Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DANCH M
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000078292
Detecting miRNA modifications in high-throughput sequencing data.
[Aut.]: M. Danch, K. Krohn, Krzysztof Fujarewicz.
W: XVIth Gliwice Scientific Meetings, November 16-17, 2012 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2012, (plik pdf) s. 50
Dostępny w Internecie: http://www.bioinformatics.aei.polsl.pl/gsn/GSN_2012.pdf [dostęp 21 lutego 2013]

2/14
Nr opisu: 0000072252
Bioinformatics analysis of follicular (FTC) and papillary thyroid cancer (PTC) RNA-Sequencing data.
[Aut.]: Tomasz* Stokowy, B. Wojtaś, A. Pfeifer, M. Oczko-Wojciechowska, M. Świerniak, M. Danch, M. Jarząb, Krzysztof Fujarewicz, B. Jarząb.
W: Proceedings of the 5th Polish-French Conference on Cancer Biology and Therapy, Paris, 05.2011. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 24

3/14
Nr opisu: 0000008273   
Synthesis of novel oligo(primary-tertiary alkyl peroxides) via oligocondensation reactions under phase transfer catalysis conditions.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch.
-J. Appl. Polym. Sci. 2004 vol. 91 iss. 1, s. 15-21, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.021

oligomer ; środek inicjujący ; polikondensacja

oligomer ; initiator ; polycondensation

4/14
Nr opisu: 0000000933   
Nadtlenki polimeryczne - otrzymywanie, właściwości, zastosowania.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch.
-Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 9/10, s. 811-828, bibliogr. 59 poz.

5/14
Nr opisu: 0000002742
Quantitative analysis of mixtures of 1- and 2-isopropylnaphthalene and corresponding oxidation products by 1h-NMR spectroscopy.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, Jan** Zawadiak, M. Danch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 55-64, bibliogr. 10 poz.

6/14
Nr opisu: 0000007166   
Synthesis of new primary-tertiary alkyl bisperoxides br reaction of tertiary hydroperoxides with bromoalkanes in a PTC system.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch, M. Pigulla.
-Monatsh. Chem. 2001 vol. 132 iss. 7, s. 821-824, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.821

7/14
Nr opisu: 0000019764
The synthesis and properties of novel oligo-(alkyl peroxides) from di-(tertiary alkyl hydroperoxides).
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 209, bibliogr. 5 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

8/14
Nr opisu: 0000004468
An attempt towards novel oligoperoxides in the reactions of 1,4-bis (alpha-hydroperoxy-alpha-methylethyl) benzene with alkyl bromides under phase transfer catalysis.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 148

9/14
Nr opisu: 0000016032
Próby otrzymywania nowych ologonadtlenków w reakcjach 1,4-bis(1-hydroperoksy-1-metyloetylo) benzenu z bromkami alkilowymi w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 391-394, bibliogr. 6 poz.

10/14
Nr opisu: 0000016128
Quantitative analysis of the mixtures of 1- and 2-isopropylnapthalene and corresponding oxidation products by 1 H-NMR spectroscopy.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch, Mirosław** Gibas.
W: Novel trends in the application of isopropylnaphthalenes. 2nd International Symposium, Zakopane, 6-9 September 1999. Zakopane : [b.w.], 1999, s. 18

11/14
Nr opisu: 0000024593   
Synthesis of novel digomeric peroxides via condensation of dihydroperoxides with aromatic diols.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Aleksandra** Burghardt, M. Danch.
-Macromol. Chem. Phys. 1998 vol. 199 iss. 9, s. 1927-1933, bibliogr. 10 poz.

12/14
Nr opisu: 0000025274
Technologia chemiczna - procesy. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Steca.
[Aut.]: S. Anioł, Tadeusz Bieg, A. Chrobok, M. Danch, Alina** Dukowicz, Rafał** Dylewski, Mirosław** Gibas, Monika Kujawska, A. Lachowicz, Janusz* Lasota, Jerzy* Majnusz, A. Robak, J. Schlesinger, Wiesława** Specjał, Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Stec, Wiesław** Szeja, Anna** Tokarska, A. Tchórz, Ilona Wandzik, Teresa** Zaremba, Ewa* Zielińska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 262 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2126 0434-0825)

13/14
Nr opisu: 0000028130
Synteza nadtlenków oligomerycznych.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Aleksandra** Burghardt, M. Danch.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 157-160, bibliogr. 4 poz.

14/14
Nr opisu: 0000019603
Synteza oligomerycznych nadtlenków organicznych.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Aleksandra** Burghardt, M. Danch.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 371

stosując format:
Nowe wyszukiwanie