Wynik wyszukiwania
Zapytanie: FABIAN PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000135141   
Alternative hydrophobic core in proteins - the effect of specific synergy.
[Aut.]: Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor, M. Banach, M. Ptak-Kaczor, L. Konieczny, I. Roterman.
-Symmetry 2020 vol. 12 no. 2, s. 1-22, bibliogr. 67 poz.. Impact Factor 2.645. Punktacja MNiSW 70.000

homologia ; struktura białka ; rdzeń hydrofobowy ; hydrofobowość ; synergia ; symetria sferyczna

homology ; protein structure ; hydrophobic core ; hydrophobicity ; synergy ; spherical symmetry

2/30
Nr opisu: 0000138239   
Downhill, ultrafast and fast folding proteins revised.
[Aut.]: M. Banach, Katarzyna Stąpor, L. Konieczny, Piotr Fabian, I. Roterman.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 20, s. 1-18, bibliogr. 67 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

bardzo szybkie zwijanie ; zwijanie białka ; rdzeń hydrofobowy

ultrafast folding ; protein folding ; hydrophobic core

3/30
Nr opisu: 0000132319   
Folding with active participation of water.
[Aut.]: D. Dułak, M. Gadzała, Katarzyna Stąpor, Piotr Fabian, L. Konieczny, I. Roterman-Konieczna.
W: From globular proteins to amyloids. Ed. by Irena Roterman-Konieczna. Amsterdam : Elsevier, 2020, s. 13-26, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

hydrofobowość ; rdzeń hydrofobowy ; zwijanie białka ; trzeciorzędowa struktura białka

hydrophobicity ; hydrophobic core ; protein folding ; tertiary structure of protein

4/30
Nr opisu: 0000135723   
Identification of tunnels as in potato hydrolases.
[Aut.]: M. Banach, Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor, L. Konieczny, I. Roterman.
-Bioinformation 2020 vol. 16 iss. 1, s. 21-25, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

hydrofobowość

hydrophobicity ; tunnel in protein ; submerged active center

5/30
Nr opisu: 0000139170   
Machine learning approach to automatic recognition of emotions based on bioelectrical brain activity.
[Aut.]: Krzysztof Kotowski, Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor.
W: Simulations in medicine. Computer-aided diagnostics and therapy. Red. Irena Roterman-Konieczna. Berlin : Walter de Gruyter, 2020, s. 15-34, bibliogr. 73 poz.

uczenie maszynowe ; rozpoznawanie emocji ; aktywność mózgu ; bioelektryczność

machine learning ; emotion recognition ; brain activity ; bioelectricity

6/30
Nr opisu: 0000135938   
Structure of the hydrophobic core determines the 3D protein structure - verification by single mutation proteins.
[Aut.]: M. Banach, Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor, L. Konieczny, I. Roterman.
-Biomolecules 2020 vol. 10 iss. 5, s. 1-20, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 4.082. Punktacja MNiSW 100.000

hydrofobowość ; rdzeń hydrofobowy ; struktura wtórna ; struktura superwtórna ; synergia

hydrophobicity ; hydrophobic core ; secondary structure ; super-secondary structure ; synergy

7/30
Nr opisu: 0000136481   
The status of edge strands in ferredoxin-like fold.
[Aut.]: M. Banach, Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor, L. Konieczny, M. Ptak-Kaczor, I. Roterman.
-Symmetry 2020 vol. 12 no. 6, s. 1-14, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.645. Punktacja MNiSW 70.000

hydrofobowość ; rdzeń hydrofobowy ; synergia ; symetria ; nić beta ; harmonijka beta ; brzegowa nić beta

hydrophobicity ; hydrophobic core ; synergy ; symmetry ; beta-strand ; beta-sheet ; edge beta-strand

8/30
Nr opisu: 0000136476   
The structure of amyloid versus the structure of globular proteins.
[Aut.]: Piotr Fabian, M. Banach, Katarzyna Stąpor, L. Konieczny, M. Ptak-Kaczor, I. Roterman.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 13, s. 1-19, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

amyloid ; rdzeń hydrofobowy ; synergia ; zewnętrzne pole siłowe ; entropia

amyloid ; hydrophobic core ; synergy ; external force field ; entropy

9/30
Nr opisu: 0000132057   
Different synergy in amyloids and biologically active forms of proteins.
[Aut.]: Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor, M. Banach, M. Ptak-Kaczor, L. Konieczny, I. Roterman.
-Int. J. Mol. Sci. 2019 vol. 20 iss. 18, art. no. 4436 s. 1-17, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

amyloid ; pole siłowe ; niepoprawne fałdowanie ; struktura wtórna ; alfa-synukleina

amyloid ; force field ; misfolding ; secondary structure ; alpha-synuclein ; V domain of the immunoglobulin G light chain

10/30
Nr opisu: 0000124605
Machine learning methods for the protein fold recognition problem.
[Aut.]: Katarzyna Stąpor, I. Roterman-Konieczna, Piotr Fabian.
W: Machine learning paradigms. Advances in data analytics. Eds.: G. Tsihrintzis, D. Sotiropoulos, L. Jain. Cham : Springer, 2018, s. 101-127, bibliogr. 77 poz. (Intelligent Systems Reference Library ; vol. 149 1868-4394). Punktacja MNiSW 20.000

nadzorowany algorytm uczenia się ; klasyfikator ; cecha ; rozpoznawanie klasy ufałdowania białka

supervised learning algorithm ; classifier ; feature ; protein fold recognition

11/30
Nr opisu: 0000121125   
Developing an SVM classifier for extended ES protein structure prediction.
[Aut.]: Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor.
W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 3-6, 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Piscataway : IEEE, 2017, s. 169-172, bibliogr. 8 poz. (Annals of Computer Science and Information Systems ; vol. 11 2300-5963)

system informacyjny ; białka

information system ; proteins

12/30
Nr opisu: 0000113704   
Application of sparse linear discriminant analysis for prediction of protein-protein interactions.
[Aut.]: Katarzyna Stąpor, Piotr Fabian.
-Inform. Syst. Manag. 2016 vol. 5 no. 1, s. 109-118, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sparse discriminant analysis ; feature selection ; protein-protein interaction

13/30
Nr opisu: 0000110278
Classification of protein interactions based on sparse discriminant analysis and energetic features.
[Aut.]: Katarzyna Stąpor, Piotr Fabian.
W: Computer information systems and industrial management. 15th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2016, Vilnius, Lithuania, September 14-16, 2016, Proceedings. Eds.: Khalid Saeed, Władysław Homenda. Berlin : Springer, 2016, s. 530-537, bibliogr. 14 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9842 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

analiza dyskryminacyjna ; selekcja cech ; interakcja białko-białko

sparse discriminant analysis ; feature selection ; protein-protein interaction

14/30
Nr opisu: 0000113699   
Heteroscedastic discriminant analysis combined with feature selection for credit scoring.
[Aut.]: Katarzyna Stąpor, Tomasz Smolarczyk, Piotr Fabian.
-Stat. Transit. 2016 vol. 17 no. 2, s. 265-280, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

heteroscedastic discriminant analysis ; feature subset selection ; variable importance ; credit scoring model

15/30
Nr opisu: 0000113714
A method of predicting the secondary protein structure based on dictionaries.
[Aut.]: I. Roterman-Konieczna, Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor.
-Bio-Algorithms and Med-Sys. 2015 vol. 11 iss. 3, s. 163-170. Punktacja MNiSW 8.000

przewidywanie struktury drugorzędowej białka ; słownik statystyczny ; kod strukturalny

protein secondary structure prediction ; statistical dictionary ; structural code

16/30
Nr opisu: 0000099491   
Statistical dictionaries for hypothetical in silico model of the early-stage intermediate in protein folding.
[Aut.]: B. Kalinowska, Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor, I. Roterman.
-J. Comput. Aided Mol. Design 2015 vol. 29 iss. 7, s. 609-618, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.199. Punktacja MNiSW 35.000

proces składania ; etap wczesnego fałdowania ; predykowalność struktur pośrednich ; proces fałdowania ; symulacja procesu fałdowania

folding process ; early stage folding ; folding intermediate ; structure predictability ; folding simulation

17/30
Nr opisu: 0000091742   
Dictionary supported protein secondary structure prediction.
[Aut.]: Piotr Fabian, Katarzyna Stąpor.
-Stud. Informat. 2014 vol. 35 nr 1, s. 57-68, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

białko ; przewidywanie struktury drugorzędowej

protein ; secondary structure prediction

18/30
Nr opisu: 0000070777   
Automatyczna korekcja zdjęć dokumentów.
[Aut.]: Piotr Fabian, J. Olearczyk.
-Stud. Informat. 2012 vol. 33 nr 1, 119-128, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

korekcja geometrii ; korekcja oświetlenia ; skanowanie

geometry correction ; lighting correction ; scanning

19/30
Nr opisu: 0000056648
Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Zbigniew** Czech, Sebastian Deorowicz, Piotr Fabian.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 225 s., bibliogr.
Skrypt nr 2450

algorytm ; struktura danych ; matematyka dyskretna

algorithm ; data structure ; discrete mathematics

20/30
Nr opisu: 0000027930
Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Zbigniew** Czech, Sebastian Deorowicz, Piotr Fabian.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 231 s., bibliogr.
Skrypt nr 2400

matematyka dyskretna ; algorytm ; algorytm zachłanny ; struktura danych ; algorytm grafowy

discrete mathematics ; algorithm ; greedy algorithm ; data structure ; graph algorithm

21/30
Nr opisu: 0000021564
Metody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych.
[Aut.]: Piotr Fabian, Piotr Brzoza, Ryszard* Winiarczyk.
W: Nowe technologie sieci komputerowych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Stefana Węgrzyna, Lecha Znamirowskiego, Tadeusza Czachórskiego, Stanisława Kozielskiego. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 523-530, bibliogr. 5 poz.

wyszukiwanie informacji ; dostępność informacji ; niewidomi ; niepełnosprawność ; standard DAISY ; HTML ; LaTeX ; MathML2.0 ; alfabet Braille'a ; interfejs akustyczny

information retrieval ; information availability ; blind ; disability ; DAISY standard ; HTML ; LaTeX ; MathML2.0 ; Braille ; acoustic interface

22/30
Nr opisu: 0000014130   
Wybrane cechy sygnału mowy w procesie interakcji głosowej z komputerem w języku polskim. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr Fabian.
Gliwice, 2004, 139 s., bibliogr. 66 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

23/30
Nr opisu: 0000002791
Efektywność rozpoznawania mowy w zależności od rozmiaru danych wzorcowych.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Stud. Informat. 2003 vol. 24 nr 1, s. 25-33, bibliogr. 6 poz.

24/30
Nr opisu: 0000007840
Wybór jednostek elementarnych dla systemu syntezy mowy.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Stud. Informat. 2003 vol. 24 nr 4, s. 29-38, bibliogr. 9 poz.

25/30
Nr opisu: 0000000640
Teoretyczne podstawy zastosowań ukrytego modelu Markowa do rozpoznawania wzorców.
[Aut.]: Piotr Fabian, Jacek Szedel.
-Stud. Informat. 2002 vol. 23 nr 4, s. 301-328, bibliogr. 12 poz.

26/30
Nr opisu: 0000003368
Animacja postaci w systemie wizualizacji języka migowego.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Stud. Informat. 2001 vol. 22 nr 4, s. 183-193, bibliogr. 8 poz.

27/30
Nr opisu: 0000003114   
System rozpoznawania mowy w sieci lokalnej.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Zesz. Nauk. PŚl., Informat. 1999 z. 37, s. 163-174, bibliogr. 6 poz.

28/30
Nr opisu: 0000025272
Systemy operacyjne i języki obliczeń równoległych. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Zbigniew** Czech, Piotr Fabian, Wojciech* Mikanik, Bożena Wieczorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 126 s., bibliogr.
(Skrypt ; [Politechnika Śląska] nr 2121 0434-0825)

29/30
Nr opisu: 0000035274
Kompresja sygnału mowy.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Zesz. Nauk. PŚl., Informat. 1996 z. 31, s. 21-44, bibliogr. 18 poz.

30/30
Nr opisu: 0000036278
Speech recognition based on linear prediction coefficients.
[Aut.]: Piotr Fabian.
W: Workshop on Design Methodologies for Signal Processing. Proceedings, Zakopane, Poland, 29-30 August 1996. Gliwice : Institute of Electronics. Silesian Technical University, 1996, s. 118-123, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie