Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GILNER DANUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 104Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/104
Nr opisu: 0000138231   
Chemiczne i enzymatyczne metody estryfikacji kwasu mlekowego.
[Aut.]: U. Dorosz, E. Penkalla, Danuta Gillner.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 10, s. 1487-1494, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

kwas mlekowy ; estry kwasu mlekowego ; synteza

lactic acid ; actate esters ; synthesis

2/104
Nr opisu: 0000135530   
Inexpensive and tuneable protic ionic liquids based on sulfuric acid for the biphasic synthesis of alkyl levulinates.
[Aut.]: Marta Przypis, K. Matuszek, Anna Chrobok, M. Swadźba-Kwaśny, Danuta Gillner.
-J. Mol. Liq. 2020 vol. 308, s. 1-8, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 5.065. Punktacja MNiSW 100.000

ciecze jonowe ; lewuliniany alkilowe ; układ dwufazowy ; biomasa lingocelulozowa ; zrównoważona chemia

ionic liquids ; alkyl levulinates ; biphasic system ; lignocellulosic biomass ; sustainable chemistry

3/104
Nr opisu: 0000138174   
Rotating bed reactor packed with heterofunctional structured silica-supported lipase. Developing an effective system for the organic solvent and aqueous phase reactions.
[Aut.]: Daria Kowalczykiewicz, Katarzyna Szymańska, Danuta Gillner, Andrzej* Jarzębski.
-Microporous Mesoporous Mater. 2020 vol. 312, s. 1-8, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 4.551. Punktacja MNiSW 100.000

katalizatory dedykowane ; meso/makroporowate nośniki krzemionkowe ; katalizator lipazowy ; Novozym 435 ; reaktor z wirującym złożem

dedicated catalysts ; meso/macroporous silica beads ; lipase catalyst ; Novozym 435 ; rotating bed reactor

4/104
Nr opisu: 0000130706   
Aminopeptydazy z rzepaku - charakterystyka i wpływ wybranych czynników na ich aktywność. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Joanna* Kania.
Gliwice, 2019, 182 k., bibliogr. 259 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Danuta Gillner

aminopeptydaza ; rzepak ; izolacja ; czynnik abiotyczny ; czynnik biotyczny ; enzym ; aktywność chemiczna

aminopeptidase ; rape ; isolation ; abiotic factor ; biotic factor ; enzyme ; chemical activity

5/104
Nr opisu: 0000131677
Chemiczne metody przetwarzania pentoz występujących w biomasie do produktów fine chemicals.
[Aut.]: Marta Przypis, Monika Blania, Agata Gruszka, Danuta Gillner.
W: Science Beyond Disciplines. 8th edition of the Conference for Young Scientists, Chorzow, Poland, September 19th-20th, 2019. Eds. Karina Kocot, Alicja Menżyk, Łukasz Pieszczek. Częstochowa : Harit Krzysztof Bednarek, 2019, s. 79, bibliogr. 3 poz.

6/104
Nr opisu: 0000133276
Estry kwasu mlekowego - przyjazne dla środowiska rozpuszczalniki i dodatki.
[Aut.]: U. Dorosz, Anna Chrobok, E. Pankalla, Danuta Gillner.
W: Ochrona środowiska. Przepisy - interpretacje - rozwiązania - trendy. XX Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 23-26 października 2019 r. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 29

estry kwasu mlekowego ; rozpuszczalnik ; przemysł

actate esters ; solvent ; industry

7/104
Nr opisu: 0000132567
Estry kwasy mlekowego - przyjazne dla środowiska rozpuszczalniki i dodatki.
[Aut.]: U. Dorosz, Anna Chrobok, E. Pankalla, Danuta Gillner.
W: Innowacje w przemyśle chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 14

8/104
Nr opisu: 0000128997   
Human ADSC xenograft through IL-6 secretion activates M2 macrophages responsible for the repair of damaged muscle tissue.
[Aut.]: Ewelina* Pilny, R. Smolarczyk, M. Jarosz-Biej, A. Hadyk, A. Skorupa, M. Ciszek, Ł. Krakowczyk, N. Kułach, Danuta Gillner, M. Sokół, S. Szala, T. Cichoń.
-Stem Cell Res. Ther. 2019 vol. 10 iss. 1, art. nr 93 s. 1-20, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 5.116. Punktacja MNiSW 100.000

9/104
Nr opisu: 0000133275
Immobilizowane enzymy użyteczne w przemyśle biotechnologicznym.
[Aut.]: Daria Kowalczykiewicz, Aleksandra Łochowicz, Danuta Gillner, Katarzyna Szymańska.
W: Ochrona środowiska. Przepisy - interpretacje - rozwiązania - trendy. XX Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 23-26 października 2019 r. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 27

nośniki krzemionkowe ; immobilizacja ; przemysł

silica carriers ; immobilization ; industry

10/104
Nr opisu: 0000132159   
Selected nucleos(t)ide-based prescribed drugs and their multi-target activity.
[Aut.]: Gabriela Pastuch-Gawołek, Danuta Gillner, E. Król, Krzysztof Walczak, Ilona Wandzik.
-Eur. J. Pharmacol. 2019 vol. 865, art. no. 172747 s. 1-13, bibliogr.. Impact Factor 3.263. Punktacja MNiSW 100.000

nukleozasady ; nukleotyd ; proleki ; terapia antywirusowa ; zakończenie łańcucha reakcji ; czynniki antyneoplastyczne

nucleosides ; nucleotide ; prodrugs ; antiviral therapy ; chain termination ; antineoplastic agents

11/104
Nr opisu: 0000132045   
Patent. Polska, nr 232 790. Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego. C07C 67/08, C07C 69/716, C07C 67/58.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Marta Musioł, Danuta Gillner, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
Zgłosz. nr 419 458 z dn. 14.11.2016. Opubl. 31.07.2019, 6 s.

kwas lewulinowy ; estry kwasu lewulinowego

levulinic acid ; levulinic acid esters

12/104
Nr opisu: 0000130006
Stabilny i efektywny biokatalizator do stosowania w reaktorach z wibrującym złożem.
[Aut.]: Daria Kowalczykiewicz, Katarzyna Szymańska, Danuta Gillner, Andrzej* Jarzębski.
W: VII Łódzkie Sympozium Doktorantów Chemii, Łódź, 9-10 maja 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 111, bibliogr. 5 poz.

nośniki krzemionkowe ; immobilizacja ; lipaza ; Novozym 435

silica carriers ; immobilization ; lipase ; Novozym 435

13/104
Nr opisu: 0000127780
Alternatywne surowce do produkcji fine chemicals.
[Aut.]: Marta Przypis, Danuta Gillner, Agata Gruszka, Monika Blania.
W: Ochrona środowiska. XIX Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 24-26 października 2018 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 1, bibliogr. 3 poz.

biomasa ; ciecz jonowa ; hydroliza

biomass ; ionic liquid ; hydrolysis

14/104
Nr opisu: 0000130088
Badania procesu otrzymywania wosków amidowych z kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Adam Andrzej Marek, Tomasz Piotrowski, Jan** Zawadiak, Danuta Gillner, Beata Orlińska, K. Zwolański.
W: 9. Kongres Technologii Chemicznej. TECHEM 9, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2018, s. 129, bibliogr. 4 poz.

15/104
Nr opisu: 0000124322
Chemical and enzymatic methods for the synthesis of levulinic acid esters.
[Aut.]: Danuta Gillner, Marta Przypis, Daria Kowalczykiewicz, P. Wójcik, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok, Katarzyna Szymańska, Andrzej* Jarzębski.
W: The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry. 25-27th June 2018, Trzebnica, Poland. Programme and Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 05, bibliogr. 5 poz.

kwas lewulinowy ; lewulina ; biomasa ; ciecz jonowa ; enzymy ; immobilizacja

levulinic acid ; levulin ; biomass ; ionic liquid ; enzymes ; immobilization

16/104
Nr opisu: 0000125540
Chemiczne i enzymatyczne metody wstępnej obróbki biomasy lignocelulozowej.
[Aut.]: Marta Przypis, Danuta Gillner, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
W: Pomiędzy Naukami. VII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców - Chorzów, 14 września 2018. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Częstochowa : Harit Krzysztof Bednarek, 2018, s. 33, bibliogr. 3 poz.

biomasa lingocelulozowa ; obróbka wstępna

lignocellulosic biomass ; pre-treatment

17/104
Nr opisu: 0000127781
Modyfikowane krzemionki jako stabilne nośniki biokatalizatorów.
[Aut.]: Daria Kowalczykiewicz, Danuta Gillner, Katarzyna Szymańska, Andrzej* Jarzębski.
W: Ochrona środowiska. XIX Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 24-26 października 2018 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 17, bibliogr. 3 poz.

biotransformacja ; immobilizacja ; nośniki krzemionkowe

biotransformation ; immobilization ; silica carriers

18/104
Nr opisu: 0000126326
Monolity krzemionkowe jako nośniki enzymów wykorzystywanych w procesach biotransformacji.
[Aut.]: Daria Kowalczykiewicz, Katarzyna Szymańska, Danuta Gillner, Andrzej* Jarzębski.
W: Pomiędzy naukami. VII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców, Chorzów, 14 września 2018. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 32, bibliogr. 7 poz.

19/104
Nr opisu: 0000125539
Przetwarzanie biomasy lignocelulozowej i jej składników z wykorzystaniem cieczy jonowych.
[Aut.]: Marta Przypis, Danuta Gillner, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
W: 9. Kongres Technologii Chemicznej. TECHEM 9, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2018, s. 59, bibliogr. 4 poz.

ciecz jonowa ; biomasa lingocelulozowa ; hydroliza

ionic liquid ; lignocellulosic biomass ; hydrolysis

20/104
Nr opisu: 0000124324
The catalytic dynamic kinetic resolution of secondary alcohols.
[Aut.]: Dominika Bochenek, Monika Zaufal, Nikodem Kuźnik, Danuta Gillner, Andrzej* Jarzębski.
W: The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry. 25-27th June 2018, Trzebnica, Poland. Programme and Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. P3, bibliogr. 1

DKR ; racemizacja ; ruten ; alkohol drugorzędowy

DKR ; racemization ; ruthenium ; secondary alcohol

21/104
Nr opisu: 0000123529   
The influence of chosen fungicides on the activity of aminopeptidases in winter oilseed rape during pods development.
[Aut.]: Joanna* Kania, A. Mączyńska, M. Głazek, Tomasz Krawczyk, Danuta Gillner.
-Pest. Biochem. Physiol. 2018 vol. 148, s. 166-174, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 2.870. Punktacja MNiSW 30.000

oilseed rape ; fungicides ; aminopeptidase ; crop yield

22/104
Nr opisu: 0000125538
Wpływ czynników stresu abiotycznego na aktywność aminopeptydaz w rzepaku ozimym.
[Aut.]: Danuta Gillner, Joanna* Kania, A. Mączyńska, M. Głazek, Tomasz Krawczyk, P. Holewik.
W: 9. Kongres Technologii Chemicznej. TECHEM 9, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2018, s. 284, bibliogr. 3 poz.

rzepak ; stres abiotyczny ; aminopeptydaza

rape ; abiotic stress ; aminopeptidase

23/104
Nr opisu: 0000120298
Biochemiczne metody przetwarzania biomasy.
[Aut.]: Marta Przypis, Danuta Gillner.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 34, bibliogr. 2 poz.

biomasa ; przetwarzanie biomasy ; hydroliza enzymatyczna

biomass ; biomass processing ; enzymatic hydrolysis

24/104
Nr opisu: 0000120297
Metoda otrzymywania estrów kwasu lewulinowego w obecności nowych cieczy jonowych.
[Aut.]: Danuta Gillner, Marta Musioł, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 33, bibliogr. 3 poz.

kwas lewulinowy ; biomasa ; ciecz jonowa ; estry kwasu lewulinowego

levulinic acid ; biomass ; ionic liquid ; esters of levulinic acid

25/104
Nr opisu: 0000116297   
N-hydroxyphthalimide as a catalyst of cumene oxidation with hydroperoxide.
[Aut.]: Aleksandra Konopińska, Beata Orlińska, Danuta Gillner.
-Modern Chem. 2017 vol. 5 no. 2, s. 29-34, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

oksydacja ; N-hydroksyftalimid ; wodoronadtlenek kumylu ; nadtlenek kumylu ; kumen ; chlorek miedzi(II)

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; cumene hydroperoxide ; dicumyl peroxide ; cumene ; copper(II) chloride

26/104
Nr opisu: 0000116321
Synthetic waxes derived from oxidized polyolefins.
[Aut.]: Danuta Gillner, Beata Orlińska, K. Tyński, Jan** Zawadiak.
W: ChemBio 2017. 2nd International Conference on Chemistry and Biochemical Engineering, Xi'an, China, May, 23-24, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 15

27/104
Nr opisu: 0000118756   
Wstępne badania nad zastosowaniem systemu lakkaza-mediator w procesie utleniania ligniny.
[Aut.]: Marta Musioł, Danuta Gillner, Daria Kowalczykiewicz, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. VI Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 15 września 2017, Chorzów. [online]. Eds. Joanna Orzeł, Marcin Szala, Łukasz Pieszczek. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 82, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: https://drive.google.com/file/d/0B04XZ8ercj4hSkNUSUdjdG5UcTQ/view [dostęp 5 października 2017]

28/104
Nr opisu: 0000120300
Zastosowanie immobilizowanych lipaz w reakcji otrzymywania estrów kwasu lewulinowego.
[Aut.]: Daria Kowalczykiewicz, Danuta Gillner, P. Wójcik, Katarzyna Szymańska.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 35, bibliogr. 3 poz.

estry kwasu lewulinowego ; lipaza

esters of levulinic acid ; lipase

29/104
Nr opisu: 0000118519   
Zastosowanie kwaśnych cieczy jonowych w przetwarzaniu biomasy lignocelulozowej.
[Aut.]: Marta Musioł, Danuta Gillner, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 648, bibliogr. 4 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

30/104
Nr opisu: 0000116777
Biochemiczne metody przetwarzania biomasy lignocelulozowej do wybranych użytecznych produktów.
[Aut.]: Marta Musioł, Danuta Gillner.
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. Nauki przyrodnicze. Cz. 7. Red. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 58-63, bibliogr. 25 poz.

lignoceluloza ; hydroliza ; enzymy

lignocellulosis ; hydrolysis ; enzymes

31/104
Nr opisu: 0000105723   
Characterisation of the aminopeptidase from non-germinated winter rape (Brassica napus L.) seeds.
[Aut.]: Joanna* Kania, Danuta Gillner.
-Food Chem. 2016 vol. 207, s. 180-186, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 4.529. Punktacja MNiSW 40.000

aminopeptydaza ; specyfika podłoża ; zahamowanie ; niekiełkujące nasiona rzepaku

aminopeptidase ; substrate specificity ; inhibition ; non-germinated rape seeds

32/104
Nr opisu: 0000108024
Chemoenzymatic transformation of lignocellulose.
[Aut.]: Danuta Gilner, Marta Musioł, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok, Katarzyna Szymańska, A. Bujok, Daria Kowalczykiewicz, J. Śmiłowski.
W: Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry. BIOT 2016, June 30th - July 2nd, Warsaw - Poland. Book of abstracts. Biotransformation 2016. [B.m.] : [b.m.], 2016, s. 39, bibliogr. 2 poz.

biomasa ; celuloza ; lignina ; ciecz jonowa ; enzym

biomass ; cellulose ; lignin ; ionic liquid ; enzyme

33/104
Nr opisu: 0000113692   
Wpływ fungicydu symetra 325 SC na aktywność aminopeptydaz w rzepaku ozimym na etapie formowania łuszczyn.
[Aut.]: Joanna* Kania, Danuta Gilner, A. Mączyńska, M. Głazek.
W: 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 11-12 lutego 2016. Streszczenia. s. 115

rzepak ; aminopeptydaza ; fungicydy ; aktywność enzymatyczna

rape ; aminopeptidase ; fungicides ; enzymatic activity

34/104
Nr opisu: 0000113800
Wpływ wybranych czynników na aktywność aminopeptydaz z rzepaku.
[Aut.]: Joanna* Kania, Danuta Gillner.
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - wiosna. Cz. 2, Wrocław. Red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 47

aminopeptydaza ; rzepak

aminopeptidase ; rope

35/104
Nr opisu: 0000113803
Zastosowanie nowych kwaśnych cieczy jonowych w degradacji celulozy.
[Aut.]: Marta Musioł, Danuta Gillner, Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - wiosna. Cz. 2, Wrocław. Red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 79, bibliogr. 2 poz.

celuloza ; degradacja ; estryfikacja

cellulose ; degradation ; esterification

36/104
Nr opisu: 0000116298
Zmiany w aktywności i ekspresji roslinnych aminopeptydaz pod wpływem wybranych czynników.
[Aut.]: Joanna* Kania, Danuta Gillner.
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. Nauki przyrodnicze. Cz. 5. Red. Monika Panfil. Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 61-65, bibliogr. 16 poz.

zasolenie ; deficyt wody ; metale ciężkie ; hormon roślinny ; zranienie

37/104
Nr opisu: 0000101442   
Aminopeptydazy pozyskane z roślin o dużym znaczeniu - rola i charakterystyka.
[Aut.]: Joanna* Kania, Danuta Gillner.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 463-468, bibliogr. 43 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Kania_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

aminopeptydaza ; zboża ; psiankowate ; warzywa ; enzym ; pomidor ; rośliny

aminopeptidase ; cereals ; nightshades family ; vegetables ; enzyme ; tomato ; plants

38/104
Nr opisu: 0000101200
Inhibition of the dapE-Encoded N-Succinyl-l,l-diaminopimelic Acid Desuccinylase from Neisseria meningitidis by l-Captopril.
[Aut.]: A. Starus, B. Nocek, B. Bennett, J. Larrabee, D. Shaw, W. Sae-Lee, M. Russo, Danuta Gillner, M. Makowska-Grzyska, A. Joachimiak, R. C. Holz.
-Biochemistry 2015 vol. 54 nr 31, s. 4834-4844. Impact Factor 3.015. Punktacja MNiSW 25.000

39/104
Nr opisu: 0000096993
Design and synthesis of inhibitors of the dimetalloprotease DapE as novel broad-spectrum antibiotics.
[Aut.]: C. T. Reidl, A. Starus, T. Heath, M. Moore, M. Choudry, K. Olsen, M. Ballicora, Danuta Gillner, R. Holz, D. P. Becker.
W: 248th ACS National Meeting & Exposition. MEDI, San Francisco, CA, United States, August 10-14, 2014. Abstracts of papers. [Dokument elektroniczny]. Washington : American Chemical Society, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s.1, bibliogr. 3 poz.

40/104
Nr opisu: 0000096988
Kinetic resolution of 3-amino-1,2-propanediol racemic mixture in the presence of immobilized lipase.
[Aut.]: Danuta Gillner, Katarzyna Szymańska, M. Maciński, N. Szymura, Krzysztof Walczak, Andrzej* Jarzębski.
W: Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry. BPCI 2014, 23-24th October 2014, Warsaw, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 74, bibliogr. 2 poz.

aminodiol ; immobilizowana lipaza ; rozdział kinetyczny

aminodiol ; immobilized lipase ; kinetic resolution

41/104
Nr opisu: 0000095412   
Mono-N-acyl-2,6-diaminopimelic acid derivatives: analysis by electromigration and spectroscopic methods and examination of enzyme inhibitory activity.
[Aut.]: J. Hlavacek, M. Vitovcova, P. Sazelova, J. Picha, V. Vanek, M. Budesinsky, J. Jiracek, Danuta Gillner, R. Holz, I. Miksik, V. Kasicka.
-Anal. Biochem. 2014 vol. 467, s. 4-13, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 2.219. Punktacja MNiSW 30.000

pochodne kwasu 2,6-diaminopimelinowego ; kapilarna elektroforeza strefowa ; micelarna chromatografia elektrokinetyczna ; inhibicja enzymatyczna ; spektroskopia IR ; spektroskopia NMR

2,6-diaminopimelic acid derivatives ; capillary zone electrophoresis ; micellar electrokinetic chromatography ; enzyme inhibition ; IR spectroscopy ; NMR spectroscopy

42/104
Nr opisu: 0000097354   
Rapeseed aminopeptidases - isolation and partial characterization.
[Aut.]: Joanna Tolarczyk, Danuta Gillner, M. Sierant.
W: Chemistry towards biology. 7th Central Europe Conference, Katowice, Poland, September, 9-12th 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, P18 s. 65, bibliogr. 1 poz.

43/104
Nr opisu: 0000088737
Aminopeptydazy leucynowe z wybranych organizmów - znaczenie i zastosowania terapeutyczne.
[Aut.]: Joanna Tolarczyk, Danuta Gillner, Jan** Zawadiak.
W: Postępy inżynierii biomedycznej. Red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 169-181, bibliogr. 55 poz.

enzymy ; aminopeptydaza leucynowa

enzymes ; leucine aminopeptidase ; substrate specificity

44/104
Nr opisu: 0000098927
Catalytic oxidative degradation of polyethylenes with oxygen in aqueous dispersion.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Danuta Gillner, Adam Andrzej Marek, Barbara* Hefczyc.
W: 30th Polymer Degradation Discussion Group Meeting. RSC, Paris 1-4.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 121

45/104
Nr opisu: 0000096974   
Identification of a histidine metal ligand in the argE-encoded N-acetyl-L-ornithine deacetylase from Escherichia coli.
[Aut.]: W. C. McGregor, Danuta Gillner, S. I. Swierczek, D. Liu, R. C. Holz.
-SpringerPlus, Amino Acids 2013 vol. 2, art. no. 482 s. 1-11, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

cynk ; chemia bionieorganiczna ; hydroliza ; deacetylaza ; centrum aktywne ; ligand ; izotermiczna kalorymetria miareczkowa

zinc ; bioinorganic chemistry ; hydrolysis ; deacetylase ; active site ; ligand ; isothermal titration calorimetry ; mechanistic enzymology

46/104
Nr opisu: 0000081995   
Lysine biosynthesis in bacteria: a metallodesuccinylase as a potential antimicrobial target.
[Aut.]: Danuta Gillner, D. Becker, R. Holz.
-J. Biol. Inorg. Chem. 2013 vol. 18 nr 2, s. 155-163, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 3.164. Punktacja MNiSW 35.000

DapE ; metalohydrolaza ; antybiotyk ; cynk ; krystalografia rentgenowska ; inhibitor ; mechanizm katalityczny

DapE ; metallohydrolase ; antibiotic ; zinc ; X-ray crystallography ; inhibitor ; catalytic mechanism

47/104
Nr opisu: 0000098928
Method for manufacture of polar waxes from polyolefins waste.
[Aut.]: Adam Andrzej Marek, Jan** Zawadiak, Barbara* Hefczyc, Beata Orlińska, Danuta Gillner, Tomasz Piotrowski.
W: 30th Polymer Degradation Discussion Group Meeting. RSC, Paris 1-4.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 113-114

48/104
Nr opisu: 0000098929
Modification of oxidized polyolefins by esterification and grafting.
[Aut.]: Danuta Gillner, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Adam Andrzej Marek, Barbara* Hefczyc, K. Tyński, N. Witke.
W: 30th Polymer Degradation Discussion Group Meeting. RSC, Paris 1-4.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 105

49/104
Nr opisu: 0000081988
Zinc aminopeptidases, aminopeptidase from vibrio proteolyticus (aeromonas proteolytica) as prototypical enzyme.
[Aut.]: R. C. Holz, A. Starus, Danuta Gilner.
W: Encyclopedia of metalloproteins. Eds. R. H. Kretsinger, V. N. Uversky, E. A. Permyakov. New York : Springer, 2013, s. 2359-2371, bibliogr. 21 poz.

50/104
Nr opisu: 0000081676
Lipazy w rozdziale mieszaniny racemicznej pochodnych 3-amino-1,2-propanodiolu.
[Aut.]: Danuta Gillner, Krzysztof Walczak, Katarzyna Szymańska, Andrzej* Jarzębski, A. Kałuża.
W: Technologia chemiczna - dzisiaj i jutro. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012 r. Materiały kongresowe. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2012, s. 217, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 7 supl. 0009-2886)

lipaza ; 3-amino-1,2-propanodiol ; mieszanina racemiczna

lipase ; 3-amino-1,2-propanediol ; racemic mixture

51/104
Nr opisu: 0000082003
Modification of waxes.
[Aut.]: Danuta Gillner, Jan** Zawadiak, N. Witke, K. Tyński.
W: EthOx 4. Polish-German Seminar, EthOx - Polyethylene oxidation process, Krościenko nad Dunajcem, 14-17 June 2012. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice, Keim-Additec Surface GmbH. Kirchberg/Hunsruck, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 12

52/104
Nr opisu: 0000082007
Modification of polyolefins.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Danuta Gillner, Beata Orlińska, Barbara* Hefczyc, Marek* Mrzyczek, Tomasz Piotrowski.
W: EthOx 3. German-Polish Seminar, Kudowa Zdrój, Poland, 7th-10th September 2011. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 4

53/104
Nr opisu: 0000081997
Rozdział mieszaniny racemicznejj 3-amino-1,2-propanodiolu wobec lipaz.
[Aut.]: Danuta Gillner, Andrzej* Jarzębski, Krzysztof Walczak, Katarzyna Szymańska, Alina Brzęczek, Kornela* Matejaszczyk.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 259, bibliogr. 1 poz.

acylowanie ; hydroliza ; mieszanina racemiczna

acylation ; hydrolysis ; racemic mixture

54/104
Nr opisu: 0000063715   
ESI-MS study of copper chloride/phase-transfer catalytic systems for oxidation of cumene with 1-methyl-1-phenylethyl hydroperoxide.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, J. Kurczewska, G. Schroeder, Beata Orlińska.
-Monatsh. Chem. 2010 vol. 141 iss. 2, s. 143-147, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.356

chlorek miedzi ; eter koronowy ; układ katalityczny ; ESI-MS ; utlenianie ; nadtlenek

copper chloride ; crown ether ; catalytic system ; ESI-MS ; oxidation ; peroxide

55/104
Nr opisu: 0000056884   
Inhibitors of Nα-acetyl-l-ornithine deacetylase. Synthesis, characterization and analysis of their inhibitory potency.
[Aut.]: J. Hlavacek, J. Picha, V. Vanek, J. Jiracek, J. Slaninova, V. Fucik, M. Budesinsky, Danuta Gilner, R. Holz.
-Amino Acids 2010 vol. 38 no. 4, s. 1155-1164, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 4.106

inhibitor ; pochodne acetyloornityny ; synteza ; działanie antybakteryjne

inhibitor ; acetylornithine derivatives ; synthesis ; antibacterial activity

56/104
Nr opisu: 0000055701   
Nowe nadtlenkowe pochodne 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu jako inicjatory procesu utleniania kumenu.
[Aut.]: Danuta Gilner, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, M. Zaborski, M. Przybyszewska, M. Skurska.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 2, s. 151-157, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.290

utlenianie kumenu ; nadtlenki organiczne ; własności chemiczne ; metoda GC-MS

oxidation of cumene ; organic peroxides ; chemical properties ; GC-MS method

57/104
Nr opisu: 0000063529   
Structural basis for catalysis by the mono- and dimetalated forms of the dapE-encoded N-succinyl-l,l-diaminopimelic acid desuccinylase.
[Aut.]: B. Nocek, Danuta Gilner, Y. Fan, R. Holz, A. Joachimiak.
-J. Mol. Biol. 2010 vol. 397 iss. 3, s. 617-626, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 4.008

krystalografia rentgenowska ; cynk ; hydrolazy ; środek do zwalczania drobnoustrojów

X-ray crystallography ; zinc ; hydrolases ; antimicrobial

58/104
Nr opisu: 0000056861   
Inhibitors of bacterial N-succinyl-I,I-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) and demonstration of in vitro antimicrobial activity.
[Aut.]: Danuta Gilner, N. Armoush, R. Holz, D. Becker.
-Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009 vol. 19 iss. 22, s. 6350-6352, bibliogr. 21 poz.

inhibicja enzymatyczna ; DapE ; L-kaptopryl ; grupa wiążąca cynk ; działanie antymikrobiologiczne

enzyme inhibition ; DapE ; L-captopril ; zinc binding group ; antimicrobial activity

59/104
Nr opisu: 0000082000
Modification of oxidized polyethylene by estrification.
[Aut.]: Danuta Gillner, Jan** Zawadiak, J. Grzechowiak.
W: EthOx 2. Polish-German Seminar, EthOx 2 - Polyethylene oxidation process, Kirchberg/Hunsruck, 2-5 September 2009. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice, Keim-Additec Surface GmbH. Kirchberg/Hunsruck, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 8-9

60/104
Nr opisu: 0000057088   
Synthesis and inhibitory potency of Orn and DAP analogs towards bacterial enzymes.
[Aut.]: J. Hlavacek, J. Picha, V. Vanek, J. Jiracek, J. Slaninova, V. Fucik, Danuta Gilner, R. Holz.
W: 11th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins, Vienna, Austria, August 3-7, 2009. Abstracts. Wien : Springer, 2009, s. S43 (Amino Acids ; vol. 37, suppl. 1 0939-4451)

61/104
Nr opisu: 0000048981   
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid descuccinylase from Haemophilus influenzae contains two active-site histidine residues.
[Aut.]: Danuta Gilner, D. Bienvenue, B. Nocek, A. Joachimiak, V. Zachary, B. Bennett, R. Holz.
-J. Biol. Inorg. Chem. 2009 vol. 14 nr 1, s. 1-10, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.415

biomedycyna ; biosynteza ; spektroskopia EPR ; paramagnetyczny rezonans elektronowy ; kinetyka enzymatyczna ; modelowanie homologiczne

biomedicine ; biosynthesis ; EPR spectroscopy ; Electron Paramagnetic Resonance ; enzymatic kinetics ; homology modeling

62/104
Nr opisu: 0000081314
The oxidation of polyethylene wax with oxygen in the liquid phase.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Danuta Gilner, Jan** Zawadiak.
W: EthOx 2. Polish-German Seminar, EthOx 2 - Polyethylene oxidation process, Kirchberg/Hunsruck, 2-5 September 2009. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice, Keim-Additec Surface GmbH. Kirchberg/Hunsruck, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 11

63/104
Nr opisu: 0000040427   
Design of polymers of block, comb-like and highly branched structures with peroxide-containing chains.
[Aut.]: A. Zaichenko, N. Mitina, K. Rayevska, T. Skorohoda, Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, V. Lobaz, V. Novikov.
-Chem. Chem. Technol. 2007 vol. 1 nr 2, s. 71-78, bibliogr. 10 poz.

nadtlenek ; nadtlenek metalu ; polimeryzacja rodnikowa ; kopolimer blokowy ; polimer rozgałęziony ; nadtlenek telogenowy ; kompleksy metali ; polimeryzacja ; kopolimer grzebieniowy

peroxide ; metal oligoperoxide ; radical polymerization ; block copolymer ; branched polymer ; comb-like copolymer ; peroxide telogen ; metal complexes

64/104
Nr opisu: 0000019491   
Kinetic and spectroscopic characterization of the E134A- and E134D-altered dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase from Haemophilus influenzae.
[Aut.]: R. Davis, D. Bienvenue, S. Świerczek, Danuta Gilner, L. Rajagopal, B. Bennett, R. Holz.
-J. Biol. Inorg. Chem. 2006 vol. 11 nr 2, s. 206-216, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 3.303

hydroliza ; cynk ; kobalt ; kinetyka ; elektronowy rezonans paramagnetyczny

hydrolysis ; zinc ; cobalt ; kinetics ; Electron Paramagnetic Resonance

65/104
Nr opisu: 0000012744
1,4-Bis(1-fenylo-1-metyloetylodioksymetyleno) benzen jako inicjator procesu utleniania kumenu - wpływ śladowych ilosci zanieczyszczeń.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, A. Więckol, Zbigniew** Stec.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 355-358, bibliogr. 20 poz.

66/104
Nr opisu: 0000016123   
Copper (II) chloride tetrabutylammonium bromide as a catalytic system for the oxidation of 2-isopropylnaphthalene with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
-Appl. Catal., A Gen. 2005 vol. 287 iss. 1, s. 68-74, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 2.728

utlenianie ; metal przejściowy ; chlorek ; 2-izopropylonaftalen ; bromek tetrabutyloamoniowy

oxidation ; transition metal ; chloride ; 2-Isopropylnaphthalene ; tetrabutylammonium bromide

67/104
Nr opisu: 0000020561
Sole metali o zmiennej wartościowości i sole amoniowe w katalitycznych procesach utleniania weglowodorów alkiloaromatycznych.
[Aut.]: Danuta Gilner, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowań w gospodarce. IV Sympozjum, Poznań, Poland, 30.06.2005. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 66

68/104
Nr opisu: 0000014024
Catalytic oxidation of p-isopropylanisole (iPrA) and p-ethylanisole (EtA) to 4-acetanisole (AcA).
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, Zbigniew** Stec, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Białowieża, 16-19 September 2004. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 10-12

69/104
Nr opisu: 0000020125   
Fighting antibiotic resistance. The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase from Haemophilus influenzae is a dinuclear metallohydrolase.
[Aut.]: N. Cosper, D. Bienvenue, J. Shokes, Danuta Gilner, T. Tsukamoto, R. Scott, R. Holz.
-SSRL Sci. Highlight [online] 2004 April, s. 1-2, bibliogr. 12 poz.

70/104
Nr opisu: 0000014026
Synthesis of 4,4'-dihydroxybihenyl from 4,4'-diisopropylbiphenyl and 4-hydroxybiphenyl from 4-isopropylbiphenyl.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Białowieża, 16-19 September 2004. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 24-26

71/104
Nr opisu: 0000020274
Badania nowych inicjatorów nadtlenkowych. Wpływ śladowych ilości zanieczyszczeń na proces inicjowania bisnadtlenkami.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak.
W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003 r.. Łódź : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 141, bibliogr. 2 poz.

72/104
Nr opisu: 0000022421
Badania procesu otrzymywania 2-acetylonaftalenu na drodze katalitycznego utleniania technicznego 2-izopropylonaftalenu.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, P. Polański.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 33, bibliogr. 3 poz.

73/104
Nr opisu: 0000020283
Powierzchniowo aktywne oligonadtlenki telecheliczne i blokowe na bazie nadtlenkowych i wodoronadtlenkowych przenośników łańcucha.
[Aut.]: A. Zaichenko, Jan** Zawadiak, N. Mitina, Danuta Gilner, Zbigniew** Stec, O. Hevus, K. Rayevska, V. Lobuz, R. Fleychuk.
W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003 r.. Łódź : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 279-280

74/104
Nr opisu: 0000011613   
Substrate specificity, metal binding properties and spectroscopic characterization of the dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase from haemophilus influenzae.
[Aut.]: D. Bienvenue, Danuta Gilner, R. Davis, B. Bennett, R. Holz.
-Biochemistry 2003 vol. 42, s. 10756-10763, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.922

75/104
Nr opisu: 0000011621   
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase from haemophilus influenzae is a dinuclear metallohydrolase.
[Aut.]: N. Cosper, D. Bienvenue, J. Shokes, Danuta Gilner, T. Tsukamoto, R. Scott, R. Holz.
-J. Am. Chem. Soc. 2003 vol. 125, s. 14654-14655, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 6.516

76/104
Nr opisu: 0000007224   
1,4-Bis[(1-methyl-1-phenylethyl)-peroxymethyl]benzene.
[Aut.]: Nikodem Kuźnik, Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, A. Więckol, Paweł* Wagner, M. Kubicki.
-Acta Cryst., C Cryst. Struct. Commun. 2002 vol. 58 nr 9, s. 549-550, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.659

77/104
Nr opisu: 0000019440   
Hydrolysis of thionopeptides by the aminopeptidase from Aeromonas proteolytica. Insight into substrate binding.
[Aut.]: D. Bienvenue, Danuta Gilner, R. Holz.
-Biochemistry 2002 vol. 41 nr 11, s. 3712-3719, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 4.064

78/104
Nr opisu: 0000016220
Oxidation of cymenes to respective hydroperoxides and their conversion to cresols.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, J. Talbiersky, Danuta Gilner, Bartłomiej* Jakubowski.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Ruciane-Nida, 5-8 September 2002. Seminar proceedings. Warszawa : ICRI, 2002, s. 37-39

79/104
Nr opisu: 0000016137   
Patent. Polska, nr 182 675. Sposób katalitycznego utleniania węglowodorów izoalkiloaromatycznych. Int. Cl. C07C 27/12, C07C 407/00, C07C 409/16.
Politechnika Śląska, PolskaRuetgers Kureha Solvent GmbH, Niemcy
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek.
Zgłosz. nr 313 418 z 20.03.1996. Opubl. 28.02.2002, 4 s.

80/104
Nr opisu: 0000016218
Synthesis of 2,6-dihydroxynaphthalene from 2,6-bis (1-hydroperoxy-1-methylethyl) naphthalene.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, R. Zellerhoff, Beata Orlińska, Danuta Gilner.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Ruciane-Nida, 5-8 September 2002. Seminar proceedings. Warszawa : ICRI, 2002, s. 26-28

81/104
Nr opisu: 0000012258   
Copper salt-crown ether systems as catalysts for the oxidation of isopropyl arenes with tertiary hydroperoxides to peroxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Roman** Mazurkiewicz, Beata Orlińska.
-Appl. Catal., A Gen. 2001 vol. 205 iss. 1/2, s. 239-243, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.258

82/104
Nr opisu: 0000020132   
Kinetic and spectroscopic studies on methionyl aminopeptidase from Escherichia coli.
[Aut.]: A. Copik, T. Lowther, V. D'souza, Danuta Gilner, B. Matthews, R. Holz.
-J. Inorg. Biochem. 2001 vol. 86 iss. 1, s. 185. Impact Factor 1.729

83/104
Nr opisu: 0000004701   
Patent. Polska, nr 181 496. Sposób wytwarzania beta-naftolu. Int. Cl. C07C 39/14.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy; Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek, W. Tęcza, Z. Machowska.
Zgłosz. nr 313 419 z 20.03.1996. Opubl. 31.07.2001, 4 s.

84/104
Nr opisu: 0000016129
Studies on the acid decomposition of mono dihydroperoxides of 2,6-diisopropylnaphthalene to 6-isopropyl-2-naphthol and 2,6-dihydroxy-naphthalene.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Warszawa, 24-25 September 2001. Seminar proceedings. Warszawa : [b.w.], 2001, s. 10-12

85/104
Nr opisu: 0000016139   
Patent. European Patent Office, nr EP 0 796 833. Verfahren zur Herstellung von beta-Naphthol. Int. Cl. C07C 37/08, C07C 39/225, C07C 409/08.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek, W. Tęcza, Z. Machowska.
Zgłosz. nr 97104443.3 z 15.03.1997. Opubl. 5.09.2001, 5 s.

86/104
Nr opisu: 0000016140   
Patent. Stany Zjednoczone, nr 6 107 527. Process for the production of hydroxy-aromatic substances. Int. Cl. C07C 37/00.
Ruetgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek, W. Tęcza, Z. Machowska.
Zgłosz. nr 821 018 z 19.03.1997. Opubl. 22.08.2000, 3 s.

87/104
Nr opisu: 0000016133   
Patent. European Patent Office, nr EP 0 796 835. Verfahren zur Oxidation of isoalkyl-aromatischer Kohlenwasserstoffe und Katalysator zur Durchfuhrung des Verfahrens. Int. Cl. C07C 45/36, C07C 409/16, C07C 29/50.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek.
Zgłosz. nr 97104444.1 z 15.03.1997. Opubl. 17.05.2000, 6 s.

88/104
Nr opisu: 0000007509   
Copper salt-crown ether systems as catalysts for the oxidation of cumene with 1-methyl1-1- phenylethylhydroperoxide to bis(1-metyl-1-phenylethyl)peroxide.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Roman** Mazurkiewicz.
-Tetrahedron Lett. 1999 vol. 40 iss. 21, s. 4059-4062, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.400

89/104
Nr opisu: 0000016125
Oxidation of alkylaromatic hydrocarbons in the presence of catalyst composed of variable-valence metals salts and onion salts or crown ether.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Danuta Gilner.
W: Novel trends in the application of isopropylnaphthalenes. 2nd International Symposium, Zakopane, 6-9 September 1999. Zakopane : [b.w.], 1999, s. 8-9

90/104
Nr opisu: 0000012260   
Patent. Stany Zjednoczone, nr US 5 990 357. Process for the oxidation of isoalkylaromatic hydrocarbons and catalyst for the execution of the process. Int. Cl. C07C45/00, C07C 409/00.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek.
Zgłosz. nr 08/821 019 z 19.03.1997. Opubl. 23.11.1999, 3 s.

91/104
Nr opisu: 0000032480
Badania katalitycznego utleniania węglowodorów alkiloaromatycznych z grupą izopropylową tlenem do wodoronadtlenków w alkalicznych emulsjach wodnych.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2. Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław, 15-18 września 1997. T. 2. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1998, s. 704-707, bibliogr. 2 poz.

92/104
Nr opisu: 0000019594
Badania katalitycznego utleniania kumenu i 2-izopropylonaftalenu do nadtlenków, ketonów i alkoholi.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Zbigniew** Stec.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 221

93/104
Nr opisu: 0000019593
Badania katalitycznego utleniania węglowodorów alkiloaromatycznych z grupą izopropylową tlenem do wodornadtlenków w alkalicznych emulsjach wodnych.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 179

94/104
Nr opisu: 0000038005   
Badania katalitycznej reakcji trzeciorzędowych wodoronadtlenków organicznych z węglowodorami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Danuta Gilner.
Gliwice, 1997, 97 s., bibliogr. 91 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Jan** Zawadiak

95/104
Nr opisu: 0000026831
The products of catalytic oxidation of cumene with oxygen in liquid phase.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
-Pol. J. Appl. Chem. 1997 vol. 41 nr 3, s. 169-177, bibliogr. 8 poz.

96/104
Nr opisu: 0000032847   
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 1, s. 11-12, bibliogr. 11 poz.

97/104
Nr opisu: 0000038396
Synteza nadtlenku t-butylowo-α-kumylowego z wodorotlenku t butylowego i kumenu, w obecności układu katalitycznego chlorek miedziowy - bromek tetrabutyloamoniowy.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 14

98/104
Nr opisu: 0000033318
Synthesis of t-butyl- -cumyl peroxide from t-butyl hydroperoxide and cumene in the presence of cupric chloride tetrabutylammonium bromide catalytic system.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 2, s. 225-231, bibliogr. 4 poz.

99/104
Nr opisu: 0000046992
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner, Beata Zientek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 166-167

100/104
Nr opisu: 0000019508
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumylowego i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 370-374, bibliogr. 7 poz.

101/104
Nr opisu: 0000046990
Odsiarczanie benzenu koksochemicznego na drodze selektywnego chlorowania tiofenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, J. Niedziela, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Danuta Gilner.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 254-255

102/104
Nr opisu: 0000044205   
Patent. Polska, nr 165 008. Sposób wydzielania 5-chloro-2-nitroacetanilidu z mieszaniny izomerycznych chloronitroacetanilidów zawierających 5-chloro-2-nitroacetanilid i 3-chloro-4-nitroacetanilid. Int. Cl. C07C 233/15, C07C 231/24.
Politechnika Śląska; Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Polska
Twórcy: Andrzej** Skibiński, Danuta Gilner, Zbigniew** Stec, Krzysztof* Świerczek, M. Januchowski, P. Michałowski, L. Parys, T. Radziwonka.
Zgłosz. nr 288 867 z 25.01.1991. Opubl. 31.10.1994, 3 s.

103/104
Nr opisu: 0000019509
Technologia wytwarzania 4,4'-diaminodifenylosulfonu (DDS).
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Zdzisław** Kulicki, Andrzej** Skibiński, Danuta Gilner.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 402-405, bibliogr. 8 poz.

104/104
Nr opisu: 0000045129   
Concurrent iodimetric determination of cumene hydroperoxide and dicumenyl peroxide used for reaction control in dicumenyl peroxide synthesis.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Zdzisław** Kulicki, Stefan** Baj.
-Analyst 1993 vol. 118 nr 8, s. 1081-1083, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie