Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHRZEŚCIJAŃSKA E
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000081799
Elektrody Ti/TiO2-RuO2 modyfikowane tlenkami metali przejściowych stosowane w procesach fotoelektrochemicznego unieszkodliwiania - efekt synergiczny.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat, E. Wudarska.
W: Technologia chemiczna - dzisiaj i jutro. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012 r. Materiały kongresowe. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2012, s. 361, bibliogr. 5 poz. (Chemik ; nr 7 supl. 0009-2886)

elektroda półprzewodnikowa ; fotoelektrochemia ; efekt synergiczny ; kwas H

semiconductor electrode ; photoelectrochemistry ; synergic effect ; H-acid

2/12
Nr opisu: 0000081803
Unieszkodliwianie barwnika Acid Orange 7 z zastosowaniem elektrod Ti/TiO2-RuO2, modyfikowanych CeO2 i WO3.
[Aut.]: E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, Ginter** Nawrat.
W: Technologia chemiczna - dzisiaj i jutro. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012 r. Materiały kongresowe. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2012, s. 362, bibliogr. 2 poz. (Chemik ; nr 7 supl. 0009-2886)

elektroda Ti/TiO2-RuO2 ; elektroda półprzewodnikowa ; tlenek ceru ; tlenek wolframu ; barwnik Acid Orange 7 ; elektroutlenianie ; utlenianie fotoelektrochemiczne

Ti/TiO2-RuO2 electrode ; semiconductor electrode ; cerium oxide ; tungsten oxide ; Acid Orange 7 dye ; electrooxidation ; photoelectric oxidation

3/12
Nr opisu: 0000059327
Elektrody Ti/TiO2-RuO2 modyfikowane WO3 stosowane w fotoelektrochemicznym utlenianiu barwnika Acid Orange 7.
[Aut.]: E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, Ginter** Nawrat.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 134 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

4/12
Nr opisu: 0000059328
Fotodegradacja kwasu H na elektrodach Ti/TiO2-RuO2 modyfikowanych tlenkami metali przejściowych - efekt synergiczny.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 134 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

5/12
Nr opisu: 0000050545
Investigation of Reactive Blue 81 electrooxidation at various electrode materials - kinetic parameters.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
-Pol. J. Chem. 2009 vol. 83 nr 6, s. 1115-1126, bibliogr. 22 poz.

Reactive Blue 81 ; elektroda Ti/TiO2-RuO2 ; elektroda platynowa ; utlenianie elektrochemiczne

Reactive Blue 81 ; Ti/TiO2-RuO2 electrode ; platinum electrode ; electrochemical oxidation

6/12
Nr opisu: 0000124450   
Parametry kinetyczne utleniania barwnika czerwień helaktynowa F5B na elektrodzie Ti/TiO2(97%)-RuO2(3%).
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 1002-1004, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

parametry kinematyczne ; czerwień helaktynowa ; utlenianie barwnika ; elektroda Ti/TiO2-RuO2

kinetic parameters ; helaktyn red ; dye oxidation ; Ti/TiO2-RuO2 electrode

7/12
Nr opisu: 0000018092
Electrochemical treatment of a reactive dye - Helaktyn Red F5B at Ti/RuO2 electrode.
[Aut.]: E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, Ginter** Nawrat.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, September 18-22, 2005. Year 2005, vol. 1. Poznań : BETAGRAF, 2005, s. 587-590, bibliogr. 6 poz.

8/12
Nr opisu: 0000018094
Electrochemical treatment of a reactive dye - Helaktyn Red F5B Ti/RuO2 electrode.
[Aut.]: E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, Ginter** Nawrat.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, September 18-22, 2005. Year 2005, vol. 2. Poznań : BETAGRAF, 2005, s. 118-121, bibliogr. 6 poz.

9/12
Nr opisu: 0000019620
Elektrochemiczne unieszkodliwianie barwnika czerwień helaktynowa F5B na elektrodzie Ti/RuO2.
[Aut.]: E. Kuśmierek, E. Chrześcijańska, Ginter** Nawrat.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S8-P19, bibliogr. 4 poz.

10/12
Nr opisu: 0000018091
Kinetics of electrochemical oxidation of Helaktyn Red F5B at titanium electrode covered with TiO2 and RuO2.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, September 18-22, 2005. Year 2005, vol. 1. Poznań : BETAGRAF, 2005, s. 546-549, bibliogr. 5 poz.

11/12
Nr opisu: 0000018095
Kinetics of electrochemical oxidation of Helaktyn Red F5B at titanium electrode covered with TiO2 and RuO2.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, September 18-22, 2005. Year 2005, vol. 2. Poznań : BETAGRAF, 2005, s. 122-125, bibliogr. 5 poz.

12/12
Nr opisu: 0000019639
Kinetyka elektrochemicznego utleniania barwnika czerwień helaktynowa F5B na elektrodzie tytanowej pokrytej TiO2 i RuO2.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S8-P6, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie