Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BULA M
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000040259   
Patent. Polska, nr 193 948. Kozioł trasy przenośnika taśmowego. Int. Cl. B65G 39/12.
Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A., Polska
Twórcy: J. Bajorski, M. Bula, W. Famulski, M. Jakuszenkow, Jan Kania, P. Kantorski, Z. Srokosz, W. Wójcicki, J. Zaik.
Zgłosz. nr 338 715 z 28.02.2000. Opubl. 30.04.2007, 6 s.

przenośnik taśmowy ; kozioł trasy

belt conveyor ; route trestle

2/19
Nr opisu: 0000040260   
Patent. Polska, nr 193 942. Trasa przenośnika taśmowego. Int. Cl. B65G 41/00.
Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A., Polska
Twórcy: J. Bajorski, M. Bula, W. Famulski, M. Jakuszenkow, Jan Kania, P. Kantorski, Z. Sokosz, W. Wójcicki, J. Zaik.
Zgłosz. nr 338 714 z 28.02.2000. Opubl. 30.04.2007, 4 s.

przenośnik taśmowy ; trasa ; odstawa urobku ; wyrobisko górnicze

belt conveyor ; route ; run-of-mine transport ; mine working

3/19
Nr opisu: 0000096343   
Wzór użytkowy. Polska, nr 59 754. Rynnociąg przenośnika zgrzebłowego. Int.Cl. B65G 19/28.
Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Polska
Twórcy: J. Nowak, B. Kler, Z. Skorosz, M. Bula, Jan Kania.
Zgłosz. nr 107 164 z 10.10.1997. Opubl. 30.05.2003, 6 s.

rynnociąg ; przenośnik zgrzebłowy ; zakładka blachy

gutter pipe ; scraper conveyor ; sheet tab

4/19
Nr opisu: 0000069395   
Patent. Polska, nr 182 187. Kombajn górniczy. Int. Cl. E21C 35/20.
Fabryka Maszyn FAMUR S.A., Polska
Twórcy: J. Owoc, J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania, J. Knyć, A. Błażewicz, A. Pawlus, B. Styrski, J. Nawa, K. Wowro, Z. Niemiec, H. Nowak, K. Trzęsimiech, W. Frysz.
Zgłosz. nr 319 987 z 15.05.1997. Opubl. 30.11.2001, 6 s.

5/19
Nr opisu: 0000069396   
Patent. Polska, nr 179 740. Zespół bębna napędowego. Int. Cl. F16H 55/30, B65G 23/04, B66D 1/14.
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Polska
Twórcy: J. Chruszcz, L. Golanka, M. Bula, Jan Kania.
Zgłosz. nr 314 441 z 24.05.1996. Opubl. 31.10.2000, 4 s.

6/19
Nr opisu: 0000096362
Wzór użytkowy. Polska, nr 57 373. Prowadnica kabla kombajnowego. Int.Cl. B65G19/28; E21C35/00; H02G11/00; (IPC1-7): B65G19/28; E21C35/00; H02G11/00.
Gliwicka Spółka Węglowa SA Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko, Polska
Twórcy: M. Bula, Jan Kania.
Zgłosz. nr 103 342 z 06.09.1995. Opubl. 30.09.1999, 5 s.

rynnociąg ; przenośnik zgrzebłowy ; zakładka blachy

gutter pipe ; scraper conveyor ; sheet tab

7/19
Nr opisu: 0000069398   
Patent. Polska, nr 176 465. Prowadnica przewodów. Int. Cl. E21C 35/00, B65G 19/28.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego OMET, Polska
Twórcy: M. Matlewski, M. Bula, Jan Kania.
Zgłosz. nr 308 703 z 19.05.1995. Opubl. 31.05.1999, 4 s.

8/19
Nr opisu: 0000069276
Zespoły maszyn i urządzeń do wysokiej koncentracji wydobycia węgla kamiennego ze ścian w pokładach cienkich.
[Aut.]: J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99, Szczyrk, 22-26 lutego 1999. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 1999, s. 311-323 (Sympozja i Konferencje ; nr 36 2081-0237)

9/19
Nr opisu: 0000069280
Diagnostyka i monitoring wybranych parametrów i stanów pracy kombajnowego kompleksu ścianowego.
[Aut.]: M. Bula, A. Bluszcz, Jan Kania.
W: Problemy eksploatacji górniczych napędów dołowych. IV Seminarium techniczne, Ustroń, 5-6 listopada 1998 r. Materiały konferencyjne. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych. Katowice : Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 1998, s. 93-95 (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; nr 57)

10/19
Nr opisu: 0000096363
Wzór użytkowy. Polska, nr 56 563. Górniczy przenośnik ścianowy. Int.Cl. B65G35/08.
Gliwicka Spółka Węglowa SA Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko, Polska
Twórcy: J. Owoc, J. Bajorski, Z. Malina, M. Bula, B. Karwot, J. Zaik, Jan Kania.
Zgłosz. nr 101 009 z 05.08.1994. Opubl. 30.11.1998, 5 s.

rynnociąg ; przenośnik zgrzebłowy ; zakładka blachy

gutter pipe ; scraper conveyor ; sheet tab

11/19
Nr opisu: 0000069399   
Patent. Polska, nr 173 225. Sposób urabiania ściany węglowej. Int. Cl. E21C 41/18, E21D 23/08, E21F 13/08, E21C 35/24.
Gliwicka Spółka Węglowa S.A. w Gliwicach. Kopalnia Węgla Kamiennego DĘBIEŃSKO, Polska
Twórcy: J. Owoc, J. Bajorski, Z. Malina, M. Bula, B. Karwot, J. Zaik, Jan Kania.
Zgłosz. nr 303 891 z 17.06.1994. Opubl. 27.02.1998, 5 s.

12/19
Nr opisu: 0000069283
Wysokowydajny kompleks ścianowy do eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego.
[Aut.]: M. Bula, Jan Kania, T. Mazurkiewicz.
-Wiad. Gór. 1998 R. 42 nr 9, s. 357-368, bibliogr. 8 poz.

13/19
Nr opisu: 0000069353
Zmechanizowany kompleks ścianowy do pokładów cienkich.
[Aut.]: J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania, T. Mazurkiewicz, S. Orchel.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 14-20, bibliogr. 3 poz.

14/19
Nr opisu: 0000069286
Ergonomia w aspekcie mechanizacji i eksploatacji pokładów cienkich.
[Aut.]: J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
W: Zespoły maszyn i urządzeń do wysokiej koncentracji wydobycia węgla kamiennego ze ścian eksploatowanych w pokładach cienkich. Sympozjum, Czerwionka - Leszczyny, listopad 1997. Gliwicka Spółka Węglowa S. A. w Gliwicach, KWK Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 1-5

ergonomia ; koncentracja wydobycia ; pokład cienki

ergonomics ; concentration of coal extraction ; thin coal layer

15/19
Nr opisu: 0000096364
Wzór użytkowy. Polska, nr 55 542. Najazd kombajnowy. Int.Cl. B65G23/00.
Gliwicka Spółka Węglowa SA Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko, Polska
Twórcy: J. Owoc, M. Bula, Z. Malina, J. Zaik, B. Karwot, Jan Kania.
Zgłosz. nr 100 262 z 15.04.1994. Opubl. 31.10.1997, 5 s.

rynnociąg ; przenośnik zgrzebłowy ; zakładka blachy

gutter pipe ; scraper conveyor ; sheet tab

16/19
Nr opisu: 0000069346
New trends in the longwall mechanization of thin seams in Poland.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
W: Mine planning and equipment selection 1997. Proceedings of the Sixth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Ostrava, Czech Republic, 3-6 September 1997. Eds: V. Strakos [et al.]. Rotterdam : A. A. Balkema, 1997, s. 373-380, bibliogr. 2 poz.

17/19
Nr opisu: 0000026495
Nowoczesne trendy w mechanizacji wydobycia z cienkich pokładów węgla w KWK "Dębieńsko".
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 8, s. 5-13

18/19
Nr opisu: 0000027905
Rozwój mechanizacji wydobycia z cienkich pokładów węgla w KWK "Dębieńsko".
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, J. Bajorski, M. Bula, Jan Kania.
W: Nowe możliwości maszyn urabiających. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, marzec 1997. KOMAG, SITG KOMAG. [B.m.] : [b.w.], 1997, Ref. III s. 1-7

19/19
Nr opisu: 0000069292
Mechanizacja ścian w pokładach cienkich w aspekcie wzrostu koncentracji produkcji, w warunkach kopalni "Dębieńsko".
[Aut.]: J. Owoc, M. Bula, Jan Kania, Cz. Woźnica.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 9, s. 379-389

stosując format:
Nowe wyszukiwanie