Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHRAPOŃSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/83
Nr opisu: 0000136569   
Application of systematic scanning and variance analysis method to evaluation of pores arrangement in sintered steel.
[Aut.]: Stanisław Roskosz, Jacek Chrapoński, Ł. Madej.
-Measurement 2021 vol. 168, s. 1-9, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 3.364. Punktacja MNiSW 200.000

analiza obrazu ; rozmieszczenie porów ; stal spiekana ; systematyczne skanowanie ; analiza wariancji

image analysis ; pore arrangement ; sintered steel ; systematic scanning ; variance analysis

2/83
Nr opisu: 0000130986   
Effect of magnesium matrix grain refinement induced by plastic deformation in a composite with short carbon fibers.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska, Dariusz Kuc, Jerzy Myalski, Jacek Chrapoński.
-Metals 2019 vol. 9 iss. 7, art. no. 724 s. 1-11, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 2.117. Punktacja MNiSW 70.000

kompozyt z osnową magnezową ; wyciskanie na gorąco ; duże odkształcenie plastyczne

magnesium matrix composite ; hot extrusion ; severe plastic deformation

3/83
Nr opisu: 0000131074   
The 2D characterization of pores shape in sintered material before and after deformation.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Stanisław Roskosz, Ł. Madej.
-Inż. Mater. 2019 R. 40 nr 4, s. 97-102, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

materiał spiekany ; kształt porów ; odkształcenie plastyczne ; opis ilościowy ; analiza składowych głównych

sintered material ; pore shape ; plastic deformation ; quantitative description ; principal component analysis

4/83
Nr opisu: 0000123089   
Application of FIB in the preparation of TEM specimens of experimental supercoarse WC-Co(Ni) composites.
[Aut.]: Janusz Richter, Jacek Chrapoński.
-Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 2018 vol. 75, s. 163-169, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 2.794. Punktacja MNiSW 35.000

fib ; DEM ; STEM ; przygotowanie próbki ; supergruboziarnisty kompozyt WC-Co(Ni)

fib ; DEM ; STEM ; specimen preparation ; supercoarse WC-Co(Ni) composites

5/83
Nr opisu: 0000124923   
Experimental and numerical two-and three-dimensional investigation of porosity morphology of the sintered metallic material.
[Aut.]: L. Madej, A. Legwand, M. Mojżeszko, Jacek Chrapoński, Stanisław Roskosz, Jan** Cwajna.
-Arch. Civ. Mech. Eng. 2018 vol. 18 iss. 4, s. 1520-1534, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.846. Punktacja MNiSW 30.000

tomografia komputerowa ; modelowanie numeryczne ; rekonstrukcja ; materiał porowaty

computed tomography ; numerical modelling ; reconstruction ; porous material

6/83
Nr opisu: 0000116823   
Digital material representation model of porous microstructure based on 3D reconstruction algorithm.
[Aut.]: Ł. Madej, M. Mojżeszko, Jacek Chrapoński, Stanisław Roskosz, Jan** Cwajna.
-Arch. Metall. Mater. 2017 vol. 62 iss. 2, s. 563-569, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.625. Punktacja MNiSW 30.000

rekonstrukcja 3D ; cyfrowa reprezentacja materiału ; seryjne dzielenie na odcinki ; mikrostruktura porowata ; MES

3D reconstruction ; digital material representation ; serial sectioning ; porous microstructure ; FEM

7/83
Nr opisu: 0000118093   
Wykorzystanie koncepcji cyfrowej reprezentacji materiału w modelowaniu zachowania mikrostruktury materiału porowatego pod obciążeniem.
[Aut.]: Ł. Madej, A. Legwand, K. Perzyński, Stanisław Roskosz, Jacek Chrapoński, Jan** Cwajna.
-Hutnik 2017 R. 84 nr 8, s. 287-289, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

spiekane materiały porowate ; tomografia komputerowa ; cyfrowa reprezentacja materiału

sintered porous materials ; computed tomography ; digital material representation

8/83
Nr opisu: 0000108904   
Predictive value of hepatic and renal dysfunction based on the models for end-stage liver disease in patients with heart failure evaluated for heart transplant.
[Aut.]: B. Szyguła-Jurkiewicz, P. Nadziakiewicz, M. Zakliczyński, W. Szczurek, Jacek Chrapoński, M. Zembala, M. Gasior.
-Transplant. Proc. 2016 vol. 48 iss. 5, s. 1756-1760, bibliogr. 28 poz.
Referat wygłoszony na: 12th Congress of the Polish Transplantation Society. Impact Factor 0.908. Punktacja MNiSW 15.000

9/83
Nr opisu: 0000100902
Influence of casting procedure on microstructure and properties of Mg alloy-glassy carbon particle composite.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska, Jerzy Myalski, Jacek Chrapoński.
-Int. J. Mater. Res. 2015 vol. 106 no. 7, s. 741-749, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.687. Punktacja MNiSW 30.000

kompozyt na osnowie magnezu ; cząstka węgla szklistego ; odlewanie suspensyjne ; odlewnictwo ciśnieniowe

magnesium matrix composite ; glassy carbon particle ; stir casting ; pressure die casting

10/83
Nr opisu: 0000112451
Model końcowego stadium choroby wątroby (MELD) i jego modyfikacje jako wskaźniki prognostyczne u chorych kwalifikowanych do transplantacji serca.
[Aut.]: B. Szyguła-Jurkiewicz, M. Zakliczyński, M. Mościński, M. Skrzypek, Jacek Chrapoński, M. Zembala, M. Gąsior.
-Forum Nefrol. 2015 t. 8 suppl. A, s. A62-A63
Zawiera materiały z: 12 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, [Gdańsk] 3-5.09.2015

11/83
Nr opisu: 0000096961
Study of interaction between liquid magnesium alloy and glassy carbon particles.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska, Jacek Chrapoński.
W: Corrosion and surface engineering. Selected, peer reviewed papers from the International Scientific Conference Corrosion 2014, November 18-21, 2014, Gliwice, Poland. Ed. by Joanna Michalska and Maciej Sowa. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 178-181, bibliogr. 6 poz. (Solid State Phenomena ; vol. 227 1662-9779)

kompozyt na osnowie magnezu ; węgiel szklisty ; odlewanie ciśnieniowe ; odlewanie suspensyjne

magnesium matrix composite ; glassy carbon ; pressure die casting ; stir casting

12/83
Nr opisu: 0000072387   
Preparation of translucent YAG:Ce ceramics by reaction sintering.
[Aut.]: Daniel* Michalik, Małgorzata** Sopicka-Lizer, Justyna* Pawlik-Dobrowolska, Jacek Chrapoński.
W: Technologies and properties of modern utilised materials. TPMUM 2012, Katowice, Poland, 18 May 2012. [B. m.] : Institute of Physics Publishing, 2012, [art. no. 012018] s. 1-6, bibliogr. 26 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 35 1757-8981)

13/83
Nr opisu: 0000099698
The durability and adaptation process of surgical cement modified with glassy carbon.
[Aut.]: Alicja Balin, Jerzy Myalski, Grzegorz Junak, Jacek Chrapoński, K. Sobczyk.
W: Biomechanics 2012. International conference of the Polish Society of Biomechanics. 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012. Book of abstracts. Ed. by R. Będziński, E. Sajewicz, S. Piszczatowski. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 29-30, bibliogr. 3 poz.

cement chirurgiczny ; węgiel szklisty ; trwałość ; adaptacja

surgical cement ; glassy carbon ; durability ; adaptation

14/83
Nr opisu: 0000084357   
The microstructure of erbium-ytterbium co-doped oxyfluoride glass-ceramic optical fibers.
[Aut.]: E. Augustyn, Michał** Żelechower, D. Stróż, Jacek Chrapoński.
-Opt. Mater. 2010 vol. 34 iss. 6, s. 944-950, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.918. Punktacja MNiSW 30.000

erb ; iterb ; szkło-ceramika ; włókno ; nanokryształ ; szkło tlenofluorkowe

erbium ; ytterbium ; glass ceramics ; fibre ; nanocrystal ; oxyfluoride glass

15/83
Nr opisu: 0000068896   
Jednorodność rozmieszczenia fazy zbrojącej w odlewach z metalowych materiałów kompozytowych.
[Aut.]: K. Gawdzińska, Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 43-50, bibliogr. 15 poz.

odlew kompozytowy ; faza zbrojąca ; metoda SKIZ

composite casting ; reinforcing phase ; SKIZ method

16/83
Nr opisu: 0000084356
SPC. Podstawy statystycznego sterowania procesami.
[Aut.]: Jacek Chrapoński.
Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2010, 123 s., bibliogr. 34 poz.

17/83
Nr opisu: 0000059718   
Structure homogeneity as a parameter for evaluation of composite casting quality.
[Aut.]: K. Gawdzińska, Leszek* Wojnar, Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 iss. 3, s. 187-192, bibliogr. 17 poz.

jednorodność ; zbrojenie ; odlewanie ; kompozyt metalowy

homogeneity ; reinforcement ; casting ; metal-matrix composite

18/83
Nr opisu: 0000063814
Application of point sampled intercept method for quantitative description of anisotropic structures.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
W: Materials structure & micromechanics of fracture V. [5th International Conference MSMF-5, Brno, Czech Republic, June 27-29, 2007]. Ed. by Pavel Sandera. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2008, s. 157-160 (Materials Science Forum ; vol. 567/568 0255-5476)

19/83
Nr opisu: 0000063815
FGM structure characterization by distance functions and systematic scanning method.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Janusz** Szala, Jan** Cwajna.
W: Materials structure & micromechanics of fracture V. [5th International Conference MSMF-5, Brno, Czech Republic, June 27-29, 2007]. Ed. by Pavel Sandera. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2008, s. 153-156, bibliogr. 8 poz. (Materials Science Forum ; vol. 567/568 0255-5476)

20/83
Nr opisu: 0000040701
VIII International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT 2008, Zakopane, Poland, 2-6 September, 2008. Eds: Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar.
Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008

stereologia ; materiałoznawstwo ; stop metaliczny ; mikrostruktura ; temperatura odlewania

stereology ; materials science ; metallic alloy ; microstructure ; casting temperature

21/83
Nr opisu: 0000041655
FGM structure characterization by distance functions and systematic scanning method.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Janusz** Szala, Jan** Cwajna.
W: Materials structure and micromechanics of fracture. MSMF5. 5th International conference, Brno, June 27-29, 2007. Abstract booklet. Brno : Brno University of Technology, 2007, s. 144

22/83
Nr opisu: 0000032190
Estimation of stereological parameters of gradient structures.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Janusz** Szala, Marian** Maliński, Jan** Cwajna.
W: International Conference on Sterology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. S4G, Prague, Czech Republic, June 26-29, 2006. Proceedings. Eds R. Lechnerova, I. Saxl, V. Benes. Prague : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, s. 245

23/83
Nr opisu: 0000032193
Implementation of Feret diameters to assessment of average volume and volume inhomogeneity in model polycrystalline structures.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
W: International Conference on Sterology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. S4G, Prague, Czech Republic, June 26-29, 2006. Proceedings. Eds R. Lechnerova, I. Saxl, V. Benes. Prague : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, s. 299

24/83
Nr opisu: 0000093903   
Metodyka generowania trójwymiarowych, modelowych struktur funkcjonalnych materiałów gradientowych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Janusz** Szala, Marian** Maliński, Jan** Cwajna.
-Inż. Mater. 2006 R. 27 nr 3, s. 572-575, bibliogr. 20 poz.
Referat wygłoszony na: Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym. III Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 28 maja - 1 czerwca 2006

funkcjonalny materiał gradientowy ; model 3D ; algorytm ; program komputerowy

Functionally Graded Material ; 3D model ; algorithm ; computer program

25/83
Nr opisu: 0000031223   
Scanning electron microscopy and transmission electron microscopy study of hot-deformed γ-TiAl-based alloy microstructure.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Kinga Rodak.
-J. Microsc. 2006 vol. 223 iss. 3, s. 298-301, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.947

odkształcanie na gorąco ; związki międzymetaliczne ; aluminidek tytanu ; transmisja ; mikroskopia elektronowa ; skaningowa mikroskopia elektronowa

hot deformation ; intermetallics ; titanium aluminide ; transmission ; electron microscopy ; scanning electron microscopy

26/83
Nr opisu: 0000093936   
Stereologiczna charakterystyka symulowanych komputerowo modelowych struktur funkcjonalnych materiałów gradientowych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Janusz** Szala, Jan** Cwajna.
-Inż. Mater. 2006 R. 27 nr 3, s. 568-571, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym. III Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 28 maja - 1 czerwca 2006

materiały gradientowe ; mikrostruktura ; charakterystyka stereologiczna ; model 3D

gradient materials ; microstructure ; stereological characteristic ; 3D model

27/83
Nr opisu: 0000032639   
The effect of lamellar separation on the properties of a Ti-46Al-2Nb-2Cr intermetallic alloy.
[Aut.]: Jacek Chrapoński.
-Mater. Charact. 2006 vol. 56 iss. 4/5, s. 414-420, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.741

stop Ti-46Al-2Nb-2Cr ; stop międzymetaliczny ; metalografia ilościowa ; szybka transformata Fouriera ; mikrostruktura ; struktura płytkowa

Ti-46Al-2Nb-2Cr alloy ; intermetallic alloy ; quantitative metallography ; fast Fourier transform ; microstructure ; lamellar structure

28/83
Nr opisu: 0000013046
Microstructure - properties relationship in Ti-46Al-2Nb-2Cr intermetallic alloy.
[Aut.]: Jacek Chrapoński.
W: Proceedings of the 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT, Zakopane, Poland, May 10-13 2005. Vol. 1. Eds: Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar. [Kraków] : [Polskie Towarzystwo Stereologiczne], [2005], s. 198-203, bibliogr. 5 poz.

29/83
Nr opisu: 0000013057
Modelling and quantitative characterization of Johnson-Mehl polycrystalline structures. Pt 1: Relationships between 3D and 2D parameters of isotropic structures.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
W: Proceedings of the 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT, Zakopane, Poland, May 10-13 2005. Vol. 1. Eds: Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar. [Kraków] : [Polskie Towarzystwo Stereologiczne], [2005], s. 427-439, bibliogr. 10 poz.

30/83
Nr opisu: 0000020842
Morphometric estimation of laryngeal cancer tissue.
[Aut.]: T. Gierek, J. Paluch, Jacek Chrapoński, J. Markowski, P. Wardas, L. Klimczak-Gołąb, E. Zielińska-Pająk, K. Jasik.
W: Proceedings of the 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT, Zakopane, Poland, May 10-13 2005. Vol. 2. [Kraków] : [Polskie Towarzystwo Stereologiczne], [2005], s. 393-399

31/83
Nr opisu: 0000083240
Proceedings of 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT, Zakopane, Poland, May 10-13, 2005. Vol. 1-2. Ed. by Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar.
Kraków : Polish Society for Stereology, 2005

32/83
Nr opisu: 0000013051
Quantitative analysis of carbide precipitates in high-carbon cast steel.
[Aut.]: A. Pirek, Jacek Chrapoński, Z. Stradomski, G. Goplański, D. Dyja.
W: Proceedings of the 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT, Zakopane, Poland, May 10-13 2005. Vol. 1. Eds: Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar. [Kraków] : [Polskie Towarzystwo Stereologiczne], [2005], s. 268-276, bibliogr. 8 poz.

33/83
Nr opisu: 0000013055
Quantitative approach to characterization of polycrystalline structures anisotrop.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jacek Chrapoński, Janusz Richter.
W: Proceedings of the 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. STERMAT, Zakopane, Poland, May 10-13 2005. Vol. 1. Eds: Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar. [Kraków] : [Polskie Towarzystwo Stereologiczne], [2005], s. 413-418, bibliogr. 9 poz.

34/83
Nr opisu: 0000020491
SEM and TEM study of hot deformed g-TiAl based alloys microstructure.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Kinga Rodak.
W: XII International Conference on Electron Microscopy of Solids EM'2005, Kazimierz Dolny, Poland, 5-9 June, 2005. Abstracts. Warszawa : Bel Studio, 2005, s. 79

35/83
Nr opisu: 0000012068   
Zależności stereologiczne dla symulowanych komputerowo modelowych struktur jednofazowych materiałów polikrystalicznych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Janusz** Szala, Jan** Cwajna.
-Inż. Mater. 2005 R. 26 nr 3, s. 143-147, bibliogr. 46 poz.

materiał polikrystaliczny ; modelowanie 3D ; mikrostruktura ; opis ; symulacja komputerowa ; anizotropia

polycrystalline material ; 3D modelling ; microstructure ; description ; computer simulation ; anisotropy

36/83
Nr opisu: 0000014358
3D modelling of cell and Johnson-Mehl polycrystalline structures of differentiated degree of anisotropy.
[Aut.]: Marian** Maliński, Janusz** Szala, Jacek Chrapoński.
W: Computational modeling and simulation of materials III. Proceedings of the 3rd international conference, Acireale, Sicily, Italy, May 30-June 4, 2004. Eds: P. Vincenzini, A. Lami. Faenza : Techna, 2004, s. 623-628 (Advances in Science and Technology (Faenza, Italy) ; 43 1662-8969)

37/83
Nr opisu: 0000094000   
Quantitative approach to evaluation of Ti-Al alloys microstructure.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, A. Kościelna.
-Inż. Mater. 2004 R. 25 nr 3, s. 133-136, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: Advanced materials & technologies. AMT '2004. XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference, Lodz, Poland, 20th - 24th June 2004

mikrostruktura stopu ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej ; mikroskop elektronowy skaningowy

alloy microstructure ; intermetallic phase based alloy ; scanning electron microscope

38/83
Nr opisu: 0000014359
Representative plane section of polycrystalline structures.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński.
W: Computational modeling and simulation of materials III. Proceedings of the 3rd international conference, Acireale, Sicily, Italy, May 30-June 4, 2004. Eds: P. Vincenzini, A. Lami. Faenza : Techna, 2004, s. 629-634 (Advances in Science and Technology (Faenza, Italy) ; 43 1662-8969)

39/83
Nr opisu: 0000011843
Computer programme aiding parameter calculation of induction furnaces with conducting crucible.
[Aut.]: Czesław** Sajdak, Alicja* Kurek, Jacek Chrapoński, Romuald** Kadzimierz.
W: Electric power engineering 2003. 5th International scientific conference, Beskydy Pension, Visalaje, Czech Republic, January 28-29, 2003. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2003, s. 59-69

40/83
Nr opisu: 0000011880
Effects of boron, carbon and gadolinium additions on the microstructure and grain size of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński, B. Juszczyk, A. Kościelna.
W: Proceedings of the 10th World Conference on Titanium. Ti-2003 science and technology, Hamburg, 13-18 July 2003. Weinheim : Wiley-VCH, 2003, s. 2347-2353

41/83
Nr opisu: 0000124506
Microstructure and chemical composition of phases in Ti-48Al-2Cr-2Nb intermetallic alloy.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz, A. Kościelna, B. Serek.
-Mater. Chem. Phys. 2003 vol. 81 iss. 2/3, s. 438-442, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na: XIth International Conference on Electron Microscopy of Solids, Krynica, Poland, 19-23 May 2002. Impact Factor 1.183

42/83
Nr opisu: 0000011681
Preparatyka i techniki specjalne mikroskopii świetlnej w badaniach stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Tomasz Mikuszewski, Wojciech Szkliniarz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 225-230, bibliogr. 4 poz.

mikroskopia świetlna ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; stop TiAl ; metalografia ilościowa

light microscopy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; TiAl alloy ; quantitative metallography

43/83
Nr opisu: 0000008316   
Substructure of titanium alloys after cyclic heat treatment.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński, A. Kościelna, B. Serek.
-Mater. Chem. Phys. 2003 vol. 81 iss. 2/3, s. 538-541, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.183

substruktura ; stop tytanu ; cykliczna obróbka cieplna ; utwardzanie

substructure ; titanium alloy ; cyclic heat treatment ; hardening

44/83
Nr opisu: 0000011883
TEM investigations of α2+γ as cast and heat treated Ti - Al alloys.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Kinga Rodak.
W: Applied crystallography. Book of abstracts of the XIX conference, Kraków, 1-4 September 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 95

45/83
Nr opisu: 0000011879
The chemical composition structure and properties of gamma-TiAl phase based alloys melted in vacuum induction furnaces in ceramic crucibles.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński, B. Juszczyk, A. Kościelna.
W: Proceedings of the 10th World Conference on Titanium. Ti-2003 science and technology, Hamburg, 13-18 July 2003. Weinheim : Wiley-VCH, 2003

46/83
Nr opisu: 0000094079
Wpływ parametrów odlewania na strukturę pierwotną i jakość wlewków ze stopu Ti-48Al-2Nb-2Cr.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2003 R. 24 nr 6, s. 667-670, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym. II Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 7-10 września 2003

stop Ti-48Al-2Nb-2Cr ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; temperatura odlewania ; właściwości stopu

Ti-48Al-2Nb-2Cr alloy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; casting temperature ; alloy properties

47/83
Nr opisu: 0000011679
Wpływ technologii wytapiania próżniowego w tyglach z naniesionymi warstwami ochronnymi na skład chemiczny i strukturę stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 213-218, bibliogr. 5 poz.

wytapianie próżniowe ; tygiel ; warstwa ochronna ; stop Ti-48Al-2Cr-2Nb

vacuum melting ; crucible ; protective coating ; Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy

48/83
Nr opisu: 0000020627
Natryskiwane plazmowo powłoki ceramiczne na tyglach do indukcyjnego topienia stopów Ti-Al.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Krzysztof* Szopiński, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 149-152, bibliogr. 5 poz.

49/83
Nr opisu: 0000015871
PPITP - computer programme aiding parameter calculation of induction furnaces with conducting crucibles.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Alicja* Kurek, Czesław** Sajdak.
W: Computer aided design of electroheat devices. Eds: M. Hering, Cz. Sajdak, M. Wyciślik. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 132-139 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 34)

50/83
Nr opisu: 0000020613
Rola przestrzeni topienia w procesach wytwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński, Agnieszka Kościelna, B. Serek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 103-112, bibliogr. 8 poz.

51/83
Nr opisu: 0000020612
Zmiany mikrostruktury podczas cyklicznej obróbki cieplnej stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Agnieszka Kościelna, B. Serek, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 99-102, bibliogr. 6 poz.

52/83
Nr opisu: 0000020565
Zmiany mikrostruktury podczas nagrzewania i chłodzenia stopu na osnowie faz międzymetalicznych układu Ti-Al.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński, Tomasz Mikuszewski, Agnieszka Kościelna, B. Serek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 95-98, bibliogr. 5 poz.

53/83
Nr opisu: 0000094141
Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe alloy.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński.
-Inż. Mater. 2001 R. 22 nr 4, s. 896-899, bibliogr. 7 poz.
Referat wygłoszony na: XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT'2001, Gdańsk-Jurata, Poland, 16-20 September 2001

54/83
Nr opisu: 0000013989
Mikrostruktura stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al wytapianych w piecach tyglowych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 131-134, bibliogr. 6 poz.

55/83
Nr opisu: 0000013986
Niektóre aspekty wytwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 123-126, bibliogr. 7 poz.

56/83
Nr opisu: 0000014001
Perspektywy wykorzystania stopów magnezu.
[Aut.]: R. Koreny, L. Clzek, I. Juricka, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 147-150, bibliogr. 4 poz.

57/83
Nr opisu: 0000132750   
Quantitative metallography of two-phase titanium alloys.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz.
-Mater. Charact. 2001 vol. 46 iss. 2/3, s. 149-154, bibliogr.. Impact Factor 0.447

58/83
Nr opisu: 0000013988
Technologiczne aspekty wytapiania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 127-130, bibliogr. 6 poz.

59/83
Nr opisu: 0000004163
Quantitative description of lamellar microstructure of titanium alloys.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz.
W: Stereology and image analysis in materials science. Proceedings of sixth international conference, Cracow, Poland, September 20-23, 2000. Ed. by L. Wojnar, K. Rożniatowski. Polish Society for Stereology, Institute of Materials Science. Cracow University of Technology. [Kraków] : [FOTOBIT, Leszek Wojnar], 2000, s. 117-122, bibliogr. 7 poz.

60/83
Nr opisu: 0000004192
Relationship between the parameters of lamellar microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe alloy.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński.
W: Stereology and image analysis in materials science. Proceedings of sixth international conference, Cracow, Poland, September 20-23, 2000. Ed. by L. Wojnar, K. Rożniatowski. Polish Society for Stereology, Institute of Materials Science. Cracow University of Technology. [Kraków] : [FOTOBIT, Leszek Wojnar], 2000, s. 409-414, bibliogr. 8 poz.

61/83
Nr opisu: 0000006726
Ilościowy opis i modelowanie mikrostruktury ceramiki CeO2.
[Aut.]: Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 389-392, bibliogr. 3 poz.

62/83
Nr opisu: 0000008175
Obliczenia parametrów oraz symulacja pracy pieców i nagrzewnic elektrycznych. Praca zbiorowa. Pod red. Cz. Sajdaka.
[Aut.]: Czesław** Sajdak, Alicja* Kurek, Roman Przyłucki, Jacek Chrapoński, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 189 s.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2185 0434-0825)

63/83
Nr opisu: 0000092385
3D models of polycrystals.
[Aut.]: Jan** Cwajna, Jacek Chrapoński, Marian** Maliński.
-Inż. Mater. 1998 R. 19 nr 4, s. 671-676, bibliogr. 22 poz.
Referat wygłoszony na: XV Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies. AMT'98, Kraków-Krynica, Poland, 17-21 May, 1998

64/83
Nr opisu: 0000013662
Zastosowanie metod stereologii i mikroanalizy rentgenowskiej w ilościowej charakterystyce preparatów histopatologicznych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Janusz** Szala.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 22 maja 1998. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 204-207, bibliogr. 4 poz.

65/83
Nr opisu: 0000029181
3D modelling of polycrystalline grain structures. Pt 1: Williams' and cell structures.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
W: Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19 April 1997. Eds: L. Wojnar, K. Rożniatowski, K. J. Kurzydłowski. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1997, s. 383-390, bibliogr. 16 poz.

66/83
Nr opisu: 0000027563
3D modelling of polycrystalline grain structures. Pt 2: Johnson - Mehl structures.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński.
W: Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19 April 1997. Eds: L. Wojnar, K. Rożniatowski, K. J. Kurzydłowski. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1997, s. 391-396, bibliogr. 9 poz.

67/83
Nr opisu: 0000029186
Application of 3-D models of materials microstructure in stereology.
[Aut.]: Jan** Cwajna, Jacek Chrapoński, Marian** Maliński.
W: Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19 April 1997. Eds: L. Wojnar, K. Rożniatowski, K. J. Kurzydłowski. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1997, s. 27-36, bibliogr. 24 poz.

68/83
Nr opisu: 0000029191
Estimation of grain size. Pt 1: Classical methods.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński.
W: Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19 April 1997. Eds: L. Wojnar, K. Rożniatowski, K. J. Kurzydłowski. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1997, s. 215-222, bibliogr. 7 poz.

69/83
Nr opisu: 0000029190
Estimation of grain size. Pt 2: Empirical equations.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jacek Chrapoński.
W: Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19 April 1997. Eds: L. Wojnar, K. Rożniatowski, K. J. Kurzydłowski. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1997, s. 223-228, bibliogr. 8 poz.

70/83
Nr opisu: 0000029189
Estimation of grain size. Pt 3: Point sampled intercepts method and disector.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Jan** Cwajna, Marian** Maliński.
W: Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19 April 1997. Eds: L. Wojnar, K. Rożniatowski, K. J. Kurzydłowski. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1997, s. 229-234, bibliogr. 16 poz.

71/83
Nr opisu: 0000038073   
Ocena przydatności metod stereologicznych stosowanych do opisu wielkości ziarna materiałów polikrystalicznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek Chrapoński.
Katowice, 1997, 132 s., bibliogr. 123 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Promotor: dr hab. inż. Jan** Cwajna

72/83
Nr opisu: 0000035154
Algorytm rekonstrukcji trójwymiarowej i jego wykorzystanie w badaniach materiałoznawczych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Jan** Cwajna.
-Inż. Mater. 1996 R. 17 nr 6, s. 206-210, bibliogr. 13 poz.

73/83
Nr opisu: 0000035155
Trójwymiarowe modele struktury materiałów polikrystalicznych, ich tworzenie i zastosowanie.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Jan** Cwajna.
-Inż. Mater. 1996 R. 17 nr 6, s. 194-200, bibliogr. 21 poz.

