Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HUBICKI Z
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000128382
Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Pod red. Zbigniewa Hubickiego.
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2018, 671 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

2/11
Nr opisu: 0000120440   
Patent. Polska, nr 227 655. Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej. Int. Cl. C01G 25/00, C01G 27/00, B01J 39/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, Z. Hubicki, Teofil** Korolewicz, Łukasz* Siepietowski.
Zgłosz. nr 403 713 z 29.04.2013. Opubl. 31.01.2018, 4 s.

desorpcja ; cyrkon ; hafn ; żywica jonowymienna

desorption ; zirconium ; hafnium ; ion exchange resin

3/11
Nr opisu: 0000120441   
Patent. Polska, nr 227 656. Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu(IV) i hafnu(IV) z ich roztworów szczawianowych. Int. Cl. C01G 25/06, C01G 27/06.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, Z. Hubicki, Teofil** Korolewicz, Łukasz* Siepietowski.
Zgłosz. nr 403 863 z 13.05.2013. Opubl. 31.01.2018, 3 s.

siarczanowy roztwór hafnu(IV) ; siarczanowy roztwór cyrkonu(IV) ; roztwór szczawianowy

solutions of zirconium hafnium(IV) ; solutions of zirconium sulfate(IV) ; solution of oxalate

4/11
Nr opisu: 0000115803
Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Z. Hubickiego.
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2016, 483 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

5/11
Nr opisu: 0000115798
Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Z. Hubickiego.
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2015, 474 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

6/11
Nr opisu: 0000089712   
Determination of hafnium at the 10-4% level (relative to zirconium content) using neutron activation analysis, inductively coupled plasma mass spectrometry and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry.
[Aut.]: Marek** Smolik, H. Polkowska-Motrenko, Z. Hubicki, Agata Jakóbik-Kolon, B. Danko.
-Anal. Chim. Acta 2014 vol. 806, s. 97-100, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 4.513. Punktacja MNiSW 45.000

separacja hafnu z cyrkonu ; oznaczanie hafnu w cyrkonie ; spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ; neutronowa analiza aktywacyjna

hafnium from zirconium separation ; hafnium in zirconium determination ; inductively coupled plasma-mass spectrometry ; neutron activation analysis

7/11
Nr opisu: 0000078539
The effect of foreign ions on separation of hafnium from zirconium on Diphonix resin.
[Aut.]: Marek** Smolik, Z. Hubicki, Agata Jakóbik-Kolon, Teofil** Korolewicz, Łukasz* Siepietowski.
-Sep. Sci. Technol. 2012 vol. 47 iss. 9, s. 1341-1344. Impact Factor 1.164. Punktacja MNiSW 25.000

żywica Diphonix ; współczynnik rozkładu masy ; hafn ; cyrkon ; separacja

Diphonix resin ; weight distribution coefficient ; hafnium ; zirconium ; separation

8/11
Nr opisu: 0000078659
Badanie wpływu liczby cykli sorpcja-desorpcja na efektywność rozdzielania hafnu i cyrkonu na żywicy Diphonix.
[Aut.]: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, Z. Hubicki.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 169, bibliogr. 4 poz.

żywica Diphonix ; hafn ; cyrkon

Diphonix resin ; hafnium ; zirconium

9/11
Nr opisu: 0000078419
Oznaczanie śladowych ilości pierwiastków w solach cyrkonu metodą ICP-AES i ICP-MS.
[Aut.]: Marek** Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, Teofil** Korolewicz, Łukasz* Siepietowski, Z. Hubicki.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Hubickiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2011, s. 367-370, bibliogr. 15 poz.

10/11
Nr opisu: 0000078418
Separacja hafnu i cyrkonu na chelatujących żywicach jonowymiennych Diphonix i Diphosil.
[Aut.]: Agata Jakóbik-Kolon, Marek** Smolik, Z. Hubicki.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Hubickiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2011, s. 375-378, bibliogr. 8 poz.

11/11
Nr opisu: 0000069639
The weight distribution coefficients of Zr(IV), Hf(IV), Ti(IV), Th(IV), Fe(III), Al(III), Cr(III), Y(III), La(III), Cu(II) and Zn(II) on Diphonix resin in 0.5 M H2SO4 solution.
[Aut.]: Marek** Smolik, Z. Hubicki, Agata Jakóbik-Kolon, Teofil** Korolewicz, Łukasz* Siepietowski.
W: Separation science - theory and practice 2011. Proceedings of the Ist International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Kudowa Zdrój, Poland, 5-9 June 2011. Eds: A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 193, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie