Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZECZOT JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 86Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/86
Nr opisu: 0000135599   
Component-based simulation tool for virtual commissioning of control systems for heat exchange and distribution processes.
[Aut.]: Michał Frątczak, Paweł Rafał Nowak, Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, Szymon Bysko, Sara Bysko.
W: Automation 2020: towards industry of the future. Proceedings of Automation 2020, Warsaw, Poland, March 18-20, 2020. Eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. Cham : Springer, 2020, s. 67-77, bibliogr. 18 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1140 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

wirtualne uruchamianie ; modelowanie ; symulacja ; wymiennik ciepła ; system dystrybucji ; składniki biblioteki

virtual commissioning ; modeling ; simulation ; heat exchange ; distribution system ; library components

2/86
Nr opisu: 0000138683   
Increment count method and its PLC-based implementation for autotuning of reduced-order ADRC with Smith predictor.
[Aut.]: Patryk Grelewicz, Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Jakub Musiał.
-IEEE Trans. Ind. Electron. 2020 in press, s. 1-11, bibliogr. 22 poz.
Article in press. Impact Factor 7.515. Punktacja MNiSW 200.000

samonastrajanie ; implementacja w sterowniku PLC ; ADRC zredukowanego rzędu ; predyktor Smitha ; opóźnienie transportowe ; wykrywanie stanu ustalonego

autotuning ; PLC-based implementation ; reduced-order ADRC ; Smith predictor ; transportation delay time estimation ; steady state detection

3/86
Nr opisu: 0000135748   
Practical PLC-based implementation of adaptive dynamic matrix controller for energy-efficient control of heat sources.
[Aut.]: Tomasz Kłopot, Piotr Skupin, Patryk Grelewicz, Jacek Czeczot.
-IEEE Trans. Ind. Electron. 2020 in press, s. 1-11, bibliogr. 40 poz.
Article in press. Impact Factor 7.515. Punktacja MNiSW 200.000

regulacja adaptacyjna ; regulator DMC ; DMC ; efektywność sterowania źródłami energii ; implementacja praktyczna w sterowniku PLC

adaptive control ; Dynamic Matrix Control ; DMC ; energy supply performance ; PLC-based implementation

4/86
Nr opisu: 0000136071
The novel approach to the tuning of the reduced-order active disturbance rejection controller for second-order processes.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Patryk Grelewicz, Jacek Czeczot.
W: Advanced, contemporary control. Proceedings of KKA 2020 - the 20th Polish Control Conference, Łódź, Poland, 2020. Eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, s. 1359-1370, bibliogr. 9 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1196 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

weryfikacja praktyczna ; zasady strojenia ; proces drugiego rzędu ; RADRC

practical verifiation ; tuning rules ; second-order process ; Reduced-order Active Disturbance Rejection Controller ; RADRC

5/86
Nr opisu: 0000138948   
Tuning rules for industrial use of the second-order Reduced Active Disturbance Rejection Controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Patryk Grelewicz.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 4, s. 701-719, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

ADRC zredukowanego rzędu ; strojenie ; praktyczna walidacja ; zastosowanie przemysłowe

reduced-order ADRC ; tuning ; practical validation ; industrial application

6/86
Nr opisu: 0000131413   
Corelation between conventional and data-driven control performance assessment indices for heating process.
[Aut.]: Patryk Grelewicz, Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Michał Frątczak.
W: Proceedings of the 2019 22nd International Conference on Process Control (PC19), Strbske Pleso, Slovakia, June 11-14, 2019. Eds.: M. Fikar and M. Kvasnica. Piscataway : IEEE, 2019, s. 86-90, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

ocena jakości sterowania ; sterownik PID ; system grzewczy

control performance assessment ; PID control ; heating system

7/86
Nr opisu: 0000134789
Modelowanie i zaawansowane algorytmy sterowania procesami dystrybucji i wymiany ciepła. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Rafał* Czubasiewicz.
Gliwice, 2019, 150 s., bibliogr. 109 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jacek Czeczot

modelowanie ; sterowanie ; PID ; B-BAC ; DCM ; IMC ; algorytm sterowania ; sterowanie procesami ; wymiana ciepła

modelling ; control ; PID ; B-BAC ; DCM ; IMC ; control algorithm ; process control ; heat transfer

8/86
Nr opisu: 0000122548   
Agent-based approach to continuous process control for enabling parallelization of engineering cycles.
[Aut.]: Grzegorz* Polaków, Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk.
-Concurrent Eng. Res. Appl. 2018 vol. 26 iss. 3, s. 287-298, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.127. Punktacja MNiSW 20.000

system wieloagentowy ; przemysłowy system sterowania ; wiedza rozproszona

multiagent system ; industrial control system ; distributed expertise ; cooperative engineering ; engineering cycle parallelization

9/86
Nr opisu: 0000129193   
Analiza własności regulacyjnych algorytmu ADRC dla zastosowań w automatyce procesowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paweł Piotr* Nowak.
Gliwice, 2018, 157 k., bibliogr. 132 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jacek Czeczot

sterowanie procesowe ; algorytm sterowania ; algorytm ADRC ; automatyka procesowa ; regulator RADRC

process control ; control algorithm ; ADRC algorithm ; process automatics ; RADRC controller

10/86
Nr opisu: 0000126586   
Flexible function block for industrial applications of active disturbance rejection controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Krzysztof Stebel, Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, Michał Frątczak, Piotr Łaszczyk.
-Arch. Control Sci. 2018 vol. 28 no. 3, s. 379-400, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.559. Punktacja MNiSW 15.000

przemysłowy system sterowania ; algorytm aktywnego tłumienia zakłóceń ; ADRC ; strojenie rzeczywiste ; zastosowanie praktyczne ; programowalny sterownik logiczny ; PLC

industrial control system ; active disturbance rejection control ; ADRC ; practical tuning ; practical implementation ; programmable logic controller ; PLC

11/86
Nr opisu: 0000125243   
Modelowanie i sterowanie płytowymi wymiennikami ciepła. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał Frątczak.
Gliwice, 2018, 94 s., bibliogr. 81 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jacek Czeczot

wymiennik ciepła ; układ regulacji ; regulacja automatyczna ; sterowanie automatyczne ; modelowanie inżynierskie ; urządzenie energetyczne ; wymiana ciepła

heat exchanger ; control system ; automatic regulation ; automatic control ; engineering modelling ; energy device ; heat transfer

12/86
Nr opisu: 0000119949   
Practical validation of the effective control of liquid-liquid heat exchangers by distributed parameter balance-based adaptive controller.
[Aut.]: Michał Frątczak, Jacek Czeczot, Paweł Rafał Nowak, Mieczysław** Metzger.
-Appl. Therm. Eng. 2018 vol. 129, s. 549-556, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 4.026. Punktacja MNiSW 40.000

wymienniki ciepła układu ciecz-ciecz ; uproszczone modelowanie dynamiczne ; zaawansowany system sterowania ; skuteczne sterowanie

liquid-liquid heat exchangers ; simplified dynamical modelling ; advanced control ; effective control ; practical validation

13/86
Nr opisu: 0000125969   
Practical validation of the reduced-order active disturbance rejection controller for the delay-dominated processes.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Patryk Grelewicz, Jacek Czeczot.
W: 2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation and Robotics (MMAR 2018), 27-30 August 2018, Miedzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 292-297, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

RADRC ; układ z opóźnieniami ; sterowanie systemem grzewczym ; weryfikacja praktyczna

RADRC ; system with time delay ; heating system control ; practical verifiation

14/86
Nr opisu: 0000122322   
Robust tuning of a first order reduced Active Disturbance Rejection Controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Tomasz Kłopot.
-Control Eng. Pract. 2018 vol. 74, s. 44-57, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.232. Punktacja MNiSW 35.000

algorytm aktywnego tłumienia zakłóceń ; sterowanie procesami przemysłowymi ; metoda d-podziału ; strojenie optymalne ; strojenie odporne

active disturbance rejection control ; industrial control ; D-partition method ; optimal tuning ; robust tuning

15/86
Nr opisu: 0000119265   
Practical verification of active disturbance rejection controller for the pneumatic setup.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot.
W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2017, 28-31 August 2017, Międzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 19-24, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

ADRC ; strojenie ; praktyczna walidacja ; ciągły proces przemysłowy

ADRC ; tuning ; practical validation ; continuous industrial process

16/86
Nr opisu: 0000122983
Practical verification of active disturbance rejection controller for the pneumatic setup.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot.
W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2017, 28-31 August 2017, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2017, s. 20

17/86
Nr opisu: 0000110736   
Robust tuning for first-order reduced active disturbance rejection controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot.
W: 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, Międzyzdroje, Poland, 29 August-1 September 2016. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 112-117, bibliogr. 25 poz.

ADRC ; metoda robust tuning ; metoda podziału D ; proces FOPDT

reduced first-order ADRC ; robust tuning method ; D-partition method ; FOPDT process

18/86
Nr opisu: 0000123214
Robust tuning for first-order reduced active disturbance rejection controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot.
W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, 29 August - 01 September 2016, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2016, s. 25

19/86
Nr opisu: 0000106107   
Simplified dynamical input-output modeling of plate heat exchangers - case study.
[Aut.]: Michał Frątczak, Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger.
-Appl. Therm. Eng. 2016 vol. 98, s. 880-893, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.356. Punktacja MNiSW 40.000

20/86
Nr opisu: 0000105017   
On potential possibilities of gain and phase margin specifications-oriented robust tuning of Balance-Based Adaptive Controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Krzysztof Stebel.
W: American Control Conference. (ACC), Chicago, USA, 1-3 July 2015. New York : IEEE, 2015, s. 5647-5652, bibliogr. 19poz.

kontroler PI ; sterowanie adaptacyjne ; sterowanie odporne

PI control ; adaptive control ; robust control

21/86
Nr opisu: 0000102341   
Simulation validation of three nonlinear model-based controllers in the adaptive cruise control system.
[Aut.]: P. Shakouri, Jacek Czeczot, A. Ordys.
-J. Intell. Rob. Syst. 2015 vol. 80 iss. 2, s. 207-229, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 0.932. Punktacja MNiSW 25.000

sterowanie wsparte modelowo ; tempomat adaptacyjny ; dynamika pojazdu ; wydajność paliwa

model-based control ; adaptive cruise control ; vehicle dynamics ; fuel efficiency

22/86
Nr opisu: 0000106504   
Virtual commissioning for the control of the continuous industrial processes - case study.
[Aut.]: Michał Frątczak, Paweł Rafał Nowak, Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, S. Bysko, B. Opilski.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1032-1037, bibliogr. 19 poz.

sterowanie procesami przemysłowymi ; system produkcyjny ; ciągły proces przemysłowy ; wirtualne uruchamianie

industrial control ; manufacturing system ; continuous industrial process ; virtual commissioning

23/86
Nr opisu: 0000098839   
Application of the simple additive modeling of the first principle model inaccuracies for the offset-free process control.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk.
-Control Cybern. 2014 vol. 43 no. 2, s. 261-277, bibliogr.
Erratum [w:]: Control Cybern. vol 43 (2014) No. 3, s. 487. Punktacja MNiSW 14.000

regulacja wykorzystująca model procesu ; regulacja adaptacyjna ; modelowanie fizykalne ; kompensacja niedokładności modelowania

model-based control ; adaptive control ; first principle process modeling ; modelling inaccuracies compensation

24/86
Nr opisu: 0000096309   
Flexible function block implementation of the balance-based adaptive controller as the potential alternative for PID-based industrial applications.
[Aut.]: Tomasz Kłopot, Piotr Łaszczyk, Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot.
-Trans. Inst. Meas. Control 2014 vol. 36 iss. 8, s. 1098-1113, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.962. Punktacja MNiSW 20.000

walidacja eksperymentalna ; IEC 61131-3 ; zastosowanie praktyczne ; programowalny sterownik logiczny

experimental validation ; IEC 61131-3 ; practical implementation ; programmable logic controller ; adaptive non-linear model-based control

25/86
Nr opisu: 0000089706
General tuning procedure for the nonlinear balance-based adaptive controller.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk.
-Int. J. Control 2014 vol. 87 iss. 1, s. 76-89. Impact Factor 1.654. Punktacja MNiSW 25.000

procedura strojenia ; sterowanie wsparte modelowo ; sterowanie adaptacyjne ; sterowanie nieliniowe ; szacowanie

tuning procedure ; model-based control ; adaptive control ; nonlinear control ; estimation

26/86
Nr opisu: 0000099301   
Linearizing controller for higher-degree nonlinear processes with compensation for modeling inaccuracies practical validation and future developments.
[Aut.]: Paweł Piotr* Nowak, Jacek Czeczot, Tomasz Kłopot, M. Szymura, B. Gabryś.
W: ICINCO 2014. Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Vienna, Austria, 1-3 September, 2014. Vol. 1. Ed. by Joaquim Filipe, Oleg Gusikhin, Kurosh Madani and Jurek Sasiadek. [B.m.] : SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 691-698, bibliogr. 26 poz.

sterowanie adaptacyjne ; praktyczna walidacja ; czujnik wizyjny

adaptive control ; practical validation ; soft sensor ; linearizing control

27/86
Nr opisu: 0000099745   
Simplified modeling of plate heat exchangers.
[Aut.]: Michał Frątczak, Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot.
W: 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2014, Międzyzdroje, Poland, 2-5 September 2014. Piscataway : IEEE, 2014, s. 578-583, bibliogr. 17 poz.

wymiennik ciepła ; modelowanie fizykalne ; równanie różniczkowe cząstkowe ; metoda różnic skończonych ; metoda kolokacji ortogonalnej

heat exchanger ; first principle process modeling ; partial differential equation ; finite difference method ; orthogonal collocation method

28/86
Nr opisu: 0000089187   
Balance-based adaptive control of the second order systems.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot.
W: 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 548-553, bibliogr. 11 poz.

29/86
Nr opisu: 0000095512   
Function block practical implementation of Balance-Based Adaptive Control for pH process.
[Aut.]: Tomasz Kłopot, Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk.
W: 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IECON 2013, Vienna, Austria, 10-14 November 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 3549-3554, bibliogr. 10 poz.

IEC-61131-3 ; sterowanie adaptacyjne ; implementacja bloku funkcjonalnego ; sterowanie nieliniowe ; kontrola pH

IEC-61131-3 standard ; adaptive control ; function block implementation ; nonlinear control ; pH control

30/86
Nr opisu: 0000084853   
Improving efficiency of pH control by balance-based adaptive control application.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger.
-Arch. Control Sci. 2013 vol. 23 no. 1, s. 19-40, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

sterowanie adaptacyjne ; sterowanie procesami ; proces pH ; B-BAC ; strojenia regulatora

adaptive control ; process control ; pH process ; B-BAC ; controller tuning

31/86
Nr opisu: 0000089191   
Observer-based cascade control of the heat distribution system.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot.
W: 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 633-638, bibliogr. 11 poz.

32/86
Nr opisu: 0000089612
Practical implementation of the nonlinear control of the liquid level in the tank of irregular shape.
[Aut.]: Witold* Kłopot, Tomasz Kłopot, Piotr Łaszczyk, Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger.
W: Intelligent robotics and applications. ICIRA 2013. 6th International conference, Busan, South Korea, September 25-28, 2013. Proceedings. Pt 2. Eds: J. Lee, M. Ch. Lee, H. Liu, J.-H. Ryu. Berlin : Springer, 2013, s. 178-188, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8103 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

sterowanie nieliniowe ; sterowanie wsparte modelowo ; kontrola poziomu cieczy ; zbiornik nieliniowy

nonlinear control ; model-based control ; liquid level control ; nonlinear tank

33/86
Nr opisu: 0000089186   
Representative vector method for modeling of energy consumption for the assembly line.
[Aut.]: Michał Frątczak, Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, M. Bregulla.
W: 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 2013. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 420-425, bibliogr. 9 poz.

34/86
Nr opisu: 0000082870   
Adaptive cruise control system using balance-based adaptive control technique.
[Aut.]: P. Shakouri, Jacek Czeczot, Andrzej* Ordys.
W: 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2012), Międzyzdroje, Poland, 27-30 August 2012. [Piscataway] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 510-515, bibliogr. 16 poz.

przyspieszenie ; model matematyczny ; dynamika pojazdu ; pojazd

acceleration ; mathematical model ; vehicle dynamics ; vehicle

35/86
Nr opisu: 0000082864   
Flexible function block for PLC-based implementation of the balance-based adaptive controller.
[Aut.]: Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, Witold* Kłopot.
W: 2012 American Control Conference, Montreal, Canada, June 27-29, 2012. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 6467-6472, bibliogr. 16 poz.

estymacja ; model matematyczny ; sterowanie procesami ; normy

estimation ; mathematical model ; process control ; standards

36/86
Nr opisu: 0000082905   
LabView-based implementation of balance-based adaptive control technique.
[Aut.]: Piotr Łaszczyk, Rafał* Czubasiewicz, Jacek Czeczot.
W: 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2012), Międzyzdroje, Poland, 27-30 August 2012. [Piscataway] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 516-521, bibliogr. 17 poz.

układ sterowania ; estymacja ; model matematyczny ; sterowanie procesami ; pomiar temperatury

control system ; estimation ; mathematical model ; process control ; temperature measurement

37/86
Nr opisu: 0000081901   
Nonminimum-phase process control with controllers based on simplified modeling.
[Aut.]: Piotr Łaszczyk, Jacek Czeczot.
W: IEEE International Conference on Control Applications. CCA 2012, [Part of IEEE Multi-Conference on Systems and Control], Dubrovnik, Croatia, 3-5 October 2012. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1652-1657, bibliogr. 24 poz.

38/86
Nr opisu: 0000081732   
Practical verification of the control strategies for the counter-current heat exchanger.
[Aut.]: Piotr Łaszczyk, Jacek Czeczot, Rafał* Czubasiewicz, Krzysztof Stebel.
W: 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2012), Międzyzdroje, Poland, 27-30 August 2012. [Piscataway] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 96-101, bibliogr. 15 poz.

39/86
Nr opisu: 0000074727
Uniwersalny blok funkcyjny dla zaawansowanego algorytmu regulacji B-BAC.
[Aut.]: Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, Witold* Kłopot.
-Masz. Technol. Mater. 2012 nr 5, s. 44-49

B-BAC ; algorytm sterowania ; sterowanie adaptacyjne

B-BAC ; control algorithm ; adaptive control

40/86
Nr opisu: 0000063452   
Local balance-based adaptive control in the heat distribution system - practical validation.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk, Mieczysław** Metzger.
-Appl. Therm. Eng. 2010 vol. 30 iss. 8/9, s. 879-891, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 1.826

kontrola dystrybucji ciepła ; lokalna kontrola temperatury ; lokalna kontrola przepływu ; model nieliniowy

heat distribution control ; local temperature control ; local flow control ; nonlinear model

41/86
Nr opisu: 0000081724
Nostationary modelling approaches of neutralization process for model-based control.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 14th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2009, Międzyzdroje, Poland, 19-21 August 2009. [Dokument elektroniczny]. Ed. Z. Emirsajłow. Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 61-66

42/86
Nr opisu: 0000083172
Nostationary modelling approaches of neutralization process for model-based control.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 14th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2009, Międzyzdroje, Poland, 19-21 August 2009. [Dokument elektroniczny]. Ed. Z. Emirsajłow. Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) F-080, bibliogr. 16 poz.

43/86
Nr opisu: 0000083321
Properties of the nonstationary balance-based modelling.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: MATHMOD Vienna 2009. 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling, Vienna, February 11-13, 2009. Full papers CD volume. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Eds. I. Troch, F. Breitenecker. Vienna University of Technology. Wien : ARGESIM / ASIM, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2647-2650, bibliogr. 10 poz. (ARGESIM Report ; no. 35)

44/86
Nr opisu: 0000083173
Tuning of the Estimation Procedure for the B-BAC Methodology.
[Aut.]: Rafał* Czubasiewicz, Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 14th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2009, Międzyzdroje, Poland, 19-21 August 2009. [Dokument elektroniczny]. Ed. Z. Emirsajłow. Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) F-088, bibliogr. 7 poz.

45/86
Nr opisu: 0000047649   
Modelling for the effective control of the electric flow heaters - simulation validation.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
-Simul. Model. Pract. Theory 2008 vol. 16 nr 4, s. 429-444, bibliogr. 25 poz.

modelowanie nieliniowe ; sterowanie adaptacyjne oparte na modelu ; walidacja symulacyjna

nonlinear modelling ; adaptive model-based control ; simulation validation ; time-variant model

46/86
Nr opisu: 0000032148
Experimental verification of the B-BAC methodology in the application to the control of the electric flow heater.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Piotr Łaszczyk, Mieczysław** Metzger.
W: Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, 27-30 August 2007. [Dokument elektroniczny]. Ed. R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 405-410, bibliogr. 21 poz.

47/86
Nr opisu: 0000038033   
On possibilities of the practical implementation of balance-based adaptive control methodology.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
-Control Cybern. 2007 vol. 36 nr 4, s. 967-984, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.495

model oparty na sterowaniu adatacyjnym ; zastosowanie praktyczne ; połączenie bezuderzeniowe ; sterownik wirtualny ; programowalny sterownik logiczny ; rekurencyjna metoda najmniejszych kwadratów

model-based adaptive control ; practical implementation ; bumpless switching ; virtual controller ; programmable logic controller ; recursive least-squares estimation

48/86
Nr opisu: 0000032158
On the minimum form of the balance-based adaptive controller.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, 27-30 August 2007. [Dokument elektroniczny]. Ed. R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 445-450, bibliogr. 12 poz.

49/86
Nr opisu: 0000030042   
Podstawy teoretyczne i zastosowanie metodologii sterowania B-BAC.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 124 s., bibliogr. 154 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1757 Automatyka ; z. 149)
Rozprawa habilitacyjna

algorytm sterowania ; sterowanie adaptacyjne ; B-BAC ; sterowanie procesami ; weryfikacja

control algorithm ; adaptive control ; B-BAC ; process control ; verification

50/86
Nr opisu: 0000025566   
Balance-based adaptive control methodology and its application to the non-isothermal CSTR.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
-Chem. Eng. Process. 2006 vol. 45 iss. 5, s. 359-371, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 1.129

nieizometryczny CSTR ; sterowanie wsparte modelowo ; sterowanie nieliniowe ; metoda najmniejszych kwadratów ; estymacja ; sterowanie adaptacyjne ; sterowanie odporne ; walidacja symulacyjna

non-isothermal CSTR ; model-based control ; nonlinear control ; least squares method ; estimation ; adaptive control ; robust control ; simulation validation

51/86
Nr opisu: 0000025297
Balance-based adaptive control of a neutralisation process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
-Int. J. Control 2006 vol. 79 iss. 12, s. 1581-1600, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 0.866

52/86
Nr opisu: 0000032023
Balance-based adaptive control of the yeast growth system.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2006, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2006. [Dokument elektroniczny]. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 331-336, bibliogr. 13 poz.

53/86
Nr opisu: 0000020759
Properties of the estimation procedure of the balance-based adaptive control methodology.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005. Abstracts. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2005, s. 35

54/86
Nr opisu: 0000020744
Properties of the estimation procedure of the balance-based adaptive control methodology.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005. [Dokument elektroniczny]. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 501-506, bibliogr. 9 poz.

sterowanie nieliniowe ; sterowanie wsparte modelowo ; sterowanie adaptacyjne ; szacowanie metodą najmniejszych kwadratów

nonlinear control ; model-based control ; adaptive control ; least squares estimation

55/86
Nr opisu: 0000021154
Zasady tworzenia uproszczonego fizykalnego modelu procesu dla potrzeb sterowania adaptacyjnego.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyki. KKA 2005, [Warszawa, 27-30 czerwca 2005]. T. 1. Red.: Z. Bubnicki, R. Kulikowski, J. Kacprzyk. [Warszawa] : [Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk], [2005], s. 263-268, bibliogr. 12 poz.

56/86
Nr opisu: 0000013616
Balance-based adaptive control methodology and its application for biological flow reactor.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 6th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems. NOLCOS 2004, Stuttgart, Germany, 1-3 September 2004. Vol. 3. Stuttgart : Institut fur Systemtheorie, 2004, s. 1511-1516

57/86
Nr opisu: 0000010626
On the bumpless switching in the practical implementation of the B-BAC methodology.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems. PDS 2004, Cracow, November 18th -19th, 2004. [Gliwice] : [Instytut Elektroniki. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], [2004], s. 26-31, bibliogr. 15 poz.

sterowanie wsparte modelowo ; sterowanie adaptacyjne ; metoda najmniejszych kwadratów

model-based control ; adaptive control ; least-squares estimation ; control oriented models

58/86
Nr opisu: 0000012382
Comparison between PI controller and B-BAC methodology in the application to the control of the neutralization process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 589-594

59/86
Nr opisu: 0000009160
Comparison between PI controller and B-BAC methodology in the application to the control of the neutralization process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, Poland, 25-28 August 2003. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 14 poz.

neutralizacja ; model oparty na sterowaniu adatacyjnym ; szacowanie metodą najmniejszych kwadratów

neutralization ; model-based adaptive control ; least squares estimation

60/86
Nr opisu: 0000009159
General methodology for the adaptive control of a class of distributed parameter reactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, Poland, 25-28 August 2003. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 18 poz.

układ o parametrach rozłożonych ; sterowanie adaptacyjne ; szacowanie online ; rekurencyjna metoda najmniejszych kwadratów

distributed parameter system ; adaptive control ; online estimation ; recursive least-squares estimation

61/86
Nr opisu: 0000012383
General methodology for the adaptive control of a class of distrubuted parameter reactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 581-586

62/86
Nr opisu: 0000006303
Labview-based configurable virtual controller for distributed parameter reactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Programmable devices and systems 2003. (PDS 2003). A proceedings volume from the 6th IFAC Workshop, Ostrava, Czech Republik, 11-13 February 2003. Ed. by: V. Srovnal, K. Vlcek. Oxford : Pergamon Press, 2003, s. 41-44, bibliogr. 19 poz.

sterowanie adaptacyjne ; sterownik ; układ o parametrach rozłożonych ; szacowanie metodą najmniejszych kwadratów

adaptive control ; controller ; distributed parameter system ; least squares estimation

63/86
Nr opisu: 0000098294
Labview-based configurable virtual controller for distributed parameter reactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems. PDS 2003, Ostrava, Czech Republik, February 11th-13th, 2003. Preprints. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2003, s. 33-36, bibliogr. 19 poz.

sterowanie adaptacyjne ; sterownik ; układ o parametrach rozłożonych ; szacowanie metodą najmniejszych kwadratów

adaptive control ; controller ; distributed parameter system ; least-squares estimation

64/86
Nr opisu: 0000006416
Comparison between PI and B-BAC controllers in the application to the control of the continuous fermentation process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: The 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2002, Szczecin, Poland, 2-5 September 2002. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1245-1250, bibliogr. 13 poz.

65/86
Nr opisu: 0000006417
Robust Balance-Based Adaptive Control of the CSTR.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: The 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2002, Szczecin, Poland, 2-5 September 2002. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 327-332, bibliogr. 11 poz.

66/86
Nr opisu: 0000001878
Application of the substrate consumption rate to the monitoring of distributed parameter bioreactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger, J. Babary, M. Nihtila.
-Control Cybern. 2001 vol. 30 nr 1, s. 81-98, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.154

67/86
Nr opisu: 0000038820
Balance-based adaptive control of the heat exchange process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 7th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2001, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001. Vol. 2: Robotics, marine automation, control engineering, identification and signal processing. Ed. R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 853-858, bibliogr. 16 poz.

68/86
Nr opisu: 0000001761
Monitoring and control of a class of distributed parameter bioreactors with application of the substrate consumption rate.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger, J. Babary, M. Nihtila.
-Arch. Control Sci. 2001 vol. 11 no. 1/2, s. 5-22, bibliogr. 30 poz.

69/86
Nr opisu: 0000038819
New approach to the adaptive control of a class of distributed parameter bioreactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the 7th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2001, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001. Vol. 2: Robotics, marine automation, control engineering, identification and signal processing. Ed. R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 811-816, bibliogr. 15 poz.

70/86
Nr opisu: 0000123159
On possibilities of application of B-BAC methodology to LabView-based virtual controller.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Simulation in industry'2001. 13th European Simulation Symposium 2001. ESS 2001, October 18-20, 2001, Marseille, France. Ed. by Norbert Gambiasi and Claudia Frydman. Ghent : SCS Europe Bvba, 2001, s. 197-201, bibliogr. 15 poz.

sterowanie automatyczne ; układ sterowania ; inżynieria chemiczna ; metoda najmniejszych kwadratów ; symulacja w czasie rzeczywistym

automatic control ; control system ; chemical engineering ; least squares method ; real-time simulation

71/86
Nr opisu: 0000000841
On possibilities of the B-BAC implementation on programmable logic controllers.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems. PDS 2001, Gliwice, November 22nd - 23rd, 2001. Preprints. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 113-118, bibliogr. 17 poz.

72/86
Nr opisu: 0000005579   
Filtering in adaptive control of distributed parameter bioreactors in the presence of noisy measurements.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger, J. Babary, M. Nihtila.
-Simul. Pract. Theory 2000 vol. 8 nr 1/2, s. 39-56, bibliogr. 17 poz.

73/86
Nr opisu: 0000028480
Heat transfer rate application to the adaptive control of non-isothermal chemical reactor - simulation evaluation.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 16th IMACS World Congress on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation. IMACS 2000, Lausanne, Switzerland, August 21-25, 2000. Book of abstracts. Eds: M. Deville, R. Owens. Lausanne : Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2000, s. 406, bibliogr. 10 poz.

74/86
Nr opisu: 0000000613
Model-based adaptive control of fed-batch fermentation process with the substrate consumption rate application.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Adaptive systems in control and signal processing 1998. A proceedings volume from the IFAC Workshop, Glasgow, Scotland, UK, 26-28 August 1998. Eds: R. R. Bitmead, M.A. Johnson, M.J. Grimble. [International Federation of Automatic Control]. Oxford : Pergamon Press, 2000, s. 321-326, bibliogr. 13 poz.

75/86
Nr opisu: 0000007731   
New boundary conditions and adaptive control of fixed-bed bioreactors.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger, [i in.].
-Chem. Eng. Process. 1999 vol. 38 iss. 1, s. 35-44. Impact Factor 0.343

76/86
Nr opisu: 0000123202
Optimal sensor location for the ODE approximation of the distributed parameter chemical reactor - simulation evaluation.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Simulation in industry'99. 11th European Simulation Symposium 1999. ESS'99, October 26-28, 1999, Erlangen, Germany. Ed. by Graham Horton, Dietmar Moller and Ulrich Rude. Delft : SCS Europe Bvba, 1999, s. 417-420, bibliogr. 14 poz.

metoda najmniejszych kwadratów ; inżynieria chemiczna ; inżynieria przemysłowa ; estymacja ; równanie różniczkowe cząstkowe

least squares method ; chemical engineering ; industrial engineering ; estimation ; partial differential equation

77/86
Nr opisu: 0000123201
Simulation evaluation of the reaction rate estimation and its application to the monitoring of a CSTR.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Simulation in industry'99. 11th European Simulation Symposium 1999. ESS'99, October 26-28, 1999, Erlangen, Germany. Ed. by Graham Horton, Dietmar Moller and Ulrich Rude. Delft : SCS Europe Bvba, 1999, s. 384-388, bibliogr. 9 poz.

inżynieria chemiczna ; inżynieria przemysłowa ; równanie różniczkowe ; estymacja ; metoda najmniejszych kwadratów

chemical engineering ; industrial engineering ; difference equation ; estimation ; least-squares estimation

78/86
Nr opisu: 0000007750
Substrate consumption rate application for adaptive control of continuous bioreactor - noisy case study.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
-Arch. Control Sci. 1999 vol. 9 no. 3/4, s. 33-52, bibliogr. 20 poz.

79/86
Nr opisu: 0000028436
Application of the recursive least-square method to the estimation of the substrate consumption rate in the activated sludge process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27 - May 1, 1998. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 50

80/86
Nr opisu: 0000099883
Application of the recursive least-square method to the estimation of the substrate consumption rate in the activated sludge process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27-May 1, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. by P. S. Szczepaniak. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki], 1998, dysk optyczny (CD-ROM) plik html, bibliogr. 9 poz.

81/86
Nr opisu: 0000007829
Model-based control of the substrate concentration in an aeration basin using the wastewater level.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Instrumentation, control, and automation of water and wastewater treatment and transport systems. Selected proceedings of the 7th International workshop, Brighton, UK, 6-9 July 1997. Oxford : Elsevier, 1998, s. 335-342 (Water Science and Technology ; vol. 37, no. 12 0273-1223)

82/86
Nr opisu: 0000028426
Monitoring of the distributed parameter chemical reactor basing on the estimation of the reaction rate.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27 - May 1, 1998. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 27

83/86
Nr opisu: 0000099890
Monitoring of the distributed parameter chemical reactor basing on the estimation of the reaction rate.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: 9th International Symposium on System Modelling Control. SMC, Zakopane, Poland, April 27-May 1, 1998. [Dokument elektroniczny]. Ed. by P. S. Szczepaniak. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki], 1998, dysk optyczny (CD-ROM) plik html, bibliogr. 8 poz.

84/86
Nr opisu: 0000038074   
Ocena przydatności wskaźnika pochłaniania substratu dla monitorowania i sterowania procesami biologicznego oczyszczania wody. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
Gliwice, 1997, 150 s., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Mieczysław** Metzger

85/86
Nr opisu: 0000042641
The labview-based virtual simulator of the substrate consumption rate measurement system in the activated sludge process.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Modelling and simulation. European Simulation Multiconference. ESM'96, Budapest, June 2-6, 1996. Ed. by A. Javor, A. Lehmann, I. Molnar. San Diego : Society for Computer Simulation, 1996, s. 1049-1052, bibliogr. 6 poz.

86/86
Nr opisu: 0000034189
Control of the non-linear distributed parameter bioreactor in the presence of temperature changes.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
W: Proceedings of the IMACS Symposium on Systems Analysis and Simulation, Berlin, 26-30 June 1995. Ed. by A. Sydow. Langhorne : Gordon and Breach Publishers, 1995, s. 321-324, bibliogr. 7 poz. (Systems Analysis Modelling Simulation ; vol. 18/19 0232-9298)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie