-317, bibliogr. 5 poz.

88/94
Nr opisu: 0000008366
Examination of thin films of phthalocyanines in plasm on system for application in NO2 sensors.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Opt. Eng. 2003 vol.42 iss. 10, s. 2978-2986. Impact Factor 0.877

89/94
Nr opisu: 0000022239
Investigations of metalphthalocyanine CuPc and PbPc layers by plasmon resonance method for NO2 sensors.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
W: Medical imaging 2003. Image processing, San Diego, California, USA, 17-20 February 2003. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, s. 301-313 (Proceedings of SPIE ; vol. 5032 0277-786X)

90/94
Nr opisu: 0000008768   
Surface plasmon resonance phenomena and its application for metalphthalocyanine sensor layers investigations.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski.
-Mol. Quantum Acoust. 2003 vol. 24, s. 47-60, bibliogr. 18 poz.

powierzchniowy rezonans plazmonowy ; wykrywanie dwutlenku azotu ; ftalocyjanina

surface plasmon resonance ; nitrogen dioxide detection ; phthalocyanine

91/94
Nr opisu: 0000009503   
Examination of thin films of phthalocyanines from the point of view of their application in NO2 sensors.
[Aut.]: Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka.
-Mol. Quantum Acoust. 2002 vol. 23, s. 253-269, bibliogr. 12 poz.

92/94
Nr opisu: 0000003908
Nowe metody monitorowania środowiska pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 11, s. 95-106, bibliogr. 3 poz.

93/94
Nr opisu: 0000000120   
Air pollution monitoring at the workstand and in the ambient air.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
-Mol. Quantum Acoust. 2001 vol. 22, s. 113-121, bibliogr. 15 poz.

94/94
Nr opisu: 0000009840   
Monitoring methods of nitrogen dioxide.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny.
-Mol. Quantum Acoust. 2001 vol. 22, s. 171-182, bibliogr. 36 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie