Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRABIŃSKA-SOTA ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 117Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/117
Nr opisu: 0000137292
Application of selected detoxifying and antioxidative enzymes of the Tubifex tubifex (Oligochaeta) as potential indicators of river sediment contamination.
[Aut.]: A. Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Desalin. Water Treat. 2020 vol. 199, s. 464-472, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

osad rzeczny ; stres oksydacyjny ; skąposzczet rurecznik mułowy ; S-transferaza glutationu ; karboksyloesteraza ; dysmutaza ponadtlenkowa

river sediment ; oxidative stress ; oligochaete Tubifex tubifex ; catalase ; glutathione S-transferase ; carboxylesterase ; superoxide dismutase

2/117
Nr opisu: 0000132184   
Klasyfikacja toksyczności ścieków szpitalnych w odniesieniu do kryteriów ich szkodliwości względem biocenoz wodnych.
[Aut.]: A. Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Inż. Ekol. 2019 vol. 20 nr 4, s. 5-13, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

jednostka toksyczności ; TU ; klasyfikacja toksyczności ; bioindykacja ; ścieki szpitalne

toxicity unit ; TU ; toxicity classification ; biotest battery ; bioindication ; hospital wastewater

3/117
Nr opisu: 0000130271
Pleurotus ostreatus as a species with potentially high effectiveness in the removal of synthetic dyes belonging to different classes.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Desalin. Water Treat. 2019 vol. 161, s. 376-386, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

dekoloryzacja ; ekotoksyczność ; immobilizacja biomasy ; white rot fungi

decolourization ; ecotoxicity ; biomass immobilization ; white rot fungi

4/117
Nr opisu: 0000131209
Zastosowanie wybranych enzymów detoksykacyjnych oraz antyoksydacyjnych skąposzczetów Tubifex tubifex jako potencjalnych wskaźników zanieczyszczenia osadów rzecznych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, A. Arendarczyk.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 61 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

biomarkery enzymatyczne ; osad rzeczny

enzymatic biomarkers ; fluvial sediment

5/117
Nr opisu: 0000120093   
Efficiency of decolorization of different dyes using fungal biomass immobilized on different solid supports.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Braz. J. Microbiol. 2018 vol. 49 iss. 2, s. 285-295, bibliogr. 69 poz.. Impact Factor 2.857. Punktacja MNiSW 15.000

immobilizacja ; dekoloryzacja ; grzyby ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy

immobilization ; decolorization ; fungi ; azo dye ; triphenylmethane dye

6/117
Nr opisu: 0000123594   
Possibilities of obtaining from highly polluted environments: new bacterial strains with a significant decolorization potential of different synthetic dyes.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 6, s. 1-13, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 1.774. Punktacja MNiSW 25.000

dekoloryzacja ; ścieki ; bakterie ; barwnik syntetyczny ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; barwnik fluorenowy ; zanieczyszczone wody rzeczne

decolorization ; wastewater ; bacteria ; synthetic dye ; azo dye ; triphenylmethane dye ; fluorone dye ; polluted river water

7/117
Nr opisu: 0000125341
Study of the toxicity of five quaternary ammonium ionic liquids to aquatic organisms.
[Aut.]: Agata* Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 117, s. 202-210, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

ciecz jonowa ; czwartorzędowe związki amonowe ; toksyczność dla środowiska wodnego

ionic liquid ; quaternary ammonium compounds ; aquatic toxicity

8/117
Nr opisu: 0000128944
Zastosowanie zarodków rybich w badaniach toksyczności wybranych mikrozanieczyszczeń.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Agata* Jakubowska.
W: Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku. Red. Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2018, s. 123-141, bibliogr. 17 poz. (Monografie ; Politechnika Częstochowska nr 345 0860-5017). Punktacja MNiSW 20.000

toksyczność ; zarodki rybie ; mikrozanieczyszczenia

toxicity ; fish embryos ; micropollutants

9/117
Nr opisu: 0000120383
Toksyczność wybranych cieczy jonowych względem organizmów wodnych.
[Aut.]: Agata* Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 50 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

czwartorzędowe amoniowe ciecze jonowe ; organizm wodny ; ekotoksyczność ; mikrobiotest

quaternary ammonium ionic liquids ; aquatic organism ; ecotoxicity ; microbiotest

10/117
Nr opisu: 0000110657   
Biodegradation of new ionic liquid-based wood preservatives in soil and water environments.
[Aut.]: J. Zabielska-Matejuk, A. Stangierska, Elżbieta Grabińska-Sota, K. Czaczyk, A. Drożdżyńska.
-Drewno 2016 vol. 59 no. 196, s. 5-18, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.642. Punktacja MNiSW 15.000

HPLC ; gleba ; woda ; pleśń ; biodegradacja ; ciecz jonowa

HPLC ; soil ; water ; mould ; biodegradation ; ionic liquid

11/117
Nr opisu: 0000107119   
Ocena toksyczności wybranych cieczy jonowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agata* Jakubowska.
Gliwice, 2016, 175 s., bibliogr. 267 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

ciecz jonowa ; toksyczność ; stres oksydacyjny ; biotest

ionic liquid ; toxicity ; oxidative stress ; bioassay

12/117
Nr opisu: 0000102363
Badania ekotoksykologiczne w ochronie środowiska.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 157 s., bibliogr. 288 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 573)

ochrona środowiska ; ekotoksykologia ; badanie środowiska ; toksyczność ; genotoksyczność ; chemikalia ; biodegradacja ; ciecz jonowa ; województwo śląskie ; raport środowiskowy

environmental protection ; ecotoxicology ; environmental survey ; toxicity ; genotoxicity ; chemicals ; biodegradation ; ionic liquid ; Silesian Voivodeship ; environmental report

13/117
Nr opisu: 0000096306   
Dye decolourisation using two Klebsiella strains.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226 iss. 1, art. 2249 s. 1-15, bibliogr.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

Klebsiella ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; mieszanina barwników ; dekoloryzacja ; zootoksyczność ; fitotoksyczność

Klebsiella ; azo dye ; triphenylmethane dye ; dyes mixture ; decolorization ; zootoxicity ; phytotoxicity

14/117
Nr opisu: 0000100108
Efficacy of fungal decolorization of a mixture of dyes belonging to different classes.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Braz. J. Microbiol. 2015 vol. 46 no. 2, s. 415-424, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 0.865. Punktacja MNiSW 15.000

dekoloryzacja ; mieszanina barwników ; zootoksyczność ; fitotoksyczność ; grzyby

decolorization ; dyes mixture ; zootoxicity ; phytotoxicity ; fungi

15/117
Nr opisu: 0000101514
Toksyczność czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych względem organizmów wodnych.
[Aut.]: Justyna Zackiewicz, Agata* Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 477-484, bibliogr. 21 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Zackiewicz_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

czwartorzędowe amoniowe ciecze jonowe ; organizm wodny ; ekotoksyczność ; mikrobiotest

quaternary ammonium ionic liquids ; aquatic organism ; ecotoxicity ; microbiotest

16/117
Nr opisu: 0000111888
Toxicity studies of quaternary ammonium ionic liquids in Danio rerio embryos.
[Aut.]: Agata* Jakubowska, E. Kuster, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: 1st International symposium for students and PhD students "Environmental biotechnology", May 21-22, 2015, Gliwice, Poland. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 16

test kometowy ; in vitro ; uszkodzenie DNA ; nanocząstki TiO2 ; linia komórkowa A549

comet assay ; in vitro ; DNA damage ; TiO2 nanoparticles ; A549 cell line

17/117
Nr opisu: 0000097540
Badanie toksyczności czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych z wykorzystaniem Tetrahymena termophila i Artemia franciscana.
[Aut.]: Agata* Jakubowska, S. Staroń, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 6. Pod red. Grzegorza Cemy. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2014, s. 33-38, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 26 lutego - 1 marca 2014 r.

ciecz jonowa ; toksyczność ; oddziaływanie na środowisko

ionic liquid ; toxicity ; environmental impact

18/117
Nr opisu: 0000089908   
Decolourisation of different dyes by two Pseudomonas strains under various growth conditions.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2014 vol. 225 iss. 2, art. 1846 s. 1-13, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 1.554. Punktacja MNiSW 25.000

Pseudomonas ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; dekoloryzacja ; zootoksyczność ; fitotoksyczność

Pseudomonas ; azo dye ; triphenylmethane dye ; decolourization ; zootoxicity ; phytotoxicity

19/117
Nr opisu: 0000095242
Toxic effects of cadmium-spiked sediments in Tubifex tubifex: enzyme biomarkers measurements.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Agata* Jakubowska, Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Desalin. Water Treat. 2014 vol. 52 iss. 19/21, s. 3798-3803, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 1.173. Punktacja MNiSW 20.000

kadm ; stres oksydacyjny ; katalaza ; S-transferaza glutationu ; karboksyloesteraza ; skąposzczety ; rurecznik mułowy

cadmium ; oxidative stress ; catalase ; glutathione S-transferase ; carboxylesterase ; oligochaete ; Tubifex tubifex

20/117
Nr opisu: 0000088160   
Biomarkery bezkręgowców wód płynących jako potencjalne wskaźniki zanieczyszczenia osadów dennych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk.
Gliwice, 2013, 151 s., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

osad denny ; biomarker ; enzymy ; bezkręgowce ; środowisko wodne ; ksenobiotyk

bottom sediment ; biomarker ; enzymes ; invertebrates ; aquatic environment ; xenobiotic

21/117
Nr opisu: 0000089915   
Effectiveness of dyes removal by mixed fungal cultures and toxicity of their metabolites.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2013 vol. 224 iss. 5, art. 1534 s. 1-9, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.685. Punktacja MNiSW 25.000

zootoksyczność ; fitotoksyczność ; dekoloryzacja barwników ; mieszana kultura grzybowa

zootoxicity ; phytotoxicity ; dyes decolorization ; mixed fungal culture

22/117
Nr opisu: 0000081848
Metody alternatywne w ekotoksykologii.
[Aut.]: Agata* Szastok, Anna* Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 5. Pod red. Anny Węgrzyn. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2013, s. 139-146, bibliogr. 19 poz.
Referat wygłoszony na XIX Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 27 lutego - 2 marca 2013 r.

metody alternatywne ; ekotoksykologia ; standaryzacja ; metoda in silico ; metoda QSAR ; biomarkery ; metody "omics" ; rybie zarodki ; hodowle komórkowe

alternative methods ; ecotoxicology ; standardization ; in silico method ; QSAR method ; biomarkers ; "omics" methods ; fish embryos ; cell cultures

23/117
Nr opisu: 0000081861
Ocena toksyczności osadów rzecznych z zastosowaniem testu ostracodtoxkit f oraz wybranych biomarkerów enzymatycznych skąposzczetów tubifex tuibifex.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, K. Jacek, Agata* Szastok, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 5. Pod red. Anny Węgrzyn. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2013, s. 189-195, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na XIX Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 27 lutego - 2 marca 2013 r.

toksyczność ; osady rzeczne ; test ostracodtoxkit f ; biomarkery enzymatyczne ; skąposzczety ; osady denne

toxicity ; alluvium ; Ostracodtoxkit f test ; enzymatic biomarkers ; oligochaeta ; sediment

24/117
Nr opisu: 0000085077
The use of invertebrate organisms Tubifex tubifex and Heterocypris incongruens to evaluate the toxicity of river sediments.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, K. Jacek.
W: Hydromicro 2013. Mikroorganizmy - człowiek - środowisko. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna, Wrocław, 6-8 lutego 2013. Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. Politechnika Wrocławska. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 15-16

25/117
Nr opisu: 0000085114
Using a Tetrahymena termophila and Vibrio fischeri in toxicity testing of environmental samples.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Hydromicro 2013. Mikroorganizmy - człowiek - środowisko. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna, Wrocław, 6-8 lutego 2013. Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. Politechnika Wrocławska. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 55-56

26/117
Nr opisu: 0000086602
Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oceny zmian genotoksyczności ścieków pod wpływem procesów dezynfekcji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska.
Gliwice, 2013, 189 s., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

genotoksyczność ; bioindykacja ; dezynfekcja ; ścieki

genotoxicity ; bioindication ; disinfection ; wastewater

27/117
Nr opisu: 0000071931   
Biological removal of azo and triphenylmethane dyes and toxicity of process by-products.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2012 vol. 223 iss. 4, s. 1581-1592, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.748. Punktacja MNiSW 30.000

dekoloryzacja ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; fitotoksyczność ; zootoksyczność

decolourization ; azo dye ; triphenylmethane dye ; phytotoxicity ; zootoxicity

28/117
Nr opisu: 0000074644   
Decolourization of diazo evans blue by two strains of Pseudomonas fluorescens isolated from different wastewater treatment plants.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2012 vol. 223 iss. 8, s. 5259-5266, bibliogr.. Impact Factor 1.748. Punktacja MNiSW 30.000

barwnik azowy ; dekoloryzacja ; zootoksyczność ; fitotoksyczność ; Pseudomonas

azo dye ; decolourization ; zootoxicity ; phytotoxicity ; Pseudomonas

29/117
Nr opisu: 0000084884   
Ocena toksycznego oddziaływania wybranej cieczy jonowej względem przedstawicieli flory i fauny.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Aleksandra* Zgórska.
-Inż. Ochr. Środ. 2012 t. 15 nr 3, s. 225-236, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

ciecz jonowa ; toksyczność ; chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy ; biodegradacja ; ekotoksyczność ; biocenoza

ionic liquid ; toxicity ; 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ; biodegradation ; ecotoxicity ; biocenosis

30/117
Nr opisu: 0000074957
Oddziaływanie cieczy jonowych na środowisko wodne.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Anna* Arendarczyk, Aleksandra* Zgórska.
W: Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych. Red. J. Zabielska-Matejuk [et al.]. Instytut Technologii Drewna. Poznań : Instytut Technologii Drewna, 2012, s. 339-357, bibliogr.

31/117
Nr opisu: 0000117734
Wpływ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu na toksyczność ścieków szpitalnych względem wybranych organizmów roślinnych.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 4. Pod red. Anny Węgrzyn. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2012, s. 267-272, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na XVIII Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 29 lutego - 3 marca 2012 r.

ścieki szpitalne ; dezynfekcja ścieków ; toksyczność ścieków

hospital wastewater ; sewage disinfection ; sewage toxicity

32/117
Nr opisu: 0000068836   
Genotoxicity and biodegradation of quaternary ammonium salts in aquatic environments.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-J. Hazard. Mater. 2011 vol. 195, s. 182-187, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 4.173

czwartorzędowe sole amonowe ; biodegradacja ; genotoksyczność ; kinetyka degradacji

quaternary ammonium salts ; biodegradation ; genotoxicity ; degradation kinetics

33/117
Nr opisu: 0000068807   
Toksyczność chlorku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego względem wybranych organizmów wodnych.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Inż. Ochr. Środ. 2011 t. 14 nr 2, s. 137-143, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

toksyczność ; biotest ; ciecz jonowa ; imidazoliowa ciecz jonowa

toxicity ; bioassay test ; ionic liquid ; imidazolium ionic liquid

34/117
Nr opisu: 0000082760
Toksyczność chlorku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego względem wybranych organizmów wodnych.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 20 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

ciecz jonowa ; ekosystem wodny ; toksyczność

ionic liquid ; aquatic ecosystem ; toxicity

35/117
Nr opisu: 0000068622   
Toxicity assessment of hospital wastewater by the use of a biotest battery.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska, Anna* Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Arch. Environ. Prot. 2011 vol. 37 nr 3, s. 55-61, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

ścieki szpitalne ; toksyczność ; biotest ; bioindykacja

hospital wastewater ; toxicity ; biotest ; bioindication

36/117
Nr opisu: 0000059626   
Badania zdolności wybranych szczepów grzybów ligninolitycznych do rozkładu barwników syntetycznych.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota, M. Urbaniak.
-Ochr. Środ. 2010 vol. 32 nr 3, s. 15-20, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.641

dekoloryzacja ; grzyby ; barwnik azowy ; barwnik fluorenowy ; barwnik trójfenylometanowy

decolourization ; fungi ; azo dye ; fluorone dye ; triphenylmethane dye

37/117
Nr opisu: 0000067413
Biotechnologia ścieków. Red. Korneliusz Miksch, Jan Sikora.
[Aut.]: Grzegorz Cema, Bernadetta* Czerska, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, Korneliusz** Miksch, Jan** Sikora, Joanna Surmacz-Górska, Sebastian Żabczyński.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010, 237 s.

biotechnologia ; ścieki ; oczyszczalnia ścieków

biotechnology ; wastewater ; wastewater treatment

38/117
Nr opisu: 0000057920   
Ekologiczna ocena zagrożenia wód zmiękczaczami tkanin.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 7, s. 970-972, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.290

zmiękczacz tkanin ; czwartorzędowe sole amonowe ; zagrożenie środowiskowe ; chlorki alkiloalkoksymetylodimetyloamoniowe ; biodegradacja ; zanieczyszczenie wody

fabric softeners ; quaternary ammonium salts ; environmental risk ; alkylalkoxymethyldimethylammonium chlorides ; biodegradation ; water pollution

39/117
Nr opisu: 0000063977
Możliwości wykorzystania komórek merystematycznych Allium cepa w testach oceny genotoksyczności i cytotoksyczności.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2010, s. 263-270, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na XVII Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 1-4 grudnia 2010 r.

cebula zwyczajna ; test toksyczności ; test mikrojądrowy ; bioindykacja ; biologia molekularna

Allium cepa ; toxicity test ; micronucleus test ; bioindication ; molecular biology

40/117
Nr opisu: 0000061581   
Ocena oddziaływania amoniowej cieczy jonowej na organizmy glebowe.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota, Gabriela Liszczyk.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 11, s. 1555-1558, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.290

amoniowa ciecz jonowa ; toksyczność ; gleba ; monitoring środowiska

ammonium ionic liquid ; toxicity ; soil ; monitoring of the environment

41/117
Nr opisu: 0000066471   
Removal of azo and triphenylmethane dyes by bacterial and fungal strains, zoo- and phytotoxic effect of process byproducts.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-J. Biotechnol. 2010 vol. 150 suppl., s. S272-S272. Impact Factor 2.970

dekoloryzacja ; barwnik trójfenylometanowy ; barwnik azowy ; fitotoksyczność

decolourization ; triphenylmethane dye ; azo dye ; phytotoxicity

42/117
Nr opisu: 0000061580   
Wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na pracę oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 11, s. 1437-1439, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.290

oczyszczalnia ścieków ; oczyszczalnia biologiczna ; biodegradacja ; nitryfikacja ; sedymentacja ; fermentacja metanowa ; czwartorzędowe sole amonowe

sewage treatment plant ; biological treatment plant ; biodegradation ; nitrification ; sedimentation ; methane fermentation ; quaternary ammonium salts

43/117
Nr opisu: 0000104624
Biological removal of brillant green and toxicity of degradation byproducts.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Ecotoxicology in the real world. The First Joint PSE-SETAC Conference on Ecotoxicology, Kraków, Poland, 16-19 September 2009. Programme and abstracts. Jagiellonian University & Polish Society of Ecotoxicology, Society of Environmental Toxicology and Chemistry - Central and Eastern Branch. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 89

44/117
Nr opisu: 0000048510   
Decolourization of triphenylmethane dyes and ecotoxicity of their end products.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Environ. Prot. Eng. 2009 vol. 35 nr 1, s. 161-169, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.276

dekoloryzacja ; barwnik trójfenylometanowy ; ekotoksyczność

decolorization ; triphenylmethane dye ; ecotoxicity

45/117
Nr opisu: 0000082754
Ocena negatywnego oddziaływania składowiska odpadów przemysłowych na organizmy roślinne i zwierzęce.
[Aut.]: Aleksandra* Ośliślok, Elżbieta Grabińska-Sota, M. Piś.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 54 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

odpady przemysłowe ; odpady niebezpieczne ; składowisko odpadów ; oddziaływanie na środowisko

industrial waste ; hazardous waste ; waste landfill ; environmental impact

46/117
Nr opisu: 0000055966
Redukcja toksyczności ścieków szpitalnych z zastosowaniem metody TIE-EPA.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Aleksandra* Ośliślok, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2009, s. 105-109, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na XVI Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 3-5 grudnia 2009 r.

ścieki szpitalne ; toksyczność ; ocena identyfikacji toksyczności ; test toksyczności ; metoda TIE-EPA

hospital wastewater ; toxicity ; Toxicity Identyfication Evaluation ; toxicity test ; TIE-EPA method

47/117
Nr opisu: 0000082744
Screening szczepów zdolnych do dekoloryzacji barwników.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 37 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

dekoloryzacja ; barwnik ; bakterie ; grzyby

decolorization ; dye ; bacteria ; fungi

48/117
Nr opisu: 0000057655
The screening of dyes decolorizing microorganisms strains.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: IX Conference on Micropollutants in Human Environment, Poland, Częstochowa, 28-30 April 2009. Częstochowa University of Technology. Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology. Olsztyn : Hard, 2009, s. 69-73, bibliogr. 21 poz. (Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 18, no. 2B 1230-1485)

dekoloryzacja ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; barwnik fluorenowy

decolourization ; azo dye ; triphenylmethane dye ; fluorone dye

49/117
Nr opisu: 0000055965
Wykorzystanie bioindykatorów w badaniach toksykologicznych ścieków szpitalnych.
[Aut.]: Aleksandra* Ośliślok, Anna* Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2009, s. 97-103, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na XVI Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 3-5 grudnia 2009 r.

ścieki szpitalne ; toksyczność ; test toksyczności ; genotoksyczność ; bioindykator

hospital wastewater ; toxicity ; toxicity test ; genotoxicity ; bioindicator

50/117
Nr opisu: 0000048056
Genotoksyczne oddziaływanie ubocznych produktów dezynfekcji (UPD). Przegląd literaturowy.
[Aut.]: Aleksandra* Ośliślok, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 167-172, bibliogr. 30 poz.
Zawiera materiały prezentowane na XV Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

uboczny produkt dezynfekcji ; UPD ; uboczny produkt utleniania ; genotoksyczność ; toksyczność ścieków

disinfection by-product ; DBP ; by-product during oxidation ; genotoxicity ; wastewater toxicity

51/117
Nr opisu: 0000051433
Toksyczność barwników trójfenylometanowych i produktów icg biologicznych przemian.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska. Praca zbiorowa. Pod red. B. Kołwzan, K. Grabasa. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. [Wrocław] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, 2008, s. 459-464

52/117
Nr opisu: 0000104721
Udział bakterii i grzybów w usuwaniu wybranych barwników trifenylometanowych.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 5, s. 551-553, bibliogr. 20 poz.
Zeszyt zawiera wybrane publikacje Szkoły Jakości Wody'2008 organizowanej przez Politechniką Koszalińską "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska", Kołobrzeg, 28-31 maja 2008. Impact Factor 0.254

barwnik trójfenylometanowy ; bakterie ; grzyby ; odbarwienie ; ścieki ; oczyszczanie ścieków

triphenylmethane dye ; bacteria ; fungi ; decolorization ; wastewater ; wastewater treatment

53/117
Nr opisu: 0000037531   
Wpływ amoniowej cieczy jonowej na pracę biologicznej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Adrian* Dmuchowski.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 4, s. 388-391, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.254

ciecz jonowa ; biodegradacja ; mikroorganizm ; osad czynny ; nitryfikacja ; oczyszczalnia biologiczna ; oczyszczalnia ścieków

ionic liquid ; biodegradation ; microorganism ; activated sludge ; nitrification ; biological treatment plant ; sewage treatment plant

54/117
Nr opisu: 0000031841
Toksyczność i biodegradacja wybranej cieczy jonowej.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Adrian* Dmuchowski.
W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego. Pierwsza krajowa konferencja i warsztaty naukowe, Puławy, 14-16 października 2007. Materiały konferencyjne. Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy. [Puławy] : [Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy. Dział Upowszechniania i Wydaw.], 2007, s. 98/194-100/194, bibliogr. 3 poz.

55/117
Nr opisu: 0000022445
Biodegradation of new quaternery ammonium compounds and toxicity of biodegradation intermediates.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: International Conference on Ecotoxicology 2006. Trends and perspectives, Wisła, Poland, 17-20 September 2006. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 43

56/117
Nr opisu: 0000017856   
Influence of new wood preservatives on the plant Sinapis alba.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 1, s. 163-167, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.353

czwartorzędowy chlorek amoniowy ; sinapsis alba ; fitotoksyczność

quaternary ammonium chloride ; sinapsis alba ; phytotoxicity

57/117
Nr opisu: 0000022447
Inherent biodegradation of selected pesticides in water.
[Aut.]: T. Swoboda, Elżbieta Grabińska-Sota, P. Sorys.
W: International Conference on Ecotoxicology 2006. Trends and perspectives, Wisła, Poland, 17-20 September 2006. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 126

58/117
Nr opisu: 0000019844   
Toxicity of imidazolium chlorides to aquatic organisms.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 3, s. 405-409, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.353

toksyczność ; organizm wodny ; genotoksyczność

toxicity ; aquatic organism ; genotoxicity ; cationic surface active substance

59/117
Nr opisu: 0000011896
Badania ekotoksykologiczne w ocenie oddziaływania wybranych substancji chemicznych na środowisko wodne.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 125-133, bibliogr. 14 poz.

badania ekotoksykologiczne ; substancja chemiczna ; środowisko wodne

ecotoxicological research ; chemical substance ; water environment

60/117
Nr opisu: 0000017376
Ocena ryzyka środowiskowego pochodzącego od czwartorzędowych soli amoniowych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Czwartorzędowe sole amoniowe. Pod red. R. Zielińskiego. Poznań : Wydaw. Instytutu Technologii Drewna, 2005, s. 250-261, bibliogr. 13 poz.

61/117
Nr opisu: 0000017371
Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności śląskich rzek.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 27-29 czerwca 2005 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk, M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005, s. 42-47, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 56)

62/117
Nr opisu: 0000014730
Degradation of selected pesticides in aquatic ecosystem model.
[Aut.]: Joanna Kalka, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
W: Proceedings of the European Symposium on Environmental Bioechnology. ESEB 2004, Oostende, Belgium, 25-28 April 2004. Ed. W. Verstraete. Leiden : A. A. Balkema, 2004, s. 785-787

63/117
Nr opisu: 0000014864
Ekologiczna ocena zagrożenia wód zmiękczaczami tkanin.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Nowe metody w ekotoksykologii z uwzględnieniem mikrobiotestów. Konferencja naukowa, Pszczyna, 24-25 czerwca 2004 r. Streszczenia referatów i doniesień. Pszczyna : Instytut Przemysłu Organicznego, 2004, s. 23

64/117
Nr opisu: 0000014727
Influence of new fungicides on soil vegetation.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
W: International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater, Cracow, Poland, 05-08 September 2004. Abstract book. Environmental Biotechnology Department. Silesian University of Technology. Gliwice, Poland. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 69

65/117
Nr opisu: 0000014725
Inhibitive effects of anionic and nonionic surfactants on root growth.
[Aut.]: E. Liwarska-Bizukojc, Anna Małachowska-Jutsz, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
W: International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater, Cracow, Poland, 05-08 September 2004. Abstract book. Environmental Biotechnology Department. Silesian University of Technology. Gliwice, Poland. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 65

66/117
Nr opisu: 0000014729
New softeners influence on the activated sludge process.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Proceedings of the European Symposium on Environmental Bioechnology. ESEB 2004, Oostende, Belgium, 25-28 April 2004. Ed. W. Verstraete. Leiden : A. A. Balkema, 2004, s. 411-413

67/117
Nr opisu: 0000014862
Ocena biodegradacji wybranych środków ochrony roślin w środowisku wodnym.
[Aut.]: P. Sorys, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Nowe metody w ekotoksykologii z uwzględnieniem mikrobiotestów. Konferencja naukowa, Pszczyna, 24-25 czerwca 2004 r. Streszczenia referatów i doniesień. Pszczyna : Instytut Przemysłu Organicznego, 2004, s. 33

68/117
Nr opisu: 0000008441   
Ocena oddziaływania czwartorzędowych soli amoniowych na środowisko wodne.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 145 s., bibliogr. 278 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1613 Inżynieria Środowiska ; z. 51)
Rozprawa habilitacyjna

69/117
Nr opisu: 0000011805
Treatment of saline waters from coalmines and its impact on the environment.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Maria** Kukuła, Stanisław** Jurkiewicz, Joanna Kalka, Korneliusz** Miksch.
W: International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater, Cracow, Poland, 05-08 September 2004. Environmental Biotechnology Department. Silesian University of Technology. Gliwice, Poland. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 287-294, bibliogr. 11 poz.

słone wody kopalniane ; fermentacja metanowa ; odciek ; toksyczność

saline mine water ; methane fermentation ; effluent ; toxicity

70/117
Nr opisu: 0000008088   
An assessment of the toxicity of pyridinium chlorides and their biodegradiation intermediates.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
-Environ. Int. 2003 vol. 28 iss. 8, s. 687-690. Impact Factor 1.226

toksyczność ; biodegradacja ; surfaktanty ; półprodukt

toxicity ; biodegradation ; surfactants ; intermediate

71/117
Nr opisu: 0000006593   
Szacowanie zagrożenia środowiskowego.
[Aut.]: Joanna Kalka, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 361-368, bibliogr. 20 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Energ. z. 139

ekotoksykologia ; zagrożenie środowiskowe ; metody Aldenberga i Sloba ; toksykologia

ecotoxicology ; environmental risk ; methods of Aldenberg and Slob ; toxicology

72/117
Nr opisu: 0000008079   
The toxicity of cationic surfactants in four bioassays.
[Aut.]: G. Nalecz-Jawecki, Elżbieta Grabińska-Sota, P. Narkiewicz.
-Ecotoxicol. Environ. Saf. 2003 vol. 54 iss. 1, s. 87-91. Impact Factor 0.983

czwartorzędowe związki amonowe ; toksyczność ; biotest ; Microtox ; Spirotox ; Artoxkit M ; Spirostomum ambiguum

quaternary ammonium compounds ; toxicity ; bioassay ; Microtox ; Spirotox ; Protoxkit F ; Artoxkit M ; Spirostomum ambiguum

73/117
Nr opisu: 0000008058   
Toxicity of selected synthetic auxines - 2,4-D and MCPA derivatives to broad-leaved and cereal plants.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka.
-CROP Prot. 2003 vol. 22 iss. 2, s. 355-360. Impact Factor 0.764

kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy ; MCPA ; Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy ; 2,4-D ; toksyczność ; biotest

2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid ; MCPA ; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ; 2,4-D ; toxicity ; bioassay

74/117
Nr opisu: 0000001187   
Genotoxicological effects of some phenoxyherbicides and their metabolites on Bacillus subtilis M45 Rec(-) and H17 Rec(+) strains.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, B. Scieranka.
-Chemosphere 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81-85. Impact Factor 1.461

75/117
Nr opisu: 0000001204   
The effects of pyrethroid insecticides on earthworms Eisenia fetida.
[Aut.]: Joanna Kalka, Korneliusz** Miksch, Elżbieta Grabińska-Sota, A. Zbróg.
-Fresenius Environ. Bull. 2002 vol. 11 iss. 2, s. 114-117. Impact Factor 0.309

76/117
Nr opisu: 0000000337
Toxic influence of new wood preservatives on plants growth.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, D. Witecy.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 4, s. 27-32, bibliogr. 10 poz.

77/117
Nr opisu: 0000001955
Badania nad wpływem pochodnej kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA) na kinetykę rozkładu zanieczyszczeń przez osad czynny oraz nitryfikację.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, G. Ścieranka.
-Biotechnologia 2001 nr 3, s. 208-218, bibliogr. 218 poz.

78/117
Nr opisu: 0000019725
Biodegradacja wybranych antyelektrostatyków.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz.
W: Forum Chemiczne. VII International symposium, Warsaw, 14-16 May 2001. Ed. M. Jarosz. Warszawa : [Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny], 2001, s. 150, bibliogr. 2 poz.

79/117
Nr opisu: 0000000951
Efekty uboczne stosowania insektycydów pyretroidowych.
[Aut.]: Joanna Kalka, Korneliusz** Miksch, Elżbieta Grabińska-Sota, A. Zbróg.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 289-296, bibliogr. 12 poz.

80/117
Nr opisu: 0000000195
Biodegradacja i toksyczność wybranych środków ochrony roślin.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, E. Wiśniowska.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 4, s. 21-31, bibliogr. 26 poz.

81/117
Nr opisu: 0000006197
Biodegradation and genotoxicity of some chemical plant protection products.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Proceedings of the 6th Meeting of the Central and Eastern European Section of SECOTOX, Balatonfoldvar, Hungary, 19-23 September, 1999. Prague : Czech Medical Association J. E. Purkyne, 2000, s. 93-94, bibliogr. 2 poz. (Central European Journal of Public Health ; vol. 8, supplement 1 1210-7778)

82/117
Nr opisu: 0000008248
Biotechnologia ścieków. Praca zbiorowa.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, Joanna Surmacz-Górska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 132 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2205 0434-0825)

83/117
Nr opisu: 0000007956
Oddziaływanie herbicydów fenoksyoctowych na środowisko wodne i ściekowe.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, B. Ścieranka.
W: Środki ochrony roślin - środowisko, żywność, zdrowie człowieka. Konferencja naukowa, Olsztyn, 16-17 listopada 2000 r. Streszczenia. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2000], s. 57

84/117
Nr opisu: 0000007029
Przebieg i skuteczność usuwania wybranych kationowych związków powierzchniowo czynnych ze ścieków metodą osadu czynnego.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz.
W: Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce. Krajowa konferencja naukowa połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej i 70. urodzin Pana Profesora Bogdana Burczyka, Wrocław, 19-21 października 2000. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 261-264, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 48 Seria: Konferencje ; nr 22 0137-1398)

85/117
Nr opisu: 0000017139
Wpływ kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i jego soli amonowej na fotosyntezę.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 244

86/117
Nr opisu: 0000005614   
Wpływ wybranych pestycydów na pracę osadu czynnego.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, E. Wiśniewska, B. Ścieranka.
-Ochr. Środ. 2000 nr 2, s. 39-42, bibliogr. 19 poz.

87/117
Nr opisu: 0000007888
Comparative study of the effects of MCPA, 2,4 and their salts on various plants.
[Aut.]: E. Wiśniowska, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Tezi dopovidej X miznarodnoj konferencij "Vdoskonalennja procesiv ta aparativ chimicnich ta charcovich virobnictv" (ICCE-99) prisvjacenoj 50-riccju kafedri "Chimicna inzenerija i promislova ekologija" Derzavnogo Universitetu "L'vivska Politechnika", L'viv 21-23 veresnja 1999 roku. L'viv : [b.w.], 1999, s. 151-152

88/117
Nr opisu: 0000005426
Toksyczność kwasów fenoksyoctowych MCPA i 2,4-D oraz ich pochodnych dla różnych organizmów.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, E. Wiśniowska.
-Inż. Ochr. Środ. 1999 t. 2 nr 1, s. 83-97, bibliogr. 63 poz.

89/117
Nr opisu: 0000024387
Evalution of the toxicity of imidazolium chlorides and the products formed as a result of biological decay.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, M. Janosz-Rajczyk.
-Inż. Ochr. Środ. 1998 T. 1 nr 1, s. 15-24, bibliogr. 12 poz.

90/117
Nr opisu: 0000028984
Modyfikacja metodyki badania szamponu.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz.
W: IV International Symposium - Forum Chemiczne, Warszawa, 27-29 April 1998. Departament of Chemistry. Warsaw University of Technology. Warszawa : Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny, 1998, s. 109

91/117
Nr opisu: 0000028982
Śledzenie procesu biologicznego rozkładu kationowych substancji powierzchniowo czynnych przy wykorzystaniu magnetycznego rezonansu jądrowego i metod analitycznych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: IV International Symposium - Forum Chemiczne, Warszawa, 27-29 April 1998. Departament of Chemistry. Warsaw University of Technology. Warszawa : Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny, 1998, s. 90

92/117
Nr opisu: 0000026302
Śledzenie rozkładu biologicznego chlorków imidazoliowych w ekosystemie wodnym.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce. Materiały IV symposium, Poznań, 2-3.06.1998. Instytut Technologii Drewna. Sekcja Chemii i Technologii Chemicznej Komisji Nauk Chemicznych. Oddz. PAN w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Instytutu Technologii Drewna, 1998, s. 103

93/117
Nr opisu: 0000027600
Badania biodegradacji związków organicznych wchodzących w skład szamponu.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, J. Siminiak.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 181-186, bibliogr. 5 poz.

94/117
Nr opisu: 0000029020
Biodegradacja związków polepszających właściwości zwilżające herbicydów.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Pestycydy a ochrona środowiska. Konferencja naukowa, Pszczyna 19-20 czerwiec 1997. Streszczenia referatów i doniesień. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 19

95/117
Nr opisu: 0000024386
Biodegradacja związków polepszających właściwości zwilżające herbicydów.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
-Pestycydy 1997 nr 3/4, s. 93-99, bibliogr. 9 poz.

96/117
Nr opisu: 0000026401
Kooksydacja wybranych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, E. Litwin.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 117-130, bibliogr. 8 poz.

97/117
Nr opisu: 0000028038
Ocena toksyczności chlorków pirydyniowych oraz ich metabolitów pobiodegradacyjnych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 143-152, bibliogr. 13 poz.

98/117
Nr opisu: 0000026375
Podatność na biodegradację produktów wspomagających proces flotacji węgla.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
-Chemik 1997 R. 50 nr 3, s. 73-77, bibliogr. 20 poz.

99/117
Nr opisu: 0000027126
Wpływ symazyny na procesy biodegradacji zachodzące w biologicznej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Kalina** Kwiatkowska, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
W: Pestycydy a ochrona środowiska. Konferencja naukowa, Pszczyna 19-20 czerwiec 1997. Streszczenia referatów i doniesień. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 20

100/117
Nr opisu: 0000024385
Wpływ symazyny na procesy biodegradacji zachodzące w biologicznej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Kalina** Kwiatkowska, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
-Pestycydy 1997 nr 3/4, s. 101-107, bibliogr. 6 poz.

101/117
Nr opisu: 0000042347
Evaluation of the toxicity of imidazolium chlorides and the products formed as a result of biological decay.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, Korneliusz** Miksch.
W: Environmental biotechnology '96, [1-4 September 1996]. Presentation preprints. Vol. 2. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 668-680, bibliogr. 12 poz.

102/117
Nr opisu: 0000033715
Badania toksyczności chlorków imidazoliowych i produktów powstałych w wyniku biologicznego rozkładu.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, B. Stuchlik.
W: Badania toksykologiczne w ochronie wód. I Ogólnopolskie sympozjum, Warszawa, 28.09.1995. Streszczenia referatów. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Systemów Inżynierii Środowiska. Zakład Biologii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody (IAWQ). [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17

103/117
Nr opisu: 0000033463
Biodegradacja całkowita wybranych dipolioksyetylenoalkiloamin.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz.
-Arch. Ochr. Środ. 1995 vol. 23 nr 3/4, s. 105-123, bibliogr. 13 poz.

104/117
Nr opisu: 0000032951
Biologiczny rozkład chlorków n-alkilotiometylopirydyniowych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Chemik 1995 R. 48 nr 4, s. 108-111, bibliogr. 14 poz.

105/117
Nr opisu: 0000037650
Ko-oksydacja wybranych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (NSPC).
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, E. Litwin.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26

106/117
Nr opisu: 0000037649
Korelacja między budową łańcucha hydrofobowego kationowych substancji powierzchniowo-czynnych (KSPC) a ich toksycznością.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, A. Raszka.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 34

107/117
Nr opisu: 0000034351
Ocena toksyczności chlorków imidazoliowych i produktów powstałych w wyniku biologicznego rozkładu.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, B. Stuchlik.
W: Badania toksykologiczne w ochronie wód. Materiały XV Sympozjum. Red. Z. Kańska, M. J. Gromiec. Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ d IAWPRC. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 147-164, bibliogr. 12 poz.

108/117
Nr opisu: 0000037648
Ocena toksyczności w oparciu o współczynniki kinetyki.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, E. Aksamit, P. Konopka.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35

109/117
Nr opisu: 0000037647
Podatność na biodegradację produktów wspomagających proces flotacji węgla.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 59

110/117
Nr opisu: 0000043472
Ocena toksyczności dipolioksyetylenoalkiloamin i pośrednich produktów biodegradacji tych substancji.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, M. Bienia.
-Biotechnologia 1994 nr 2, s. 75-87, bibliogr. 15 poz.

111/117
Nr opisu: 0000043388
Podatność na biodegradację składników cieczy hydraulicznych.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 6, s. 169-171, bibliogr. 13 poz.

112/117
Nr opisu: 0000048307
Ocena toksyczności dipolietylenoalkiloamin i produktów biodegradacji tych substancji.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, M. Bienia.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. R20

113/117
Nr opisu: 0000048250
Zmiany szybkości usuwania substratu organicznego w procesie biodegradacji powodowane różnicą w budowie chemicznej NSPC.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, Andrzej** Skibiński.
W: Postępy w inżynierii bioreaktorowej Łódź'93. V Ogólnokrajowa sesja naukowa, Marszew, 7-9 września 1993 r. Program oraz streszczenia referatów i doniesień. Komitet Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Inżynierii Bioprocesowej [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 25

114/117
Nr opisu: 0000053680
Methane fermentation and microbiological reduction of sulphates exemplified on liquid industrial wastes.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, Janina* Tarniowy, Michał* Szendzielorz.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 nr 2, s. 81-90, bibliogr. 15 poz.

115/117
Nr opisu: 0000062499
Budowa kationowych substancji powierzchniowo-czynnych jako czynnik decydujący o możliwości ich rozkładu na drodze biologicznej.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 8

116/117
Nr opisu: 0000059987
Zagrożenie środowiska ze strony substancji powierzchniowo czynnych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Chemik 1990 R. 43 nr 11, s. 279-281, bibliogr. 16 poz.

117/117
Nr opisu: 0000065535
Matematyczna interpretacja mechanizmu usuwania kationowych substancji powierzchniowo czynnych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Chemia i technologia środków powierzchniowo czynnych. IX Konferencja naukowa, Polanica Zdrój, 4-7 października 1988. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1988, s. 43-44 (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 43 Seria: Konferencje ; nr 17 0137-1398)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie