Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HABER J
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000056819   
The evaluation of oxide catalysts' properties in test reactions.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Śniechota, J. Haber.
-Catal. Lett. 2009 vol. 127 iss. 1/2, s. 7-12, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.021

reakcja testowa ; dehydrogenacja cykloheksanu ; tlenowe odwodornienie cykloheksanu

test reaction ; dehydrogenation of cyclohexane ; oxidative dehydrogenation of cyclohexane

2/19
Nr opisu: 0000046319
Dehydrogenation of cyclohexane as a measure of redox properties of oxide catalysts.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Śniechota, J. Haber.
W: Catalysis for society. 40 years of ICSC PAS. XL Annual Polish Conference on Catalysis, Krakow, Poland, May 11-15, 2008. Conference proceedings. Ed. B. Sulikowski. Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club. Kraków : Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, 2008, s. 209, bibliogr. 2 poz.

3/19
Nr opisu: 0000038225
Ocena mocy centrów kwasowych na podstawie reakcji dehydratacji alkoholu izopropylowego do propenu.
[Aut.]: Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, J. Haber.
W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. Abstract book. Eds: B. Buszewski, M. Michel. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 172, bibliogr. 2 poz.
Tyt. okł.: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. ICCE-DCE'2007. Chemistry, environment & human activity in civilization development

4/19
Nr opisu: 0000039958
Ocena właściwości redoksowych katalizatorów tlenkowych do redukcji tlenków azotu w różnych reakcjach testowych.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* Śniechota.
W: Materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXIX OKK, Kraków, 14-16 marca 2007. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2007, s. 305-307, bibliogr. 4 poz.

tlenek azotu ; alkohol izopropylowy ; redukcja tlenku azotu

nitric oxide ; isopropyl alkohol ; nitrogen oxide reduction

5/19
Nr opisu: 0000039962
Ocena właściwości redoksowych katalizatorów tlenkowych na podstawie różnych reakcji testowych.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak, Agnieszka* Śniechota.
W: Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXVIII OKK, Kraków, 15-18 marca 2006. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2006, s. 277-278, bibliogr. 3 poz.

katalizator tlenkowy ; reakcja testowa ; właściwości redoks ; właściwości oksydacyjne ; redukcja chemiczna ; cykloheksan

oxide catalyst ; test reaction ; redox properties ; oxidative properties ; chemical reduction ; cyclohexane

6/19
Nr opisu: 0000124461   
Dehydration of isopropyl alcohol used as an indicator of the type and strength of catalyst acid centres.
[Aut.]: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
-Appl. Surf. Sci. 2005 vol. 252 iss. 3, s. 823-827, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: 5th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC-V), Gdansk, Poland, 30th August - 3rd September 2004. Impact Factor 1.263

konwersja alkoholu izopropylowego ; kwas Lewisa ; kwas Bronsteda ; heteropolikwas ; ZrO2 ; γ-Al2O3

isopropyl alcohol conversion ; Lewis acid ; Bronsted acid ; heteropolyacid ; ZrO2 ; γ-Al2O3

7/19
Nr opisu: 0000022770
Ocena rodzajów centrów aktywnych na powierzchni katalizatorów na podstawie pomiarów kinetycznych reakcji testowej.
[Aut.]: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 15-18 marca 2005. [Red. Anna Kubacka]. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2005, s. 54-55, bibliogr. 3 poz.

aktywność katalityczna ; pomiar ; konwersja alkoholu izopropylowego ; dehydrataja katalityczna

catalytic selectivity ; measurement ; isopropyl alcohol conversion ; catalytic dehydration

8/19
Nr opisu: 0000015168
Influence of the type and strength of acid centres of the catalyst on isopropyl alcohol conversion.
[Aut.]: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
W: Fifth International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids. ISSHAC-5 Proceedings, Gdańsk, 30 August - 03 September 2004. Ed. M. Drach. [Warszawa] : [Polskie Towarzystwo Chemiczne], 2004, s. 194

9/19
Nr opisu: 0000018104
Isopropyl alcohol conversion as a test reaction for studies of acidity of the catalyst surface.
[Aut.]: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Krowiak.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Wrocław, Poland, 12-17 September 2004. Year 2004, vol. 3, pt 2. Warszawa : Polish Chemical Society, 2004, s. 559-562, bibliogr. 8 poz.

10/19
Nr opisu: 0000015182
Rozróżnianie kwasowości Bronsteda i Lewisa na podstawie reakcji konwersji alkoholu izopropylowego.
[Aut.]: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Wolna.
W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca 2004. Red. A. Kubacka. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2004, s. 278-279, bibliogr. 3 poz.

alkohol izopropylowy ; konwersja alkoholu izopropylowego ; kwasowość Bronsteda ; kwasowość Lewisa

isopropyl alcohol ; isopropyl alcohol conversion ; Bronsted acidity ; Lewis acidity

11/19
Nr opisu: 0000018120
Determination of kinetic equation of isopropyl alcohol conversion over oxidation-reduction catalysts.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* Wolna.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Lublin, Poland, 15-18 September 2003. Year 2003, vol. 2, pt 3. Warszawa : Polish Chemical Society, 2003, s. 1229-1231, bibliogr. 4 poz.

12/19
Nr opisu: 0000019744
Selectivity of oxidation reactions of organic compounds, depending upon the acid-base properties of oxide catalysts' surfaces.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 98, bibliogr. 3 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

13/19
Nr opisu: 0000004084   
Kinetic studies as a method to differentiate between oxygen species involved in the oxidation of propene.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek.
-J. Catal. 2000 vol. 190 iss. 2, s. 320-326. Impact Factor 3.030

14/19
Nr opisu: 0000004087   
Propylene oxidation over poly(azomethines) doped with heteropolyacids.
[Aut.]: Wincenty** Turek, E. Stochmal-Pomorzanska, A. Pron, J. Haber.
-J. Catal. 2000 vol. 189 iss. 2, s. 297-313. Impact Factor 3.030

15/19
Nr opisu: 0000019634
Charakterystyka heteropolikwasów w matrycy polimerowej jako katalizatorów w procesie utleniania olefin.
[Aut.]: Wincenty** Turek, E. Stochmal, A. Proń, J. Haber.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 55

16/19
Nr opisu: 0000062453
Selektywność utleniania olefin w funkcji kwasowości powierzchni katalizatorów.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 282

17/19
Nr opisu: 0000064424
Kinetics of the oxidation of propene on MoO3 based model catalysts.
[Aut.]: K. Bruckman, J. Haber, Wincenty** Turek.
-J. Catal. 1988 vol. 114 nr 1, s. 196-199, bibliogr. 7 poz.

18/19
Nr opisu: 0000065551
Rola różnych centrów aktywnych w procesie utleniania propylenu na tlenkowych katalizatorach molibdenowych.
[Aut.]: K. Bruckman, J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 34

19/19
Nr opisu: 0000065552
Wpływ kwasowości powierzchni katalizatorów na niedestrukcyjne utlenianie olefin.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 85

stosując format:
Nowe wyszukiwanie