Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DUDA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000130708   
Architektura budynków biurowych ZUS i GOZG w Zabrzu w świetle teorii krytycznego regionalizmu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej Duda.
Gliwice, 2019, 159, [74] k., bibliogr. 85 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Marek Rostański

architektura budynków biurowych ; biurowiec ; krytyczny regionalizm ; globalizacja ; tożsamość kulturowa ; tożsamość miejsca

office buildings architecture ; office building ; critical regionalism ; globalisation ; cultural identity ; identity of place

2/21
Nr opisu: 0000126787
Architekt czterech epok.
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: Jurand Jarecki architekt. Katowice : Biblioteka Śląska, 2018, s. 59-62. Punktacja MNiSW 5.000

Jarecki Jurand ; architektura ; Katowice ; projektowanie architektoniczne

Jarecki Jurand ; architecture ; Katowice ; architectural designing

3/21
Nr opisu: 0000079091
Generacja - próba diagnozy. Siedem głosów o młodych architektach.
[Aut.]: E. Kuryłowicz, K. Pawełek, Andrzej Duda, W. Wilczyk, D. Rumiacew, M. Duda, J. Mytkowska.
-Archit. Biznes 2011 nr 6, s. 36-39

architektura współczesna ; architekt ; pracownia architektoniczna

modern architecture ; architect ; architectural studio

4/21
Nr opisu: 0000068014
Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates.
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: Pasja i pragmatyzm. Człowiek - architektura -wolność. Stefan Kuryłowicz, Ewa Kuryłowicz, Kuryłowicz & Associates = Passion & pragmatism. Man - architecture - freedom. Pod red.: E. Czyżewskiej, A. Czyżewskiego. [Bobrowiec] : Trygon Elzbieta Czyżewska, 2010, s. 330-332
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

pracownia architektoniczna ; APA Kuryłowicz & Associates ; firma projektowa

architectural studio ; APA Kuryłowicz & Associates ; design company

5/21
Nr opisu: 0000067636
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach początkiem modernizacji przestrzeni "Forum Katowic".
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010, s. 39-49, bibliogr. 4 poz.

Urząd Marszałkowski ; modernizacja przestrzeni miejskiej

Marshal Office ; modernization of city area

6/21
Nr opisu: 0000067765
Płaszczyznowa zabudowa wielorodzinna w Rudzie Śląskiej. Wybrane projekty studenckie.
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: Optymalizacja wykorzystania terenu pod nową zabudowę mieszkaniową na przykładzie miasta Ruda Śląska. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010, s. 85-98, bibliogr. 3 poz.

Ruda Śląska ; budynek wielorodzinny ; zespół mieszkalny

Ruda Śląska ; multifamily building ; housing estate

7/21
Nr opisu: 0000058170
Śląska szkoła architektury.
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: Nowoczesność w architekturze. Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009, s. 11-14, bibliogr. 3 poz.

Górny Śląsk ; architektura przemysłowa ; architektura wielkomiejska ; funkcjonalizm ; racjonalizm

Upper Silesia ; industrial architecture ; big-city architecture ; functionalism ; rationalism

8/21
Nr opisu: 0000080381
Śląska Szkoła Architektury?. Architektura na Górnym Śląsku po 1989 roku. Katalog wystawy = Silesian School of Architecture? Architecture of Upper Silesia after 1989. Exhibition catalogue.
[Aut.]: Andrzej Duda, I. Kozina, Ryszard Nakonieczny, B. Nawrocki.
Katowice : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział Katowice, 2009, 66 s.

Śląska Szkoła Architektury ; architektura Górnego Śląska ; architektura przemysłowa

Silesian School of Architecture ; architecture of Upper Silesia ; industrial architecture

9/21
Nr opisu: 0000051026
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
[Aut.]: Andrzej Duda, Henryk* Zubel.
-Archit. Mur. 2008 nr 10, s. 90-95

Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim ; projekt architektoniczny

Cultural Center in Grodzisk Mazowiecki ; architectural design

10/21
Nr opisu: 0000079029
Architektonicka tradice po roce 1989 v Polsku a v Cechach - Slezska Skola Architektury.
[Aut.]: Andrzej Duda.
-Era 21 2007 nr 6, s. 66-67

11/21
Nr opisu: 0000079011
Budynek Zbiorów i Studiów TVP SA w Warszawie.
[Aut.]: Andrzej Duda, Henryk* Zubel.
W: Galeria jednego projektu. Architektura polska początku XXI wieku. Red. U. Gołota. Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2007, s. 96-97

projekt architektoniczny ; budynek użyteczności publicznej

architectural design ; public building

12/21
Nr opisu: 0000036897
Budynek zbiorów studiów dla TVP SA w Warszawie, pasmowy układ funkcjonalno-przestrzenny - wymuszona elastyczność.
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: Nowoczesność w architekturze. Architektura pustych miejsc - Bytom. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2007, s. 77-84, bibliogr. 2 poz.

TVP SA ; Budynek Zbiorów i Studiów ; konkurs architektoniczny ; projekt architektoniczny

Polish public television ; Archives and Studios Building ; architectural competition ; architectural design

13/21
Nr opisu: 0000038927
Śląska szkoła architektury.
[Aut.]: Henryk* Zubel, Andrzej Duda.
-Archit. Biznes 2007 nr 10, s. 20-23

Śląska Szkoła Architektury ; Politechnika Śląska ; Wydział Architektury ; dydaktyka ; projekty studentów

Silesian School of Architecture ; Silesian University of Technology ; Faculty of Architecture ; didactics ; students' designs

14/21
Nr opisu: 0000024049
Uniwersalizm architektury XX w, a genius loci Górnego Śląska. Budynki biurowe ZUS i GOZG w Zabrzu i fabryka Autorobot w Gliwicach.
[Aut.]: Andrzej Duda.
W: ULAR 2. Odnowa krajobrazu miejskiego. Tożsamość miejsca w dobie globalizacji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 22-23 czerwca 2006. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2006, s. 119-123, bibliogr. 5 poz.

uniwersalizm ; architektura ; budynek biurowy ; Górny Śląsk ; rewolucja w architekturze

universalism ; architecture ; office building ; Upper Silesia ; revolution in architecture

15/21
Nr opisu: 0000079089
Community centre, Grodzisk Mazowiecki, Poland.
[Aut.]: Andrzej Duda, Henryk* Zubel.
-World Archit. 2005 nr 5, s. 78-79
Tekst równoległy w jęz. chińskim

16/21
Nr opisu: 0000079092
Autorobot w Gliwicach. Założenia architektoniczne.
[Aut.]: Andrzej Duda.
-Archit. Mur. 2004 nr 11, s. 46-47

Autorobot ; pawilon biurowy ; projekt architektoniczny

Autorobot ; office hall ; architectural design

17/21
Nr opisu: 0000079034
Gliwicka szkoła architektury, czyli jak wygrać międzynarodowy konkurs? - rozmowa z Andrzejem Dudą, wykładowcą na WAPŚ. [Rozm. Aleksandra Grzonka].
[Aut.]: Andrzej Duda.
-Archit. Mur. 2001 nr 10, s. 90-91

18/21
Nr opisu: 0000079026
Nowe oblicze Karoliny. Międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na rekultywację terenów poprzemysłowych w dzielnicy Karolina w Ostrawie.
[Aut.]: K. Cieslar, Andrzej Duda.
-Archit. Biznes 2001 nr 2, s. 37-38

19/21
Nr opisu: 0000079032
Sylwetki architektów - Andrzej Duda i Henryk Zubel - wrażliwi racjonaliści. [Rozm. Juliusz Erdman].
[Aut.]: Andrzej Duda, Henryk* Zubel, J. Erdman.
-Archit. Mur. 2000 nr 10, s. 87-88

20/21
Nr opisu: 0000080579
[Design] 38.
[Aut.]: Andrzej Duda, Jan Kubec, Jerzy** Witeczek, Henryk* Zubel.
W: Karolina 2000. Sbornik z mezinarodni ideove verejne urbanisticko-architektonicke souteze na lokalitu Karolina v Ostrave = Almanach from international idea public urbanistic-architectural competition for a locality of Karolina in Ostrava. Red. V. Bichler, J. Sedlecky. Ostrava : Repronis Ostrava, 2001, s. 43
Tekst równoległy w jęz. ang.

21/21
Nr opisu: 0000079027
Nasz ulubiony budynek. Zapomniane dziecko mistrza.
[Aut.]: Andrzej Duda, Henryk* Zubel.
-Archit. Mur. 1999 nr 8, s. 80-81

stosując format:
Nowe wyszukiwanie