Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GIL BOŻENA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000134490   
Przepływ ścieków pod pełną kontrolą.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Wodoc. - Kanaliz. 2020 nr 2, s. 18-20, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przepływ ścieków ; pomiar przepływu ścieków ; kanalizacja ; przepływomierz

wastewater flow ; wastewater flow measurement ; sewerage ; flowmeter

2/26
Nr opisu: 0000131904   
Comparative analysis of mathematical models used to assess problems with hydrogen sulphide emission in sewer systems.
[Aut.]: Bożena Gil.
W: Central European Conference ECOpole'19, 9-12 October, 2019 [online]. Opole : Ecopole, 2019, s. 1
Dostępny w Internecie: https://drive.google.com/file/d/1U3Z-XtRTqAG2Dn_tsebMalWbM5muy0rp/view [dostęp dnia 16 października 2019]

sieć kanalizacyjna ; emisja siarkowodoru ; prędkość przepływu powietrza ; warunki hydrauliczne transportu ścieków

sewage system ; hydrogen sulphide emission ; air flow vvelocity ; hydraulic conditions of sewage transport

3/26
Nr opisu: 0000136108   
Hybrydowe przestrzenie miejskie - kreatywne połączenie przestrzeni architektonicznej i proekologicznych technologii małej retencji.
[Aut.]: Adam Gil, Bożena Gil.
W: Zagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze. T. 4, Natura - architektura - kultura. Nature - architecture - culture. Pod red. Beaty Komar, Jana Rabieja. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 165-176, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 821). Punktacja MNiSW 20.000

zbiornik retencyjny ; rewitalizacja miasta ; przestrzeń hybrydowa ; wodny plac zabaw

reservoir ; revitalization of town ; hybrid space ; water playground

4/26
Nr opisu: 0000128020   
Analysis of concrete corrosion of manhole located near source of odorous emission.
[Aut.]: Bożena Gil, Barbara Słomka-Słupik, Katarzyna Kowalska, Karol Jasiński.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 4, s. 93-104, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

beton ; żeliwo ; studnia kanalizacyjna ; biodeterioracja ; korozja ; gips

concrete ; cast iron ; sewage well ; biodeterioration ; corrosion ; gypsum

5/26
Nr opisu: 0000122798   
Assessment of excess sludge ultrasonic, mechanical and hybrid pretreatment in relation to the energy parameters.
[Aut.]: Łukasz* Skórkowski, Ewa** Zielewicz, Artur Kawczyński, Bożena Gil.
-Water 2018 vol. 10 iss. 5, art. 551 s. 1-15, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 2.524. Punktacja MNiSW 30.000

osad nadmierny ; dezintegracja ; ultradźwięki ; fermentacja ; dezintegracja ultradźwiękowa ; dezintegracja mechaniczna

excess sludge ; disintegration ; ultrasounds ; digestion ; ultrasonic disintegration ; mechanical disintegration

6/26
Nr opisu: 0000124388
Błąd pomiaru jako wskaźnik oceny rozwiązania opomiarowania sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 343-359, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

błąd pomiaru ; monitoring sieci kanalizacyjnej

measurement error ; monitoring of sewerage network

7/26
Nr opisu: 0000126704
Błąd pomiaru jako wskaźnik oceny rozwiązania opomiarowania sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
-INSTAL 2018 nr 11, s. 34-40, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

błąd pomiaru ; monitoring sieci kanalizacyjnej

measurement error ; monitoring of sewerage network

8/26
Nr opisu: 0000122363   
Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 85-90, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pomiar przepływu ścieków ; kontrola przepływomierza ; kalibracja przepływomierza

wastewater flow measurement ; flowmeter control ; flowmeter calibration

9/26
Nr opisu: 0000122360   
Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 78-84, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

woda przypadkowa ; kanalizacja sanitarna ; model hydrodynamiczny ; wskaźniki wydajności

accidental water ; sanitary sewerage ; hydrodynamic model ; performance indicators

10/26
Nr opisu: 0000115366   
Badania korozji betonu w studniach kanalizacyjnych.
[Aut.]: Bożena Gil, Barbara Słomka-Słupik, Katarzyna Kowalska, K. Jasiński.
-Ochr. przed Koroz. 2017 R. 60 nr 5, s. 184

studnia kanalizacyjna ; korozja betonu

sewage well ; concrete corrosion

11/26
Nr opisu: 0000112082
Innowacyjne rozwiązania techniczne zagospodarowania wód opadowych.
[Aut.]: Bożena Gil, Adam Gil.
W: Hydroprezentacje XIX'2016. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Krynica-Zdrój, 7-9 czerwca 2016 r. Sympozjum ogólnokrajowe. Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2016, s. 91-108, bibliogr. 18 poz.

12/26
Nr opisu: 0000110929
Korzyści płynące z zastosowania monitoringu czynności eksploatacyjnych w kanalizacji.
[Aut.]: R. Wrona, Bożena Gil, Artur Kawczyński.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 307-323, bibliogr. 16 poz.

sieć kanalizacyjna ; system monitorowania ; eksploatacja ; analiza uszkodzeń

sewage system ; monitoring system ; exploitation ; failure analysis

13/26
Nr opisu: 0000110928
Korzyści płynące z zastosowania zintegrowanego podejścia do monitoringu sieci wod-kan.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016, s. 799-816, bibliogr. 18

14/26
Nr opisu: 0000110927
Wykorzystanie monitoringu pompowni ścieków do diagnozowania problemów w kanalizacji.
[Aut.]: Bożena Gil, K. Kijas.
W: Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko. INFRAEKO 2016. V Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 09-10.06. 2016. Red. J. Dziopak, D. Słyś, A. Stec. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2016, s. 101-110, bibliogr. 16 poz.

15/26
Nr opisu: 0000100136   
Analiza uszkadzalności sieci kanalizacyjnej dla jednego z miast na terenie Górnego Śląska.
[Aut.]: Bożena Gil, R. Wrona, Artur Kawczyński.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2015 t. 32 z. 62, nr 1, s. 65-79, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

sieć kanalizacyjna ; uszkodzenie ; wiek kanalizacji ; materiał

sewage system ; damage vulnerability ; age of sewers ; material type

16/26
Nr opisu: 0000100137
Diagnostyka warunków pomiaru przepływu ścieków na podstawie prostych analiz statystycznych.
[Aut.]: Bożena Gil.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, Warszawa, kwiecień 2015. Materiały konferencyjne. Red.: Halina Kłoss-Trębaczkiewicz, Agnieszka Malesińska. Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Warszawa : Wydaw. Zarządu Głownego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015, s. 94-108, bibliogr. 21 poz.

sieć kanalizacyjna ; pomiar przepływu ; diagnostyka ; analiza statystyczna

sewerage system ; flow measurement ; diagnostics ; statistical analysis

17/26
Nr opisu: 0000100211   
Diagnostyka warunków pomiaru przepływu ścieków na podstawie prostych analiz statystycznych.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 6, s. 235-240, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pomiar przepływu ścieków ; diagnostyka ; błąd pomiaru ; sieć kanalizacyjna

wastewater flow measurement ; diagnostics ; measurement error ; sewerage system

18/26
Nr opisu: 0000102007
Znaczenie systemów monitoringu w gospodarce wodno-ściekowej.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral, Artur Kawczyński.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 79-90, bibliogr. 21 poz.

gospodarka wodno-ściekowa ; system monitoringu ; system wodno-kanalizacyjny

water-sewage management ; monitoring system ; water and sewerage system

19/26
Nr opisu: 0000097749
Korozja betonu w kanalizacji sanitarnej - zapomniany problem.
[Aut.]: K. Jasiński, Bożena Gil.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 169-187, bibliogr. 18 poz.

korozja betonu ; kanalizacja sanitarna ; odory ; kanalizacja

concrete corrosion ; sanitary sewerage ; odors ; sewerage

20/26
Nr opisu: 0000100147
Pomiary opadów atmosferycznych jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących pracy sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Bożena Gil, Artur Kawczyński.
W: Hydroprezentacje XVI'2013. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe. Red. Karol Kuś. Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2013, s. 167-181, bibliogr 14 poz.

21/26
Nr opisu: 0000071630
Problem wód przypadkowych w kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.
[Aut.]: Bożena Gil, Artur Kawczyński.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2012, s. 211-220, bibliogr. 12 poz.

kanalizacja ; woda przypadkowa ; opady ; kanalizacja sanitarna grawitacyjna ; teren wiejski

sewerage ; accidental water ; rainfall ; gravity sanitary sewerage ; rural area

22/26
Nr opisu: 0000067398
Możliwość wykorzystania wód z odżelaziania w oczyszczaniu ścieków - kontynuacja.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Bożena Gil, Marcin Michał* Janik.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Marka M. Sozańskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010, s. 171-184, bibliogr. 19 poz.

uzdatnianie wody ; ścieki komunalne ; woda popłuczna z odżelaziania

water treatment ; municipal wastewater ; wastewater from iron removal

23/26
Nr opisu: 0000050971   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Wpływ dezintegracji na zawartość związków biogennych w cieczy osadowej - negatywne i pozytywne aspekty przemian związków biogennych.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 94-98, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ; związek biogenny

sewage sludge fermentation ; disintegration ; biogenic compound

24/26
Nr opisu: 0000037500   
The unobtrusive charm of small water retention structures in urban areas.
[Aut.]: Bożena Gil, Adam Gil.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2008 vol. 1 no. 1, s. 133-140, bibliogr. 17 poz.

zurbanizowana zlewna ; mała retencja ; odpływy wód burzowych ; hydrograf ; zarządzanie wodami burzowymi

urbanized drainage basin ; small water retention ; urban runoff ; hydrograph ; stormwater manage

25/26
Nr opisu: 0000024039
Możliwość wykorzystania modelu zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej do kontroli pracy poszczególnych elementów tego systemu.
[Aut.]: Z. Bomersbach, Bożena Gil, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XIX Krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja, Poznań - Zakopane, [18-21 czerwca] 2006. T. 2. Red.: Andrzej Królikowski, Marek M. Sozański. Poznań : Futura Grzegorz Łuczak, 2006, s. 373-386, bibliogr. 22 poz.

gospodarka wodno-ściekowa ; zlewnia zurbanizowana

water-sewage management ; urban catchment

26/26
Nr opisu: 0000006571   
Nowe znaczenie fermentacji metanowej w stabilizacji osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka, Bożena Gil.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 181-191, bibliogr. 30 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Energ. z. 139

fermentacja metanowa ; osady ściekowe ; oczyszczanie ścieków

methane fermentation ; sewage sludge ; sewage treatment

stosując format:
Nowe wyszukiwanie