Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRABOWSKI DARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 112Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/112
Nr opisu: 0000137237   
Identification of nonstationary parameters of electric arc furnace model using Monte Carlo approach.
[Aut.]: Maciej Klimas, Dariusz Grabowski.
W: 2020 Progress in applied electrical engineering (PAEE), Kościelisko (Zakopane), Poland, June 21-26, 2020. Piscataway : IEEE, 2020, s. 1-6, bibliogr. 15 poz.

elektryczny piec łukowy ; EAF ; metoda Monte Carlo ; analiza stochastyczna ; rozkład prawdopodobieństwa

electric arc furnace ; EAF ; Monte Carlo method ; stochastic analysis ; probability distribution

2/112
Nr opisu: 0000136578   
Long- and short-term comparative analysis of renewable energy sources.
[Aut.]: Dawid Buła, Dariusz Grabowski, A. Lange, Marcin Maciążek, Marian** Pasko.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 14, s. 1-18, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

zniekształcenie harmoniczne ; jakość zasilania ; odnawialne źródła energii

harmonic distortion ; power quality ; renewable energy sources

3/112
Nr opisu: 0000130360
Optimal exploitation of electromagnetic launcher circuit in terms of generated force maximization.
[Aut.]: Maciej Klimas, Patryk Tylutki, Dariusz Grabowski.
W: XLII Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 42th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2019, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.2019. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2019, s. 87-88, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wyrzutnia elektromagnetyczna ; EML ; analiza MES ; symulacja komputerowa ; obliczanie siły

electromagnetic launcher ; EML ; FEM analysis ; computer simulation ; force computation

4/112
Nr opisu: 0000126834      
Electric arc furnace power quality analysis based on a stochastic arc model.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak, Maciej Klimas.
W: 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. (EEEIC / I&CPS Europe), Palermo, Italy, 12-15 June 2018. Piscataway : IEEE, 2018, s. 1-6, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

elektryczny piec łukowy ; nieliniowe równanie różniczkowe ; jakość energii elektrycznej ; model stochastyczny

electric arc furnace ; nonlinear differential equation ; power quality ; stochastic model

5/112
Nr opisu: 0000122190   
Multivariate analysis of transient state infrared images in production line quality control systems.
[Aut.]: C. Cristalli, Dariusz Grabowski.
-Appl. Sci. 2018 vol. 8 iss. 2, s. 1-12, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 2.217. Punktacja MNiSW 25.000

testowanie automatyczne ; wytwarzanie wspomagane komputerowo ; obrazowanie w podczerwieni ; PCA ; analiza głównych składowych ; kontrola jakości ; analiza stanu przejściowego

automatic testing ; computer aided manufacturing ; infrared imaging ; PCA ; principal component analysis ; quality control ; transient state analysis

6/112
Nr opisu: 0000123376
Optimization of electromagnetic launcher construction - genesis and formalization of the problem.
[Aut.]: Maciej Klimas, X. Liu, Dariusz Grabowski.
W: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 41st Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2018, Gliwice - Ustroń, 16-19.05.2018. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2018, s. 57-58, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wyrzutnia elektromagnetyczna ; EML ; analiza MES ; symulacja komputerowa ; optymalizacja

electromagnetic launcher ; EML ; FEM analysis ; computer simulation ; optimization

7/112
Nr opisu: 0000126144   
Selected methods for improving operating conditions of three-phase systems working in the presence of current and voltage deformation. Pt. 2.
[Aut.]: Marian** Pasko, Dawid Buła, Krzysztof* Dębowski, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
-Arch. Electr. Eng. 2018 vol. 67 no. 3, s. 603-616, bibliogr. 57 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

aktywny filtr mocy ; kompensacja wyższych harmonicznych ; hybrydowy energetyczny filtr aktywny ; jakość energii elektrycznej ; symetryzacja

active power filter ; compensation of higher harmonics ; hybrid active power filter ; power quality ; symmetrization

8/112
Nr opisu: 0000126153   
Selected methods for improving operating conditions of three-phase systems working in the presence of current and voltage deformation. Pt. 1.
[Aut.]: Marian** Pasko, Dawid Buła, Krzysztof* Dębowski, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
-Arch. Electr. Eng. 2018 vol. 67 no. 3, s. 591-602, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

aktywny filtr mocy ; APF ; kompensacja wyższych harmonicznych ; optymalny rozmiar i umiejscowienie APF ; jakość energii elektrycznej

active power filter ; APF ; compensation of higher harmonics ; optimal APF sizing and placement ; power quality

9/112
Nr opisu: 0000116210   
Time-invariant and time-varying filters versus neural approach applied to DC component estimation in control algorithms of active power filters.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko, Anna Piwowar.
-Appl. Math. Comput. 2018 vol. 319, s. 203-217, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 3.092. Punktacja MNiSW 40.000

aktywny filtr mocy ; APF ; jakość energii ; sieć neuronowa ; filtr liniowy okresowo zmienny ; LTV

active power filter ; APF ; power quality ; neural network ; linear time varying filter ; LTV

10/112
Nr opisu: 0000121060
Five-stage electromagnetic launcher computer simulations.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Maciej Klimas, Patryk Tylutki.
W: XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 40th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2017, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.2017. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2017, s. 27-28, bibliogr. 4 poz.

wyrzutnia elektromagnetyczna ; EML ; wyrzutnia elektromagnetyczna o napędzie cewkowym ; analiza MES ; symulacja komputerowa ; Scilab

electromagnetic launcher ; EML ; coilgun ; FEM analysis ; computer simulation ; Scilab

11/112
Nr opisu: 0000117523   
Modelling of the first-order time-varying filters with periodically variable coefficients.
[Aut.]: Anna Piwowar, Dariusz Grabowski.
-Math. Probl. Eng. 2017 vol. 2017, art. ID 9621651 s. 1-7, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 1.145. Punktacja MNiSW 30.000

12/112
Nr opisu: 0000119211   
Efficiency analysis of an electromagnetic launcher.
[Aut.]: Maciej Klimas, Dariusz Grabowski, Anna Piaskowy.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2016 R. 62 z. 2, s. 33-48, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wyrzutnia elektromagnetyczna ; działo Gaussa ; analiza MES ; Scilab ; EML

electromagnetic launcher ; coilgun ; FEM analysis ; Scilab ; EML

13/112
Nr opisu: 0000106834   
Time-invariant and time-varying filters versus neural approach applied to DC component estimation in control algorithms of active power filters.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko, Anna Piwowar.
W: ESCO 2016. 5th European Seminar on Computing, [Pilsen, Czech Republic, June 5-10, 2016]. Book of abstract. Eds. Pavel Solin, Lukas Koudela, David Panek. Plzen : University of West Bohemia, 2016, s. 201, bibliogr. 5 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.esco2016.femhub.com/media/ESCO2016_Book_of_Abstracts.pdf [dostęp 17 czerwca 2016]

14/112
Nr opisu: 0000110465
Zastosowanie w elektrotechnice metod analizy i syntezy układów do poprawy jakości energii i sterowania.
[Aut.]: Marian** Pasko, Tomasz Adrikowski, Tadeusz Białoń, Dawid Buła, Krzysztof* Dębowski, Dariusz Grabowski, Michał Łukasz Lewandowski, A. Lewicki, Marcin Maciążek, Roman Niestrój, Krzysztof Sztymelski.
W: XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 39th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, 2016, s. 3-3l, bibliogr. 47 poz.

symetryzacja ; kompensacja wyższych harmonicznych ; energetyczny filtr aktywny ; energetyczny filtr hybrydowy ; jakość energii ; obserwator Luenbergera ; silnik indukcyjny

symmetrization ; higher harmonics compensation ; active power filter ; hybrid power filter ; power quality ; Luenberger observer ; induction motor

15/112
Nr opisu: 0000104593   
Analysis of RLC elements under stochastic conditions using the first and the second moments.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz, Dariusz Grabowski.
-Adv. Electr. Comput. Eng. 2015 vol. 15 iss. 4, s. 75-80, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.459. Punktacja MNiSW 15.000

analiza obwodu ; obwód liniowy ; metoda momentów ; proces stochastyczny ; system stochastyczny

circuit analysis ; linear circuit ; moment method ; stochastic process ; stochastic system

16/112
Nr opisu: 0000093552
Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures.
[Aut.]: Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
W: Intelligent Systems'2014. Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS'2014, Warsaw, Poland, September 24-26, 2014. Vol. 1, Mathematical foundations, theory, analyses. Eds. P. Angelov, K.T. Atanassov, L. Doukovska, M. Hadjiski, V. Jotsov, J. Kacprzyk, N. Kasabov, S. Sotirov, E. Szmidt, S. Zadrożny. Cham : Springer, 2015, s. 727-738, bibliogr. 23 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 322 2194-5357)

sztuczna sieć neuronowa ; potencjometria ; elektroda jonoselektywna

artificial neural network ; potentiometry ; ion-selective electrode

17/112
Nr opisu: 0000103505   
Compensation based on active power filters - the cost minimization.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski, Marian** Pasko, Michał Łukasz Lewandowski.
-Appl. Math. Comput. 2015 vol. 267, s. 648-654, bibliogr. 12 poz.
Zeszyt zawiera materiały z: The Fourth European Seminar on Computing (ESCO 2014). Impact Factor 1.345. Punktacja MNiSW 40.000

jakość energii ; harmoniczne w układach zasilania ; optymalizacja ; energetyczny filtr aktywny

power quality ; power system harmonics ; optimization ; active power filter

18/112
Nr opisu: 0000100982   
Genetic and combinatorial algorithms for optimal sizing and placement of active power filters.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski, Marian** Pasko.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2015 vol. 25 no. 2, s. 269-279, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 1.037. Punktacja MNiSW 25.000

jakość energii ; optymalizacja ; energetyczny filtr aktywny ; harmoniczne ; algorytm genetyczny ; algorytm kombinatoryczny

power quality ; optimization ; active power filter ; harmonics ; genetic algorithm ; combinatorial algorithm

19/112
Nr opisu: 0000102893
Monte Carlo analysis of electric arc furnace model.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2015, s. 65-66, bibliogr. 7 poz.

model pieca łukowego ; EAF ; metoda Monte Carlo ; analiza stochastyczna

electric arc furnace model ; EAF ; Monte Carlo method ; stochastic analysis

20/112
Nr opisu: 0000113979   
Porównanie algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2015 R. 61 z. 4, s. 7-17, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

energetyczny filtr aktywny ; algorytm sterowania ; harmoniczne ; jakość energii

active power filter ; control algorithm ; harmonics ; power quality

21/112
Nr opisu: 0000101707   
Production line quality control using infrared imaging.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, C. Cristalli.
-Infrared Phys. Technol. 2015 vol. 71, s. 416-423, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 1.588. Punktacja MNiSW 25.000

obrazowanie w podczerwieni ; analiza głównych składowych ; kontrola jakości ; testowanie automatyczne ; wytwarzanie wspomagane komputerowo

infrared imaging ; principal component analysis ; quality control ; automatic testing ; computer aided manufacturing

22/112
Nr opisu: 0000103522   
Selected applications of stochastic approach in circuit theory.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 144 s., bibliogr. 140 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 584)

teoria obwodów ; proces stochastyczny ; obwód elektryczny ; piec łukowy ; zmienne losowe ; metoda Monte Carlo

circuit theory ; stochastic process ; electric circuit ; arc furnace ; random variables ; Monte Carlo method

23/112
Nr opisu: 0000101347   
Wybrane metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów prądów i napięć sieci zasilającej. Cz. 3.
[Aut.]: Dawid Buła, Dariusz Grabowski, Michał* Lewandowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2015 R. 61 z. 1, s. 39-56, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

parametry elektryczne ; jakość energii elektrycznej ; wyższe harmoniczne ; filtr aktywny ; optymalizacja ; rozmieszczenie kompensatorów

electrical parameters ; power quality ; higher harmonics ; active filter ; optimization ; compensator allocation

24/112
Nr opisu: 0000095899   
Compensation based on active power filters - the cost minimization.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski, Marian** Pasko, Michał Łukasz Lewandowski.
W: ESCO 2014. 4th European Seminar on Computing, [Pilsen, Czech Republic, June 15-20, 2014]. Eds.: P. Solin, L. Koudela. Plzen : University of West Bohemia, 2014, (plik pdf) s. 175, bibliogr. 6 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf [dostęp 21 stycznia 2014]

25/112
Nr opisu: 0000093994
Porównanie algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski.
W: XXXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2014, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.2014 = 37th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2014, s. 35, bibliogr. 6 poz.

energetyczny filtr aktywny ; algorytm sterowania ; harmoniczne ; jakość energii elektrycznej

active power filter ; control algorithm ; harmonics ; quality of energy

26/112
Nr opisu: 0000096061      
Quadratic polynomial form of electric arc furnace equation.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
-COMPEL 2014 vol. 33 no. 6, s. 2030-2042, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.371. Punktacja MNiSW 15.000

elektryczny piec łukowy ; nieliniowe równanie różniczkowe ; odbiornik nieliniowy ; wielomian kwadratowy

electric arc furnace ; nonlinear differential equations ; nonlinear load ; quadratic polynomial form

27/112
Nr opisu: 0000089632   
Active power filters - optimization of sizing and placement.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski, Marian** Pasko.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2013 vol. 61 no. 4, s. 847-853, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.000. Punktacja MNiSW 25.000

jakość energii elektrycznej ; energetyczny filtr aktywny ; harmoniczne ; optymalizacja

power quality ; active power filter ; harmonics ; optimization

28/112
Nr opisu: 0000084025
Analiza i optymalizacja rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych.
[Aut.]: Dawid Buła, Dariusz Grabowski, Michał Łukasz Lewandowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko, Anna Piwowar, Janusz** Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 135 s., bibliogr. 143 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 449)

energetyczny filtr aktywny ; energia elektryczna ; jakość energii elektrycznej ; system zasilania ; optymalizacja rozmieszczenia ; Matlab/Simulink ; PCFLO ; EFA ; wyższe harmoniczne ; optymalizacja kombinatoryczna ; optymalizacja genetyczna

active power filter ; electric energy ; power quality ; power system ; optimization of allocation ; Matlab/Simulink ; PCFLO ; APF ; higher harmonics ; combinatorial optimization ; genetic optimization

29/112
Nr opisu: 0000089638   
Cost effective allocation and sizing of active power filters using genetic algorithms.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
W: 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering. EEEIC 2013, Wrocław, Poland, 5-8 May 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 467-472, bibliogr. 24 poz.

układ trójfazowy ; energetyczny filtr aktywny ; jakość energii ; rozmieszczenie kompensatorów ; algorytm genetyczny

three-phase system ; active power filter ; power quality ; compensator allocation ; genetic algorithm

30/112
Nr opisu: 0000087851      
Deterministic model of electric arc furnace - a closed form solution.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
-COMPEL 2013 vol. 32 no. 4, s. 1428-1436, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.440. Punktacja MNiSW 15.000

elektryczny piec łukowy ; nieliniowe równanie różniczkowe ; rozwiązanie w postaci jawnej ; odbiornik nieliniowy ; piec ; równanie różniczkowe

electric arc furnace ; nonlinear differential equations ; closed form solution ; nonlinear load ; furnace ; differential equation

31/112
Nr opisu: 0000088932
Introduction to digital signal processing.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 170 s., bibliogr. 24 poz.

układ dyskretny ; sygnał dyskretny ; filtr cyfrowy ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; dyskretna transformata Fouriera ; transformata Z

discrete system ; discrete signal ; digital filter ; digital signal processing ; discrete Fourier transform (DFT) ; Z transform

32/112
Nr opisu: 0000089642   
Quadratic polynomial form of electric arc furnace equation.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET 2013, Pilsen, Czech Republic, 24th-26th June 2013. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. II-17-18, bibliogr. 10 poz.

33/112
Nr opisu: 0000089640
Resistor stochastic models.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz, Dariusz Grabowski.
W: XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2013, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2013 = 36th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2013, s. 45-46, bibliogr. 9 poz.
Toż na CD-ROM

rezystor ; model rezystancji

resistor ; resistance model

34/112
Nr opisu: 0000087850   
Sizing of active power filters using some optimization strategies.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko.
-COMPEL 2013 vol. 32 no. 4, s. 1326-1336, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.440. Punktacja MNiSW 15.000

energetyczny filtr aktywny ; odbiornik nieliniowy ; harmoniczne ; THD ; przebieg niesinusoidalny ; optymalizacja ; filtr elektryczny

active power filter ; nonlinear load ; harmonics ; THD ; nonsinusoidal waveform ; optimization ; electric filter

35/112
Nr opisu: 0000089641   
Stochastic models of lumped elements.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Seweryn* Mazurkiewicz, Dariusz Grabowski.
W: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET 2013, Pilsen, Czech Republic, 24th-26th June 2013. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. II-19-20, bibliogr. 12 poz.

36/112
Nr opisu: 0000087360   
Weryfikacja modeli elementów nieliniowych na przykładzie prostownika sześciopulsowego.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Michał* Lewandowski, Anna Piwowar.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 9, s. 23-29, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

rozpływ harmonicznych ; prostownik sześciopulsowy ; PCFLO ; weryfikacja modelu

harmonic power flow ; six-pulse rectifier ; PCFLO ; model verification

37/112
Nr opisu: 0000072312
Deterministic model of electric arc furnace - a closed form solution.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2012. XXII Symposium, Pula, Croatia, June 26 - June 29, 2012. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Poznań : PTETiS Publishers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 89-90, bibliogr. 11 poz.

38/112
Nr opisu: 0000072317
Sizing of active power filters using some optimization strategies.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek, Marian** Pasko.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2012. XXII Symposium, Pula, Croatia, June 26 - June 29, 2012. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Poznań : PTETiS Publishers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 125-126, bibliogr. 6 poz.

39/112
Nr opisu: 0000078590   
Stochastic analysis of three phase systems based on the first and the second order moments.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: 2012 11th International Conference on Environment Electrical, [Venice, Italy, 18-25 May 2012]. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 935-940, bibliogr. 11 poz.

układ trójfazowy ; system stochastyczny ; proces stochastyczny

three-phase system ; stochastic system ; stochastic process

40/112
Nr opisu: 0000078601   
Strategies for optimal allocation and sizing of active power filters.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: 2012 11th International Conference on Environment Electrical, [Venice, Italy, 18-25 May 2012]. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1098-1103, bibliogr. 21 poz.

energetyczny filtr aktywny ; jakość energii ; układ trójfazowy

active power filter ; power quality ; three-phase system

41/112
Nr opisu: 0000078588
Weryfikacja modeli elementów nieliniowych na przykładzie prostownika sześciopulsowego.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Michał Łukasz Lewandowski, Anna Piwowar.
W: Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki. WZEE'2012. X Jubileuszowe seminarium naukowe, Ustroń, 27-29 września 2012 r. [Dokument elektroniczny]. Ustroń : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012, pamięć USB (PenDrive) s. 1-9, bibliogr. 13 poz.

42/112
Nr opisu: 0000081031   
Analiza skuteczności kompensacji realizowanej przy użyciu energetycznego filtru aktywnego.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski, Michał Łukasz Lewandowski.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2011 R. 57 z. 4 (220), s. 17-28, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

energetyczny filtr aktywny ; kompensacja prądu ; jakość energii ; Matlab/Simulink

active power filter ; current compensation ; power quality ; Matlab/Simulink

43/112
Nr opisu: 0000078589   
Analysis of deterministic model of electric arc furnace.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: 2011 10th International Conference on Environment Electrical, Rome, Italy, 8-11 May 2011. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 1-4, bibliogr. 13 poz.

piec łukowy ; element nieliniowy ; modelowanie

arc furnace ; nonlinear element ; modelling

44/112
Nr opisu: 0000066886
Integration of Matlab and PCFLO for harmonic flow analysis in a power system containing APF.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski, Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski.
W: XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2011, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2011. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2011, s. 89-90, bibliogr. 5 poz.
Toż na CD-ROM

45/112
Nr opisu: 0000066814
Laboratorium przemysłowych sieci komunikacyjnych. Cz. 1.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Krzysztof* Dębowski, Dariusz Grabowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 100 s., bibliogr.
Skrypt nr 2474

46/112
Nr opisu: 0000067619
Modelowanie energetycznego filtru aktywnego dla potrzeb analizy rozpływu harmonicznych metodą częstotliwościową.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Michał Łukasz Lewandowski, Dariusz Grabowski.
W: Transactions on computer applications in electrical engineering. XVI Conference ZKwE'11, Poznań, April 11-13, 2011. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznań University of Technology. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2011, s. 53-54, bibliogr. 6 poz.

energetyczny filtr aktywny ; system zasilania ; modelowanie

active power filter ; power system ; modelling

47/112
Nr opisu: 0000056873   
Stochastic power process for nonlinear inertialess elements.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
-Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 4, s. 147-150, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.242

proces stochastyczny ; definicja mocy ; modelowanie układów stochastycznych

stochastic process ; power definition ; stochastic system modeling

48/112
Nr opisu: 0000065697   
Wykorzystanie sieci neuronowej do poprawy dynamiki wyznaczania składowej stałej.
[Aut.]: M. Jarzębowski, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2010 R. 56 z. 1 (213), s. 65-79, bibliogr. 13 poz.

sieć neuronowa ; filtracja sygnałów ; procesor sygnałowy

neural network ; signal filtration ; DSP processor

49/112
Nr opisu: 0000055726
Moments of stochastic power processes for basic linear elements.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: XXXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2009, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2009. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2009, s. 83-84, bibliogr. 7 poz.

proces stochastyczny ; definicja mocy ; modelowanie układów stochastycznych

stochastic process ; power definition ; stochastic system modeling

50/112
Nr opisu: 0000055728
Stochastic power process for nonlinear intertialles elements.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki. WZEE'2009. IX Seminarium naukowe, Poznań, 21-23 września 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Poznań : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 13 poz.

51/112
Nr opisu: 0000042757
Analysis of systems modelled using stochastic differential equations with the help of SDE-Solver.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 159-160, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

proces stochastyczny ; modelowanie układów stochastycznych ; stochastyczne równanie różniczkowe

stochastic process ; stochastic system modeling ; stochastic differential equation

52/112
Nr opisu: 0000042756
Simplified analysis of one-phase systems with stochastic waveforms.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, 28-31.05.2008. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2008, s. 71-72, bibliogr. 5 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

teoria obwodów ; proces stochastyczny ; system stochastyczny

circuit theory ; stochastic process ; stochastic system

53/112
Nr opisu: 0000032503
Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - critical remarks.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 190-193, bibliogr. 22 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

54/112
Nr opisu: 0000032515
Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - new optimization concept.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 194-197, bibliogr. 10 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

55/112
Nr opisu: 0000031444
Identyfikacja odbiornika nieliniowego w układzie kompensacji z aktywnym filtrem mocy.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Computer applications in electrical engineering. ZKwE'07. XII Conference, Poznań, April 16-18, 2007. Proceedings. Ed. R. Nawrowski. Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. Poznań : POLI-GRAF-JAK, 2007, s. 211-212, bibliogr. 4 poz.

odbiornik nieliniowy ; aktywny filtr mocy ; aproksymacja

nonlinear load ; active power filter ; approximation

56/112
Nr opisu: 0000030496
Identyfikacja źródła napięcia układu z aktywnym filtrem mocy.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski, Marcin Maciążek.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 2 (202), s. 101-112, bibliogr. 14 poz.

aktywny filtr mocy ; algorytm sterowania ; identyfikacja źródła napięcia ; metoda częstotliwościowa

active power filter ; control algorithm ; voltage source identification ; frequency method

57/112
Nr opisu: 0000030455
Optimization of working conditions for a system with active power filter.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007, Gliwice - Ustroń, 23-26.05.2007. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2007, s. 139-140, bibliogr. 7 poz.

teoria mocy ; optymalizacja systemu ; energetyczny filtr aktywny

power theory ; optimization of system ; active power filter

58/112
Nr opisu: 0000032109   
Probabilistic representations of active currents.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
-Prz. Elektrot. 2007 R. 83 nr 11, s. 86-89, bibliogr. 8 poz.

teoria mocy ; układ niesinusoidalny ; prąd aktywny ; proces stochastyczny

power theory ; nonsinusoidal system ; active current ; stochastic process

59/112
Nr opisu: 0000020807
Disadvantages of equivalent circuit application in power theory.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2006, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2006. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2006, s. 401-406, bibliogr. 22 poz.

obwód równoważny ; teoria mocy

equivalent circuit ; power theory

60/112
Nr opisu: 0000032516
Probabilistic representations of active currents.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XIV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'07 and SEEM'07, Szczecin, Poland, June 20-23 2007. Book of abstracts. [Szczecin] : [Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej], 2007, s. 62

61/112
Nr opisu: 0000019992
Solution to Kolmogorov's superposition problem using approximation approach.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Artificial intelligence and soft computing. Eds: Andrzej Cader [i in.]. Warszawa : EXIT, 2006, s. 28-33, bibliogr. 16 poz.
Zawiera materiały z: 8th Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC'2006, Zakopane, Poland, June 25-29, 2006

62/112
Nr opisu: 0000112055
Album 60-lecia. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 1945-2005. Oprac. red. Dariusz Grabowski.
Gliwice : Wydaw. Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2005, 246 s.

Wydział Elektryczny ; Politechnika Śląska ; jubileusz ; historia nauki

Faculty of Electrical Engineering ; Silesian University of Technology ; jubilee ; history of science

63/112
Nr opisu: 0000016746
Dynamic nonlinear multipole synthesis by decomposition method - separability problem and its solution.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski, Anna Romanowska.
W: XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2005, Gliwice - Ustroń, 11-14.05.2005. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2005, s. 525-528, bibliogr. 11 poz.

64/112
Nr opisu: 0000015451   
Optimization approach to synthesis of electrical circuits.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
Gliwice : The Publishing House of the Silesian University of Technology, 2005, 152 s., bibliogr. 96 poz.
(Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 89)

65/112
Nr opisu: 0000021056
System control based on EEG signals.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, M. Rdest.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XIV Krajowa konferencja naukowa, Częstochowa, 21-23 wrzesień 2005. T. 2. Red. Leszek Rutkowski. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Zawiercie : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Wydaw. AXON, [2005], s. 544-549, bibliogr. 12 poz.

66/112
Nr opisu: 0000009088
Application of instantaneous amplitude and frequency to electrical systems description.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2004, Gliwice - Niedzica, 26-29.05.2004. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2004, s. 461-464, bibliogr. 9 poz.

obwód elektryczny ; transmisja sygnału

electric circuit ; signal transmission

67/112
Nr opisu: 0000011544
Application of time-frequency representations to classification of vibration signals of electric motors.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Sixth International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques. Advanced and applications, Ancona, Italy, 22-25 June 2004. Ed.: Enrico Primo Tomasini. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, s. 143-152 (Proceedings of SPIE ; vol. 5503, no. 1 0277-786X)

68/112
Nr opisu: 0000015407   
Neural approach to time-frequency signal decomposition.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2004. 7th International conference, Zakopane, Poland, June 7-11, 2004. Proceedings. Eds: L. Rutkowski [et al.]. Berlin : Springer, 2004, s. 1118-1123, bibliogr. 9 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; 3070 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Impact Factor 0.251

69/112
Nr opisu: 0000010261
Transitive maps for time-frequency signal representations.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 191, s. 33-40, bibliogr. 12 poz.

reprezentacja sygnału ; reprezentacja czasowo-częstotliwościowa ; transformacja przejścia

signal representation ; time-frequency representation ; transitive map

70/112
Nr opisu: 0000055733   
Application of genetic algorithms in production line classification systems.
[Aut.]: C. Cristalli, C. Adapa, Dariusz Grabowski.
W: IEEE International Conference on Industrial Technology. ICIT 2003, Maribor, Slovenia, December 10-12, 2003. Proceedings. Vol. 2. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2003, s. 83-88, bibliogr. 12 poz.

71/112
Nr opisu: 0000017395
Generalized spectrum analysis by means of neural networks.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Neural networks and soft computing. Proceedings of the Sixth International Conference on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002. Eds: L. Rutkowski, J. Kacprzyk. Heidelberg : Physica-Verlag, 2003, s. 704-709, bibliogr. 10 poz.

72/112
Nr opisu: 0000025659
Jakościowa metoda analizy dynamiki układów nieliniowych wspomagana komputerowo.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 35-38, bibliogr. 6 poz.

73/112
Nr opisu: 0000025663
Modelowanie sieci neuronowych przy użyciu programu NeuroSolutions.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 111-114, bibliogr. 12 poz.

74/112
Nr opisu: 0000006693
Odcinkowa metoda syntezy układów nieliniowych w ujęciu transmisyjnym.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2002, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2002. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2002], s. 261-264, bibliogr. 12 poz.

75/112
Nr opisu: 0000003142
Zastosowanie sieci neuronowych w syntezie kompensatorów LC.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Elektrotechnika. Prądy niesinusoidalne. EPN 2002. VI Szkoła - konferencja. Materiały konferencyjne. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 91-98, bibliogr. 7 poz.

76/112
Nr opisu: 0000021007
Neural networks for optimization of power systems.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Electrical power quality and utilisation. EPQU'01. 6th International conference, Cracow, Poland, September 19-21, 2001. Proceedings. Eds: Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Elektroenergetyki], 2001, s. 353-360, bibliogr. 13 poz.

77/112
Nr opisu: 0000021001
Optimization approach to the synthesis of electrical circuits in ladder structures.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: 10th International Conference on System Modelling Control, Zakopane, Poland, May 21-25, 2001. Vol. 2. Ed. P. Szczepaniak. Institute of Computer Science. Technical University of Łódź [et al.]. Łódź : Technical University of Łódź, 2001, s. 309-314, bibliogr. 7 poz.

78/112
Nr opisu: 0000006655
Optymalizacyjna metoda syntezy trójników.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2001], s. 437-440, bibliogr. 8 poz.

79/112
Nr opisu: 0000006643
Wyznaczanie odpowiedzi impulsowej układów parametrycznych.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2001, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2001. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej], [2001], s. 215-218, bibliogr. 10 poz.

80/112
Nr opisu: 0000025646
Zastosowanie pakietu Insite w analizie układów nieliniowych.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 33-36, bibliogr. 9 poz.

81/112
Nr opisu: 0000021015
On the rational representations of nonlinear operators.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC 2000. XVI Symposium, Kraków, Poland, September 18-10, 2000. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Departament IV of Technical Sciences. Committee on Electrical Engineering [et al.]. Poznań : PTETiS Publishers, 2000, s. 191-194, bibliogr. 16 poz.

82/112
Nr opisu: 0000011178
Synteza nieliniowych i niestacjonarnych dwójników metodą krokową.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: XXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2000, Gliwice - Ustroń, 24-27.05.2000. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2000, s. 337-340, bibliogr. 11 poz.

83/112
Nr opisu: 0000021452
Analysis of nonlinear oscillations in power systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak, Paweł Sowa.
W: X International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. ISTET'99, Magdeburg, Germany, 6-9 September 1999. Conference proceedings. Magdeburg : Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, 1999, s. 17-20, bibliogr. 13 poz.

84/112
Nr opisu: 0000055724
Analysis of some properties of nonlinear RLC circuits.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Fourth International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'99, Plzen, Czech Republic, 13-15.09.1999 r.. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 1999, s. E09-E12, bibliogr. 8 poz.

85/112
Nr opisu: 0000021425
Modelowanie chaosu ferrorezonansowego w układach trójfazowych.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Paweł Sowa, Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 293-296, bibliogr. 11 poz.

86/112
Nr opisu: 0000012154   
Synteza liniowych i nieliniowych układów elektrycznych metodami optymalizacyjnymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
Gliwice, 1999, 189 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Janusz Walczak

87/112
Nr opisu: 0000021714
A method of synthesis of time-varying one-ports.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. EPNC'98. XV Symposium, Liege, Belgium, 22-24 September 1998. Proceedings. Polish Academy of Sciences. Poznań Division. Commission of Electrical Sciences [et al.]. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Industrial Electrical Engineering, 1998, s. 241-244, bibliogr. 23 poz.

88/112
Nr opisu: 0000028438
An optimization approach to synthesis of time-varying systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27 - May 1, 1998. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 30

89/112
Nr opisu: 0000099881
An optimization approach to synthesis of time-varying systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27-May 1, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. by P. S. Szczepaniak. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki], 1998, dysk optyczny (CD-ROM) plik html, bibliogr. 11 poz.

90/112
Nr opisu: 0000021695
Application of genetic algorithms to design of passive filters.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: 8th International Power Electronics and Motion Control Conference. PEMC'98, Prague, Czech Republic, 8-10 September 1998. Proceedings. Eds: Z. Cerovsky, J. Janousek, Z. Caha. Prague : Czech Technical University, 1998, s. 7-89 - 7-92, bibliogr. 8 poz.

91/112
Nr opisu: 0000055073
Komputerowa implementacja metod analizy drgań w nieliniowym obwodzie rzędu drugiego.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 29-32, bibliogr. 7 poz.

92/112
Nr opisu: 0000021716
The neural approach to synthesis of passive filters.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Advanced Machines, Power Quality. SPEEDAM'98, Sorrento, Italy, June, 3rd - 5th 1998. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. C4-1 - C4-6, bibliogr. 7 poz.

93/112
Nr opisu: 0000021697
The neural solution to reactive compensation problem in systems with non-sinusoidal waveforms.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak, Piotr* Świszcz.
W: International ICSC/IFAC Symposium on Neural Computation. NC'98, Vienna, Austria, September 23-25, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. M. Heiss. [B.m.] : International Computer Science Conventions Academic Press, 1998, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 9 poz.

94/112
Nr opisu: 0000022179
A simple method of synthesis of parametric systems.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Third International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'97, Plzen, Czech Republik, 9-11 September 1997. University of West Bohemia. Plzen : Zapadoceska Univerzita v Plzni, 1997, s. 275-278, bibliogr. 8 poz.

95/112
Nr opisu: 0000055072
Algorithms of synthesis of time-varying one-ports.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice. II MSKAE'97. II Konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Poraj, 18-19 września 1997. Materiały. Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 253-256, bibliogr. 8 poz.

96/112
Nr opisu: 0000022189
Genetic algorithms for synthesis of some nonlinear systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. KAEiOG'97. Materiały II krajowej konferencji, Rytro, 15-19 września 1997. Red. K. Malinowski. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 57-64, bibliogr. 10 poz.

97/112
Nr opisu: 0000027821
Synteza kompensatorów reaktancyjnych w układach z przebiegami nieokresowymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Elektrotechnika prądów niesinusoidalnych. EPN'97. III Konferencja. Materiały konferencyjne. T. 2. Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, Politechnika Zielonogórska. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej. Instytut Metrologii Elektrycznej. Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 303-310, bibliogr. 14 poz.

98/112
Nr opisu: 0000006682
Synthesis of lumped linear time invariant one-ports-optimization approach.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'97, Gliwice - Ustroń, 21-24.05.1997. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej], [1997], s. 395-398, bibliogr. 9 poz.

99/112
Nr opisu: 0000022188
Synthesis of nonlinear one-ports the neural approach.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Neural networks and their applications. Proceedings of the third conference and Summer School on Neural Networks Applications to Signal Processing, Kule, 14 X - 18 X 97. Eds: R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, J. Chojcan. Częstochowa : Polish Neural Networks Society, 1997, s. 564-569, bibliogr. 8 poz.

100/112
Nr opisu: 0000042431
A new method of design of reactance compensators for nonsinusoidal systems.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, the High Tatras, Slovakia, October 1-3, 1996. Vol. 2. Eds. V. Fedak, J. Fedor. Kosice : Technical University of Kosice, 1996, s. 499-504, bibliogr. 11 poz.

101/112
Nr opisu: 0000022729
A step method of synthesis of hybrid filters.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Symposium on Power Electronics, Industrial Drives, Power Quality, Traction Systems. SPEEDAM'96, Capri (Italy), June, 5th - 7th 1996. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. B4-19 - B4-21, bibliogr. 5 poz.

102/112
Nr opisu: 0000022720
An optimization approach in the nonlinear synthesis of electrical systems.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Nove smery v spracovani signalov III. Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Liptovsky Mikulas, 29-31.05.1996. C. 1. Vojenska Akademia Slovenskeho Narodneho Povstania v Liptovskim Mikulasi. Fakulta Zabezpecenia Velenia. Katedra Teoretickej Elektrotechniky a Radioveho Prieskumu. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 210-213, bibliogr. 13 poz.

103/112
Nr opisu: 0000022723
An optimization method of nonlinear system synthesis.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: Signal and image processing and applications - SIPA'96. Proceedings of the IASTED International Conference, Annecy, France, June 12-14, 1996. Eds. N. M. Namazi, K. Matthews. Anaheim : IASTED Acta Press, 1996, s. 52-55, bibliogr. 6 poz.

104/112
Nr opisu: 0000022714
Application of Sobolev's space to design of passive filters.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: The 4th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Brno, Czech Republic, June 19-21, 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 17

105/112
Nr opisu: 0000041813
The local approximation of nonlinear and inertialess operators.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO '96, Gliwice - Ustroń, 15-18.05.1996. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 1996, s. 347-350, bibliogr. 8 poz.

106/112
Nr opisu: 0000034636
A parametric identification of nonlinear filters.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Conference Internationale sur Communications, Signaux et Systemes 1995. CSS'95, Rabat, 9-11 Octobre, 1995. Proceedings. Vol. 1. Office National des Postes et Telecommunications, Direction Centrale des Telecommunications. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29-36, bibliogr. 5 poz.

107/112
Nr opisu: 0000034641
A simple method of nonlinear filters synthesis.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Second International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems. AMTEE'95, Plzen, Czech Republic, 28-30 June 1995. University of West Bohemia. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 233-236, bibliogr. 2 poz.

108/112
Nr opisu: 0000034673
Applications of interval neural networks.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Grzegorz* Obrębski, Dariusz Grabowski.
W: System, modelling, control. [8 International symposium], Zakopane, 1995. Vol. 3: Artificial neural networks and their applications. Ed. E. Kącki. Institute of Computer Science. Technical University of Łódź [i in.]. Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1995, s. 149-154, bibliogr. 4 poz.

109/112
Nr opisu: 0000037124
Synthesis of a certain class of nonlinear one-ports with periodical extortions.
[Aut.]: Dariusz Grabowski, Janusz** Walczak.
W: XVIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'95, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.1995. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MPIH i PAN Instytutu Elektrotechniki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, 1995, s. 167-173, bibliogr. 8 poz.

110/112
Nr opisu: 0000043707   
Błędy wyznaczania impedancji celki elektrochemicznej metodą DFT i ich minimalizacja.
[Aut.]: Andrzej** Met, Dariusz Grabowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 136, s. 143-171, bibliogr. 3 poz.

111/112
Nr opisu: 0000047057
Digital measurement of some electric energy quality indices.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski, Grzegorz* Obrębski.
W: Effektivnost' i kacestvo elektrosnabzenija promyslennych predprijatij. Sbornik trudov III mezdunarodnoj naucnoj konferencii, Mariupol', 15-17 sentjabra 1994. Akademia Nauk Vyssej Skoly Ukrainy [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 169-172, bibliogr. 5 poz.

112/112
Nr opisu: 0000047360
Interwałowe modele neuronów.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski, Grzegorz* Obrębski.
W: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. I Krajowe sympozjum, Radom, 8-9 grudnia 1994 r.. Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wydział Mechaniczny. Instytut Nauk Podstawowych. Wydział Transportu. Instytut Automatyki i Elektroniki Transportu. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 249-258, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie