Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GÓRA ARTUR
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/59
Nr opisu: 0000135662   
Analiza in silico molekularnych podstaw zaburzenia glikozylacji w wyniku mutacji ASN107SER białka ALG13.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Artur Góra.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 17

2/59
Nr opisu: 0000135676   
Analiza wpływu aminokwasów znajdujących się na powierzchni dehalogenazy haloalkanowej LINB z zanurzonym centrum aktywnym na jej aktywność - badania teoretyczne i eksperymentalne.
[Aut.]: Patryk Kapica, Agata Raczyńska, Katarzyna Papaj, Anna Byczek-Wyrostek, Agnieszka Stańczak, Mariusz Nowak, Anna Kasprzycka, Artur Góra.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 42-43

3/59
Nr opisu: 0000134612   
Applications of water molecules for analysis of macromolecule properties.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Maria Bzówka, Weronika Bagrowska, Artur Góra.
-Comput. Struct. Biotechnol. J. 2020 vol. 18, s. 355-365, bibliogr. 142 poz.. Impact Factor 6.018. Punktacja MNiSW 100.000

cząsteczki wody ; struktura makrocząsteczki ; transport ; wykrywanie tunelu ; umieszczenie wody ; pozycje wody

water molecules ; macromolecule structure ; transportation ; tunnel detection ; water placement ; water sites

4/59
Nr opisu: 0000133685   
AQUA-DUCT 1.0: structural and functional analysis of macromolecules from an intramolecular voids perspective.
[Aut.]: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Maria Bzówka, Agata Raczyńska, Agnieszka Stańczak, Michał Banas, Weronika Bagrowska, Artur Góra.
-Bioinformatics 2020 vol. 36 iss. 8, s. 2599-2601, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 5.610. Punktacja MNiSW 200.000

5/59
Nr opisu: 0000135708   
Poszukiwanie nowej strategii terapeutycznej skierowanej przeciwko głównej proteazie wirusa SARS-COV-2.
[Aut.]: Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Aleksandra Samol, Katarzyna Papaj, Patrycja Spychalska, Anna Kasprzycka, Divine Shyntum, Patryk Kapica, Katarzyna Hopko, Weronika Bagrowska, R. Jaundoo, J. A. Tuszyński, Artur Góra.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 49-50

6/59
Nr opisu: 0000138284   
Proteins structure models in the evaluation of novel variant (C.472_477del) in the MOCS2 gene.
[Aut.]: A. Jezela-Stanek, W. Blaz, Artur Góra, M. Bocheńska, K. Kuśmierska, J. Sykut-Cegielska.
-Diagnostics 2020 vol. 10 iss. 10, s. 1-7, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 3.110. Punktacja MNiSW 70.000

deficyt kofaktora molibdenowego typu B ; gen MOCS2 ; białko o strukturze krystalicznej

molybdenum cofactor deficiency type B ; MOCS2 gene ; crystal protein structure

7/59
Nr opisu: 0000138011   
Searching for the SARS-COV-2 main protease inhibitors.
[Aut.]: Katarzyna Szleper, Patrycja Spychalska, Katarzyna Papaj, Patryk Kapica, Karolina Mitusińska, Anna Kasprzycka, Artur Góra.
W: 24rd Gliwice Scientific Meetings 2020, Gliwice, November 20-21, 2020. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 63
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2020.pdf [dostęp 23 listopada 2020]

8/59
Nr opisu: 0000135037   
Simple selection procedure to distinguish between static and flexible loops.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz Skalski, Artur Góra.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 7, art. no. 2293 s. 1-15, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

przywidywanie struktury ; rekonstrukcja pętli ; ruchoma pętla ; statyczna pętla ; struktura białka

structure prediction ; loop reconstruction ; flexible loop ; static loop ; protein structure

9/59
Nr opisu: 0000135345   
Structural and evolutionary analysis indicate that the SARS-CoV-2 Mpro is a challenging target for small-molecule inhibitor design.
[Aut.]: Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Aleksandra Samol, J. A. Tuszyński, Artur Góra.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 9, s. 1-17, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

koronawirus ; SARS-CoV ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; symulacje dynamiki molekularnej ; podejście do śledzenia ligandów ; projektowaniu leku ; inhibitory drobnocząsteczkowe ; analiza ewolucyjna

coronavirus ; SARS-CoV ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; molecular dynamics simulations ; ligand tracking approach ; drug design ; small-molecule inhibitors ; evolutionary analysis

10/59
Nr opisu: 0000135133   
Structure-bioavailability relationship study of genistein derivatives with antiproliferative activity on human cancer cell.
[Aut.]: Katarzyna Papaj, Anna Kasprzycka, Artur Góra, A. Grajoszek, G. Rzepecka, J. Stojko, J.-J. Barski, Wiesław** Szeja, A. Rusin.
-J. Pharm. Biomed. Anal. 2020 vol. 185, s. 1-12, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 3.209. Punktacja MNiSW 100.000

pochodne genisteiny ; model Caco-2 ; metabolizm ; interakcja struktura-dostępność ; test PAMPA

genistein derivatives ; Caco-2 model ; metabolism ; structure-bioavailability interaction ; PAMPA assay

11/59
Nr opisu: 0000135674   
Wybrane przykłady projektów realizowanych w obszarze biologii strukturalnej, biotechnologii, medycyny, ochrony środowiska oraz bioinformatyki.
[Aut.]: Artur Góra.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 41

12/59
Nr opisu: 0000130367   
Distant non-obvious mutations influence the activity of a hyperthermophilic pyrococcus furiosus phosphoglucose isomerase.
[Aut.]: K. Subramanian, Karolina Mitusińska, J. Raedts, F. Almourfi, H.-J. Joosten, S. Hendriks, S. E. Sedelnikova, S. V. M. Kengen, W. R. Hager, Artur Góra, V. A. P. Martins dos Santos, P. J. Baker, J. Van Der Oost, P. J. Schaap.
-Biomolecules 2019 vol. 9 iss. 6, art. no. 212, s. 1-16, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 4.082. Punktacja MNiSW 100.000

inżynieria białek ; komulator ; izomeraza glukozofosforanowa należąca do superrodziny białek cupin ; Pyrococcus furiosus

protein engineering ; comulator ; cupin phosphoglucose isomerase ; Pyrococcus furiosus ; solvent access

13/59
Nr opisu: 0000133928   
Does the loop reconstruction method affect protein functionality?.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2019 vol. 9 suppl. 1, s. 272-273
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems, Krakow, Poland, July 6-11, 2019

14/59
Nr opisu: 0000134738
Identification and verification of the role of distal surface amino acids for LinB enzyme activity.
[Aut.]: Patryk Kapica, Katarzyna Papaj, Anna Byczek-Wyrostek, Mariusz* Nowak, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
W: XXIIIrd Gliwice Scientific Meetings 2019, Gliwice, November 22-23, 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 131

15/59
Nr opisu: 0000125114   
BALCONY: an R package for MSA and functional compartments of protein variability analysis.
[Aut.]: Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Maria Bzówka, Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
-BMC Bioinformatics 2018 vol. 19 iss. 1, art. no. 300 s. 1-8, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.213. Punktacja MNiSW 35.000

MSA ; pakiet R

MSA ; R package ; conservation/entropy analysis ; protein evolution

16/59
Nr opisu: 0000126258   
Evolution of functionally important compartments of proteins - what can we learn from studying epoxide hydrolases?.
[Aut.]: Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agnieszka Stańczak, Agata Raczyńska, Artur Góra.
-New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S93-S94
Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology

17/59
Nr opisu: 0000124844
Evolutionary conserved residues in proteins - looking beyond active site and structural core.
[Aut.]: Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 456
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018

18/59
Nr opisu: 0000126809   
Exploring solanum tuberosum epoxide hydrolase internal architecture by water molecules tracking.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Maria Bzówka, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
-Biomolecules 2018 vol. 8 iss. 4, s. 1-17, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 4.694. Punktacja MNiSW 15.000

hydrolazy epoksydowe ; wgłębienie ; tunel ; trajektorie wodne ; inżynieria białek ; symulacja MD ; AQUA-DUCT ; hot spot

epoxide hydrolases ; cavity ; tunnel ; water trajectories ; protein engineering ; MD simulation ; AQUA-DUCT ; hot-spot

19/59
Nr opisu: 0000126265   
Hot spot identification by ligand-protein surface interactions mapping - in silico study.
[Aut.]: Agnieszka Stańczak, Tomasz* Magdziarz, Agata Raczyńska, Artur Góra.
-New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S93-S93
Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology

20/59
Nr opisu: 0000124564   
Modulating D-amino acid oxidase (DAAO) substrate specificity through facilitated solvent access.
[Aut.]: K. Subramanian, Artur Góra, R. Spruijt, Karolina Mitusińska, M. Suarez-Diez, V. M. dos Santos, P. J. Schaap.
-PLoS One 2018 vol. 13 iss. 6, s. 1-23, bibliogr. 66 poz.. Impact Factor 2.776. Punktacja MNiSW 40.000

21/59
Nr opisu: 0000127283   
Protein hot-spots identification - can we replace long simulations by series of short runs?.
[Aut.]: Aleksandra Samol, Karolina Mitusińska, Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 126, bibliogr. 2 poz.

22/59
Nr opisu: 0000132832
Structure and function of natural proteins for water transport: general discussion.
[Aut.]: M. Baaden, M. Barboiu, R. M. Bill, S. Casanova, C.-L. Chen, M. Conner, V. Freger, B. Gong, Artur Góra, B. Hinds, A. Horner, G. Hummer, M. Kumar, M. Lokesh, S. Mitra, A. Noy, P. Pohl, A. Sadet, M. Sansom, S. Tornroth-Horsefield, H. Vashisth.
-Faraday Discuss. 2018 vol. 209, s. 83-95, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 3.712. Punktacja MNiSW 35.000

transport wody ; struktura białek ; kanały wodne

water transport ; protein structure ; water channel

23/59
Nr opisu: 0000127278   
The importance of ligands presence in enzyme crystal structures for molecular dynamics study.
[Aut.]: Weronika Bagrowska, Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 122, bibliogr. 2 poz.

24/59
Nr opisu: 0000133008
The modelling and enhancement of water hydrodynamics: general discussion.
[Aut.]: M. Baaden, M. P. Borthakur, S. Casanova, R. Coalson, V. Freger, M. Gonzalez, Artur Góra, B. Hinds, W. Hirunpinyopas, G. Hummer, M. Kumar, C. Lynch, S. Murail, A. Noy, M. Sansom, Q. Song, H. Vashisth, M. Vogele.
-Faraday Discuss. 2018 vol. 209 s. 273-285. Impact Factor 3.712. Punktacja MNiSW 35.000

25/59
Nr opisu: 0000133011
The reliability of loop rebuilt by homology modelling in context of protein functionality and active site accessibility.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 457-458
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018

26/59
Nr opisu: 0000126260   
Water tracing as an alternative method for tunnels exploration in macromolecules.
[Aut.]: Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Artur Góra.
-New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S94-S94
Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology

27/59
Nr opisu: 0000124841
Water tracking as an alternative method for proteins core exploration.
[Aut.]: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Agnieszka Stańczak, Maria Bzówka, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 95
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018

28/59
Nr opisu: 0000117432
AQUA-DUCT: a ligands tracking tool.
[Aut.]: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Sandra* Gołdowska, Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Magdalena Ługowska, Artur Góra.
-Bioinformatics 2017 vol. 33 iss. 13, s. 2045-2046. Impact Factor 5.481. Punktacja MNiSW 45.000

29/59
Nr opisu: 0000121888   
Structural aspects of selective inhibition of inducible nitric oxide synthase.
[Aut.]: Maria Bzówka, Artur Góra, J. Vitecek, L. Kubala, J. Damborsky.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 70

30/59
Nr opisu: 0000121976   
Substrates trapping by protein surface - in silico study.
[Aut.]: Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 156, bibliogr. 3 poz.

31/59
Nr opisu: 0000121961   
The opening and closing movements of loop regulating the access to the active site.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 122

32/59
Nr opisu: 0000121973   
Validation of the usability of various clusterization and trimming methods for objects dispersed spherically in three dimensional space - extensive analysis of water flow through protein core.
[Aut.]: Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Artur Góra.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 147, bibliogr. 2 poz.

33/59
Nr opisu: 0000112202
Engineering a de novo transport tunnel.
[Aut.]: J. Brezovsky, P. Babkova, O. Degtjarik, A. Fortova, Artur Góra, I. Iermak, P. Rezacova, P. Dvorak, I. Smatanova, Z. Prokop, R. Chaloupkova, J. Damborsky.
-ACS Catalysis 2016 vol. 6 iss. 11, s. 7597-7610, bibliogr. 89 poz.. Impact Factor 10.614. Punktacja MNiSW 45.000

34/59
Nr opisu: 0000115528   
Modification of the human soluble epoxide hydrolase active site accessibility by engineering of its entrance tunnel.
[Aut.]: Sandra* Gołdowska, K. Markowska, Alicja* Płuciennik, Artur Góra.
W: Chemistry towards biology. 8th Central Europe Conference, Brno, Czech Republic, 28th August - 1st September 2016. Book of abstracts. Ed. J. Jampilek, P. Marvanova. Brno : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2016, s. 97

35/59
Nr opisu: 0000114227   
Reaction energy profiles for oxidative aliphatic carbon-carbon bond cleavage reactions of Cu(II) chlorodiketonate complexes. Double-Z vs. triple-Z basis set for geometry optimization.
[Aut.]: Agnieszka* Stańczyk, A. Miłaczewska, T. Borowski, Artur Góra.
W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 64, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 3 marca 2017]

36/59
Nr opisu: 0000104043   
Balcony - better alignment consensus analysis.
[Aut.]: Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 130
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

37/59
Nr opisu: 0000104068   
How does the missing loop refillment influence on the substrate access to the catalytic pocket in a spergillus niger epoxide hydrolase?.
[Aut.]: Mariusz* Wiecha, Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 158
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

38/59
Nr opisu: 0000103980   
Identification of gates in human soluble epoxide hydrolase.
[Aut.]: Sandra* Gołdowska, Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 81
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

39/59
Nr opisu: 0000104005   
Influence of binding pocket reshaping on the access to the active site in limonene-1,2-epoxide hydrolase from Rhodococcus Erythropolis.
[Aut.]: Magdalena Ługowska, Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 108
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

40/59
Nr opisu: 0000104020   
Influence of the missing loop refinement for substrate access to the active site in Aspergillus niger epoxide hydrolase.
[Aut.]: Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 111
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

41/59
Nr opisu: 0000133258   
CAVER Analyst 1.0: graphic tool for interactive visualization and analysis of tunnels and channels in protein structures.
[Aut.]: B. Kozlikova, E. Sebestova, V. Sustr, J. Brezovsky, O. Strnad, L. Daniel, D. Bednar, A. Pavelka, M. Manak, M Bezdeka, P. Benes, M. Kotry, Artur Góra, J. Damborsky, J. Sochor.
-Bioinformatics 2014 vol. 30 iss. 18, s. 2684-2685, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 4.981. Punktacja MNiSW 45.000

42/59
Nr opisu: 0000133173   
Gates of enzymes.
[Aut.]: Artur Góra, J. Brezovsky, J. Damborsky.
-Chem. Rev. 2013 vol. 113 iss. 8, s. 5871-5923, bibliogr. 221 poz.. Impact Factor 45.661. Punktacja MNiSW 50.000

43/59
Nr opisu: 0000133260   
Software tools for identification, visualization and analysis of protein tunnels and channels.
[Aut.]: J. Brezovsky, E Chovancova, Artur Góra, A. Pavelka, L. Biedermannova, J. Damborsky.
-Biotechnol. Adv. 2013 vol. 31 iss. 1, s. 38-49, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 8.905. Punktacja MNiSW 50.000

tunel ; kanał ; pory ; ścieżka ; wiązanie ligandów ; transport ligandów ; projektowanie białek ; inżynieria białek ; wejście substratu ; wyjście produktu

tunnel ; channel ; pore ; pathway ; ligand binding ; ligand transport ; protein design ; protein engineering ; substrate entry ; product release

44/59
Nr opisu: 0000133261   
The effect of a unique halide-stabilizing residue on the catalytic properties of haloalkane dehalogenase DatA from Agrobacteriumtumefaciens C58.
[Aut.]: K. Hasan, Artur Góra, J. Brezovsky, R. Chaloupkova, H. Moskalikova, A. Fortova, Y. Nagata, J. Damborsky, Z. Prokop.
-FEBS J. 2013 vol. 280 iss. 13, s. 3149-3159, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 3.986. Punktacja MNiSW 30.000

mechanizm katalityczny ; kinetyka enzymów ; aminokwas stabilizujący jon halogenkowy ; dehalogenaza fluorowcoalkanowa ; specyfika podłoża

catalytic mechanism ; enzyme kinetics ; halide-stabilizing residue ; haloalkane dehalogenase ; substrate specificity

45/59
Nr opisu: 0000133264   
A single mutation in a tunnel to the active site changes the mechanism and kinetics of product release in haloalkane dehalogenase LinB.
[Aut.]: L. Biedermannova, Z. Prokop, Artur Góra, E. Chovancova, M. Kovacs, J. Damborsky, R. C. Wade.
-J. Biol. Chem. 2012 vol. 287 iss. 34, s. 29062-29074, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 4.651. Punktacja MNiSW 35.000

46/59
Nr opisu: 0000133270   
CAVER 3.0: a tool for the analysis of transport pathways in dynamic protein structures.
[Aut.]: E Chovancova, A. Pavelka, P. Benes, O. Strnad, J. Brezovsky, B. Kozlikova, Artur Góra, V. Sustr, M. Klvana, P. Medek, L. Biedermannova, J. Sochor, J. Damborsky.
-PLOS Comput. Biol. 2012 vol. 8 iss. 10, art. no. e1002708 s. 1-12, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 4.867. Punktacja MNiSW 45.000

47/59
Nr opisu: 0000133271   
Computer-assisted enzyme engineering by modification of tunnels, channels and gates.
[Aut.]: Artur Góra, J. Brezovsky, J. Damborsky.
-Curr. Opin. Biotechnol. 2011 vol. 22 suppl. 1, s. S38-S39
Abstracts from: European Biotechnology Congress 2011, 28 September - 1 October 2011

48/59
Nr opisu: 0000133273
Mechanism of hydrogen abstraction by O- species in oxidative dehydrogenation of early alkanes: Propane, ethane and methane. Model theoretical DFT study.
[Aut.]: Artur Góra, E. Broclawik.
-Pol. J. Chem. 2008 vol. 82 nr 9, s. 1779-1791, bibliogr. 35 poz.

ODH ; aktywacja alkanów ; pobór wodoru ; modelowanie DFT

ODH ; alkane activation ; hydrogen abstraction ; DFT modelling

49/59
Nr opisu: 0000133274
Lower temperature dehydrogenation of methylcyclohexane by membrane-assisted equilibrium shift.
[Aut.]: Artur Góra, T. D. A. Pacheco, M. Fujio, S. Toshishige M..
-Chem. Lett. 2006 vol. 35 no. 12, s. 1372-1373, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.734

50/59
Nr opisu: 0000133292   
Quantum chemical modeling of electrochromism of tungsten oxide films.
[Aut.]: E. Broclawik, Artur Góra, P. Liguzinski, P. Petelenz, H. A. Witek.
-J. Chem. Phys. 2006 vol. 124 no. 5, art. no. 054709 s. 1-12, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 3.166

51/59
Nr opisu: 0000133294   
Quantum chemical modelling of the process of lithium insertion into WO3 films.
[Aut.]: E. Broclawik, Artur Góra, P. Liguzinski, P. Petelenz, M. Slawik.
-Catal. Today 2005 vol. 101 iss. 2, s. 155-162, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.365

zabarwienie elektrochromowe ; interkalacja Li ; modelowanie TDDFT

electrochromic colouration ; Li intercalation ; TDDFT modelling ; tungsta smart windows

52/59
Nr opisu: 0000133298   
Theoretical estimation of acid-base properties of Lewis and Bronsted centres at the V-W-O catalyst surface: water molecule as the probe in DFT calculations.
[Aut.]: Artur Góra, E. Brocławik.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2004 vol. 215 iss. 1/2, s. 187-193, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.316

powierzchnia katalizatora V-W-O ; teoria Bronsteda i Lewisa ; DFT

V-W-O catalyst surface ; Lewis and Bronsted sites ; DFT

53/59
Nr opisu: 0000133299   
Microscopic calculation of the energetics of ions in polyethylene.
[Aut.]: A. Eilmes, R. W. Munn, Artur Góra.
-J. Chem. Phys. 2003 vol. 119 no. 21, art. no. 11467 s. 1-9, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.950

54/59
Nr opisu: 0000133301   
Microscopic calculation of the static electric susceptibility of polyethylene.
[Aut.]: A. Eilmes, R. W. Munn, V. G. Mavrantzas, D. N. Theodorou, Artur Góra.
-J. Chem. Phys. 2003 vol. 119 no. 21, art. no. 11458 s. 1-10, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 2.950

55/59
Nr opisu: 0000133305   
Low-temperature reactivity of the surface species of vanadia-tungsta catalyst.
[Aut.]: M. Najbar, Artur Góra, A. Białas, A. Wesełucha-Birczyńska.
-Solid State Ion. 2001 vol. 141/142, s. 499-506, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.534

katalizator V2O5 -WO3 ; powierzchniowe układy roztworu stałego WO3-V2O5 ; przejściowe układy wanadowo-wolframowe

V2O5-WO3 catalyst ; WO3-V2O5 solid solution surface species ; Vanadia-tungsta intermediate compound species

56/59
Nr opisu: 0000133307   
The role of tungsten in formation of active sites for no SCR on the V-W-O catalyst surface - quantum chemical modeling (DFT).
[Aut.]: E. Broclawik, Artur Góra, M. Najbar.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2001 vol. 166 iss. 1, s. 31-38, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.520

57/59
Nr opisu: 0000133309   
Evolution of the surface species of the V2O5-WO3 catalysts.
[Aut.]: M. Najbar, E. Brocławik, Artur Góra, J. Camra, A. Białas, A. Wesełucha-Birczyńska.
-Chem. Phys. Lett. 2000 vol. 325 iss. 4, s. 330-339, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.364

58/59
Nr opisu: 0000133313   
Evolution of Ti-Sn-rutile-supported V2O5-WO3 catalyst during its use in nitric oxide reduction by ammonia.
[Aut.]: M. Najbar, F. Mizukami, A. Białas, J. Camra, A. Wesełucha-Birczyńska, H. Izutsu, Artur Góra.
-Top. Catal. 2000 vol. 11 iss. 1/4, s. 131-138, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.242

katalizator V2O5-WO3 podparty rutylem ; ewolucja ; redukcja NO

rutile supported V2O5-WO3 catalyst ; evolution ; NO reduction

59/59
Nr opisu: 0000133316   
Quantum chemical modeling (DFT) of active species on the V-W-O catalyst surface in various redox conditions.
[Aut.]: Artur Góra, E. Brocławik, M. Najbar.
-Comput. Chem. 2000 vol. 24 iss. 3/4, s. 405-410, bibliogr.. Impact Factor 0.926

DFT ; WO3-V2O5 s.s. ; adsorpcja wody

DFT ; WO3-V2O5 s.s. ; water absorption

stosując format:
Nowe wyszukiwanie