Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BOCHEN JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 78Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/78
Nr opisu: 0000136375   
Analysis of resistance to accelerated aging of the top layer of small-sized concrete elements. A case study.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Jan Ślusarek.
-Constr. Build. Mater. 2020 vol. 264, s. 1-14, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 4.419. Punktacja MNiSW 140.000

betonowe elementy nawierzchni ; warstwa wierzchnia ; przyspieszone starzenie ; właściwości fizyczne i mechaniczne

concrete pavement elements ; top layer ; accelerated aging ; physical and mechanical properties

2/78
Nr opisu: 0000134977   
Assessment of the impact of inaccuracy and variability of material and selected technological factors on physical and mechanical properties of fresh masonry mortars and plasters.
[Aut.]: Małgorzata Gołaszewska, Jacek Gołaszewski, Grzegorz Cygan, Jerzy Bochen.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 6, art. no. 1382 s. 1-29, bibliogr. 86 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

zaprawa ; wapno ; czynniki technologiczne ; zmienność

mortar ; lime ; technological factors ; variability

3/78
Nr opisu: 0000135803   
Impact of the imperfection of thermal insulation on structural changes of thin-layer façade claddings in ETICS.
[Aut.]: Jan Ślusarek, Bożena Orlik-Kożdoń, Jerzy Bochen, T. Muzyczuk.
-J. Build. Eng. 2020 vol. 32, s. 1-14, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 3.379. Punktacja MNiSW 140.000

ETICS ; niedoskonałości strukturalne ; mostek dyfuzyjny ; skład fazowy tynku ; porowatość tynków ; komora przyspieszonego starzenia

ETICS ; structural imperfections ; diffusion bridge ; composition of plaster phases ; porosity of plasters ; accelerated aging chamber

4/78
Nr opisu: 0000128544   
Impact of an edge sound reducer built into the upper edge of the acoustic screen on the distribution of acoustic field on the receiver' side.
[Aut.]: Rafał Żuchowski, Artur Nowoświat, Jerzy Bochen.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 032014 s. 1-8, bibliogr. 10 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 471 1757-8981). Punktacja MNiSW 20.000

5/78
Nr opisu: 0000132306   
Service life assessment of renders on the basis of changes of physical and mechanical properties during simulated weathering.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Artur Nowoświat.
-Constr. Build. Mater. 2019 vol. 229, s. 1-14, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 4.419. Punktacja MNiSW 140.000

wietrzenie ; środowisko symulowane ; badania starzeniowe ; trwałość ; trwałość eksploatacyjna

weathering ; simulated environment ; ageing test ; durability ; service life

6/78
Nr opisu: 0000121326   
Diagnostyczne badania wykwitów solnych na restaurowanych elewacjach. Cz. 1, Badania cegieł.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Barbara Słomka-Słupik, J. Podwórny.
-Ochr. przed Koroz. 2018 R. 61 nr 1, s. 14-18, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

cegła licowa ; wykwit solny ; SEM ; XRD

facing brick ; salt efflorescence ; SEM ; XRD

7/78
Nr opisu: 0000121945   
Diagnostyczne badania wykwitów solnych na restaurowanych elewacjach. Cz. 2, Badania zapraw i tynków.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Barbara Słomka-Słupik, J. Podwórny.
-Ochr. przed Koroz. 2018 R. 61 nr 2, s. 43-47, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

zaprawa ; tynk ; wykwit solny ; struktura porowatości

mortar ; plaster ; salt efflorescence ; pore structure

8/78
Nr opisu: 0000123590   
Study on sound absorption of road acoustic screens under simulated weathering.
[Aut.]: Artur Nowoświat, Jerzy Bochen, Leszek Dulak, Rafał Żuchowski.
-Arch. Acoust. 2018 vol. 43 no. 2, s. 323-327, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 0.899. Punktacja MNiSW 20.000

ekran akustyczny ; proces starzenia ; absorpcja dźwięku ; trwałość

acoustic screen ; ageing process ; sound absorption ; durability

9/78
Nr opisu: 0000123889
The impact of an edge sound reducer built into the upper edge of the acoustic screen on the distribution of acoustic field on the receiver's side.
[Aut.]: Rafał Żuchowski, Artur Nowoświat, Jerzy Bochen.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 170

10/78
Nr opisu: 0000120639
Badania procesu wymywania składników spoiwa z tynków elewacyjnych w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Śliwki i Jacka Kołodzieja. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 43-54, bibliogr. 11 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 692). Punktacja MNiSW 20.000

tynk zewnętrzny ; spoiwo ; wymywanie ; badanie symulacyjne

external plaster ; binder ; washing out ; simulation test

11/78
Nr opisu: 0000115459
Posadzki z wielkoformatowych płyt ceramicznych - problemy wykonawcze.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Wokół Płytek Ceram. 2017 nr 1, s. 32-34. Punktacja MNiSW 1.000

wielkoformatowa płyta posadzkowa ; uszkodzenie ; wymagania techniczne ; właściwości fizyczne ; właściwości mechaniczne

large size floor tile ; damage ; technical requirements ; physical properties ; mechanical properties

12/78
Nr opisu: 0000120021
Wpływ pielęgnacji na skurcz tynków zewnętrznych na podstawie testów w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Izolacje 2017 R. 22 nr 7/8, s. 86-89, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

skurcz ; tynk zewnętrzny ; ocena wytrzymałości ; starzenie w warunkach atmosferycznych ; środowisko symulowane

shrinkage ; external plaster ; durability assessment ; weathering ; simulated environment

13/78
Nr opisu: 0000105663   
Investigation studies involving sound absorbing parameters of roadside screen panels subjected to aging in simulated conditions.
[Aut.]: Artur Nowoświat, Jerzy Bochen, Leszek Dulak, Rafał Żuchowski.
-Appl. Acoust. 2016 vol. 111, s. 8-15, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 1.921. Punktacja MNiSW 30.000

ekran akustyczny ; proces starzenia ; absorpcja dźwięku ; trwałość

acoustic screen ; ageing process ; sound absorption ; durability

14/78
Nr opisu: 0000111698   
Posadzki z wielkoformatowych płyt ceramicznych - problemy wykonawcze.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Mater. Bud. 2016 nr 12, s. 8-10, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

wielkoformatowa płyta posadzkowa ; uszkodzenie ; wymagania techniczne ; właściwości fizyczne ; właściwości mechaniczne

large size floor tile ; damage ; technical requirements ; physical properties ; mechanical properties

15/78
Nr opisu: 0000096881   
Problemy trwałości tynków zewnętrznych w warunkach oddziaływań środowiskowych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 181 s., bibliogr. 274 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 547)

tynk zewnętrzny ; elewacja ; trwałość wypraw tynkowych ; klimat naturalny ; klimat symulowany ; proces starzenia

external plaster ; facade ; durability of plaster renderings ; natural climate ; simulated climate ; ageing process

16/78
Nr opisu: 0000096616   
Weathering effects on physical-chemical properties of external plaster mortars exposed to different environments.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Constr. Build. Mater. 2015 vol. 79 s. 192-206, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 2.421. Punktacja MNiSW 40.000

zaprawa tynkowa ; wietrzenie ; przyspieszone badania starzeniowe ; zmiany fizyczne ; zmiany chemiczne

plaster mortar ; weathering ; accelerated ageing test ; physical changes ; chemical changes

17/78
Nr opisu: 0000094236   
Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Izolacje 2014 R. 19 nr 4, s. 30-33, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

tynk zewnętrzny ; test starzeniowy ; szacowanie trwałości

external plaster ; ageing test ; stability estimating

18/78
Nr opisu: 0000094242
Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją. XIX Konferencja naukowo-techniczna KONTRA' 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 28-30 maja 2014 r. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 55
Toż na USB PenDrive

tynk zewnętrzny ; test starzeniowy ; szacowanie trwałości

external plaster ; ageing test ; stability estimating

19/78
Nr opisu: 0000085573
Badania zmian cech fizycznych i mechanicznych tynków poddanych starzeniu w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Materiały budowlane. Red. Michał Górecki, Aleksandra Górska, Patrycja Fereni-Morzyńska. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013, s. 33-42, bibliogr. 18 poz.

tynk zewnętrzny ; test starzeniowy ; symulacja ; elewacja ; komora klimatyczna ; badania fizykochemiczne

external plaster ; ageing test ; simulation ; facade ; climatic chamber ; physico-chemical tests

20/78
Nr opisu: 0000088079   
Durability assessment of building materials exposed to atmosphere agents by testing in simulated environment.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2013 vol. 6 no. 1, s. 17-25, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

warunki atmosferyczne ; środowisko symulowane ; badanie przyspieszonego starzenia ; ocena wytrzymałości

weathering ; simulated environment ; accelerated ageing tests ; durability assessment

21/78
Nr opisu: 0000085574
Problemy użytkowe w nowych budynkach mieszkalnych spowodowane błędami projektowymi i wykonawczymi.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż.
W: Budownictwo ogólne. Red. Michał Górecki, Aleksandra Górska, Patrycja Fereni-Morzyńska. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013, s. 107-117, bibliogr. 7 poz

budownictwo mieszkaniowe ; błędy projektowe ; błędy wykonawcze ; uszkodzenie budynku ; izolacja cieplna ; wentylacja

housing ; design errors ; execution errors ; building damage ; thermal insulation ; ventilation

22/78
Nr opisu: 0000085576   
Study on physical and chemical properties of external lime-sand plasters of some historical buildings.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Małgorzata Labus.
-Constr. Build. Mater. 2013 vol. 45, s. 11-19, bibliogr.18 poz.. Impact Factor 2.265. Punktacja MNiSW 40.000

tynk zewnętrzny ; właściwości fizykochemiczne ; obiekt zabytkowy ; czynnik atmosferyczny ; skład chemiczny ; renowacja

external plaster ; physico-chemical properties ; historic building ; atmospheric agent ; chemical composition ; restoration

23/78
Nr opisu: 0000088076
Szacowanie trwałości tynków elewacyjnych na podstawie testów starzeniowych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. XIV Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź-Słok, 18-20 czerwca 2013. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Łódź : Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 17-22, bibliogr. 23 poz.

środowisko symulowane ; test starzeniowy ; szacowanie trwałości

simulated environment ; ageing test ; stability estimating

24/78
Nr opisu: 0000090935
Szacowanie trwałości tynków elewacyjnych na podstawie testów starzeniowych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce = Building physics in theory and practice. Red. Piotr Klemm. Łódź : Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm, 2013, s. 207-212, bibliogr. 23 poz.

środowisko symulowane ; test starzeniowy ; szacowanie trwałości

simulated environment ; ageing test ; stability estimating

25/78
Nr opisu: 0000076080   
Sandstone degradation: an experimental study of accelerated weathering.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Jerzy Bochen.
-Environ. Earth Sci. 2012 vol. 67 iss. 7, 2027-2042, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.445. Punktacja MNiSW 15.000

wietrzenie przyspieszone ; degradacja ; przestrzeń porowa ; piaskowiec ; odporność na wietrzenie

accelerated weathering ; degradation ; pore space ; sandstone ; weathering resistance

26/78
Nr opisu: 0000069909
Badania właściwości akustycznych paneli ekranów drogowych poddanych starzeniu w w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2011, s. 33-40, bibliogr. 9 poz.

ekran akustyczny ; proces starzenia ; właściwości akustyczne ; ochrona przed hałasem

acoustic baffle ; ageing process ; acoustical properties ; noise protection

27/78
Nr opisu: 0000069684
Badania właściwości akustycznych paneli ekranów drogowych poddanych starzeniu w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Izolacje 2011 R. 16 nr 4, s. 48-50, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ekran akustyczny ; ochrona przed hałasem ; właściwości akustyczne

acoustic baffle ; noise protection ; acoustical properties

28/78
Nr opisu: 0000069687
Prognozowanie trwałości drogowych paneli akustycznych na podstawie testu w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Rafał Żuchowski, Leszek Dulak.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. XIII Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2011. Materiały konferencyjne - streszczenia. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka], 2011, s. 23-24

ekran akustyczny ; proces starzenia ; właściwości akustyczne ; trwałość

acoustic baffle ; ageing process ; acoustical properties ; durability

29/78
Nr opisu: 0000082061   
Prognozowanie trwałości paneli akustycznych na podstawie testu w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Rafał Żuchowski, Leszek Dulak.
-Fiz. Bud. Teor. Prakt. 2011 t. 6 nr 3, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.

ekran akustyczny ; proces starzenia ; właściwości akustyczne ; trwałość

noise barrier ; ageing process ; acoustical properties ; durability

30/78
Nr opisu: 0000076251   
Stan techniczny murowanych baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau.
[Aut.]: Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, Jerzy Bochen.
W: Były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Monografia. Cz. 1. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2011, s. 47-59, bibliogr. 4 poz. (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 3 (V) 1898-7168)

Auschwitz-Birkenau ; obiekt zabytkowy ; budynek murowany ; uszkodzenie budynku ; ściana ceglana

Auschwitz-Birkenau ; historic building ; brick building ; building damage ; brick wall

31/78
Nr opisu: 0000083085
Szacowanie trwałości wyrobów budowlanych eksponowanych na czynniki atmosferyczne metodą testów przyspieszonego starzenia.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Zesz. Nauk. WST Katow., Bud. Inż. Środ. 2011 nr 3 s. 5-18, bibliogr. 30 poz.

przyspieszone starzenie ; materiały budowlane ; ekran akustyczny

accelerated ageing ; building materials ; noise barrier

32/78
Nr opisu: 0000069683
Ustalenie programu klimatu symulowanego w komorze starzeniowej.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Beata Wilk-Słomka.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. XIII Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2011. Materiały konferencyjne - streszczenia. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka], 2011, s. 21-22

uśredniony rok meteorologiczny ; komora starzeniowa ; klimat symulowany

average meteorological year ; ageing chamber ; simulated climate

33/78
Nr opisu: 0000071678   
Ustalenie programu klimatu symulowanego w komorze starzeniowej.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Beata Wilk-Słomka.
-Fiz. Bud. Teor. Prakt. 2011 t. 6 nr 1, s. 17-20, bibliogr. 6 poz.

uśredniony rok meteorologiczny ; komora starzeniowa ; klimat symulowany

average meteorological year ; ageing chamber ; simulated climate

34/78
Nr opisu: 0000068698   
Stan zachowania tynków zewnętrznych willowego budynku modernistycznego w Wodzisławiu Śląskim.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Modernistyczna Willa J. Mendego Wodzisław Śląski. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2010, s. 41-52, bibliogr. 7 poz. (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 3 (IV) 1898-7168)

tynk zewnętrzny ; modernizm ; budynek willowy ; makroskopia ; Majwald Wiktor ; Wodzisław Śląski

external plaster ; modernism ; residential house ; macroscopy ; Majwald Wiktor ; Wodzisław Śląski

35/78
Nr opisu: 0000069682
Zastosowanie badań fizyko-chemicznych przy renowacji uszkodzonych elewacji na przykładzie kościoła pw. Św. Trójcy w Będzinie.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Zesz. Nauk. WST Katow., Bud. Inż. Środ. 2010 nr 2 s. 5-16, bibliogr. 15 poz.

tynk zewnętrzny ; własności fizyczne ; własności chemiczne ; renowacja

external plaster ; physical properties ; chemical properties ; renovation

36/78
Nr opisu: 0000058787   
Badania i analiza właściwości fizyko-chemicznych tynków elewacyjnych kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Agnieszka Krząkała.
W: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. Brzeg. Monografia. Cz. 1. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2009, s. 33-44, bibliogr. 3 poz. (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 3(III) 1898-7168)

tynk zewnętrzny ; elewacja ; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu

external plaster ; elevation ; Church of the Exaltation of the Holy Cross in Brzeg

37/78
Nr opisu: 0000070706   
Badania z zaleceniami napraw tynków na elewacjach kościoła pw. Św. Trójcy w Będzinie.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Agnieszka Krząkała.
W: Kościół Świętej Trójcy Będzin. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2009, s. 25-36, bibliogr. 5 poz. (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 4 (III) 1898-7168)

uszkodzenie tynku ; własności fizyczne ; własności chemiczne

plaster damage ; physical properties ; chemical properties

38/78
Nr opisu: 0000069882   
Properties of pore structure of thin-layer external plasters under ageing in simulated environment.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Stanisław Gil.
-Constr. Build. Mater. 2009 vol. 23 iss. 8, s. 2958-2963, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.456

test starzeniowy ; symulacja ; struktura porów ; tynk pocieniony

ageing test ; simulation ; pore structure ; thin-layer plaster

39/78
Nr opisu: 0000054331   
Study on the microstructure of thin-layer facade plasters of thermal insulating system during artificial weathering.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Constr. Build. Mater. 2009 vol. 23 iss. 7, s. 2559-2566, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.456

tynk pocieniony ; starzenie atmosferyczne ; symulacja ; porowatość ; mikrostruktura

thin-layer plaster ; weathering ; simulation ; porosity ; microstructure

40/78
Nr opisu: 0000054369
Trwałość i utrzymanie obiektów wysokich na przykładzie 24-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego na osiedlu Roździeńskiego w Katowicach.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Inżynieria procesów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009. Materiały konferencyjne. Red. Janusz Szwabowski. Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2009, s. 271-278, bibliogr. 7 poz.

41/78
Nr opisu: 0000058780   
Badania fizyko-chemiczne tynków ściennych w budynkach folwarcznych w Cieszowej.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Agnieszka Krząkała.
W: Założenie Folwarczne Cieszowa. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2008, s. 47-56, bibliogr. 5 poz. (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 4(II) 1898-7168)

własności fizyko-chemiczne ; tynk ścienny ; starzenie naturalne ; degradacja

physico-chemical properties ; wall plaster ; natural aging ; degradation

42/78
Nr opisu: 0000043154
Wpływ rozwiązań architektoniczno-budowlanych na jakość użytkowania budynków mieszkalnych na osiedlu Roździeńskiego w Katowicach.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. VI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice, 23 września 2008. Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Wydział Budownictwa. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2008, s. 37-47, bibliogr. 8 poz.

budynek wysoki ; uszkodzenie budynku ; jakość użytkowania ; osiedle Roździeńskiego w Katowicach ; osiedle mieszkaniowe

high building ; building damage ; quality of use ; Roździeński estate in Katowice ; housing estate

43/78
Nr opisu: 0000029716   
Badania właściwości dyfuzyjnych tynków pocienionych poddanych starzeniu w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Czas. Tech., B 2007 R. 104 z. 1-B, s. 13-20, bibliogr. 6 poz.

dyfuzja pary wodnej ; starzenie atmosferyczne ; tynk pocieniony

vapour diffusion ; weathering ; thin-layer plaster

44/78
Nr opisu: 0000038750
Błędy wykonawcze elementów dachowych jako przyczyna uciążliwości użytkowania budynku szkoły.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. V Międzynarodowe sympozjum, Gliwice, 25 września 2007. Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Katedra Procesów Budowlanych. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2007, s. 43-50, bibliogr. 9 poz.

budynek szkolny ; dach ; pokrycie dachowe ; błędy wykonawcze ; naprawa

school building ; roof ; roofing ; execution errors ; repair

45/78
Nr opisu: 0000029730   
Wyniki badań stanu technicznego baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż.
-Czas. Tech., B 2007 R. 104 z. 1-B, s. 21-28, bibliogr. 4 poz.

grunt spoisty ; prace konserwatorskie ; badanie geotechniczne ; posadzka ; pęknięcie ; barak

subsoil ; conservation works ; geotechnical test ; flooring ; crack ; hut

46/78
Nr opisu: 0000062560
Porosity changes of selected cement materials subjected to accelerated ageing.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Jan Ślusarek.
W: Proceedings of the IV International Training Conference of Atlas Group - ordered lecture. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 15-16

47/78
Nr opisu: 0000029714   
Prognose der Dauerhaftigkeit mineralischer Aussenputze mit Hilfe von beschleunigten Alterungstests.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
-Bauphysik 2004 Jg. 26 H. 4, s. 184-188, bibliogr. 8 poz.

48/78
Nr opisu: 0000022883
Wpływ rozwiązań architektoniczno-budowlanych elementów elewacyjnych budynków na ich utrzymanie i trwałość - wybrane problemy.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. IV Międzynarodowe sympozjum, Gliwice, 17-18 października 2006. Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Katedra Procesów Budowlanych. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2006, s. 39-47, bibliogr. 9 poz.
Tekst równoległy w j. ang.

balkon ; elewacja ; trwałość budowli

balcony ; elevation ; buildings sustainability

49/78
Nr opisu: 0000081951
Zmiany porowatości wybranych tworzyw cementowych poddanych przyspieszonemu starzeniu.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Jan Ślusarek.
W: The IV International Training Conference of Atlas Group, Venezuela, [14-15 November] 2006. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 69-79, bibliogr. 11 poz.
Tamże streszczenie w jęz. angielskim s. 15-16

beton ; struktura porowata ; proces starzenia ; tynk zewnętrzny

concrete ; porous structure ; ageing process ; external plaster

50/78
Nr opisu: 0000020052   
Influence of ageing process on porosity changes of the external plasters.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Stanisław Gil, Janusz** Szwabowski.
-Cem. Concr. Compos. 2005 vol. 27 iss. 7/8, s. 769-775, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.457

tynk zewnętrzny ; starzenie naturalne ; symulowane starzenie ; proces starzenia ; pory kapilarne ; porowatość

external plaster ; natural aging ; simulated ageing ; ageing process ; capillary pores ; porosity

51/78
Nr opisu: 0000016576
Paroprzepuszczalność ścian ocieplanych systemem bezspoinowym na bazie styropianu.
[Aut.]: Tomasz* Muzyczuk, Jerzy Bochen.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. Materiały III Sympozjum, Gliwice, 18-19 października 2005 r.. Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Katedra Procesów Budowlanych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2005, s. 191-196, bibliogr. 5 poz.

52/78
Nr opisu: 0000015644
Wzmocnienie i naprawa kamienicy uszkodzonej podczas głębokiej podbudowy.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak, Jerzy Bochen, Joanna Bzówka.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 17-20 maja 2005. Oprac. Maria Kaszyńska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005, s. 617-624, bibliogr. 4 poz.

53/78
Nr opisu: 0000020345   
Zmiany strukturalne tynków pocienionych w warunkach przyspieszonego starzenia.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Tomasz* Muzyczuk.
-Fiz. Bud. Teor. Prakt. 2005 t. 1 nr 1, s. 23-30, bibliogr. 5 poz.

tynk pocieniony ; porowatość ; test starzeniowy ; symulacja

thin-layer plaster ; porosity ; ageing test ; simulation

54/78
Nr opisu: 0000013166
Assessment of natural ageing of mineral facade plasters on the grounds of the pore structure during short ageing test.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Life cycle assessment, behaviour and properties of concrete and concrete structures. LC 2004. Proceedings of the international conference, Brno, Czech Republic, November 9-11, 2004. Faculty of Civil Engineering. Brno University of Technology. Czech Republic. Brno : Brno University of Technology. Faculty of Civil Engineering, 2004, s. 37-43, bibliogr. 5 poz.

55/78
Nr opisu: 0000085558
Wpływ nieciągłości warstwy termoizolacyjnej na trwałość cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Tomasz* Muzyczuk.
W: Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych. Materiały sympozjum, Kamień Śląski, 23-24.09.2004. [Dokument elektroniczny]. Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji CESTI. Politechnika Opolska, Katedra Fizyki Materiałów. Politechnika Opolska, Komisja Inżynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach. Kamień Śląski : [b.w.], 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 211-218, bibliogr. 5 poz.

nieciągłość ; termoizolacja ; elewacja ; układ ocieplający

discontinuity ; thermal insulation ; elevation ; insulation system

56/78
Nr opisu: 0000002313
Ocena trwałości mineralnych tynków elewacyjnych na podstawie zmiany ich porowatości w warunkach przyspieszonego starzenia.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. IX Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2003. Materiały konferencyjne. Cz. 1. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka], 2003, s. 64-71, bibliogr. 18 poz.

57/78
Nr opisu: 0000030219
Physikalische Gründe für Schäden am Sporthallenboden.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen, C. Nowak.
W: Industrieböden. Internationale Kolloquien 1987-2003. [Dokument elektroniczny]. Hrsg. P. Seidler. Astradur Industrieboden AG, Technische Akademie Esslingen, Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau. Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, 2003, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 4 poz.

58/78
Nr opisu: 0000030171
Propozycja opisu efektów starzeniowych i oceny trwałości tynkowych wypraw elewacyjnych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Księga jubileuszowa z okazji 70. lecia Prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego. Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Gliwice : [Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej], 2003, s. 81-88, bibliogr. 14 poz.

59/78
Nr opisu: 0000085484
The porosity variations as a tool for durability prediction of mineral facade plasters.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
W: Quality and reliability in building industry. III International scientific conference, Levoca, 22-24 October 2003. Proceedings = Kvalita a spolahlivost v stavebnictve. III. medzinarodna vedecka konferencia. Technical University of Kosice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. Kosice : Technicka Univerzita v Kosicach, 2003, s. 63-68, bibliogr. 18 poz.

tynk zewnętrzny ; porowatość ; porozymetria rtęciowa

external plaster ; porosity ; mercury porosimetry

60/78
Nr opisu: 0000000680
Kinetyka zmian porowatości tynków jako charakterystyka procesu starzenia.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Janusz** Szwabowski, Stanisław Gil.
-Mater. Bud. 2002 nr 6, s. 44,47-49

61/78
Nr opisu: 0000000790
Porównanie wybranych sposobów wzmacniania stropów drewnianych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
-Prz. Bud. 2002 nr 7/8, s. 40-42, bibliogr. 8 poz.

62/78
Nr opisu: 0000012913   
Prognozowanie trwałości mineralnych tynków zewnętrznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
Gliwice, 2002, 162 s., bibliogr. 202 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: prof. dr inż. Jan* Mikoś

63/78
Nr opisu: 0000008387
Symulacja procesów starzeniowych w badaniach trwałości wyrobów budowlanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, T. Muzyczuk, Henryk** Krause.
W: Ekologia a budownictwo. XIV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 17-19.10.2002 r.. Bielsko-Biała : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej, 2002, s.208-215, bibliogr. 26 poz.

64/78
Nr opisu: 0000002718   
Wpływ procesów starzeniowych na zmiany porowatości mineralnych tynków elewacyjnych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 2002 z. 95, s. 95-104, bibliogr. 14 poz.

65/78
Nr opisu: 0000000782
Zmiany organizacyjne budowy przyczyną zagrożenia stateczności nowego budynku szkieletowego.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
-Prz. Bud. 2002 nr 5, s. 7-9, bibliogr. 5 poz.

66/78
Nr opisu: 0000003723   
Metoda oceny trwałości materiałów elewacyjnych na podstawie testu przyspieszonego starzenia.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Jerzy Bochen, Jan* Spychała, M. Andreasik.
W: Ekologiczność procesów i obiektów budowlanych. [Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Kokotek, 28.09-01.10.2000 r.]. Materiały i prace wydane przez Katedrę Procesów Budowlanych z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jana Mikosia. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 153-160, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1478 Budownictwo ; z. 88)

67/78
Nr opisu: 0000003721   
Stanowisko i metodyka badań odporności i trwałości materiałów i elementów budowlanych.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Henryk** Nowak, Jerzy Bochen, Jan* Spychała.
W: Ekologiczność procesów i obiektów budowlanych. [Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Kokotek, 28.09-01.10.2000 r.]. Materiały i prace wydane przez Katedrę Procesów Budowlanych z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jana Mikosia. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 161-166, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1478 Budownictwo ; z. 88)

68/78
Nr opisu: 0000030227
Beschleunigte Alterungsteste von Aussenputzen zur Prognose der Dauerhaftigkeit.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
W: Werkstoffwissenschaften und Bauinstandsetzen = Materials science and restoration. MSR V. Berichtsband zum Fünften Internationalen WTA-Kolloquium Werkstoffwissenschaften und Bauinstandsetzen, [Esslingen, 30.11-02.12.1999]. Hrsg.: F. H. Wittmann, A. Gerdes. Technische Akademie Esslingen. Freiburg : Aedificatio Publishers, 1999, s. 937-946

69/78
Nr opisu: 0000005139
Prognozowanie trwałości mrozowej tynków zewnętrznych.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Jerzy Bochen.
-Mater. Bud. 1999 nr 7, s. 99-102

70/78
Nr opisu: 0000024506
Badania odporności materiałów budowlanych w warunkach przyspieszonego starzenia.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Henryk** Nowak, Jerzy Bochen, M. Andreasik.
-Mater. Bud. 1998 R. 24 nr 12, s. 52-57

71/78
Nr opisu: 0000024382
Zagrożenie bezpieczeństwa drewnianej konstrukcji dachowej spowodowanej błędami projektowymi i wykonawczymi.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
-Prz. Bud. 1998 nr 6, s. 8-11, bibliogr. 4 poz.

72/78
Nr opisu: 0000026524
Modernizacja drewnianej więźby dachowej w zabytkowym obiekcie sakralnym.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen, Jan* Spychała.
-Prz. Bud. 1997 nr 7/8, s. 45-47, bibliogr. 6 poz.

73/78
Nr opisu: 0000085599
Naprawa nietypowej konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
W: VIII Konferencja Spalska na temat: Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych. Jak rozwiązać kwestię mieszkaniową, Spała, 16-18 pażdziernika 1997. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski. Komitet Problemów Remont.-Bud. ZG. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 1-10
Referaty zamieszczone we wspólnej obwolucie

budynek mieszkalny ; konstrukcja dachu

residential building ; roof construction

74/78
Nr opisu: 0000028139
Wariantowa koncepcja wzmocnienia drewnianego stropu w starym budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Barbara** Rubińska-Jonczy.
W: Wybrane problemy naukowo-badawcze mostownictwa i budownictwa. Konferencja naukowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Józefa Głomba, [Gliwice, 17 czerwca 1997 r.]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, s. 53-58, bibliogr. 5 poz.

75/78
Nr opisu: 0000026671
Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
-Prz. Bud. 1997 nr 12, s. 12-14, bibliogr. 6 poz.

76/78
Nr opisu: 0000067037
Zmiany konstrukcyjne w obiektach zabytkowych na przykładzie rewaloryzowanego kościoła drewnianego z XVII w..
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen, Jan* Spychała.
W: Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego. III Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 24-25 kwietnia 1997. Cz. 2. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1997, s. 67-74, bibliogr.5 poz.

konserwacja zabytków ; Kościół św. Anny w Lublińcu ; architektura drewniana

preservation of monuments ; Church St. Anna in Lubliniec ; wooden architecture

77/78
Nr opisu: 0000035077
Wykorzystanie podłogi z desek w stropach drewnianych wzmacnianych płytą żelbetową.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
-Prz. Bud. 1996 nr 7/8, s. 13-15, bibliogr. 5 poz.

78/78
Nr opisu: 0000047451
Struktura porowatości zaczynów cementowych po 12 miesiącach badań starzeniowych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
W: Nowoczesne technologie budowlane. Konferencja naukowa, Gliwice, 13-15 październik 1994 r.. Katedra Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 25-29, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie