Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DESZCZ JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000131368
Przedsięwzięcia budowlane. Uczestnicy i ich decyzje.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 212 s., bibliogr. 153 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

przedsięwzięcie budowlane ; proces projektowania ; wspomaganie podejmowania decyzji ; inwestor ; wykonawca ; analiza przyczynowo-skutkowa ; interesariusz ; ocena efektywności ; analiza wrażliwości ; wielokryterialna analiza porównawcza ; analiza ryzyka

construction project ; design process ; decision-making support ; investor ; contractor ; analysis of cause and effect ; stakeholder ; efficiency evaluation ; sensitivity analysis ; multi-criteria comparative analysis ; risk assessment

2/34
Nr opisu: 0000117207   
Planowanie jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem "risk-based thinking".
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Prz. Nauk. Inż. Kształt. Środ. 2017 vol. 26 iss. 2 (76), s. 258-265, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

risk-based thinking ; przedsięwzięcie budowlane ; zapewnienie jakości ; ryzyko ; planowanie jakości

risk-based thinking ; construction project ; quality assurance ; risk ; plan of quality

3/34
Nr opisu: 0000106996   
Wielokryterialna ocena ofert w przetargach publicznych na roboty budowlane.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Mater. Bud. 2016 nr 6, s. 99-101, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

wielokryterialna ocena ofert ; przetarg publiczny ; roboty budowlane ; kodowanie

multi-criteria offers evaluation ; public procurement ; construction work ; coding

4/34
Nr opisu: 0000097835   
Zakładowa Kontrola Produkcji w świetle zmian regulacji prawnych dotyczących wyrobów budowlanych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Mater. Bud. 2015 nr 3, s. 52-54, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zakładowa kontrola produkcji ; wyrób budowlany ; dokumentacja techniczna

factory production control ; construction product ; technical documentation

5/34
Nr opisu: 0000086866   
Admixtures effectiveness in mortars in the presence of calcareous fly ash.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał* Drewniok, Grzegorz Cygan, Joanna Deszcz.
-Roads and Bridges 2013 vol. 12 nr 2, s. 191-207, bibliogr. 12 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.. Punktacja MNiSW 11.000

ciepło hydratacji ; czas wiązania ; domieszka ; popiół lotny wapienny ; właściwości reologiczne ; zawartość powietrza

heat of hydration ; setting time ; admixture ; calcareous fly ash ; rheological properties ; air content

6/34
Nr opisu: 0000089017   
Kompetencje kierownika budowy w świetle aktualnych potrzeb rynku budowlanego.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Mag. Autostrady 2013 nr 5, s. 64-68, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kierownik budowy ; rynek budowlany ; kierowanie budową

construction manager ; construction market ; construction management

7/34
Nr opisu: 0000071180   
Adaptacja metody FMEA (Falure Mode and Effect Analysis) do celów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Mag. Autostrady 2012 nr 5, s. 58-60, bibliogr. 3 poz.

FMEA ; zarządzanie ryzykiem ; inwestycja

failure mode and effect analysis ; risk management ; investment

8/34
Nr opisu: 0000077107
Efekty działania domieszek napowietrzających w mieszankach z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Joanna Deszcz, Michał* Drewniok.
-Arch. Inst. Inż. Ląd. 2012 nr 13, s. 143-151, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na konferencji pt. "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju", Poznań - Łagów Lubuski, 26-29.09.2012. Punktacja MNiSW 1.000

domieszka napowietrzająca ; zaprawa cementowa ; popiół lotny wapienny

air-entraining admixture ; cement mortar ; calcareous fly ash

9/34
Nr opisu: 0000076195
Efekty działania domieszek napowietrzających w mieszankach z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny.
[Aut.]: Joanna Deszcz, Michał* Drewniok, Jacek Gołaszewski.
W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Elastyczne scenariusze w zrównoważonym rozwoju. Konferencja, Poznań-Łagów Lubuski, 26-29.09.0212 r.. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2012, s. 143-152 (Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej ; nr 13 1897-4007)

10/34
Nr opisu: 0000075850
The influence of high-calcium fly ash on effectiveness of concrete admixtures.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Zbigniew Giergiczny, Tomasz Ponikiewski, Joanna Deszcz, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał* Drewniok, Grzegorz Cygan.
W: Tenth International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Prague, Czech Republic, October 28-31, 2012. Supplementary papers. Farmington Hills : American Concrete Institute, 2012, s. 97-112, bibliogr. 22 poz.

zawartość powietrza ; domieszka chemiczna ; ciepło hydratacji ; popiół lotny wapienny ; reologia ; czas wiązania

air content ; chemical admixture ; heat of hydration ; calcareous fly ash ; rheology ; setting time

11/34
Nr opisu: 0000054365
Wybrane aspekty ochrony środowiska na budowie.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Inżynieria procesów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009. Materiały konferencyjne. Red. Janusz Szwabowski. Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2009, s. 149-156, bibliogr. 21 poz.

12/34
Nr opisu: 0000078965
Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej.
[Aut.]: M. Barański, J. Lustig, R. Skrzypiec, K. Gołoszkiewicz, M. Gruz, J. Gierczycka, M. Kolczyński, A. Bartoszek, Joanna Deszcz, S. Michalczyk.
W: Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej. Wybrane problemy. Pod red. M. Barańskiego. Katowice : Śląsk, 2009, s. 245-264, bibliogr. 3 poz.

13/34
Nr opisu: 0000050434
Nieprawidłowości w procesie projektowania obiektów budowlanych - analiza przypadków.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 319-326, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)

projektowanie ; obiekt budowlany ; nieprawidłowości

design ; building object ; irregularities

14/34
Nr opisu: 0000032577
Wymagania dotyczące zakładów stosujących procesy spawalnicze przy wykonywaniu stalowych konstrukcji budowlanych - stan obecny i propozycje zmian.
[Aut.]: Joanna Deszcz, J. Słania.
-Prz. Bud. 2007 nr 12, s. 43-47, bibliogr. 9 poz.

konstrukcja stalowa ; konstrukcja budowlana ; konstrukcja spawana

steel construction ; building structure ; welded construction

15/34
Nr opisu: 0000062475   
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorcy budowlanego.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Buduj z Głową [online] 2006 nr 1, s. 1

przedsiębiorstwo budowlane ; odpowiedzialność społeczna ; przepisy prawne

construction company ; social responsibility ; legal regulations

16/34
Nr opisu: 0000031469
Zakładowa kontrola produkcji w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 93-100, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)

17/34
Nr opisu: 0000075740   
Co nam przeszkadza by dobrze budować?. O nieprawidłowościach w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Buduj z Głową [online] 2005 nr 4, s. 1-3

proces inwestycyjno-budowlany ; nieprawidłowości

building-investment process ; irregularities

18/34
Nr opisu: 0000031498   
System CAPITAL jako sposób na usprawnienie zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Buduj z Głową [online] 2005 nr 2, s. 1-4

19/34
Nr opisu: 0000031508   
Wymagania dotyczące wykonywania budowlanych konstrukcji stalowych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Buduj z Głową [online] 2006 nr 2, s. 1-4

20/34
Nr opisu: 0000012047
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach budowlanych. Jakość jako element strategii i celów.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Prz. Bud. 2005 nr 1, s. 48-50, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo budowlane ; strategia ; polityka jakości

quality management ; construction company ; strategy ; quality policy

21/34
Nr opisu: 0000075733
Czynniki warunkujące skuteczność zarządzania jakością przez wykonawców procesów budowlanych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie. VI Ogólnopolskie Seminarium BUDIN 2004, Karpacz, 18-21 listopada 2004. Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 45-48, bibliogr. 2 poz.

system zarządzania jakością ; przedsiębiorstwo budowlane

quality management system ; construction company

22/34
Nr opisu: 0000077426
Jakość w edukacji - teoria i praktyka (zbiór opracowań). Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie.
[Aut.]: Joanna Deszcz, E. Kędracka, S. Jędrzejowski.
Gliwice : [b.w.], 2004, 30 s.
Materiały szkoleniowe dla uczestników konferencji zorganizowanej w dniu 23.09.2004 r. przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

23/34
Nr opisu: 0000013955
Uwarunkowania sprawnego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie budowlanym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
Gliwice, 2004, 228 s., bibliogr. 131 poz. + zał.: 25 s.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz** Szwabowski

24/34
Nr opisu: 0000031467
Wykorzystanie ocen skuteczności i efektywności w doskonaleniu systemów zarządzania jakością.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością. Materiały konferencji naukowej, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.). Pod red. T. Sikory. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 175-179, bibliogr. 3 poz.

25/34
Nr opisu: 0000077319
Control of processes in the quality management system of a construction company.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Quality and reliability in building industry. III International scientific conference, Levoca, 22-24 October 2003. Proceedings = Kvalita a spolahlivost v stavebnictve. III. medzinarodna vedecka konferencia. Technical University of Kosice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. Kosice : Technicka Univerzita v Kosicach, 2003, s. 129-134, bibliogr. 6 poz.

przedsiębiorstwo budowlane ; system zarządzania jakością ; zarządzanie przedsiębiorstwem

construction company ; quality management system ; enterprise management

26/34
Nr opisu: 0000000573   
Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Joanna Deszcz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 128 s., bibliogr. 42 poz.

27/34
Nr opisu: 0000075729
Sterowanie procesami w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Technologia i organizacja budownictwa na progu XXI wieku. Konferencja naukowo-techniczna, Puławy, 21-24 czerwca 2001 r. Referaty. Końskowola : PW "ELKO", 2001, s. 228-235, bibliogr. 1 poz.

system zarządzania jakością ; przedsiębiorstwo budowlane ; ISO 9000

quality management system ; construction company ; ISO 9000

28/34
Nr opisu: 0000031463
Doskonalenie zarządzania jako warunek rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie wodnym i morskim. Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 17-20 czerwca 1999. Referaty. T. 2. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 189-194, bibliogr. 3 poz.

29/34
Nr opisu: 0000033407   
Efektywność termorenowacji w budownictwie.
[Aut.]: Henryk** Krause, Joanna Deszcz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 353-362, bibliogr. 6 poz.

30/34
Nr opisu: 0000033405   
Komputerowe wspomaganie decyzji oceną wielokryterialną wariantowych rozwiązań.
[Aut.]: Joanna Deszcz, Jan* Madey.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 331-340, bibliogr. 11 poz.

31/34
Nr opisu: 0000047442
Propozycja wielokryterialnej oceny techniczno-ekonomicznej zastosowań materiałowych do wykonania elementów budynków.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Nowoczesne technologie budowlane. Konferencja naukowa, Gliwice, 13-15 październik 1994 r.. Katedra Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 93-100

32/34
Nr opisu: 0000075738
Wybrane zagadnienia energochłonności elementów obiektów budownictwa ogólnego.
[Aut.]: Joanna Deszcz, Andrzej** Mokrosz.
W: Zagadnienia naukowo-badawcze inżynierii procesów budowlanych. Konferencja, Wrocław-Szklarska Poręba, 6-8 czerwca 1990 r. Referaty. Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 313-317, bibliogr. 3 poz.

energochłonność ; oszczędność energii ; budownictwo

energy consumption ; energy saving ; building industry

33/34
Nr opisu: 0000063066
Usprawnienia procesu zarządzania zakładem prefabrykacji poprzez wprowadzenie systemu informatycznego.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Konferencja Naukowa Jednostek Jednoimiennych Technologii i Organizacji Budownictwa TiOB'89. Budownictwo, [Lublin - Kazimierz, 12-13.10.1989 r.]. Lublin : Dział Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1989, s. 85-90, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej ; nr 190 Budownictwo ; 32 0860-8636)

34/34
Nr opisu: 0000031460   
Analiza porównawcza wykonania ściany zewnętrznej prefabrykowanej oraz ściany murowanej z gazobetonu.
[Aut.]: Andrzej** Grabski, Joanna Kwasek, Andrzej** Mokrosz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1988 z. 68, s. 225-232, bibliogr. 2 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie