Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DOLIŃSKA-WERYŃSKA DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/63
Nr opisu: 0000137137
Bariery w innowacjach społecznych. Przypadek śląskich senioralnych NGOs.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 371-390, bibliogr. 31 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 858)

innowacja społeczna ; organizacja pozarządowa ; mechanizm resentymentu ; efekt resentymentu ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; analiza jakościowa FGI

social innovation ; non-governmental organization ; ressentimental mechanism ; ressentimental effect ; morphogenetic root cause analysis ; FGI qualitative analysis

2/63
Nr opisu: 0000138410
Kreowanie i upowszechnianie wizerunku organizacji w Internecie na przykładzie senioralnych organizacji pozarządowych na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Etyczne i kulturowe determinanty zarządzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, s. 59-70, bibliogr. 14 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 544 1429-6063)

wizerunek ; komunikacja online ; senioralna organizacja pozarządowa ; senior ; kompetencje cyfrowe

image ; online communication ; senior non-governmental organization ; senior ; digital competences

3/63
Nr opisu: 0000137462
The value of innovative brands of enterprises from the MSME sector.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
W: Innovation and entrepreneurship. Theory and practice. Eds. Marcin Lis, Michał Szyszka. Berlin : Logos Verlag, 2020, s. 19-29, bibliogr. 13 poz.

marka ; marka innowacyjna ; zarządzanie innowacjami

brand ; innovative brand ; innovation management

4/63
Nr opisu: 0000135057   
Analysis of the emergence of barriers to development of social innovations. The case of senior NGOs.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 139, s. 587-606, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

innowacja społeczna ; organizacja pozarządowa ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; zogniskowany wywiad grupowy ; analiza jakościowa ; mechanizm resentymentu

social innovation ; non-governmental organization ; morphogenetic causal analysis ; focus group interview ; qualitative analysis ; ressentimental mechanism

5/63
Nr opisu: 0000131802
Bariery we wprowadzaniu innowacji w opinii absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych na Górnym Śląsku - relacja z badań focusowych.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 52

innowacje ; Górny Śląsk ; uczelnia wyższa ; uczelnia techniczna ; uczelnia ekonomiczna

innovations ; Upper Silesia ; university ; technical university ; economic university

6/63
Nr opisu: 0000133341   
Innovation and change: perspectives from the private sector in the Upper-Silesian Region.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 135, s. 61-74, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

innowacja ; innowacyjność ; zmiana ; zarządzanie innowacjami

innovation ; innovativeness ; change ; innovation management

7/63
Nr opisu: 0000135083   
Innovation as a remedy to group ressentiments inside an organization. Report from focus group interview.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 49-61, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

innowacja ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; resentyment grupowy ; morfostaza ; morfogeneza ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; analiza jakościowa

innovation ; small and medium-sized enterprises ; group ressentiment ; morphostasis ; morphogenesis ; morphogenetic causal analysis ; qualitative analysis

8/63
Nr opisu: 0000133295
Innowacja a innowacja społeczna - analizy pojęciowe.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, s. 17-25, bibliogr. 25 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 519 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

innowacja ; innowacyjność ; innowacja społeczna

innovation ; innovativeness ; social innovation

9/63
Nr opisu: 0000126119
Innowacyjna marka w sektorze MŚP.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 46

innowacyjna marka ; sektor małych i średnich przedsiębiorstw

innovative brand ; sector of small and medium enterprises

10/63
Nr opisu: 0000128337   
Marka jako wartość w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu śląskiego w opinii pracowników będących absolwentami śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 129, s. 67-80, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

marka ; marka innowacyjna ; wartość marki

brand ; innovative brand ; brand value

11/63
Nr opisu: 0000119037
Imperatyw kształcenia postaw innowacyjnych studentów i absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych w kontekście potrzeb rynku pracy.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 55

innowacja ; innowacyjność ; kompetencje innowacyjne ; rynek pracy

innovation ; innovation competence ; labor market

12/63
Nr opisu: 0000120593   
Imperatyw kształcenia postaw innowacyjnych wśród studentów i absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych w kontekście potrzeb rynku pracy.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 147-156, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; innowacyjność ; kompetencje innowacyjne ; rynek pracy

innovation ; innovation competence ; labor market

13/63
Nr opisu: 0000123729   
Innowacja, innowacyjność, innowacja społeczna - próba definiowania i typologizacji.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Wokół podstawowych zagadnień współczesności. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 59-69, bibliogr. 31 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

innowacja ; innowacyjność ; innowacja społeczna

innovation ; innovativeness ; social innovation

14/63
Nr opisu: 0000112243   
Etyka public relations - standardy zawodu specjalisty ds. public relations w Polsce.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 27-38, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

public relations ; etyka ; kodeks branżowy

public relations ; ethics ; industry code

15/63
Nr opisu: 0000110476   
Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 92, s. 31-47, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pokolenie Y ; edukacja ; rozwój pracownika ; gospodarka oparta na wiedzy

generation Y ; education ; employee development ; knowledge based economy

16/63
Nr opisu: 0000119995
Percepcja innowacji wsród przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 44

konkurencyjność gospodarki ; MŚP ; innowacyjne produkty ; innowacyjne technologie

competitiveness of economy ; SME ; innovative products ; innovative technologies

17/63
Nr opisu: 0000111255   
Percepcja innowacji wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 103-117, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; percepcja ; zarządzanie innowacjami

innovation ; perception ; innovation management

18/63
Nr opisu: 0000101765   
Branding emocjonalny w zarządzaniu wartością marki.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 129-139, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

marka ; klient ; zarządzanie marką ; branding emocjonalny

brand ; customer ; brand management ; emotional branding

19/63
Nr opisu: 0000101852
Branding emocjonalny w zarządzaniu wartością marki.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 55
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

marka ; klient ; zarządzanie marką ; branding emocjonalny

brand ; customer ; brand management ; emotional branding

20/63
Nr opisu: 0000102346
Procedura triangulacyjna w badaniach aktywności obywatelskiej oraz action research.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 114
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

aktywność obywatelska ; badanie w działaniu ; triangulacyjna procedura badawcza ; triangulacja perspektyw poznawczych ; triangulacja poziomów analizy ; metodologia mieszana

civil activity ; action research ; triangulation research procedure ; cognitive perspectives triangulation ; levels of analysis triangulation ; mixed methodology

21/63
Nr opisu: 0000101631   
The triangulation procedure in the research of civil activity and action research.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 231-245, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

aktywność obywatelska ; badanie w działaniu ; triangulacyjna procedura badawcza ; triangulacja perspektyw poznawczych ; metodologia mieszana

civil activity ; action research ; triangulation research procedure ; cognitive perspectives triangulation ; mixed methodology

22/63
Nr opisu: 0000093353   
Innowacyjne podejście do budowania relacji z klientem w opinii przedstawicieli śląskich MMŚP.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 72, s. 31-50, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klient ; zarządzanie relacjami z klientami ; CRM ; matryca potrzeb marketingowych ; marketing innowacji ; sektor MMŚP

customer ; Customer Relationship Management ; CRM ; Matrix Marketing Needs ; marketing of innovation ; MSME sector

23/63
Nr opisu: 0000094943
Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚP.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
Warszawa : Difin, 2014, 169 s., bibliogr. 147 poz.

innowacja ; otoczenie przedsiębiorstwa ; klient ; budowanie marki ; kompetencje ; małe i średnie przedsiębiorstwa

innovation ; business environment ; customer ; brand building ; competences ; small and medium enterprises

24/63
Nr opisu: 0000090079
Communication and e-communication of MSME with environment in Silesian province. Report from the stage of conceptualization and operationalization of research.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Contemporary developmental challenges. Ed. Aleksandra Kuzior. Banska Bystrica : Belianum Matej Bel University Press, 2013, s. 125-147, bibliogr. 13 poz.

25/63
Nr opisu: 0000089474
Działania w wymiarze klient.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 95-107, bibliogr.

marketing relacji ; oferta handlowa ; branding emocjonalny ; wizerunek firmy ; e-branding

relationship marketing ; commercial offer ; emotional branding ; company image ; e-branding

26/63
Nr opisu: 0000089476
Działania w wymiarze marka.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 117-132, bibliogr.

marka przedsiębiorstwa ; wizerunek firmy

corporate brand ; corporate identity

27/63
Nr opisu: 0000089475
Działania w wymiarze otoczenie.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 108-118, bibliogr.

otoczenie przedsiębiorstwa ; analiza SWOT ; komunikacja marketingowa

business environment ; SWOT analysis ; marketing communication

28/63
Nr opisu: 0000089070   
Finansowanie parlamentarnych kampanii wyborczych - specyfika polska.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 87-100, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

finansowanie partii politycznej ; kampania wyborcza ; prawo ; Polska

financing political parties ; election campaign ; law ; Poland

29/63
Nr opisu: 0000089073   
Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 101-110, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mowa ciała ; komunikacja niewerbalna ; komunikacja interpersonalna

body language ; non-verbal communication ; interpersonal communication

30/63
Nr opisu: 0000091203
Process of enterprise brand building in the view of MSME representatives in Silesian province.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 66-68, bibliogr. 4 poz.

innowacyjna marka ; e-komunikacja ; matryca potrzeb marketingowych

innovative brand ; e-communication ; matrix of marketing needs

31/63
Nr opisu: 0000089481
Słownik terminów innowacyjnego przedsiębiorcy.
[Aut.]: Piotr Weryński, Aneta Aleksander, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 168-189, bibliogr.

innowacyjność ; przedsiębiorstwo ; marketing ; rozwój przedsiębiorstwa

innovation ; enterprise ; marketing ; enterprise development

32/63
Nr opisu: 0000083256
Aksjologiczne determinanty uczestnictwa obywatelskiego w Polsce.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Wartości w świecie polityki. Red. Joanna Miluska. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2012, s. 165-177

aksjologia ; partycypacja obywatelska ; społeczeństwo obywatelskie ; życie publiczne

axiology ; civil participation ; civil society ; public life

33/63
Nr opisu: 0000080304
Diagnoza postaw śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP. Marka.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 117-136

zarządzanie marką ; promotion-mix ; kreowanie wizerunku

brand management ; promotion-mix ; image creation

34/63
Nr opisu: 0000080290
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Marka.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 49-58

marka ; wizerunek firmy ; public relations

brand ; company image ; public relations

35/63
Nr opisu: 0000074751
Kooperacja czy konkurencja?. Relacja instytucji samorządu i trzeciego sektora w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Analiza porównawcza Zabrza i Rybnika.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
W: Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 195-217, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 329)

organizacja pozarządowa ; samorząd regionalny ; wykluczenie społeczne ; Zabrze ; Rybnik ; analiza porównawcza

non-governmental organization ; local government ; social exclusion ; Zabrze ; Rybnik ; comparative analysis

36/63
Nr opisu: 0000083238
Budowanie wizerunku Fiat Auto Poland S.A. w otoczeniu społecznym.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Public relations we współczesnym świecie. Między służbą organizacji i społeczeństwu. Wybór i red. nauk. Jerzy Olędzki. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2011, s. 233-259, bibliogr. 4 poz.

public relations ; Fiat Auto Poland S.A. ; wizerunek firmy

public relations ; Fiat Auto Poland S.A. ; company image

37/63
Nr opisu: 0000083237
CSR jako narzędzie budowania marki.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Adamus-Matuszyńskiej, Renaty Maćkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 61-76 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

CSR ; marka przedsiębiorstwa ; public relations ; społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR ; corporate brand ; public relations ; corporate social responsibility

38/63
Nr opisu: 0000068186
Zinstytucjonalizowany konflikt w polskiej sferze publicznej - studium przypadku kampanii politycznej.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 291-303

sfera publiczna ; kampania polityczna ; konflikt

public sphere ; political campaign ; conflict

39/63
Nr opisu: 0000068252
Czarny public relations jako metoda ograniczająca podmiotowość obywatelską.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. "Omnes homines aequales sunt". Praca zbiorowa. T. 2. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2010, s. 82-97

public relations ; podmiotowość obywatelska

public relations ; citizen subjectivity

40/63
Nr opisu: 0000069927
O dwóch habitusach w polskiej lokalnej sferze publicznej.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 430-442

41/63
Nr opisu: 0000069924
Polska solidarna kontra Polska liberalna. Analiza w ujęciu paradygmatu konfliktowego.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce. Pod red. A. Kasińskiej-Metryki, R. Miernika. Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, s. 293-303

42/63
Nr opisu: 0000083264   
The process of creation of a political image presented with the examples of "Platforma Obywatelska" and "Prawo i Sprawiedliwość" in years 2000-2007.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Social'ni technologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Kiivs'kij Nacional'nij Universitet im. Tarasa Ševčenka, Nacional'nij Pedagogičnij Universitet im. M. Dragomanova, Odes'kij Nacional'nij Universitet im. I. I. Mečnikova Klasičnij Privatnij Universitet. Zaporìžžâ : Vidav. Klasičnogo Privatnogo Universitetu, 2010, s. 17-26, bibliogr. 12 poz. (Zbìrnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 45)

reklama polityczna ; wizerunek polityka ; elekcja

political publicity ; politician's image ; election

43/63
Nr opisu: 0000086193
Determinanty preferencji wyborczych na przykładzie elektoratu Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2000-2005.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
-Stud. Polit. Univ. Siles. 2009 t. 4/5, s. 111-135

marketing polityczny ; partia polityczna ; elektorat ; wybory

political marketing ; political party ; electorate ; election

44/63
Nr opisu: 0000083268
Europa jako wspólnota duchowa.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
-Zarz. i Eduk. 2009 nr 63, s. 17-25, bibliogr. 4 poz.

wspólnota społeczna ; Europa ; Unia Europejska ; chrześcijaństwo

social community ; Europe ; European Union ; Christianity

45/63
Nr opisu: 0000058522
Europa praw i wartości - filozofia nowoczesnej chadecji na przykładzie polskich przedstawicieli zasiadających w Parlamencie Europejskim w latach 2004-2009.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 93-100 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 222)

prawa człowieka ; wartości ; Unia Europejska ; chadecja

human rights ; values ; European Union ; Christian Democrats

46/63
Nr opisu: 0000058515
Język IV RP. Retoryka polityczna jako forma walki wyborczej.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Polityka i politycy : diagnozy - oceny - doświadczenia. Red. J. Miluska. Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009, s. 89-101 (Badania Interdyscyplinarne ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 17 1895-376X)

47/63
Nr opisu: 0000083227
Polityczne public relations w procesie kształtowania wizerunku partii politycznych na przykładzie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Mediatyzacja kampanii politycznych. Pod red. M. Kolczyńskiego, M. Mazura, S. Michalczyka. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 384-395, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2735 0208-6336)

public relations ; partia polityczna ; wizerunek partii ; Platforma Obywatelska ; Prawo i Sprawiedliwość ; marketing polityczny

public relations ; political party ; party image ; Platforma Obywatelska ; Prawo i Sprawiedliwość ; political marketing

48/63
Nr opisu: 0000083283
PR-owiec, konsultant polityczny czy spin doctor - etyczne realia polskiego marketingu politycznego.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Etyka a polityka. Red. Henryk Kretek, Rafał Riedel. Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, s. 164-171

marketing polityczny ; public relations ; partia polityczna ; spin doctor

political marketing ; public relations ; political party ; spin doctor

49/63
Nr opisu: 0000083271
Przyszłość Europy a problem wartości w wybranych dokumentach programowych polskich partii politycznych zasiadających w Parlamencie po wyborach w 2007 roku.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przegląd zagadnień. Praca zbiorowa. Pod red. C. Trosiaka. Poznań : Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009, s. 169-178, bibliogr.

partia polityczna ; Europa ; parlament ; Unia Europejska

political party ; Europe ; parliament ; European Union

50/63
Nr opisu: 0000073712
Public relations i marketing w praktyce.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 179-187, bibliogr. 13 poz.

marketing ; public relations ; wizerunek firmy

marketing ; public relations ; company image

51/63
Nr opisu: 0000074414
Public relations jako narzędzie budowania wizerunku firmy.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and some aspects of becoming of human personality. Vip. 4. Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2009, s. 173-183, bibliogr. 23 poz.

public relations ; wizerunek firmy ; tożsamość organizacyjna ; wizja przedsiębiorstwa ; misja przedsiębiorstwa

public relations ; company image ; organizational identity ; corporate vision ; corporate mission

52/63
Nr opisu: 0000058516
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w perspektywie działań public relations.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Red. S. Banaszak, K. Doktór. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009, s. 434-439

53/63
Nr opisu: 0000058491
Społeczny wizerunek organizacji na przykładzie zakładu Fiat Auto Poland w Tychach.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. R. Maćkowskiej, H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 183-194 (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

54/63
Nr opisu: 0000058282
Społeczny wizerunek partii politycznych.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, 275 s.

55/63
Nr opisu: 0000058507
Uczestnictwo wyborcze w Polsce.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 239-255, bibliogr. 44 poz.

aktywność polityczna ; wybory parlamentarne ; społeczeństwo obywatelskie

political activity ; election ; civil society

56/63
Nr opisu: 0000039914
Internet Public Relations - przedsiębiorstwo na informacyjnej autostradzie.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Fenomenologia autostrady. Aspekt socjologiczny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 172-184

57/63
Nr opisu: 0000041241
Polityczna reklama telewizyjna.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 19-31, bibliogr. 21 poz.

reklama polityczna ; reklama telewizyjna ; kampania polityczna ; komunikacja marketingowa

political publicity ; television advertising ; political campaign ; marketing communication

58/63
Nr opisu: 0000068283
Public relations w procesie kształtowania wizerunku administracji gmin.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 105-115 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

public relations ; administracja ; społeczność lokalna

public relations ; administration ; local community

59/63
Nr opisu: 0000040414
Resentyment polski wobec Holokaustu jako faktu społecznego.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny Rąb, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 305-320
Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 września 2007 r.

60/63
Nr opisu: 0000031040
Non-verbal communication as an aspect of creation of the global society.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Gromadâns'ke suspíl'stvo ta problemi stanovlennâ osobistostí. Zbírnik naukovih prac' = Civil society and aspects of becoming human personality. Collection of scientific works. Vip. 2. Krivij Ríg : Vidavnicij Dim, 2007, s. 131-138, bibliogr. 6 poz.

61/63
Nr opisu: 0000040027
Non-verbal communication as an aspect of creation of the global society.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Civil society and aspects of becoming of human personality. Collection of scientific works. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 131-139

62/63
Nr opisu: 0000040384
Non-verbal communication as an aspekt of creation of the global society.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Gromadâns'ke suspíl'stvo ta problemi stanovlennâ osobistostí. Zbírnik naukovih prac' = Civil society and aspects of becoming human personality. Collection of scientific works. Vip. 2. Krivij Ríg : Vidavnicij Dim, 2007, s. 131-139

63/63
Nr opisu: 0000028777
Proces komunikacji w strukturach organizacyjnych.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 287-294

menedżer ; komunikacja pionowa ; komunikacja pozioma

manager ; vertical communication ; horizontal communication

stosując format:
Nowe wyszukiwanie