74/83
Nr opisu: 0000044425
Program PIK wspomagający projektowanie pieców indukcyjnych kanałowych.
[Aut.]: Czesław** Sajdak, A. B. Kuwaldin, Jacek Chrapoński.
W: Wspomaganie komputerowe projektowania urządzeń elektrotermicznych. Konferencja, Szczyrk, 1994. Polski Komitet Elektrotermii SEP i SITPH. Oddz. Katowicki, Sekcja Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki PAN, Zakład Elektrotechnologii i Elektrotermii Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 183-191, bibliogr. 10 poz.

75/83
Nr opisu: 0000045935
Modelowe struktury polikrystaliczne i ich charakterystyka stereologiczna.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Jan** Cwajna.
W: Progress in materials science and engineering. [Konferencja naukowa], Katowice - Ostrawa, 16-19.09.1993. Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej. Katowice, Katedra Materialoveho Inzenyrstvi Vysoke Skoly Banske. Ostrava. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 22-28, bibliogr. 9 poz.

76/83
Nr opisu: 0000045937
Stereological parameters of model polycrystalline structures built from polyhedra of various shape and size.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marian** Maliński, Jan** Cwajna.
W: 6th European Congress for Stereology, Praque, 7-10 September 1993. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. IV-5

77/83
Nr opisu: 0000063777
3-D and 2-D stereological parameters of computer simulated grain structures.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jan** Cwajna, Jacek Chrapoński.
W: Grain growth in polycrystalline materials. Proceedings of the 1st International Conference on Grain Growth in Polycrystalline Materials, Rome, Italy, 18-21 June 1991. Ed. by G. Abbruzzese, P. Brozzo. Zurich : Trans Tech Publications, 1992, s. 285-294, bibliogr. 8 poz. (Materials Science Forum ; vol. 94/96 0255-5476)

78/83
Nr opisu: 0000056137
Parametry stereologiczne równowagowej, jednofazowej struktury polikrystalicznej.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jan** Cwajna, Janusz** Szala, Jacek Chrapoński.
W: Advanced materials and technologies. AMT'92. Nowoczesne materiały i technologie. XIII Konferencja Metaloznawcza, Warszawa - Popowo 23-25 września 1992. Materiały konferencyjne. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 261-262, bibliogr. 9 poz.

79/83
Nr opisu: 0000053787
Grain size distribution.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jan** Cwajna, Jacek Chrapoński.
-Acta Stereol. 1991 vol. 10 nr 1, s. 73-82, bibliogr. 8 poz.

80/83
Nr opisu: 0000061977
Quantitative description of grain size.
[Aut.]: Marian** Maliński, Jan** Cwajna, Jacek Chrapoński.
W: The Third Conference on Stereology in Materials Science. STERMAT'90, Kraków - Katowice, October 1990. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 282-291, bibliogr. 7 poz.

81/83
Nr opisu: 0000062716
Oddziaływanie wielkości ziarna ferrytu na własności wytrzymałościowe stali typu 2,25Cr-1Mo w temperaturach podwyższonych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Marek** Cieśla, Adam** Hernas, Donat** Renowicz.
W: III Sympozjum na temat "Zagadnienia pełzania materiałów", Białystok 20-22 września 1989. Sekcja Mechaniki Ciała Stałego Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 1989, s. 83-90, bibliogr. 3 poz.

82/83
Nr opisu: 0000062366
Quantative charakterisierung der Strukturen des Stahls vom typ Dual-Phase.
[Aut.]: Jacek Chrapoński.
W: Zentrale Interdisziplinare Wissenschaftliche Konferenz der Studenten und jungen Wissenschaftler. Neue Werkstoffe - ein Beitrag zur Materialokonomie, Magdeburg 30 und 31 Mai 1989. Vortrage und Posterbeitrage. Technische Universitat "Otto von Guericke", Magdeburg, FDJ. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 131

83/83
Nr opisu: 0000060714
Zastosowanie metod numerycznych do oceny parametrów przemiany fazowej + w dwufazowych stopach tytanu.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński.
-Inż. Mater. 1989 R. 10 nr 5, s. 120-125, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie