Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DŹWIGOŁ HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 219Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/219
Nr opisu: 0000138806   
The impact of the government policy on the energy efficient gap: the evidence from Ukraine.
[Aut.]: O. Lyulyov, T. Pimonenko, A. Kwilinski, Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, V. Pavlyk, Piotr Barosz.
-Energies 2021 vol. 14 iss. 2, s. 1-13, bibliogr. 68 poz. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

polityka energetyczna ; GAP ; rozwój zrównoważony ; gospodarka ekologiczna ; energia

energy policy ; GAP ; sustainable development ; green economy ; energy

2/219
Nr opisu: 0000138649
Determinants of the world investment market development in the context of global transformations.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 9109-916 bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

wzrost ekonomiczny ; rynek inwestycji ; globalna transformacja ; inwestycje portfelowe ; środowisko instytucjonalne

economic growth ; investment market ; global transformation ; portfolio investment ; institutional environment

3/219
Nr opisu: 0000137705   
Developing a research process procedure for academic and practical management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 146, s. 61-73, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

procedura badania ; metody badań ; projektowanie badania

research procedure ; research methods ; research design

4/219
Nr opisu: 0000138610
Developing a research process procedure for strategic management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Efektivnì technologìï v budìvnictvì. V Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ, Kiïv, Ukraina, 19 listopada 2020. Programa ta tezu donovidej. Kiïv : Vidavnictvo Lira-K, 2020, s. 46-48, bibliogr. 19 poz.

5/219
Nr opisu: 0000136219   
Digitalization of the EU economies and people at risk of poverty or social exclusion.
[Aut.]: A. Kwilinski, O. Vyshnevskyi, Henryk Dźwigoł.
-J. Risk Financ. Manage. 2020 vol. 13 iss. 7, s. 1-14, bibiogr. 48 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

Unia Europejska ; gospodarka cyfrowa ; digitalizacja ; ryzyko ; ubóstwo ; wykluczenie społeczne

European Union ; digital economy ; digitalization ; risk ; poverty ; social exclusion

6/219
Nr opisu: 0000134929   
Formation of global competitive enterprise environment based on Industry 4.0 concept.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, A. Kwilinski.
-Int. J. Entrep. 2020 vol. 24 iss. 1, s. 1-5, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorczość ; outsourcing ; przedsiębiorstwo międzynarodowe ; konkurencyjność międzynarodowa ; globalny łańcuch wartości

entrepreneurship ; outsourcing ; multinational company ; international competitiveness ; global value chain

7/219
Nr opisu: 0000134930   
Innovation in marketing research: quantitative and qualitative analysis.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mark. Menedz. Innov. 2020 no. 1, s. 128-135, bibliogr. 48 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

metoda ; techniki badawcze ; badanie marketnigowe ; triangulacja ; metodologia badawcza

method ; research techniques ; marketing research ; triangulation ; research methodology

8/219
Nr opisu: 0000136898   
Integrated logistics support for the life cycle of building objects.
[Aut.]: V. Ye. Marchuk, Henryk Dźwigoł.
-Intellect. Logist. Supply Chain Manag. 2020 nr 1, s. 17-25, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zintegrowane wsparcie logistyczne ; cykl życia ; obiekt budowlany ; technologia BIM ; model informacyjny ; analiza logistyczna

integrated logistical support ; life cycle ; construction object ; BIM technology ; information model ; logistic analysis

9/219
Nr opisu: 0000137355   
Interim management as a new approach to the company management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Rev. Bus. Econ. Stud. 2020 vol. 8 no. 1, s. 20-26, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie czasowe ; interim manager ; system zarządzania wiedzą ; paradygmat ; świadomość ; inteligencja

interim management ; interim manager ; knowledge management system ; paradigm ; awareness ; intelligence

10/219
Nr opisu: 0000136218   
Koncepciâ organizacnnoj restrukturizacii gornodobyvaûŝej promyŝlennosti.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Vestn. Kemer. gos. univ., Ser.: polit. sociol. èkon. nauki 2020 vol. 5 no. 2, s. 205-213, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konsolidacja ; prywatyzacja ; partnerstwo ; wynik ; nowe przedsiębiorstwo górnicze

consolidation ; privatization ; partnership ; effect ; new mining company

11/219
Nr opisu: 0000137657   
Management science versus business practice - analysis of selected aspects of the problem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 151-160, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

nauka o zarządzaniu ; metodologia ; metody badawcze ; techniki badawcze

management science ; methodology ; research methods ; research techniques

12/219
Nr opisu: 0000135877   
Manager competency assessment model in the conditions of industry 4.0.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, Radosław Miśkiewicz, A. Kwilinski.
-Entrep. Sustain. Iss. 2020 vol. 7 iss. 4, s. 2630-2644, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

Industry 4.0 ; kompetencje ; logika rozmyta ; parametr wejściowy ; parametr wyjściowy ; funkcja przynależności ; podejście zorientowane strategicznie

Industry 4.0 ; competencies ; fuzzy logic ; input parameter ; output parameter ; membership function ; strategically oriented approach

13/219
Nr opisu: 0000136658   
Methodological and empirical platform of triangulation in strategic management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Acad. Strateg. Manage. J. 2020 vol. 19 iss. 4, s. 1-8, bibliogr. 23 poz.
Special issue "Strategic Research Directions". Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie strategiczne ; obiekt strategiczny ; technika triangulacji ; wynik badań ; metody ilościowe ; metody jakościowe ; interpretacja ; walidacja ; statystyczne badanie wyrywkowe

strategic management ; strategic object ; triangulation technique ; research result ; quantitative methods ; qualitative methods ; interpretation ; validation ; statistical sampling

14/219
Nr opisu: 0000136220   
Model of entrepreneurship financial activity of the transnational company based on intellectual technology.
[Aut.]: A. Kwilinski, Henryk Dźwigoł, V. Dementyev.
-Int. J. Entrep. 2020 vol. 24 spec. iss. 1S, s. 1-5, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Entrepreneurship, Innovation Management and Sustainability. Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorczość ; krajobraz IT ; infrastruktura IT ; proces biznesowy ; model biznesowy

entrepreneurship ; IT landscape ; IT Infrastructure ; business process ; business model

15/219
Nr opisu: 0000137656   
Observation as a research method in social science.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, P. Barosz.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 141-149, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

obserwacja ; metody badawcze ; nauki społeczne ; proces badawczy

observation ; research methods ; social science ; research process

16/219
Nr opisu: 0000137778   
Pilot study in the research procedure.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Organ. Manage. 2020 nr 2, s. 5-13, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

proces badawczy ; metodologia badań ; nauka o zarządzaniu ; badania pilotażowe

research process ; research methodology ; management science ; pilot study

17/219
Nr opisu: 0000137658   
Research processes and methodological triangulation.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 161-170, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

proces badawczy ; metoda ; techniki badawcze ; metodologia triangulacyjna

research process ; methods ; research techniques ; methodological triangulation

18/219
Nr opisu: 0000137706   
Science and practice in research process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 146, s. 75-85, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

proces badawczy ; nauka o zarządzaniu ; metody badań ; techniki badawcze

research process ; management science ; research methods ; research techniques

19/219
Nr opisu: 0000137571   
Social safety of society for developing countries to meet sustainable development standards: indicators, level, strategic benchmarks (with calculations based on the case study of Ukraine).
[Aut.]: Y. Kharazishvili, A. Kwilinski, O. Grishnova, Henryk Dźwigoł.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 21, s. 1-21, bibliogr. 76 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

bezpieczeństwo socjalne ; społeczeństwo ; poziom życia ; jakość życia ; bezpieczeństwo demograficzne ; benchmark strategiczny

social safety ; society ; standard of living ; quality of life ; demographic security ; strategic benchmarks ; integral index

20/219
Nr opisu: 0000137639   
Sustainable development of the company on the basis of expert assessment of the investment strategy.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Acad. Strateg. Manage. J. 2020 vol. 19 iss. 5, s. 1-7, bibliogr. 14 poz.
Special issue "Strategic Research Directions". Punktacja MNiSW 20.000

strategia inwestycyjna ; przedsiębiorstwo ; inwestor ; decyzja strategiczna ; ocena eksperta ; plan strategiczny ; rozwój przedsiębiorstwa

investment strategy ; company ; investor ; strategic decision ; expert assessment ; strategic plan ; company development

21/219
Nr opisu: 0000135446   
The process of organizational restructuring of the company in terms of the system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 143, s. 47-70, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wymagania metodyczne ; program restrukturyzacji ; kryteria konsolidacji

methodical requirements ; restructuring programme ; consolidation criteria

22/219
Nr opisu: 0000137707   
Verification of the need to develop a tool for selecting research methods and techniques.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 146, s. 87-98, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

proces jakości ; metody badawcze ; techniki badawcze ; nauka o zarządzaniu

process quality ; research methods ; research techniques ; management science

23/219
Nr opisu: 0000129019   
An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, O. Aleinikova, Y. Umanska, N. Shmygol, Y. Pushak.
-J. Entrep. Educ. 2019 vol. 22 spec. iss. 1, s. 1-7, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Entrepreneurship: investment and innovation. Punktacja MNiSW 20.000

model przedsiębiorczości ; atrakcyjność inwestycyjna ; aparat logiki rozmytej ; infrastruktura ; system hierarchiczny ; ocena

entrepreneurship model ; investment attractiveness ; fuzzy logic apparatus ; infrastructure ; hierarchical system ; rating

24/219
Nr opisu: 0000134684
Approach to development of enterprise in changeable environment.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Functioning and development of enterprises. Contemporary challenges. Ed. Jerzy Duda, Iwona Skalna. Kraków : Wydaw. AGH, 2019, s. 141-148, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo ; usprawnianie ; zmienne środowisko ; organizacja wirtualna

enterprise ; improvement ; changeable environment ; virtual organization

25/219
Nr opisu: 0000135346   
Basic accounting aspects of amortization politik and it`s role in the process of proceeding in the fixed assets (property, plant and equipment) of food enterprises.
[Aut.]: D. Lazarenko, S. Sirenko, Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
-Ekon. Visn. Don'basu 2019 vol. 58 no. 4, s. 100-105, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przemysł spożywczy ; innowacja ; przedsiebiorstwo spożywcze ; aktywa trwałe ; księgowość ; amortyzacja

food industry ; innovation ; food enterprise ; fixed assets ; accounting ; amortization

26/219
Nr opisu: 0000128992   
Evaluation of the energy security as a component of national security of the country.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, Z. Zhyvko, Radosław Miśkiewicz, H. Pushak.
-J. Secur. Sustain. Issues 2019 vol. 8 nr 3, s. 307-317, bibliogr.. Punktacja MNiSW 70.000

bezpieczeństwo narodowe ; niezależność energetyczna ; kompleks energetyczny ; energochłonność produkcji ; bezpieczeństwo energetyczne ; zintegrowana ocena

national security ; energy independence ; energy complex ; energy intensity of production ; energy security ; integrated evaluation

27/219
Nr opisu: 0000134578   
Formation of strategic change management system at an enterprise.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, S. Shcherbak, M. Semikina, M. Vinichenko, V. Vasiuta.
-Acad. Strateg. Manage. J. 2019 vol. 18 spec. iss. 1, s. 1-8, bibliogr. 11 poz.
Special issue "Strategic Research Directions". Punktacja MNiSW 20.000

przywództwo ; zarządzanie zmianami ; potencjał ludzki ; rozwój zawodowy ; kompetencje

leadership ; change management ; human potential ; professional development ; competences

28/219
Nr opisu: 0000129259
Gospodarka rynkowa w dobie globalnych wyzwań XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wyzwania cywilizacyjne we współczesnej gospodarce. Wybrane aspekty. Red. Wojciech Drożdż, Mariola Dźwigoł-Barosz. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2019, s. 32-55, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie ; gospodarka rynkowa ; struktura sieciowa ; zarządzanie czasowe

management ; market economy ; network structure ; time management

29/219
Nr opisu: 0000135344   
Proposals for the formation of a transport and logistics cluster as an institution of regional development (on the example of Donetsk economic region).
[Aut.]: S. Ivanov, Henryk Dźwigoł, N Trushkina.
-Ekon. Visn. Don'basu 2019 vol. 58 no. 4, s. 51-60, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

klaster transportowy ; klaster logistyczny ; rozwój regionalny ; Ukraina

transport cluster ; logistic cluster ; regional development ; Ukraine

30/219
Nr opisu: 0000133029   
Research methods and techniques in new management trends: research results.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Virtual Economics 2019 vol. 2 nr 1, s. 31-48, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

proces badawczy ; triangulacja ; metoda

research process ; triangulation ; method

31/219
Nr opisu: 0000134562   
Restructuring as a determinant of systemic changes in the business development process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 136, s. 97-107, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

restrukturyzacja ; zarządzanie zmianą ; metody zarządzania

restructuring ; change management ; management methods

32/219
Nr opisu: 0000133761
Scientific research methodology in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: International Scientific-Practical Conference of Young Scientists. Build-Master-Class 2019, Kyiv, Ukraine, 27-29 November, 2019. Conference proceedings. Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Construction and Architecture, Scientific and Educational HUB for Architectural Designing and Research of Nearly Zero Energy Buildings of Knuca. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 504-505, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

badania naukowe ; metodologia badań ; metodologia zarządzania ; oryginalność badań

scientific research ; research methodology ; management methodology ; research originality

33/219
Nr opisu: 0000134873   
The concept of the system approach of the enterprise restructuring process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Virtual Economics 2019 vol. 2 nr 4, s. 46-70, bibliogr. 70 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

podejście systemowe ; przedsiębiorstwo ; proces restrukturyzacji

system approach ; enterprise ; restructuring process

34/219
Nr opisu: 0000125265
Controlling in the process of managing a modern enterprise.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, O. Bezchasnyi.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 577-585, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

35/219
Nr opisu: 0000124626   
Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 7, s. 1114-1116, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

przemysł chemiczny ; controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwo produkcyjne

chemical industry ; controlling ; enterprise management ; manufacturing company

36/219
Nr opisu: 0000131430   
Factors determining the quality of research processes in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-J. Res. Adm. Sci. 2018 vol. 7 no. 2, s. 25-31, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

metodologia ; proces badawczy ; metody badań

methodology ; research process ; research methods

37/219
Nr opisu: 0000127646   
Higher education in the era of global economy.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Macrotheme Rev. 2018 vol. 7 iss. 4, s. 48-62, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

szkolnictwo wyższe ; gospodarka światowa ; biznes

higher education ; global economy ; business

38/219
Nr opisu: 0000127093   
Interim manager: identyfikacja kompetencji kierowników do zadań specjalnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 65-72, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje interim managera ; interim manager ; kierownik do zadań specjalnych ; zarządzanie czasowe

interim manager's competencies ; interim manager ; special task manager ; interim management

39/219
Nr opisu: 0000124570
Ìnnovacìjne promislove pìdpriêmstvo u formuvannì stalogo rozvitku. Monografìâ. Za red. O. Ì. Amošì, H. Džvìgola, R. Mìškêvìča.
Kiïv : NAN Ukraïni. Ìnstitut ekonomiìki promislovostiì, 2018, 296 s.. Punktacja MNiSW 20.000

40/219
Nr opisu: 0000124568
Kìl'kìsnì metodi v procesì trìangula~3cìï ì ïh vikoristannâ v pìdpriêmstvah na neosvoênih teritorìâh.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Ìnnovacìjne promislove pìdpriêmstvo u formuvannì stalogo rozvitku. Monografìâ. Za red. O. Ì. Amošì, H. Džvìgola, R. Mìškêvìča. Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut ekonomìki promislovost~61, Akademìâ Ekonomìčnih Nauk Ukraïni. Kiïv : NAN Ukraïni. Ìnstitut ekonomiìki promislovostiì, 2018, s. 33-43, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

41/219
Nr opisu: 0000126078
Koncepcìâ buduvannâ programi restrukturizacìï pìdpriemstva.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, Radosław Miśkiewicz.
W: Structural transformations and problems of information economy formation. Collective monograph. Ed.: Pershyna Olena. Department of Economics and Business-Processes Modelling. Alfred Nobel University. New York : Yunona Publishing, 2018, s. 24-35, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

42/219
Nr opisu: 0000125892
Menedżer we współczesnych innowacyjnych przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowe zarządzanie publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Kazimierz Pająk. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018, s. 61-76, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie czasowe ; zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo innowacyjne ; menedżer

enterprise management ; interim management ; project management ; innovative enterprise ; manager

43/219
Nr opisu: 0000124183
Metody ilościowe w procesie triangulacji i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach na terenach niezagospodarowanych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Sinergetična spìvpracâ v rozv'âzannì socìl'no-ekonomìčnih problem: nauka, osvìta, praktika, 12-13 červiâ 2018 roku, m. Svâtogìrs'k, Ukraïna. VI Sympozjum naukowe "Ukraina - Polska - współpraca synergetyczna". Slov'âns'k : Vydav.B. I. Matorìna, 2018, s. 24-31, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

triangulacja ; metody ilościowe ; proces badawczy

triangulation ; quantitative methods ; research process

44/219
Nr opisu: 0000128167
Model gospodarki rynkowej w dobie globalizacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Rozvitok upravlìnnâ proektami ekonomìčnogo ta socìal'nogo sprâmuvannâ v umovah suspìl'no-polìtičnih transformacìj. Monografìâ. Za red. Oleni Alejnìkovoï. Nacìonal'na akademìâ pedagogìčnih nauk Ukraïni, DVNZ "Unìversitet menedžmentu osvìti", Navčal'no-naukovij ìnstitut menedžmentu ta psihologìï. Kiiv : Institut obdarovanoi ditini NAPN Ukraini, 2018, s. 264-276, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

innowacyjność ; zarządzanie czasowe ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; gospodarka rynkowa

innovativeness ; time management ; business management ; manager ; market economy

45/219
Nr opisu: 0000125264
Production control in the company.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, L. Firlej, A. C. Muntean.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 475-481, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

46/219
Nr opisu: 0000122888   
Quantitative methods in the triangulation process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Proceedings of the IISES Annual Conference, Sevilla, Spain, 05 - 08 March 2018. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, E-book s. 53-68, bibliogr. (International Academic Conference Proceedings ; 2336-5617). Punktacja MNiSW 5.000

metoda ; metodologia ; proces badawczy ; triangulacja ; metody ilościowe

method ; methodics ; research process ; triangulation ; quantitative methods

47/219
Nr opisu: 0000125149   
Scientific research methodology in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Financ. Credit Act.: Probl. Theory Pract. 2018 vol. 2 no. 25, s. 424-437, bibliogr. 53 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

badania naukowe ; metodologia badań ; metodologia zarządzania ; oryginalność badań

scientific research ; research methodology ; management methodology ; research originality

48/219
Nr opisu: 0000125867   
Scientific research methodology in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 117-134, bibliogr. 50 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

badania naukowe ; metodologia badań ; metodologia zarządzania

scientific research ; research methodology ; management methodology

49/219
Nr opisu: 0000127156   
Selecting methods within a research process - scientific and practical considerations.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 87-96, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

metody badawcze ; procedura ; technika

research methods ; procedure ; technique

50/219
Nr opisu: 0000128231
Supporting gender parity in order to achieve sustainable development.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz, Henryk Dźwigoł.
-Econ. Finance 2018 nr 12, s. 52-76, bibliogr. 56 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

menedżer ; dyskryminacja płciowa ; zrównoważony rozwój

manager ; gender discrimination ; sustainable development

51/219
Nr opisu: 0000122965
Untersuchungsmethodik.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku. Red. Marcin Jakubiec, Agnieszka Barcik. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018, s. 51-67, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

52/219
Nr opisu: 0000125940
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu. Uwarunkowania metodyczne i metodologiczne.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2018, 612 s., bibliogr. 615 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

proces badawczy ; metody badawcze ; techniki badawcze ; nauka o zarządzaniu

research process ; research methods ; research techniques ; management science

53/219
Nr opisu: 0000125870   
Zarządzanie czasowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 147-157, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie czasowe ; kompetencje ; organizacja

interim management ; competences ; organization

54/219
Nr opisu: 0000127094   
Zarządzanie w procesie budowy nowej organizacji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 73-83, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nowa organizacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo przyszłości ; menedżer przyszłości ; controlling

new enterprise organization ; enterprise of the future ; manager of the future ; controlling

55/219
Nr opisu: 0000122428
Audyt wiedzy w szpitalach klinicznych województwa śląskiego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Łyp.
Zabrze, 2017, 2 t. (211; 304 k.), bibliogr. 206 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Henryk Dźwigoł, dr hab. inż. Katarzyna Dohn

audyt wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; szpital kliniczny ; organizacja oparta na wiedzy

knowledge audit ; knowledge management ; clinical hospital ; knowledge based organization

56/219
Nr opisu: 0000116115
Business management - compendium.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Oxford : Alpha Science International Ltd., 2017, 84 s.. Punktacja MNiSW 20.000

57/219
Nr opisu: 0000122543
Controlling as a company management concept.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Ekon. Visn. Don'basu 2017 no. 4, s. 142-146, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

kontroling ; budżetowanie w firmie ; nowoczesna koncepcja zarządzania ; sterowanie procesami

controlling ; budgeting in the company ; modern management concept ; process control

58/219
Nr opisu: 0000134031
Kontrola zarządcza w szkole wyższej - przykład opracowania i wdrożenia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie organizacją. Koncepcje, wyzwania, perspektywy. Monografia. Wydanie jubileuszowe. Red. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk. Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 168-173, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system kontroli zarządczej ; szkoła wyższa ; wdrożenie ; Politechnika Śląska

management control system ; high school ; implementation of system ; Silesian University of Technology

59/219
Nr opisu: 0000116601   
Model of strategic identification of enterprise's organisational system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 111-124, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system organizacyjny ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; model

organizational system ; enterprise management ; model

60/219
Nr opisu: 0000117662   
Organisational structure within the process of organisation management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mark. i Rynek 2017 R. 24 nr 7, dysk optyczny (CD-ROM) s. 171-183, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

61/219
Nr opisu: 0000134702   
Review of the monograph by Józef Chmiel entitled: modern macroeconomics and dynamic economy theory. [Aut.]: Henryk Dźwigoł. -Współpraca Eur. 2017 vol. 26 nr 7, s. 59-62
[Praca recenzowana]: Modern macroeconomics and dynamic economy theory / Józef Chmiel. Warsaw 2017

62/219
Nr opisu: 0000107479
Analiza wybranych metod w procesie badawczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 200-213, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

proces badawczy ; metody ilościowe ; metoda PERT ; metoda delficka ; metoda CPM

research process ; quantitative methods ; PERT method ; Delphi method ; CPM method ; quantitative methods

63/219
Nr opisu: 0000106391   
Menedżer do zadań specjalnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 95-106, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

interim manager ; przedsiębiorczość organizacyjna ; zarządzanie czasem

interim manager ; organisational enterpreneurship ; time management

64/219
Nr opisu: 0000114324   
Modelling of restructuring process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 89-106, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

metoda kontrolingu ; budżetowanie ; organizacja

controlling method ; budgeting ; organization

65/219
Nr opisu: 0000108684   
Restructuring as tool in the process of modern enterprise development.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 115-127, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

restrukturyzacja ; zmiana organizacyjna ; typ restrukturyzacji ; zakres restrukturyzacji

restructuring ; organizational change ; restructuring type ; restructuring scope

66/219
Nr opisu: 0000134433   
Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw branży hutniczej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Radosław Miśkiewicz.
Gliwice, 2016, 240 k., bibliogr. 235 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Henryk Dźwigoł

hutnictwo ; fuzja ; przedsiębiorstwo hutnicze ; transfer wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; przemysł hutniczy ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja przedsiębiorstwa

metallurgy ; merger ; metallurgical enterprise ; knowledge transfer ; knowledge management ; steel industry ; enterprise management ; enterprise organization

67/219
Nr opisu: 0000102776      
Badanie skuteczności procesów restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Karolina Wielicka-Gańczarczyk.
Zabrze, 2015, 322 k., bibliogr. 67 poz + zał. 243 k.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Henryk Dźwigoł, dr Anna* Męczyńska

restrukturyzacja szpitali ; służba zdrowia ; system ochrony zdrowia ; szpital

hospitals restructuring ; health protection ; health care system ; hospital

68/219
Nr opisu: 0000096889
Business management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Oxford : Alpha Science International, 2015, 266 s., bibliogr. 385 poz.

69/219
Nr opisu: 0000096890
Business management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
New Delhi : Narosa Publishing House, 2015, 266 s., bibliogr. 385 poz.

70/219
Nr opisu: 0000102041      
Warsztat badawczy w naukach o zarządzaniu.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 133-142, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nauka o zarządzaniu ; metody badawcze ; proces badawczy

management science ; research methods ; research process

71/219
Nr opisu: 0000100658   
Założenia do budowy metodyki badawczej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 99-116, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

praca badawcza ; metody badawcze ; model badawczy ; nauka o zarządzaniu

research dissertation ; research methods ; research model ; management science

72/219
Nr opisu: 0000091990   
Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 93-104, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

menedżer ; zarządzanie strategiczne ; przedsiębiorstwo przyszłości ; planowanie strategiczne

manager ; strategic management ; future enterprise ; strategic planning

73/219
Nr opisu: 0000092322
Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Borsdorf : Edition Winterwork, 2014, 240 s., bibliogr. 378 poz.

74/219
Nr opisu: 0000088612
Kompetencje w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz, Henryk Dźwigoł.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 188-202, bibliogr. 21 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

kompetencje menedżerskie ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo przyszłości

managerial competences ; enterprise management ; knowledge management ; future enterprise

75/219
Nr opisu: 0000088479   
Metodyka badawcza w naukach o zarządzaniu na przykładzie wybranych metod.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 85-110, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nauka o zarządzaniu ; metoda Lider ; organizacja przedsiębiorstwa

management science ; Leader method ; business organization

76/219
Nr opisu: 0000088552   
Skuteczność procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych w województwie śląskim - koncepcja badań.
[Aut.]: Karolina Wielicka, Henryk Dźwigoł, Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 455-466, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

restrukturyzacja ; szpital ; województwo śląskie

restructuring ; hospital ; Silesian Voivodeship

77/219
Nr opisu: 0000088213
System wczesnego ostrzegania warunkiem zmian w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 271-280, bibliogr. 24 poz.

78/219
Nr opisu: 0000088599
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 262 s., bibliogr. 378 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 458)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; rozwój przedsiębiorstwa ; controlling ; struktura organizacyjna ; organizacja inteligentna ; zarządzanie zmianami

enterprise management ; development of enterprise ; controlling ; organizational structure ; intelligent organization ; changes management

79/219
Nr opisu: 0000088173
Zarządzanie strategiczne w warunkach zmian w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Monografia = Determinants, methods and strategies of development of enterprises. Red.: H. Howaniec, A. Madyda, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013, s. 49-61, bibliogr. 39 poz.

80/219
Nr opisu: 0000072160   
Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 61-82, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

publiczna wewnętrzna kontrola finansowa ; operacja finansowa ; ewidencja ; operacja gospodarcza

public internal financial control ; financial operation ; recording ; business operation

81/219
Nr opisu: 0000075029   
Model restrukturyzacji kierunkujący procesy zmian w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 248-259, bibliogr. 33 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; gospodarka oparta na wiedzy ; restrukturyzacja organizacyjna

enterprise management ; enterprise restructuring ; knowledge-based economy ; organizational restructuring

82/219
Nr opisu: 0000079419
Nowe koncepcje zarządzania. Red.: Henryk Dźwigoł, Joanna Kurowska-Pysz, Dariusz Owsiak.
Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012

83/219
Nr opisu: 0000079418
System zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania uczelnią wyższą.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowe koncepcje zarządzania. Red.: Henryk Dźwigoł, Joanna Kurowska-Pysz, Dariusz Owsiak. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 177-199 (Zarządzanie XXI wieku ; t. 3)

84/219
Nr opisu: 0000072165   
System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk Dźwigoł, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 125-139, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

szkoła wyższa ; kontrola zarządcza ; zarządzanie ryzykiem ; Politechnika Śląska

university ; management control ; risk management ; Silesian University of Technology

85/219
Nr opisu: 0000074323
Controlling finansowy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 88-101, bibliogr. 14 poz.

controlling finansowy ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; płynność finansowa

financial controlling ; enterprise management ; financial liquidity

86/219
Nr opisu: 0000066789
Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 205 s., bibliogr. 147 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 299)

kontroling ; zarządzanie ; budżetowanie ; przedsiębiorstwo

controlling ; management ; budgeting ; company

87/219
Nr opisu: 0000066659   
Organizacja przedsiębiorcza w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 41-58, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

organizacja przedsiębiorcza ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie strategiczne ; przedsiębiorczość

entrepreneurial organization ; knowledge management ; strategic management ; entrepreneurship

88/219
Nr opisu: 0000074320
System kontroli zarządczej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 73-87, bibliogr. 16 poz.

kontrola zarządcza ; zarządzanie publiczne ; zarządzanie ryzykiem

management control ; public management ; risk management

89/219
Nr opisu: 0000063079
Controlling jako system zharmonizowanych działań w sferze zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 124-136, bibliogr. 38 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; kontroling

enterprise management ; controlling

90/219
Nr opisu: 0000058114
Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 61-79, bibliogr. 41 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; kontroling

enterprise management ; controlling

91/219
Nr opisu: 0000069892
Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 1, s. 68-80

92/219
Nr opisu: 0000069893
Diagnoza systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 1, s. 80-91

93/219
Nr opisu: 0000063080
Model przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 137-148, bibliogr. 11 poz.

przedsiębiorstwo ; biznesowy model przedsiębiorstwa ; zarządzanie przedsiębiorstwem

enterprise ; business model of enterprise ; enterprise management

94/219
Nr opisu: 0000062956
Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 217 s., bibliogr. 333 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 279)

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; zarządzanie strategiczne

enterprise restructuring ; strategic management

95/219
Nr opisu: 0000079408
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 2, s. 86-102

96/219
Nr opisu: 0000085765
Uwarunkowania determinujące rozwój przedsiębiorczości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji. Pod red. M. Zielińskiego, A. Warzechy. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010, s. 13-22 (Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości ; Ekonomia ; t. 1)

97/219
Nr opisu: 0000079407
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 1, s. 80-91

98/219
Nr opisu: 0000079401
Human resource management in the process of change in an enterprise.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 362-367

99/219
Nr opisu: 0000057062   
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Organ. i Zarz. 2009 nr 2, s. 25-41, bibliogr. 27 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja organizacyjna ; obszar działalności ; podejście systemowe

mining company ; organizational restructuring ; area of activity ; system approach

100/219
Nr opisu: 0000049205
Model strategicznej diagnozy systemu organizacyjnego podstawą rozwoju przedsiębiorswa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 49-64, bibliogr. 17 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

organizacja ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie strategiczne ; diagnoza strategiczna

organization ; enterprise management ; strategic management ; strategic diagnosis

101/219
Nr opisu: 0000079396
Nauki o zarządzaniu w procesie projektowania nowoczesnej organizacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 177-185

102/219
Nr opisu: 0000076801
Organizacja przedsiębiorcza w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 35-46, bibliogr. 28 poz.

przedsiębiorczość ; zarządzanie wiedzą ; outsourcing ; zarządzanie strategiczne

entrepreneurship ; knowledge management ; outsourcing ; strategic management

103/219
Nr opisu: 0000058604
Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe wyzwania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 57-70, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorstwo XXI wieku ; globalizacja ; rozwój gospodarczy ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja

21st century enterprise ; globalization ; economic development ; business management ; organization

104/219
Nr opisu: 0000079399
The influence of organisation structure over enterprise efficiency.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 185-192

105/219
Nr opisu: 0000079393
Uwarunkowania determinujące rozwój przedsiębiorczości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 170-177

106/219
Nr opisu: 0000039289
Model diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 657-664, bibliogr. 14 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

diagnoza strategiczna ; ekwiwalentność ; metoda Lider

strategic diagnosis ; equivalence ; Leader method

107/219
Nr opisu: 0000039292
Model doskonalenia przedsiębiorstwa XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 665-674, bibliogr. 26 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

doskonalenie przedsiębiorstwa ; model oparty na wiedzy ; organizacja

enterprise development ; knowledge based model ; organization

108/219
Nr opisu: 0000039288
Organizacja globalna w procesie rozwoju.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 649-655, bibliogr. 21 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

organizacja globalna wirtualna ; elastyczność ; fraktal

virtual global organization ; flexibility ; fractal

109/219
Nr opisu: 0000073582
Organizacja globalna wirtualna w procesie rozwoju.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 64-73, bibliogr. 18 poz.

organizacja ; organizacja globalna wirtualna ; elastyczność organizacji ; technologie informatyczne

organization ; virtual global organization ; organization flexibility ; information technologies

110/219
Nr opisu: 0000037777
Problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 57-69, bibliogr. 25 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

nauka o zarządzaniu ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie organizacją gospodarczą ; zrównoważony rozwój

management science ; strategic management ; management of economic organization ; sustainable development

111/219
Nr opisu: 0000036771
Restrukturyzacja jako narzędzie w procesie budowy współczesnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 205-211, bibliogr. 22 poz.

przedsiębiorstwo ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; planowanie strategiczne ; organizacja

enterprise ; enterprise restructuring ; strategic planning ; organization

112/219
Nr opisu: 0000047810
Restrukturyzacja obszarów działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 372-380, bibliogr. 13 poz.

113/219
Nr opisu: 0000046524
Wirtualność organizacji globalnej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 46, s. 17-28, bibliogr. 20 poz.

organizacja globalna wirtualna ; wirtualność ; elastyczność organizacji ; technologie informacyjne ; orintacja na klienta

virtual global organization ; virtuality ; organization flexibility ; information technologies ; customer focus

114/219
Nr opisu: 0000032413
Budowa modelu innowacji wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 200-210, bibliogr. 17 poz.

wartość przedsiębiorstwa ; innowacyjność ; model innowacja wartości ; nowa przestrzeń rynkowa

enterprise value ; innovation ; value innovation model ; new marketspace

115/219
Nr opisu: 0000079387
Controlling in the process of production enterprise management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Process management in production systems. Eds: J. Lewandowski, I. Jałmużna. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 171-180

116/219
Nr opisu: 0000039345
Controlling jako narzędzie w procesie zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Konferencja, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. Praca zbiorowa. Pod red. Wiesława M. Grudzewskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęzków Obcych], 2007, s. 235-243, bibliogr. 13 poz.

przedsiębiorstwo ; zarządzanie ; controlling

company ; management ; controlling

117/219
Nr opisu: 0000029141
Controlling jako narzędzie wspierające proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 659- 667, bibliogr. 14 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

moduł controllingu ; wskaźnik budżetowy ; metoda regresji wielorakiej

controlling module ; budget index ; multiple regression method

118/219
Nr opisu: 0000025310
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 1, s. 36-41, bibliogr. 14 poz.

controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwo górnicze

controlling ; enterprise management ; mining enterprise

119/219
Nr opisu: 0000079390
Diagnosis of production enterprise organizational system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Process management in production systems. Eds: J. Lewandowski, I. Jałmużna. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 171-180

120/219
Nr opisu: 0000079381
Diagnoza systemu organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk, 12-14 września 2007. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2007, s. 59-69

121/219
Nr opisu: 0000079383
Koncepcja modelu przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Jan** Misztal, Henryk Dźwigoł.
W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 215-227

122/219
Nr opisu: 0000079382
Model innowacji wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk, 12-14 września 2007. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2007, s. 69-79

123/219
Nr opisu: 0000040447
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, 383 s.

124/219
Nr opisu: 0000029140
Proces budowy modelu restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 629-636, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

model restrukturyzacji ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kluczowy obszar działalności

restructuring model ; enterprise restructuring ; key activity area

125/219
Nr opisu: 0000032417
Proces diagnozy przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 375-387, bibliogr. 22 poz.

proces diagnozy przedsiębiorstwa ; zarządzanie strategiczne ; diagnoza strategiczna ; system organizacyjny ; przedsiębiorstwo przyszłości

enterprise diagnostic process ; strategic management ; strategic diagnosis ; organizational system ; future enterprise

126/219
Nr opisu: 0000039346
Restrukturyzacja jako przykład modelowania zmiany w organizacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Konferencja, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. Praca zbiorowa. Pod red. Wiesława M. Grudzewskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęzków Obcych], 2007, s. 281-289, bibliogr. 8 poz.

organizacja ; proces restrukturyzacji ; modelowanie procesów ; zmiana organizacyjna

organization ; restructuring process ; process modelling ; organizational change

127/219
Nr opisu: 0000028277
Struktura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 69-82, bibliogr. 16 poz.

przedsiębiorstwo ; struktura organizacyjna ; przedsiębiorstwo przyszłości ; controlling ; przedsiębiorstwo wirtualne

enterprise ; organizational structure ; future enterprise ; controlling ; virtual enterprise

128/219
Nr opisu: 0000032386
Zmiany w obszarach działalności przedsiębiorstwa podstawą budowy organizacji inteligentnej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 81-88, bibliogr. 13 poz.

organizacja inteligentna ; przekształcanie przedsiębiorstwa ; zarządzanie zmianami ; globalizacja ; proces zmian

intelligent organization ; company transformation ; changes management ; globalization ; change process

129/219
Nr opisu: 0000030363
Metoda controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica, 13-15 września 2006. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2006, s. 97-107

130/219
Nr opisu: 0000030364
Modelowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica, 13-15 września 2006. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2006, s. 107-117

131/219
Nr opisu: 0000030844
Modelowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 215-224, bibliogr. 8 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo przyszłości ; gospodarka rynkowa

enterprise restructuring ; future enterprise ; market economy

132/219
Nr opisu: 0000022142
Organizacja marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 19-27 bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

strategia marketingowa ; przedsiębiorstwo górnicze ; strategia przedsiębiorstwa ; rynek docelowy

marketing strategy ; mining enterprise ; enterprise strategy ; target market

133/219
Nr opisu: 0000073386
Strategiczna Karta Wyników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 27-38, bibliogr. 4 poz.

Strategiczna Karta Wyników ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem

Balanced Scorecard ; mining company ; enterprise management

134/219
Nr opisu: 0000020588
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 51-62, bibliogr. 20 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; spin-off ; lean management ; przedsiębiorstwo przyszłości

enterprise management ; spin-off ; lean management ; future enterprise

135/219
Nr opisu: 0000119330
Zasoby ludzkie w procesie budowy przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 316-325, bibliogr. 9 poz.

zasoby ludzkie ; przedsiębiorstwo przyszłości ; System Zarządzania Kadrami

human resources ; future enterprise ; System of Human Resource Management

136/219
Nr opisu: 0000021098
Kapitał społeczny i jego wpływ na zmiany zachodzące w firmie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Eurpejskiej. Wybrane problemy. Pod red. B. Kożusznik, A. Wziątek-Staśko. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 107-115 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2304 0208-6336)

137/219
Nr opisu: 0000021099
Model organizacyjny przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 14-16 września 2005. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2005, s. 125-134

138/219
Nr opisu: 0000047782
Organizacja procesu produkcji węgla kamiennego - ekonomiczne sterowanie produkcją.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 47-56, bibliogr. 17 poz.

węgiel kamienny ; organizacja produkcji ; efektywność ; controlling

hard coal ; production organization ; effectiveness ; controlling

139/219
Nr opisu: 0000047786
Projektowanie modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 239-249, bibliogr. 21 poz.

przedsiębiorstwo przyszłości ; model organizacyjny ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; struktura organizacyjna

future enterprise ; organizational model ; enterprise management ; organizational structure

140/219
Nr opisu: 0000021100
Struktura organizacyjna w procesie działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 14-16 września 2005. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2005, s. 181-190

141/219
Nr opisu: 0000013278
Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Ekon. Organ. Przeds. 2005 R. 56 nr 7, s. 40-46, bibliogr. 17 poz.

142/219
Nr opisu: 0000012296
Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 5, s. 237-240, bibliogr. 22 poz.

zarządzanie zmianami ; organizacja ucząca się ; zmiana organizacyjna ; menedżer ; przedsiębiorstwo przyszłości ; kapitał ludzki

change management ; learning organization ; organizational change ; manager ; future enterprise ; human capital

143/219
Nr opisu: 0000011337
Zmiany w organizacji procesu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 2, s. 57-61, bibliogr. 17 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; proces produkcyjny ; organizacja produkcji ; zmiana organizacyjna ; sterowanie produkcją ; controlling ; efektywność ; rachunek kosztów ; budżetowanie

hard coal mine ; production process ; production organization ; organizational change ; production control ; controlling ; effectiveness ; cost accounting ; budgeting

144/219
Nr opisu: 0000010518
Obszar efektywności w systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 261-273, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja górnictwa ; gospodarka rynkowa ; system zarządzania

mining enterprise ; mining restructuring ; market economy ; management system

145/219
Nr opisu: 0000008618
Obszary efektywności w systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 5, s. 205-210, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; system zarządzania ; efektywność

mining enterprise ; management system ; efficiency

146/219
Nr opisu: 0000009934
Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Praca zbiorowa. Pod red. M. Chudka i K. F. Sapickiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Jan** Zych, Marian* Kawulok, Piotr Strzałkowski, Henryk Dźwigoł, Henryk** Kleta, Janusz* Konior, Józef Władysław** Parchański, Roman Ścigała, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 592 s., bibliogr. 36 poz.

147/219
Nr opisu: 0000017750
Proces zmian w obszarze marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa pt. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość - pożądane czy zbędne atrybuty, Gliwice, 16 czerwca 2004 r.. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 162-167

148/219
Nr opisu: 0000015391
Proces zmian w obszarze marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 151-160

149/219
Nr opisu: 0000009611
Procesy zmian w przedsiębiorstwie - poglądy różnych autorów.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 9, s. 387-392, bibliogr. 36 poz.

przedsiębiorstwo ; zmiany

company ; changes

150/219
Nr opisu: 0000079333
Procesy zmian w światowym górnictwie i elektroenergetyce.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor", 2004, 140 s.

151/219
Nr opisu: 0000079330
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Dźwigoła.
Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor", 2004, 106 s.

152/219
Nr opisu: 0000008616
Struktura organizacyjna, a racjonalność ekonomiczna.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 3, s. 100-105, bibliogr. 37 poz.

przedsiębiorstwo ; struktura organizacyjna ; model organizacyjny ; ekonomia

company ; organizational structure ; organizational model ; economy

153/219
Nr opisu: 0000015593
Wpływ struktury organizacyjnej na efektywność przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 131-140, bibliogr. 10 poz.

struktura organizacyjna ; efektywność przedsiębiorstwa ; zarządzanie przedsiębiorstwem

organizational structure ; efficiency of enterprise ; enterprise management

154/219
Nr opisu: 0000009850
Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Polit. Energ. 2004 t. 7 z. spec., s. 133-144, bibliogr. 6 poz.

kluczowy obszar działalności ; efektywność ; podsystem zarządzania ; przedsiębiorstwo górnicze

key activity area ; effectiveness ; management subsystem ; mining enterprise

155/219
Nr opisu: 0000134681
Zarządzanie zmianami w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Dźwigoła. Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor, 2004, s. 83-106, bibliogr. 44 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie zmianami ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; gospodarka rynkowa

enterprise management ; change management ; enterprise restructuring ; market economy

156/219
Nr opisu: 0000015592
Zarządzanie zmianą w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 340-348

157/219
Nr opisu: 0000008617
Zmiana jako warunek restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 4, s. 179-182, bibliogr. 22 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; zmiany

enterprise restructuring ; changes

158/219
Nr opisu: 0000017751
Zmiany w organizacji procesu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa pt. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość - pożądane czy zbędne atrybuty, Gliwice, 16 czerwca 2004 r.. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 68-74

159/219
Nr opisu: 0000015390
Zmiany w organizacji procesu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 161-170

160/219
Nr opisu: 0000032468
Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 477-491, bibliogr. 38 poz.

controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; wspomaganie zarządzania

controlling ; business management ; management supporting

161/219
Nr opisu: 0000079322
Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 11, s. 488-494, bibliogr. 40 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; controlling

enterprise management ; controlling

162/219
Nr opisu: 0000010646
Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 31-35, bibliogr. 30 poz.

zarządzanie ; controlling operacyjny ; controlling strategiczny ; przedsiębiorstwo

company ; operational controlling ; strategic controlling ; company

163/219
Nr opisu: 0000011616
Controlling w zarządzaniu produkcją.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17-21 lutego 2003. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2003, s. 35-49 (Sympozja i Konferencje ; nr 58 2081-0237)

164/219
Nr opisu: 0000079758
Studium zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 245 s., bibliogr. 257 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1594 Organizacja i Zarządzanie ; z. 14 1641-3466)

restrukturyzacja górnictwa ; kopalnia węgla kamiennego ; system zarządzania

mining restructuring ; hard coal mine ; management system

165/219
Nr opisu: 0000032463
Wpływ kapitału ludzkiego na zmiany zachodzące w firmie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 257-269, bibliogr. 36 poz.

kapitał ludzki ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; wydajność pracy

human capital ; human resources management ; productivity

166/219
Nr opisu: 0000010636
Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 5, s. 212-215, bibliogr. 6 poz.

węgiel kamienny ; marketing ; rynek węglowy

hard coal ; marketing ; carbon market

167/219
Nr opisu: 0000010635
Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży według koncepcji różnych autorów. Cz. 1.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 3, s. 112-115, bibliogr. 31 poz.

konkurencyjność przedsiębiorstw ; zarządzanie marketingiem

enterprises competitiveness ; marketing management

168/219
Nr opisu: 0000011617
Zarządzanie procesem produkcji węgla.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17-21 lutego 2003. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2003, s. 83-100 (Sympozja i Konferencje ; nr 58 2081-0237)

169/219
Nr opisu: 0000010637
Zmiany w obszarze zarządania procesami marketingu i sprzedaży węgla.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 6, s. 277-279, bibliogr. 8 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; sprzedaż węgla ; marketing

mining enterprise ; coal sale ; marketing

170/219
Nr opisu: 0000079773
Aspekty geotechniczne i ekonomiczne dużego postępu frontu z postojami sobotnio-niedzielnymi.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Jan** Zych.
W: Geotechnika, Strbske Pleso, 2002. Zbornik = Geotechnics. The Coference Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 179-184

171/219
Nr opisu: 0000032379
Dialog społeczny jako warunek skuteczności zmian w przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 295-304, bibliogr. 12 poz.

172/219
Nr opisu: 0000079295
Doświadczenia Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie likwidacji szybów w latach 1994-2001.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Jan** Zych.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2002, s. 41-50

173/219
Nr opisu: 0000079293
Integracja środowiska górniczego na przykładzie procesów restrukturyzacyjnych w KWK "Bielszowice".
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2002, s. 26-34

174/219
Nr opisu: 0000079309
Istota oddziaływania rachunku kosztów w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2002, s. 69-74, bibliogr. 4 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; rachunek kosztów ; koszty przedsiębiorstwa

hard coal mining ; cost accounting ; enterprise costs

175/219
Nr opisu: 0000079307
Nowe spojrzenie na proces zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2002, s. 33-39, bibliogr. 11 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przemysłem ; restrukturyzacja ; podejmowanie decyzji

mining enterprise ; enterprise management ; restructuring ; decision making

176/219
Nr opisu: 0000079297
Ocena ryzyka zawodowego jako element profilaktyki bhp w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, G. Ochman, S. Rajwa.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 2, s. 21-25, bibliogr. 4 poz.

177/219
Nr opisu: 0000079302
Organizacja i zarządzanie w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 59-73

178/219
Nr opisu: 0000079305
Praktyczny aspekt zarządzania przez projekty na przykładzie kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 91-100

179/219
Nr opisu: 0000079304
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa górniczego, podstawowe zmiany w systemie zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 101-116

180/219
Nr opisu: 0000079296
Usprawnienie systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego poprzez zarządzanie projektami.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 1, s. 2-4

181/219
Nr opisu: 0000079504
Wybrane elementy systemu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w okresie zmian restrukturyzacyjnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2002 nr 7/8, s. 21-25, bibliogr. 14 poz.

182/219
Nr opisu: 0000079294
Wybrane zagadnienia restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2002, s. 16-26

183/219
Nr opisu: 0000079502
Zarządzanie projektami w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2002 nr 1, s. 20-22, bibliogr. 16 poz.

184/219
Nr opisu: 0000079508
Zarządzanie przez projekty - element zintegrowanego systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 15-17 października 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 419-129, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1558 Organizacja i Zarządzanie ; z. 12)

185/219
Nr opisu: 0000079301
Zarządzanie przez projekty szansą poprawy efektywności ekonomicznej kopalni.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 237-245

186/219
Nr opisu: 0000079300
Zarządzanie zmianami w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki rynkowej. Konferencja naukowa, Ruda Śląska, 2002. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 2-6

187/219
Nr opisu: 0000079299
Zmiany w systemie zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 5, s. 184-190

188/219
Nr opisu: 0000079284
Budżetowanie - skuteczna metoda zarządzania Spółką Węglową.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Górnictwo 2001 R. 25 nr 1, s. 35-47, bibliogr. 5 poz.

189/219
Nr opisu: 0000076460
Budżetowanie i kontrola kosztów drogą minimalizacji kosztów produkcji górniczej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 211-230

190/219
Nr opisu: 0000079249
Compte de charges par department et modele de decompte de benefices des mines de Rudzka Spółka Węglowa S.A.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Universitaria Ropet 2001 Lucrarile Stiintifice ale Simpozionului International. Inginerie Miniera, International Scientific Symposium, Focus- Petrosani, Rumunia, 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 142-159

191/219
Nr opisu: 0000079250
Controlling - praktyczna koncepcja poprawy efektywności i skuteczności zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 10-20

192/219
Nr opisu: 0000079283
Nowe elementy systemu zarządzania kosztami Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej, Kazimierz Dolny, październik 2001. Materiały konferencyjne. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2001, s. 97-105

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie kosztami ; budżetowanie ; controlling

enterprise management ; cost management ; budgeting ; controlling

193/219
Nr opisu: 0000079287
Nowe elementy zarządzania w przemyśle wydobywczym w okresie restrukturyzacji na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Przemysł wydobywczy 2001. Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 6-7 grudnia 2001. Red. J. Chmura. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków : Wydaw. "SCRIPTUM", 2001, s. 81-94

194/219
Nr opisu: 0000079501
Nowoczesna organizacja przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2001 nr 10, s. 25-27, bibliogr. 21 poz.

195/219
Nr opisu: 0000079281
Nowoczesna organizacja warunkiem rozwoju firmy.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 472-783

196/219
Nr opisu: 0000079285
Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 10, s. 395-398, bibliogr. 22 poz.

197/219
Nr opisu: 0000079286
Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, Ruda Śląska, 2001. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 2-11

198/219
Nr opisu: 0000079251
Oddziałowy rachunek kosztów oraz model budżetowania kosztów w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 11-21

199/219
Nr opisu: 0000079252
Optymalizacja procesu odtwarzania zdolności wydobywczych kopalni z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Ryszard** Żyliński.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 31-40

200/219
Nr opisu: 0000079768
Primenenie bûdžetogo metoda dlâ upravleniâ deâtel'nost'û šaht ugol'nogo obŝestva v Pol'še.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Izv. Vyss. Uceb. Zaved. Gorn. Ž. 2001 nr 2, s. 77-87, bibliogr. 5 poz.

201/219
Nr opisu: 0000008572
Problemy ochrony powierzchni w północnym rejonie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni "Zabrze".
[Aut.]: Jan** Zych, Z. Baranowski, Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001, Szczyrk, 19-23 lutego 2001. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2001, s. 455-466, bibliogr. 2 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 48 2081-0237)

202/219
Nr opisu: 0000079290
Przebudowa systemu zarządzania i organizacji w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Górnictwo 2001 R. 25 nr 4, s. 281-284, bibliogr. 4 poz.

203/219
Nr opisu: 0000079282
Struktury organizacji w procesie zarządzania na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 541-550

204/219
Nr opisu: 0000079292
Wykorzystanie silników, zasilanych gazem metanowym, do produkcji energii elektrycznej i ciepła w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, K. Wywioł, A. Dombrot.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 4, s. 144-148, bibliogr. 2 poz.

205/219
Nr opisu: 0000079253
Zmiany w przedsiębiorstwie jako istota nowoczesnego zarządzania firmą w okresie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 7/8, s. 290-293, bibliogr. 12 poz.

206/219
Nr opisu: 0000079288
Zmiany w systemie zarządzania kopalniami węgla kamiennego na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Górnictwo 2001 R. 25 nr 4, s. 271-280, bibliogr. 5 poz.

207/219
Nr opisu: 0000079237
Budgeting - cost management system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry. Eds: Jishu Chuangxin Yu Shijian. Association of the Coal Industry in China. Xuzhou : China University of Mining and Technology Press, 2000, s. 490-493

208/219
Nr opisu: 0000079241
Budżetowanie - system zarządzania kosztami.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, 27-33

209/219
Nr opisu: 0000079247
Budżetowanie, controlling. Praktyczny aspekt zarządzania spółką węglową na przykładzie RŚL.SW S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne Struktury w Górnictwie i Efektywne Pozyskiwanie Surowców Mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 155-168 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

210/219
Nr opisu: 0000079500
Eksploatacja pokładu 502 w KWK "Bielszowice" w warunkach zagrożeń skojarzonych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, A. Krzyżowski, J. Toczka.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 15-23 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

211/219
Nr opisu: 0000079242
Element skutecznego zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, s. 33-41

212/219
Nr opisu: 0000079246
Nowy system zarządzania w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - ocena wdrożonych rozwiązań. Konferencja naukowa, Ustroń, 8-9 czerwca 2000 r. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 57-71

213/219
Nr opisu: 0000079244
Oddziałowy rachunek kosztów oraz model rozliczania kosztów i zysku kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Gór. 2000 t. 56 nr 7/8, s. 37-46

214/219
Nr opisu: 0000004286   
Problemy ochrony powierzchni po zlikwidowaniu kopalni na przykładzie byłej kopalni "Zabrze".
[Aut.]: Jan** Zych, Z. Baranowski, Henryk Dźwigoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 407-417, bibliogr. 1 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

215/219
Nr opisu: 0000079240
System budżetowania kosztów podstawowym czynnikiem usprawnienia zarządzania spółką węglową.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 7/8, 318-321

216/219
Nr opisu: 0000079238
The element of effective management in mining industry on exaple of Rudzka Coal Company.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry. Eds: Jishu Chuangxin Yu Shijian. Association of the Coal Industry in China. Xuzhou : China University of Mining and Technology Press, 2000, s. 493-497

217/219
Nr opisu: 0000079248
Zagrożenie tąpaniami w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, A. Krzyżowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 11, s. 20-26, bibliogr. 5 poz.

218/219
Nr opisu: 0000079239
Zmiany w systemie organizacji i zarządzania w Rudzkiej Spółce Węglowej SA..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 5, s. 199-204

219/219
Nr opisu: 0000079245
Zmiany w systemie zarządzania Rudzka Spółką Węglową. Praktyczny aspekt zarządzania kosztami.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Możliwości i potrzeby wykorzystania budżetowania w zarządzaniu górnictwem. Konferencja Naukowa- Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk , Materiały Konferencyjne. Ruda Śląska, 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 1-16

stosując format:
Nowe wyszukiwanie