Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZUBA Z
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000126830   
Metallic skeletons as reinforcement of new composite materials applied in orthopaedics and dentistry.
[Aut.]: L. A. Dobrzański, A. Dobrzańska-Danikiewicz, Z. Czuba, L. B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, P. Malara, Marek Szindler, L. Kroll.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2018 vol. 92 nr 2, s. 53-85, bibliogr. 90 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

biologiczny materiał kompozytowy ; implanto-skafold ; rusztowanie ; stop tytanu ; selektywne spiekanie laserowe ; osadzanie warstw atomowych ; medycyna regeneracyjna ; stomatologia regeneracyjna ; hodowla żywych komórek

biological-engineering composite material ; implant-scaffold ; scaffold ; titanium alloy ; selective laser sintering ; atomic layer deposition ; regenerative medicine ; regenerative dentistry ; living cells culture

2/15
Nr opisu: 0000125590   
The new generation of the biological-engineering materials for applications in medical and dental implant-scaffolds.
[Aut.]: L. A. Dobrzański, A. Dobrzańska-Danikiewicz, Z. Czuba, L. B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, P. Malara, Marek Szindler, L. Kroll.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2018 vol. 91 nr 2, s. 56-85, bibliogr. 207 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

medycyna regeneracyjna ; inżynieria tkankowa ; inżynieria materiałowa ; inżynieria powierzchni ; implanto-skafold ; selektywne spiekanie laserowe ; stop tytanu ; osadzanie warstw atomowych ; materiał biologiczno-inżynierski ; warstwy płaskie żywych komórek

regenerative medicine ; tissue engineering ; materials engineering ; surface engineering ; implant-scaffold ; selective laser sintering ; titanium alloy ; atomic layer deposition ; biological-engineering material ; flat layers of living cells

3/15
Nr opisu: 0000107588   
Poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels cross-linked by α,α-trehalose diacetals as thermo-responsive and acid-degradable carriers for drug delivery.
[Aut.]: Małgorzata Burek, M. Kowalczyk, Z. Czuba, W. Król, R. Pilawka, Sylwia Waśkiewicz.
-Polym. Degrad. Stab. 2016 vol. 129, s. 296-305, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 3.386. Punktacja MNiSW 35.000

poli(N-izopropyloakrylamid) ; hydrożel ; trehaloza

poly(N-isopropylacrylamide) ; hydrogel ; trehalose ; sugar acetal ; acid-degradable

4/15
Nr opisu: 0000096577   
Novel acid-degradable and thermo-sensitive poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels cross-linked by α,α-trehalose diacetals.
[Aut.]: Małgorzata Burek, Z. Czuba, Sylwia Waśkiewicz.
-Polymer 2014 vol. 55 iss. 25, s. 6460-6470, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 3.562. Punktacja MNiSW 40.000

trehalose diacetal ; acid-degradable hydrogel

5/15
Nr opisu: 0000090163   
Synthesis of novel and active sugar-based drug delivery systems.
[Aut.]: Sylwia Waśkiewicz, M. Burek, A. Grzybek, Z. Czuba, W. Król.
W: XVIIth Gliwice Scientific Meetings, November 15-16, 2013 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2013, (plik pdf) s. 125
Dostępny w Internecie: http://www.bioinformatics.aei.polsl.pl/gsn/GSN_2013.pdf [dostęp 10 kwietnia 2013]

6/15
Nr opisu: 0000007308   
Synthesis of 1-(2-hydroxy-3-methoxypropyl)uracils and their activity against L1210 and macrophage RAW 264.7 cells.
[Aut.]: A. Copik, Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak, J. Bronikowska, Z. Czuba, W. Krol.
-Nucleosides Nucleotides and Nucleic Acids 2002 vol. 21 iss. 4/5, s. 377-383. Impact Factor 0.781

7/15
Nr opisu: 0000005167
Luminol-dependent photoemission from macrophages stimulated by cyclic acetals of salicylaldehyde.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Małgorzata** Sowa, Z. Czuba.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 8, s. 1339-1343, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.595

8/15
Nr opisu: 0000028126
The synthesis, properties and structure of some biological active monomers.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, M. Sowa, Z. Czuba, W. Król.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 93-96, bibliogr. 2 poz.

9/15
Nr opisu: 0000042677
Badania przeciwnowotworowych właściwości kopolimerów bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: S. Scheller, Jolanta** Maślińska-Solich, K. Skirmuntt, Z. Czuba, W. Król.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 95, Gliwice, 21 września 1995. Materiały. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1995, s. 159-162, bibliogr. 4 poz.

10/15
Nr opisu: 0000044868
Antitumor activities of new maleic acid copolymers.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, W. Król, Z. Czuba, S. Scheller, K. Skirmuntt.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 3, s. 433-443, bibliogr. 15 poz.

11/15
Nr opisu: 0000046869
Antitumor activities of new maleic acid copolymers.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, W. Krol, Z. Czuba, S. Scheller, K. Skirmuntt.
W: Chemistry in the protection of health and environment. Annual meeting of the Polish Chemical Society, Bialystok, September 9-12, 1992. Warszawa : Polish Chemical Society, 1993, s. 433-443, bibliogr. 15 poz. (Polish Journal of Chemistry ; vol. 67, nr 3 0137-5083)

12/15
Nr opisu: 0000044869
Luminol-dependent photoemission from the neutrophils stimulated by copolymers of maleic acid.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Z. Czuba, W. Król, S. Scheller.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67, s. 453-459, bibliogr. 16 poz.

13/15
Nr opisu: 0000045639
Luminol-dependent photoemission from the neutrophils stimulated by copolymers of maleic acid.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Z. Czuba, W. Krol, S. Scheller.
W: Chemistry in the protection of health and environment. Annual meeting of the Polish Chemical Society, Bialystok, September 9-12, 1992. Warszawa : Polish Chemical Society, 1993, s. 453-459, bibliogr. 16 poz. (Polish Journal of Chemistry ; vol. 67, nr 3 0137-5083)

14/15
Nr opisu: 0000056179
Immunotropowe działanie niektórych kopolimerów bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, W. Król, Z. Czuba, S. Scheller.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 4: Chemia leków i związków toksycznych. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 133

15/15
Nr opisu: 0000056180
Przeciwnowotworowe działanie niektórych syntetycznych polianionów z grupy kopolimerów bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Z. Czuba, W. Król, S. Scheller.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 4: Chemia leków i związków toksycznych. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 131

stosując format:
Nowe wyszukiwanie