Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GUT KAZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 163Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/163
Nr opisu: 0000137496   
Microchamber microfluidics combined with thermogellable glycomicrogels - platform for single cells study in an artificial cellular microenvironment.
[Aut.]: Sebastian Student, Małgorzata Milewska, Ziemowit Ostrowski, Kazimierz Gut, Ilona Wandzik.
-Mater. Sci. Eng., C Mater. Biol. Appl. 2021 vol. 119, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 5.880. Punktacja MNiSW 140.000

hydrożel termoczuły ; poli(N-izopropyloakrylamid) ; mikroskopia ukazująca zmiany w czasie

thermosensitive hydrogel ; poly(N-isopropylacrylamide) ; time-lapse microscopy

2/163
Nr opisu: 0000135205   
Analiza, modelowanie i badanie in vitro przepływu czerwonych krwinek w kanałach urządzeń mikroprzepływowych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Ziemowit Ostrowski, Sebastian Student, Maria Gracka, Dagmara Błaszczyk, D. Brysz, P. Rosa, Sylwia Szymańska, A. Waluga, K. Włodarski.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 18

mikroprzepływ ; urządzenie ; badanie in vitro

microflow ; equipment ; in vitro study

3/163
Nr opisu: 0000136018   
Model of the planar broadband differential waveguide interferometer as a humidity sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Photonics Lett. Pol. 2020 vol. 12 iss. 2, s. 55-57, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

4/163
Nr opisu: 0000134715
Response of a broadband differential interferometer to a change in waveguide thickness.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2020, 24th to 28th February 2020, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 24

5/163
Nr opisu: 0000134708
The direct laser writing system for mask-based lithography based on confocal microscopy.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sebastian Student.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2020, 24th to 28th February 2020, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 79

6/163
Nr opisu: 0000129514   
Study of a broadband difference interferometer based on low-cost polymer slab waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Nanomaterials 2019 vol. 9 iss. 5, art. no. 729 s. 1-15, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 4.324. Punktacja MNiSW 70.000

interferometr ; światłowód jednomodowy ; czujnik ; światłowód polimerowy

interferometer ; single-model optical waveguide ; sensor ; polymer waveguide

7/163
Nr opisu: 0000135348   
Szerokopasmowy różnicowy interferometr światłowodowy.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: XLV Zjazd Fizyków Polskich, Kraków, 13-18 września 2019. Program i streszczenia. 45th General Meeting of Polish Physicists. Program and abstracts. Kraków : Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Uniwersytet Jagielloński, 2019, s. 196, bibliogr. 6 poz.

czujnik ; interferometr planarny

sensor ; planar interferometer

8/163
Nr opisu: 0000131336
The output signal of the broadband differential interferometer as a function of the thickness of the single-mode optical waveguide.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 14th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods, 25 February - 1 March 2019, Szczyrk, Poland. Eds. Przemyslaw Struk, Tadeusz Pustelny. Bellingham : SPIE, 2019, s. 1120408-1 - 1120408-6 (Proceedings of SPIE ; vol. 11204 0277-786X). Punktacja MNiSW 20.000

9/163
Nr opisu: 0000131342
The use of laser printers for obtaining photomasks for the photolithography process.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sebastian Student.
W: 14th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods, 25 February - 1 March 2019, Szczyrk, Poland. Eds. Przemyslaw Struk, Tadeusz Pustelny. Bellingham : SPIE, 2019, s. 112040J-1 - 112040J-4 (Proceedings of SPIE ; vol. 11204 0277-786X). Punktacja MNiSW 20.000

10/163
Nr opisu: 0000135323   
Wybrane stanowiska dydaktyczne inspiracją do popularyzacji optoelektroniki.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: XLV Zjazd Fizyków Polskich, Kraków, 13-18 września 2019. Program i streszczenia. 45th General Meeting of Polish Physicists. Program and abstracts. Kraków : Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Uniwersytet Jagielloński, 2019, s. 7

optoelektronika ; dydaktyka

optoelectronics ; didactics

11/163
Nr opisu: 0000122469   
Broad-band planar waveguide interferometers.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2018, 26th February to 2nd March 2018, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 38-39, bibliogr. 5 poz.

12/163
Nr opisu: 0000122478   
The use of laser printers for obtaining masks for the photolithography process.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sebastian Student.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2018, 26th February to 2nd March 2018, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 105

13/163
Nr opisu: 0000120138   
Broad-band difference interferometer as a refractive index sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Opt. Express 2017 vol. 25 no. 25, s. 31111-31121, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 3.356. Punktacja MNiSW 45.000

14/163
Nr opisu: 0000118813   
Dydaktyczne laboratorium Podstawy Optoelektroniki.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 44. Zjazd Fizyków Polskich, 10-15 IX 2017, Wrocław. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 204

optyka geometryczna ; optyka falowa ; ćwiczenia laboratoryjne

geometrical optics ; wave optics ; laboratory exercises

15/163
Nr opisu: 0000116764   
Last advances in integrated planar optical waveguide interferometers.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2017, 27th February to 3rd March 2017, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 23-24, bibliogr. 7 poz.

16/163
Nr opisu: 0000118809   
Szerokopasmowe planarne interferometry światłowodowe.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 44. Zjazd Fizyków Polskich, 10-15 IX 2017, Wrocław. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 99, bibliogr. 5 poz.

interferometr spektropolarymetryczny ; szerokopasmowy układ interferencyjny

spectropolarimetric interferometer ; broadband interference system

17/163
Nr opisu: 0000118855
Theoretical analysis of a spectrometric interferometer based on silicon-on insulator (SOI) waveguide layers.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 12th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods, Szczyrk-Gliwice, 28 February - 3 March 2017. Eds.: Przemyslaw Struk, Tadeusz Pustelny. Bellingham : SPIE, 2017, art. no. 104550M, bibliogr. 15 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 10455 0277-786X). Punktacja MNiSW 15.000

interferometria ; falowód krzemowy ; czujnik światłowodowy

interferometry ; silicon waveguide ; waveguide sensor

18/163
Nr opisu: 0000108658
Broad-band difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tomasz* Herzog, Tadeusz Pustelny.
W: 18th European Conference on Integrated Optics. ECIO 2016, Warsaw, Poland 18-20 May 2016. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, 2016, pamięć USB (PenDrive) s. 252-253, bibliogr. 6 poz.

19/163
Nr opisu: 0000108661
Broad-band difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tomasz* Herzog, Tadeusz Pustelny.
W: 18th European Conference on Integrated Optics. ECIO 2016, Warsaw, Poland 18-20 May 2016. Warszawa : Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, 2016, p-35

20/163
Nr opisu: 0000111685
Broad-band differential interference in the bimodal waveguide.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 11th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods. Eds. Tadeusz Pustelny, Przemyslaw Struk, Pawel Mergo, Jacek Wojtas. Bellingham : SPIE, 2016, s. 100340E-1 - 100340E-6, bibliogr. 19 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 10034 0277-786X)

interferencja różnicowa ; światłowód bimodalny ; czujnik światłowodowy

differential interference ; bimodal waveguide ; waveguide sensor

21/163
Nr opisu: 0000107849
Broadband common-path planar waveguide interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2016, 29th February to 4th March 2016, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 22-23, bibliogr. 6 poz.

22/163
Nr opisu: 0000110852
Polymer planar waveguide broad-band differential interferometer.
[Aut.]: Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, G. Adamski.
W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2016, 29 May - 6 June 2016, Wilga, Poland. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE, 2016, s. 100311J-1 - 100311J-6, bibliogr. 15 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 10031 0277-786X)

SU-8 ; falowód polimerowy ; falowód planarny ; interferometr ; przyczepność do szkła ; interferometr różnicowy

SU-8 ; polymer waveguide ; planar waveguide ; interferometer ; glass adhesion ; differential interferometer

23/163
Nr opisu: 0000108909
Polymer planar waveguide broad-band interferometer.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Przemysław Struk, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, Sabina Drewniak.
W: OPTO 2016. Young reserchers & SPIE student chapter meeting, 6.07.2016. Book of abstracts. Gdańsk University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 49-50

24/163
Nr opisu: 0000107852
SU-8 polymer based waveguides on different substrates.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Przemysław Struk, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, Sabina Drewniak.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2016, 29th February to 4th March 2016, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 24-25, bibliogr. 5 poz.

25/163
Nr opisu: 0000111687
SU-8 polymer based waveguides on different substrates.
[Aut.]: Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński.
W: 11th Conference on Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures, and Methods. Eds. Tadeusz Pustelny, Przemyslaw Struk, Pawel Mergo, Jacek Wojtas. Bellingham : SPIE, 2016, s. 100340M1 - 100340M5, bibliogr. 12 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 10034 0277-786X)

SU-8 ; światłowód planarny ; przyczepność do szkła ; światłowód polimerowy

SU-8 ; planar waveguide ; glass adhesion ; polymer waveguide

26/163
Nr opisu: 0000109150
Wpływ wybranych środowisk gazowych na właściwości fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku grafenu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sabina Drewniak.
Gliwice, 2016, 119 k., bibliogr. 98 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, dr inż. Kazimierz Gut

grafen ; tlenek grafenu ; właściwości fizyczne ; właściwości gazowe

graphene ; graphene oxide ; physical properties ; gas properties

27/163
Nr opisu: 0000104736   
Analysis and investigation of a differential interferometer based on a polymer optical bimodal waveguide.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tomasz* Herzog.
-Photonics Lett. Pol. 2015 vol. 7 iss. 2, s. 56-58, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

28/163
Nr opisu: 0000100172
Badanie wpływu zewnętrznych atmosfer gazowych na właściwości elektryczne i optyczne nanostruktur ZnO.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Marcin Procek, Agnieszka Stolarczyk, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Przemysław Struk, Kazimierz Gut.
W: Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłowo, 08-12.06.2015]. Materiały konferencji. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 467, bibliogr. 5 poz.

nanostruktura ZnO ; własności elektryczne ; własności optyczne ; technologia wytwarzania

ZnO nanostructure ; electric properties ; optical properties ; manufacturing technology

29/163
Nr opisu: 0000097300
Broad-band difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2015, 2nd to 6th March 2015, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. [30], bibliogr. 6 poz.

30/163
Nr opisu: 0000097305
Experimental setup for manufacturing diffraction grating.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Kazimierz Gut, Tomasz* Herzog.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2015, 2nd to 6th March 2015, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. [42]

31/163
Nr opisu: 0000100544
Experimental setup for manufacturing grating coupler.
[Aut.]: Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, L. Zagaska.
W: OPTO-meeting for young reserchers & 10th Anniversary international SPIE student chapter meeting 2015. OPTO2015, 27-30 May, Wrocław. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 61, bibliogr. 3 poz.

32/163
Nr opisu: 0000104245
Near field light intensity distribution analysis in bimodal polymer waveguide.
[Aut.]: Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut.
W: Optical fibers and their applications 2015, 22-25 September 2015, Lublin - Nałęczów, Poland. Eds. Ryszard S. Romaniuk, Waldemar Wojcik. Bellingham : SPIE, 2015, paper 98160K, bibliogr. 13 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 9816 0277-786X)

SU-8 ; interferometr różnicowy ; światłowód bimodalny ; optyka zintegrowana ; światłowód

SU-8 ; difference interferometer ; bimodal waveguide ; integrated optics ; waveguide

33/163
Nr opisu: 0000100975   
Spectropolarimetric analyses of optical single mode SU8 waveguide layers.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2015 vol. 63 no. 2, s. 349-352, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.087. Punktacja MNiSW 25.000

interferometria ; światłowód SU8 ; czujnik optyczny

interferometry ; SU8 optical waveguide ; optical sensor

34/163
Nr opisu: 0000097499   
Broad-band difference interferometer as a temperature sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski.
-Photonics Lett. Pol. 2014 vol. 6 iss. 4, s. 121-123, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

35/163
Nr opisu: 0000090780
Investigation of gas sensors based on graphene.
[Aut.]: Sabina Drewniak, Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2014, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 3rd to 7th March 2014. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. [22]

36/163
Nr opisu: 0000090789
Light distribution analysis at two modal interference in planar waveguide based on SU-8 polymer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, T. Herzog.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2014, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 3rd to 7th March 2014. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. [70]

37/163
Nr opisu: 0000096050
Simulation and analysis of bimodal interference structure based on SU-8 polymer.
[Aut.]: Tomasz* Herzog, Kazimierz Gut.
W: OPTO-meeting for young reserchers & SPIE student chapters meeting 2014, Gdańsk, 1st - 5th July 2014. Gdańsk University of Technology. Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. [15]

38/163
Nr opisu: 0000096572
Spectropolarimetric analysis of differential interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 13th international scientific conference on optical sensors and electronic sensors, Lodz, Poland, 22-25 June 2014. Eds. Jacek Gołębiowskim, Roman Gozdur. Bellingham : SPIE, 2014, paper 92910N (Proceedings of SPIE ; vol. 9291 0277-786X)

interferometr ; współczynnik załamania światła ; promieniowanie widzialne ; falowód ; światłowód planarny

interferometer ; refractive index ; visible radiation ; waveguide ; planar waveguide

39/163
Nr opisu: 0000090670
Spectropolarimetric interferometer based on SU8 planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: 15th Conference on Optical Fibers and Their Application, Białystok - Lipowy Most, Poland, 29.01-01.02.2014. [Dokument elektroniczny]. Laboratory of Optical Fiber Technology. Białystok University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2014, pamięć USB (PenDrive) s. 1

interferometria ; czujnik optyczny ; światłowód planarny

interferometry ; optical sensor ; planar waveguide

40/163
Nr opisu: 0000090784
Theoretical analysis spectrometric interferometer based on an silicon on-insulator (SIO).
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2014, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 3rd to 7th March 2014. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. [25]

41/163
Nr opisu: 0000096052
Thin SiO2 layer etching and thickness measurement by thin-layer spectroscopy.
[Aut.]: Kazimierz Gut, P. Posełek.
W: OPTO-meeting for young reserchers & SPIE student chapters meeting 2014, Gdańsk, 1st - 5th July 2014. Gdańsk University of Technology. Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. [37]

42/163
Nr opisu: 0000095092   
Methods of determining the beat length of planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 425-427, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

43/163
Nr opisu: 0000082755
Metody wyznaczania dwójłomności modowej światłowodów planarnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Technologia elektronowa. ELTE '2013. XI Konferencja naukowa, Ryn, 10-20 kwietnia 2013. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 61-62, bibliogr. 6 poz.

dwójłomność modowa ; światłowód planarny

modal birefringence ; planar waveguide

44/163
Nr opisu: 0000087905
Modal birefringence measurements of the planar optical waveguide.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS '2013, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 25th February to 1st March 2013. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. [29]

45/163
Nr opisu: 0000088234   
The sensibility of resistance sensor structures with graphene to the action of selected gaseous media.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Sabina Drewniak, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Marian** Urbańczyk, Marcin Procek, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, I. Pasternak, W. Strupinski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2013 vol. 61 no. 2, s. 293-300, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.000. Punktacja MNiSW 25.000

grafen ; czujnik rezystancyjny ; czujnik wodoru ; czujnik dwutlenku azotu

graphene ; resistance sensor ; hydrogen sensor ; nitrogen dioxide sensor

46/163
Nr opisu: 0000095097   
The sensitivity of composite bimodal waveguide SU-8.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 602-605, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

47/163
Nr opisu: 0000088235   
The sensitivity of sensor structures with oxide graphene exposed to selected gaseous atmospheres.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Sabina Drewniak, Maciej Setkiewicz, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Marcin Procek, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, J. Jagiello, M. Lipinska.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2013 vol. 61 no. 3, s. 705-710, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.000. Punktacja MNiSW 25.000

grafen ; tlenek grafenu ; czujnik gazu ; czujnik rezystancyjny

graphene ; graphene oxide ; gas sensor ; resistive sensor

48/163
Nr opisu: 0000089625
Two methods of determining the birefringence of the planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Electron Technology Conference 2013, Ryn, Poland, 16-20 April 2013. Eds: Paweł Szczepański, Ryszard Kisiel, Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013, art. 890216 (Proceedings of SPIE ; vol. 8902 0277-786X)

49/163
Nr opisu: 0000087551
Using scattered light to measurement characteristics of planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut, T. Herzog.
W: OPTO Meeting for Young Researchers and 8th International SPIE Student Chapters Meeting, Torun, Poland, 3-6 July 2013. Book of abstracts. Ed. S. Maliszewska. Torun : University Press Nicolaus Copernicus University, 2013, s. 43, bibliogr. 2 poz.

50/163
Nr opisu: 0000082759
Wykorzystanie obiektywu z pryzmatem Wollastona w metrologii światłowodowej pola bliskiego.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Technologia elektronowa. ELTE '2013. XI Konferencja naukowa, Ryn, 10-20 kwietnia 2013. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 237-238, bibliogr. 5 poz.

pole bliskie ; metrologia ; światłowód

near field ; metrology ; optical waveguide

51/163
Nr opisu: 0000077408   
A suggestion of utilizing biomodal layers of the polymer SU8 for the purpose of monitoring the changes in the refractive index.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Opt. Appl. 2012 vol. 42 no. 2, s. 407-416, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.541. Punktacja MNiSW 15.000

światłowód planarny ; interferometr ; zintegrowany czujnik optyczny ; interferometr różnicowy

planar waveguide ; interferometer ; integrated optical sensor ; difference interferometer

52/163
Nr opisu: 0000087610   
Bimodal layers of the polymer SU8 as refractometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Eurosensors 2012. 26th European Conference on Solid-State Transducers, Kraków, Poland, September 9-12, 2012. Eds: R. Walczak, J. Dziuban. Amsterdam : Elsevier, 2012, s. 326-329, bibliogr. 18 poz. (Procedia Engineering ; vol. 47 1877-7058)

światłowód planarny ; interferometr ; zintegrowany czujnik optyczny ; interferometr różnicowy

planar waveguide ; interferometer ; integrated optical sensor ; difference interferometer

53/163
Nr opisu: 0000079182
Gas sensors based on nanostructures of semiconductors ZnO and TiO2.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Marcin Procek, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Sabina Drewniak, Marian** Urbańczyk, Maciej Setkiewicz, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2012 vol. 60 no. 4, s. 853-859, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.980. Punktacja MNiSW 30.000

czujnik gazu ; nanostruktura ; TiO2 ; ZnO

gas sensor ; nanostructure ; TiO2 ; ZnO

54/163
Nr opisu: 0000076661
Measurement of the modal birefringence in planar waveguides.
[Aut.]: T. Herzog, Kazimierz Gut.
W: OPTO meeting for young reserchers and 7th international SPIE student's chapter meeting, Gliwice, 17-20th May 2012. Book of abstracts. Ed. Sabina Drewniak, Przemysław Struk. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 53-54, bibliogr. 2 poz.

światłowód planarny ; dwójłomność modowa

planar waveguide ; modal birefringence

55/163
Nr opisu: 0000087885
SU-8 bimodal waveguide interferometric sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2012, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 27th February to 2nd March 2012. Program and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. [12]

56/163
Nr opisu: 0000075198   
The application of scattered light in the metrology of planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 818-820, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

57/163
Nr opisu: 0000075203   
The influence of humidity on the resistance structures with graphene sensor layer.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Sabina Drewniak, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Marcin Procek, Marian** Urbańczyk, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, I. Pasternak, W. Strupiński.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 870-873, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

58/163
Nr opisu: 0000075548
Wykorzystanie światła rozproszonego do wyznaczania dwójłomności modowej światłowodów planarnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, T. Herzog.
W: Światłowody i ich zastosowania. TAL 2012. XIV Konferencja i III Szkoła, Lublin - Nałęczów, 8-12 października 2012. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 6 poz.

czujnik światłowodowy ; czujnik interferometryczny ; stanowisko pomiarowe ; dwójłomność modowa

waveguide sensor ; interferometric sensor ; measurement stand ; modal birefringence

59/163
Nr opisu: 0000076075   
Wykorzystanie światła rozproszonego do wyznaczania dwójłomności modowej światłowodów planarnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, T. Herzog.
-Elektronika 2012 R. 53 nr 11, s. 36-37, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

światłowód planarny ; światło rozproszone ; dwójłomność modowa ; interferometr różnicowy

planar optical waveguide ; scattered light ; modal birefringence ; difference interferometer

60/163
Nr opisu: 0000087954
Analysis of SU8 ridge waveguide.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Kazimierz Gut, Sabina Drewniak.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2011, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 28th February to 4th March 2011. Program. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. [31], bibliogr. 4 poz.

61/163
Nr opisu: 0000070115   
Differential interference in a polymer waveguide.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2011 vol. 59 no. 4, s. 395-399, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.966. Punktacja MNiSW 30.000

interferometr ; zintegrowany czujnik optyczny ; falowód planarny ; interferometr różnicowy

interferometer ; integrated optical sensor ; planar waveguide ; difference interferometer

62/163
Nr opisu: 0000087603
Interferometr różnicowy na bazie polimeru SU8.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny.
W: XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin, 4-9 września 2011. Program i streszczenia. Red. J. Żak [i in.]. Polskie Towarzystwo Fizyczne. Lublin : Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 2011, s. 189, bibliogr. 3 poz.

polimer SU8 ; sensor optyczny ; sensor planarny ; interferometr różnicowy

polymer SU8 ; optical sensor ; planar sensor ; difference interferometer

63/163
Nr opisu: 0000070116   
Layered thin film nanostructures of Pd/WO3-x as resistance gas sensors.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Wiesław Jakubik.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2011 vol. 59 no. 4, s. 401-407, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.966. Punktacja MNiSW 30.000

trójtlenek wolframu ; pallad ; amoniak ; dwutlenek azotu ; czujnik rezystancyjny

tungsten trioxide ; palladium ; ammonia ; nitrogen dioxide ; resistance sensor

64/163
Nr opisu: 0000087585
Sensitivity of polarimetric waveguide interferometer for different wavelengths.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2011, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 28th February to 4th March 2011. Program. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. [20]

65/163
Nr opisu: 0000068194   
The waveguide structure based on the polymer SU8 on a SiO2/Si substrate.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sabina Drewniak.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 630-634, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

falowód ; współczynnik załamania ; warstwa SU8

waveguide ; refractive index ; SU8 layer

66/163
Nr opisu: 0000057447   
Analiza czułości planarnych, polimerowych światłowodów rewersyjnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Sabina Drewniak.
-Elektronika 2010 R. 51 nr 6, s. 27-30, bibliogr. 8 poz.

światłowód o odwróconej symetrii ; czujnik światłowodowy ; światłowód

reverse symmetry waveguide ; waveguide sensor ; optical waveguide

67/163
Nr opisu: 0000084550
Analiza czułości planarnych, polimerowych światłowodów rewersyjnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Sabina Drewniak.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2010. XI Konferencja naukowa, Nałęczów, 20-23 czerwca 2010. Streszczenia. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 22, bibliogr. 2 poz.

interferometr różnicowy ; czujnik światłowodowy ; czujnik planarny ; światłowód planarny

difference interferometer ; optical fibre sensor ; planar sensor ; planar optical waveguide

68/163
Nr opisu: 0000059675
Characterization of SU-8 optical waveguides for sensing.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2010, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 1-5 March 2010. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. [16], bibliogr. 4 poz.

69/163
Nr opisu: 0000062790   
Comparison of the sensitivity of a polymer waveguide in the classical and reverse symmetry system.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sabina Drewniak.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1133-1135, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.467

polimer ; falowód ; detektor ; makrocząstka ; przewodnik

polymer ; waveguide ; detector ; macromolecule ; electric conductor

70/163
Nr opisu: 0000062791   
Sensitivity of polarimetric waveguide interferometer for different wavelengths.
[Aut.]: Kazimierz Gut, A. Zakrzewski, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1140-1142, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.467

falowód ; interferometr ; długość fali ; przyrządy optyczne ; wrażliwość widmowa

waveguide ; interferometer ; wavelengths ; optical instruments ; spectral sensitivity

71/163
Nr opisu: 0000062822   
The influence of the rotational speed of the polymer SU8 on the thickness of the waveguide layer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Daniel* Nabagło.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1136-1139, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.467

polimer ; falowód ; współczynnik załamania ; pomiar grubości ; fotopolimeryzacja ; włókno światłowodowe

polymer ; waveguide ; refractive index ; thickness measurement ; photopolymerization ; optical fibre

72/163
Nr opisu: 0000059646   
Theory and analysis of reverse symmetry waveguide.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sabina Drewniak.
W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2010, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 1-5 March 2010. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. [15], bibliogr. 2 poz.

falowód ; symetria ; światłowód o odwróconej symetrii

waveguide ; symmetry ; reverse symmetry waveguide

73/163
Nr opisu: 0000051993   
Measurements of the attenuation by means of the scattered light of planar waveguide structure, basing on the polymer SU8 on a substrate of sodium-calcium glass.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Daniel* Nabagło.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 307-311, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.433

74/163
Nr opisu: 0000063112
Metody pomiaru tłumienia światłowodów planarnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Światłowody i ich zastosowania. TAL 2009. XII Konferencja, Lublin - Krasnobród, 14-17 października 2009. Referaty i komunikaty. Lublin : Wydaw. Liber Duo, 2009, s. 227-234, bibliogr. 9 poz.

75/163
Nr opisu: 0000054475   
Planar optical waveguides based on thin ZnO layers.
[Aut.]: Przemysław Struk, Tadeusz Pustelny, Kazimierz Gut, K. Gołaszewska, E. Kamińska, M. Ekielski, J. Pasternak, E. Łusakowska, A. Piotrowska.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 414-418, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.433

76/163
Nr opisu: 0000063113
Światłowody planarne na bazie polimeru SU8.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Daniel* Nabagło, Tadeusz Pustelny.
W: Światłowody i ich zastosowania. TAL 2009. XII Konferencja, Lublin - Krasnobród, 14-17 października 2009. Referaty i komunikaty. Lublin : Wydaw. Liber Duo, 2009, s. 235-242, bibliogr. 12 poz.

77/163
Nr opisu: 0000073361
Wpływ procesu obróbki termicznej na własności falowodowe warstw ZnO.
[Aut.]: K. Gołaszewska, E. Kamińska, I. Pasternak, R. Kruszka, T. Piotrowski, A. Piotrowska, Tadeusz Pustelny, Przemysław Struk, Kazimierz Gut, E. Dynowska, E. Łusakowska, T. Wojciechowski.
W: III Krajowa Konferencja Nanotechnologii. NANO 2009, Warszawa, 22-26 czerwca 2009 r. Streszczenia. Red. J. Kaniewski. Warszawa : Instytut Technologii Elektronowej, 2009, s. 126

tlenek cynku ; obróbka termiczna ; optyczny czujnik gazu

zinc oxide ; thermal treatment ; optical gas sensor

78/163
Nr opisu: 0000047730   
Determination of the attenuation of planar waveguides by means of detecting scattered light.
[Aut.]: Kazimierz Gut, K. Nowak.
-Eur. Phys. J., Spec. Top. 2008 vol. 154 iss. 1, s. 89-92, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustics. Impact Factor 0.689

79/163
Nr opisu: 0000087581
Optical waveguides on SU8 polymer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny.
W: 16th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Polanica Zdrój, Poland, September 8-12, 2008. Book of abstracts. Wrocław University of Technology. Institute of Physics. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 92

80/163
Nr opisu: 0000048104   
Planar optical waveguides for application in optoelectronic gas sensors.
[Aut.]: K. Gołaszewska, E. Kamińska, Tadeusz Pustelny, Przemysław Struk, T. Piotrowski, A. Piotrowska, M. Ekielski, R. Kruszka, M. Wzorek, M. Borysiewicz, J. Pasternak, Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-223 - A-230, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.321

81/163
Nr opisu: 0000047987
Stanowisko dydaktyczne do wyznaczania parametrów monitorów.
[Aut.]: Kazimierz Gut, M. Gacek.
W: Światłowody i ich zastosowanie. Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008, s. 25-32, bibliogr. 6 poz. (Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Ceramika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie vol. 108 Polski Biuletyn Ceramiczny ; 0860-3340)

stanowisko dydaktyczne ; ekran LCD ; ekran CTR ; fotodioda

didactic stand ; LCD screen ; CTR screen ; photodiode

82/163
Nr opisu: 0000073179
Światłowody planarne z warstwą nanometrową.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Kraków, 25-28 czerwca 2008. Książka streszczeń. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. Pt-15:40-A, bibliogr. 2 poz.

światłowód planarny ; współczynnik załamania ; propagacja fal

planar optical waveguide ; refractive index ; wave propagation

83/163
Nr opisu: 0000047938   
The influence of a nanometric layer with a high refracting index on the sensitivity of the difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-121 - A-126, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.321

84/163
Nr opisu: 0000056900   
Investigation of planar sensing structures for gas detections by means of scattered light methode.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Marian Nowak.
-Mol. Quantum Acoust. 2007 vol. 28, s. 101-106, bibliogr. 13 poz.

85/163
Nr opisu: 0000054937
Measurements of attenuation of planar optical waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Krzysztof Nowak.
W: 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, [Wisła, Poland, 26th February - 2nd March 2007]. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 1-1, bibliogr. 3 poz.

86/163
Nr opisu: 0000039997   
Technology and performances of silicon oxynitride waveguides for optomechanical sensors fabricated by plasma-enhanced chemical vapour deposition.
[Aut.]: A. Sabac, C. Gorecki, M. Jóźwik, L. Nieradko, C. Meunier, Kazimierz Gut.
-J. Eur. Opt. Soc., Rapid Publ. 2007 vol. 2, s. 07025/1 - 07025/8

optyka zintegrowana ; system mikroelektromechaniczny ; MEMS ; falowód ; czujnik optomechniczny ; chemiczne osadzanie z fazy gazowej

integrated optics ; microelectromechanical system ; MEMS ; waveguide ; optomechanical sensor ; chemical vapour deposition

87/163
Nr opisu: 0000124996
Composite optical waveguide structures.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-J. Phys., IV 2006 vol. 137, s. 87-90, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Impact Factor 0.315

88/163
Nr opisu: 0000125023
Differential interference in planar multimode waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-J. Phys., IV 2006 vol. 137, s. 91-94, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Impact Factor 0.315

89/163
Nr opisu: 0000025552
Interferencja różnicowa w światłowodach kompozytowych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 353-356, bibliogr. 5 poz.

90/163
Nr opisu: 0000029291
Laboratorium Podstaw Optoelektroniki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Światłowody i ich zastosowania. X Konferencja, Krasnobród, 4-7 października 2006. Referaty i komunikaty. T. 2. Lublin : Wydaw. - Drukarnia Liber Duo, 2006, s. 701

91/163
Nr opisu: 0000022853
Planarne światłowody kompozytowe - technologia, parametry.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak.
W: Światłowody i ich zastosowania. X Konferencja, Krasnobród, 4-7 października 2006. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. - Drukarnia Liber Duo, 2006, s. 311-315, bibliogr. 10 poz.

92/163
Nr opisu: 0000022273
Attenuation of light in planar waveguides with absorbing cover.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 2005 vol. 30 nr 1, s. 135

93/163
Nr opisu: 0000125040
Attenuation planar waveguides with an absorbing cover.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny.
-J. Phys., IV 2005 vol. 129, s. 113-116, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. Impact Factor 0.389

94/163
Nr opisu: 0000087583   
Composite waveguide structures.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Mol. Quantum Acoust. 2005 vol. 26, s. 91-95, bibliogr. 6 poz.

światłowód planarny ; wymiana jonowa

planar waveguide ; ion exchange

95/163
Nr opisu: 0000022235
Investigation of magnetooptic effects in special optical fibers type D.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, Kazimierz Gut, J. Wójcik.
W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments III, Wilga, Poland, 26-30 May 2004. Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 615-621, bibliogr. 12 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 5775 0277-786X)

96/163
Nr opisu: 0000057359
Mode beat measurement of planar optical waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Integrated optics, theory and applications, Warsaw, Poland, 31 August - 2 September 2005. Ed: Tadeusz Pustelny, Paul V. Lambeck, Christophe Gorecki. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 58561N-1 - 58561N-12, bibliogr. 12 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 5956 0277-786X)

97/163
Nr opisu: 0000125048
Polarimetric difference interferometer made by ion exchange method.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-J. Phys., IV 2005 vol. 129, s. 109-112, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. Impact Factor 0.389

98/163
Nr opisu: 0000015581
Interferencja różnicowa w planarnych światłowodach kilkumodowych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, T. Florian.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2004. VIII konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 445-448, bibliogr. 4 poz.

99/163
Nr opisu: 0000015582
Łączenie włókien optycznych z planarnymi czujnikami światłowodowymi.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Ch. Gorecki, A. Sabac.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2004. VIII konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 453-456, bibliogr. 4 poz.

100/163
Nr opisu: 0000009141
Optical connecting process for waveguide and optical fiber.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Ch. Gorecki, A. Sabac.
W: 33rd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 9th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Szczyrk, Poland, 9.02.2004-13.02.2004. Abstracts. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2004, s. 22

101/163
Nr opisu: 0000013073   
Special optical fiber type "D" applied in optical sensor of electric currents.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, K. Barczak, Kazimierz Gut, J. Wójcik.
-Opt. Appl. 2004 vol. 34 no. 4, s. 531-539, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.308

efekt magnetooptyczny ; światłowody specjalne ; czujnik optoelektroniczny ; polaryzacja światła

magneto-optic effect ; special optical fibres ; optoelectronic sensor ; light polarization

102/163
Nr opisu: 0000021579   
Two-mode planar and channel polarimetric difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 101-108, bibliogr. 5 poz.

światłowody planarne ; wymiana jonowa

planar waveguides ; ion exchange

103/163
Nr opisu: 0000018823
Attenuation planar waveguides with absorbing cover-new measurement method.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Optical fibers and their applications VIII. [Symposium], Białowieża, Poland, 23-26 January 2002. Eds: Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, s. 95-102 (Proceedings of SPIE ; vol. 5028 0277-786X)

104/163
Nr opisu: 0000018840
Integrated optomechanical sensor for in situ characterization of MEMS. The implementing of a readout architecture.
[Aut.]: Ch. Gorecki, A. Sabac, P. Bey, Kazimierz Gut, A. Jacobelli, T. Dean.
W: Microsystems engineering. Metrology and inspection III. [Conference]. Munich, Germany, 23-25 June 2003. Ed. Christophe Gorecki. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, s. 189-195 (Proceedings of SPIE ; vol. 5145 0277-786X)

105/163
Nr opisu: 0000009792
Światłowody specjalne typu "D" dla zastosowań w optycznych czujnikach prądu i pola magnetycznego.
[Aut.]: K. Barczak, Tadeusz Pustelny, J. Wójcik, Kazimierz Gut.
W: Światłowody i ich zastosowania. IX Konferencja, Krasnobród, 9-11 października 2003. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2003, s. 278-286, bibliogr. 13 poz.

106/163
Nr opisu: 0000000152
Badanie efektu zmiany tłumienia prowadzonych w światłowodzie modów w wyniku oddziaływania z absorbującą warstwą pokrycia.
[Aut.]: Kazimierz Gut, M. Pamuła.
W: Światłowody i ich zastosowanie. VIII Konferencja, Białowieża, 23-26 stycznia 2002. Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 2002, s. 129-132, bibliogr. 4 poz.

107/163
Nr opisu: 0000004847
Laboratorium optoelektroniki światłowodowej. Praca zbiorowa. Pod red. A. Opilskiego.
[Aut.]: Marek Błahut, M. Darłak, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Erwin Maciak, Aleksander* Opilski, Tadeusz Pustelny, Roman Rogoziński, Marian** Urbańczyk, Zbigniew Opilski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 433 s., bibliogr.
Skrypt nr 2274

108/163
Nr opisu: 0000000116   
Investigating the attenuation changes of modes guided in waveguides with absorbing cover.
[Aut.]: Kazimierz Gut, M. Pamuła.
-Mol. Quantum Acoust. 2001 vol. 22, s. 187-196, bibliogr. 5 poz.

109/163
Nr opisu: 0000000097
Influence of selected technological parameters on the differences of propagation constants for planar waveguides obtained with ion exchange technique.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Mol. Quantum Acoust. 2000 vol. 21, s. 79-86, bibliogr. 6 poz.

110/163
Nr opisu: 0000000041
Influence of selected technological parameters on the differences of propagation constants for planar waveguides obtained with ion exchange technique.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Aleksander* Opilski.
W: Lightguides and their applications. [Conference], Krasnobród, Poland, 14-16 October 1999. Eds: J. Wójcik [i in.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 210-216, bibliogr. 8 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4239 0277-786X)

111/163
Nr opisu: 0000000042
Measuring system to registration of near field power distribution in modes of planar and strip waveguides.
[Aut.]: W. Wójcik, Aleksander* Opilski, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński.
W: Lightguides and their applications. [Conference], Krasnobród, Poland, 14-16 October 1999. Eds: J. Wójcik [i in.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 192-198, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4239 0277-786X)

112/163
Nr opisu: 0000017978
Planarny dwumodowy i paskowy światłowodowy interferometr różnicowy.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'2000. VI Konferencja naukowa, Gliwice, 13-16 czerwca 2000. T. 1: Prezentacje sesyjne. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2000, s. 130-135, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 2)

113/163
Nr opisu: 0000004060   
Present state and perspectives involving application of ion exchange in glass.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Roman Rogoziński, Kazimierz Gut, Marek Błahut, Zbigniew Opilski.
-Opto-Electron. Rev. 2000 vol. 8 iss. 2, s. 117-127

optyka zintegrowana ; wymiana jonowa ; szkło

integrated optics ; ion exchange ; glass

114/163
Nr opisu: 0000000047
Some aspects of application of ion exchange in glass.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Roman Rogoziński, Kazimierz Gut, Marek Błahut.
W: Lightguides and their applications. [Conference], Krasnobród, Poland, 14-16 October 1999. Eds: J. Wójcik [i in.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 1-10, bibliogr. 23 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4239 0277-786X)

115/163
Nr opisu: 0000000131
Two-mode planar and channel polarimetric difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
W: Optoelectronic and electronic sensors IV. [Conference], Gliwice, Poland, 13-16 June 2000. Ed. J. Frączek. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 235-240, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4516 0277-786X)

116/163
Nr opisu: 0000017432
Wybrane zjawiska fizyczne wykorzystywane w czujnikach światłowodowych.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2000. VI Konferencja naukowa. Szkoła, Gliwice, 13 czerwca 2000. [Gliwice] : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Metrologii, [2000], s. 3-41, bibliogr.

117/163
Nr opisu: 0000007485
Applicability of interference TE//O-TM//O modes and TE//O-TE//1 modes to the construction of waveguide sensors.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, W. Wójcik, Roman Rogoziński, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
-Opt. Appl. 1999 vol. 29 no. 1, s. 101-109. Impact Factor 0.125

118/163
Nr opisu: 0000005418
Difference interferometer produced with the application of ion exchange method.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
-Mol. Quantum Acoust. 1999 vol. 20, s. 59-66, bibliogr. 7 poz.

119/163
Nr opisu: 0000022977
Interferencja różnicowa w światłowodach planarnych otrzymanych technologią wymiany jonowej Ag+ -Na+ i K+ - Na+ w szkle BK7.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Aleksander* Opilski.
W: Światłowody i ich zastosowania. VII Konferencja, Krasnobród, 14-16 października 1999. Referaty i komunikaty. Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 58-65, bibliogr. 7 poz.

120/163
Nr opisu: 0000007796
Mode beat measurement of planar optical waveguide using the immersion coupler.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Aleksander* Opilski.
W: Interferometry'99. Techniques and technologies. [Conference], Pultusk, Poland, 20-23 September 1999. Eds: M. Kujawińska, M. Takeda. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1999, s. 430-440 (Proceedings of SPIE ; vol. 3744 0277-786X)

121/163
Nr opisu: 0000000020
Single-polarization diference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, W. Wójcik, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
W: Optical fibres and their applications VI. [Conference], Białowieża, Poland, 22-24 January 1998. Eds: J. Dorosz, R. S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1999, s. 179-184, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3731 0277-786X)

122/163
Nr opisu: 0000023005
Stan obecny i perspektywy wykorzystania wymiany jonowej w szkłach.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Marek Błahut, Kazimierz Gut, Roman Rogoziński.
W: Światłowody i ich zastosowania. VII Konferencja, Krasnobród, 14-16 października 1999. Referaty i komunikaty. Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 157-171, bibliogr. 23 poz.

123/163
Nr opisu: 0000023003
Stanowisko do wyznaczania rozkładu mocy w modach światłowodów planarnych i paskowych.
[Aut.]: W. Wójcik, Aleksander* Opilski, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński.
W: Światłowody i ich zastosowania. VII Konferencja, Krasnobród, 14-16 października 1999. Referaty i komunikaty. Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 1999, s. 128-136, bibliogr. 4 poz.

124/163
Nr opisu: 0000023029
Automatyzacja stanowisk do pomiaru rozkładu współczynnika załamania oraz tłumienności w światłowodach planarnych.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński.
W: Akustyka, akustooptyka, optoelektronika. Zeszyt naukowy dedykowany profesorowi Aleksandrowi Opilskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej. Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Instytut Fizyki. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Fizyki], 1998, s. 179-185, bibliogr. 2 poz.

125/163
Nr opisu: 0000000168
Influence of the refractive profile of a waveguide on the sensitivity of a planar difference interferometer.
[Aut.]: Roman Rogoziński, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Acousto-optics and applications III. [Conference], Gdańsk-Jurata, Poland, 18-22 May 1998. Eds: A. Śliwiński, B.B.J. Linde, P. Kwiek. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1998, s. 375-381, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3581 0277-786X)

126/163
Nr opisu: 0000000068
Investigation of interference TE0-TE1 modes in planar difference interferometer.
[Aut.]: W. Wójcik, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
-Mol. Quantum Acoust. 1998 vol. 19, s. 281-288, bibliogr. 6 poz.

127/163
Nr opisu: 0000003015
Jednopolaryzacyjny interferometr różnicowy.
[Aut.]: Kazimierz Gut, W. Wójcik, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
W: Światłowody i ich zastosowanie. V Konferencja, Białowieża, 22-24.01.1998 r.. Cz. 2. Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998, s. 83-91, bibliogr. 4 poz.

128/163
Nr opisu: 0000051882
Planar difference interferometer used as chemical sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: 4th European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors. Europt(r)ode IV, Münster, Germany, March 29-April 1, 1998. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 189-190, bibliogr. 3 poz.

129/163
Nr opisu: 0000014326   
Wpływ wybranych parametrów procesów technologicznych na interferencję różnicową oraz możliwości jej zastosowania w czujnikach światłowodowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
Gliwice, 1998, 114 s., bibliogr. 171 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Promotor: prof. zw. dr hab. Aleksander* Opilski

130/163
Nr opisu: 0000003030
Wykorzystanie planarnego interferometru różnicowego jako czujnika chemicznego.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE '98. V Konferencja naukowa, Jurata, 10-13 maja 1998. T. 1. [Sopot] : [GROT], [1998], s. 177-180, bibliogr. 7 poz.

131/163
Nr opisu: 0000000023
Attenuation of planar waveguides in selected types of glass.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Roman Rogoziński, Aleksander* Opilski.
W: Technology and applications of light guides. [Conference], Krasnobród, Poland, 17-19 October 1996. Eds: J. Wójcik [ i in.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 58-60, bibliogr. 2 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3189 0277-786X)

132/163
Nr opisu: 0000000022
Automation of set-ups for the measurement of refractive index distribution and attenuation in planar waveguides.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński.
W: Technology and applications of light guides. [Conference], Krasnobród, Poland, 17-19 October 1996. Eds: J. Wójcik [ i in.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 61-65, bibliogr. 2 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3189 0277-786X)

133/163
Nr opisu: 0000000111
Influence of long-term heating on the properties of planar waveguides produced in the process of ion-exchange in glasses.
[Aut.]: Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Optoelectronic and electronic sensors II. [Conference], Szczyrk, Poland, 13-16 May 1996. Eds: Z. Jankiewicz, H. Madura. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 24-30, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3054 0277-786X)

134/163
Nr opisu: 0000000108
Integrated optical difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Marek Błahut, Roman Rogoziński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski.
W: Optoelectronic and electronic sensors II. [Conference], Szczyrk, Poland, 13-16 May 1996. Eds: Z. Jankiewicz, H. Madura. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 137-144, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3054 0277-786X)

135/163
Nr opisu: 0000051883
Matryca czujników optoelektronicznych wybranych gazów i par toksycznych.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
W: Metrologia wspomagana komputerowo. MWK'97. III Szkoła - konferencja, Zegrze k/Warszawy, 19-22 maja 1997. T. 3: Granty i projekty celowe. Referaty i komunikaty. Zegrze : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, 1997, s. 55-62, bibliogr. 5 poz.

136/163
Nr opisu: 0000003019
Planar difference interferometer used as waveguide sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski.
W: Eurosensors XI. Proceedings of the 11th European Conference on Solid-State Transducers, Warsaw, Poland, September 21-24, 1997. Vol. 3. Warsaw : Sensor Lab., 1997, s. 1547-1550, bibliogr. 3 poz.

137/163
Nr opisu: 0000073283
Planar difference interferometer used as waveguide sensor.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1997, s. 11-14, bibliogr. 3 poz.

138/163
Nr opisu: 0000051884
Planarny interferometr różnicowy jako czujnik światłowodowy.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Technologia elektronowa. VI Konferencja naukowa. ELTE '97, Krynica, 6.05-9.05.1997. T. 2. Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1997, s. 585-588, bibliogr. 3 poz.

139/163
Nr opisu: 0000009554
Skomputeryzowane stanowisko do pomiarów tłumienia światłowodów planarnych.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Aleksander* Opilski.
W: Podstawy fizyczne badań nieniszczących. Materiały II krajowej konferencji, Gliwice [3-5 września] 1997. Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1997, s. 217-221, bibliogr. 4 poz.

140/163
Nr opisu: 0000000024
Substrate glasses used for the elements of integrated optics produced using ion exchange methods.
[Aut.]: Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Technology and applications of light guides. [Conference], Krasnobród, Poland, 17-19 October 1996. Eds: J. Wójcik [ i in.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1997, s. 18-21, bibliogr. 2 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 3189 0277-786X)

141/163
Nr opisu: 0000026917
Technology of ion exchange in glass and its application in waveguide planar sensors.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Roman Rogoziński, Marek Błahut, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski.
-Opt. Eng. 1997 vol. 36 iss. 6, s. 1625-1638. Impact Factor 0.636

142/163
Nr opisu: 0000000019
Attenuation measurement of planar optical waveguides using the immersion coupler.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut.
W: Gradient-index optics in science and engineering. [Conference], Kazimierz Dolny, Poland, 12-15 September 1995. Eds: M. Pluta, M. Szyjer. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996, s. 141-144, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 2943 0277-786X)

143/163
Nr opisu: 0000023391
Automatyzacja stanowisk do pomiaru rozkładu współczynnika załamania oraz tłumienności w światłowodach planarnych.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński.
W: Technologia i zastosowanie światłowodów. IV Konferencja naukowa, Krasnobród, 17-19 października 1996. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. K. Gostyńskiego, 1996, s. 115-119, bibliogr. 2 poz.

144/163
Nr opisu: 0000054515
Integrated optical difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Marek Błahut, Zbigniew Opilski, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński, Aleksander* Opilski.
W: Wave and quantum aspects of contemporary optics. X Polish - Czech - Slovak Optical Conference, Karpacz, 17-20 September, 1996. Abstracts. Institute of Physics, Technical University of Wrocław. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 1

145/163
Nr opisu: 0000023376
Interferencyjna metoda pomiaru dwójłomności światłowodów planarnych.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Technologia i zastosowanie światłowodów. IV Konferencja naukowa, Krasnobród, 17-19 października 1996. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. K. Gostyńskiego, 1996, s. 43-46, bibliogr. 2 poz.

146/163
Nr opisu: 0000051888
Planarny interferometr różnicowy.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Marek Błahut, Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'96. IV Konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1996, s. 315-318, bibliogr. 6 poz.

147/163
Nr opisu: 0000051886
Stabilność termiczna światłowodów planarnych wytwarzanych w technologii wymiany jonowej w szkłach.
[Aut.]: Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'96. IV Konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1996, s. 81-84, bibliogr. 5 poz.

148/163
Nr opisu: 0000023394
Szkła podłożowe dla potrzeb elementów optyki zintegrowanej wytwarzanych metodami wymiany jonowej.
[Aut.]: Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Aleksander* Opilski.
W: Technologia i zastosowanie światłowodów. IV Konferencja naukowa, Krasnobród, 17-19 października 1996. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. K. Gostyńskiego, 1996, s. 155-158, bibliogr. 2 poz.

149/163
Nr opisu: 0000051887
Tłumienność światłowodów planarnych.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński, Aleksander* Opilski.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'96. IV Konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1996, s. 311-314, bibliogr. 4 poz.

150/163
Nr opisu: 0000023392
Tłumienność światłowodów planarnych w wybranych typach szkieł.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Roman Rogoziński, Aleksander* Opilski.
W: Technologia i zastosowanie światłowodów. IV Konferencja naukowa, Krasnobród, 17-19 października 1996. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. K. Gostyńskiego, 1996, s. 121-124, bibliogr. 2 poz.

151/163
Nr opisu: 0000023397
Wpływ niskotemperaturowego wygrzewania na parametry światłowodów planarnych wytwarzanych metodą wymiany jonowej w szkłach.
[Aut.]: Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Aleksander* Opilski.
W: Technologia i zastosowanie światłowodów. IV Konferencja naukowa, Krasnobród, 17-19 października 1996. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. K. Gostyńskiego, 1996, s. 159-162, bibliogr. 3 poz.

152/163
Nr opisu: 0000035039
Wybrane zastosowania optyki światłowodowej.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Roman Rogoziński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mat. 1996 z. 73, s. 19-49, bibliogr. 27 poz.

153/163
Nr opisu: 0000037107
Integrated optical amplitude refractometer.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Kazimierz Gut.
W: Acousto-optics and applications II, Gdańsk-Jurata, Poland, 22-25 May 1995. Proceedings. Eds: A. Śliwiński [et al.]. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1995, s. 178-181, bibliogr. 8 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 2643 0277-786X)

154/163
Nr opisu: 0000054599
Loss measurements of optical planar waveguides with use of immersion coupler.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
W: Gradient-index optics in science and engineering. GRIN'95. International conference, Kazimierz Dolny, Poland, 12-15 September 1995. Program and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 70

155/163
Nr opisu: 0000000063
Model of planar refractometer based on a two-port interferometer in glass.
[Aut.]: Marek Błahut, Roman Rogoziński, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
-Opt. Appl. 1994 vol. 24 no. 3, s. 171-177, bibliogr. 5 poz.

156/163
Nr opisu: 0000025534
Multimode planar refractometer produced in a waved channel lightguide structure.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Marek Błahut, Aleksander* Opilski.
-Opt. Appl. 1994 vol. 24 no. 3, s. 163-170, bibliogr. 7 poz.

157/163
Nr opisu: 0000043958
Optical planar refractometer.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski.
W: 2nd European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors. EUROPT(R)ODE II, [Firenze, Italy, April 19-21, 1994. Book of abstracts]. [B.m.] : Sorin Biomedica S.p.A., 1994, s. 194

158/163
Nr opisu: 0000043920
Planar refractometer based on a two-port Mach-Zehnder interferometer in glass.
[Aut.]: Marek Błahut, Roman Rogoziński, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1994, s. 16-17, bibliogr. 2 poz.

159/163
Nr opisu: 0000043922
Planar refractometer made in a waved channel structure.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Marek Błahut, Aleksander* Opilski.
-Ann. Report Siles. Tech. Univ., Inst. Phys. 1994, s. 20-21, bibliogr. 5 poz.

160/163
Nr opisu: 0000047174
Światłowodowy wielomodowy refraktometr planarny.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Kazimierz Gut, Aleksander* Opilski.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'94. III Konferencja naukowa, Zegrze k/Warszawy, 22-25 maja 1994 r. Materiały konferencyjne. T. 1. Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 140-143, bibliogr. 4 poz.

161/163
Nr opisu: 0000051950
Światłowodowy wielomodowy refraktometr planarny.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 25-32, bibliogr. 6 poz.

162/163
Nr opisu: 0000045346
Zastosowanie wymiany jonowej K+ - Na+ w technologii jednomodowych struktur światłowodowych.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 19-24, bibliogr. 3 poz.

163/163
Nr opisu: 0000053115
Zastosowanie techniki wymiany jonowej w szkłach w technologii czujników światłowodowych.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 92. Konferencja naukowa, Zegrze k/Warszawy, 26-28 maj 1992. Referaty i komunikaty. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 124-127, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie