Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BUNIKOWSKA B
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000134801   
The development of precipitate characteristics by the selection of a reactor type and fluid-dynamic conditions.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Chem. Eng. J. 2020 vol. 393, art. no. 124697 s. 1-11, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 10.652. Punktacja MNiSW 200.000

precypitacja ; fluorek wapnia ; mieszalnik statyczny ; reaktor zbiornikowy z mieszadłem mechanicznym (DTM)

precipitation ; calcium fluoride ; static mixer ; tank reactor with a stirrer (DTM crystallizer)

2/26
Nr opisu: 0000119311
Preprocessing of highly corrosive fluids of by precipitation.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec, B. Sołtysik.
W: 20th International Symposium on Industrial Crystallization. ISIC 20, Dublin, Ireland, 3-6 September 2014. Posters [online]. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik html) s. 1-2
Dostepny w Internecie: https://az659834.vo.msecnd.net/AttendeeApp/confpartners [dostęp 23 października 2017]

krystalizacja przemysłowa ; wtrącenie ; fluorek wapnia ; korozja

industrial crystallization ; precipitation ; calcium fluoride ; corrosion

3/26
Nr opisu: 0000106447   
Krystalizacja przemysłowa siarczanu amonu z roztworu po odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 5, s. 953-958, bibliogr. 6 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

siarczan amonu ; krystalizacja przemysłowa ; odsiarczanie spalin

ammonium sulphate ; industrial crystallization ; flue gas desulphurisation

4/26
Nr opisu: 0000101666
Amoniakalna technologia oczyszczania spalin ze spalania paliw stałych.
[Aut.]: Piotr Synowiec, Wojciech Mokrosz, B. Bunikowska.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 107

oczyszczanie spalin ; sole amonowe ; krystalizacja

flue gas purification ; ammonium salts ; crystallization

5/26
Nr opisu: 0000101676
Industrial crystallization of ammonium sulphate from solution after water ammonia FGD process.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 414

siarczan amonu ; FGD ; krystalizacja przemysłowa

ammonium sulphate ; FGD ; industrial crystallization

6/26
Nr opisu: 0000090476   
Designing of industrial crystallization plants in the light of ammonium sulphate technology.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 191-193, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

krystalizacja przemysłowa ; siarczan amonu ; FGD ; CFD

industrial crystallization ; ammonium sulphate ; FGD ; CFD

7/26
Nr opisu: 0000058882   
New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, P. Tyński.
-Chem. Eng. Res. Des. 2010 vol. 88 iss. 9, s. 1284-1289, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.519

krystalizacja próżniowa ; trioksan ; równowaga para-ciecz ; kinetyka

vacuum crystallization ; trioxane ; vapour-liquid equilibrium ; kinetics

8/26
Nr opisu: 0000041493
Krystalizacja próżniowa trioksanu w skali półtechnicznej.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, P. Tyński, W. Szczypiński, W. Kozioł, M. Gruszczyński.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 533-535, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja ; trioksan ; przemysł

crystallization ; trioxane ; industry

9/26
Nr opisu: 0000041487
Kwas adypinowy - nowe wyzwanie.
[Aut.]: B. Bunikowska, B. Sołtysik, Piotr Synowiec, S. Szarlik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 502-504, bibliogr. 2 poz.

kwas adypinowy ; adsorpcja ; białość ; skala Hazena ; krystalizacja

adipic acid ; adsorption ; whiteness ; Hazen Scale ; crystallization

10/26
Nr opisu: 0000031589
Siarczan potasu dla potrzeb agronomii z wytwórni biopaliw.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Chemik 2007 R. 60 nr 10, s. 479-484, bibliogr. 15 poz.

siarczan potasu ; biopaliwo ; utylizacja ; odpadowy produkt uboczny

potassium sulphate ; biofuel ; utilization ; by-product

11/26
Nr opisu: 0000021077
New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, W. Szczypiński, M. Gruszczyński.
-Pol. J. Chem. Technol. 2006 vol. 8 nr 2, s. 70-72, bibliogr. 2 poz.

trioksan ; krystalizacja ; kinetyka ; ekonomia

trioxane ; crystallization ; kinetics ; economy

12/26
Nr opisu: 0000021855
Nowa technologia otrzymywania trioksanu z roztworów wodnych.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek.
W: V Kongres Technologii Chemicznej. Techem 5, Poznań, 11-15 września 2006. Streszczenia. T. 1. Poznań : [Poli-Graf-Jak], 2006, s. 98

13/26
Nr opisu: 0000018490
Application of crystallization with chemical reaction in the process of waste brine purifying in evaporative sodium chloride production.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Ind. Eng. Chem. Res. 2005 vol. 44 no. 7, s. 2273-2280, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.504

14/26
Nr opisu: 0000010704   
Utylizacja odpadowej solanki z warzelni soli.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 1, s. 36-40, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.104

sole odpadowe ; krystalizacja ; oczyszczanie solanki

waste salts ; crystallization ; brine treatment

15/26
Nr opisu: 0000009358
Przesycenie roztworów w procesie strącania soli trudno rozpuszczalnych.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 19-20, bibliogr. 7 poz.

strącanie ; współczynnik aktywności ; współczynnik osmotyczny ; dihydrat siarczanu(VI) wapnia ; odpady

precipitation ; activity coefficient ; osmotic coefficient ; calcium sulphate dihydrate ; wastes

16/26
Nr opisu: 0000009361
Uwarunkowania krystalizacji próżniowej trioksanu.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, K. Makal.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 45-47, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja próżniowa ; trioksan ; koszt wytwarzania

vacuum crystallization ; trioxane ; total costs

17/26
Nr opisu: 0000011000
Współkrystalizacja siarczanu i węglanu wapnia.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 763-768, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.337

siarczan wapnia ; węglan wapnia ; współkrystalizacja ; odpady ; roztwór chemiczny ; chlorek sodu ; gips ; kalcyt

calcium sulphate ; calcium carbonate ; co-crystallization ; waste ; chemical solution ; sodium chloride ; gypsum ; calcite

18/26
Nr opisu: 0000011328
Wpływ warunków hydrodynamicznych w krystalizatorze na proces strącania węglanu wapnia i siarczanu wapnia.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Chem. Proces. 2003 t. 24 z. 4, s. 685-700, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.337

19/26
Nr opisu: 0000000806   
Metoda cyrkonowa - alternatywa w odsiarczaniu roztworów.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 1, s. 32-35, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.180

20/26
Nr opisu: 0000002246
Krystalizacja - nowe możliwości przemysłowego wykorzystania.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 17-23, bibliogr. 7 poz.

21/26
Nr opisu: 0000001862
Utylizacja ciekłych odpadów przemysłowych na drodze krystalizacji.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 31-32, bibliogr. 2 poz.

22/26
Nr opisu: 0000001991   
Utylizacja pohydrolitycznego kwasu siarkowego z wykorzystaniem procesu krystalizacji.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2001 t. 80 nr 8, s. 334-337, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.164

23/26
Nr opisu: 0000002130
Wpływ warunków krystalizacji na stopień rozdziału kryształów jednowodnego siarczanu żelaza (II) w roztworze kwasu siarkowego.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 1, s. 123-134, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.473

24/26
Nr opisu: 0000001865
Wstępne przygotowanie roztworów dla procesów wyparnego zatężenia i krystalizacji.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 13-14, bibliogr. 3 poz.

25/26
Nr opisu: 0000004298
Crystallization processes in the liquid wastes developing.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 329

26/26
Nr opisu: 0000016053
Procesy krystalizacji w zagospodarowaniu odpadów ciekłych.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 777-780

stosując format:
Nowe wyszukiwanie