Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HORDYŃSKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000134667   
Analiza wpływu zastosowania przesiewaczy elektrowibracyjnych na poprawę efektywności pracy wielkiego pieca.
[Aut.]: D. P. Chmiel, Małgorzata Hordyńska.
-Hutnik 2020 R. 87 nr 1-2, s. 29-33, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wsad wielkopiecowy ; przesiewanie rud ; przygotowanie wsadu

blast furnace charge ; sifting ore ; charge preparation

2/29
Nr opisu: 0000135653   
Ferrum SA - od czystszej produkcji do gospodarki o obiegu zamkniętym.
[Aut.]: Z. Malinowski, Małgorzata Hordyńska.
-Hutnik 2020 R. 87 nr 3, s. 53-57, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Czystsza Produkcja ; gospodarka o obiegu zamkniętym ; ekoefektywność

Cleaner Production ; circular economy ; eco-efficiency

3/29
Nr opisu: 0000136612   
Ocena efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa FERRUM SA.
[Aut.]: Z. Malinowski, Małgorzata Hordyńska.
-Hutnik 2020 R. 87 nr 5, s. 141-146, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Czystsza Produkcja ; wskaźnik efektywności środowiskowej

Cleaner Production ; environmental performance indicator

4/29
Nr opisu: 0000139049
Gospodarka o obiegu zamkniętym: co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów.
[Aut.]: M. Bachorz, Małgorzata Hordyńska.
Opole : Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji", 2019, 10 s. [6]

Czystsza Produkcja ; gospodarka o obiegu zamkniętym

Cleaner Production ; circular economy

5/29
Nr opisu: 0000121845
Industrial ecosystem as the basis for the circular economy in the metallurgical industry.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2157-2163, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

gospodarka o obiegu zamkniętym ; hutnictwo ; gospodarka odpadami ; symbioza przemysłowa ; recykling odpadów Zn ; hutnictwo Zn-Pb

circular economy ; metallurgy ; waste management ; industrial symbiosis ; Zn waste recycling ; Zn-Pb metallurgy

6/29
Nr opisu: 0000128520
Narzędzia doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych : Czystsza Produkcja, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Lean and Green.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska, Marzena Kuczyńska-Chałada.
W: Współczesne tendencje w inżynierii produkcji. Praca zbiorowa. Monografia. Pod red. Krzysztofa Nowackiego. Katowice : Wydaw. Naukowe Sophia, 2018, s. 40-52. Punktacja MNiSW 5.000

7/29
Nr opisu: 0000128521
Procesy logistyczne w gospodarce odpadami przedsiębiorstwa produkcyjnego w obliczu zmian w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
[Aut.]: Marzena Kuczyńska-Chałada, Małgorzata Hordyńska, Roksana Poloczek.
W: Współczesne tendencje w inżynierii produkcji. Praca zbiorowa. Monografia. Pod red. Krzysztofa Nowackiego. Katowice : Wydaw. Naukowe Sophia, 2018, s. 53-60. Punktacja MNiSW 5.000

8/29
Nr opisu: 0000128518
Przemysł 4.0 jako megatrend i jego wpływ na rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie oczekiwanych korzyści.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Małgorzata Hordyńska.
W: Współczesne tendencje w inżynierii produkcji. Praca zbiorowa. Monografia. Pod red. Krzysztofa Nowackiego. Katowice : Wydaw. Naukowe Sophia, 2018, s. 19-28. Punktacja MNiSW 5.000

9/29
Nr opisu: 0000115462
Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 220 s., bibliogr. 173 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

gospodarka odpadami ; logistyka odpadów ; recykling ; regulacje prawne ; Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

waste management ; waste logistics ; recycling ; legal regulations

10/29
Nr opisu: 0000115424
Metoda QFD dla projektowania w gospodarce o obiegu zamkniętym.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Strategiczne zarządzanie zasobami w organizacji. Monografia. Red. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 43-52

11/29
Nr opisu: 0000113488
Prognozy w zakresie gospodarki odpadami a problemy w szacowaniu ich ilości.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Współczesne badania w naukach ekonomicznych. Red. Waldemar Aspadarec, Irenusz Miciuła. Katowice : Wydaw. Naukowe Sophia, 2016, s. 95-104

12/29
Nr opisu: 0000113493
Składowanie odpadów w świetle zmian w zasadach gospodarowania odpadami.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka, świat, człowiek. Cz. 4, Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych. Red. Joanna Nowakowska-Grunt, Judyta Kabus. Katowice : Wydaw. Naukowe Sophia, 2016, s. 157-166

13/29
Nr opisu: 0000111492
Stopień przydatności odpadów jako kryterium projektowe ekoproduktu.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
-Przeds. Zarz. 2016 t. 17 z. 7, cz. 3, s. 275-288, bibliogr. 21 poz.
Tytuł zeszytu: Nowe trendy w zarządzaniu - wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności. Red.: Wiesław T. Popławski, Dominika Kaczorowska-Spychalska. Punktacja MNiSW 14.000

ekoprojektowanie ; Czystsza Produkcja ; LCA ; marketing ekologiczny ; skuteczność ochrony środowiska

eco-design ; Cleaner Production ; LCA ; ecological marketing ; environmental effectiveness

14/29
Nr opisu: 0000115280   
Use of coaching to improve the skills of young engineers and improve the company's image.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
-Zesz. Nauk. WSHumanitas, Zarz. 2016 nr 4, s. 53-68, bibliogr.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie zasobami ludzkimi ; coaching ; studia dualne ; rozwój talentu ; aktywizacja osób starszych

human resources management ; coaching ; dual studies ; talent development ; activation of elderly people

15/29
Nr opisu: 0000115429
Zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce o obiegu zamkniętym.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Strategiczne zarządzanie zasobami w organizacji. Monografia. Red. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 143-158

16/29
Nr opisu: 0000104891
Kanały dystrybucji wstecznej i ich znaczenie w pozyskiwaniu klienta dla zróżnicowanej produkcji.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Egzemplifikacja przedsiębiorczości. Monografia. Red. Agnieszka Chabowska-Litka. Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, 2015, s. 20-36

17/29
Nr opisu: 0000097850
Rola marketingu w kształtowaniu postępowania konsumentów w dojrzałej gospodarce rynkowej.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
-Handel Wewn. 2013 nr 3, s. 22-29, bibliogr. 9 poz.
Tytuł zeszytu: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing, t. 1. Punktacja MNiSW 12.000

ochrona środowiska ; zarządzanie środowiskiem ; marketing ekologiczny ; zrównoważona konsumpcja ; etyka ekologiczna

environmental protection ; environment management ; ecomarketing ; sustainable consumption ; ecological ethics

18/29
Nr opisu: 0000098656
Rola menedżera w budowaniu wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy. T. 1. Red. Józef Frąś, Magdalena Byczkowska. Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013, s. 113-123 (Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nr 5)

19/29
Nr opisu: 0000097849
Wpływ kultury organizacji na jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami. Red. Włodzimierz Nowacki. Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, 2013, s. 161-171

20/29
Nr opisu: 0000080278
Kształtowanie informacji ekologicznej jako głównego narzędzia wczesnego ostrzegania i zapobiegania zmianom środowiskowym.
[Aut.]: Małgorzata Markowska-Hordyńska.
W: Wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi zarządzania procesami technologicznymi. Praca zbiorowa. Pod red. Remigiusza Sosnowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 243-255, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 267)

informacja o środowisku ; zarządzanie informacją ; EIONET

environment information ; information management ; EIONET

21/29
Nr opisu: 0000020639
Krajowe osiągnięcia badawcze w zakresie odzyskiwania talu.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Jacek Sitko, Małgorzata Hordyńska, K. Becker, M. Fatyga, T. Szysler.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIV seminarium naukowego, Katowice, 19 maja 2006. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2006, s. 75-81, bibliogr. 19 poz.

tal ; odzyskiwanie talu ; praca badawcza

thallium ; thallium recovery ; research work

22/29
Nr opisu: 0000023314
Możliwości pogodzenia życia rodzinnego młodych pracowników biznesu i młodych pracowników naukowych z pracą zawodową we współczesnej Polsce.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska, Karolina* Tabin.
W: Nauka - Etyka - Wiara 2005. NEW '05. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Wisła, 29 kwietnia - 3 maja 2005. Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. Warszawa : Ruch Nowego Życia, 2005, s. 220-233, bibliogr. 4 poz.

pracownik ; praca zawodowa ; rodzina ; etyka

worker ; professional work ; family ; ethics

23/29
Nr opisu: 0000086395
Etyka w ochronie środowiska - nowe kierunki w budowaniu samoświadomosci ekologicznej młodego człowieka.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska, Wioletta Ocieczek.
W: Kształtowanie świadomości ekologicznej i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska. Materiały V konferencji naukowej , [4 czerwca 2004]. Pod red. A. Misiołka. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2004, s. 22-23, bibliogr. 5 poz.

24/29
Nr opisu: 0000013206   
Popioły elektrowniane w procesach stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
Katowice, 2003, 118 s., bibliogr. 65 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław** Serkowski

popiół lotny ; odpady energetyczne ; unieszkodliwianie odpadów ; składowisko odpadów ; popiół elektrowniany ; odsiarczanie spalin ; spoiwo hydrauliczne ; uwodnienie ; obróbka hydrotermalna

fly ash ; energetic waste ; waste utilization ; waste dump ; power station ash ; flue gas desulphurisation ; hydraulic binding agent ; hydration ; hydrothermal treatment

25/29
Nr opisu: 0000011647
Rola innowacji technologicznej w procesie rozwoju nowego produktu przemysłowego.
[Aut.]: K. Tabin, Małgorzata Hordyńska.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 53-56, bibliogr. 5 poz.

innowacja technologiczna ; produkt przemysłowy ; przedsiębiorstwo przemysłowe

technological innovation ; industrial product ; industrial enterprise

26/29
Nr opisu: 0000011658
Technologia przerobu pyłów ołowiowych zawierających składniki toksyczne.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Małgorzata Hordyńska, M. Fatyga, J. Miernik.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 119-124, bibliogr. 8 poz.

substancja toksyczna ; pył ołowiowy ; technologia przerobu ; ługowanie

toxic substance ; lead dust ; processing technology ; leaching

27/29
Nr opisu: 0000020526
Odzyskiwanie srebra ze zużytych roztworów stosowanych do obróbki materiałów światłoczułych.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Małgorzata Hordyńska, K. Onopiak.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 11-14, bibliogr. 6 poz.

28/29
Nr opisu: 0000020530
Uwodnione popioły z pieców fluidalnych jako spoiwo stabilizujące odpady.
[Aut.]: Małgorzata Hordyńska.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 23-26, bibliogr. 8 poz.

29/29
Nr opisu: 0000115625
Spalanie węgla i produkcja metali jako główne źródła zanieczyszczenia środowiska arsenem.
[Aut.]: Małgorzata Markowska-Hordyńska.
W: Materiały i technologie XXI wieku. Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 10 maja 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 129-133, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie