Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GASIDŁO KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/102
Nr opisu: 0000134042
Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich. T. 2.
[Aut.]: M. Baron, A. Bartoszek, R. Blazy, Krzysztof Gasidło, M. Janiszek, A. Klasik, T. Markowski, Katarzyna Mazur-Belzyt, L. Palmen, Alina Pancewicz, M. Pięta-Kanurska, J. Runge, Agata Twardoch, K. Wrana.
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2019, 185 s., bibliogr.
(Studia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. 194). Punktacja MNiSW 80.000

przestrzeń miejska ; przestrzeń publiczna ; Zabrze ; Mysłowice ; Park Śląski

urban space ; public space ; Zabrze ; Mysłowice ; Silesian Park

2/102
Nr opisu: 0000129977
Kierunki reurbanizacji terenów poprzemysłowych w Polsce.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Nowa urbanizacja na starym podłożu. Red. Krzysztof Gasidło, Andrzej Klasik, Rafał Muster. Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 25-35. Punktacja MNiSW 20.000

3/102
Nr opisu: 0000133769   
Możliwość wykorzystania projektu leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z 1969 roku w koncepcji zielonego pierścienia śląskiego obszaru metropolitalnego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aleksandra Piszczek.
Gliwice, 2019, 171 k., bibliogr. 248 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

Górnośląski Okręg Przemysłowy ; zagospodarowanie przestrzenne ; zielony pierścień ; leśny pas ochronny ; zielona architektura ; planowanie przestrzenne ; Aglomeracja Górnośląska

Upper Silesian Industrial Region ; site planning ; green belt ; forest protective belt ; green architecture ; spatial planning ; Upper Silesian Agglomeration

4/102
Nr opisu: 0000129976
Nowa urbanizacja na starym podłożu. Red. Krzysztof Gasidło, Andrzej Klasik, Rafał Muster.
Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, 204 s.. Punktacja MNiSW 80.000

5/102
Nr opisu: 0000137391
O przekształceniu przestrzeni przemysłu w miastach. Determinanty przekształceń.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2019 nr 41/42, s. 215-217. Punktacja MNiSW 5.000

przekształcenie miejskie ; przemysł

urban transformation ; industry

6/102
Nr opisu: 0000133352
Discovering the beauty of old factories.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Beauty in architecture. Tradition and contemporary trends. Implementations. Ed. by Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak. Nysa : Oficyna Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018, s. 116-127. Punktacja MNiSW 5.000

7/102
Nr opisu: 0000133349
Jak odkrywaliśmy piękno upadłych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Piękno w architekturze. Tradycja i współczesność. Realizacje. Red. Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak. Nysa : Oficyna Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018, s. 121-132. Punktacja MNiSW 5.000

8/102
Nr opisu: 0000129807   
Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce. Przegląd realizacji 1989-2016.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Człow. i Środ. 2018 3, 5-29, bibliogr.. Punktacja MNiSW 7.000

architektura ; urbanistyka ; planowanie przestrzenne ; rewitalizacja ; teren poprzemysłowy ; teren pogórniczy ; zrównoważony rozwój

architecture ; urban planning ; spatial planning ; revitalization ; post-industrial area ; post-mining area

9/102
Nr opisu: 0000119550
Compact city in dispersion.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Stud. Region. 2017 vol. 51, s. 7-16, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

miasto zwarte ; Aglomeracja Górnośląska ; projektowanie urbanistyczne

compact city ; Upper Silesian Agglomeration ; urban planning

10/102
Nr opisu: 0000120701   
Na wsi czyli gdzie?. Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Gasidło, Agaty Twardoch.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 209 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] Region-Miasto-Wieś ; ). Punktacja MNiSW 80.000

obszar wiejski ; planowanie przestrzenne ; urbanizacja

rural area ; spatial planning ; urbanization

11/102
Nr opisu: 0000116260   
Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Krzysztofa Gasidło, Tomasza Bradeckiego.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 254 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 637 Region-Miasto-Wieś ; ). Punktacja MNiSW 80.000

wielkie inwestycje ; inwestycje publiczne ; aglomeracja

big investments ; public investments ; agglomeration

12/102
Nr opisu: 0000120705   
Wstęp.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Agata Twardoch.
W: Na wsi czyli gdzie?. Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Gasidło, Agaty Twardoch. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 7-11, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] Region-Miasto-Wieś ; )

obszar wiejski ; planowanie przestrzenne ; urbanizacja

rural area ; spatial planning ; urbanization

13/102
Nr opisu: 0000112044
Metody poszukiwania rozwiązań w projektowaniu architektonicznym.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 102 s., bibliogr. 153 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 634)

projektowanie architektoniczne ; metoda heurystyczna ; metoda analityczna ; metoda algorytmiczna

architectural designing ; heuristic method ; analytical method ; algorithmic method

14/102
Nr opisu: 0000113842   
Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Krzysztofa Gasidło, Tomasza Bradeckiego.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 174 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 636 Region-Miasto-Wieś ; )

wielkie inwestycje ; inwestycje publiczne ; aglomeracja

public investment ; urban agglomeration

15/102
Nr opisu: 0000104836   
Działania władz publicznych na mieszkaniowych terenach "zamrożonych". Przypadek Częstochowy.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Marek Janik.
W: Mieszkać w mieście. Region - miasto - wieś. Praca zbiorowa. T. 1, Sprawy mieszkaniowe. Pod. red. Agaty Twardoch. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 87-98, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 586)

Częstochowa ; zagospodarowanie przestrzenne ; intensywność zabudowy ; teren miejski

Częstochowa ; site planning ; intensity of building ; urban area

16/102
Nr opisu: 0000092961   
Idea minimalizmu w kształtowaniu terenów po eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Krzysztof Marek Rostański.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 8, s. 17-23, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

rewitalizacja ; teren pogórniczy ; rewaloryzacja ; obiekt budowlany ; minimalizm ; zwałowisko ; wyrobisko

revitalization ; post-mining area ; revaluation ; building object ; minimalism ; dump ; excavation

17/102
Nr opisu: 0000090519   
Miejsce architektury i urbanistyki w sztuce i nauce.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2014 z. 54, s. 13-17, bibliogr. 5 poz.

architektura ; urbanistyka ; klasyfikacja ; sztuka ; nauka

architecture ; urbanism ; classification ; art ; science

18/102
Nr opisu: 0000095942
Próba delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Alina Pancewicz, Barbara Stankiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 404

19/102
Nr opisu: 0000093363
Obszary funkcjonalne miast średniej wielkości w województwie śląskim.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Katarzyna Mazur, Szymon Opania, Alina Pancewicz, Barbara Stankiewicz.
W: ULAR 7. Odnowa krajobrazu miejskiego. Monografia = Urban landscape renewal. T. 1, Przyszłość miast średniej wielkości. Red. Nina Juzwa, Anna Szulimowska-Ociepka. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2013, s. 407-414, bibliogr. 7 poz.

województwo śląskie ; globalizacja ; metropolizacja

Silesian Voivodeship ; globalization ; metropolisation

20/102
Nr opisu: 0000088941   
Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych jako problem urbanistyczno-architektoniczny województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2013 z. 52, s. 65-81, bibliogr. 9 poz.

teren poprzemysłowy ; województwo śląskie ; obiekt poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych

post-industrial area ; Silesian Voivodeship ; post-industrial building ; brownfield regeneration

21/102
Nr opisu: 0000088936   
Wstęp.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, B. Szewczyk, Tomasz** Taczewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2013 z. 52, s. 5-8

projektowanie architektoniczne ; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie ; Politechnika Śląska ; szkoła letnia

architectural design ; Technical University of Ostrava ; Silesian University of Technology ; summer school

22/102
Nr opisu: 0000074452   
Concept of redevelopment the inundations in the Szotkówka River Valley in Mszana and Jastrzębie-Zdrój local communities.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Zbigniew Sąsiadek, Barbara Stankiewicz.
-AGH J. Min. Geoeng. 2012 vol. 36 no. 1, s. 189-202, bibliogr. 11 poz.

rekultywacja terenów pogórniczych ; rewitalizacja ; planowanie przestrzenne ; plan operacyjny

reclamation of post-mining areas ; revitalization ; spatial planning ; operational plan

23/102
Nr opisu: 0000076114   
Kierunki przemian poprzemysłowych terenów zieleni urządzonej w Aglomeracji Górnośląskiej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aneta* Dyraga.
Gliwice, 2012, 310 k., bibliogr. 181 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

Aglomeracja Górnośląska ; tereny zielone ; teren poprzemysłowy ; ogródek działkowy ; system zieleni miejskiej ; system zieleni regionalnej

Upper Silesian Agglomeration ; green area ; post-industrial area ; allotment garden ; urban greenery system ; regional greenery system

24/102
Nr opisu: 0000080825
Koncepcja planu operacyjnego rewitalizacji doliny rzeki Szotkówki.
[Aut.]: Barbara Stankiewicz, Krzysztof Gasidło, Zbigniew Sąsiadek, A. Juraszczyk, J. Majchrzak.
W: ECOFORUM. Po pierwsze środowisko, Lublin, Polska, 26-27 września 2012. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 39-51, bibliogr. 10 poz.

rewitalizacja ; rzeka Szotkówka ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; eksploatacja górnicza

revitalization ; Szotkówka river ; post-industrial area revitalization ; mining exploitation

25/102
Nr opisu: 0000074371
Koncepcje zagospodarowania zalewisk w dolinie rzeki Szotkówki w gminach Mszana i Jastrzębie Zdrój.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Barbara Stankiewicz, Zbigniew Sąsiadek.
W: Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012. I Polsko-Niemieckie Forum Rekultywacji i Rewitalizacji Obszarów Pogórniczych, Wisła-Jawornik, 8-9 marca 2012 = Reclamation and revitalisation of post-mining areas 2012. Red. A. Ostręga. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. Kraków : Aknet, 2012, s. 33-46, bibliogr. 11 poz.

rekultywacja terenów pogórniczych ; rewitalizacja ; planowanie przestrzenne ; plan operacyjny

reclamation of post-mining areas ; revitalization ; spatial planning ; operational plan

26/102
Nr opisu: 0000073060   
Rola parków przemysłowych w przekształceniach przestrzennych miast. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Magdalena* Daczyńska.
Gliwice, 2012, 166 k., bibliogr. 148 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

park przemysłowy ; teren przemysłowy ; miasto ; park technologiczny

industrial park ; industrial area ; city ; technology park

27/102
Nr opisu: 0000073602
Scenariusze użytkowania terenu województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Krzysztof Kafka, Tomasz Bradecki.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 53-67

województwo śląskie ; użytkowanie terenu ; polityka przestrzenna ; scenariusz

Silesian Voivodeship ; ground use ; spatial policy ; scenario

28/102
Nr opisu: 0000074075
Studia sukcesu - wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt, Agata Twardoch.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 96-105

Nowy Urbanizm ; Wzrost Inteligentny ; Odrodzenie Miast ; polityka regionalna

New Urbanism ; Smart Growth ; Urban Renaissance ; regional policy

29/102
Nr opisu: 0000075976
Studium retrospektywne.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 18-27

województwo śląskie ; użytkowanie terenu ; urbanizacja

Silesian Voivodeship ; ground use ; urbanization

30/102
Nr opisu: 0000074199   
Przestrzenne instrumenty aktywizacji gospodarczej w planowaniu regionalnym. Przykład województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/1, s. 23-29, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

planowanie regionalne ; obszar aktywizacji gospodarczej ; województwo śląskie

regional planning ; zone of economic development ; Silesian Voivodeship

31/102
Nr opisu: 0000080855
Rewitalizacja doliny rzeki Szotkówki. Koncepcje opracowane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A..
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Zbigniew Sąsiadek, Barbara Stankiewicz.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Jastrzębie Zdrój, październik 2011. Red. Stanisław Duży, Ryszard Mielimąka. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2011, s. 95-102

rewitalizacja ; rzeka Szotkówka ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych ; teren zdegradowany

revitalization ; Szotkówka river ; post-industrial area revitalization ; post-industrial land development ; brownfield

32/102
Nr opisu: 0000068090   
Aleja Lipowa - projekt flagowy programu rewitalizacji dzielnicy Zabłocie w Krakowie.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Roman* Kuboś.
-Zarz. Publiczne 2010 nr 1/2, s. 131-144, bibliogr. 4 poz.

rewitalizacja ; Kraków ; Zabłocie ; Aleja Lipowa

revitalization ; Kraków ; Zablocie District ; Lipowa Avenue

33/102
Nr opisu: 0000059462
Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 143 s., bibliogr. 167 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 269)

krajobraz miejski ; obszar poprzemysłowy ; rewitalizacja ; architektura przemysłowa

urban landscape ; post-industrial area ; revitalization ; industrial architecture

34/102
Nr opisu: 0000072439
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, a inwestycje celu publicznego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: II Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości wraz z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych - 2010. Konferencja, Katowice, 14 października 2010. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2010, s. 23-25 (Forum Budownictwa Śląskiego ; wyd. spec. 1643-6350)

planowanie przestrzenne ; zagospodarowanie przestrzenne ; inwestycja publiczna ; regulacje prawne

spatial planning ; site planning ; public investment ; legal regulations

35/102
Nr opisu: 0000058107
Poprzemysłowe obszary zieleni w aglomeracji górnośląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Aneta* Wiatr.
W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Red. J. Skowronek. Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2010, s. 201-209

36/102
Nr opisu: 0000067913
Reintegracja miasta podzielonego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: ULAR 5. Odnowa krajobrazu miejskiego. Między miastem a nie-miastem. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 09-10 grudnia 2010 = Urban landscape renewal. Between the city and non-city. Proceedings of international scientific conference Silesian University of Technology Faculty of Architecture. Red. Anna Sulimowska-Ociepka, Aleksandra Postawa, Szymon Rendchen, Aleksandra Tomkiewicz. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010, s. 53-55
Tłum. w j. ang., s. 55-56

reintegracja miasta ; przestrzeń miejska ; miasto podzielone

reintegration of the city ; urban space ; segmented city

37/102
Nr opisu: 0000068091   
Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna w programie studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Elżbieta Błeszyńska-Koclęga, Marek Janik, Szymon Opania.
-Zarz. Publiczne 2010 nr 1/2, s. 233-245

rewitalizacja ; rewaloryzacja urbanistyczna ; przestrzeń miejska

revitalization ; urban renewal ; urban space

38/102
Nr opisu: 0000067319   
Wybrane aspekty odrębności krajobrazu na przykładzie doliny Małej Panwi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna* Żebracka-Prus.
Gliwice, 2010, 142 k., bibliogr. 195 poz. + zał.: 101 k. tabl. + zał. 110 k. tabl.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

krajobraz ; dolina Małej Panwi ; architektura regionalna

landscape ; Mala Panew valley ; regional architecture

39/102
Nr opisu: 0000058234
Wpływ odnawialnych źródeł energii na kształtowanie systemu przyrodniczego obszarów metropolitalnych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Anna Kossak-Jagodzińska, Katarzyna Mazur-Belzyt, Szymon Opania, Alina Pancewicz.
W: System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych. Pod red. T. Markowskiego, D. Drzazgi. Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009, s. 97-108 (Studia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. 123)

40/102
Nr opisu: 0000055510   
Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych w kształtowaniu zwartych układów urbanistycznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Bradecki.
Gliwice, 2009, 177 k., bibliogr. 120 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

miasto ; przestrzeń publiczna ; urbanistyka ; Gliwice ; Tychy

city ; public space ; urban design ; Gliwice ; Tychy

41/102
Nr opisu: 0000074711
Nowe standardy nauczania na kierunku architektura i urbanistyka a program studiów w zakresie projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Kształcenie urbanistów w Polsce. Rola urbanisty w programowaniu procesów rewitalizacji. Międzynarodowe Warsztaty Urbanistyczne. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Kadry Dydaktycznej Charrette. Materiały konferencyjne. Pod red. Ewy Cichy-Pazder. Poznań : Fundacja Twórców Architektury, 2008, s. 29-32

42/102
Nr opisu: 0000074352
Obszary metropolitalne i wielkie miasta a problem rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Jan** Popczyk, Anna Kossak-Jagodzińska, Paweł Kucharczyk, Katarzyna Mazur, Szymon Opania, Alina Pancewicz, Z. Schmiegel.
W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 1. Red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, s. 67-150, bibliogr. 109 poz.

odnawialne źródła energii ; obszar metropolitalny ; zagospodarowanie przestrzenne ; polityka energetyczna ; ochrona środowiska ; polityka ekologiczna ; metropolia ; miasto ; polityka przestrzenna

renewable energy sources ; metropolitan area ; site planning ; energy policy ; environmental protection ; environmental policy ; metropolis ; city ; spatial policy

43/102
Nr opisu: 0000051027
Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 2, s. 76-80, bibliogr. 4 poz.

teren poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych

post-industrial area ; post-industrial area revitalization

44/102
Nr opisu: 0000051053
Spatial planning in Poland. Practice, research and education.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Metropolregionen. Neue Dimensionen der europaischen Stadt?. Red. L. Krause. Berlin : Deutsche Akademie fur Stadtebau und Landesplanung, 2008, s. 399-404 (Almanach ; Deutsche Akademie fur Stadtebau und Landesplanung 2007/2008)

45/102
Nr opisu: 0000051042
Wpływ rozwoju szkolnictwa wyższego na strukturę i zagospodarowanie przestrzenne miast konurbacji górnośląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Magdalena* Daczyńska, Aneta* Wiatr.
W: Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Pod red. T. Markowskiego, D. Drzazgi. Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk, 2008, s. 285-296 (Studia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. 121)

szkolnictwo wyższe ; szkoła wyższa ; zagospodarowanie przestrzenne ; przestrzeń publiczna ; konurbacja górnośląska

higher education ; university ; site planning ; public space ; Upper Silesian conurbation

46/102
Nr opisu: 0000031946   
"Wielkie Katowice". Koncepcja organizacji przestrzennej centralnego obszaru aglomeracji górnośląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2007 z. 46, s. 5-22, bibliogr. 14 poz.

Aglomeracja Górnośląska ; metropolia ; zagospodarowanie przestrzenne ; Katowice

Upper Silesian Agglomeration ; metropolis ; spatial development ; Katowice

47/102
Nr opisu: 0000074357
Obiekty industrialne jako zasoby. Cz. 1: Planowanie.
[Aut.]: H. Grube, Krzysztof Gasidło, J. Baatz, M. Kornhaus, C. Muntschick, O. Marcus, K. Plastrotmann, J. Rusinowska-Trojca, L. Scharnholz, N. Wichote.
W: Industriebau als Ressource. Eds. M. Otto [et al.].. Institut für Neue Industriekultur. Forst : Institut fur Neue Industriekultur, 2007, s. 100, bibliogr. 44 poz.

48/102
Nr opisu: 0000057207
Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka. 2. Konferencja Regentif, Kraków, 30 maja - 1 czerwca 2007. Materiały konferencji. Pod red. J. Lenartowicza, D. Maciąg. Kraków : Katedra Architektury Środowiskowej. Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej, 2007, s. 31-40, bibliogr. 4 poz.

architektura ; urbanistyka ; teren poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych ; rewitalizacja miasta

architecture ; urban planning ; post-industrial area ; brownfield regeneration ; revitalization of town

49/102
Nr opisu: 0000036415
Stan obecny i perspektywy zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Poprawa stanu środowiska na Śląsku poprzez realizację odpowiedniego programu i planu zagospodarowania przestrzennego, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz ograniczanie czynników wpływających na zagrożenie środowiska. Konferencja, Katowice, 26 listopada 2007. Red. H. Buszko. Katowice : Śląska Organizacja Techniczna, 2007, s. 61-75, bibliogr. 4 poz.

50/102
Nr opisu: 0000030222
Telepraca w przestrzeni teleinformatycznej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Archit. Urban. 2007 nr 1, s. 15-21, bibliogr. 14 poz.

przestrzeń urbanistyczna ; technologie informatyczne ; technologie komunikacyjne ; telepraca ; teleinformatyczny zakład pracy ; teleinformatyczny obszar przemysłowy

urban space ; information technologies ; communication technologies ; teleworking ; telefactory ; teleindustrial area

51/102
Nr opisu: 0000046496   
Zielone dziedzictwo przemysłu.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Czas. Tech., A 2007 z. 7-A, s. 35-42, bibliogr. 5 poz.

planowanie przestrzenne ; przemysł ; zieleń

space planning ; industry ; greenery

52/102
Nr opisu: 0000076591
Znaczenie przekształceń obiektów poprzemysłowych dla przestrzeni i gospodarki miast.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Obiekty industrialne jako zasoby. [1] Planowanie. Red.: Markus Otto, Karl Plastrotmann, Lars Scharnholz. Forst : Institut fur Neue Industriekultur INIK e. V., 2007, s. 10-13

obiekt poprzemysłowy ; adaptacja budynku ; rewitalizacja

post-industrial building ; adaptation of building ; revitalization

53/102
Nr opisu: 0000030043
Dom - kopalnia - krajobraz. O kształtowaniu przestrzeni górniczej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych. VIII Konferencja, Mysłowice, październik 2006. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 177-182

54/102
Nr opisu: 0000019452
O organizacji przestrzennej centralnego obszaru Aglomeracji Górnośląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 3, s. 143-150, bibliogr. 15 poz.

Aglomeracja Górnośląska ; organizacja przestrzenna ; Górnośląski Obszar Metropolitalny

Upper Silesian Agglomeration ; spatial organization ; Upper-Silesian Metropolitan Area

55/102
Nr opisu: 0000029942
Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Katarzyna Mazur, Szymon Opania, Alina Pancewicz.
W: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Pod red. J. Słodczyka, R. Klimek. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006, s. 19

56/102
Nr opisu: 0000029584   
Rewitalizacja urbanistyczna w społeczeństwie informacyjnym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał Stangel.
Gliwice, 2006, 136 k., bibliogr. 221 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

rewitalizacja miasta ; urbanistyka ; technologie informacyjno-komunikacyjne ; ICT

revitalization of town ; urbanism ; information and communication technologies ; ICT

57/102
Nr opisu: 0000029943
Znaczenie przekształceń terenów miejsko-przemysłowych w procesie rewitalizacji miast.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, J. Gorgoń, Zbigniew Kamiński, A. Starzewska-Sikorska.
W: Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Konferencja międzynarodowa, wrzesień 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 2

58/102
Nr opisu: 0000018995
Nowe kierunki rozwoju centrum Katowic na terenie likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Katowice".
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Jerzy** Cibis, Krzysztof* Pucher, M. Strączek.
W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r.. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 95-101

59/102
Nr opisu: 0000016273
Nutzung des industriellen Erbes fur die Entwicklung von Staten und Regionen.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Nachhaltige Entwicklung: von der wissenschaftlichen Forschung zur politischen Umsetzung. Hrsg. Gerhard Banse [i in.].. Berlin : Edition Sigma, 2005, s. 239-250, bibliogr. 10 poz.

60/102
Nr opisu: 0000019854
Programy rewitalizacji obszarów miejskich jako narzędzie odnowy krajobrazu miejskiego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Katarzyna Mazur, Szymon Opania, Alina Pancewicz.
W: ULAR. Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły, programy, projekty. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki Śląskiej, Gliwice, 02-04 czerwca 2005. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2005, s. 375-394, bibliogr. 6 poz.

odnowa krajobrazu miejskiego ; rewitalizacja miasta

urban landscape renewal ; urban regeneration

61/102
Nr opisu: 0000021457
Stymulująca rola funduszy europejskich w programach rewitalizacji obszarów miejskich. Obserwacje z praktyki.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Katarzyna Mazur, Szymon Opania, Alina Pancewicz.
W: Rola planowania przestrzennego w świetle polityki spójności Unii Europejskiej. Wnioski dla teorii i praktyki. [Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 24-25 listopada 2005]. Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2005, s. 23-35, bibliogr. 7 poz. (Czasopismo Techniczne ; Politechnika Krakowska R. 102, z. 15-A nr spec. Architektura ; 0011-4561)

rewitalizacja miasta ; delimitacja ; projekt

revitalization of town ; delimitation ; project

62/102
Nr opisu: 0000017632   
Adaptacje obiektów poprzemysłowych na nowe funkcje jako istotny nurt architektury współczesnej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Łukasz* Zagała.
Gliwice, 2004, 149 s., bibliogr. 121 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

63/102
Nr opisu: 0000013906
Kierunki przemian struktury aglomeracji górnośląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Pod red. Janusza Słodczyka. Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 63-78

64/102
Nr opisu: 0000013908
Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2004 vol. 8 nr 2, s. 63-69, bibliogr. 4 poz.

65/102
Nr opisu: 0000011462   
Problemy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w pracach doktorskich.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Perspektywy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w XXI wieku w pracach doktorskich. [Konferencja, Szczyrk, 17-18 marca 2004 r.]. Zeszyt pod red. Krzysztofa Gasidło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 9-13, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1653 Architektura ; z. 43)

planowanie przestrzenne ; praca doktorska ; architektura ; urbanistyka

spatial planning ; doctoral thesis ; architecture ; urbanism

66/102
Nr opisu: 0000011341   
Problemy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w pracach doktorskich.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2004 z. 43, s. 9-13, bibliogr. 3 poz.

planowanie przestrzenne ; architektura ; praca doktorska

spatial planning ; architecture ; doctoral thesis

67/102
Nr opisu: 0000075690
Skuteczność planowania przestrzennego w aglomeracjach i konurbacjach.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Skuteczność planów zagospodarowania przestrzennego. Potrzeby i możliwości. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Kierunki i porzeby przekształceń miast i regionów w aspekcie równoważenia rozwoju i integracji z Unią Europejską", Kraków, 27-28 listopada 2003. Materiały pokonferencyjne. Instytut Projektowania Miast i Regionów. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska. Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2004, 41-45, bibliogr. 5 poz.

planowanie przestrzenne ; aglomeracja ; konurbacja ; planowanie regionalne

spatial planning ; agglomeration ; conurbation ; regional planning

68/102
Nr opisu: 0000075645
Czy aglomeracja górnośląska będzie istnieć?.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Konkurencyjność miast i regionów jako problem planowania przestrzennego w perspektywie integracji z Unią Europejską. XII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: "Kierunki i potrzeby przekształceń miast i regionów w aspekcie równoważenia rozwoju oraz integracji z Unią Europejską", Kraków, 18-19 października 2002. Instytut Projektowania Miast i Regionów. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska. Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2003, s. 39-44, bibliogr. 11 poz.

Aglomeracja Górnośląska ; rozwój regionalny ; zagospodarowanie przestrzenne

Upper Silesian Agglomeration ; regional development ; site planning

69/102
Nr opisu: 0000016263
Ekonomia lokalna i lokalna przestrzeń przemysłu.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Przemysł w przestrzeni lokalnej. Pod red. Tadeusza Marszała. Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, s. 48-59, bibliogr. 13 poz.

70/102
Nr opisu: 0000016269
Przekształcanie terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Wiad. Izby Proj. Bud. 2003 nr 1, s. 14-18

71/102
Nr opisu: 0000016271
Uwagi o wartości terenów i obiektów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Wiad. Izby Proj. Bud. 2003 nr 3, s. 16-17

72/102
Nr opisu: 0000016270
Własność terenów komercyjnych i przemysłowych a możliwość ich przekształcenia.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Wiad. Izby Proj. Bud. 2003 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 4 poz.

73/102
Nr opisu: 0000016265
Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w rozwoju miast i regionów.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2003 nr 6, s. 271-275, bibliogr. 9 poz.

74/102
Nr opisu: 0000010318
Krajobraz postindustrialny w rozwoju Aglomeracji Katowickiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: IV Forum Architektury Kajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej (zagrożenia, ochrona i kształtowanie), Katowice - Jaworze, 4-6.X.2001, Katowice, 22.II.2002. Materiały pokonferencyjne. Pod red. Jacka Rybarkiewicza. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Gliwice. Katowice : Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, 2002, s. 28-31, bibliogr. 5 poz.

Aglomeracja Górnośląska ; krajobraz postindustrialny ; zarządzanie przestrzenią ; układ funkcjonalno-przestrzenny ; transformacja przestrzeni

Upper Silesian Agglomeration ; post-industrial landscape ; space management ; functional and spatial arrangement ; transformation of space

75/102
Nr opisu: 0000010396
Krajobraz postindustrialny w rozwoju Aglomeracji Katowickiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej - zagrożenia, ochrona i kształtowanie. Materiały z seminarium z 22 lutego 2002 r. upowszechniającego IV Forum Architektury Krajobrazu. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Wydział Rozwoju Regionalnego. Śląski Urząd Wojewódzki. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 73-78, bibliogr. 5 poz. (Gospodarka Przestrzenna. Biuletyn ; nr 40)

76/102
Nr opisu: 0000016266
Zastosowanie pojęć ekologicznych do opisu przekształceń terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2002 nr 3, s. 111-114, bibliogr. 3 poz.

77/102
Nr opisu: 0000016268
Communism and community gardening.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: People, land and sustainability: a global view of community gardening. Community gardening (international conference), Nottingham, September 2000. Ed. by John Ferris [et al.]. Nottingham : P.L.S., 2001, s. 7-8

78/102
Nr opisu: 0000016264
Old industrial buildings as the local identity landmarks.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Nina** Juzwa.
W: Large scale urban developments. Ed. by Piotr Lorens. Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2001, s. 119-126, bibliogr. 7 poz.

79/102
Nr opisu: 0000016267
Practical training for urban renewing planning and management.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Nina** Juzwa.
W: Re-integrating theory & design in architectural education. 19th EAAE international conference, Ankara, Turkey, 23-25 May, 2001. Proceedings. Ed. Nur Caglar. Leuven : European Association for Architectural Education, 2001, s. 221-227, bibliogr. 2 poz.

80/102
Nr opisu: 0000003208
Poszukiwanie tożsamości przestrzennej miast poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Kierunki transformacji polskich miast u progu wstąpienia do Unii Europejskiej. Konferencja naukowa, Szczecin, 27-28 listopada 2000. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 58-69, bibliogr. 7 poz.

81/102
Nr opisu: 0000016272
Przyczyny trudności w procesie przekształceń terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Gospodarka przestrzenna gmin - odnowa miast. 4 Krakowska konferencja międzynarodowa, Kraków, 11-13 października 1999. Red.: Zygmunt Ziobrowski, Antoni Matuszko. Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 2000, s. 143-146, bibliogr. 9 poz.

82/102
Nr opisu: 0000008426
Zagadnienie własności w procesie przekształceń terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Gra o przestrzeń. Materiały V Sympozjum Rybna 2000. V Sympozjum w Rybnej, 8-9 czerwca 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 99-103, bibliogr. 5 poz.

83/102
Nr opisu: 0000016122
Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Red.: Krzysztof Gasidło, Justyna Gorgoń.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Zbigniew Kamiński, Z. Koziarski, K. Pawełczyk, F. Pistelok, A. Szymborski, A. Włodarczyk.
[Chorzów] : [Centrum Usług Drukarskich H. Miler], 1999, 175 s., bibliogr. 69 poz.

84/102
Nr opisu: 0000006994
O znaczeniu praktyki realizacyjnej w procesie edukacji architektonicznej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Teoria i praktyka w procesie kształcenia architekta. Materiały IV sympozjum Rybna '99. IV Sympozjum w Rybnej, 28-29 czerwca 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 76-79

nauczanie architektury ; kształcenie architektów

teaching of architecture ; education of architects

85/102
Nr opisu: 0000074358
Przekształcenia śródmiejskich kwartałów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Czynnik kreacji w projektowaniu urbanistycznym. Kreacja współczesnego miasta: realizacja, zapisy rozwoju, teoria. VI Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Kraków, 23-24 kwietnia 1999. Materiały konferencyjne. Kraków : Politechnika im. T. Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Urbanistycznego, 1999, s. 119-126, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Instytut Projektowania Urbanistycznego nr 6)

86/102
Nr opisu: 0000024722   
Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 202 s., bibliogr. 288 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1408 Architektura ; z. 37)
Rozprawa habilitacyjna

87/102
Nr opisu: 0000075700
Towards the integrated revitalization of the old industrial districts and workers housing estates.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Krzysztof Gasidło.
W: Athens International Conference Urban Regional Environmental Planning and Informatics to Planning in an Era of Transition, Athens, Greece, 22-24th October 1997. Proceedings. Eds: T. Sellis, D. Georgoulis. National Technical University of Athens, Faculty of Architecture Dept of Urban and Regional Planning. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 73-77, bibliogr. 4 poz.

88/102
Nr opisu: 0000029224
Towards the integrated revitalization of the old industrial districts and workers' housing estates.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Krzysztof Gasidło.
W: Restrukturyzacja terenów i starych obiektów przemysłowych, Gliwice, grudzień 1997. (Materiały seminaryjne). Pod red. N. Juzwy. Zakład Architektury Przemysłowej. Katedra Architektury i Metodyki Projektowania. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 7-19, bibliogr. 4 poz.

89/102
Nr opisu: 0000029223
Uwagi o niektórych problemach zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Restrukturyzacja terenów i starych obiektów przemysłowych, Gliwice, grudzień 1997. (Materiały seminaryjne). Pod red. N. Juzwy. Zakład Architektury Przemysłowej. Katedra Architektury i Metodyki Projektowania. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 20-38, bibliogr. 19 poz.

90/102
Nr opisu: 0000035205   
Zależności pomiędzy polityką przestrzenną gminy a kierunkami restrukturyzacji terenów przemysłowych na przykładzie dzielnicy Łabędy w Gliwicach.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska, Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1996 z. 31, s. 29-44, 7 tabl., bibliogr. 10 poz.

91/102
Nr opisu: 0000033254   
Parki technologiczne. Próba analizy przestrzenno-funkcjonalnej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1995 z. 26, s. 15-40, bibliogr. 15 poz.

92/102
Nr opisu: 0000074202   
Spatial restructuring of old industrial areas. Polish and former East German experiences.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, M. Stein.
-Eur. Plan. Stud. 1995 vol. 3 iss. 3, s. 397-409

urbanizacja ; przebudowa

urban development ; redevelopment

93/102
Nr opisu: 0000043764   
Zbadanie możliwości przekształceń przestrzennych terenów restrukturyzowanego przemysłu na przykładzie dzielnicy Łabędy w Gliwicach.
[Aut.]: Józef* Gawłowski, Krzysztof Gasidło, Elżbieta** Niezabitowska, Ewa** Szady, Artur* Śliwa, Marek** Wenklar, Stefan** Zemła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1994 z. 24, s. 73-92, 9 tabl.

94/102
Nr opisu: 0000045078   
Poszukiwanie rozwiązań przestrzennych zrobotyzowanych zakładów przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1993 z. 20, s. 133-150, bibliogr. 11 poz.

95/102
Nr opisu: 0000054726
Adaptacja zespołu zabytkowych obiektów Huty Cynku w Katowicach.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Artur* Śliwa, Marek** Wenklar.
W: Aktywizacja obiektów i zespołów architektury zabytkowej. I Międzynarodowe Sympozjum pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków mgr Tadeusza Zielniewicza, Pszczyna 27-28 maja 1991 r.. Polska Akademia Nauk o/Katowice. Komisja Urbanistyki i Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury, Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 110-118, 3 tabl.

96/102
Nr opisu: 0000054728
Ciało i duch. Stara architektura przemysłowa w otoczeniu i w świadomości. Dyskusja.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Aktywizacja obiektów i zespołów architektury zabytkowej. I Międzynarodowe Sympozjum pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków mgr Tadeusza Zielniewicza, Pszczyna 27-28 maja 1991 r.. Polska Akademia Nauk o/Katowice. Komisja Urbanistyki i Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury, Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 308-316

97/102
Nr opisu: 0000060173
Instrumenty przestrzennej promocji inwestycji przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1990 nr 3/4, s. 65-73, bibliogr. 6 poz.

98/102
Nr opisu: 0000061912
Przestrzenno-organizacyjne działania władz lokalnych dla restrukturyzacji przemysłu na przykładzie regionu Barcelony - Hiszpania.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
W: Seminarium na temat: Architektoniczno-urbanistyczne problemy restrukturyzacji przemysłu Górnego Śląska, Gliwice 16 maja 1990 r.. Katedra Architektury Przemysłowej i Podstaw Projektowania. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Gliwice, Komisja Urbanistyki i Architektury. Oddział PAN w Katowicach. Dąbrowa Górnicza : Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, 1990, s. 30-32

99/102
Nr opisu: 0000060353
Wybrane zagadnienia projektowania architektonicznego zakładów przemysłowych. Praca zbiorowa. Pod red. J. Tadeusza Gawłowskiego, Elżbiety Niezabitowskiej.
[Aut.]: W. Bonenberg, Józef* Gawłowski, Krzysztof Gasidło, Nina** Juzwa, Elżbieta** Niezabitowska, Ewa** Szady.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, 365 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1457 0434-0825)

100/102
Nr opisu: 0000060565   
Le Corbusier - twórca nowych metod projektowania.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1989 z. 7, s. 9-16, bibliogr. 11 poz.

101/102
Nr opisu: 0000064368
Le Corbusier - twórca nowych metod projektowania.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 124-125

102/102
Nr opisu: 0000064460
Niektóre problemy projektowania zrobotyzowanych zakładów przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1988 nr 2, s. 28-32

stosując format:
Nowe wyszukiwanie