Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRZYB BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 85Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/85
Nr opisu: 0000138526
Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Alicji Wiory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 171-181 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 843)

2/85
Nr opisu: 0000130179   
Forecasting and prognosing in education.
[Aut.]: Beata Pituła, Barbara Grzyb.
-Diagn. porad. pomáhajících profesích 2019 vol. 3 iss. 1, s. 37-51, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

prognozowanie ; edukacja ; model prognostyczny

forecasting ; education ; forecasting model ; prognostic forms ; prognostic process

3/85
Nr opisu: 0000137476   
Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system.
[Aut.]: Beata Pituła, Barbara Grzyb.
-Prz. Pedagog. 2019 nr 2, s. 121-133, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

nauczyciel ; rozwój zawodowy

teacher ; professional development

4/85
Nr opisu: 0000133361
The importance of pedagogical diagnosis in the context of the psychological conditions of decision-making. A theoretical recognition of selected areas.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Monika* Morgała.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 83-97, bibliogr. 18 poz. (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3). Punktacja MNiSW 20.000

diagnoza ; diagnoza pedagogiczna ; diagnoza psychologiczna ; terapia ; diagnostyka ; proces diagnostyczny

diagnosis ; pedagogical diagnosis ; psychological diagnosis ; therapy ; diagnostics ; diagnostic process

5/85
Nr opisu: 0000134724   
Unifikacja działań terapeutycznych na przykładzie innowacji pedagogicznej "Razem można więcej. Pomagam sobie samemu" - próba konceptualizacji sprzęgania metod terapeutycznych w aspekcie pracy z uczniem autystycznym.
[Aut.]: Monika* Morgała, Barbara Grzyb, Beata Pituła.
-Stud. Warmińskie 2019 vol. 56, s. 307-327, bibliogr.. Punktacja MNiSW 40.000

autyzm ; niepełnosprawność ; innowacja pedagogiczna ; biblioterapia ; Sherborne Weronika

autism ; disability ; pedagogical innovation ; bibliotherapy ; Sherborne Weronika

6/85
Nr opisu: 0000134582
Wiara i religijność człowieka w aspekcie niepełnosprawności.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?. Red. Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019, s. 91-101, bibliogr. 21 poz. (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; ). Punktacja MNiSW 20.000

religijność ; niepełnosprawność ; uspośledzenie ; kościół ; chrześcijaństwo

religiosity ; disability ; handicap ; church ; Christianity

7/85
Nr opisu: 0000130361
Współczesne perspektywy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodziców w wyborze szkoły dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 372 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 792). Punktacja MNiSW 80.000

dziecko niepełnosprawne ; szkoła ; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

disabled child ; school ; psycho-pedagogical support

8/85
Nr opisu: 0000134587
Współczesne wymiary wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Bezpieczeństwo i edukacja. Edukacja elit XXI wieku. Red. Aleksandra Skrabacz. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 293-303, bibliogr. 22 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; ). Punktacja MNiSW 5.000

niepełnosprawność ; wsparcie ; społeczeństwo ; instytucja ; bariera

disability ; support ; society ; institution ; barrier

9/85
Nr opisu: 0000129488
"Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Dokąd zmierzamy?. Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wiśniak, Iwony Łukasiewicz. Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 123-134, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

technologia ; niepełnosprawność ; komunikacja ; pedagogika specjalna ; eye tracker

technology ; disability ; communication ; special education ; eye tracker

10/85
Nr opisu: 0000128261
"Inność" w kontekście rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 79-90, bibliogr. 41 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430). Punktacja MNiSW 5.000

rodzina ; dziecko niepełnosprawne ; inność ; macierzyństwo ; postawa

family ; disabled child ; otherness ; motherhood ; attitude

11/85
Nr opisu: 0000129098   
Is the school for everyone possible?. New perspectives in the education of children with special educational need.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Monika* Morgała, E. Madejska.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 2, s. 73-85, bibliogr. 19 poz.
Tytuł numeru: Creativity, innovativeness and creativity in human education. Punktacja MNiSW 1.000

szkoła dla wszystkich ; edukacja ; osoby niepełnosprawne ; kapitał własny ; student

school for everyone ; education ; disabled people ; equality ; student

12/85
Nr opisu: 0000128650
Niepełnosprawność - zdrowie - tak wiele znaczeń.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej : w stulecie niepodległości Polski i 130. rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Red. Jacek Kulbaka, Mieczysław Dudek. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2018, s. 148-161. Punktacja MNiSW 20.000

niepełnosprawność ; zdrowie ; edukacja zdrowotna ; stan zdrowia

disability ; health ; health education ; medical condition

13/85
Nr opisu: 0000129289   
Perspektywy pracodawców w kontekście zatrudniania pracowników niepełnosprawnych - między teorią a praktyką.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Monika* Morgała, E. Madejska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 263-277, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

niepełnosprawność ; perspektywy ; pracodawca ; wspieranie zatrudnienia

disability ; perspectives ; employer ; employment support ; social responsibility

14/85
Nr opisu: 0000129099   
Readership processes of intellectually disabled pupils in the assessment of teachers of special schools - selected areas.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Katarzyna Braszczok.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 2, s. 87-100, bibliogr. 23 poz.
Tytuł numeru: Creativity, innovativeness and creativity in human education. Punktacja MNiSW 1.000

umiejętność czytania ; czytanie ; szkoła specjalna ; student ; niepełnosprawność intelektualna

reading competences ; reading ; special school ; student ; intellectual disability

15/85
Nr opisu: 0000119737   
Cave 3D - world of virtual (and real) dreams of disabled children about rehabilitation in a play - pedagogical approach.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
-Diagn. porad. pomáhajících profesích 2017 vol. 1 iss. 1, s. 20-29, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

Jaskinia 3D ; niepełnosprawność ; terapia ; rehabilitacja

Cave 3D ; disability ; therapy ; rehabilitation

16/85
Nr opisu: 0000123367
Diagnoza w kontekście potrzeb dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość - niepełnosprawność - wykluczenie/niedostosowanie społeczne. A man in a socio-humanistic dimension: multiculturalism - disability - social exclusion/awkwardness. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2017, s. 315-325, bibliogr. 17 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 7 2084-2430). Punktacja MNiSW 5.000

zaburzenia sprzężone ; diagnoza ; neurodiagnoza ; pomoc ; wsparcie

coupled disorders ; diagnosis ; neurodiagnosis ; help ; support

17/85
Nr opisu: 0000121048
Dom rodzinny jako miejsce komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - studium indywidualnego przypadku.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym. Red. Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Magdalena Kasprzak. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 150-162, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

dom rodzinny ; dziecko niepełnosprawne ; komunikacja ; szkolenie ; zaburzenia rozwoju

family house ; disabled child ; communication ; training ; developmental disorder

18/85
Nr opisu: 0000120078
Komunikacja osób ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Monika* Morgała.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2017 R. 17 nr 4, s. 19-39. Punktacja MNiSW 7.000

19/85
Nr opisu: 0000121692
Kształcenie i kompetencje pedagoga do pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Edukacja elit XXI wieku: kształcenie elity społecznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Red. Macin Piątek, Natasza Starik. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 35-44, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

choroba przewlekła ; kompetencje ; pedagog ; dziecko terminalnie chore ; kwalifikacje ; edukacja ; niepełnosprawność

chronic disease ; competences ; pedagogue ; terminally ill child ; qualifications ; education ; disability

20/85
Nr opisu: 0000118190
Nowoczesne technologie w świecie osób niepełnosprawnych - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Magdalena Kolmaga, Monika* Morgała.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2017 R. 17 nr 3, s. 122-133. Punktacja MNiSW 7.000

nowoczesne technologie ; niepełnosprawność ; osoby starsze ; terapia ; dzieci niepełnosprawne ; autyzm ; edukacja

new technologies ; disability ; elderly people ; therapy ; disabled children ; autism ; education

21/85
Nr opisu: 0000119885
Śmierć i przemijanie w chorobie terminalnej - transgresja temporalna.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem. Red. Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, s. 425-438, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

choroba terminalna ; proces umierania ; wsparcie ; pomoc wieloobszarowa

terminal illness ; dying process ; support ; assistance in many areas

22/85
Nr opisu: 0000116896
Wzrok - niepełnosprawność - działanie. Współczesne spojrzenie na rozwiązania techniczne dla osób niewidomych i słabowidzących.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Magdalena Kolmaga.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2017 R. 17 nr 2, s. 30-39. Punktacja MNiSW 7.000

niewidomi ; zaburzenia widzenia ; sprzęt rehabilitacyjny ; nowe technologie

blind people ; vision disorder ; rehabilitation device ; new technologies

23/85
Nr opisu: 0000121275
Zabawa jako źródło podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 71-79, bibliogr. 7 poz. (Edukacja XXI wieku ; 40). Punktacja MNiSW 5.000

24/85
Nr opisu: 0000119135
Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 231-241, bibliogr. 18 poz.

starzenie się ; aktywizacja ; zdrowie ; jakość życia

aging ; activation ; health ; quality of life

25/85
Nr opisu: 0000120524
Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Transgresje w edukacji. Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej. T. 1. Red. Maciej Kołodziejski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016, s. 51-64

26/85
Nr opisu: 0000116908
Egzemplifikacja pracy nauczyciela w aspekcie programowania i dokumentacji.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Monika* Morgała.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 135-140, bibliogr. 5 poz.

praca nauczyciela ; dokumentacja ; pedagogika specjalna

teacher job ; documentation ; special education

27/85
Nr opisu: 0000112110   
Latarka dla niewidomych sposobem na bezpieczną orientację przestrzenną i aktywizację osób niewidomych i słabo widzących.
[Aut.]: Barbara Grzyb, L. Szyszka, J. Połeć, J. Jurszewski.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 183-192, bibliogr. 9 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 641)

latarka dla niewidomych ; osoba niepełnosprawna wzrokowo ; aktywizacja osób niepełnosprawnych

torch for the blind ; visually impaired people ; activation of disabled persons

28/85
Nr opisu: 0000116906
Metody pracy z dzieckiem ujawniającym sprzężone zaburzenia rozwoju.
[Aut.]: Barbara Grzyb, D. Szeligiewicz-Urban.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 109-116, bibliogr. 11 poz.

zaburzenia sprzężone ; dzieci ; metody pracy

coupled disorders ; children ; work metods

29/85
Nr opisu: 0000115343
Organizacje pozarządowe a jakość i bezpieczeństwo życia osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 93-102, bibliogr. 25 poz. (Edukacja XXI wieku ; 38)

niepełnosprawność ; organizacja pozarządowa ; jakość życia ; wsparcie

disability ; non-governmental organization ; quality of life ; support

30/85
Nr opisu: 0000114282
Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesach diagnozy, edukacji i rehabilitacji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Barbara Grzyb i Sabiny Pawlik.
Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2016, 178 s.
(Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; T. 1./23)

31/85
Nr opisu: 0000116513
Potencjał edukacyjny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi, ruchowymi i intelektualnymi.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016, s. 223-233, bibliogr. 12 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 6 2084-2430)

nauczyciel ; wsparcie ; dziecko ; specjalne potrzeby edukacyjne

teacher ; support ; child ; special educational needs

32/85
Nr opisu: 0000116905
Programy autorskie w pracy nauczyciela prowadzącego zajęciami z uczniem o sprzężonych zaburzeniach rozwoju.
[Aut.]: Barbara Grzyb, M. Ir.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 87-107, bibliogr. 5 poz.

zaburzenia sprzężone ; dzieci ; nauczyciel ; program edukacyjny

coupled disorders ; children ; teacher ; education program

33/85
Nr opisu: 0000106696
Przestrzeń szkoły specjalnej w ocenie rodziców.
[Aut.]: Barbara Grzyb, B. Rączka.
-Szk. Spec. 2016 t. 77 nr 1, s. 52-60, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

34/85
Nr opisu: 0000116520
Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Pod red. Mariusza Kuskowskiego, Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. Kraków : Impuls, 2016, s. 119-130, bibliogr. 25 poz.

resocjalizacja ; niepełnosprawność ; młodzież ; profilaktyka

resocialization ; disability ; youth ; prevention

35/85
Nr opisu: 0000112089   
Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 315 s.

edukacja specjalna ; potrzeby edukacyjne ; osoba niepełnosprawna

special education ; educational needs ; disabled person

36/85
Nr opisu: 0000116897
Sprzężone zaburzenia rozwojowe - ujęcie definicyjne.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 13-17, bibliogr. 7 poz.

zaburzenia sprzężone ; niepełnosprawność

coupled disorders ; disability

37/85
Nr opisu: 0000116899
Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, 312 s.

38/85
Nr opisu: 0000112103   
Teoria dialogu z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w kontekście etapów przystosowawczych do "szczególnego" rodzicielstwa.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 129-139, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 641)

dziecko niepełnosprawne ; rodzina ; wychowanie

disabled child ; family ; upbringing

39/85
Nr opisu: 0000116904
Terapia, rewalidacja i wychowanie dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju w aspekcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 77-86, bibliogr. 6 poz.

zaburzenia sprzężone ; terapia ; rewalidacja ; dzieci

coupled disorders ; therapy ; revalidation ; children

40/85
Nr opisu: 0000114281
Współczesne problemy zawodu nauczyciela edukacji integracyjnej - indagacje porównawcze wybranych obszarów.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Maria Flanczewska-Wolny.
W: Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesach diagnozy, edukacji i rehabilitacji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Barbara Grzyb i Sabiny Pawlik. Ruzomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2016, s. 17-31, bibliogr. 17 poz. (Specjalne Potrzeby Edukacyjne ; T. 1./23)

nauczyciel ; edukacja integracyjna ; kształcenie ; uczeń niepełnosprawny

teacher ; integrational education ; education ; disabled pupil

41/85
Nr opisu: 0000116940
Wstęp.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 7-9

zaburzenia sprzężone ; dzieci niepełnosprawne ; edukacja ; terapia ; rehabilitacja

coupled disorders ; disabled children ; education ; therapy ; rehabilitation

42/85
Nr opisu: 0000116900
Wybrane zaburzenia neurologiczne - ujęcie ogólne.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 19-31, 21 poz.

zaburzenia neurologiczne ; mózgowe porażenie dziecięce

neurological disorders ; infantile cerebral palsy

43/85
Nr opisu: 0000116909
Zaburzenia procesów sensorycznych - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 151-160, bibliogr. 11 poz.

zaburzenia procesów sensorycznych ; dziecko niepełnosprawne

sensory processing disorder ; disabled child

44/85
Nr opisu: 0000106173
Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia. T. 1. Red. Natalia A. Fechner, Ewa Misterska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 147-155, bibliogr. 14 poz.

dzieci ; przedszkole ; zdrowie ; żywienie

children ; nursery school ; health ; nutrition

45/85
Nr opisu: 0000102852
Bezpieczna szkoła, bezpieczne środowisko, bezpieczni uczniowie - czy edukacja dla bezpieczeństwa jest współcześnie pożądana?.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. Red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 309-321, bibliogr. 24 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3)

bezpieczeństwo ; szkoła ; zagrożenia ; edukacja

safety ; school ; hazards ; education

46/85
Nr opisu: 0000102998
Dorosłość osób z autyzmem.
[Aut.]: M. Ir, Barbara Grzyb.
W: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów. [Dokument elektroniczny]. Red. Danuta Szeligiewicz-Urban, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska. Siemianowice Śląskie : Wydaw. Atrament, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 143-160, bibliogr.18 poz.

autyzm ; dorosłość ; egzystencja

autism ; adulthood ; existence

47/85
Nr opisu: 0000105658
Dystrofia i jej profilaktyka.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Red. Jolanta Wiśniewska. Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2015, s. 372-385, bibliogr. 30 poz. (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; )

dystrofia ; niepełnosprawność ; profilaktyka ; rehabilitacja ; wsparcie

dystrophy ; disability ; prevention ; rehabilitation ; support

48/85
Nr opisu: 0000099375
Edukacja włączająca w teorii i praktyce - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I. Medzinárodna konferencia PF KU, Ružomberok, 10.-11.3.2015. [Dokument elektroniczny]. Emil Turiak. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 73-85, bibliogr. 17 poz.

edukacja włączająca ; studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; inkluzja

inclusive education ; student with special educational needs ; inclusion

49/85
Nr opisu: 0000101651
Grupa wsparcia w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju - cele i zadania.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania najbliższych. [Dokument elektroniczny]. Red. Barbara Grzyb, Danuta Szeligiewicz-Urban, Gabriela Kowalska. Siemianowice Śląskie : Wydaw. Atrament, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 27-40

50/85
Nr opisu: 0000102844
Latarka dla niewidomych szansą na samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzrokową.
[Aut.]: K. Smyczek, Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2015 R. 15 nr 3, s. 178-186. Punktacja MNiSW 7.000

niewidomi ; latarka dla niewidomych ; samodzielność

blind ; torch for the blind ; independence

51/85
Nr opisu: 0000102856   
Modyfikacja ról w modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym a wpływ systemu wsparcia społeczno-instytucjonalnego.
[Aut.]: D. Szeligiewicz-Urban, Barbara Grzyb.
W: Osvita dlâ sučasností = Edukacja dla współczesności. Zbìrnik naukovih prac'. T. 2. Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni [i in.]. Kiïv : Vidav. NPU ìm. M.P. Dragomanova, 2015, s. 176-185, bibliogr. 11 poz.

system wsparcia ; rodzina ; dzieci niepełnosprawne

support system ; family ; disabled children

52/85
Nr opisu: 0000103770   
Psychodrama w resocjalizacji nieletnich.
[Aut.]: Barbara Grzyb, B. Gardziejewska.
-Resocjal. Pol. 2015 nr 10, s. 99-109, bibliogr. 34 poz.
Toż w jęz. ang., s. 351-360; Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://resocjalizacjapolska.pl/wp-content/dokumenty/streszczenia/PJSR%2010%20(2015)%20351-360.pdf. Punktacja MNiSW 12.000

psychodrama ; resocjalizacja ; nieletni ; terapia

role-playing ; psychodrama ; resocialization ; juvenile ; therapy

53/85
Nr opisu: 0000107112   
Stres w życiu człowieka. Ujęcie teoretyczne.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
-Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2015 R. 9 nr 4, s. 379-387, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

stres ; czynnik stresogenny ; objawy stresu ; praca zawodowa

stress ; stressful factor ; stress symptoms ; professional work

54/85
Nr opisu: 0000102843
Technologia Wirtualnej Rzeczywistości światem zabawy dzieci niepelnosprawnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Iwona Chuchnowska, A. Bieniek, Piotr Wodarski, Jacek Jurkojć.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2015 R. 15 nr 3, s. 49-60. Punktacja MNiSW 7.000

dzieci niepełnosprawne ; rehabilitacja dzieci ; terapia ; rzeczywistość wirtualna ; zabawa ; Jaskinia 3D

disabled children ; children rehabilitation ; therapy ; virtual reality ; fun ; Cave 3D

55/85
Nr opisu: 0000101659
Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania najbliższych. [Dokument elektroniczny]. Red. Barbara Grzyb, Danuta Szeligiewicz-Urban, Gabriela Kowalska.
Siemianowice Ślaskie : Wydaw. Atrament, 2015, 220

56/85
Nr opisu: 0000100334
Theoretical context of social exclusion of not fully abled people - selected areas.
[Aut.]: Barbara Grzyb, M. Ir.
W: Organization of school education. Ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2015, s. 121-135, bibliogr. 39 poz. (Education of Tomorrow ; )

wykluczenie społeczne ; niepełnosprawność ; marginalizacja ; edukacja ; praca

social exclusion ; disability ; marginalisation ; education ; work

57/85
Nr opisu: 0000114277
Współczesne spojrzenie na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Twórczość - kreatywność - uzdolnienia / deficyty - dysfunkcje - niepełnosprawność. Creation - creativity - talents / defects - dysfunctions - disability. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2015, s. 127-134 (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 5 2084-2430)

nauczyciel ; doskonalenie zawodowe

teacher ; further training

58/85
Nr opisu: 0000096614
Autyzm a terapia behawioralna.
[Aut.]: Barbara Grzyb, J. Ryszewska-Banko.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2014 R. 14 nr 3, s. 144-163. Punktacja MNiSW 7.000

59/85
Nr opisu: 0000096601
Common area of the integrative school as perceived by fully-abled and disabled students.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Since education in family to system aspects of education. Ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2014, s. 137-149 (Education of Tomorrow ; )

60/85
Nr opisu: 0000097091   
Muzyka i plastyka inspiracją rozwijania aktywności twórczej uczniów.
[Aut.]: Danuta* Ulewicz-Adamczyk, Barbara Grzyb.
W: Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 1. Red. J. Kuźma, J. Pułka. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2014, s. 241-262, bibliogr. 26 poz.

muzyka ; plastyka ; twórczość ; pedagogika

music ; callisthenics ; creation ; pedagogy

61/85
Nr opisu: 0000096594
Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym i instytucjonalnym.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
W: Edukacja - wychowanie - oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością). Monografia naukowa. Pod red. Artura Łaciny-Łanowskiego i Janusza Stanka. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2014, s. 101-117, bibliogr. 30 poz.

nagroda ; kara ; wychowanie

prize ; chastisement ; upbringing

62/85
Nr opisu: 0000096603
Nauczyciele szkół integracyjnych - ich cele i zadania w dobie wyzwań współczesności w Polsce.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Aktualni otazky pedagogiky, psychologie a vychovneho poradenstvi IX. Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference. Ed. Jitka Simickova-Cizkova, Pavel Skobrtal. Ostravska Univerzita v Ostrave. Pedagogicka fakulta. Katedra pedagogicke a skolni psychologie. Ostrava : Pedagogicka fakulta Ostravske univerzity, 2014, s. 41-56, bibliogr. 13 poz.

integracja ; nauczyciel ; szkoła integracyjna ; studenci niepełnosprawni

integration ; teacher ; integrative school ; disabled students

63/85
Nr opisu: 0000096595
Problematyka uzależnień a niepełnosprawność człowieka - ujęcie teoretyczne wybranych obszarów.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
W: Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki). Red. Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka. Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka, 2014, s. 57-71, bibliogr. 17 poz.

alkoholizm ; narkomania ; lekomania ; niepełnosprawność ; siecioholizm ; uzależnienie

alcoholism ; drug addiction ; drug abuser ; disability ; handicapped ; addiction

64/85
Nr opisu: 0000096597
W poszukiwaniu autorytetów… Maria Grzegorzewska. Kilka słów o zawodzie i osobowości nauczyciela.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Pod red. Ewy Dyduch, Adama Mikruta, Jolanty Zielińskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 131-140 (Prace Monograficzne ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 700 0239-6025)

65/85
Nr opisu: 0000097092
Współczesne rozwiązania techniczne w życiu osób niepełnosprawnych - wybrane obszary rozwiązań przyszłości.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2014 R. 14 nr 4, s. 3-15. Punktacja MNiSW 7.000

66/85
Nr opisu: 0000096592
Metodologia w opinii studentów - pragmatyczne problemy prowadzenia badań naukowych.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki. Monografia naukowa. Pod red. Barbary Janiny Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasilewskiego. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013, s. 69-91, bibliogr. 10 poz.

metodologia badań ; edukacja pedagogiczna ; kształcenie

methodology of research ; education teaching ; education

67/85
Nr opisu: 0000096639   
Mieszkanie treningowe i kawiarenka w szkole specjalnej. Czy to możliwe w dobie współczesnej edukacji?.
[Aut.]: Barbara Grzyb, B. Rączka.
-Szk. Spec. 2013 t. 74 nr 1, s. 49-55. Punktacja MNiSW 10.000

68/85
Nr opisu: 0000096640   
Potize s prijimanim potravy u spastickych deti a u deti se svalovou ochablosti.
[Aut.]: Barbara Grzyb, J. Gielnik.
-Spec. Pedagog. 2013 R. 23 c. 4, s. 318-327, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

hipertonia ; hipotonia ; karmienie dzieci

muscle spasticity ; muscle hypotonia ; feeding of children

69/85
Nr opisu: 0000096593
Rodzice w szkole integracyjnej - wątek konieczny współczesnej edukacji.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Pod red. Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2013, s. 23-36

70/85
Nr opisu: 0000096551
Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów ze szkół integracyjnych do specjalnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2013, 305 s., bibliogr.

71/85
Nr opisu: 0000099685
W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki. Monografia naukowa. Pod red. Barbary Janiny Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasilewskiego.
Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013, 303 s.

pedagogika ; metodologia badań ; badania humanistyczne ; humanistyka

pedagogy ; methodology of research ; humanities test ; humanistics

72/85
Nr opisu: 0000096613
Nie tylko nauka i zabawa - rola komputera w rewalidacji osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2012 R. 12 nr 1, s. 41-50. Punktacja MNiSW 5.000

73/85
Nr opisu: 0000096589
Dzieła artystyczne osób niepełnosprawnych - twórczość czy sztuka.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia. Red. Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2011, s. 285-288

74/85
Nr opisu: 0000096612
Elementy zabaw stymulujących zmysł dotyku.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2011 R. 11 nr 4, s. 83-92. Punktacja MNiSW 5.000

75/85
Nr opisu: 0000096590
Perspektywy i ograniczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie literatury oraz programów celowych i unijnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, S. Kałat.
W: Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej. Red. Anna Klinik, Dorota Prysak. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2011, s. 227-235

76/85
Nr opisu: 0000096584
Filozoficzne ujęcie istoty człowieka a społeczny obraz niepełnosprawnych na rynku pracy.
[Aut.]: Barbara Grzyb, R. Matsili.
W: Perspektywy zawodu w kryzysie. Monografia naukowa. Pod red. Aldony Urbanek, Sylwii Walkowicz. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. Wodzisław Śląski : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2010, s. 147-164

77/85
Nr opisu: 0000096607   
Praca młodego nauczyciela z uczniem o głębokiej niepełnosprawności psychofizycznej - pierwszy kontakt.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
-Dialog Eduk. 2010 nr 1, s. 22-28, bibliogr. 5 poz.

edukacja pedagogiczna ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne ; nauczyciel

education teaching ; education ; disabled children ; teacher

78/85
Nr opisu: 0000096585
Rekwalifikacja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w świetle opinii nauczycieli i rodziców.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Krakowska pedagogika specjalna. Pod red. Janiny Wyczesany. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 185-200

79/85
Nr opisu: 0000096610
Społeczny model niepełnosprawności.
[Aut.]: Barbara Grzyb, R. Matsili.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2010 R. 10 nr 4, s. 31-40

80/85
Nr opisu: 0000096606
Jak usprawniać wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.
[Aut.]: Barbara Grzyb, J. Rymiszewska.
-Rewalidacja 2009 nr 2, s. 50-66

81/85
Nr opisu: 0000096580
Wpływ strukturyzacji otoczenia na zachowania uczniów z głęboką niepełnosprawnością psychofizyczną podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przedmiotem nietypowym.
[Aut.]: E. Dyduch, Barbara Grzyb.
W: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych. Pod red. Anny Klinik. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009, s. 89-98 (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 10)

82/85
Nr opisu: 0000096579
Poglądy i wiedza rodziców uczniów niepełnosprawnych na temat funkcjonowania dziecka w klasie integracyjnej.
[Aut.]: Barbara Grzyb.
W: Rodzina wobec zagrożeń. Red. Małgorzata Duda. Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008, s. 245-253 (MR Małżeństwo i Rodzina ; )

83/85
Nr opisu: 0000096578
Wczesne wsparcie rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwoju.
[Aut.]: E. Dyduch, Barbara Grzyb, J. Machowska.
W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych. Pod red. Anny Klinik. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008, 63-75 (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 4)

84/85
Nr opisu: 0000096548
Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla rodziców.
[Aut.]: E. Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Ł. Gajewski. Wyd. 2.
Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, 308 s., bibliogr.
Wyd. poprz. pt.: Elementarz dla rodziców. Dziecko ryzyka a wychowanie

85/85
Nr opisu: 0000096546
Elementarz dla rodziców. Dziecko ryzyka i wychowanie.
[Aut.]: E. Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Ł. Gajewski.
Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003, 308 s., bibliogr.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie