Wynik wyszukiwania
Zapytanie: FELLNER ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 153Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/153
Nr opisu: 0000137412   
Dywagacje na temat odpowiedniego z GNSS systemu satelitarnego dla wiropłatów.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Robert Konieczka.
W: XV Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 25 września 2020 roku [on-line]. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Warszawska, Lotnicza Akademia Wojskowa. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 200-221, bibliogr. 19 poz.

GPS ; wiarygodność ; dokładność ; ciągłość ; dostępność ; GNSS

GPS ; credibility ; accuracy ; continuity ; availability ; GNSS

2/153
Nr opisu: 0000138295   
Safety case activities in SHERPA project.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2020 vol. 14 nr 3, s. 631-636, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

SHERPA ; EGNOS ; PANSA ; CFIT ; wymogi bezpieczeństwa ; wymogi integralności ; ICAO ; ryzyko operacyjne

SHERPA ; EGNOS ; PANSA ; CFIT ; safety requirements ; integrity requirements ; ICAO ; operational hazard

3/153
Nr opisu: 0000131749
Determinanty operacyjne zastosowania RPAS (wybrane zagadnienia).
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Red. Mariusz Feltynowski. Józefów : Wydaw. CNBOP-PIB, 2019, s. 75-87, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

RPAS ; GNSS ; ATM

RPAS ; GNSS ; ATM

4/153
Nr opisu: 0000130000   
Rotorcraft in the performance based navigation international civil aviation organization implementation.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Robert Konieczka.
-Trans. Aerosp. Res. 2019 nr 1, s. 53-64, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

PBN ; ATM ; wiarygodność ; dokładność ; ciągłość ; dostępność

PBN ; ATM ; integrity ; accuracy ; continuity ; availability

5/153
Nr opisu: 0000130806   
Zarządzanie bezzałogowymi systemami latającymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.
[Aut.]: R. Kochańczyk, Andrzej Fellner.
-Prz. Polic. 2019 nr 1, s. 40-62. Punktacja MNiSW 20.000

policja ; osoby zaginione ; działania poszukiwawcze i ratunkowe ; zdalnie sterowany system lotniczy ; nawigacja podstawowa

police ; missing persons ; search and rescue mission ; Remotely Piloted Aviation System ; Base Navigation

6/153
Nr opisu: 0000126918   
Czy powszechny satelitarny system GPS jest wiarygodny w przypadku komercyjnego, operacyjnego stosowania w komunikacji powszechnej?.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Komun. Publiczna 2018 nr 3, s. 53-61, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

GPS ; wiarygodność ; dokładność ; ciągłość ; dostępność ; GNSS

GPS ; integrity ; accuracy ; continuity ; availability ; GNSS

7/153
Nr opisu: 0000124748   
Guidance for the preparation of EGNOS National Market Analysis.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2018 vol. 12 nr 2, s. 349-355, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

EGNOS ; GSA ; GNSS ; SHERPA

EGNOS ; GSA ; GNSS ; SHERPA

8/153
Nr opisu: 0000128834   
Just Culture w systemie zarządzania bezpieczeństwem.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Ewa Kałużna.
-Społ. Eduk. 2018 nr 29, s. 53-64, bibliogr.. Punktacja MNiSW 7.000

human factor ; SMS ; HFACS ; model proaktywny ; Just Culture

human factor ; SMS ; HFACS ; proactive model ; Just Culture

9/153
Nr opisu: 0000123591   
Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie.
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Uchroński, Adam Mańka.
-Komun. Publiczna 2018 nr 1, s. 49-56, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

bezpieczeństwo w transporcie ; podejście proaktywne w bezpieczeństwie ; podejście reaktywne w bezpieczeństwie ; human factor

safety in transport ; proactive attitude in safety ; reactive attitude in safety ; human factor

10/153
Nr opisu: 0000129034
Nawigacja dokładnościowa i analiza ryzyka niezbędnym elementem kształcenia kadr dla lotnictwa.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa. Aspekt kształcenia i szkolenia kadr. Red. Ryszard Bartnik, Marek Telesfor Markiewicz. Akademia Sztuki Wojennej. Kraków : Wydaw. Akademii Sztuki Wojennej, 2018, s. 154-170, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

RNAV GNSS ; PBN ; SESAR

RNAV GNSS ; PBN ; SESAR

11/153
Nr opisu: 0000128836   
PBN ICAO niezbędnym elementem zmniejszenia emisji spalin w lotnictwie.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Jarosław Paszyn.
-Społ. Eduk. 2018 nr 29, s. 139-149, bibliogr.. Punktacja MNiSW 7.000

program PBN ICAO ; ochrona środowiska

PBN ICAO program ; environmental protection

12/153
Nr opisu: 0000129029   
Program PBN ICAO w aspekcie efektywności portów lotniczych.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Paszyn.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2018 z. 122, s. 17-28, bibliogr. 27 poz.
Tytuł zeszytu: Modele, symulacja i identyfikacja na potrzeby zarządzania, kierowania i utrzymania systemów transportowych. Punktacja MNiSW 7.000

technical effectiveness of airports ; PBN ; analiza wskaźnikowa

technical effectiveness of airports ; PBN ; analysis of indicators

13/153
Nr opisu: 0000124553
Wiropłaty w implementacji PBN ICAO.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Robert Konieczka.
W: XIII Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 29 czerwca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne. Prezentacje. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 1-25
Materiały w formie prezentacji PowerPoint

wiropłat ; PBN ; nawigacja powietrzna ; zarządzanie bezpieczeństwem

rotorcraft ; PBN ; air navigation ; safety management

14/153
Nr opisu: 0000123584
Wybrane problemy implementacji PBN w lotnictwie.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne. Red. Elżbieta Dynia, Anna Marcisz-Dynia. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, s. 54-68, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

15/153
Nr opisu: 0000126179
Znaczenie polskiej globalnej transformacji zarządzania ruchem lotniczym.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Ludzie lotnictwa i miejsca pamięci. Red. Andrzej Olejko, Jerzy Kuck. Krosno : Wydaw. Armagraf, 2018, s. 113-121, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

PBN ; GNSS ; ludzie lotnictwa

PBN ; GNSS ; people of aviation

16/153
Nr opisu: 0000118846
Analyze sources of threats determining aviation events in 2015.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. Mezinarodni konference SimSchool 2017, Ostrava - Mosnov, 15. - 16. 9. 2017. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 70-82, bibliogr. 5 poz.

17/153
Nr opisu: 0000122758
EGNOS Poland market analysis in SHERPA project.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Marine navigation and safety of sea transportation. Marine navigation. 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2017, 21-23 June 2017, Poland. Conference proceedings. Ed. Adam Weintrit. Leiden : CRC Press/Balkema, 2017, s. 143-147, bibliogr. 20 poz.

18/153
Nr opisu: 0000122754   
Ewolucja nawigacji powietrznej determinuje rozwój transportu lotniczego.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2017 z. 119, s. 113-125, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Metody badań i badania aktualnych problemów transportu. Punktacja MNiSW 7.000

lotnictwo ; SHERPA ; RNAV GNSS ; nawigacja powietrzna ; PBN

aviation ; SHERPA ; RNAV GNSS ; air navigation ; PBN

19/153
Nr opisu: 0000117331
Międzynarodowa metoda PBN niezbędnym elementem ochrony środowiska w transporcie lotniczym.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Katarzyna* Chruzik, Adam Mańka.
W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie. Red. Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 198-213, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

20/153
Nr opisu: 0000118848
Model of European EGNOS national market analysis on the Polish example.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. Mezinarodni konference SimSchool 2017, Ostrava - Mosnov, 15. - 16. 9. 2017. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-69, bibliogr. 10 poz.

EGNOS ; SHERPA ; LPV GNSS ; RNP APCH ; RNAV GNSS

EGNOS ; SHERPA ; LPV GNSS ; RNP APCH ; RNAV GNSS

21/153
Nr opisu: 0000117411   
Results of aircraft positioning tests in post-processing using the GNSS.
[Aut.]: Henryk* Jafernik, Andrzej Fellner, Magda Mrozik, K. Krasuski.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2017 vol. 95, s. 67-74, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

monitorowanie trajektorii samolotów ; GPS ; metoda SPP ; dokładność ; ICAO

aircraft trajectory monitoring ; GPS ; SPP method ; accuracy ; ICAO

22/153
Nr opisu: 0000111377
An innovative method of drones marking and identification.
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 226-235, bibliogr. 7 poz.

23/153
Nr opisu: 0000107741
Application of the Global Navigation Satellite System (GNSS) in air navigation.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Space research in Poland. Report to Committee on Space Research (COSPAR) 2016. Polish Space Agency. Gdańsk : Print Gdańsk, 2016, s. 24-28, bibliogr. 12 poz.

24/153
Nr opisu: 0000107254   
Aspekty bezpieczeństwa użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka, B. Mańka.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian Gąska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 881-887, bibliogr. 6 poz.

bezpieczeństwo ; BSP ; bezzałogowy statek powietrzny ; RPAS ; zdalnie pilotowany statek powietrzny ; dron

safety ; UAV ; unmanned aerial vehicle ; RPAS ; Remotelly Piloted Aerial System ; drone

25/153
Nr opisu: 0000108706
Birds as a threat of flights safety.
[Aut.]: B. Bociąga, Piotr Czech, Andrzej Fellner, Grzegorz Sierpiński.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 16

26/153
Nr opisu: 0000112079
Concept of implementation NPA GNSS in general aviation.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, P. Uchroński.
W: International Conference of Young Scientist. GeoTerrace-2016, Lviv, 15-17.12.2016. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016, s. 21-27, bibliogr. 2 poz.

27/153
Nr opisu: 0000112080
Determination of aircraft's position using GPS data in flight tests at the military in Deblin.
[Aut.]: Henryk* Jafernik, Andrzej Fellner, K. Krasucki, Magda Mrozik.
W: International Conference of Young Scientist. GeoTerrace-2016, Lviv, 15-17.12.2016. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016, s. 17-20, bibliogr. 3 poz.

28/153
Nr opisu: 0000107481   
Drony - bezpieczeństwo i zagrożenia.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka, R. Fellner.
-Komun. Publiczna 2016 nr 1, s. 35-40, bibliogr. 10 poz.

bezzałogowy statek powietrzny ; dron ; bezpieczeństwo użytkowania ; zastosowanie

unmanned aerial vehicle ; drone ; safety of operational use ; application

29/153
Nr opisu: 0000108707
Exploitation of the aircraft and the airline failures.
[Aut.]: B. Bociąga, Piotr Czech, Andrzej Fellner, Grzegorz Sierpiński.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 17

30/153
Nr opisu: 0000106394   
Implementation of satellite techniques in the air transport.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Rep. Geod. Geoinformat. 2016 vol. 100 iss. 1, s. 39-53, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

lotnictwo ; transport powietrzny ; system satelitarny ; techniki satelitarne ; PBN ; GNSS ; SHERPA ; HEDGE

aviation ; air transport ; satellite system ; satellite techniques ; PBN ; GNSS ; SHERPA ; HEDGE

31/153
Nr opisu: 0000115663   
Innowacyjność portów lotniczych i lotnisk w polityce transportowej Unii Europejskiej.
[Aut.]: Tomasz* Balcerzak, Andrzej Fellner.
-Rev. Eur. Derecho Naveg. Marit. Aeronaut. 2016 no. 33, s. 186-195, bibliogr. 31 poz.

innowacyjność ; polityka transportowa ; polityka lotnicza ; port lotniczy ; lotnisko

innovation ; transport policy ; aviation policy ; airport

32/153
Nr opisu: 0000111374
Legal changes in the scope of the common basic standards on aviation security.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 50-68, bibliogr. 4 poz.

33/153
Nr opisu: 0000112656
Meteorologia w transporcie.
[Aut.]: Henryk* Jafernik, Andrzej Fellner, R. Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 321 s., bibliogr. 63 poz.
Skrypt nr 2567

meteorologia ; transport lotniczy

meteorology ; air transport

34/153
Nr opisu: 0000106820
Nawigacja powietrzna w zarysie.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 243 s., bibliogr. 79 poz.
Skrypt nr 2562

nawigacja powietrzna ; mapa lotnicza ; zadanie nawigacyjne ; parametry nawigacyjne ; nawigacyjny trójkąt prędkości

air navigation ; air map ; navigation duty ; navigation parameters ; triangle of velocities

35/153
Nr opisu: 0000105806   
Platforma bezpieczeństwa transportu Polski.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Andrzej Fellner.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 90, s. 25-36, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

bezpieczeństwo transportu ; kultura bezpieczeństwa ; system zarządzania bezpieczeństwem ; zarządzanie ryzykiem

transport safety ; safety culture ; safety management system ; risk management

36/153
Nr opisu: 0000105808   
Pre-flight validation RNAV GNSS approach procedures for EPKT in "EGNOS APV Mielec Project".
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Eugeniusz Piechoczek.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 90, s. 37-46, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

potwierdzenie lotu ; GNSS ; lotnictwo ; RNAV ; nawigacja satelitarna

flight validation ; GNSS ; aviation ; RNAV ; satellite navigation

37/153
Nr opisu: 0000105803
Problemy prawne realizacji koncepcji zarządzania ruchem lotniczym wykorzystujące nawigację satelitarną.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i technologie. Red. Elżbieta Dynia, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 137-138, bibliogr. 15 poz.

38/153
Nr opisu: 0000111375
RNAV GNSS approach as the essential element of the air simulator training.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 184-206, bibliogr. 4 poz.

39/153
Nr opisu: 0000112225   
RNAV GNSS flight validation approach procedures for EPKT RWY27.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Eugeniusz Piechoczek, R. Fellner.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 93, s. 5-11, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

potwierdzenie lotu ; GNSS ; lotnictwo ; RNAV ; nawigacja satelitarna

flight validation ; GNSS ; aviation ; RNAV ; satellite navigation

40/153
Nr opisu: 0000110154
System EGNOS - element wspierający zarządzanie kryzysowe.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wybrane problemy planowania i zarządzania w warunkach kryzysowych. Pod red. M. Maciejewski, T. Walczykiewicz, M. Kwiecień. Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 53-67, bibliogr. 4 poz.

41/153
Nr opisu: 0000111976
The evolution of the air navigation is determining development of every airport.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego. Praca zbiorowa. Pod red. Jacka Skorupskiego. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 73-84, bibliogr. 7 poz.

42/153
Nr opisu: 0000111978
UAV reliability during monitoring critical infrastructure of the airport.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Kostur-Balcerzak.
W: Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Kwasiborskiej. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 89-99, bibliogr. 7 poz.

43/153
Nr opisu: 0000111979
Wpływ organizacji punktu kontroli bezpieczeństwa na jego przepustowość.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Wiśniewska.
W: Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Kwasiborskiej. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 101-108, bibliogr. 7 poz.

44/153
Nr opisu: 0000110456
Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk* Jafernik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 209 s., bibliogr. 80 poz.
Skrypr nr 2563

IFR ; PBN ; instrument Flight Rules ; transport lotniczy ; procedura RNAV GNSS

IFR ; PBN ; Flight Rules instrument ; air transport ; RNAV GNSS procedure

45/153
Nr opisu: 0000115451   
"Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice airport.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Probl. Transp. Logist. 2016 nr 1, s. 7-14, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

GNSS ; SHERPA ; transport powietrzny ; lotnisko

GNSS ; SHERPA ; air transport ; airport

46/153
Nr opisu: 0000104180
Analiza aktualnych metod detekcji bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 484-489, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezzałogowy statek powietrzny ; dron ; detekcja

unmanned aerial vehicle ; drone ; detection

47/153
Nr opisu: 0000104182
Analiza zagrożeń wynikających z użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka, Ilona* Mańka.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 489-491, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

dron ; bezzałogowy statek powietrzny ; użytkowanie ; analiza zagrożeń

drone ; unmanned aerial vehicle ; usage ; risk analysis

48/153
Nr opisu: 0000101496   
Business Case elementem implementacji procedur LPV GNSS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2015 z. 88, s. 37-48, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

procedura LPV ; procedura RNAV ; procedura LNAV

LPV procedure ; RNAV procedure ; LNAV procedure

49/153
Nr opisu: 0000103432   
Dostosowanie metody FMEA do wymagań branży lotniczej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2015 z. 89, s. 19-25, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

analiza ryzyka ; metoda FMEA ; liczba priorytetowa ryzyka ; wartość dopuszczalna ; transport lotniczy ; transport szynowy ; RPN

risk analysis ; FMEA method ; Risk Priority Number ; acceptable limit ; air transport ; rail transport ; RPN

50/153
Nr opisu: 0000105418
Europejski system satelitarny determinujący multimodalność transportu.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, s. 2498-2504, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

51/153
Nr opisu: 0000104529
Implementacja PBN Polska koniecznością realizacji rezolucji A36-23 ICAO w aspekcie ochrony środowiska.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój - OZE - elektroenergetyka - prawo - ochrona środowiska - ekologia - biomasa - odpady komunalne. Red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 523-539, bibliogr. 13 poz.

52/153
Nr opisu: 0000105419
Implementacja procedur poodejścia RNAV EGNOS/GNSS w ramach projektu "HEDGE".
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, s. 2505-2510, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

53/153
Nr opisu: 0000100959
Konsekwencje prawne wprowadzania systemów satelitarnych GNSS w lotnictwie.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Prawo lotnicze i technologie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych. Red. Elżbieta Dynia. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 9-24, bibliogr. 11 poz.

54/153
Nr opisu: 0000107017
Management of transport safety.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 97-107, bibliogr. 14 poz.

55/153
Nr opisu: 0000104070
Modele zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Andrzej Fellner.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, s. 307-309, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo transportu ; zarządzanie bezpieczeństwem ; zarządzanie ryzykiem

transport safety ; security management ; risk management

56/153
Nr opisu: 0000104692
Możliwości wykorzystania FMEA do analizy ryzyka w energetyce.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport. Red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski. Wojskowa Akademia Techniczna. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 369-377, bibliogr. 9 poz.

57/153
Nr opisu: 0000101473
Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami. Zespół red.: Tomasz Balcerzak, Andrzej Fellner, Radosław Fellner, Mariusz Osowski, Eugeniusz Piechoczek, Paweł Szarama, Piotr Uchroński.
Katwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2015, 528 s., bibliogr. 58 poz.

58/153
Nr opisu: 0000107735
Safety and security in transport with using UAV (DRONE).
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 109-120, bibliogr. 10 poz.

59/153
Nr opisu: 0000107738
Safety case activities in Polish National Scenario Report.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 82-96, bibliogr. 3 poz.

60/153
Nr opisu: 0000107737
The proposal validation of the precision approaches for simulators - example of Poland.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 129-140, bibliogr. 7 poz.

61/153
Nr opisu: 0000104179   
Uwzględnienie czynnika ludzkiego w analizie bezpieczeństwa procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
[Aut.]: Andrzej Fellner, M. Osowski.
-Probl. Kryminal. 2015 nr 290, s. 35-46, bibliogr. 11 poz.
Toż w jęz. ang. s. 94-103, dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c3a0f7e6-c308-4a5f-b838-89028994e58d/c/Andrzej_Fellner_-_Wersja_angielska.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

analiza ryzyka ; czynnik ludzki ; analiza bezpieczeństwa ; lotnictwo

risk analysis ; human factor ; safety case ; aviation

62/153
Nr opisu: 0000110654
Wybrane zagadnienia zarządzania portem lotniczym.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wybrane aspekty zarządzania portem lotniczym. Red. Adrian K. Siadkowski. Dąbrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 25-80, bibliogr. 28 poz.

63/153
Nr opisu: 0000104073
Zarządzanie ryzykiem w transporcie.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Andrzej Fellner.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 7311-7320, bibliogr. 5 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

transport ; bezpieczeństwo ; ryzyko ; zarządzanie ryzykiem

transport ; safety ; risk ; risk management

64/153
Nr opisu: 0000101272
Zjawisko oblodzenia w transporcie. Cz. 1, Badania właściwości hydrofobowych wybranych materiałów.
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3131-3140, bibliogr. 22 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], płyta nr 2, cz. 4

hydrofobowość ; superhydrofobowość ; oblodzenie ; problem eksploatacji zimowej ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

hydrophobicity ; superhydrophobicity ; icing ; winter operating problem ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

65/153
Nr opisu: 0000101275
Zjawisko oblodzenia w transporcie. Cz. 2, Wyniki badania właściwości hydrofobowych wybranych materiałów.
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3141-3150, bibliogr. 20 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], płyta nr 2, cz. 4

hydrofobowość ; superhydrofobowość ; oblodzenie ; problem eksploatacji zimowej ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

hydrophobicity ; superhydrophobicity ; icing ; winter operating problem ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

66/153
Nr opisu: 0000092959   
Airborne measurement system during validation of EGNOS/GNSS essential parameters in landing.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Rep. Geod. Geoinformat. 2014 vol. 96 iss. 1, s. 27-37, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

RNAV ; EGNOS/GNSS ; LPV ; potwierdzenie lotu

RNAV ; EGNOS/GNSS ; LPV ; flight validation

67/153
Nr opisu: 0000094766   
GNSS niezbędnym elementem w zarządzaniu lotniskiem i przestrzenią powietrzną.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Komun. 2014 R. 69 nr 11, s. 44-47, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

GNSS ; zarządzanie przestrzenią powietrzną ; SESAR

GNSS ; airspace management ; SESAR

68/153
Nr opisu: 0000091804   
Metoda wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla lotnisk GA.
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Kustroń-Mleczak.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2014 z. 103, s. 78-89, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

RNAV GNSS ; procedura podejścia precyzjnego ; lotnisko

RNAV GNSS ; precision approach procedure ; airport

69/153
Nr opisu: 0000091805   
Metody uwzględniania czynnika ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu transportu lotniczego.
[Aut.]: E. Kałużna, Andrzej Fellner.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2014 z. 103, s. 99-113, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

czynnik ludzki ; ergonomia ; bezpieczeństwo transportu ; transport lotniczy

human factor ; ergonomy ; transport safety ; air transport

70/153
Nr opisu: 0000094523
Podstawowa frazeologia lotnicza z wybranymi akronimami.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Jarosław Kozuba, M. Jackowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 252 s., bibliogr. 9 poz.
Skrypt nr 2537

procedura operacyjna ; lotnictwo ; radar ; kontrola obszaru ; RVSM ; RNAV GNSS ; sytuacja niebezpieczna ; frazeologia

operating procedure ; aviation ; radar ; area control ; RVSM ; RNAV GNSS ; dangerous situation ; phraseology

71/153
Nr opisu: 0000095159
Precyzyjna nawigacja obszarowa jako istotny element jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Problemy i wyzwania. Pod red. T. M. Markiewicza. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014, s. 148-157, bibliogr. 9 poz.

72/153
Nr opisu: 0000099948
Safety case jako niebędny aspekt lotniczej implementacji systemu GNSS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, J. Ćwiklak, Henryk* Jafernik, J. Biały.
W: Problemy utrzymania systemów technicznych. Materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (DVD-ROM) s.1-9, bibliogr. 9 poz.
Cyfrowe Archiwum Zimowej Szkoły Niezawodności 2

GNSS ; analiza bezpieczeństwa ; lotnictwo

GNSS ; safety case ; aviation

73/153
Nr opisu: 0000097736   
Safety case jako niezbędny aspekt lotniczej implemetnacji systemu GNSS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk* Jafernik.
-J. KONBiN 2014 nr 1, s. 23-32, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

GNSS ; analiza bezpieczeństwa ; lotnisko ; ETA ; LPV

GNSS ; safety case ; airport ; ETA ; LPV

74/153
Nr opisu: 0000092176   
Selected considerations of implementation of the GNSS.
[Aut.]: J. Cwiklak, Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk* Jafernik, J. Sledzinski.
-Geophys. Res. Abstr. 2014 vol. 16 EGU2014-9007, s. 1

75/153
Nr opisu: 0000092967
Validation of the EGNOS system in flight tests.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk* Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2014 vol. 7 iss. 1, s. 9-13, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

76/153
Nr opisu: 0000094529
Wykonywanie lotów według IFR.
[Aut.]: J. Ćwiklak, Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik, K. Kusek, R. Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 170 s., bibliogr. 47 poz.
Skrypt nr 2543

IFR ; Flight Rules ; transport lotniczy ; prawo lotnicze ; lotnictwo ; RNAV GNSS

IFR ; Flight Rules ; air transport ; air law ; aviation ; RNAV GNSS

77/153
Nr opisu: 0000091803   
Znaczenie analizy drzewa zdarzeń w wybranych aspektach implementacji systemu GBAS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2014 z. 103, s. 67-77, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

GBAS ; ruch lotniczy ; analiza bezpieczeństwa ; drzewo zdarzeń

GBAS ; air traffic ; safety analysis ; event tree

78/153
Nr opisu: 0000097622
Znaczenie publikacji elektronicznych w rozwoju naukowym nawigacji powietrznej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: W kierunku gospodarki elektronicznej - wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. T. 1, Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej. Red. Bogumiła M. Powichrowska. Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2014, s. 121-129

ruch lotniczy ; nawigacja powietrzna ; dyscyplina naukowa ; rozwój nauki ; cyfryzacja ; publikacje elektroniczna

air traffic ; air navigation ; scientific discipline ; development of science ; digitalization ; electronic publication

79/153
Nr opisu: 0000094828
Airborne measurement systems during validation of EGNOS/GNSS essential parameters in landing.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Geodezyjne technologie pomiarowe. II Międzynarodowa konferencja, Warszawa, 23-25 maja 2013 r. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 20-21, bibliogr. 2 poz.

80/153
Nr opisu: 0000088650   
Analysis of the NPA GNSS implementation in the aspect of the air transport.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2013 z. 95, s. 105-113, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

NPA ; GNSS ; EGNOS ; transport powietrzny

NPA ; GNSS ; EGNOS ; air transport

81/153
Nr opisu: 0000089886   
Ochrona środowiska w Europejskich Programach Lotniczych - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: Współczesne problemy ochrony środowiska [online]. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia, Sławomira Stelmacha. Gliwice : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2013, (plik pdf) s. 115-123, bibliogr. 16 poz.
Dostępny w Internecie: http://ago.helion.pl/docs/WPOS.pdf [dostęp 26 lutego 2014]

Europejski Program Lotniczy ; ochrona środowiska ; transport lotniczy ; lotnictwo

European Programme for Air ; environmental protection ; air transport ; aviation

82/153
Nr opisu: 0000093028
Precision approach with GNSS and bird hazard management in the aspect of air traffic management.
[Aut.]: R. Fellner, Andrzej Fellner, M. Hromadka.
W: Some actual issues of traffic and vehicle safety. Monograph. Ed. by Aleksander Sładkowski. Gliwice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2013, s. 15-50, bibliogr. 46 poz.

83/153
Nr opisu: 0000087021   
SISNET/EGNOS as a tool in crisis management.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Sulkowski, P. Tromiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2013 z. 79, s. 39-51, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie kryzysowe ; nadzwyczajne sytuacje ; straż pożarna

crisis management ; emergency situations ; fire brigade

84/153
Nr opisu: 0000086522
Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 217 s., bibliogr. 21 poz.
Skrypt nr 2512

suwak nawigacyjny ; skala logarytmiczna ; trasa lotu ; nawigacja lotnicza

navigational slide-rule ; logarithmic scale ; trace ; air navigation

85/153
Nr opisu: 0000082781
Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie europejskich programów CNS/ATM.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego /. Red. A. K. Siadkowski,A. Tomasik. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012, s. 21-30

86/153
Nr opisu: 0000072141   
The satellite based augmentation system - EGNOS for non-precision approach global navigation satellite system.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trómiński.
-Transp. Probl. 2012 t. 7 z. 1, s. 5-19, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

nawigacja satelitarna ; EGNOS ; GNSS ; GPS ; NPA

satellite navigation ; EGNOS ; GNSS ; GPS ; NPA

87/153
Nr opisu: 0000073966
Air traffic controllers training in the Air Force Academy in Dęblin.
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 26
Toż na CD-ROM

symulator lotu ; techniki symulacyjne

flight simulator ; simulation techniques

88/153
Nr opisu: 0000073955   
Air traffic controllers training in the Air Force Academy in Dęblin.
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2011 vol. 4 iss. 1, s. 18-24, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

kontroler ruchu lotniczego ; symulator ; szkolenie

air traffic controller ; simulator ; training

89/153
Nr opisu: 0000084668
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowej elementem sieci europejskiej i możliwym kierunkiem wielopoziomowego kształcenia lotniczego.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Kier. Szk. Prakt. 2011 nr 6(10), s. 18-24, bibliogr. 4 poz.

90/153
Nr opisu: 0000086856   
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej jako alternatywa kształcenia lotniczego.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Eugeniusz** Wróbel.
-Pr. Inst. Lot. 2011 nr 211, s. 68-75

lotnictwo ; kształcenie kadr ; Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ.-Wschod.

aviation ; staff education ; Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and East. Europe

91/153
Nr opisu: 0000084666
Kształcenie lotnicze w aspekcie nowych uwarunkowań prawnych.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Kier. Szk. Prakt. 2011 nr 5(9), s. 17-25, bibliogr. 16 poz.

92/153
Nr opisu: 0000083726
Lotnicza walidacja procedur LPV w ramach eksperymentalnych podejść RNAV EGNOS/GNSS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik, P. Trómiński.
W: Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji. Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4.06.2011. Wrocław : [b.w.], 2011, s. 22

93/153
Nr opisu: 0000073970
LPV flight trials in Poland.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 33
Toż na CD-ROM

EGNOS ; certyfikacja ; procedury w locie

EGNOS ; certification ; procedures in flight

94/153
Nr opisu: 0000074030   
LPV flight trials in Poland.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Modern transport telematics. 11th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2011, Katowice-Ustroń, Poland, October 19-22, 2011. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2011, s. 320-329, bibliogr. 21 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 239 1865-0929)

NPA ; GNSS ; nawigacja ; EGNOS

NPA ; GNSS ; navigation ; EGNOS

95/153
Nr opisu: 0000097804
RNAV GNSS essential step for the LUN implementation and the chance for the Polish general aviation.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Zadrąg, P. Trómiński.
W: Methods and algorithms in navigation. Marine navigation and safety of sea transportation. Eds. Adam Weintrit & Tomasz Neumann. Boca : CRC Press/Balkema, 2011, s. 199-206, bibliogr. 9 poz.

96/153
Nr opisu: 0000083430   
RNAV GNSS niezbędnym etapem implementacji LUN i szansą dla Polskiego General Aviation.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik, P. Trómiński.
-Pr. Inst. Lot. 2011 nr 211, s. 57-67

EGNOS ; GNSS ; lotnictwo

EGNOS ; GNSS ; aviation

97/153
Nr opisu: 0000073967
Simulating techniques in aviation training.
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 27
Toż na CD-ROM

techniki symulacyjne ; symulator lotu

simulation techniques ; flight simulator

98/153
Nr opisu: 0000073956   
Simulating techniques in aviation training.
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2011 vol. 4 iss. 1, s. 25-30, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

symulacja ; centrum szkoleniowe

simulation ; training centre ; aviation

99/153
Nr opisu: 0000084670   
Sisnet as a tool in crisis management.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Sulkowski, P. Trómiński.
-Apar. Bad. Dydakt. 2011 t. 16 nr 3, s. 17-26, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

100/153
Nr opisu: 0000100021
Wybrane aspekty współpracy naukowo-badawczej w procesie implementacji procedur RNAV GNSS.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: VI Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej katedr i zakładów szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa, 25-28.05.2011. Rzeszów : [b.w.], 2011, s. 16-18

101/153
Nr opisu: 0000083445
Wybrane zagadnienia z obszaru lotnictwa cywilnego. Praca zbiorowa. Red. Marta Jackowska, Andrzej Fellner.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2011

102/153
Nr opisu: 0000114336   
Alternative for Kalman filter - two dimension self-learning filter with memory.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trominski.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2010 vol. 4 nr 4, s. 429-431, bibliogr. 2 poz.

filtr Kalmana ; RTK DGPS ; GNSS ; technologia SPAN

Kalman filter ; RTK DGPS ; GNSS ; SPAN technology

103/153
Nr opisu: 0000082979
Charakterystyka RNAV GNSS w aspekcie realizowanych programów międzynarodowych: HEDGE i EGNOS APV MIELEC.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Seminarium, Mielec, 28.07.2010. Mielec : [b.w.], 2010, s. 10

104/153
Nr opisu: 0000088851   
Infrastruktura logistyczna w transporcie. Praca zbiorowa. T. 3, cz. 1: Infrastruktura liniowa - wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu. Pod red. Sylwestra Markusika. Oprac.: Andrzej Fellner, Sylwester Markusik, Jerzy Mikulski.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Sylwester** Markusik, Jerzy** Mikulski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 242 s., bibliogr.

infrastruktura wodna ; infrastruktura transportowa ; nawigacja lotnicza ; telematyka transportu

water infrastructure ; transport infrastructure ; air navigation ; transport telematics

105/153
Nr opisu: 0000089894
NPA GNSS as the essential phase and the chance for regional air transport.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek.
W: Samolot - lotnisko - samolot. Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 12-13 maja, 2010 r. Pod red. B. Jancelewicz. Kielce : PU Copus, 2010, s. 89-93, bibliogr. 1 poz.

106/153
Nr opisu: 0000067429   
NPA GNSS essential step for the lun implementation and the chance for the air regional transport.
[Aut.]: K. Banaszek, Andrzej Fellner, P. Trómiński, P. Zadrąg.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2010 vol. 3 iss. 1, s. 45-52, bibliogr. 1 poz.

transport lotniczy ; transport regionalny ; GPS ; nawigacja

air transport ; regional transport ; Global Positioning System ; navigation

107/153
Nr opisu: 0000114335   
The implementation of the EGNOS system to APV-I precision approach operations.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trominski.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2010 vol. 4 nr 1, s. 41-46

108/153
Nr opisu: 0000086877
Wybrane aspekty współpracy naukowo-badawczej w procesie certyfikacji technologii i technik satelitarnych w lotnictwie.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trómiński.
-J. Aeronaut. Integra 2010 nr 2, s. 51-59, bibliogr. 7 poz.

109/153
Nr opisu: 0000058463
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej promotorem nawigacji powietrznej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, E. Wróbel.
-J. Aeronaut. Integra 2009 nr 1, s. 9

110/153
Nr opisu: 0000090976
Centrum lotniczych karier.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Lot. Aviat. Rev. 2009 nr 1, s. 44-46, bibliogr. 1 poz.

111/153
Nr opisu: 0000056004
Concept of implementation non precision approach GNSS in polish airfield.
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński.
W: Transport systems telematics. TST'09. 9th International conference, Katowice - Ustroń, November 4-7, 2009. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2009, s. 28

NPA ; GNSS ; lotnisko

NPA ; GNSS ; airport

112/153
Nr opisu: 0000056009
Concept of implementation non precision approach GNSS in polish airfield.
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński.
W: Advances in transport systems telematics. Ed. Jerzy Mikulski. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2009, s. 59-71, bibliogr. 23 poz.

port lotniczy ; lądowanie ; SIS ; EGNOS ; NPA ; APV I ; PEGASUS ; nawigacja ; GPS

airport ; landing ; SIS ; EGNOS ; NPA ; APV I ; PEGASUS ; navigation ; GPS

113/153
Nr opisu: 0000057054
Frazeologia lotniczna dla personelu latającego.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Kozuba.
Warszawa : IT-COM, 2009, 188 s.

114/153
Nr opisu: 0000090851
Rozwój nawigacji GIS determinuje aplikacje implementacji GNSS.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Nawigacja i systemy lokalizacyjne GigaCon, Warszawa, 26.02.2009. Red. J. Śledziński. Warszawa : GigaCon, 2009, s. 3-8, bibliogr. 1 poz.

115/153
Nr opisu: 0000083731
Ryzyko kolizji statków powietrznych z ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotniska w Dęblinie.
[Aut.]: J. Ćwiklak, M. Grzegorzewski, Henryk* Jafernik, E. Krop, I. Kitowski, G. Grzywaczewski, Andrzej Fellner.
W: Niezawodność systemów antropotechnicznych. XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności. Red. T. Salamonowicz. Polska Akademia Nauk. Szczyrk : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009, s. 64-76

116/153
Nr opisu: 0000058583
System lokalizacji pojedynczego użytkownika - dostepność i ograniczenia.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Sulkowski, P. Trómiński.
Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2009, 71 s.

117/153
Nr opisu: 0000114152
The implementation of the EGNOIS system to APV-I precision approach operations.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trómiński.
W: Marine navigation and safety of sea transportation. Ed. Adam Weintrit, Thomas Neumann. London : Taylor & Francis Group, 2009, s. 127-135, bibliogr. 6 poz.

118/153
Nr opisu: 0000084352
Alternative for Kalman filter - two dimension self-learning filter with memory, implementation in State University in Chełm.
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński, J. Zając, K. Banaszek.
-Rep. Geod. 2008 no. 1 (84), s. 69-73, bibliogr. 3 poz.

119/153
Nr opisu: 0000058488
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej promotorem nawigacji powietrznej.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Komun. 2008 R. 63 nr 7/8, s. 13-18, bibliogr. 2 poz.

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ.-Wschod. ; lotnictwo ; nawigacja lotnicza ; zarządzanie ruchem

Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and East. Europe ; aviation ; air navigation ; traffic management

120/153
Nr opisu: 0000114333   
GNSS for an aviation.
[Aut.]: M. Grzegorzewski, J. Cwiklak, Henryk* Jafernik, Andrzej Fellner.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2008 vol. 2 nr 4, s. 345-350, bibliogr. 6 poz.

121/153
Nr opisu: 0000114334   
GNSS for an aviation analysis based on EUPOS and GNSS/EGNOS collocated stations in PWSZ Chelm.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Cwiklak, Henryk* Jafernik, P. Trominski, J. Zajac, K. Banaszek.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2008 vol. 2 nr 2, s. 351-356, bibliogr. 6 poz.

122/153
Nr opisu: 0000087081
GNSS for aviation analysis based on EUPOS and GNSS/EGNOS collocated stations in PWSZ Chełm.
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński.
-Atti Ist. Ital. Navig. 2008 nr 188, s. 66-70

123/153
Nr opisu: 0000090855
Podejście do lądowania EGNOS-APV-SPAN jako polska propozycja implementacji systemu SBAS w przestrzeni europejskiej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek.
W: Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych, Kielce, 14-19.05.2008. Red. B. Jancelewicz. Kielce : Targi Kielce, 2008, s. 101-102, bibliogr. 1 poz.

124/153
Nr opisu: 0000082547
The implementation of the EGNOS system to APV.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Rep. Geod. 2008 no. 1 (84), s. 31-35, bibliogr. 1 poz.

125/153
Nr opisu: 0000086652
Sieć RTK DGPS CORS-PL w Siłach Zbrojnych RP.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2007, 247 s., bibliogr. 125 poz.

126/153
Nr opisu: 0000087079   
Współpraca na niwie lotniczej systemów EUPOS i GNSS/EGNOSS na przykładzie stacji RTK DGPS w PWSZ w Chełmie.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając.
-J. Aeronaut. Integra 2007 nr 1, s. 97-103, bibliogr. 6 poz.

lotnictwo ; nawigacja lotnicza ; nawigacja satelitarna ; GNSS ; EGNOS ; EUPOS

aviation ; air navigation ; satellite navigation ; GNSS ; EGNOS ; EUPOS

127/153
Nr opisu: 0000086632
Wybrane elementy systemu CNS/ATM w ramach europejskiego planu LCIP (koncepcja jednolitego zarządzania ruchem lotniczym).
[Aut.]: W. Jaruszewski, Andrzej Fellner.
W: Lotnictwo współczesne i jego problemy: cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność. Red. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007, s. 209-227

128/153
Nr opisu: 0000086872
Akronimy lotnicze.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Fellner.
Warszawa : IT-COM, 2009, 262 s., bibliogr. 1 poz.

129/153
Nr opisu: 0000086874
EGNOS i GNSS w programie EUPOS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając.
-J. Aeronaut. Integra 2006 nr 1, s. 89-93, bibliogr. 7 poz.

130/153
Nr opisu: 0000099990
Frazeologia lotnicza. Instytut Nauk Technicznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, 377 s., bibliogr. 5 poz.

131/153
Nr opisu: 0000089888
Lotnisko PWSZ w Chełmie jako element europejskiego systemu transportowego.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając, A. Ćwikła.
W: Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy. Seminarium naukowe. Pod red. Józefa Zająca, Andrzeja Fellnera. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, s. 113-127, bibliogr. 1 poz.

132/153
Nr opisu: 0000086868
Operacje ACAS II w Europejskim Ośrodku RVSM.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Piekarniak.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2006, 247 s., bibliogr. 278 poz.

133/153
Nr opisu: 0000089891
Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy. Seminarium naukowe. Pod red. Józefa Zająca, Andrzeja Fellnera.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006

134/153
Nr opisu: 0000086741
Vademecum kontrolerów ruchu lotniczego.
[Aut.]: T. Markiewicz, Andrzej Fellner.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2005, 582 s., bibliogr. 281 poz.

135/153
Nr opisu: 0000086553
Infrastruktura naziemna i pokładowa ICAO, NATO niezbędna do planowania misji, operacji w ramach EUR RVSM (European Reduced Vertical Separation Minimum).
[Aut.]: Andrzej Fellner, M. Markiewicz.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2004, 443 s., bibliogr. 260 poz.

136/153
Nr opisu: 0000086864
Wybrane akronimy stosowane w lotnictwie. Dowództwo Sił Powietrznych.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Fellner, R. Piekarniak.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2004, 369 s., bibliogr. 5 poz.

137/153
Nr opisu: 0000105408
Podstawowe parametry systemu nawigacji satelitarnej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Piekarniak, N. Grzesik.
-Prz. Wojsk Ląd. 2003 R. 45 nr 10, s. 73-77, bibliogr. 3 poz.

138/153
Nr opisu: 0000087006
Satelitarne systemy w siłach powietrznych według planów ICAO/NATO.
[Aut.]: Andrzej Fellner, T. Markiewicz.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, 333 s., bibliogr. 98 poz.

139/153
Nr opisu: 0000086738
Zautomatyzowane systemy kontroli ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej. Wybrane problemy. Materiały do przedmiotu dla studentów zaocznych studiów magisterskich. Kierunek lotnictwo.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003, 297 s., bibliogr. 282 poz.

140/153
Nr opisu: 0000086552
Język angielski dla personelu latającego i kontrolerów ruchu lotniczego z elementami frazeologii.
[Aut.]: Andrzej Fellner, A. Koc, M. Markiewicz.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2002, 266 s., bibliogr. 5 poz.

141/153
Nr opisu: 0000087080
Systemy i pomoce nawigacyjne zalecane przez European Radionavigation Plan ICAO/NATO. Poradnik dla personelu latającego i naziemnego.
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2002, 296 s., bibliogr. 78 poz.

142/153
Nr opisu: 0000086859
Wykorzystanie dokumentów Jeppesen'a podczas planowania i wykonywania misji, operacji. Poradnik dla personelu latającego i naziemnego nawigatorskiego. Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2002, 245 s., bibliogr. 5 poz.

143/153
Nr opisu: 0000087003
Kryteria do przygotowania przyrządowego zbliżania i procedur odlotowych według zaleceń ICAO/NATO.
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2001, 241 s., bibliogr. 5 poz.

144/153
Nr opisu: 0000092174
Podejście do lądowania według stacji permanentnej RTK DGPS.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Mech. 2001 z. 56, t. 2, s. 463-470, bibliogr. 4 poz.

nawigacja ; stacja permanentna ; RTK DGPS ; technika satelitarna ; lądowanie

navigation ; permanent station ; RTK DGPS ; satellite technology ; landing

145/153
Nr opisu: 0000086743
Przygotowanie do planowania misji za pomocą suwaka Jeppesen'a.
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2001, 206 s., bibliogr. 8 poz.

146/153
Nr opisu: 0000082111
Zastosowanie samolotowych odbiorników pokładowych GPS NAVSTAR i GLONASS do prowadzenia działań bojowych. Instrukcja. Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2000, 262 s., bibliogr. 145 poz.

147/153
Nr opisu: 0000086633
Analiza systemów nawigacyjnych i koncepcja stacji permanentnych RTK DGPS dla potrzeb lotnictwa.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 1999, 180 s., bibliogr. 98 poz.

148/153
Nr opisu: 0000086634
Zastosowanie śmigłowcowych odbiorników pokładowych GPS NAVSTAR i GLONASS do prowadzenia działań bojowych.
[Aut.]: S. Ligęza, Andrzej Fellner, I. Kurdziałek.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 1999, 207 s., bibliogr. 22 poz.

149/153
Nr opisu: 0000082113
Przygotowanie do lotu według norm międzynarodowych.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Koć, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 1998, 73 s., bibliogr. 5 poz.

150/153
Nr opisu: 0000087001
System GPS NAVSTAR. Budowa, możliwości i wykorzystanie.
[Aut.]: W. Bordon, R. Bodziński, Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 1997, 246 s., bibliogr. 24 poz.

151/153
Nr opisu: 0000100929
Sieć polskich ośrodków teledetekcyjnych i permanentnych stacji DGPS w ramach programu EUREF.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk* Jafernik.
W: Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Teledetekcji Środowiska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1996, s. 10-11

teledetekcja ; technika satelitarna ; DGPS ; EUREF

remote sensing ; satellite technology ; DGPS ; EUREF

152/153
Nr opisu: 0000094793
Zastosowanie sztucznych satelitów Ziemi w nawigacji lotniczej.
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Wojsk Lot. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 1990 nr 3, s. 63-68, bibliogr. 2 poz.

153/153
Nr opisu: 0000086651
Metodyka praktycznego kształcenia na urządzeniach treningowych.
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Pyc.
Dęblin : Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, 1989, 200 s., bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie