Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DZIAK JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000128105
Działalność badawcza bibliotekarzy w świetle publikacji w czasopismach naukowych.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?. Praca zbiorowa. pod red. Krystyny Jazdon. Poznań : Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s. 45-54, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej ; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu nr 33 0860-1933). Punktacja MNiSW 20.000

badania naukowe ; bibliotekoznawstwo ; biblioteka naukowa ; czasopismo naukowe ; współpraca naukowa

scientific research ; librarianship ; scientific library ; scientific journal ; scientific cooperation

2/20
Nr opisu: 0000124440   
Konferencja "Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?" (Poznań, 25-26 października 2017 r.).
[Aut.]: Joanna Dziak.
-Nowa Bibl. 2018 nr 1, s.171-175. Punktacja MNiSW 4.000

biblioteka naukowa ; nauka ; kultura ; sprawozdanie konferencyjne

scientific library ; science ; culture ; conference report

3/20
Nr opisu: 0000107404   
Między technologią a użytkownikiem - rola bibliotekarza w społeczeństwie wiedzy.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług, Gliwice, 15-16 października 2015 r. Pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt. Gliwice : TYPO Usługi Wydaw., Jadwiga Popowska, 2015, s. 149-156, bibliogr. 11 poz.

biblioteka akademicka ; digitalizacja ; edukacja informacyjna ; społeczeństwo informacyjne

academic library ; digitalization ; information literacy ; information society

4/20
Nr opisu: 0000100228   
Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-Biblioteka i Eduk. [online] 2015 nr 7, s. 1-8, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

biblioteka akademicka ; bibliotekarz ; kwalifikacje zawodowe ; Erasmus ; staż zagraniczny ; Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

academic library ; librarian ; professional qualifications ; Erasmus ; internship abroad ; Central Library of The Silesian University of Technology

5/20
Nr opisu: 0000103449
Tracić, gonić, wykorzystać?. Zarządzanie czasem w bibliotece.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Bibliotekarz 2.0. Nowoczesność na bazie tradycji. Red. Stanisław Skórka, Michał Rogoż. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015, s. 238-247, bibliogr. 18 poz. (Biblioteka w Przestrzeni Edukacyjnej ; )

biblioteka ; organizacja pracy ; zarządzanie czasem

library ; work organization ; time management

6/20
Nr opisu: 0000107405
Udział biblioteki w procesie parametryzacji na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Joanna Dziak, Urszula Długaj, Halina* Skrzypiec.
W: Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Monografia. Red. Dagmara Bubel. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 80-88, bibliogr. 10 poz.

baza bibliograficzna ; biblioteka akademicka ; edukacja informacyjna ; parametryzacja jednostek naukowych ; wskaźnik bibliometryczny

bibliographic base ; academic library ; information education ; parametrization of the scientific units ; bibliometric indicator

7/20
Nr opisu: 0000092165
Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-Bibliotekarz 2014 nr 6, s. 30-31

kompetencje informacyjne ; technologie informacyjne ; edukacja ; cyberprzestrzeń ; sprawozdanie konferencyjne

information literacy ; information technologies ; education ; cyberspace ; conference report

8/20
Nr opisu: 0000092244   
Zasoby elektroniczne jako przedmiot edukacji informacyjnej na podstawie doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: E-ekspolozja. Narzędzia - metody - użytkownicy. Konferencja naukowa, Biblioteka Jagiellońska, 27 marca 2014 [online]. Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2014, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 5 poz.
Dostępny w Internecie: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=279900&from=publication [dostęp 27 czerwca 2014]

edukacja informacyjna ; kompetencje informacyjne ; Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

information literacy ; information competence ; Central Library of The Silesian University of Technology

9/20
Nr opisu: 0000092101
Zasoby wiedzy o e-learningu: propozycje dla bibliotekarzy.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Technologia informacyjna w służbie użytkownikowi. Red. S. Skórka, E. Piotrowska. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 151-162, bibliogr. 13 poz.

e-learning ; kształcenie zawodowe ; bibliotekarz

e-learning ; vocational education ; librarian

10/20
Nr opisu: 0000086210   
Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich - raport z badań.
[Aut.]: Joanna Dziak, E. Rozkosz, M. Karciarz, Z. Wiorogórska.
-Bibliotheca Nostra 2013 nr 1, s. 26-41, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

edukacja informacyjna ; biblioteka szkoły wyższej

information literacy ; academic library

11/20
Nr opisu: 0000086211   
Ocena efektywności edukacji informacyjnej - przyczynek do metodologii.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-Biblioteka i Eduk. [online] 2013 nr 3, s. 1-6, bibliogr. 12 poz.

biblioteka szkoły wyższej ; edukacja informacyjna ; metody badawcze ; ocena efektywności

academic library ; information literacy ; research methods ; efficiency evaluation

12/20
Nr opisu: 0000068718   
Jak szkolimy on-line?. Przysposobienie biblioteczne w nowej formie.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-EBIB Elektron. Biul. Inf. Bibl. [online] 2011 nr 2, (plik php) s. 1-6

edukacja informacyjna ; e-learning ; Moodle ; biblioteka szkoły wyższej

information literacy ; e-learning ; Moodle ; academic library

13/20
Nr opisu: 0000061164
Elementy badań marketingowych w procesie kształtowania zbiorów.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka 21. wieku, Kraków 2010. W dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego. [Dokument elektroniczny]. Red. M. Kocójowa. Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Jagielloński, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 122-127, bibliogr. 8 poz. (Seria III: ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 7 1896-3846)

14/20
Nr opisu: 0000027877   
Nie tylko pogawędki, czyli rzecz o komunikatorach.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-EBIB Elektron. Biul. Inf. Bibl. [online] 2007 nr 4, (plik php) s. 1-5, bibliogr. 7 poz.

komunikacja sieciowa ; komunikacja online ; komunikator internetowy

network communication ; online communication ; internet communicator

15/20
Nr opisu: 0000018389
Dziedzinowa współpraca bibliotek naukowych w wymiarze regionalnym - możliwości i bariery.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 21-23 września 2005 r.. Pod red. R. Gazińskiego. Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2005, s. 121-124 (Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" ; t. 2 0406-1578)

16/20
Nr opisu: 0000012046
Teoria i praktyka wymiany wydawnictw na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-Bibliotekarz 2005 nr 1, s. 18-20, bibliogr. 9 poz.

17/20
Nr opisu: 0000015775   
Wymiana wydawnictw w bibliotekach akademickich - czy ma się mieć dobrze?.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Gromadzenie zbiorów - sztuka wyboru. II Seminarium, Wrocław, 23-24 czerwca 2005. [Dokument elektroniczny]. Red.: H. Szarski, D. Dudziak, A. Uniejewska. [Wrocław] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005, (plik php) s. 1-4, bibliogr. 12 poz. (EBIB Materiały Konferencyjne ; nr 11)

18/20
Nr opisu: 0000008717
Dostępność bibliotek akademickich dla użytkowników niepełnosprawnych w kontekście inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz tworzenia Europy bez barier.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Konferencja na temat: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r.. Materiały konferencyjne. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 289-296, bibliogr. 30 poz.

biblioteka akademicka ; osoba niepełnosprawna ; dostępność

academic library ; disabled person ; accessibility

19/20
Nr opisu: 0000011281
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie gromadzenia zbiorów na przykładzie biblioteki wyższej uczelni technicznej.
[Aut.]: Joanna Dziak.
W: Usługi - aplikacje - treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red.: D. Pietruch-Reizes, W. Babika. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2004, s. 170-173, bibliogr. 11 poz. (Prace PTIN ; nr 5)

20/20
Nr opisu: 0000007394
Informacja europejska na stronach WWW bibliotek naukowych województwa śląskiego.
[Aut.]: Joanna Dziak.
-Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. 2003 t. 11 nr 4, s. 16-18, bibliogr. 9 poz.

informacja europejska ; strona WWW ; biblioteka naukowo-techniczna ; województwo śląskie

European information ; website ; scientific and technical library ; Silesian Voivodeship

stosując format:
Nowe wyszukiwanie