Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HOMA D
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000085950   
Patent. Polska, nr 208 553. Sposób i układ urządzeń do rozdziału popiołu na frakcje. Int. Cl. B07B 15/00, B07B 7/01, B07B 7/08.
Kooperacja Polko Sp. z o.o., Polska
Twórcy: D. Homa, A. Szołtysek, Ryszard** Majchrzak.
Zgłosz. nr 379 274 z 23.03.2006. Opubl. 31.05.2011, 10 s.

popiół denny ; fluidyzacja

bottom ash ; fluidization

2/33
Nr opisu: 0000059409   
Aplikacje transportu pneumatycznego w odlewnictwie.
[Aut.]: D. Homa, Krzysztof Janerka, Jan Szajnar, Jan Jezierski.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 spec. iss. 4, s. 19-26, bibliogr. 15 poz.

transport pneumatyczny ; wdmuchiwanie proszków ; regeneracja masy formierskiej

pneumatic transport ; powder blowing ; sandmix regeneration

3/33
Nr opisu: 0000061475
Rozwój technologii transportu pneumatycznego systemu POLKO.
[Aut.]: Jan Szajnar, D. Homa, Krzysztof Janerka, Jan Jezierski.
-Powder and Bulk 2010 nr 1, s. 18-21, bibliogr. 1 poz.

4/33
Nr opisu: 0000085952   
Patent. Polska, nr 207 118. Sposób i układ do sporządzania wieloskładnikowych mieszanek z komponentów sypkich. Int. Cl. B01F 3/18, B01F 15/04, B65G 65/30, B65G 53/04.
Kooperacja Polko Sp. z o.o., Polska
Twórcy: D. Homa, Ryszard** Majchrzak, P. Skutela, A. Dombek.
Zgłosz. nr 374 286 z 11.04.2005. Opubl. 30.11.2010, 16 s.

transport pneumatyczny ; materiały sypkie ; podajnik pneumatyczny ; mieszanka wieloskładnikowa

pneumatic conveying ; loose materials ; pneumatic feeder ; multicomponent mixture

5/33
Nr opisu: 0000061476
Technologie wdmuchiwania materiałów sypkich do cieczy lub gazowej przestrzeni roboczej.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, D. Homa, Jan Jezierski, Jan Szajnar.
-Powder and Bulk 2010 nr 3, s. 19-20, 22-24, bibliogr. 11 poz.

6/33
Nr opisu: 0000052074   
Operation of pneumatic conveying systems in technological processes.
[Aut.]: D. Homa, Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka.
-Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 1, s. 73-78, bibliogr. 9 poz.

transport w odlewni ; materiały masowe ; intensyfikacja produkcji odlewniczej ; górnictwo ; przemysł budowlany ; chemia

conveying ; bulk materials ; intensification of foundry processes ; mining ; construction industry ; chemistry

7/33
Nr opisu: 0000085949   
Patent. Polska, nr 203 243. Sposób i układ dozowania materiałów sypkich. Int. Cl. G01G 13/06, B65B 1/34.
Kooperacja Polko Sp. z o.o., Polska
Twórcy: D. Homa, Ryszard** Majchrzak, H. Szlumczyk, T. Ostrowski, A. Nierada.
Zgłosz. nr 347 851 z 08.06.1999. Opubl. 30.09.2009, 4 s.

materiały sypkie ; dozowanie

loose materials ; dosage

8/33
Nr opisu: 0000085984
Zastosowanie transportu pneumatycznego w górnictwie i energetyce.
[Aut.]: D. Homa, Ryszard** Majchrzak.
W: XXIII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Zakopane, 11-14 października 2009. Cz. 2. Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 61-77, bibliogr. 8 poz.

transport pneumatyczny ; materiały sypkie ; górnictwo ; budownictwo ; energetyka ; biomasa

pneumatic conveying ; loose materials ; mining ; building engineering ; energetics ; biomass

9/33
Nr opisu: 0000085766
Transport pneumatyczny systemu POLKO w zwalczaniu zagrożeń wybuchem pyłu weglowego w kopalniach głębinowych.
[Aut.]: Ryszard** Majchrzak, D. Homa.
W: Transport pneumatyczny. TP' 2008. X Międzynarodowa konferencja, Targanice - Kocierz, 26-28.05.2008. Politechnika Śląska [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 159-165, bibliogr. 3 poz.

transport pneumatyczny ; pył węglowy ; wybuch pyłu węglowego ; zagrożenie pyłowe ; zwalczanie zagrozenia górniczego

pneumatic conveying ; coal dust ; explosion of coal dust ; dust hazard ; fighting mining hazard

10/33
Nr opisu: 0000028055   
Pneumatic moulding sand reclamation in the linear regenerator system.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka, D. Homa, A. Myszor.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 2, s. 53-56, bibliogr. 8 poz.

transport pneumatyczny ; dwufazowy strumień ; regenerator liniowy

pneumatic conveying ; diphase stream ; linear regenerator

11/33
Nr opisu: 0000003972   
Nowe rozwiązania i postęp w modułowych układach systemu POLKO w procesach technologicznych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, D. Homa.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 116-124, bibliogr. 6 poz.

transport pneumatyczny ; system modułowy

pneumatic transport ; module system

12/33
Nr opisu: 0000011993
Transport pneumatyczny w przemyśle motoryzacyjnym.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, D. Homa.
-Transp. Przem. 2003 nr 1, s. 39-41

13/33
Nr opisu: 0000010454
Analiza porównawcza stosowanych rozwiązań transportu pneumatycznego w aspekcie energetycznym.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, D. Homa.
W: Transport pneumatyczny. TP'2002. VIII Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 10-12.04.2002. Politechnika Śląska [i in.]. [Gliwice] : [Wydaw. Politechniki Śląskiej], 2002, s. 276-285, bibliogr. 3 poz.

14/33
Nr opisu: 0000000392
Instalacje transportu pneumatycznego spoiw mineralnych w kopalniach głębinowych.
[Aut.]: D. Homa, Ryszard** Majchrzak.
-Bud. Gór. Tunelowe 2002 R. 8 nr 3, s. 29-34, bibliogr. 6 poz.

15/33
Nr opisu: 0000010444
Modułowe układy systemu POLKO w procesach technologicznych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, D. Homa.
W: Transport pneumatyczny. TP'2002. VIII Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 10-12.04.2002. Politechnika Śląska [i in.]. [Gliwice] : [Wydaw. Politechniki Śląskiej], 2002, s. 141-152, bibliogr. 5 poz.

16/33
Nr opisu: 0000010450
Popioły lotne z kotłów fluidalnych jako baza do wytwarzania kompozytów ekspansywnych i urządzenia transportu pneumatycznego do ich wytwarzania i stosowania.
[Aut.]: Ryszard** Majchrzak, D. Homa, Wojciech* Klimas.
W: Transport pneumatyczny. TP'2002. VIII Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 10-12.04.2002. Politechnika Śląska [i in.]. [Gliwice] : [Wydaw. Politechniki Śląskiej], 2002, s. 232-238, bibliogr. 2 poz.

17/33
Nr opisu: 0000000889
Przemysłowe zastosowania transportu pneumatycznego systemu POLKO.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, D. Homa, R. Majchrzak.
-Prz. Odlew. 2002 t. 52 nr 2, s. 51-57, bibliogr. 5 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

18/33
Nr opisu: 0000000364   
Układy systemu POLKO w odlewnictwie.
[Aut.]: Józef** Gawroński, D. Homa.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 61-72, bibliogr. 5 poz.

19/33
Nr opisu: 0000001897
Transport pneumatyczny systemu POLKO eksploatowany w warunkach ZPW TRZUSKAWICA S.A..
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, D. Homa, M. Niedźwiedź, J. Kudliński.
-Cem. Wap. Beton 2001 R. 6 nr 5, s. 177-184, bibliogr. 5 poz.

20/33
Nr opisu: 0000074907   
Wskaźniki charakteryzujące proces pneumatycznego nawęglania.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, D. Homa, Stanisław** Jura, Józef** Gawroński, Jan Jezierski.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (1/2), s. 39-44, bibliogr. 5 poz.

21/33
Nr opisu: 0000005112
Nawęglanie żeliwa w Odlewni TEKSID POLAND S.A. za pomocą urządzenia pneumetycznego POLKO.
[Aut.]: M. Kanafek, D. Homa, Krzysztof Janerka.
-Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 7, s. 271-273, bibliogr. 4 poz.

22/33
Nr opisu: 0000005267   
Pneumatic cast iron carburizing in WSK "PZL-Rzeszów" S.A..
[Aut.]: J. Kokoszka, J. Markowski, Krzysztof Janerka, Jan Jezierski, D. Homa, W. Chmielorz.
-Krzep. Metali 1999 R. 1 nr 41, s. 181-183

23/33
Nr opisu: 0000005269   
Pneumatyczne nawęglanie żeliwa w warunkach WSK "PZL-Rzeszów" S.A..
[Aut.]: J. Kokoszka, J. Markowski, Krzysztof Janerka, Jan Jezierski, D. Homa, W. Chmielorz.
-Krzep. Metali 1999 R. 1 nr 41, s. 53-58, bibliogr. 4 poz.

24/33
Nr opisu: 0000007250
Transport materiałów sypkich z powierzchni kopalni do wyrobisk dołowych z zastosowaniem pneumatycznego systemu "POLKO".
[Aut.]: Ryszard** Majchrzak, D. Homa, P. Skutela.
W: Materiały I Sympozjum nt. Transport i składowanie materiałów sypkich w energetyce, Jachranka 8-9 czerwca 1999 r.. Pod red. W. Nowaka. Częstochowa : [b.w.], 1999, s. 119-133, bibliogr. 5 poz.

25/33
Nr opisu: 0000006097
Transport pneumatyczny systemu "POLKO" w obrębie kotła fluidalnego w warunkach EC "POLPHARMA" S.A. - Starogard Gdański.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, D. Homa, W. Niewiara.
W: Materiały I Sympozjum nt. Transport i składowanie materiałów sypkich w energetyce, Jachranka 8-9 czerwca 1999 r.. Pod red. W. Nowaka. Częstochowa : [b.w.], 1999, s. 165-176, bibliogr. 4 poz.

26/33
Nr opisu: 0000005222
Układy ciągłego dozowania materiałów sypkich w systemie POLKO.
[Aut.]: P. Skutela, D. Homa, Henryk** Szlumczyk, A. Dombek.
-Prz. Odlew. 1999 t. 49 nr 10, s. 371-374, bibliogr. 7 poz.

27/33
Nr opisu: 0000005219   
Urządzenia do nawęglania kąpieli metalowej w piecach łukowych.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Henryk** Szlumczyk, Jan Jezierski, D. Homa.
-Krzep. Metali 1999 R. 1 nr 39, s. 113-120, bibliogr. 5 poz.

28/33
Nr opisu: 0000007254
Wpływ parametrów sterowania urządzeniami systemu "POLKO" na procesy przemieszczania i wytwarzania mieszanin w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych.
[Aut.]: D. Homa, Ryszard** Majchrzak, T. Ostrowski.
W: Materiały I Sympozjum nt. Transport i składowanie materiałów sypkich w energetyce, Jachranka 8-9 czerwca 1999 r.. Pod red. W. Nowaka. Częstochowa : [b.w.], 1999, s. 65-82, bibliogr. 6 poz.

29/33
Nr opisu: 0000007255
Zastosowanie transportu pneumatycznego systemu POLKO w układach podawania sorbentu do palenisk kotłów przemysłowych.
[Aut.]: Franciszek** Gramatyka, D. Homa, A. Nierada.
W: Materiały I Sympozjum nt. Transport i składowanie materiałów sypkich w energetyce, Jachranka 8-9 czerwca 1999 r.. Pod red. W. Nowaka. Częstochowa : [b.w.], 1999, s. 49-64, bibliogr. 7 poz.

30/33
Nr opisu: 0000026669   
Efekty odsiarczania spalin w kotłach małej mocy przy zastosowaniu układu pneumatycznego dozowania sorbentu.
[Aut.]: D. Homa, Franciszek** Gramatyka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1997 z. 128, s. 53-65, bibliogr. 7 poz.

31/33
Nr opisu: 0000027078   
Patent. Polska, nr 172 195. Fluidyzacyjny podajnik transportu pneumatycznego. Int. Cl. B65G 53/22.
Politechnika Śląska, KOOPERACJA "POLKO", Polska
Twórcy: Józef** Czepiel, Stanisław** Jura, D. Homa.
Zgłosz. nr 301 553 z 17.12.1993. Opubl. 29.08.1997, 4 s.

32/33
Nr opisu: 0000026667   
Konfiguracja stanowisk do pneumatycznego nawęglania ciekłego metalu.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Zbigniew** Piątkiewicz, Henryk** Szlumczyk, D. Homa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1997 z. 128, s. 77-86, bibliogr. 4 poz.

33/33
Nr opisu: 0000026687
Nawęglanie stopów żelaza urządzeniami systemu POLKO w ABB Zamech Ltd..
[Aut.]: W. Babiarz, D. Homa, Krzysztof Janerka, H. Niburski.
-Prz. Odlew. 1997 t. 47 nr 12, s. 414-418, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie