Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIEŃKOWSKA IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000137818
Construing foreign language education.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, K. Polok.
Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. Spatium, 2020, 234 s.. Punktacja MNiSW 80.000

2/17
Nr opisu: 0000137858
Logopedia w obrazkach. Ilustracyjno-wierszykowe przygody logopedyczne.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, M. Kitlińska-Król.
Kraków : Wydaw. Scriptum, 2020, 75 s.. Punktacja MNiSW 80.000

3/17
Nr opisu: 0000134986   
Making language teachers creative. Teaching English in elementary mainstream schools with integration classes.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, K. Polok, A. Sutkowski.
-New Educ. Rev. 2020 vol. 59 no. 1, s. 103-115, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kreatywność ; kreatywny nauczyciel ; specjalne potrzeby edukacyjne ; szkoła publiczna ; klasa integracyjna

creativity ; creative teacher ; special educational needs ; public school ; integration class

4/17
Nr opisu: 0000137865
Metody wspomagające pracę dydaktyczną nauczyciela akademickiego.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska.
W: Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej. Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas. Red. Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. Warszawa : Difin, 2020, s. 224-236, bibliogr.

metody nauczania ; efektywność ; dydaktyka

teaching methods ; effectiveness ; didactics

5/17
Nr opisu: 0000134493   
Mother's monoparental families.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, M. Kitlińska-Król.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2019 no. 7, s. 25-39, bibliogr. 30 poz.
Tytuł numeru: Woman in different walks of life. Punktacja MNiSW 5.000

samotne macierzyństwo ; rodzicielstwo ; monoparentalność

lonely motherhood ; parenting ; monoparental families

6/17
Nr opisu: 0000129522
Sensory integration: development, disorders and treatment.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska.
New York : Nova Science Publishers, 2019, 152, bibliogr. 169 poz.
(New Developments in Medical Research ; ). Punktacja MNiSW 20.000

integracja sensoryczna ; zaburzenie ; wsparcie ; terapia

sensory integration ; disorder ; support ; therapy

7/17
Nr opisu: 0000133699   
Teaching English as a second/foreign language to CAPD-impaired students.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, K. Polok.
-OALibJ 2019 vol. 6 no. 7, art. ID 93496 s. 1-19, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

CAPD ; język obcy ; plany nauczania ; kreatywność ; aktywność psychomotoryczna

CAPD ; foreign language ; teaching plans ; creativity ; psychomotor activity

8/17
Nr opisu: 0000129485   
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a nabywanie kompetencji językowych w zakresie języka obcego.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, K. Polok.
-Linguodidactica 2018 t. 22, s. 23-45, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ; język obcy ; plany nauczania ; kreatywność ; aktywność psychomotoryczna

Central Auditory Processing Disorder ; foreign language ; teaching plans ; creativity ; psychomotor activity

9/17
Nr opisu: 0000128898   
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego z perspektywy aspiracji, planów życiowych i usamodzielnienia wychowanków.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, M. Kitlińska-Król.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 13-26, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

placówka opiekuńczo-wychowawcza ; dom dziecka ; plan ; perspektywa ; usamodzielnienie ; wychowanek

social welfare institution ; orphanage ; plan ; perspective ; self-empowerment ; foster-child

10/17
Nr opisu: 0000126208
Samotne macierzyństwo.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, M. Kitlińska-Król.
W: Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie - budowanie (zaburzanie) - wspieranie. Red. nauk. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Waldemar Ziarek. Olsztyn : Wydaw. Prospekt PR, 2018, s. 225-237, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

samotne macierzyństwo ; rodzicielstwo

lonely motherhood ; parenting

11/17
Nr opisu: 0000126408
Vybrané aspekty adaptácie osôb so zdravotným postihnutím v Požsku a v niektorých krajinách Euro~pskej únie.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska.
Kraków : Wydaw. Scriptum, 2018, 162 s.. Punktacja MNiSW 80.000

niepełnosprawność ; praca ; prawo ; Unia Europejska

disability ; work ; law ; European Union

12/17
Nr opisu: 0000126407
Zaburzenia procesów regulacji integracji sensorycznej (wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
[Aut.]: Izabela Bieńkowska.
Kraków : Wydaw. Scriptum, 2018, 175 s.. Punktacja MNiSW 80.000

dzieci ; zaburzenia rozwoju ; zaburzenia sensoryczne

children ; developmental disorder ; sensory disorders

13/17
Nr opisu: 0000118183   
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1-3.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska, M. Kitlińska-Król.
-Podst. Eduk. 2016 t. 9, s. 153-162, bibliogr. 7 poz.
Tytuł tomu: Zrównoważony rozwój. Pod red. Agnieszki Kozerskiej. Punktacja MNiSW 7.000

edukacja ; zrównoważony rozwój ; nauczyciel

education ; sustainable development ; teacher

14/17
Nr opisu: 0000133695
Problemy w komunikacji werbalnej osób starszych z afazją motoryczną. Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim.
[Aut.]: Izabela Bieńkowska.
W: Polski senior w obszarze komunikacji społecznej. Red. Artur Łacina-Łanowski. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017, s. 149-187. Punktacja MNiSW 5.000

15/17
Nr opisu: 0000126411
Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Monografia zbiorowa. T. 1. Red. nauk. Izabela Bieńkowska, Justyna Modrzejewska.
Kraków : Wydaw. Scriptum, 2017, 192 s.. Punktacja MNiSW 80.000

dzieci ; młodzież ; bezpieczeństwo ; aspekt społeczny

children ; youth ; safety ; social aspect

16/17
Nr opisu: 0000126413
Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Monografia zbiorowa. T. 2. Red. nauk. Izabela Bieńkowska, Justyna Modrzejewska.
Kraków : Wydaw. Scriptum, 2017, 197 s.. Punktacja MNiSW 80.000

dzieci ; młodzież ; bezpieczeństwo ; aspekt społeczny

children ; youth ; safety ; social aspect

17/17
Nr opisu: 0000126414
Resocjalizacja probacja praca penitencjarna. T. 1. Red. nauk. Izabela Bieńkowska, Ilona Fajfer-Kruczek.
Cieszyn : Wydaw. Arka, 2014, s. 298

stosując format:
Nowe wyszukiwanie