Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHMIEL K
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000009320   
Dynamika biofiltracji metyloetyloketonu na naturalnym złożu z kory sosnowej.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 8, s. 391-392, bibliogr. 3 poz.

metyloetyloketon ; biofiltracja ; kora sosnowa ; biodegradacja ; lotne związki organiczne

methyl ethyl ketone ; biofiltration ; pine tree bark ; biodegradation ; volatile organic compounds

2/17
Nr opisu: 0000009314   
Stopień odwodnienia zneutralizowanych zawiesin pogalwanicznych na drodze dekantacji wirowej.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica.
-Rocz. Ochr. Środ. 2004 t. 6, s. 159-169, bibliogr. 17 poz.

ścieki galwaniczne ; zneutralizowana zawiesina pogalwaniczna ; neutralizacja ścieków ; odwodnienie ; dekantacja wirowa ; filtracja wirowa ; separacja fazowa

galvanic wastewater ; neutralized post-galvanic suspension ; wastewater neutralization ; dehydration ; centrifugal decantation ; centrifugal filtration ; phase separation

3/17
Nr opisu: 0000001622
Filtracja zawiesiny supersorbentu mineralnego.
[Aut.]: Michał** Palica, K. Chmiel.
-Karbo 2003 R. 48 nr 2, s. 103-107, bibliogr. 11 poz.

periodyczna filtracja ciśnieniowa ; supersorbent mineralny

periodic pressure filtration ; mineral supersorbent

4/17
Nr opisu: 0000003193
Porównanie biologicznych i konwencjonalnych metod oczyszczania powietrza.
[Aut.]: Jan* Thullie, Alicja Kocur, K. Chmiel, Michał** Palica, P. Tatoj.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 3, s. 9-13, bibliogr. 34 poz.

5/17
Nr opisu: 0000008027   
Hydraulic description of biological beds - a generalized approach.
[Aut.]: Michał** Palica, K. Chmiel.
-Chem. Biochem. Eng. Q. 2002 vol. 16 iss. 4, s. 159-164. Impact Factor 0.156

6/17
Nr opisu: 0000000398
Ozonowanie wybranych związków złowonnych w fazie gazowej.
[Aut.]: J. Waluś, P. Tatoj, Michał** Palica, T. Kaczyńska, K. Chmiel.
-Chem. Inż. Ekol. 2002 t. 9 nr 7, s. 779-788, bibliogr. 11 poz.

7/17
Nr opisu: 0000003945
Wykorzystanie pakietu gPROMS do modelowania wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.
[Aut.]: K. Chmiel, E. Sobierska, Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 5, s. 18-22, bibliogr. 5 poz.

8/17
Nr opisu: 0000001705
Biofiltracja butanolu na frakcjonowanym złożu z kory sosnowej na odcinku niestabilnej pracy złoża.
[Aut.]: Michał** Palica, K. Chmiel.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3D, s. 1091-1096, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 0.473

9/17
Nr opisu: 0000002124
Własności hydrauliczne modyfikowanego złoża polimerowego EKOSORB-100.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica, J. Waluś.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 118-121, bibliogr. 14 poz.

10/17
Nr opisu: 0000001775
Wpływ nawilżenia złóż naturalnych na opory przepływu.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica.
-Chem. Inż. Ekol. 2001 t. 8 nr 2/3, s. 207-221, bibliogr. 11 poz.

11/17
Nr opisu: 0000001828   
Zalety i wady metody ozonowania w fazie gazowej.
[Aut.]: J. Waluś, P. Tatoj, T. Kaczyńska, Michał** Palica, K. Chmiel.
-Rocz. Ochr. Środ. 2001 t. 3, s. 33-52, bibliogr. 22 poz.

12/17
Nr opisu: 0000004314
Hydraulics of selected biofiltration beds.
[Aut.]: Michał** Palica, K. Chmiel, J. Waluś.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 322

13/17
Nr opisu: 0000000210   
Hydraulika i biofiltracja trietyloaminy na złożu modyfikowanym EKOSORB-100.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica, J. Waluś.
-Rocz. Ochr. Środ. 2000 t. 2, s. 125-164, bibliogr. 16 poz.

14/17
Nr opisu: 0000005662
Ozonowanie trietyloaminy.
[Aut.]: J. Waluś, Michał** Palica, T. Kaczyńska, P. Tatoj, K. Chmiel.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 5, s. 194-199, bibliogr. 14 poz.

15/17
Nr opisu: 0000004026
Wyznaczanie porowatości złóż metodą próżniową.
[Aut.]: K. Chmiel, M. Kawik, Michał** Palica, J. Waluś.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 98-102, bibliogr. 14 poz.

16/17
Nr opisu: 0000006809
Degradacja zapachowa wybranych olejków aromatycznych metodą ozonowania.
[Aut.]: Michał** Palica, K. Chmiel, T. Kaczyńska, P. Tatoj.
-Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 4, s. 369-380, bibliogr. 11 poz.

17/17
Nr opisu: 0000036553   
Hydraulika wybranych złóż biologicznie czynnych.
[Aut.]: Michał** Palica, K. Chmiel, J. Waluś.
-Rocz. Ochr. Środ. 1999 t. 1, s. 85-121, bibliogr. 25 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie