Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAPLA ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/63
Nr opisu: 0000134363   
Description of vehicle passage through a multisegment detection field.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2020 vol. 106, s. 41-50, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

opis przejazdu pojazdu ; pole detekcji wielosegmentowej ; przetwarzanie obrazu

vehicle passage description ; multisegment detection field ; image processing

2/63
Nr opisu: 0000136464   
Travel time description for urban routes operated with electric buses.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec.
W: 2020 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), Prague, June 25th, 2020. Ed. Jiri Ruzicka. Piscataway : IEEE, 2020, s. 1-5, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

trasa autobusu ; autobus elektryczny ; dane GPS ; czas podróży

bus route ; electric bus ; GPS data ; travel time

3/63
Nr opisu: 0000134221
Video-based distance estimation for a stream of vehicles.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Modern traffic engineering in the system approach to the development of traffic networks. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2019", Katowice, Poland, September 16-18, 2019. Selected papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham : Springer, 2020, s. 285-295, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1083 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

detekcja pojazdu ; gradient obrazu ; odległość między pojazdami ; prędkość pojazdu

vehicle detection ; image gradient ; distance between vehicles ; vehicle speed

4/63
Nr opisu: 0000135475
GPS data-based estimation of travel time parameters for electric buses.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec.
W: WSL Forum 2019. VIII Międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna, Poznań, 18-19.11.2019 = VIII International Scientific Conference on Logistics. Book of abstracts. Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki Wydawnictwo, 2019, s. 48

parametry czasu podróży ; autobus elektryczny ; GPS ; właściwości ruchu trasy

travel time parameters ; electric bus ; GPS ; route moving properties

5/63
Nr opisu: 0000135153   
GPS data-based estimation of travel time parameters for electric buses [on-line].
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec.
W: Challanges and modern solution in transportation. Eds. Maciej Stajniak, Mariusz Szuster, Magdalena Kopeć, Adrianna Toboła. Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. Spatium, 2019, (plik pdf) s. 135-146, bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/04/CHALLENGES-AND-MODERN-SOLUTION-IN-TRANSPORTATION-%E2%80%94-Chapter_10.pdf [dostęp 29 kwietnia 2020]. Punktacja MNiSW 20.000

parametry czasu podróży ; autobus elektryczny ; GPS ; właściwości ruchu trasy

travel time parameters ; electric bus ; GPS ; route moving properties

6/63
Nr opisu: 0000127957   
Gradientowe charakterystyki pola detekcji dla danych obrazowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Autobusy 2018 nr 12, s. 741-744, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

dane obrazowe ; pole detekcji ; charakterystyka gradientowa

image data ; detection field ; gradient characteristic

7/63
Nr opisu: 0000115492   
Detekcja pojazdów przy użyciu obrazów binarnych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Elektronika 2017 R. 58 nr 4, s. 30-32, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

detekcja pojazdu ; obraz binarny ; pole detekcji

vehicle detection ; binary image ; detection field

8/63
Nr opisu: 0000119228   
Gradient-based vehicle detection using a two-segment detection field.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2017 vol. 96, s. 27-36, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

detekcja pojazdu ; konwersja obrazu ; pole detekcji

vehicle detection ; image conversion ; detection field

9/63
Nr opisu: 0000121065
Gradient-based vehicle detection using a two-segment detection field.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2017. 14th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 18-20, 2017. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2017, s. 26

10/63
Nr opisu: 0000121066
Quality estimation for binary images of various type vehicles.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2017. 14th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 18-20, 2017. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2017, s. 27

11/63
Nr opisu: 0000120812   
Vehicle speed estimation with the use of gradient-based image conversion into binary form.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications. SPA 2017, Poznan, 20-22nd September 2017. Conference proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 - Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Circuits and Systems Chapters, Poznan University of Technology. Institute of Automation and Robotics. Division of Signal Processing and Electronic Systems. Piscataway : IEEE, 2017, s. 213-216, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

szacowanie prędkości pojazdu ; gradient obrazu ; obraz binarny ; pole detekcji

vehicle speed estimation ; image gradient ; image binary form ; detection field

12/63
Nr opisu: 0000112774   
Klasyfikacja i zliczanie pojazdów na podstawie danych wideo.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Autobusy 2016 nr 12, s. 562-565, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

pojazd ; klasyfikacja pojazdów ; zliczanie pojazdów ; dane obrazowe ; przetwarzanie obrazów

vehicle ; vehicles classification ; vehicle counting ; image data ; image processing

13/63
Nr opisu: 0000134255
Klasyfikacja i zliczanie pojazdów na podstawie danych wideo.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: LogiTrans. Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie. XIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 11-14.04.2016. Materiały konferencyjne. Red. Elżbieta Szychta. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. Radom : Wydaw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2016, s. 83

pole detekcji ; klasyfikacja pojazdów ; zliczanie pojazdów

detection field ; vehicles classification ; vehicle counting

14/63
Nr opisu: 0000108283
Orthogonal gradient-based binary image representation for vehicle detection.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Computer vision and graphics. International conference, ICCVG 2016, Warsaw, Poland, September 19-21, 2016. Proceedings. Eds. Leszek J. Chmielewski, Amitava Datta, Ryszard Kozera, Konrad Wojciechowski. Cham : Springer International Publishing, 2016, s. 453-461, bibliogr. 12 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9972 0302-9743)

15/63
Nr opisu: 0000105635
Point image representation for efficient detection of vehicles.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015. Eds. Robert Burduk, Konrad Jackowski, Marek Kurzyński, Michał Woźniak, Andrzej Żołnierek. [B.m.] : Springer International Publishing, 2016, s. 691-700, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 403 2194-5357)

16/63
Nr opisu: 0000112776   
Vehicle detection with image conversion into point representation.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Signal processing: algorithms, architectures, arrangements, and applications. SPA 2016, Poznan, 21-23rd September 2016. Conference proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 - Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. Piscataway : IEEE, 2016, s. 238-242, bibliogr. 17 poz.

detekcja pojazdu ; przetwarzanie obrazu ; reprezentacja obrazu

vehicle detection ; image processing ; image representation

17/63
Nr opisu: 0000108040   
Video-based vehicle detection on a two-way road.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 92 s. 23-29, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

detekcja pojazdu ; droga dwukierunkowa ; przetwarzanie obrazu

vehicle detection ; two-way road ; image processing

18/63
Nr opisu: 0000108710
Video-based vehicle detection on a two-way road.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 24

19/63
Nr opisu: 0000108003   
Wyznaczanie stanu pola detekcji na podstawie gradientów obrazu cyfrowego.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2016 z. 113, s. 53-62, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

pole detekcji ; punktowa reprezentacja obrazu ; detekcja pojazdu

detection field ; point image representation ; vehicle detection

20/63
Nr opisu: 0000104287   
Video-based vehicle classification and counting for road traffic measurements.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: 6th International Scientific Conference, September 3rd - 4th 2015, Pardubice. Conference proceedings. Ed. Martin Trpisovsky. Pardubice : University of Pardubice, 2015, s. 77-91, bibliogr. 14 poz.
Toż na CD-ROM

pomiar ruchu drogowego ; pojazd ; klasyfikacja ; zliczanie pojazdów

road traffic measurement ; vehicle ; classification ; vehicle counting

21/63
Nr opisu: 0000105978
Wyznaczanie charakterystyk opisujących przejazd pojazdów przez pole detekcji.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2440-2444, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

pole detekcji ; przejazd pojazdu ; wyznaczanie charakterystyk ; sekwencje obrazowe

detection field ; vehicle driving ; determination of characteristics ; imaging sequences

22/63
Nr opisu: 0000098435   
Klasyfikacja rodzajowa pojazdów na podstawie danych obrazowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 2851-2861, bibliogr. 10 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], DVD-ROM nr 3

klasyfikacja pojazdów ; konwersja obrazu ; detekcja ; dwuwarstwowy model obrazu

vehicles classification ; image conversion ; detection ; computer image analysis

23/63
Nr opisu: 0000093026   
Operacje filtracji w metodzie zliczania pojazdów przy użyciu sekwencji obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Logistyka 2014 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 166-173, bibliogr. 10 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1

ruch drogowy ; parametr ; komputerowa analiza obrazu ; obraz cyfrowy ; dwuwarstwowy model obrazu ; filtracja obrazu

road traffic ; parameter ; computer image analysis ; digital image ; two-layer image model ; image filtering

24/63
Nr opisu: 0000097270   
Shape coefficient as a generic feature for vehicle classification.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 14094-14102, bibliogr. 9 poz.
Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 6

klasyfikacja pojazdów ; współczynnik kształtu ; komputerowa analiza obrazu ; obraz cyfrowy ; kodowanie delta ; dwuwarstwowy model obrazu

vehicles classification ; shape index ; computer image analysis ; digital image ; delta coding ; two-layer image model

25/63
Nr opisu: 0000093097   
Video based vehicle counting for multilane roads.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Logistyka 2014 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2709-2717, bibliogr. 10 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3

ruch drogowy ; komputerowa analiza obrazu ; dwuwarstwowy model obrazu ; obraz cyfrowy ; kodowanie delta

road traffic ; computer image analysis ; two-layer image model ; digital image ; delta coding

26/63
Nr opisu: 0000094599   
Wyznaczanie szybkości pojazdów na podstawie danych obrazowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Logistyka 2014 nr 5, s. 279-289, bibliogr. 11 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

monitorowanie ruchu drogowego ; prędkość pojazdu ; dane obrazowe ; analiza obrazu ; model dwuwarstwowy

road traffic monitoring ; vehicle speed ; image data ; image analysis ; two-layer model

27/63
Nr opisu: 0000117513
Zliczania pojazdów na drogach wielopasmowych na podstawie danych wideo.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. XI Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 22-23 września 2014. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, s. 24

ruch drogowy ; dwuwarstwowy model obrazu ; komputerowa analiza obrazu

road traffic ; two-layer image model ; computer image analysis

28/63
Nr opisu: 0000092542   
Zliczanie pojazdów przy użyciu sekwencji obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Logistyka 2014 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1164-1170, bibliogr. 9 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1

monitorowanie ruchu drogowego ; obraz cyfrowy ; zliczanie pojazdów ; sekwencja obrazów

road traffic monitoring ; digital image ; vehicle counting ; image sequence

29/63
Nr opisu: 0000090859   
Dwuwarstwowy model obrazu cyfrowego w przetwarzaniu obrazów ruchu drogowego.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Autobusy 2013 nr 3, s. 1717-1725, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ruch drogowy ; dwuwarstwowy model obrazu ; obraz cyfrowy

road traffic ; two-layer image model ; digital image

30/63
Nr opisu: 0000085858
Elektronika. Wybór zagadnień.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Wiesław Pamuła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 243 s., bibliogr. 17 poz.

elektronika analogowa ; układ cyfrowy ; układ analogowy ; dioda półprzewodnikowa ; tranzystor ; wzmacniacz operacyjny ; mikroprocesor

analogue electronics ; digital circuit ; analogue system ; semiconductor diode ; transistor ; operational amplifier ; microprocessor

31/63
Nr opisu: 0000091181
Two-layer model of digital images in transport.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Ulohy diskretni optimalizace v dopravni praxi 2013. Optimalizace pokryti uzemi verejnymi obsluznymi systemy, Pardubice, 26.04.2013. Sbornik prispevku. Univerzita Pardubice. Dopravni fakulta Jana Pernera. Katedra informatiky v doprave. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013, s. 7-15, bibliogr. 8 poz.

32/63
Nr opisu: 0000090864
Wyznaczanie położenia pojazdów na podstawie danych obrazowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2013 R. 20 nr 10, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2133-2140, bibliogr. 17 poz.
CD-ROM zawiera materiały z konferencji TransComp, Zakopane 2.XII-5.XII.2013. Punktacja MNiSW 5.000

metoda detekcji pojazdów ; dane obrazowe ; model dwuwarstwowy ; wartości bazowych pikseli

vehicle detection method ; image data ; two-layer model ; base pixel values

33/63
Nr opisu: 0000072150   
Segmentation of digital images from a road traffic videorecorder.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2012 z. 74, s. 27-36, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

ruch drogowy ; wideorejestracja ; segmentacja obrazu cyfrowego

road traffic ; videorecording ; segmentation of digital image

34/63
Nr opisu: 0000100052
Wyznaczanie zajętości pola detekcji za pomocą dwuwarstwowego modelu obrazu cyfrowego.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2012 R. 19 nr 9, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2307-2315, bibliogr. 8 poz.
CD-ROM zawiera materiały z XVI Międzynarodowej konferencji naukowej TransComp, Zakopane 3-6 grudzień 2012. Punktacja MNiSW 4.000

detekcja ; obraz cyfrowy ; dwuwarstwowy model obrazu ; czas rzeczywisty

detection ; digital picture ; two-layer image model ; embedded system

35/63
Nr opisu: 0000069699   
Lokalizacja obiektów na obrazach cyfrowych z wideorejestratora ruchu drogowego.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Wiesław Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2011 z. 71, s. 27-34, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

ruch drogowy ; widorejestrator ; obraz cyfrowy ; konwersja obrazu

road traffic ; videorecorder ; digital image ; image converting

36/63
Nr opisu: 0000104262
Pasmowa reprezentacja obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Współczesne systemy informatyczne. Praca zbiorowa. Pod red. C. M. Olszak. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Katowice : Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2011, s. 69-76, bibliogr. 6 poz.

grafika komputerowa ; przetwarzanie obrazów ; analiza obrazu ; obrazowanie pasmowe

computer graphics ; image processing ; image analysis ; band imaging

37/63
Nr opisu: 0000067463
Segmentation and boundary detection in road traffic images.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transactions on transport systems telematics and safety. Eds: Jan Piecha, Tomasz Węgrzyn. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 103-115, bibliogr. 13 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 322)

38/63
Nr opisu: 0000058888   
Rejestracja i ocena parametrów biometrycznych kierowcy dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
[Aut.]: Andrzej Mitas, Zbigniew Czapla, Marcin Bugdol, Artur* Ryguła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2010 z. 66, s. 71-79, bibliogr. 11 poz.

bezpieczeństwo ruchu drogowego ; kierowca ; biometria behawioralna

road traffic safety ; driver ; behavioural biometrics

39/63
Nr opisu: 0000065420   
Segmentation of medical images in the half-byte data format.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-J. Med. Informat. Technol. 2010 vol. 16, s. 179-185, bibliogr. 13 poz.

cyfrowa reprezentacja obrazu ; półbajtowy format obrazu ; segmentacja obrazu

digital image representation ; half-byte image format ; image segmentation

40/63
Nr opisu: 0000057589   
Half-byte format of images from a road traffic data recorder.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Probl. Transp. 2009 t. 4 z. 2, s. 85-91, bibliogr. 6 poz.

rejestrator ruchu ; konwersja obrazów ; przetwarzanie obrazów ; wideorejestrator ; kompresja danych

traffic recorder ; image conversion ; image processing ; videorecorder ; data compression

41/63
Nr opisu: 0000055115
The two-layer data model of vehicles digital images.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transactions on transport systems telematics and safety. Eds: Jan Piecha, Tomasz Węgrzyn. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 82-89, bibliogr. 9 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 239)

cyfrowy obraz ruchowy ; dwuwarstwowy model danych ; kompresja obrazu

vehicle digital image ; two-layer data model ; image compression

42/63
Nr opisu: 0000057593
The two-layer data model of vehicles digital images.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Telematics, logistics and transport safety. TLTS'09, Katowice-Szczyrk, 15-17 October 2009. Conference proceedings = Telematyka, logistyka i bezpieczeństwo transportu. [Dokument elektroniczny]. Katowice : Wydaw. Katedry Systemów Informatycznych Transportu, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 206-213

43/63
Nr opisu: 0000037885   
The half-byte descriptor for image data units.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-J. Med. Informat. Technol. 2007 vol. 11, s. 115-121, bibliogr. 6 poz.

półbajtowy format obrazu ; obraz medyczny ; kompresja obrazu

half-byte image format ; medical image ; image compression

44/63
Nr opisu: 0000018687
Metoda identyfikacji znaków szczególnych pojazdów samochodowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Zbigniew Czapla.
-Probl. Transp. 2006 t. 1 z. 1, s. 241-248, bibliogr. 8 poz.

pojazd samochodowy ; wideorejestrator ; tablica rejestracyjna

automotive vehicle ; videorecorder ; licence plate

45/63
Nr opisu: 0000021904   
Video-images fast RLE compression methods.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 88-95, bibliogr. 4 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 102)

46/63
Nr opisu: 0000032712
Zastosowanie kompresji RLE, z podziałem na płaty bitowe, do obrazów z wideo rejestratora zdarzeń drogowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Telematyka i bezpieczeństwo transportu. TiBT'06. VI Konferencja, Katowice, 12-13 października 2006 r. [Dokument elektroniczny]. T. 1: Telematyka transportu. Red. Jan Piecha. Katowice : Wydaw. Katedry Systemów Informatycznych Transportu, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 76-85, bibliogr. 4 poz.

wideorejestrator ; RLE ; płat bitowy

videorecorder ; RLE ; bit plane

47/63
Nr opisu: 0000018596
Metody konwersji obrazów wydzielanych z wideorekordu pojazdów.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TIBRD'05. V Konferencja naukowa, Katowice - Ustroń-Jaszowiec, 17-19 listopada 2005. [Dokument elektroniczny]. T. 5. Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 122-128, bibliogr. 4 poz.

konwersja obrazów ; RLE ; kompresja

image conversion ; RLE ; compression

48/63
Nr opisu: 0000016088
Kompresja RLE obrazów z rejestratora danych ruchowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TIBRD'04. IV Konferencja naukowa, Katowice-Ustroń-Zawodzie, 19-20 listopada 2004. [Dokument elektroniczny]. [Sosnowiec] : [Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki, Zakład Systemów Komputerowych], [2004], dysk optyczny (CD-ROM) s. 149-155, bibliogr. 8 poz.

RLE ; kompresja ; sterowanie ruchem ; rejestrator ruchu

RLE ; compression ; motion control ; traffic recorder

49/63
Nr opisu: 0000010820
Laboratorium elektroniki i cyfrowych systemów sterowania.
[Aut.]: Jerzy** Skorwider, Zbigniew Czapla, Wiesław Pamuła. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 195 s., bibliogr.
Skrypt nr 2362

50/63
Nr opisu: 0000104291
Metody kompresji danych multimedialnych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. Śl. WSZarządz. Katow. 2004 z. 7, t. 1, s. 130-142, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Społeczeństwo informacyjne. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Celiny M. Olszak

dane multimedialne ; kompresja danych ; kodowanie

multimedia data ; data compression ; coding

51/63
Nr opisu: 0000012599
RLE compression of images from a road traffic data recorder.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 152-159, bibliogr. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 83)

52/63
Nr opisu: 0000008014   
Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu. Praca zbiorowa. Pod red. J. Piechy.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec, Wiesław Pamuła, Jan** Piecha, Rafał Wąsik, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 170 s., bibliogr. 15 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 54)

53/63
Nr opisu: 0000007875
System rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych.
[Aut.]: Wiesław Pamuła, Teresa Pamuła, Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2003 z. 48, s. 265-272, bibliogr. 9 poz.

obraz cyfrowy ; przetwarzanie obrazów ; rejestracja obrazu ; zdarzenie drogowe ; FPGA

digital image ; image processing ; image registration ; road incident ; FPGA

54/63
Nr opisu: 0000018579
Wykorzystanie podziału na pasma częstotliwości w sterowaniu ruchem drogowym.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TiBRD'03. III Konferencja, Katowice - Ustroń- Zawodzie, 24-25 października 2003 r. [Dokument elektroniczny]. Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 17-23, bibliogr. 8 poz.

pasmo częstotliwości ; kodowanie podpasmowe ; filtr górnoprzepustowy ; filtr dolnoprzepustowy ; sterowanie ruchem

frequency band ; subband coding ; high-pass filter ; low-pass filter ; traffic control

55/63
Nr opisu: 0000018218
Fragmentacja obrazów cyfrowych z rejestratora danych ruchowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TiBRD'02. II Konferencja, Katowice - Ustroń-Jaszowiec, 25-26 października 2002 r. [Dokument elektroniczny]. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski, [2002], dysk optyczny (CD-ROM) s. 137-143, bibliogr. 5 poz.

56/63
Nr opisu: 0000002785
Ocena przydatności fragmentacji obrazu do analizy obrazów z rejestratora danych ruchowych4.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2002 z. 46, s. 163-172, bibliogr. 10 poz.

57/63
Nr opisu: 0000003980
System rejestacji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Teresa Pamuła, Wiesław Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2002 z. 44, s. 177-184, bibliogr. 12 poz.

58/63
Nr opisu: 0000012788   
Metoda fragmentacji obrazów cyfrowych za pomocą zestawu wzorców. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
Gliwice, 2001, 149 poz., bibliogr. 62 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Bolesław Pochopień

59/63
Nr opisu: 0000000476
Laboratorium elektroniki i cyfrowych systemów sterowania.
[Aut.]: Jerzy** Skorwider, Zbigniew Czapla, Wiesław Pamuła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 195 s., bibliogr. 12 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2200 0434-0825)

60/63
Nr opisu: 0000080102
Rezprezentacja cyfrowych obrazów medycznych wykorzystująca fragmentację wzorcem.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
W: Medical informatics and technologies. MIT 2000. Biometrics and Interfaces Conclusion Making Systems Image Processing and Telemedicine. Ed. J. Piecha. Katowice : Department of Electronics and Computer Systems. Institute of Informatics. Silesian University, 2000, s. IT-113-IT-121, bibliogr. 14 poz. (Journal of Medical Informatics and Technologies ; vol. 5)

61/63
Nr opisu: 0000080013
Fragmentacja wzorcem kwadratowym poczwórnym cyfrowych rekordów medycznych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Bolesław Pochopień.
W: Techniki informatyczne w medycynie. TIM'99. IV Krajowa konferencja naukowa, Jaszowiec, 18-20.11.1999. Pod red. J. Piechy. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski, 1999, s. PD-155-PD-161, bibliogr. 19 poz.

62/63
Nr opisu: 0000007595
Reprezentacja obrazów cyfrowych wykorzystująca fragmentację determinowaną wzorcem kwadratowym poczwórnym.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1999 z. 38, s. 151-159, bibliogr. 17 poz.

63/63
Nr opisu: 0000024527
Metody fragmentacji obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1998 z. 30, s. 137-147, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie