Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZORNIK ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 167Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/167
Nr opisu: 0000137851
Controllability and stability of semilinear fractional order systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: Automatic control, robotics, and information processing. Eds. Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk. Cham : Springer, 2021, s. 267-290, bibliogr. 95 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 296 2198-4182)

2/167
Nr opisu: 0000138904   
Necessary and sufficient conditions for assignability of dichotomy spectra of continuous time-varying linear systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, L. V. Cuong, Adam Czornik, T. S. Doan.
-Automatica 2021 vol. 125, art. no. 109466, bibliogr.. Impact Factor 2.172. Punktacja MNiSW 200.000

dychotomia ; ciągły układ liniowy zmienny w czasie ; sterowalność ; zbywalność

dichotomy spectrum ; continuous time-varying linear system ; controllability ; assignability

3/167
Nr opisu: 0000138841   
On stabilization of discrete time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, S. Siegmund.
-SIAM J. Control Optim. 2021 vol. 59 iss. 1, s. 242-266, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.715. Punktacja MNiSW 100.000

sterowalność ; stabilność ; system liniowy dyskretny zmienny w czasie

controllability ; stabilizability ; discrete time-varying linear system

4/167
Nr opisu: 0000134795
A Hilbert space approach to fractional difference equations.
[Aut.]: P. T. Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, K. Kitzing, Michał Niezabitowski, S. Siegmund, S. Trostorff, H. T. Tuan.
W: Difference equations and discrete dynamical systems with applications. 24th ICDEA, Dresden, Germany, May 21-25, 2018. Ed.: Martin Bohner, Stefan Siegmund, Roman Simon Hilscher, Petr Stehlik. Cham : Springer, 2020, s. 115-131, bibliogr. 21 poz. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; vol. 312 2194-1009). Punktacja MNiSW 20.000

geometria komputerowa ; teoria grafów ; cykl Hamiltona

computational geometry ; graph theory ; Hamilton cycle

5/167
Nr opisu: 0000134797
Assignability of Lyapunov spectrum for discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, I. Banshchikova, Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova.
W: Difference equations and discrete dynamical systems with applications. 24th ICDEA, Dresden, Germany, May 21-25, 2018. Ed.: Martin Bohner, Stefan Siegmund, Roman Simon Hilscher, Petr Stehlik. Cham : Springer, 2020, s. 133-147, bibliogr. 17 poz. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; vol. 312 2194-1009)

dyskretny układ liniowy zmienny w czasie ; spektrum Lapunowa ; zagadnienie lokowania biegunów ; sterowalność

discrete linear time-varying system ; Lyapunov spectrum ; pole placement problem ; controllability

6/167
Nr opisu: 0000134815
On stabilizability of discrete time systems with delay in control.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, J. Klamka.
W: Intelligent information and database systems. 12th Asian conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23-26, 2020. Proceedings. Pt. 1. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Kietikul Jearanaitanakij, Ali Selamat, Bogdan Trawiński, Suphamit Chittayasothorn. Cham : Springer, 2020, s. 182-190, bibliogr. 19 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 12033 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Punktacja MNiSW 20.000

stabilność ; sterowalność ; układ z opóźnieniami ; układ dyskretny

stabilizability ; controllability ; delayed system ; discrete system

7/167
Nr opisu: 0000134830   
Some results on linear nabla Riemann-Liouville fractional difference equations.
[Aut.]: P. T. Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, S. Siegmund.
-Math. Methods Appl. Sci. 2020 vol. 43, s. 7815-7824, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.626. Punktacja MNiSW 100.000

równanie różnicowe ułamkowego rzędu ; wykładnik Lapunowa

fractional difference equation ; Lyapunov exponent ; nabla Riemann-Liouville difference

8/167
Nr opisu: 0000136060
Stabilizability of linear discrete time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik.
W: Advanced, contemporary control. Proceedings of KKA 2020 - the 20th Polish Control Conference, Łódź, Poland, 2020. Eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, s. 1119-1131, bibliogr. 25 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1196 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

układ dyskretny zmienny w czasie ; sterowalność ; stabilność ; równanie Riccatiego

discrete time-varying system ; controllability ; stabilizability ; Riccati equation

9/167
Nr opisu: 0000136747
Sterowalność i stabilność układów semiliniowych ułamkowego rzędu.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji. Red. Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2020, s. 239-259, bibliogr. 92 poz. (Monografie ; Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk nr 23 1640-8969). Punktacja MNiSW 20.000

sterowalność ; stabilność ; układ semiliniowy ułamkowego rzędu

controllability ; stability ; discrete linear fractional system

10/167
Nr opisu: 0000138959   
Uniform asymptotic stabilization of affine periodic discrete-time systems.
[Aut.]: Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova, V. Zaitsev.
W: 2020 IEEE 59th Conference on Decision and Control (CDC), Jeju Island, Republic of Korea, December 14-18, 2020. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 4646-4652, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 140.000

11/167
Nr opisu: 0000133744   
Assignability of numerical characteristics of time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2019 vol. 67 no. 6, s. 1007-1022, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 1.385. Punktacja MNiSW 100.000

zbywalność ; sterowalność ; spektrum Lapunowa ; układ liniowy zmienny w czasie

assignability ; controllability ; Lyapunov spectrum ; linear time varying system

12/167
Nr opisu: 0000131760   
Asymptotic properties of discrete linear fractional equations.
[Aut.]: P. T. Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, S. Siegmund.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2019 vol. 67 no. 4, s. 749-759, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 1.385. Punktacja MNiSW 100.000

równanie Caputo ; równanie Riemanna-Liouville'a ; równanie splotu Volterra ; stabilność ; dyskretny układ liniowy ułamkowego rzędu

Caputo equation ; Riemann-Liouville equation ; Volterra convultion equation ; stability ; linear discrete-time fractional system

13/167
Nr opisu: 0000132086   
Controllability of switched discrete-time fractional order systems with constrained switching sequence.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik.
W: 2019 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 26-29 August 2019, Miedzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 191-195, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

14/167
Nr opisu: 0000126905   
Description of relations between regularity coefficients of time-varying linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski, A. Vaidzelevich.
-Math. Nachr. 2019 vol. 292 iss. 1, s. 8-21, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.910. Punktacja MNiSW 100.000

wykładnik charakterystyczny ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; współczynnik regularności

characteristic exponent ; discrete linear time-varying system ; Lyapunov exponent ; regularity coefficient

15/167
Nr opisu: 0000133539
Global attractivity for some classes of Riemann-Liouville fractional differential systems.
[Aut.]: H. T. Tuan, Adam Czornik, J. Nieto, Michał Niezabitowski.
-J. Integral Equ. Appl. 2019 vol. 31 nr 2, s. 265-282, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.930. Punktacja MNiSW 70.000

równanie różnicowe ułamkowego rzędu ; pochodna Riemanna-Liouville'a ; asymptotyczne zachowanie rozwiązań

fractional difference equation ; Riemann-Liouville derivative ; asymptotic behaviour of solutions

16/167
Nr opisu: 0000132080   
On asymptotic properties of discrete Volterra equations of convolution type.
[Aut.]: P. T. Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, S. Siegmund.
W: 2019 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 26-29 August 2019, Miedzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 13-17, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

model matematyczny ; splot ; równanie różniczkowe ; analiza stabilności ; stabilność asymptotyczna ; informatyka

mathematical model ; convolution ; difference equation ; stability analysis ; asymptotic stability ; computer science

17/167
Nr opisu: 0000129595   
On Lyapunov and upper Bohl exponents of diagonal discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, A. Konyukh, I. Konyukh, Michał Niezabitowski, Justyna Orwat.
-IEEE Trans. Autom. Control 2019 vol. 64 iss. 12, s. 5171-5174, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 5.625. Punktacja MNiSW 200.000

wykładnik Lapunowa ; górny wykładnik Bohla ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie

Lyapunov exponent ; upper Bohl exponent ; discrete linear time-varying system

18/167
Nr opisu: 0000133886   
On the assignability of regularity coefficients and central exponents of discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-IFAC-PapersOnLine 2019 vol. 52 iss. 28, s. 64-68, bibliogr.
Zawiera materiały z: 3rd IFAC Workshop on Linear Parameter Varying Systems LPVS 2019, Eindhoven, Netherlands, 4-6 November 2019. Punktacja MNiSW 20.000

układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; współczynnik regularności ; wykładnik centralny

discrete linear time-varying system ; regularity coefficient ; central exponent

19/167
Nr opisu: 0000129316   
Proportional local assignability of Lyapunov spectrum of linear discrete time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, I. Banshchikova, Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova.
-SIAM J. Control Optim. 2019 vol. 57 iss. 2, s. 1355-1377, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.715. Punktacja MNiSW 100.000

zagadnienie przesuwania biegunów ; spektrum Lapunowa ; system liniowy dyskretny zmienny w czasie ; proporcjonalna lokalna przesuwalność biegunów

pole assignment problem ; Lyapunov spectrum ; linear discrete time-varying system ; proportional local assignability

20/167
Nr opisu: 0000129358   
Relations between Bohl exponents and general exponent of discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-J. Differ. Equ. Appl. 2019 vol. 25 iss. 4, s. 1-13, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.162. Punktacja MNiSW 70.000

układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; wykładnik Bohla ; starszy górny wykładnik ogólny ; wykładnik Lapunowa ; stabilność wykładnicza ; jednostajna stabilność wykładnicza

discrete linear time-varying system ; Bohl exponent ; senior upper general exponent ; Lyapunov exponent ; uniform exponential stability

21/167
Nr opisu: 0000126634
Influence of parametric perturbations on Lyapunov exponents of discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: E. Barabanov, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, A. Vaidzelevich.
-Syst. Control Lett. 2018 vol. 122, s. 54-59, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 2.624. Punktacja MNiSW 35.000

wykładnik Lapunowa ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; rodzaj separacji ; indeks stabilności

Lyapunov exponent ; discrete linear time-varying system ; separation type ; stability index ; coefficient perturbations

22/167
Nr opisu: 0000122651   
Necessary and sufficient conditions for assignability of the Lyapunov spectrum of discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, I. Banshchikova, Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova.
-IEEE Trans. Autom. Control 2018 vol. 63 iss. 11, s. 3825-3827, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 5.093. Punktacja MNiSW 40.000

spektrum Lapunowa ; zagadnienie przesuwania biegunów ; układ dyskretny zmienny w czasie

Lyapunov spectrum ; pole assignment problem ; discrete time-varying system ; uniform complete controllability

23/167
Nr opisu: 0000127844   
Variation of constant formulas for fractional difference equations.
[Aut.]: P. T. Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, S. Siegmund.
-Arch. Control Sci. 2018 vol. 28 no. 4, s. 617-633, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.559. Punktacja MNiSW 15.000

równanie różnicowe ułamkowego rzędu ; uzmiennianie stałych ; separowalność rozwiązań

fractional difference equation ; variation of constant ; separation of solutions

24/167
Nr opisu: 0000119741   
On the influence of small perturbations on the senior Lyapunov exponent of the discrete time-varying system.
[Aut.]: Artur Babiarz, E. Barabanov, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, A. Vaidzelevich.
W: 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, 9-14 July 2017. Proceedings. Ed. by Denis Dochain, Didier Henrion, Dimitri Peaucelle. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 7462-7466, bibliogr. 23 poz. (IFAC-PapersOnLine ; vol. 50, iss. 1 2405-8963). Punktacja MNiSW 15.000

wykładniki Lapunowa ; wykładnik centralny ; sposób rotacji ; dyskretny układ liniowy zmienny w czasie

Lyapunov exponents ; central exponent ; rotation method ; discrete linear time-varying system

25/167
Nr opisu: 0000114613   
Pole placement theorem for discrete time-varying linear systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova.
-SIAM J. Control Optim. 2017 vol. 55 no. 2, s. 671-692, bibliogr. 67 poz.. Impact Factor 1.594. Punktacja MNiSW 35.000

wykładnik Lapunowa ; sterowalność ; teoria lokowania biegunów ; układ dyskretny zmienny w czasie

Lyapunov exponent ; controllability ; pole placement theorem ; discrete time-varying system

26/167
Nr opisu: 0000117232   
Relations between Bohl and general exponents.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, E. Barabanov, A. Vaidzelevich, A. Konyukh.
-Discrete Contin. Dyn. Syst., Ser. A 2017 vol. 37 iss. 10, s. 5319-5335, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.976. Punktacja MNiSW 35.000

układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; wykładnik Bohla ; wykładnik charakterystyczny ; wykładnik ogólny ; metoda rotacji Millionschikova

discrete linear time-varying system ; Bohl exponent ; characteristic exponent ; general exponent ; Millionschikov's method of rotations

27/167
Nr opisu: 0000107813
Theory and applications of non-integer order systems. 8th Conference on Non-integer Order Calculus and Its Applications, Zakopane, Poland. Eds. Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy Klamka, Michał Niezabitowski.
Berlin : Springer International Publishing, 2017, 512 s.
(Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 407 1876-1100). Punktacja MNiSW 80.000

28/167
Nr opisu: 0000117455   
What types of functions may be the lower Bohl function of a diagonal discrete linear time-varying systems?.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, A. Konyukh, Michał Niezabitowski.
-J. Franklin Inst., Eng. Appl. Math. 2017 vol. 354 iss. 13, s. 5131-5144, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 3.576. Punktacja MNiSW 40.000

29/167
Nr opisu: 0000119744   
What types of functions may be the Perron function of a diagonal discrete linear time-varying systems?.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, A. Konyukh, Michał Niezabitowski.
W: 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, 9-14 July 2017. Proceedings. Ed. by Denis Dochain, Didier Henrion, Dimitri Peaucelle. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 7445-7449, bibliogr. 24 poz. (IFAC-PapersOnLine ; vol. 50, iss. 1 2405-8963). Punktacja MNiSW 15.000

wykładnik Perrona ; funkcja Perrona ; dyskretny układ liniowy zmienny w czasie

Perron exponent ; Perron function ; discrete linear time-varying system

30/167
Nr opisu: 0000115219   
Which functions may be the upper Bohl function of the diagonal discrete linear time-varying systems?.
[Aut.]: Adam Czornik, A. Konyukh, Michał Niezabitowski.
-J. Math. Anal. Appl. 2017 vol. 452 iss. 2, s. 1420-1433, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 1.138. Punktacja MNiSW 40.000

górny wykładnik Bohla ; górna funkcja Bohla ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie

upper Bohl exponent ; upper Bohl function ; discrete linear time-varying system

31/167
Nr opisu: 0000106931
A generalization of Yamamoto's theorem relating eigenvalue moduli and singular values of a matrix.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka.
W: International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015. ICNAAM 2015. Rhodes, Greece, 22-28 September 2015. Ed. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 130006-1 - 130006-4, bibliogr. 36 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1738 0094-243X)

teoria Yamamoto ; wspólny promień spektralny ; uogólniony promień spektralny ; wartość osobliwa ; wartość własna

Yamamoto's theorem ; joint spectral radius ; generalized spectral radius ; singular value ; eigenvalue

32/167
Nr opisu: 0000107184   
Controllability problem of positive discrete fractional systems with constant delay.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Adam Czornik.
W: 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC, High Tatras, Slovakia, May 29 - June 1, 2016. Eds.: Ivo Petras; Igor Podlubny; Jan Kacur. Piscataway : IEEE, 2016, s. 324-328, bibliogr. 46 poz.

sterowalność ; opóźnienie ; system czasu dyskretnego ; układ liniowy ; standardy

controllability ; delay ; discrete-time system ; linear system ; standards ; aerospace electronics

33/167
Nr opisu: 0000102435
Estimation of the joint spectral radius.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurgaś, Michał Niezabitowski.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 401-410, bibliogr. 54 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

teoria grafów ; estymacja ; wspólny promień spektralny ; słowa overlap-free

graph theory ; estimation ; joint spectral radius ; overlap-free words ; capacity of codes ; continuity of wavelets ; trackable graphs

34/167
Nr opisu: 0000109936   
Exact boundaries of mobility of the Lyapunov, Perron and Bohl exponents of linear difference systems under small perturbations of the coefficient matrices.
[Aut.]: M. Bara, A. Vaidzelevich, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015. ICNAAM 2015, Rhodes, Greece, 22-28 September 2015. Ed. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 130007-1-130007-5, bibliogr. 24 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1738 0094-243X)

wykładnik Bohla ; wykładnik Perrona ; teoria perturbacji ; stabilność

Bohl exponent ; Perron exponent ; perturbation theory ; stability

35/167
Nr opisu: 0000106485
Freezing method approach to stability problems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: Informatics in control, automation and robotics. 12th International conference, ICINCO 2015, Colmar, France, July 21-23, 2015. Revised selected papers. Eds. Joaquim Filipe, Kurosh Madani, Oleg Gusikhin, Jurek Sasiadek. Berlin : Springer, 2016, s. 307-319, bibliogr. 29 poz. (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 383 1876-1100)

równanie różnicowe ; układ liniowy ; równanie oscylatora ; stabilność ; metoda mrożenia

difference equation ; linear system ; oscillator equation ; stability ; freezing method

36/167
Nr opisu: 0000108139   
On assignability of Lyapunov spectrum of discrete linear time-varying system with control.
[Aut.]: Artur Babiarz, I. Banshchikova, Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova.
W: 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, Międzyzdroje, Poland, 29 August-1 September 2016. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 697-701, bibligor. 37 poz.

system liniowy dyskretny zmienny w czasie ; sterowalność ; wykładniki Lapunowa

linear discrete time-varying system ; controllability ; Lyapunov exponents ; pole assignment problem

37/167
Nr opisu: 0000123230
On assignability of Lyapunov spectrum of discrete linear time-varying system with control.
[Aut.]: Artur Babiarz, I. Banshchikova, Adam Czornik, E. Makarov, Michał Niezabitowski, S. Popova.
W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, 29 August - 01 September 2016, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2016, s. 79

38/167
Nr opisu: 0000110979   
On the behavior of Lyapunov exponents of discrete linear time-varying systems under exponentially decreasing perturbations of its coefficients.
[Aut.]: E. Barabanov, A. Vaidzelevich, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: 2016 International Conference on Robotics and Automation Engineering. ICRAE 2016, August 27-29, 2016, Jeju-Do, South Korea. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 58-64, bibliogr. 16 poz.

wykładnik Lapunowa ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; perturbacja

Lyapunov exponent ; discrete time-varying linear system ; perturbation

39/167
Nr opisu: 0000107158   
On the influence of the exponentially decaying perturbations of matrices coefficients on the Lyapunov exponents of the discrete time-varying linear system.
[Aut.]: E. Barabanov, A. Vaidzelevich, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC, High Tatras, Slovakia, May 29 - June 1, 2016. Eds.: Ivo Petras; Igor Podlubny; Jan Kacur. Piscataway : IEEE, 2016, s. 29-34, bibliogr. 30 poz.

wykładnik Lapunowa ; zmienny w czasie dyskretny układ liniowy ; perturbacja

Lyapunov exponent ; discrete time-varying linear system ; perturbation

40/167
Nr opisu: 0000108140   
On the Lyapunov exponents of infinite-dimensional discrete time-varying linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurgaś.
W: 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, Międzyzdroje, Poland, 29 August-1 September 2016. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 496-499, bibligor. 26 poz.

nieskończenie wymiarowy dyskretny układ liniowy o zmiennych w czasie współczynn ; wykładniki Lapunowa ; układ liniowy z przełączeniami ; dynamika układu ; podejście algebraiczne

infinite-dimensional discrete time-varying linear system ; Lyapunov exponents ; switched linear system ; system dynamics ; algebraic approach

41/167
Nr opisu: 0000123225
On the Lyapunov exponents of infinite-dimensional discrete time-varying linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurgaś.
W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, 29 August - 01 September 2016, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2016, s. 58

42/167
Nr opisu: 0000103933   
Output controllability of the discrete-time linear switched systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-Nonlinear Anal., Hybrid Syst. 2016 vol. 21, s. 1-10, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 3.963. Punktacja MNiSW 40.000

sterowalność ; układ komutowany ; sygnał łączenia ; wyjściowa sterowalność

controllability ; switched system ; switching signal ; output controllability

43/167
Nr opisu: 0000107156   
Relations between general exponents of discrete time-varying linear system.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC, High Tatras, Slovakia, May 29 - June 1, 2016. Eds.: Ivo Petras; Igor Podlubny; Jan Kacur. Piscataway : IEEE, 2016, s. 12-16, bibliogr. 44 poz.

wykładnik Bohla ; wykładnik Lapunowa ; wykładnik Perrona ; dyskretny układ wibracyjny ; wykładnik ogólny ; charakterystyka liczbowa ; stabilność

Bohl exponent ; Lyapunov exponent ; Perron exponent ; discrete vibration system ; general exponent ; numerical characteristics ; stability

44/167
Nr opisu: 0000107185   
Stochastic controllability of linear systems with delay in control.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Adam Czornik.
W: 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC, High Tatras, Slovakia, May 29 - June 1, 2016. Eds.: Ivo Petras; Igor Podlubny; Jan Kacur. Piscataway : IEEE, 2016, s. 329-334, bibliogr. 47 poz.

sterowalność ; sterowanie z opóźnieniem ; stochastyczny układ liniowy

controllability ; delayed control ; linear stochastic system

45/167
Nr opisu: 0000111677   
Wpływ niedokładności parametrycznych na wykładniki Lapunowa dyskretnego układu liniowego o zmiennych współczynnikach.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 1. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016, s. 19-25, bibliogr. 7 poz.

dyskretny układ liniowy ; wykładnik Lapunowa ; niedokładność parametrów

discrete linear system ; Lapunov exponent ; parametric uncertainty

46/167
Nr opisu: 0000097796
Controllability of discrete-time linear switched systems with constrains on switching signal.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
W: Intelligent information and database systems. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Pt. 1. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala. Cham : Springer, 2015, s. 304-312, bibliogr. 23 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9011 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

sterowalność ; układ komutowany ; układ hybrydowy

controllability ; switched system ; hybrid system

47/167
Nr opisu: 0000097721
Dynamics modeling of 3D human arm using switched linear systems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
W: Intelligent information and database systems. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Pt. 2. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala. Cham : Springer, 2015, s. 258-267, bibliogr. 26 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9012 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

układ komutowany ; zasada przełączania ; dynamika ludzkiego ramienia

switched system ; switching rule ; dynamics of human arm

48/167
Nr opisu: 0000101055   
Freezing method approach to an asymptotic stability of the discrete-time oscillator equation.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: ICINCO 2015. Proceedings of the 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Colmar, France, 21-23.07.2015. Vol. 1. Eds. Joaquim Filipe, Kurosh Madani, Oleg Gusikhin, Jurek Sasiadek. New York : IEEE, 2015, s. 353-357, bibliogr. 27 poz.

49/167
Nr opisu: 0000098344   
Mathematical model of a human leg - the switched linear system approach.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, Radosław Zawiski.
W: 5th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems. PECCS 2015. France, Angers, 11-13.02.2015. Ed. C. Benavente-Peces, O. Paillet, A. Ahrens. Angers : Science and Technology Publications, 2015, s. 90-97, bibliogr. 31 poz.

noga ludzka ; układ liniowy z przełączeniami

human leg ; switched linear system ; state-dependent Switching

50/167
Nr opisu: 0000100608
Modelling of the human's leg as a switched linear system.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, Radosław Zawiski.
W: Manufacturing Science and Technology VI. Selected, peer reviewed papers from the 2015 6th International Conference on Manufacturing Science and Technology, (ICMST 2015), June 1-2, 2015, Bandar Seri Begawan, Brunei. Ed. by Liyanage C De Silva, Sujan Debnath and Mohan Reddy M.. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 745-751, bibliopgr. 23 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 789/790 1662-7482)

51/167
Nr opisu: 0000098714   
On the number of upper Bohl exponents for diagonal discrete time-varying linear system.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-J. Math. Anal. Appl. 2015 vol. 429 iss. 1, s. 337-353, bibliogr. 70 poz.. Impact Factor 1.014. Punktacja MNiSW 40.000

wykładnik Bohla ; wykładnik Lapunowa ; stabilność układów liniowych ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie

Bohl exponent ; Lyapunov exponent ; stability of linear systems ; discrete linear time-varying system

52/167
Nr opisu: 0000106330   
Stability of infinite-dimensional linear inclusions.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 204-207, bibliogr. 34 poz.

wspólny promień spektralny ; wspólny podpromień spektralny

joint spectral radius ; joint spectral subradius ; uniform power equistability ; power equistability ; selectable stability

53/167
Nr opisu: 0000101904   
The selected problems of controllability of discrete-time switched linear systems with constrained switching rule.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2015 vol. 63 no. 3, s. 657-666, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 1.087. Punktacja MNiSW 25.000

sterowalność ; układ komutowany ; liniowy układ dyskretny ; zasada przełączania ; układ hybrydowy

controllability ; switched system ; discrete-time linear system ; switching rule ; hybrid system

54/167
Nr opisu: 0000097797
Trajectory controllability of semilinear systems with delay.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, Artur Babiarz.
W: Intelligent information and database systems. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Pt. 1. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala. Cham : Springer, 2015, s. 313-323, bibliogr. 93 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9011 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

sterowalność ; względna sterowalność trajektoryjna ; nieliniowy sknończenie wymiarowy układ sterowania ; półliniowy układ sterowania ; warunek Lipschitza ; układ sterowania z opóźnieniami

controllability ; trajectory relative controllability ; semilinear control system ; Lipschitz condition ; delayed control system

55/167
Nr opisu: 0000100611
Trajectory controllability of semilinear systems with delay in control and state.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, E. Ferenstein, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: Manufacturing Science and Technology VI. Selected, peer reviewed papers from the 2015 6th International Conference on Manufacturing Science and Technology, (ICMST 2015), June 1-2, 2015, Bandar Seri Begawan, Brunei. Ed. by Liyanage C De Silva, Sujan Debnath and Mohan Reddy M.. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 1043-1049, bibliogr. 41 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 789/790 1662-7482)

56/167
Nr opisu: 0000092976   
About the number of the lower Bohl exponents of diagonal discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
W: 11th IEEE International Conference on Control & Automation. ICCA, Taichung, Taiwan, June 18-20, 2014. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 461-466, bibliogr. 31 poz.

układ zmienny w czasie ; dolny wykładnik Bohla ; stabilność układów liniowych ; wykładnik Lapunowa

time varying system ; lower Bohl exponent ; stability of linear systems ; Lyapunov exponent

57/167
Nr opisu: 0000096010   
Alternative formulae for lower general exponent of discrete linear time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-J. Franklin Inst., Eng. Appl. Math. 2014 vol. 352 iss. 1, s. 399-419, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 2.395. Punktacja MNiSW 40.000

58/167
Nr opisu: 0000094080   
Charakterystyki liczbowe dyskretnych układów hybrydowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał Niezabitowski.
Gliwice, 2014, 123 s., bibliogr. 275 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Czornik

układ dyskretny ; układ hybrydowy ; wykładnik Bohla ; wykładnik Lapunowa ; wykładnik Perrona

discrete system ; hybrid system ; Bohl exponent ; Lapunov exponent ; Perron exponent

59/167
Nr opisu: 0000096006
Concept and realization of unmanned aerial system with different modes of operation.
[Aut.]: Roman Czyba, Grzegorz* Szafrański, Wojciech* Janusz, Michał Niezabitowski, Adam Czornik, Marian* Błachuta.
W: 10th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences. ICNPAA 2014, Narvik, Norway, 15-18 July 2014. Ed. Seenith Sivasundaram. Melville : AIP Publishing, 2014, s. 261-270, bibliogr. 14 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1637 0094-243X)

60/167
Nr opisu: 0000092977   
Controllability and minimum energy control of linear fractional discrete-time infinite-dimensional systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, Artur Babiarz.
W: 11th IEEE International Conference on Control & Automation. ICCA, Taichung, Taiwan, June 18-20, 2014. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1210-1214, bibliogr. 23 poz.

układ liniowy ; sterowanie z minimalną energią ; sterowalność

linear system ; minimum energy control ; controllability

61/167
Nr opisu: 0000096011   
On the set of Perron exponents of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
W: Proceedings of the 19th IFAC World Congress, Cape Town, South Africa, August 24-29, 2014 [online]. Ed. Edward Boje, Xiaohua Xia. Oxford : Elsevier, 2014, (plik pdf) s. 11740-11742, bibliogr. 12 poz. (IFAC Proceedings Volumes ; vol. 47, iss. 3 1474-6670)
Dostępny w Internecie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016434841 [dostęp 12 października 2016]

wykładnik Perrona ; stabilność ; układ zmienny w czasie ; zbiór Cantora

Perron exponent ; stability ; time-varying system ; Cantor-type set

62/167
Nr opisu: 0000092095
Przebieg postępowania w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Janowi Węglarzowi tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Praca.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: Profesor Jan Węglarz doktor honoris causa Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, s. 9-13

Węglarz Jan ; doktor honoris causa ; Politechnika Śląska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Węglarz Jan ; doctor honoris causa ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science

63/167
Nr opisu: 0000093990   
The mathematical model of the human arm as a switched linear system.
[Aut.]: Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski, Radosław Zawiski.
W: 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2014, Międzyzdroje, Poland, 2-5 September 2014. Piscataway : IEEE, 2014, s. 508-513, bibliogr. 30 poz.

64/167
Nr opisu: 0000096014   
The relations between the senior upper general exponent and the upper Bohl exponents.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2014, Międzyzdroje, Poland, 2-5 September 2014. Piscataway : IEEE, 2014, s. 897-902, bibliogr. 48 poz.

wykładnik Lapunowa ; system zaburzony ; starszy górny wykładnik ogólny ; stabilność układów liniowych ; system zmienny w czasie ; górny wykładnik Bohla

Lyapunov exponent ; perturbed system ; senior upper general exponent ; stability of linear systems ; time-varying system ; upper Bohl exponent

65/167
Nr opisu: 0000089137   
Controllability and stability of switched systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 16-21, bibliogr. 59 poz.

66/167
Nr opisu: 0000084215
Estimation of solution of discrete linear time-varying system.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Michał Niezabitowski.
W: Vision based systems for UAV applications. Eds: Aleksander Nawrat, Zygmunt Kuś. Berlin : Springer, 2013, s. 311-326, bibliogr. 20 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 481 1860-949X)

stabilność ; wykładnik Lapunowa ; układ liniowy zmienny w czasie

stability ; Lyapunov exponent ; time-varying linear system

67/167
Nr opisu: 0000081437
Lyapunov exponents for discrete time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Michał Niezabitowski.
W: Advanced technologies for intelligent systems of national border security. Eds: Aleksander Nawrat, Krzysztof Simek, Andrzej Świerniak. Berlin : Springer, 2013, s. 29-44, bibliogr. 57 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 440 1860-949X)

układ zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; linearyzacja ; równanie różnicowe

time-varying system ; Lyapunov exponent ; linearization ; difference equation

68/167
Nr opisu: 0000081645
Lyapunov exponents for systems with unbounded coefficients.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-Dyn. Syst. 2013 vol. 28 iss. 2, s. 140-153, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.381. Punktacja MNiSW 20.000

równanie różniczkowe ; stabilność ; system zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; linearyzacja

differential equation ; stability ; time-varying system ; Lyapunov exponent ; linearization

69/167
Nr opisu: 0000081648
On the Lyapunov exponents of a class of second-order discrete time linear systems with bounded perturbations.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Michał Niezabitowski.
-Dyn. Syst. 2013 vol. 28 iss. 4, s. 473-483, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.381. Punktacja MNiSW 20.000

układ liniowy zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; stabilność odporna ; uogólniony promień spektralny

time-varying linear system ; Lyapunov exponent ; robust stability ; generalized spectral radius

70/167
Nr opisu: 0000086976   
On the spectrum of discrete time-varying linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-Nonlinear Anal., Hybrid Syst. 2013 vol. 9, s. 27-41, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.789. Punktacja MNiSW 40.000

układ liniowy dyskretny zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; teoria perturbacji ; wykładnik charakterystyczny

time-varying discrete linear system ; Lyapunov exponents ; perturbation theory ; characteristic exponent

71/167
Nr opisu: 0000086982   
On the stability of Lyapunov exponents of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Michał Niezabitowski.
W: European Control Conference. ECC 2013, Zurich, Switzerland, July 17-19, 2013. [Dokument elektroniczny]. Zurich : EUCA, 2013, pamięć USB (PenDrive) s. 2210-2213

72/167
Nr opisu: 0000089130   
Stability and controllability of switched systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2013 vol. 61 no. 3, s. 547-555, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 1.000. Punktacja MNiSW 25.000

system hybrydowy ; stabilność ; funkcja Lapunowa ; sterowalność ; wykładnik charakterystyczny

hybrid system ; stability ; Lyapunov function ; controllability ; characteristic exponent

73/167
Nr opisu: 0000077783   
Application of IR thermography for evaluating the integrity of a natural gas delivery station.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek, Karol* Jędrasiak, Krzysztof Daniec, Wojciech Kostowski, Roman Koteras, Adam Czornik, Barbara* Mendecka, D. Jarczyk, D. Kasprzak.
W: 13th International Carpathian Control Conference. ICCC 2012, Podbanske, Slovakia, 28-31 May 2012. [B.m.] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 515-520, bibliogr. 10 poz.

przetwarzanie obrazów ; wykrywanie wycieków gazu ; termogram

image processing ; gas leaks detection ; thermogram

74/167
Nr opisu: 0000081556
O parametrycznej zależności wykładników Lapunowa dyskretnych układów liniowych.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 1. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 41-48, bibliogr. 15 poz.

wykładnik Lapunowa ; dyskretny układ nieciągły ; układ liniowy ; macierz Greena

Lyapunov exponent ; discrete discontinuous system ; linear system ; Green matrix

75/167
Nr opisu: 0000071452   
On a continuity of characteristic exponents of linear discrete time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr* Mokry, Michał Niezabitowski.
-Arch. Control Sci. 2012 vol. 22 no. 1, s. 17-27, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wykładnik Lapunowa ; dyskretny układ liniowy ; układ liniowy zmienny w czasie ; teoria perturbacji

Lyapunov exponent ; discrete linear system ; time-varying linear system ; perturbation theory

76/167
Nr opisu: 0000081599   
On controllability of linear systems with jumps in parameters.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Internet - technical development and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012, s. 57-81, bibliogr. 32 poz. (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 118 1867-5662)

77/167
Nr opisu: 0000081623   
On the Lyapunov and Bohl Exponent of Time-Varying Discrete Linear System.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Michał Niezabitowski, Aneta* Szyda.
W: 20th Mediterranean Conference on Control and Automation, Barcelona, Spain, 3-6 July 2012. Eds: B. Morcego [et al.]. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 194-197, bibliogr. 14 poz.

metoda Lapunowa ; układ dyskretny ; układ liniowy ; teoria perturbacji ; system zmienny w czasie

Lyapunov method ; discrete system ; linear system ; perturbation theory ; time varying system

78/167
Nr opisu: 0000081632
Perturbation Theory for Lyapunov Exponents of Discrete Linear Systems.
[Aut.]: Adam Czornik.
Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012, 108 s.
(Monografie ; Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk t. 17 1640-8969)

wykładnik Lapunowa ; liniowy układ sterowania ; perturbacja

Lyapunov exponent ; linear control system ; perturbation

79/167
Nr opisu: 0000081628
Wykładniki Lapunowa układów liniowych z nieograniczonymi współczynnikami.
[Aut.]: Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
W: XLI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Kościelisko, 4-11.IX.2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 45-46

wykładnik Lapunowa ; układ z nieograniczonymi współczynnikami

Lapunov exponent ; system with infinite ratios

80/167
Nr opisu: 0000081620   
Charakterystyki liczbowe dyskretnych inkluzji liniowych.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Michał Niezabitowski.
W: XL Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Kościelisko, 2011.08.30-2011.09.06. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 13

wykładnik Lapunowa ; wykładnik Perrona ; wykładnik Bohla

Lapunov exponent ; Perron exponent ; Bohl exponent

81/167
Nr opisu: 0000071822   
Lyapunov exponents of second order linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Recent researches in computational intelligence and information security. Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '11). Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Information Security and Privacy (ISP '11), Jakarta, Indonesia, December 1-3, 2011. Eds: Ford Lumban Gaol, Jiri Strouhal. [B.m.] : WSEAS Press, 2011, s. 84-88, bibliogr. 32 poz.

układ liniowy zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; stabilność odporna ; promień spektralny

time-varying linear system ; Lyapunov exponent ; robust stability ; spectral radius

82/167
Nr opisu: 0000071789   
On generalized Lyapunov exponents.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: The 19th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Corfu, Greece, June 20-23, 2011. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 378-381, bibliogr. 12 poz.

wykładnik Lapunowa ; dyskretny układ liniowy ; stabilność wykładnicza

Lyapunov exponent ; discrete linear system ; exponential stability

83/167
Nr opisu: 0000081618
On rearrangements of exponentially stable discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, Milano, Italy, 2011.08.28-2011.09.02. Eds: S. Bittanti, A. Cenedese, S. Zampieri. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 13317-13319

84/167
Nr opisu: 0000071773   
On the central exponent of discrete time-varying linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: International Conference on Systems Engineering. ICSEng 2011, Las Vegas, 16-18 August, 2011. Proceedings. Ed. by H. Selvaraj and D. Zydek. Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 22-25, bibliogr. 6 poz.

układ liniowy zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; teoria perturbacji ; wykładnik charakterystyczny

time-varying linear system ; Lyapunov exponent ; perturbation theory ; characteristic exponent

85/167
Nr opisu: 0000063516
On the perturbations preserving spectrum of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-J. Differ. Equ. Appl. 2011 vol. 17 iss. 1, s. 57-67. Impact Factor 1.277

86/167
Nr opisu: 0000071805
On the stability of perturbed discrete linear systems with periodic coefficients.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of the Eleventh IASTED International Conference on Artficial Intelligence and Applications [and] proceedings of the 31st IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 14 - 16, 2011. Ed.: R. Fox, M. H. Hamza. Anaheim : Acta Press, 2011, s. 316-320

stabilność wykładnicza ; układ liniowy zmienny w czasie ; układ okresowy

exponential stability ; time-varying linear system ; periodic system

87/167
Nr opisu: 0000071350   
Stability by the linear approximation for discrete equations.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Linear Algebra Appl. 2011 vol. 435 iss. 4, s. 742-750, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.974. Punktacja MNiSW 30.000

równanie różniczkowe ; stabilność ; układ okresowo zmienny ; wykładnik Lapunowa ; linearyzacja

differential equation ; stability ; time-varying system ; Lyapunov exponent ; linearization

88/167
Nr opisu: 0000071821   
Stability of discrete linear systems with periodic coefficients under parametric perturbations.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-World Acad. Sci. Eng. Technol., Int. J. Math. Comput. Phys. Electr. Comput. Eng. [online] 2011 vol. 5 no. 3, s. 206-209, bibliogr. 12 poz.

stabilność wykładnicza ; układ liniowy zmienny w czasie ; układ okresowy

exponential stability ; time-varying linear system ; periodic system

89/167
Nr opisu: 0000093723   
Stabilność ciągłych układów liniowych o przedziałami stałych współczynnikach. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aneta* Szyda.
Gliwice, 2012, 114 s., bibliogr. 70 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Adam Czornik

układ liniowy ; stabilność układów ; układ hybrydowy ; układ liniowy ; wykładnik Lapunowa

linear system ; systems stability ; hybrid system ; linear system ; Lyapunov exponent

90/167
Nr opisu: 0000070278
Applications of generalized spectral radius and Lyapunov exponents of linear time varying systems to control problems of UAV.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Technological advancement in defence and security of a state. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010, s. 99-108

91/167
Nr opisu: 0000063571   
Bounds for characteristic exponents of discrete linear time varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik.
-J. Franklin Inst., Eng. Appl. Math. 2010 vol. 347 iss. 2, s. 502-507, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.508

stabilność wykładnicza ; układ liniowy zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa ; wykładnik Perrona

exponential stability ; time-varying linear system ; Lyapunov exponent ; Perron exponent

92/167
Nr opisu: 0000068849
Lyapunov exponents and generalized spectral radius.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of the EURO-SIAM Conference, Athens, Greece, December 29-31, 2010. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 163-167

93/167
Nr opisu: 0000081610   
Lyapunov exponents and generalized spectral radius.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of European Conference for the Applied Mathematics and Informatics 2010, Athens, Greece, 2010.12.29-2010.12.31. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 106-111, bibliogr. 20 poz.

uogólniony promień spektralny ; system liniowy ; system zmienny w czasie ; wykładnik Lapunowa

generalized spectral radius ; linear system ; time varying system ; Lyapunov exponent

94/167
Nr opisu: 0000063556   
On new estimates for Lyapunov exponents of discrete time varying linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Automatica 2010 vol. 46 nr 4, s. 775-778, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.172

dyskretna zmienna czasowa ; wykładnik Lapunowa ; system linearny

discrete time varying ; Lyapunov exponent ; linear system

95/167
Nr opisu: 0000063180   
On the exponential exponents of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr* Mokry, Aleksander Nawrat.
-Linear Algebra Appl. 2010 vol. 433 iss. 4, s. 867-875, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.005

układ liniowy zmienny w czasie ; dyskretny układ liniowy ; wykładnik Lapunowa ; teoria perturbacji

time-varying linear system ; discrete linear system ; Lyapunov exponent ; perturbation theory

96/167
Nr opisu: 0000063756   
On the Perron exponents of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Linear Algebra Appl. 2010 vol. 432 iss.1, s. 394-401, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 1.005

układ liniowy zmienny w czasie ; wykładnik Perrona

time-varying linear system ; Perron exponent

97/167
Nr opisu: 0000068844   
On the perturbations of the Lyapunov exponents of discrete linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Latest trends on systems. 14th WSEAS International Conference on Systems (part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference), Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010. Vol. 1. Eds: Nikos E. Mastorakis, Valeri Mladenov, Zoran Bojkovic. [B.m.] : WSEAS Press, 2010, s. 141-144, bibliogr. 4 poz.

98/167
Nr opisu: 0000063450   
On the regularity of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Linear Algebra Appl. 2010 vol. 432 iss.11, s. 2745-2753, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.005

dyskretny układ liniowy

discrete linear system

99/167
Nr opisu: 0000063338   
On the sigma exponent of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr* Mokry, Aleksander Nawrat.
-IEEE Trans. Autom. Control 2010 vol. 55 no. 6, s. 1511-1515, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.952

wykładnik Lapunowa ; wykładnik sigma ; dyskretny układ liniowy

Lyapunov exponents ; sigma exponent ; discrete linear system

100/167
Nr opisu: 0000063352
On the stability of discrete time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of the 29th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 15-17, 2010. Ed. K. Hangos. Anaheim : Acta Press, 2010, s. 364-367, bibliogr. 17 poz.

101/167
Nr opisu: 0000068850   
On the stability of perturbed discrete linear systems with periodic coefficients.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Recent advances in automation & information. Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI '10), Iasi, Romania, June 13-15, 2010. Eds: Viorel Munteanu [et al.]. [B.m.] : WSEAS Press, 2010, s. 39-43, bibliogr. 12 poz.

stabilność wykładnicza ; układ liniowy zmienny w czasie ; układ okresowy

exponential stability ; time-varying linear system ; periodic system

102/167
Nr opisu: 0000081394
Technological advancement in state defence and national security. Ed. by Aleksander Nawrat.
[Aut.]: Damian Bereska, G. Biały, Adam Czornik, Krzysztof Daniec, Adam Gałuszka, Rafał Grygiel, Arkadiusz* Gwóźdź, Łukasz* Hoppe, Witold Ilewicz, Roman Koteras, Kamil* Kozak, P. Malara, R. Mozler, Aleksander Nawrat, R. Olbrot, Marcin Pacholczyk, A. Płaczek, W. Płoszczonka, D. Popowska, Krzysztof Simek, Krzysztof* Skórka, D. Szuba, P. Szymanek.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010, 208 s., bibliogr.
Summary of works within framework of the development project no. OR00013409: Demonstrator of inertial measurement technologies of object space orientation and distributed embedded system for autonomous control of manned and unmanned platforms of battlefield

103/167
Nr opisu: 0000081609   
On the central exponents of discrete linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of ARCS-09. International Conference on Automation, Robotics and Control Systems, Orlando, Florida, USA, 2009.07.13-2009.07.16. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 6-9, bibliogr. 4 poz.

104/167
Nr opisu: 0000041225   
Dynamika układów hybrydowych.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 31-36, bibliogr. 17 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

układ hybrydowy ; stabilność ; dynamika ; modelowanie matematyczne

hybrid system ; stability ; dynamics ; mathematical modelling

105/167
Nr opisu: 0000047361   
Set of possible values of maximal Lyapunov exponents of discrete time-varying linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, P. Jurgas.
-Automatica 2008 vol. 44 nr 2, s. 580-583, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 3.178

układ liniowy zmienny w czasie ; dyskretny układ liniowy ; wykładnik Lapunowa ; dynamika systemowa

time-varying linear system ; discrete linear system ; Lyapunov exponent ; system dynamics

106/167
Nr opisu: 0000041299   
Falseness of the finiteness property of the spectral subradius.
[Aut.]: Adam Czornik, P. Jurgaś.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2007 vol. 17 no. 2, s. 173-178, bibliogr. 7 poz.

obiekt skończoności

finiteness property ; spectral subradius

107/167
Nr opisu: 0000039836   
Generalized spectral radius and Lyapunov exponents of linear time varying systems.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Adam Czornik.
W: IEEE International Conference on Control Applications. CCA 2007. [Part of IEEE Multi-Conference on Systems and Control, MSC], Singapore, 1-3 October 2007. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007, s. 1303-1306, bibliogr. 21 poz.

metoda Lapunowa ; system czasu dyskretnego ; system liniowy ; algebra macierzy ; układ zmienny w czasie

Lyapunov methods ; discrete time system ; linear system ; matrix algebra ; time-varying system

108/167
Nr opisu: 0000087151
Bounds for the solution of discrete coupled Lyapunov equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Third International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. ICINCO 2006, Setubal, Portugal, 1-5 August 2006. Proceedings. Setubal : [b.w.], 2006, s. 11-15

109/167
Nr opisu: 0000021918   
O stabilności dyskretnych układów liniowych.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurgaś.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 63-68, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

liniowy układ dyskretny ; promień spektralny

discrete-time linear system ; spectral radius

110/167
Nr opisu: 0000087150
On the stability of the discrete time jump linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Third International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. ICINCO 2006, Setubal, Portugal, 1-5 August 2006. Proceedings. Setubal : [b.w.], 2006, s. 75-78

111/167
Nr opisu: 0000025526   
Some properties of the spectral radius of a set of matrices.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurgaś.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2006 vol. 16 no. 2, s. 183-188, bibliogr. 15 poz.

promień spektralny ; macierz symetryczna

spectral radius ; symmetric matrix ; spectral subradius

112/167
Nr opisu: 0000036419   
Zastosowanie promienia spektralnego do analizy stabilności dyskretnych układów liniowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr Jurgaś.
Gliwice, 2006, 214 k., bibliogr. 58 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Adam Czornik

dyskretny układ liniowy ; promień spektralny ; stabilność układów

discrete linear system ; spectral radius ; systems stability

113/167
Nr opisu: 0000019815
Controllability of discrete time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst., Ser. B Appl. Algorithms 2005 vol. 12 no. 2, s. 165-189. Impact Factor 0.136

114/167
Nr opisu: 0000019891   
On adaptive control for the continuous time-varying JLQG problem.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 no. 1, s. 53-62, bibliogr.

układ zmienny w czasie ; sterowanie adaptacyjne

time varying system ; adaptive control ; JLQG problem

115/167
Nr opisu: 0000019817   
On the generalized spectral subradius.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Linear Algebra Appl. 2005 vol. 407, s. 242-248, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.590

dyskretne wtrącenie liniowe ; stabilność

discrete linear inclusion ; stability ; generalized spectral subradius

116/167
Nr opisu: 0000019816
On the stochastic stability of the discrete time jump linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering, Corfu Island, Greece, August 23-25, 2005. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 212-214

117/167
Nr opisu: 0000019222
On the stochastic stability of the discrete time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-WSEAS Trans. Syst. 2005 vol. 4 nr 8, s. 1295-1297, bibliogr. 11 poz.

118/167
Nr opisu: 0000009564   
Adaptive control for a jump linear system with quadratic cost.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Control Cybern. 2004 vol. 33 nr 1, s. 51-69, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.337

sterowanie adaptacyjne

adaptive control ; jump linear system ; linear quadratic problem

119/167
Nr opisu: 0000087146
Bounds on the solution of discrete coupled algebraic Lyapunov equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: 11th Conference of the International Linear Algebra Society, Coimbra, Portugal, 19-23.07.2004. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 26

120/167
Nr opisu: 0000016643
O uogólnionym promieniu spektralnym.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Trzydziesta Trzecia Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 14-21 IX 2004. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 2004, s. 11

promień spektralny ; macierz kwadratowa

spectral radius ; quadratic form

121/167
Nr opisu: 0000011185   
On direct controllability of discrete time jump linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-J. Franklin Inst., Eng. Appl. Math. 2004 vol. 341 iss. 6, s. 491-503, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.456

sterowalność ; układ liniowy ; stabilność stochastyczna

controllability ; linear system ; stochastic stability

122/167
Nr opisu: 0000013173
On the continuous time-varying JLQ problem.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Eur. J. Control 2004 vol. 10 iss. 3, s. 264-272. Impact Factor 0.617

123/167
Nr opisu: 0000011184   
On the continuous time-varying JLQG.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-J. Franklin Inst., Eng. Appl. Math. 2004 vol. 341 iss. 4, s. 309-323, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.456

układ zmienny w czasie ; układ liniowy

time-varying system ; linear system ; JLQG problem

124/167
Nr opisu: 0000013271
Optimal control of time-varying fault tolerant systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
W: 43rd IEEE Conference on Decision and Control. CDC, Nassau, Bahamas, 14-17 December 2004. IEEE Control Systems Society [et al.]. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005, s. 1382-1387

125/167
Nr opisu: 0000012369
About relation between LQ and H2 optimal control with output feedback.
[Aut.]: Ryszard** Gessing, Adam Czornik.
W: Proceedings of the American Control Conference. ACC 2003, Denver, United States, June 4-6, 2003. [B.m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2003, s. 3508-3512

126/167
Nr opisu: 0000003283   
On control problems for jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 132 s., bibliogr. 102 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1579 Automatyka ; z. 137)
Rozprawa habilitacyjna

układ liniowy ; dyskretny układ liniowy ; sterowalność

linear system ; discrete linear system ; controllability

127/167
Nr opisu: 0000009161
On controllability with respect to the expectation of discrete time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Andrzej Świerniak.
W: Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, Poland, 25-28 August 2003. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 18 poz.

sterowalność ; system liniowy ; parametr skoku

controllability ; linear system ; jump parameter

128/167
Nr opisu: 0000087144
On the sensitivity of the coupled continous time Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Andrzej Świerniak.
W: Proceedings of the 15th IFAC world congress, Barcelona, Spain, 21-26 July 2002. Ed. by E. Camacho [et al.]. International Federation of Automatic Control. Oxford : Pergamon, 2003, s. 21-26

129/167
Nr opisu: 0000003832
On the stability of one dimensional discrete-time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Szymon Rabsztyn.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 1, s. 81-93, bibliogr. 20 poz.

stabilność

stability ; jump linear system

130/167
Nr opisu: 0000009211
Robust stabilization and optimization of fault tolerant linear systems.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Adam Czornik, Krzysztof Simek.
W: IEEE International Symposium on Industrial Electronics. ISIE'2003, Rio de Janeiro, Brazil, June 9-11, 2003. Vol. 1. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2003, s. 562-565

131/167
Nr opisu: 0000000525   
Continuity of solutions of Riccati equations for the discrete-time JLQP.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 4, s. 539-543, bibliogr. 14 poz.

132/167
Nr opisu: 0000008091
Discussion on: "On the sensitivity of the coupled continuous-time Riccati equation" by A. Czornik, A. Swierniak and A. Nawrat.
[Aut.]: O. L. Costa, Adam Czornik, Andrzej Świerniak, Aleksander Nawrat.
-Eur. J. Control 2002 vol. 8 iss. 6, s. 505-507. Impact Factor 0.542

133/167
Nr opisu: 0000003336
O problemie liniowo kwadratowym dla układów ze skokowo zmieniającymi się parametrami.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak, Aleksander Nawrat, Szymon Rabsztyn.
W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002. T. 1. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 233-236, bibliogr. 11 poz.

134/167
Nr opisu: 0000087139
On controllability of continuous time jump linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
W: 10th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation. MED 2002, Lisboa, Portugal, July 9-12, 2002. Proceedings. Lisboa : Instituto de Sistemas e Robotica, 2002, s. 9-12

135/167
Nr opisu: 0000000528   
On the discrete time-varying JLQG problem.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 2, s. 203-207, bibliogr. 21 poz.

136/167
Nr opisu: 0000007283   
On the sensitivity of the coupled continuous-time Lyapunov equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-IEEE Trans. Autom. Control 2002 vol. 47 no. 7, s. 1138-1142, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.553

137/167
Nr opisu: 0000008089
On the sensitivity of the coupled continuous-time Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak, Aleksander Nawrat.
-Eur. J. Control 2002 vol. 8 iss. 6, s. 497-504. Impact Factor 0.542

138/167
Nr opisu: 0000087138
Robust stabilization for a class of nonlinear fault tolerant systems.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Krzysztof Simek, Adam Czornik.
W: Applied informatics. Proceedings of the IASTED international conference, Innsbruck, Austria, February 18-21, 2002. Ed. M. Hamza. [B.m.] : Acta Press, 2002, s. 280-283 (Applied informatics ; 1027-2666)

139/167
Nr opisu: 0000002932   
Lower bound on the solution of coupled algebraic Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Automatica 2001 vol. 37 nr 4, s. 619-624, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.449

140/167
Nr opisu: 0000007152   
On controllability with respect to the expectation of discrete time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-J. Franklin Inst., Eng. Appl. Math. 2001 vol. 338 iss. 4, s. 443-453. Impact Factor 0.284

141/167
Nr opisu: 0000007169   
On the discrete JLQ and JLQG problems.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Nonlinear Anal., Theory Methods Appl. 2001 vol. 47 iss. 1, s. 423-434. Impact Factor 0.406

142/167
Nr opisu: 0000002935   
On the sensitivity of the coupled discrete-time Lyapunov equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-IEEE Trans. Autom. Control 2001 vol. 46 no. 4, s. 659-664, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.222

143/167
Nr opisu: 0000028514
Some bounds in the continuous algebraic Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
W: European Control Conference. ECC'01, Porto, Portugal, 4-7 September, 2001. Book of abstracts. Porto : Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Edicoes, 2001, s. 115

144/167
Nr opisu: 0000001446
Synteza sterowania tolerującego uszkodzenia w liniowych układach.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Krzysztof Simek, Adam Czornik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 45-50, bibliogr. 9 poz.

145/167
Nr opisu: 0000007075   
Upper bounds on the solution of coupled algebraic Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-J. Inequal. Appl. 2001 vol. 6 iss. 4, s. 373-385. Impact Factor 0.338

146/167
Nr opisu: 0000004114
Comments on "Bounds for the eigenvalues of the solution matrix of the algebraic Riccati equation" by E. Yaz.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Int. J. Syst. Sci. 2000 vol. 31 iss. 6, s. 809, bibliogr. 2 poz.. Impact Factor 0.290

147/167
Nr opisu: 0000005582   
Continuity of the solution of the Riccati equations for continuous time JLQP.
[Aut.]: Adam Czornik.
-IEEE Trans. Autom. Control 2000 vol. 45 no. 5, s. 934-937, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 1.488

148/167
Nr opisu: 0000005540
Controllability of continuous - time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2000 z. 132, s. 21-26, bibliogr. 6 poz.

149/167
Nr opisu: 0000087134
On controllability of discrete time jump linear system.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
W: System and control. Theory and applications. Ed. by N. Mastorakis. [B.m.] : World Scientific and Engineering Society Press, 2000, s. 409-412 (Electrical and computer engineering series ; )

150/167
Nr opisu: 0000004042
On descriptor systems and related linear quadratic problem.
[Aut.]: Ryszard** Gessing, Adam Czornik.
-Control Cybern. 2000 vol. 29 nr 1, s. 79-89, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.152

151/167
Nr opisu: 0000001891
On the bounds on the solutions of the algebraic Lyapunov and Riccati equations.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Arch. Control Sci. 2000 vol. 10 no. 3/4, s. 197-244, bibliogr. 77 poz.

152/167
Nr opisu: 0000005345
Adaptive control of discrete time-varying LQG.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Mat. Stos. 1999 t. 41, s. 21-33, bibliogr. 6 poz.

153/167
Nr opisu: 0000087222   
Limit estimation for discrete time-varying system with converging coefficients.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: Proceedings of the 1999 American Control Conference, San Diego, California, USA, June 2-4, 1999. Piscataway : IEEE Service Center, 1999, s. 3910-3912, bibliogr. 4 poz.

154/167
Nr opisu: 0000030550
Sterowalność układów liniowych ze skokowo zmieniającymi się parametrami.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: Dwudziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 21-28.IX.1999. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1999, s. 26, bibliogr. 2 poz.

155/167
Nr opisu: 0000087219
Continuity of the algebraic Riccati equation in finite dimensional space.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-J. Nat. Phys. Sci. 1998 vol. 12 iss. 2, s. 1-13

156/167
Nr opisu: 0000030574
Ograniczenia dla wartości własnych rozwiązania algebraicznych równań Riccatiego.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
W: Dwudziesta Siódma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 22-29.IX. 1998. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1998, s. 22

157/167
Nr opisu: 0000087210
On adaptive control for linear stochastic system.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-J. Nat. Phys. Sci. 1998 vol. 12 iss. 2, s. 15-22

158/167
Nr opisu: 0000087221
On time-varying LQG.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: System structure and control. SSC '98. Proceedings volume from the 5th IFAC Conference, Nantes, France, 8-10 July 1998. Ed. by J.-F. Lafay. Oxford : Pergamon, 1998, s. 411-415

159/167
Nr opisu: 0000030583
Niestacjonarny regulator liniowo-kwadratowy.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: Dwudziesta Szósta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 23-30.IX.1997. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1997, s. 16, bibliogr. 2 poz.

160/167
Nr opisu: 0000026864
On bound for the solution of the unified algebraic Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Mat. Stos. 1997 t. 40, s. 13-20, bibliogr. 11 poz.

161/167
Nr opisu: 0000087220   
On discrete-time linear quadratic control.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Syst. Control Lett. 1997 vol. 36 iss. 2, s. 101-107, bibliogr. 6 poz.

zagadnienie LQG ; równanie Riccatiego

LQG problem ; Riccati equation

162/167
Nr opisu: 0000026894   
On upper bounds for the unified algebraic Riccati equation.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Syst. Control Lett. 1997 vol. 32 iss. 4, s. 235-239

163/167
Nr opisu: 0000026643
Parameters estimates for linear stochastic equation with control.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mat. 1997 z. 82, s. 7-14, bibliogr. 11 poz.

164/167
Nr opisu: 0000026865
Sterowanie optymalne dla niestacjonarnego układu liniowego z kwadratowym funkcjonałem kosztów.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Mat. Stos. 1997 t. 40, s. 3-11, bibliogr. 4 poz.

165/167
Nr opisu: 0000041755   
Adaptacyjne sterowanie układem stochastycznym z kwadratowym funkcjonałem kosztów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Czornik.
Gliwice, 1996, 39 s., bibliogr. 38 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. Stefan* Czerwik

166/167
Nr opisu: 0000035251
Adaptacyjne sterowanie w stochastycznym układzie liniowym z kwadratowym funkcjonalem kosztów.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Mat. Stos. 1996 t. 39, s. 17-40, bibliogr. 16 poz.

167/167
Nr opisu: 0000087209
On the asymptotic behaviour of the solutions of a Riccati algebraic continuous-time equation.
[Aut.]: Adam Czornik, V. Sragovich.
-Autom. Remote Control 1995 vol. 56 iss. 8, s. 1126-1128

stosując format:
Nowe wyszukiwanie