Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BORTEL K
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000136267
Plasticizers derived from post-consumer PET. Research trends and potential applications.
[Aut.]: E. Langer, K. Bortel, M. Lenartowicz-Klik, Sylwia Waśkiewicz.
Amsterdam : Elsevier, 2020, 228 s.
(Plastics Design Library ; ). Punktacja MNiSW 80.000

plastyfikator oligomeryczny ; poli(tereftalan etylenu) ; poli(chlorek winylu) ; degradacja ; recykling

oligomeric plasticizer ; poly(ethylene terephthalate) ; poly(vinyl chloride) ; degradation ; recycling

2/19
Nr opisu: 0000114265   
Application of new oligomeric plasticizers based on waste poly(ethylene terephthalate) for poly(vinyl chloride) compositions.
[Aut.]: E. Langer, Sylwia Waśkiewicz, K. Bortel, M. Lenartowicz-Klik, S. Jurczyk.
-Iran. Polym. J. 2017 vol. 26 iss. 2, s. 115-123, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.278. Punktacja MNiSW 25.000

plastyfikator oligomeryczny ; lotność ; PVC ; migracja

oligomeric plasticizer ; volatility ; PVC ; migration

3/19
Nr opisu: 0000102380   
Application of waste poly(ethylene terephthalate) in the synthesis of new oligomeric plasticizers.
[Aut.]: E. Langer, Sylwia Waśkiewicz, M. Lenartowicz-Klik, K. Bortel.
-Polym. Degrad. Stab. 2015 vol. 119, s. 105-112, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 3.163. Punktacja MNiSW 35.000

recykling chemiczny ; odpady poli(tereftalan etylenu) ; plastyfikator oligomeryczny ; transestryfikacja

chemical recycling ; poly(ethylene terephthalate) waste ; oligomeric plasticizer ; transesterification

4/19
Nr opisu: 0000099784
Zastosowanie odpadowego PET w syntezie nowego oligomerycznego plastyfikatora.
[Aut.]: E. Langer, Sylwia Waśkiewicz, M. Lenartowicz-Klik, K. Bortel.
W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Kompozyty 2015. XV Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice - Istebna, 12-15 maja 2015. Program konferencji. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 40

plastyfikator oligomeryczny ; synteza ; właściwości fizykochemiczne

oligomeric plasticizer ; synthesis ; physical and chemical properties

5/19
Nr opisu: 0000102038   
Zmiany wybranych własności mieszanin LD PE z recyklatami degradowanymi po ich kompostowaniu.
[Aut.]: Gabriel Wróbel, B. Chmielnicki, K. Bortel.
-Przetw. Tworz. 2015 R. 21 nr 1, s. 65-75. Punktacja MNiSW 7.000

6/19
Nr opisu: 0000082555
Wybrane właściwości mieszanin recyklantów PE LD/PLA/okso-biodegradowalny PE.
[Aut.]: Gabriel Wróbel, K. Bortel, Maciej** Rojek, B. Chmielnicki.
W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Praca zbiorowa. Pod red. Gabriela Wróbla. Cieszyn : Wydaw. Logos Press, 2011, s. 546-553, bibliogr. 21 poz.

biopolimer ; biodegradacja ; tworzywo biodegradowalne ; recyklat

biopolymer ; biodegradation ; biodegradable material ; recyclate

7/19
Nr opisu: 0000067592
Badania właściwości mechanicznych wytworów z mieszanek zawierających recyklaty tworzyw biodegradowalnych.
[Aut.]: K. Bortel, B. Chmielnicki, Maciej** Rojek.
W: Materiały polimerowe. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Koszkula. Politechnika Częstochowska. Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP. Częstochowa : CWA Regina Poloniae, 2010, s. 23-30

8/19
Nr opisu: 0000068390   
Properties of poliolefins modified with recyklate biodegradable materials.
[Aut.]: K. Bortel, B. Chmielnicki, Maciej** Rojek, Gabriel Wróbel.
W: Modern achievements of science and education. IV International conference, Budva, Montenegro, September 11-18, 2010 = Sovremennye dostiženiâ v nauke i obrazovanii. Sbornik trudov IV meždunarodnoj naučnoj konferencii. National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science), Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Hmel'nickij : HNU, 2010, s. 192-194, bibliogr. 8 poz.

9/19
Nr opisu: 0000071006
Mieszaniny elastomerowe o podwyższonej adhezji do tkaniny poliamidowej.
[Aut.]: K. Bortel, Paweł** Szewczyk, M. Rajkiewicz, W. Rzymski.
W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Praca zbiorowa. Pod red. J. Koszkula. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2002, s. 122-127

10/19
Nr opisu: 0000017258
Modyfikacja właściwości tworzyw sztucznych oligomerycznymi ciekłymi ciekłymi kryształami.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz, K. Bortel, L. Kurzeja, M. Kurcok, Paweł** Szewczyk, A. Marcinkowski, M. Misztal, T. Żak.
W: Modyfikacja polimerów. XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Komitet Nauki o Materiałach PAN. Sekcja Materiałów Polimerowych, Instytut Chemii Przemysłowej. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 151-154, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 23 0137-1398)

11/19
Nr opisu: 0000071046   
Patent. Polska, nr 177 398. Plastyfikowana kompozycja polichlorowinylowa przeznaczona do wytwarzania elektroizolacyjnych i oponowych mas kablowych. Int. Cl. C08L 27/06, H01B 3/44, C09D 127/06.
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Polska
Twórcy: N. Bywalec, K. Bortel, D. Gołąb, Z. Wachowicz, Paweł** Szewczyk, H. Tomanek.
Zgłosz. nr 306 499 z 22.12.1994. Opubl. 30.11.1999, 5 s.

12/19
Nr opisu: 0000070947
Automodyfikacja kompozycji PVC.
[Aut.]: K. Bortel, Paweł** Szewczyk, N. Bywalec.
-Przetw. Tworz. Sztucz. 1997 nr 2, s. 9-13

13/19
Nr opisu: 0000071001
Glass transition temperature as a fingerprint of PVC processing parameters.
[Aut.]: K. Bortel, Paweł** Szewczyk.
W: Advances in plastics technology - APT '97. International conference, Katowice, 9-11 December 1997. Conference papers. Gliwice : Institute of Plastics and Paint Industry, 1997, paper 22 s. 1-9

14/19
Nr opisu: 0000070995
Technika DMTA w badaniach właściwości kompozycji PVC.
[Aut.]: M. Kurcok, K. Bortel, Paweł** Szewczyk.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 255-258, bibliogr. 4 poz.

15/19
Nr opisu: 0000071096
Automodification of poly(vinyl chloride) compositions.
[Aut.]: K. Bortel, Paweł** Szewczyk.
W: Advances in plastics technology - APT '96. International conference, Katowice, 26-28 November 1996. Conference papers. Gliwice : Institute of Plastics and Paint Industry, 1996, paper 29 s. 1-11

16/19
Nr opisu: 0000071135
Structure and processing conditions of poly(vinyl chloride) - effect on properties.
[Aut.]: Paweł** Szewczyk, K. Bortel.
W: Modern applications of polymeric materials. Ed. G. H. W. Milburn. Edinburgh : Napier University, 1995, s. 1-12

17/19
Nr opisu: 0000070903
Zależność przetwórczych własności kompozycji supresyjnego poli(chlorku winylu) od ciężaru cząsteczkowego i morfologii ziarna.
[Aut.]: K. Bortel, Paweł** Szewczyk.
-Polimery 1993 R. 38 nr 12, s. 578-582, bibliogr. 8 poz.

18/19
Nr opisu: 0000071020   
Patent. Polska, nr 155 701. Sposób wytwarzania rur z poli/chlorku winylu/ o dopuszczalnym naprężeniu nie mniejszym niż 12,5 MPa. Int. Cl. B29D 23/22, C08L 27/06, C08J 3/12.
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakłady Tworzyw Sztucznych "KRYWAŁD-ERG", Polska
Twórcy: N. Bywalec, K. Bortel, Paweł** Szewczyk, E. Malina, H. Leśniewski, W. Michalski.
Zgłosz. nr P 275 160 z 07.10.1988. Opubl. 30.09.1992, 4 s.

19/19
Nr opisu: 0000070920
Solution process of suspension poly(vinyl chloride) in cyclohexanone by means of a viscometer.
[Aut.]: Paweł** Szewczyk, M. Gruszka, K. Bortel.
-J. Appl. Polym. Sci. 1991 vol. 43 iss. 4, s. 775-778

stosując format:
Nowe wyszukiwanie