Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CICHY ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/64
Nr opisu: 0000136908   
Quasi-balanced method of measuring the dielectric loss factor.
[Aut.]: Adam Cichy, Marian Kampik.
W: 2020 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM). Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-2, bibliogr. 7 poz.

pomiar pojemności ; straty dielektryczne ; pomiar dielektryczny ; pomiar impedancji ; technika pomiarowa ; mostek quasi-zrównoważony

capacitance measurement ; dielectric loss ; dielectric measurement ; impedance measurement ; measurement technique ; quasi-balanced bridge

2/64
Nr opisu: 0000127637   
Analiza możliwości programowej realizacji działania wybranych układów do pomiaru składowych impedancji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek.
Gliwice, 2018, 164 s., bibliogr. 162 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz** Skubis, dr inż. Adam Cichy

pomiar składowych impedancji ; metoda quasi-zerowa ; układ quasi-zrównoważony ; przyrząd wirtualny ; pomiar kąta przesunięcia fazowego

impedance component measurement ; quasi-zero method ; quasi-balanced circuit ; virtual instrument ; measurement of the phase shift

3/64
Nr opisu: 0000123644
Analiza właściwości przesuwników fazowych w układach quasi-zrównoważonych.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy, Artur Skórkowski.
W: Problems and progress in metrology. PPM'18, Szczyrk, 03-06 June 2018. [Dokument elektroniczny]. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2018, pamięć USB (PenDrive) ss. 1-6, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; no. 22). Punktacja MNiSW 20.000

przyrząd wirtualny ; przesuwnik fazowy ; pomiar kąta przesunięcia fazowego ; LabView

virtual instrument ; phase shifter ; measurement of the phase shift ; LabView

4/64
Nr opisu: 0000122439   
Analysis of engine knock sensor.
[Aut.]: D. Korenciak, M. Gutten, J. Adamec, A. Glowacz, Adam Cichy.
-Commun. - Sci. Lett. Univ. Zilina 2018 vol. 20 iss. 1, s. 37-41, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

diagnostyka ; czujnik spalania stukowego ; urządzenie testujące

diagnostics ; knock sensor ; testing device

5/64
Nr opisu: 0000127395
Układy quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji.
[Aut.]: Adam Cichy.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 138 s., bibliogr. 93 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 742). Punktacja MNiSW 80.000

układ quasi-zrównoważony ; układ mostkowy ; pomiar impedancji ; pomiar pojemności ; składowe impedancji ; przetwarzanie sygnałów

quasi-balanced circuit ; bridge circuit ; impedance measurement ; capacitance measurement ; impedance components ; signal processing

6/64
Nr opisu: 0000117371   
Automatic system for measuring wood moisture using quasi-balanced method of dielectric loss factor measurement.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy, Artur Skórkowski.
-Meas. Autom. Monit. 2016 vol. 62 nr 12, s. 426-428, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wilgotność drewna ; przyrząd wirtualny ; pomiar impedancji ; metoda quasi-zrównoważona ; współczynnik strat dielektrycznych

wood moisture ; virtual instrument ; impedance measurement ; quasi-balanced method ; dielectric loss factor

7/64
Nr opisu: 0000106672   
Method of wood moisture measuring using loss factor.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy, Artur Skórkowski.
W: Problems and progress in metrology. PPM'16, Szczyrk, 05-08 June 2016. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2016, s. 99-103, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 21)

wilgotność drewna ; przyrząd wirtualny ; pomiar impedancji ; metoda quasi-zrównoważona

wood moisture ; virtual instrument ; impedance measurement ; quasi-balanced method

8/64
Nr opisu: 0000106127   
Methods of synthesis of quasi-balanced circuits for measuring of impedance Components.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Elektron. Elektrotech. 2016 vol. 22 iss. 2, s. 38-42, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.859. Punktacja MNiSW 15.000

układ mostkowy ; pomiar pojemności ; synteza układów ; pomiar impedancji

bridge circuit ; capacitance measurement ; circuit synthesis ; impedance measurement

9/64
Nr opisu: 0000122775   
Phase shifter in quasi-balanced circuits with detuning.
[Aut.]: Adam Cichy, Sebastian* Barwinek.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2016 R. 62 z. 3/4, s. 97-105, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przyrząd wirtualny ; przesuwnik fazowy ; pomiar kąta przesunięcia fazowego ; LabView

virtual instrument ; phase shifter ; measurement of the phase shift ; LabView

10/64
Nr opisu: 0000110310
Poprawa właściwości metrologicznych układu quasi-zrównoważonego do pomiaru składowych impedancji.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy.
W: II Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 28-30, bibliogr. 4 poz.

metrologia ; układ quasi-zrównoważony ; impedancja

methodology ; quasi-balanced circuit ; impedance

11/64
Nr opisu: 0000105668   
An automatic system for capacitance measurement using a quasi-balanced method.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy, Artur Skórkowski.
W: Problems and progress in metrology. PPM'15, Kościelisko, 07-10 June 2015. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2015, s. 138-141, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 20)

12/64
Nr opisu: 0000103417   
An automatic system for measurement of impedance active component using a quasi-balanced method.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy.
-Meas. Autom. Monit. 2015 vol. 61 nr 5, s. 132-135, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przyrządy wirtualne ; LabView ; pomiar pojemności ; pomiar impedancji ; pomiar rezystancji ; pomiar przesunięcia fazowego

virtual instrument ; LabView ; capacitance measurement ; impedance measurement ; resistance measurement ; phase shift measurement

13/64
Nr opisu: 0000101170   
Method of measurement of capacitance and dielectric loss factor using artificial neural networks.
[Aut.]: Jerzy Roj, Adam Cichy.
-Meas. Sci. Rev. 2015 vol. 15 no. 3, s. 127-131, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.969. Punktacja MNiSW 25.000

współczynnik strat dielektrycznych ; układ quasi-zrównoważony ; sztuczna sieć neuronowa

dielectric loss factor ; quasi-balanced circuit ; artificial neural network

14/64
Nr opisu: 0000096922   
Virtual quasi-balanced circuits and method of automated quasi-balancing.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Adam Cichy, Sebastian* Barwinek.
-Acta IMEKO 2015 vol. 4 nr 1, s. 105-110, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przyrząd wirtualny ; układ quasi-zrównoważony ; rozwój LabView ; automatyczne równoważenie

virtual instrument ; quasi-balanced circuit ; LabView development ; automatic balancing

15/64
Nr opisu: 0000097024   
Analysis of the gasoline engines electronic injection system.
[Aut.]: M. Gutten, J. Jurcik, Adam Cichy, Jerzy Roj.
-Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 11, s. 1044-1048, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

elektroniczny wtryskiwacz paliwa ; diagnostyka

electronic fuel injector ; diagnostics

16/64
Nr opisu: 0000093207
Applications of artificial neural networks in quasi-balanced measuring circuits.
[Aut.]: Adam Cichy, Jerzy Roj.
W: Diagnostic of electrical machines and materials. DESAM 2014. 3rd International conference, Papradno, Slovak Republic, 19-20.06.2014. Proceedings. Zilina : EDIS - Zilina University Publisher, 2014, s. 7-11

17/64
Nr opisu: 0000095925
Pomiary składowych immitancji metodami quasi-zrównoważonymi z detekcją fazową.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 296-298

18/64
Nr opisu: 0000096252   
The analysis of a combustion engine knock control system.
[Aut.]: M. Gutten, J. Jurcik, Adam Cichy, Jerzy Roj.
-Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 10, s. 832-835, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

spalanie stukowe ; czujnik spalania stukowego ; urządzenie testujące ; silnik spalinowy

knocking combustion ; knock sensor ; testing device ; combustion engine

19/64
Nr opisu: 0000087324   
Analiza właściwości układów quasi-zrównoważonych z detekcją fazową przeznaczonych do pomiaru składowych immitancji.
[Aut.]: Adam Cichy.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 132 s., bibliogr. 60 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 479)
Rozprawa habilitacyjna

immitancja ; układ quasi-zrównoważony ; metody pomiarowe

immittance ; quasi-balanced circuit ; measuring methods

20/64
Nr opisu: 0000087331   
Automated quasi-balancing in virtual quasi-balanced circuit designed to capacitance measurements.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski, Sebastian* Barwinek.
W: 19th Symposium IMEKO TC-4 Symposium and 17th TC-4 IWADC. Workshop Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability, Barcelona, 18-19 July 2013. [Dokument elektroniczny]. Barcelona : Universidad Politecnica de Catalunya, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 275-280, bibliogr. 9 poz.

21/64
Nr opisu: 0000087330   
Double quasi-balanced meter for measurement of inductor quality factor.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski, Sebastian* Barwinek.
W: 19th Symposium IMEKO TC-4 Symposium and 17th TC-4 IWADC. Workshop Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability, Barcelona, 18-19 July 2013. [Dokument elektroniczny]. Barcelona : Universidad Politecnica de Catalunya, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 265-269, bibliogr. 9 poz.

22/64
Nr opisu: 0000088679
Miernik fazy zrealizowany w oparciu o analogowe układy nieliniowe.
[Aut.]: Sebastian* Barwinek, Adam Cichy, Janusz Guzik, Adam Pilśniak.
W: XXXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2013, Gliwice - Ustroń, 22-25.05.2013 = 36th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2013, s. 89-90, bibliogr. 2 poz.
Toż na CD-ROM

przesuwnik fazowy ; pomiar przesunięcia fazowego ; tg delta

phase shifting transformer ; phase shift measurement ; tg delta

23/64
Nr opisu: 0000087326   
Non-bridge circuit with double quasi-balancing for measurement of dielectric loss factor.
[Aut.]: Adam Cichy.
-IET Sci. Meas. Technol. 2013 vol. 7 iss. 5, s. 274-279, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.592. Punktacja MNiSW 20.000

24/64
Nr opisu: 0000081581   
O możliwości budowy równoległych układów quasi-zrównoważonych i ich realizacjach.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 4, s. 217-220, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

impedancja ; układ quasi-zrównoważony ; przyrząd wirtualny ; mostek impedancyjny

impedance ; quasi-balanced circuit ; virtual instrument ; impedance bridge

25/64
Nr opisu: 0000077038   
Układ wirtualny do pomiaru dobroci cewek wykorzystujący quasi-zrównoważoną metodę pomiaru składowych impedancji.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 1a, s. 88-90, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

przyrząd wirtualny ; metoda quasi-zrównoważona ; dobroć cewki ; impedancja cewki

virtual instrument ; quasi-balanced method ; quality factor of coil ; coil impedance

26/64
Nr opisu: 0000075160
O możliwości budowy równoległych układów quasi-zrównoważonych i ich realizacjach.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: XLIV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM '2012, Ustroń - Jaszowiec, 9-12 września 2012. [Dokument elektroniczny]. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 6 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 17)

układ quasi-zrównoważony ; pomiar impedancji ; pomiar admitancji ; dyssypacja energii

quasi-balanced system ; impedance measurement ; admittance measurement ; energy dissipation

27/64
Nr opisu: 0000075498
Wirtualny quasi-zrównoważony układ do pomiaru dobroci cewek.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'12, Krynica-Zdrój, 3-6 czerwca 2012. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, s. 212-215, bibliogr. 10 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 16)

dobroć cewki ; pomiary ; impedancja ; quasi-zrównoważony układ

quality factor of coil ; measurements ; impedance ; quasi-balanced circuit

28/64
Nr opisu: 0000069327   
Rezonansowa metoda pomiaru składowych impedancji jako metoda zerowa, wychyleniowa i quasi-zrównoważona.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Pomiary Autom. Kontr. 2011 vol. 57 nr 11, s. 1278-1280, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

metoda zerowa ; metoda wychyleniowa ; metoda rezonansowa ; impedancja ; układ quasi-zrównoważony

balanced method ; non-balanced method ; resonance method ; impedance ; quasi-balanced method

29/64
Nr opisu: 0000061638
Zbiór zadań z elektroniki.
[Aut.]: Maria** Bojarska, Adam Cichy, Józef** Kwiczala. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 199 s., bibliogr. 10 poz.
Skrypt nr 2466

elektronika ; elektronika analogowa

electronics ; analogue electronics

30/64
Nr opisu: 0000055310
A simple, virtual phase shift meter.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: Fundamental and applied metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Portugal, 6-11 September, 2009. Lisbon : IMEKO, 2009, s. 802-804, bibliogr. 9 poz.

31/64
Nr opisu: 0000055309
Virtual capacitance meter based on impedance modulus measurement.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Adam Cichy.
W: Fundamental and applied metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Portugal, 6-11 September, 2009. Lisbon : IMEKO, 2009, s. 648-651, bibliogr. 6 poz.

32/64
Nr opisu: 0000046218   
Wirtualna realizacja quasi-zrównoważonego miernika do pomiaru wskaźników stanu izolacji elektrycznej typu pojemnościowego.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski.
-Pomiary Autom. Kontr. 2009 vol. 55 nr 1, s. 34-37, bibliogr. 4 poz.

izolacja elektryczna ; miernik pojemności ; przyrząd wirtualny ; układ quasi-zrównoważony

electrical insulation ; capacitance meter ; virtual instrument ; quasi-balanced circuit

33/64
Nr opisu: 0000051100   
Wirtualny przyrząd pomiarowy oparty na działaniu quasi-zrównoważonego układu do pomiaru indukcyjności.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Adam Cichy.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'09. [Materiały VII konferencji naukowo-technicznej], Sucha Beskidzka, 10-13 maja 2009. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2009, s. 96-99, bibliogr. 7 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 14)

pomiar indukcyjności ; przyrząd wirtualny ; układ quasi-zrównoważony

inductance measurement ; virtual instrument ; quasi-balanced circuit

34/64
Nr opisu: 0000040876   
Przyrząd wirtualny do pomiaru rezystancyjnych wskaźników stanu izolacji.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Adam Cichy.
-Pomiary Autom. Kontr. 2008 vol. 54 nr 9, s. 642-645, bibliogr. 10 poz.

przyrząd wirtualny ; stan izolacji ; wskaźnik rezystancyjny

virtual instrument ; dielectric condition ; resistance index

35/64
Nr opisu: 0000041821
Wirtualny przyrząd do pomiaru stałoprądowych wskaźników stanu izolacji typu R(t1)/R(t2).
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'08. [Materiały VI konferencji naukowo-technicznej], Sucha Beskidzka, 11-14 maja 2008. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2008, s. 125-132, bibliogr. 10 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 12)

36/64
Nr opisu: 0000036460   
Wirtualny quasi-zrównoważony układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski.
-Pomiary Autom. Kontr. 2008 vol. 54 nr 2, s. 48-51, bibliogr. 7 poz.

pomiar współczynnika strat dielektrycznych ; układ quasi-zrównoważony ; diagnostyka izolacji

dielectric loss factor measurement ; quasi-balanced circuit ; insulation diagnostics

37/64
Nr opisu: 0000032335   
Testowanie wirtualnej realizacji quasi-zrównoważonego układu do pomiaru pojemności.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Adam Cichy.
-Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 12, s. 91-93, bibliogr. 9 poz.

układ quasi-zrównoważony ; pomiar pojemności ; przyrząd wirtualny

quasi-balanced circuit ; capacitance measurement ; virtual instrument

38/64
Nr opisu: 0000032336   
Wirtualny miernik pojemności realizujący quasi-zrównoważoną metodę pomiaru modułu impedancji.
[Aut.]: Adam Cichy, Artur Skórkowski.
-Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 12, s. 94-96, bibliogr. 8 poz.

pomiar pojemności ; układ quasi-zrównoważony ; impedancja

capacitance measurement ; quasi-balanced circuit ; impedance

39/64
Nr opisu: 0000031406
Błędy w quasi-zrównoważonym układzie do pomiaru pojemności.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XIV Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 17-19 października 2006. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s. 89-96, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 233 Elektrotechnika ; z. 29)

quasi-zrównoważony układ ; pomiar pojemności ; błąd pomiaru

quasi-balanced system ; capacitance measurement ; measurement error

40/64
Nr opisu: 0000019782
Równanie przetwarzania quasi-zrównoważonego układu do pomiaru pojemności.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'06. [Materiały V konferencji naukowo-technicznej], Ustroń, 14-17 maj 2006. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2006, s. 143-150, bibliogr. 7 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 11)

układ quasi-zrównoważony ; równanie przetwarzania ; immitancja

quasi-balanced system ; processing equation ; immittance

41/64
Nr opisu: 0000012922
Zastosowanie programowego przetwarzania sygnałów w quasi-zrównoważonych układach do pomiaru składowych immitancji.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2005 z. 195, s. 9-15, bibliogr. 12 poz.

42/64
Nr opisu: 0000014867
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. Praca zbiorowa. Pod red. Brunona Szadkowskiego.
[Aut.]: Adam Cichy, Janusz Guzik, Bogusław** Kasperczyk, Józef** Kwiczala, Jan** Leks, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 330 s.
Skrypt nr 2310

43/64
Nr opisu: 0000008681   
Aktywne, quasi-zrównoważone układy do pomiaru składowych impedancji.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Pomiary Autom. Kontr. 2004 nr 6, s. 5-8, bibliogr. 9 poz.

quasi-zrównoważony układ ; pomiar składowych impedancji

quasi-balanced circuit ; impedance component measurement

44/64
Nr opisu: 0000010247
Detekcja kąta przesunięcia fazowego +-90o sygnałów sinusoidalnych o infraniskiej częstotliwości.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 190, s. 47-52, bibliogr. 4 poz.

detekcja przesunięcia fazowego ; sygnał sinusoidalny ; częstotliwość infraniska

phase shift detection ; sinusoidal signal ; infra-low frequency

45/64
Nr opisu: 0000015316
Wirtualny, quasi-zrównoważony układ do pomiaru pojemności.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii KM 2004, Wrocław, 6-9.09.2004. Materiały kongresowe. T. 1. Pod red. J. Mroczki. Wrocław : Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 147-150

46/64
Nr opisu: 0000000297
Błąd detekcji fazoczułej w quasi-zrównoważonym układzie do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2003 z. 184, s. 53-63, bibliogr. 9 poz.

układ quasi-zrównoważony ; detekcja ; metoda algorytmiczna ; współczynnik strat dielektrycznych

quasi-balanced circuit ; detection ; algorithmic method ; dielectric loss factor

47/64
Nr opisu: 0000000296
Quasi-zrównoważony, aktywny układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2003 z. 184, s. 41-51, bibliogr. 8 poz.

współczynnik strat dielektrycznych ; pomiary elektryczne ; układ pomiarowy

dielectric loss factor ; electrical measurements ; measurement system

48/64
Nr opisu: 0000017045
Zastosowanie wybranych algorytmów do detekcji stanów quasi-równowagi.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych. Materiały XI Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Rzeszów, 17-20.09.2003. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2003, s. 17-21 (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 207 Elektrotechnika ; z. 25)

49/64
Nr opisu: 0000077487
Matematyczny model układów quasi-zrównoważonych.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych. Materiały XII sympozjum, Krynica, 16-20 września 2002. Pod red. J. Gajdy. Zakład Metrologii. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej, 2002, s. 45-50

50/64
Nr opisu: 0000004158   
Przesuwnik fazowy plus minus pi/2 niezależny od częstotliwości przeznaczony do pracy w paśmie infraniskich częstotliwości 10 do minus 3 - 10Hz.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2000 z. 169, s. 137-144, bibliogr. 6 poz.

51/64
Nr opisu: 0000004157   
Typowe rozwiązania quasi-zrównoważonych układów do pomiaru składowych immitancji.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2000 z. 169, s. 145-157, bibliogr. 5 poz.

52/64
Nr opisu: 0000077488
O pewnym algorytmie do pomiaru kąta przesunięcia fazowego w zakresie infraniskich częstotliwości (10-3-10)Hz.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych. IX Sympozjum, Krynica, 20-24 września 1999. Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej, 1999, s. 35-40

53/64
Nr opisu: 0000005271   
Pomiar przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach infraniskich (10 -10) Hz.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1999 z. 165, s. 129-140, bibliogr. 7 poz.

54/64
Nr opisu: 0000008125
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. Praca zbiorowa. Pod red. B. Szadkowskiego.
[Aut.]: Adam Cichy, Janusz Guzik, Bogusław** Kasperczyk, Józef** Kwiczala, Jan** Leks, Tadeusz** Skubis, Teresa* Szadkowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 330 s.

55/64
Nr opisu: 0000024519   
O pewnych błędach w pomiarach przesunięcia fazowego sygnałów o infraniskich częstotliwościach.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1998 z. 162, s. 23-35, bibliogr. 9 poz.

56/64
Nr opisu: 0000038198   
Pomiar przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach infraniskich (10 - 10) Hz. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Cichy.
Gliwice, 1998, 98 s., bibliogr. 70 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Brunon** Szadkowski

57/64
Nr opisu: 0000077486
Quasi-zrównoważone układy do pomiaru składowych immitancji.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: XXX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'98, Międzyzdroje, 2-4 września 1998 r. Materiały konferencyjne. Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny. Instytut Automatyki Przemysłowej. Zakład Metrologii. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 217-222

58/64
Nr opisu: 0000026746   
Metoda szybkiego pomiaru składowej stałej sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwościach.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1997 z. 158, s. 11-18, bibliogr. 6 poz.

59/64
Nr opisu: 0000029326
Pomiar przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwościach z wykorzystaniem scalonych układów funkcyjnych.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: XXIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'97, Nałęczów, 10-12 września 1997 r. Materiały konferencyjne. T. 1. Politechnika Lubelska. Katedra Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej. Lublin : Pracownia Poligraficzna Społecznego LO im. K. Gostyńskiego, 1997, s. 61-68, bibliogr. 5 poz.

60/64
Nr opisu: 0000027034
Zbiór zadań z elektroniki.
[Aut.]: Maria** Bojarska, Adam Cichy, Józef** Kwiczala.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 199 s., bibliogr. 10 poz.
(Skrypt ; Politechnika Śląska nr 2023 0434-0825)

61/64
Nr opisu: 0000074760   
Metoda wyznaczania składowej stałej sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwościach (10-3 - 10) Hz.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 156, s. 35-40, bibliogr. 3 poz.

62/64
Nr opisu: 0000055672
Metody pomiaru przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych o częstotliwościach infraniskich.
[Aut.]: Adam Cichy.
W: XXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'95. Materiały konferencyjne. T. 1. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 85-88, bibliogr. 9 poz.

63/64
Nr opisu: 0000033216   
Miernik przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwościach.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1995 z. 144, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.

64/64
Nr opisu: 0000043720   
Metoda szybkiego pomiaru przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o infraniskiej częstotliwości.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 136, s. 7-17, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie