Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAJKOWSKI WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/62
Nr opisu: 0000138608
Epistemologia i filozofia umysłu a technologie kognitywne.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior, Waldemar Czajkowski.
W: Efektivnì technologìï v budìvnictvì. V Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ, Kiïv, Ukraina, 19 listopada 2020. Programa ta tezu donovidej. Kiïv : Vidavnictvo Lira-K, 2020, s. 48-50, bibliogr. 10 poz.

2/62
Nr opisu: 0000137015   
Social utopias and engineering design.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Social Sciences. Pt. 2. Ed. Katarzyna Midor. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 570-583, bibliogr. 11 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

globalizacja ; projekt ; utopia ; prawdopodobny świat społeczny

globalization ; design ; utopia ; possible sobial world ; technoevolution

3/62
Nr opisu: 0000137153   
Filozofia umysłu a sztuczna inteligencja.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior, Waldemar Czajkowski.
-Etyka Biznesu Zrówn. Rozw. 2019 nr 4, s. 5-18, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

filozofia umysłu ; sztuczna inteligencja ; intelekt

philosophy of mind ; artificial intelligence ; intellect

4/62
Nr opisu: 0000131800
Wartościowanie techniki (TA) składnik teoretycznych podstaw zarządzania rozwojem techniki.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 47

rozwój techniki ; teoria wartościowania techniki ; analiza wielopoziomowa

technology development ; theory of technique evaluation ; multilevel analysis

5/62
Nr opisu: 0000122622   
Aksjologiczne podstawy oceny techniki.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 115, s. 25-42, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

aksjologia ; ocena technologii ; wartości

axiology ; Technology Assessment ; values

6/62
Nr opisu: 0000133043
Drugi: Swój/Obcy, Sojusznik/Wróg, Bliski/Daleki.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Swój - obcy - wróg : wędrówki w labiryntach kultur. Red. Tomasz Michał Korczyński. Gdańsk : Wydaw. Naukowe Katedra, 2018, s. 39-51. Punktacja MNiSW 5.000

relacje międzyludzkie ; typ relacji

interpersonal relation ; relation type

7/62
Nr opisu: 0000133038
Filozofia pieniądza a utopie.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Ethos 2018 R. 31 nr 1, s. 103-120. Punktacja MNiSW 12.000

pieniądz ; filozofia pieniądza ; utopia ; utopizm ; życie społeczne ; dematerializacja pieniądza ; bimetalizm ; system waluty złotej ; pieniądz papierowy ; pieniądz elektroniczny ; cyrkulacja pieniądza

money ; philosophy of money ; utopia ; utopianism ; social life ; dematerialization of money ; bimetallism ; Gold Standard ; paper money ; electronic money ; circulation of money

8/62
Nr opisu: 0000133041   
Interpretacja humanistyczna a metafilozofia.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Prz. Filoz. Nowa Ser. 2018 R. 27 nr 1, s. 183-195, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

metafilozofia ; antropologia filozoficzna ; interpretacja humanistyczna ; zasada racjonalności

metaphilosophy ; philosophical antrophology ; humanistic interpretation ; rationality principle

9/62
Nr opisu: 0000127716   
Rola komunikacji społecznej w rozwoju demokracji. Cz. 1, Uwagi o demokracji (deliberatywnej/partycypacyjnej).
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 397-419, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

demokracja ; demokracja partycypacyjna ; demokracja deliberatywna

democracy ; participative democracy ; deliberative democracy

10/62
Nr opisu: 0000127717   
Rola komunikacji społecznej w rozwoju demokracji. Cz. 2, Uwagi o komunikacji społecznej.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 421-441, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

demokracja deliberatywna ; komunikacja społeczna ; jakość komunikacji społecznej

participative deliberative democracy ; social communication ; quality of social communication

11/62
Nr opisu: 0000126118
Utopie techniczne a utopie polityczne.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 43

utopia techniczna ; utopia polityczna

technological utopia ; political utopia

12/62
Nr opisu: 0000127708   
Uwagi o "różnorodności" jako kategorii ontologicznej i aksjologicznej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 103-116, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

różnorodność ; różnorodność biologiczna ; różnorodność kulturowa ; klasyfikacja

diversity ; biological diversity ; cultural diversity ; classification

13/62
Nr opisu: 0000128899   
Uwagi o jakości życia jako kategorii aksjologicznej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 61-73, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

życie ludzkie ; jakość życia ; aksjologia

human life ; quality of life ; axiology

14/62
Nr opisu: 0000133040   
Uwagi o Marksie i (jego) utopiach.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Prz. Filoz. Nowa Ser. 2018 R. 27 nr 4, s. 141-170, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

utopia ; materializm historyczny ; problem globalny ; odpowiedzialność za przyszłość

utopia ; historical materialism ; global problem ; responsibility for the future

15/62
Nr opisu: 0000128900   
Uwagi o ontologii życia ludzkiego.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 75-89, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

proces ; życie ludzkie ; biografia ; ontologia

process ; human life ; biography ; ontology

16/62
Nr opisu: 0000119031
"Różnorodność" jako kategoria ontologiczna i aksjologiczna.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 50

różnorodność ; różnorodność biologiczna ; różnorodność kulturowa ; klasyfikacja

diversity ; biological diversity ; cultural diversity ; classification

17/62
Nr opisu: 0000121828
Kategoria utopii jako narzędzie teorii społecznej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Górnośl. Stud. Socjol., Seria Nowa 2017 t. 8, s. 72-93, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

utopia ; utopia retrospektywna

utopia ; retrospective utopia ; prospective utopia

18/62
Nr opisu: 0000122570
Socjologia wiedzy: między epistemologią a zarządzaniem wiedzy.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie "Ideologii i utopii" Karla Mannheima. Red. Tomasz Michał Korczyński. Warszawa : Warszawskie Wydaw. Socjologiczne, 2017, s. 23-48. Punktacja MNiSW 5.000

metafizyka realistyczna ; epistemologia realistyczna ; klasyczna definicja prawdy ; kryzys globalny ; kryzys intelektualny ; wiedza

realistic metaphysics ; realistic epistemology ; classic definition of truth ; global crisis ; intellectual crisis ; knowledge

19/62
Nr opisu: 0000119993
"Jakość życia" jako kategoria filozoficzna.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 41

jakość życia ; struktura życia

quality of life ; living structure

20/62
Nr opisu: 0000110796
Milenijne cele rozwoju w perspektywie historiozoficznej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 19-29, bibliogr. 15 poz.

trend historyczny ; podmiotowość zbiorowa ; utopia

historical trend ; collective subjectivity ; utopia

21/62
Nr opisu: 0000112011
Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Ethos 2016 nr 4, s. 115-133. Punktacja MNiSW 12.000

metafilozofia standardowa ; metafilozofia niestandardowa ; ethos ; wspólnota ; dyskusja

standard metaphilosophy ; non-standard metaphilosophy ; ethos ; community ; discussion

22/62
Nr opisu: 0000112008   
O możliwości filozofii Historii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Filo-sofija 2016 vol. 15 no. 28, s. 35-52. Punktacja MNiSW 7.000

filozofia Historii ; filozofia Historii ; filozofia polityki ; gra w Historię

philosophy of History ; philosophy of History ; political philosophy ; History- game

23/62
Nr opisu: 0000112298   
Problem podmiotu kolektywnego - wyzwanie dla filozofii XXI wieku.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 161-170, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

podmiot ; podmiot indywidualny ; podmiot kolektywny

subject ; individual subject ; collective subject

24/62
Nr opisu: 0000102077
Interpretacja humanistyczna jako podstawa metafilozoficznej analizy modeli człowieka.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 września 2015, Poznań, UAM. Księga streszczeń. Pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 504

metafilozofia ; analiza porównawcza ; człowiek

metaphilosophy ; comparative analysis ; human

25/62
Nr opisu: 0000101888
Kilka filozoficznych uwag o pojęciu rozwoju społecznego.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 94
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

zmiany ; rozwój społeczny ; autorefleksja ; ontologia ; aksjologia

changes ; social development ; self-reflection ; ontology ; axiology

26/62
Nr opisu: 0000133039
Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Ethos 2015 R. 28 nr 4, s. 115-133. Punktacja MNiSW 12.000

metafilozofia standardowa ; metafilozofia niestandardowa ; ethos ; wspólnota ; dyskusja

standard metaphilosophy ; non-standard metaphilosophy ; ethos ; community ; discussion

27/62
Nr opisu: 0000101832
O fenomenologii pracy i dialektyce produkcji. Uwagi na początek XXI wieku.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, 138-157, bibliogr. 50 poz.

fenomenologia ; dialektyka ; praca ; produkcja

phenomenology ; dialectic ; work ; production

28/62
Nr opisu: 0000103174
O pojęciu kryzysu intelektualnego.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny. Red.: Julian Auleytner, Jerzy Kleer. Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2015, s. 119-145, bibliogr. 4 poz.

29/62
Nr opisu: 0000101824
Od wizji filozofii XXI wieku do historii filozofii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 28-69, bibliogr. 34 poz.

filozofia ; historia filozofii ; globalizacja ; ontologia ; epistemologia ; aksjologia

philosophy ; history of philosophy ; globalization ; ontology ; epistemology ; axiology

30/62
Nr opisu: 0000101623   
Some philosophical remarks on the notion of social development.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 155-166, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zmiany ; rozwój ; rozwój społeczny ; autorefleksja ; ontologia ; aksjologia

changes ; development ; social development ; self-reflection ; ontology ; axiology

31/62
Nr opisu: 0000101764   
Uwaga o ontologii i aksjologii innowacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 87-105, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia

ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia

32/62
Nr opisu: 0000101851
Uwagi o ontologii i aksjologii innowacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 51
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia

ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia

33/62
Nr opisu: 0000099195
"Koniec ideologii". Uwagi o socjaldemokratycznym i ideologicznym sensie oraz aktualności tez(y) Arona-Bella.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 1. Red. Jerzy Jaskiernia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji. Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2013, s. 222-256, bibliogr. 39 poz.

34/62
Nr opisu: 0000099196
Kilka uwag o Leszka Nowaka nie-marksistowskim materializmie historycznym oraz Immanuela Wallersteina i Andre G. Franka teoriach systemu światowego.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji. Pod red. Krzysztofa Brzechczyna, Mieszka Ciesielskiego i Elizy Karczyńskiej. Poznań : Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, s. 187-205, bibliogr. 21 poz. (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki ; T. 9 0137-9976)

materializm historyczny ; marksizm ; klasa społeczna ; system światowy ; sieć działań

historical materialism ; Marxism ; social class ; world system ; network of practice

35/62
Nr opisu: 0000083325
Some remarks on the space-time of culture.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Thinking about provincialism in thinking. Ed. by Krzysztof Brzechczyn, Katarzyna Paprzycka. Amsterdam : Rodopi, 2012, s. 259-287 (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 100 0303-8157)

36/62
Nr opisu: 0000083400
Uwagi o dialogu między teizmami i ateizmami.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm. Red. Marek Słomka. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2012, s. 67-77, bibliogr. 18 poz. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych ; 8)

teizm ; ateizm ; Popper Karl

teism ; ateism ; Popper Karl

37/62
Nr opisu: 0000083386
Koncepcja "społeczeństwa sieciowego". W sieci pojęć i teorii.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011, s. 44-58

38/62
Nr opisu: 0000083444
Risiko: Eine zentrale Kategorie (der Philosophie) des 21. Jahrhunderts. Ein Entwurf der Problematik.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Kulturelle Diversitat und Neue Medien. Entwicklungen - Interdependenzen - Resonanzen. Hg. Gerhard Banse, Irene Krebs. Berlin : Trafo, 2011, s. 353-374 (e-Culture ; Network cultural diversity and new media vol. 16)

39/62
Nr opisu: 0000083428
Problem socjalizmu XXI wieku.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Interpretacje polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Roman Backer [et al.]. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, s. 150-172

socjalizm

socialism

40/62
Nr opisu: 0000083441
Socjologia historyczna socjologii - wizja Alvina Gouldnera.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Kryzys zachodniej socjologii. Alvin W. Gouldner. Przeł. P. Tomanek. Kraków : Zakład Wydaw. "NOMOS", 2010, s. XXXVII-LIV (Współczesne Teorie Socjologiczne ; 12)

socjologia ; Gouldner Alvin

sociology ; Gouldner Alvin

41/62
Nr opisu: 0000058521
"Aspektywność" dyskryminacji (głos w dyskusji).
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 195-196 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 222)

dyskryminacja ; kobiety ; mężczyzna

discrimination ; women ; man

42/62
Nr opisu: 0000083410
Demokratyczne e-społeczeństwo: społeczeństwo wyborów między rynkiem, planem i (być może) jeszcze innymi mechanizmami regulacyjnymi.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. 1. Pod red. S. Partyckiego. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, s. 246-252, bibliogr. 22 poz.

e-społeczeństwo ; demokracja

e-society ; democracy

43/62
Nr opisu: 0000083422
Globalizacja jako kontekst samokrytyki filozofii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Filozofia wobec globalizacji. Red. T. Czakon. Katowice : Oficyna Wydaw. Wacław Walasek, 2009, s. 26-53, bibliogr.

globalizacja ; filozofia

globalization ; philosophy

44/62
Nr opisu: 0000083417
Györgya Lukácsa ontologia historyczna globalizacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki. Pod red. Tomasza Czakona. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 132-147 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2651 0208-6336)

Lukacs Gyorgy ; ontologia ; globalizacja

Lukacs Gyorgy ; ontology ; globalization

45/62
Nr opisu: 0000083407
Chleb, biżuteria, chemioterapia, kosmologia, opera...: różnorodność produktów a (faktyczna? pożądana?) tożsamość logiki poszczególnych rynków.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Kultura a rynek. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008, s. 128-134, bibliogr. 9 poz.

rynek ; kultura

market ; culture

46/62
Nr opisu: 0000039892
Humanistyka a Holokaust. Próba opisu.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny Rąb, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 35-58
Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 września 2007 r.

47/62
Nr opisu: 0000039890
Od fenomenologii autostrady do teorii systemu światowego. Uwagi o ontologii/socjologii społecznej (czaso)przestrzeni.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Fenomenologia autostrady. Aspekt filozoficzny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 25-51, bibliogr. 69 poz.

48/62
Nr opisu: 0000083424
Od modernizacji tradycyjnej do (po)nowoczesnej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów. Pod red. M. Barańskiego. Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2008, s. 30-56

49/62
Nr opisu: 0000083437
A bretanian interpretation of values and rationality.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rationalitat und Emotionalitat. Hg Heinrich Ganthaler, Otto Neumaier, Gerhard Zecha. Wien : LIT-Verlag, 2009, s. 223-236 (Austria: Forschung und Wissenschaft ; Philosophie ; Bd 9)

50/62
Nr opisu: 0000040074
O pewnych poznawczych pożytkach płynących z wieloznaczności słowa rewolucja.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: O rewolucji : obrazy radykalnej zmiany społecznej. Red. K. Brzechczyn, M. Nowak. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 13-36 (Pisma Filozoficzne ; t. 105)

51/62
Nr opisu: 0000028762
Społeczeństwo wiedzy a socjologia wiedzy.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 35-50, bibliogr.

społeczeństwo wiedzy ; socjologia wiedzy

knowledge society ; sociology of knowledge

52/62
Nr opisu: 0000024220
Bertalanffy, Wallerstein i inni. O teorii systemów i teorii historii w dobie globalizacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 99-108, bibliogr. 27 poz.

teoria systemów ; teoria historii ; globalizacja ; podejście systemowe

systems theory ; history theory ; globalization ; system approach

53/62
Nr opisu: 0000028743
Globalizacja, podmiotowość, wiedza. Uwagi o filozofii organizacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 44-51, bibliogr. 17 poz.

filozofia organizacji ; globalizacja

organization philosophy ; globalization

54/62
Nr opisu: 0000015732
Dwie kultury w perspektywie historycznej socjologii wiedzy.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 69-94, bibliogr. 49 poz.

socjologia ; globalizacja ; kultura

sociology ; globalization ; culture

55/62
Nr opisu: 0000021260
Komputery i (domniemany) koniec Historii - kilka uwag o determinizmie, globalizacji i społeczeństwie wiedzy.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Komputer - wróg czy przyjaciel?. Pod red. A. Szewczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 20-24

56/62
Nr opisu: 0000021118
Wartości religijne a globalny rynek.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Religia a gospodarka. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005, s. 136-140

57/62
Nr opisu: 0000028797
"Globalizacja" i "proces narodotwórczy" jako przedmioty teoretyczne.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Globalizacja a problem tożsamości narodowej. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 95-114, bibliogr. 28 poz.

58/62
Nr opisu: 0000028788
O pożytkach z utopii i niebezpieczeństwach utopizmu.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 73-91, bibliogr.

utopia

utopia

59/62
Nr opisu: 0000028734
Socjologia wiedzy jako narzędzie reprodukcji podmiotowości nauki.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Podmiotowość nauki. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 41-57, bibliogr. 31 poz.

socjologia wiedzy ; teoria wiedzy

sociology of knowledge ; theory of knowledge

60/62
Nr opisu: 0000003270
Budowa metateorii jako strategia badawcza.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 6, s. 125-138

61/62
Nr opisu: 0000003895   
Philosophies of man (a study on/in a meta-antropology).
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 402 s., bibliogr.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1516 Organizacja i Zarządzanie ; z. 5)
Rozprawa habilitacyjna

62/62
Nr opisu: 0000043622
Epoki historii i filozoficzne paradygmaty.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Nauki Społ. 1994 z. 69, s. 7-13

stosując format:
Nowe wyszukiwanie