Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIAŁY WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 293Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/293
Nr opisu: 0000136819   
Analysis of impact the refining technology on the mechanical strength cast steel.
[Aut.]: Jacek Sitko, Witold Biały, T. N. Ivanova.
-Mater. Today: Proc. 2020 in press, s. 1-5, bibliogr. 15 poz.
Article in press. Punktacja MNiSW 5.000

stal ; ciekły stop ; wytrzymałość ; wysoka jakość ; technlogia rafinacji

steel ; liquid alloy ; strength ; high-quality ; refining technology

2/293
Nr opisu: 0000137979   
Analysis of reasons for non-compliance using the quality management method. Case study.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały, G. Galecki, W. Grebski.
W: 14th International Conference Quality Production Improvement. CQPI 2020, Virtual Conference, 15 September 2020. Eds. Robert Ulewicz, Branislav Hadzima. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 19-28, bibliogr. 17 poz. (Quality Production Improvement-QPI ; Vol. 2, iss. 1 2657-8603)

metody zarządzania jakością ; narzędzia zarządzania jakością ; Poka Yoke

quality management methods ; quality management tools ; Poka-Yoke

3/293
Nr opisu: 0000137407   
Automation and robotization of underground mining in Poland.
[Aut.]: Ł. Bołoz, Witold Biały.
-Appl. Sci. 2020 vol. 10 iss. 20, s. 1-14, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 2.474. Punktacja MNiSW 70.000

robot podziemny ; automatyzacja ; kopalnia ; zdalne sterowanie ; autonomiczna maszyna podziemna

underground robot ; automation ; mine ; remote control ; autonomous underground machinery

4/293
Nr opisu: 0000138200   
Collective transport as a tool to reduce congestion - case study.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały, T. N. Ivanova.
W: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment. ICMTMTE, 7-11 September 2020, Sevastopol, Crimea [online]. Bristol : Instytute of Physics Publishing, 2020, (plik pdf) art. no. 052063 s. 1-7, bibliogr. 12 poz. (IOP Conference Series ; vol. 971 Materials Science and Engineering ; 1757-8981)

5/293
Nr opisu: 0000136368   
Environmental impact of the mechanical coal processing plant.
[Aut.]: Witold Biały, W. Grebski, G. Galecki, W. Kaniak.
-Acta Montanistica Slovaca 2020 vol. 25 nr 2, s. 139-149, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.181. Punktacja MNiSW 100.000

węgiel kamienny ; wzbogacanie ; zakład przeróbki mechanicznej węgla ; hałas ; norma ; analiza

hard coal ; enrichment ; mechanical coal processing plant ; noise ; standard ; analysis

6/293
Nr opisu: 0000135874   
Estimation of quality indicators of ecological thermoplastic fiber materials.
[Aut.]: V. Sviatskii, Witold Biały, K. Sentyakov, A. Repko.
-Acta Montanistica Slovaca 2020 vol. 25 nr 1, s. 14-23, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.181. Punktacja MNiSW 100.000

materiał termoplastyczny ; surowiec ; recykling ; dmuchanie

thermoplastic material ; raw material ; recycling ; blowing

7/293
Nr opisu: 0000137961   
Improvement of production system reliability using selected KPIs.
[Aut.]: Witold Biały.
W: 14th International Conference Quality Production Improvement. CQPI 2020, Virtual Conference, 15 September 2020. Eds. Robert Ulewicz, Branislav Hadzima. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 204-213, bibliogr. 15 poz. (Quality Production Improvement-QPI ; Vol. 2, iss. 1 2657-8603)

produkcja ; uszkodzenie ; niezawodność ; KPI ; wydajność maszyny

production ; failure ; reliability ; KPI ; machine efficiency

8/293
Nr opisu: 0000136722   
Kinematics of the grinding process.
[Aut.]: I.T. Nikolaevna, M.A. Yurkevich, Jacek Sitko, Witold Biały.
-Mater. Today: Proc. 2020 in press, s. 1-4, bibliogr. 5 poz.
Article in press. Punktacja MNiSW 5.000

kinematyka ; ściernica ; wielkość ziarna ; mikrorelief ; warstwa wierzchnia ; powierzchnia robocza

kinematics ; grinding wheel ; grain size ; microrelief ; surface layer ; working surface

9/293
Nr opisu: 0000136520
New trends in production engineering. Monograph. Pt. 1, Engineering and technology. Ed. Witold Biały.
Warszawa : Sciendo, 2020, 314 s.
(New Trends in Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2843). Punktacja MNiSW 80.000

10/293
Nr opisu: 0000136994   
Problem of interruptions in reinforcement works and longwall exploitation.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and Technology. Pt. 1. Ed. Jacek Sitko. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 83-92, bibliogr. 12 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

pomiar techniczny ; uszkodzenie ; zbrojenie ściany ; proces wydobywczy

technical measure ; failure ; longwall reinforcement ; mining process

11/293
Nr opisu: 0000137204   
Rehabilitation of post-mining areas in the Bohumin city area (Czech Republic). Case study.
[Aut.]: Witold Biały, V. Moni, B. Gibesova, B. Stalmachova, M. Mikolas.
W: New trends in production engineering. Monograph. Pt. 2, Social sciences. Ed. Ewa W. Maruszewska. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 367-378, bibliogr. 21 poz. (New Trends in Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2843). Punktacja MNiSW 20.000

Bohumin ; kopalnia ; teren pogórniczy ; rehabilitacja ; zagospodarowanie terenu

Bohumin ; mine ; post-mining area ; rehabilitation ; land development

12/293
Nr opisu: 0000137000   
Study of physical and mechanical properties of steel during grinding and sharpening.
[Aut.]: Witold Biały, T. N. Ivanova, J. Zarnovsky, J. Ruzbarsky.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and Technology. Pt. 1. Ed. Jacek Sitko. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 128-140, bibliogr. 10 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

stal 8KHF ; wyostrzenie krawędzi skrawającej ; odkształcenie cieplne ; transformacja struktury ; szybkościowy proces termiczny

8KHF steel ; cutting edge sharpening ; thermal deformation ; structure transformation ; high-speed thermal process

13/293
Nr opisu: 0000136989   
Technological forecasting of deformations in flat parts.
[Aut.]: T. N. Ivanova, Witold Biały, J. Fries, V. Nordin.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and Technology. Pt. 1. Ed. Jacek Sitko. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 1-12, bibliogr. 19 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

deformacja ; stan naprężenia ; diagram naprężenia ; powstawanie naprężenia szczątkowego ; schemat ; szlifowanie

deformation ; stress state ; stress diagram ; residual stress formation ; scheme ; grinding

14/293
Nr opisu: 0000131169   
Analiza procesu produkcji/sprzedaży przekładni zębatych, stosowanych w napędach maszyn/urządzeń górniczych. Studium przypadku.
[Aut.]: G. Wilkowski, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2019 vol. 8 iss. 2, s. 56-69, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Multidyscyplinarne aspekty inżynierii produkcji. Punktacja MNiSW 5.000

przekładnia zębata ; maszyna górnicza ; urządzenia górnicze ; efekty ekonomiczne ; proces produkcji

toothed gear ; mining machine ; mining equipment ; economic effects ; production process

15/293
Nr opisu: 0000131435
Awaryjność urządzeń/maszyn w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały.
W: TUR 2019, Krynica Zdrój, 17-20 September 2019. Streszczenia referatów. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 63-64

maszyna górnicza ; awaryjność ; ocena stanu technicznego

mining machine ; failure rate ; assessment of technical condition

16/293
Nr opisu: 0000131015   
Computer systems supporting the management of machines/equipment in hard coal mines. Case study.
[Aut.]: Witold Biały, J. Fries.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2019 vol. 27 iss. 3, s. 138-143, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system wsparcia operacyjnego ; utrzymanie ruchu ; przemysł górniczy ; maszyna górnicza ; urządzenia górnicze

operation support systems ; maintenance ; mining industry ; mining machine ; mining equipment

17/293
Nr opisu: 0000132350   
Engineer 4.0 in a metallurgical enterprise.
[Aut.]: Witold Biały, Bożena Gajdzik, C. L. Jimeno, L. Romanyshyn.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and technology. Pt. 1. Ed. Witold Biały. Warszawa : Sciendo, 2019, s. 172-182, bibliogr. 35 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 2, iss. 1 2545-2827)

Przemysł 4.0 ; inżynier 4.0 ; przedsiębiorstwo hutnicze

Industry 4.0 ; engineer 4.0 ; metallurgical enterprise

18/293
Nr opisu: 0000135606   
Ensuring efficient operation of electromechanical systems with frequency regulation with periodic voltage sags.
[Aut.]: Witold Biały, V.E. Sovin, V.I. Zatsepina, E. P. Zatsepin, O.Ya. Shachnev.
W: International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems 2019. SES-2019, Kazan, Russia, September 18-20, 2019 [online]. Eds. E.V. Shamsutdinov, Yu.V. Vankov, V.V. Sergeev. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 20 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 124 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/50/e3sconf_ses18_05059/e3sconf_ses18_05059.html [dostęp 27 maja 2020]. Punktacja MNiSW 5.000

wykorzystanie energii elektrycznej ; moc bierna

electric power utilization ; reactive power

19/293
Nr opisu: 0000131462
Equipment/machinery failure rate in hard coal mines.
[Aut.]: Witold Biały.
W: New trends in production engineering. Monograph. Pt. 1, Engineering and technology. Ed. Krzysztof Kotwica. Warszawa : Sciendo, 2019, s. 353-363, bibliogr. 10 poz. (New Trends in Production Engineering ; 2657-5833). Punktacja MNiSW 20.000

maszyna górnicza ; urządzenia górnicze ; awaria ; pióro wibrometryczne ; pomiary

mining machine ; mining equipment ; failure ; vibration pen ; measurements

20/293
Nr opisu: 0000132178   
Improvement of grinding technology with vortex cooling of steels that are liable to crack propagation.
[Aut.]: T. N. Ivanova, Witold Biały, V. Nordin.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and technology. Pt. 1. Ed. Witold Biały. Warszawa : Sciendo, 2019, s. 9-23, bibliogr. 9 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 2, iss. 1 2545-2827)

stal ; szlifowanie ; temperatura ; chłodzenie wirowe ; koło

steel ; grinding ; temperature ; vortex cooling ; wheel

21/293
Nr opisu: 0000135609   
Improving the reliability of operation of electromechanical devices by means of ionistor-battery backup.
[Aut.]: Witold Biały, E. M. Stepanova, V.I. Zatsepina, E.P. Zatsepin, P.I. Skomorokhov.
W: International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems 2019. SES-2019, Kazan, Russia, September 18-20, 2019 [online]. Eds. E.V. Shamsutdinov, Yu.V. Vankov, V.V. Sergeev. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) s. 1-4, bibliogr. 15 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 124 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/50/e3sconf_ses18_05064/e3sconf_ses18_05064.html[dostęp 27 maja 2020]. Punktacja MNiSW 5.000

automatyzacja ; magazynowanie energii elektrycznej ; system elektroenergetyczny

automation ; electric energy storage ; electric power system

22/293
Nr opisu: 0000131167   
Lean management jako metoda optymalizacji procesu produkcyjnego.
[Aut.]: Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2019 vol. 8 iss. 2, s. 7-19, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Multidyscyplinarne aspekty inżynierii produkcji. Punktacja MNiSW 5.000

restrukturyzacja ; lean management ; JIT ; Kanban ; MRP ; optymalizacja ; jakość ; TPM

restructuring ; lean management ; JIT ; Kanban ; MRP ; optimization ; quality ; TPM

23/293
Nr opisu: 0000130613   
Metody oceny dostawców dla przedsiębiorstw.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2019 vol. 8 iss. 1, s. 290-299, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red.: W. Biały, A. Czerwińska-Lubszczyk, S. Czerwiński. Punktacja MNiSW 5.000

ocena ; dostawca ; wybór dostawców ; proces zakupów

assessment ; supplier ; supply choice ; purchasing process

24/293
Nr opisu: 0000132176   
Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and technology. Pt. 1.
Warszawa : Sciendo, 2019, 391 s.
(Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 2, iss. 1 2545-2827). Punktacja MNiSW 80.000

25/293
Nr opisu: 0000130519   
Postrzeganie kopalń węgla kamiennego przez samorządy lokalne.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały, Krzysztof Wodarski.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 6, s. 25-29, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kopalnia ; samorząd lokalny ; oddziaływanie górnicze ; społeczność lokalna

mine ; local government ; mining impact ; local community

26/293
Nr opisu: 0000130619   
Przekładnie zębate stosowane w maszynach/urządzeniach górniczych.
[Aut.]: Witold Biały, G. Wilkowski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2019 vol. 8 iss. 1, s. 376-391, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red.: W. Biały, A. Czerwińska-Lubszczyk, S. Czerwiński. Punktacja MNiSW 5.000

przekładnia zębata ; przemysł górniczy ; produkcja ; kadra

gear ; mining industry ; production ; personnel

27/293
Nr opisu: 0000130777   
Stakeholder engagement in corporate social responsibility reporting. The case of mining companies.
[Aut.]: Patrycja Hąbek, Witold Biały, G. Livenskaya.
-Acta Montanistica Slovaca 2019 vol. 24 nr 1, s. 25-34, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.181. Punktacja MNiSW 100.000

społeczna odpowiedzialność biznesu ; interesariusz ; raport CSR ; komunikacja ; przemysł górniczy

corporate social responsibility ; stakeholder ; CSR report ; communication ; mining industry

28/293
Nr opisu: 0000123146   
Breakdown cause and effect analysis. Case study.
[Aut.]: Witold Biały, J. Ruzbarsky.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 2, s. 83-87, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

analiza ; proces produkcji ; awaria ; FMEA ; diagram Ishikawy ; diagram Pareto

analysis ; production process ; breakdown ; FMEA ; Ishikawa diagram ; Pareto chart

29/293
Nr opisu: 0000123186   
Łańcuch krótkoogniwowy - determinanty wpływające na bezpieczeństwo pracy.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 497-504, bibliogr. 9 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

łańcuch ; wciągnik ; wciągarka ; jakość ; bezpieczeństwo pracy

chain ; hoist ; hoisting winch ; quality ; work safety

30/293
Nr opisu: 0000125645
Measurement of forces during the extraction process.
[Aut.]: Witold Biały, J. Wedzicha, V. Nordin.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 117-128, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

31/293
Nr opisu: 0000124747   
Metodyka badań wybranych górniczych urządzeń dołowych.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2018 nr 2/3, s. 56-59, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

przenośnik taśmowy ; eksperyment ; pomiary

belt conveyor ; experiment ; measurements

32/293
Nr opisu: 0000123882
Narzędzia inżynierii jakości w analizie awaryjności ścianowych kompleksów wydobywczych.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. V Międzynarodowa konferencja, Wisła 13-15 czerwca 2018 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 163

kompleks ścianowy ; awaria ; wydobycie ; diagram Pareto-Lorenza

longwall mining system ; breakdown ; output ; Pareto-Lorenz diagram

33/293
Nr opisu: 0000121401
Product defectiveness analysis using methods and tools of quality engineering.
[Aut.]: Witold Biały, E. Maruszewska.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 26. seminare, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 7-16. Punktacja MNiSW 5.000

34/293
Nr opisu: 0000121706
Product defectiveness analysis using methods and tools of quality engineering.
[Aut.]: Witold Biały, E. W. Maruszewska, S. Kołodziej.
W: Cross-border exchange of experience production engineering using principles of mathematics. Modern mathematical methods in engineering 3mi, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. VSB - Technical University of Ostrava, Silesian University of Technology. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 7-16, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wada ; produkcja ; proces produkcyjny ; FMEA ; diagram Ishikawy ; diagram Pareto ; koszty jakości

defect ; production ; production process ; FMEA ; Ishikawa diagram ; Pareto chart ; quality costs

35/293
Nr opisu: 0000123153   
Przyrządy do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 20-31, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

urabialność ; urządzenie pomiarowe ; metody pomiaru ; badanie eksperymentalne

workability ; measurement device ; measurement methods ; experimental research

36/293
Nr opisu: 0000127947   
Quality engineering tools in analysis of failure of longwall mining complex.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
-Min. - Inf. Autom. Electr. Eng. 2018 R. 56 nr 3, s. 33-46, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

kompleksy ścianowe ; awaria ; wydobycie ; diagram Pareto-Lorenza

longwall mining machines ; breakdown ; output ; Pareto-Lorenz diagram

37/293
Nr opisu: 0000127944   
Significance of chain quality in work safety.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały, J. Ruzbarsky.
-Min. - Inf. Autom. Electr. Eng. 2018 R. 56 nr 2, s. 73-84, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

łańcuch ; wciągnik/wciągarka ; jakość ; bezpieczeństwo pracy

chain ; hoist/winch ; quality ; work safety

38/293
Nr opisu: 0000125640
Spreading of cracks due to thermal fatique in metal molds.
[Aut.]: J. Ruzbarsky, Witold Biały.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 11-18, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

39/293
Nr opisu: 0000128066   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 7, iss. 1, Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2018

40/293
Nr opisu: 0000127942   
The efficiency of use of heating cables in wells of complicated stock.
[Aut.]: T. Ivanova, A. Korshunov, M. Soldan, D. Novokshonov, Witold Biały, M. Baranov.
-Acta Montanistica Slovaca 2018 R. 23 nr 2, s. 153-162, bibliogr.. Impact Factor 0.938. Punktacja MNiSW 15.000

osadzanie asfalt-parafina-żywica ; pompa żerdziowa ; linia grzewcza ; studnia ; osadzanie parafiny ; awaria urządzenia ; cząstki stałe

asphalt-paraffin-resin deposition ; sucker-rod pump ; heating line ; well ; paraffin deposition ; equipment failure ; solid particles

41/293
Nr opisu: 0000126656   
The optimal tribotechnical factors in the design of machines - environmental element in the production systems.
[Aut.]: J. Turis, P. Beno, Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 4, s. 207-211, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

współczynnik tarcia ; trybologia ; łożysko samosmarujące

coefficient of friction ; tribology ; self-lubricating bearing

42/293
Nr opisu: 0000123880
Znaczenie jakości łańcuchów dla wydajności i bezpieczeństwa pracy.
[Aut.]: Witold Biały, Katarzyna Midor.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. V Międzynarodowa konferencja, Wisła 13-15 czerwca 2018 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 109

maszyna górnicza ; wciągnik łańcuchowy ; łańcuch ; jakość ; bezpieczeństwo pracy

mining machine ; chain hoist ; chain ; quality ; work safety

43/293
Nr opisu: 0000116986   
Acquiring EU funds for the development of research potential of enterprises as a method for developing smart specialisations.
[Aut.]: Witold Biały, J. Zarnovsky.
-Acta Technol. Agric. 2017 vol. 20 iss. 2, s. 46-51, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

inteligentna specjalizacja ; pozyskiwanie funduszy ; UE

smart specialization ; acquiring funds ; EU

44/293
Nr opisu: 0000117430   
Application of quality management tools for evaluating the failure frequency of cutter loader and plough mining systems.
[Aut.]: Witold Biały.
-Arch. Mining Sci. 2017 vol. 62 iss. 2, s. 243-252, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.629. Punktacja MNiSW 20.000

awaryjność ; narzędzia zarządzania jakością ; maszyna urabiająca ; diagram Pareto

failure frequency ; quality management tools ; mining machine ; Pareto chart

45/293
Nr opisu: 0000115849
Centrifugal pump characteristics compulation and reliability evaluation at variable speed driven.
[Aut.]: M. E. Qazizada, E. Pivarciova, Witold Biały.
W: 5th International Conference on Chemical Technology, Mikulov, Ceska Republika, 10-12.04.2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 1-7, bibliogr. 16 poz.

46/293
Nr opisu: 0000116450   
Comparison of gear and peripheral pumps permormace, evaluation of thier reliability at operation region.
[Aut.]: M. E. Qazizada, E. Pivarciova, Elena Pivarciova, Witold Biały.
-Int. J. Saf. Sci. 2017 vol. 1 no. 1, s. 40-45, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

ocena niezawodności ; pompa zębata ; pompa peryferyjna ; obszar operacyjny

reliability evaluation ; gear pump ; peripheral pump ; operation region

47/293
Nr opisu: 0000117597
Educational co-operation in applying mathematical methods in production engineering. Case study.
[Aut.]: Witold Biały.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 54, Education and accreditation in geosciences. Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 33-40, bibliogr. 9 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

48/293
Nr opisu: 0000116945   
Financial challenges in production engineering using key performance indicators - a case of different production process types.
[Aut.]: E. Maruszewska, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 41-48, bibliogr. 14 poz.
Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski. Punktacja MNiSW 6.000

inżynieria produkcji ; zarządzanie kosztami ; kluczowe mierniki dokonań ; KPI

production engineering ; cost management ; cost allocation ; KPI

49/293
Nr opisu: 0000118796   
Innowacje w zarządzaniu w polskich kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie. Monografia. Red. Krzysztof Kotwica. Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017, s. 197-201, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kopalnia węgla kamiennego ; zarządzanie kopalnią ; innowacja

hard coal mine ; mine management ; innovation

50/293
Nr opisu: 0000120941
Komunikacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Praktyki przemysłu górniczego.
[Aut.]: Patrycja Hąbek, Witold Biały.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. IV Międzynarodowa konferencja, Wisła, 21-23 czerwca 2017 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 44

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo ; interesariusz ; komunikacja ; przemysł górniczy

corporate social responsibility ; enterprise ; stakeholder ; communication ; mining industry

51/293
Nr opisu: 0000114554   
Measurment of mechanical properties of carbon, new devices.
[Aut.]: Witold Biały.
-J. Geol. Resour. Eng. 2017 vol. 5 nr 1, s. 15-23, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

urabialność ; pomiar ; metody pomiarowe ; badania eksperymentalne

workability ; measurement ; measurement methods ; experimental research

52/293
Nr opisu: 0000120942
Oddziaływanie kopalń węgla kamiennego na społeczność lokalną.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. IV Międzynarodowa konferencja, Wisła, 21-23 czerwca 2017 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 47

kopalnia węgla kamiennego ; społeczność lokalna ; komunikacja ; przepływ informacji

hard coal mine ; local community ; communication ; information flow

53/293
Nr opisu: 0000120499
Postrzeganie górnictwa węgla kamiennego przez samorządy lokalne.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały, Krzysztof Wodarski.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 39-40

przedsiębiorstwo górnicze ; samorząd lokalny ; współpraca ; ankieta

mining enterprise ; local government ; cooperation ; survey

54/293
Nr opisu: 0000113641
POU-BW/01-WAP Device.
[Aut.]: Witold Biały.
Charleston : [b.w.], 2017, 28 s.

55/293
Nr opisu: 0000117602
Problem of improvement the quality of products with use industrial waste.
[Aut.]: Jacek Sitko, Witold Biały.
W: The quality aspects of materials, technology and management. Monography. Ed. Robert Ulewicz, Petr Kawulok. Częstochowa : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2017, s. 129-136, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

56/293
Nr opisu: 0000117985   
Rozwój potencjału B+R przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków UE, sposobem na wsparcie inteligentnych specjalizacji.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 8, s. 9-26, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Sposoby i środki doskonalenia produktów i usług na wybranych przykładach. Red.: Skotnicka-Zasadzień Bożena. Punktacja MNiSW 6.000

inteligentna specjalizacja ; rozwiązanie innowacyjne ; pozyskiwanie funduszy ; UE

smart specialization ; innovative solution ; acquiring funds ; EU

57/293
Nr opisu: 0000116946   
Statistical methods as a decision making tool for production engineering - an exemplary application.
[Aut.]: S. Kołodziej, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 56-62, bibliogr. 3 poz.
Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski. Punktacja MNiSW 6.000

metody statystyczne ; decyzja ; organizacja ; inżynieria produkcji

statistical methods ; decision ; organization ; production engineering

58/293
Nr opisu: 0000118794   
Weryfikacja poprawności wyznaczania sił skrawania przyrządem POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie. Monografia. Red. Krzysztof Kotwica. Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017, s. 37-48, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

skrawanie węgla ; składowe siły ; przyrząd pomiarowy ; POU-BW/01-WAP

coal cutting ; force components ; measuring instrument ; POU-BW/01-WAP

59/293
Nr opisu: 0000117983   
Współpraca edukacyjna na pograniczu polsko-czeskim z wykorzystaniem środków UE - studium przypadku.
[Aut.]: Witold Biały, Michał Molenda.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 6, s. 23-35, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red.: Jarosław Brodny, Jan Kaźmierczak. Punktacja MNiSW 6.000

edukacja ; jakość kształcenia ; inżynieria produkcji ; pogranicze

education ; quality of education ; production engineering ; borderland

60/293
Nr opisu: 0000120498
Zaangażowanie interesariuszy w raportowanie społecznej odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Patrycja Hąbek, Witold Biały.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 39

przedsiębiorstwo górnicze ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; interesariusz

mining enterprise ; corporate social responsibility ; stakeholder

61/293
Nr opisu: 0000118795   
Zintegrowany system zarządzania w kopalni - zadania, cele.
[Aut.]: Patrycja Hąbek, Witold Biały.
W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie. Monografia. Red. Krzysztof Kotwica. Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017, s. 137-144, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zintegrowany system zarządzania ; system zarządzania środowiskowego ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; kopalnia

integrated management system ; environmental management system ; occupational health and safety management ; mine

62/293
Nr opisu: 0000109729   
Analysis of machines work time during machinery and equipment supply for longwalls.
[Aut.]: Witold Biały.
-Min. - Inf. Autom. Electr. Eng. 2016 R. 54 nr 3, s. 11-15, bibliogr. 8 poz.
Toż w jęz. pol. s. 61-66. Dostęp na stronie: http://miag.ibemag.pl/emiag/76-3-527-item.html. Punktacja MNiSW 8.000

ściana wydobywcza ; zbrojenie ściany ; awaria ; maszyna

longwall ; longwall reinforcement ; failure ; machine

63/293
Nr opisu: 0000108862   
Application of quality engineering in assessment of mining technical equipment failure.
[Aut.]: Witold Biały, P. Beno.
-MM Sci. J. 2016 October, s. 1127-1133, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

awaryjność urządzeń ; narzędzia zarządzania jakością ; maszyna górnicza ; wykres Pareto

failure frequency ; quality management tools ; mining machine ; Pareto chart

64/293
Nr opisu: 0000105420   
Determination of workloads in cutting head of longwall tumble heading machine.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 1, s. 45-54, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

górnictwo ; głowica urabiająca ścianowego kombajnu bębnowego ; energochłonność procesu urabiania

mining ; longwall tumble heading machine's mining head ; energy consumption of the mining process

65/293
Nr opisu: 0000106561
Improving the production process through analysing warranty claims.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch. Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2016, s. 12-20, biblogr. 9 poz.

66/293
Nr opisu: 0000105423
Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji.
[Aut.]: A. Bujanowska, Witold Biały.
Warszawa : CeDeWu, 2016, 139 s., bibliogr. 119 poz.

67/293
Nr opisu: 0000106880
Innowacyjne zastosowanie narzędzi inżynierii jakości w przemyśle wydobywczym.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Techniczne aspekty inżynierii produkcji. Red. Witold Biały, Magdalena Mazur. Częstochowa : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2016, s. 9-22, bibliogr. 13 poz.

68/293
Nr opisu: 0000105438
Międzynarodowe konferencje multidyscyplinarne. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką. XIV Konferencja "Ochrona człowieka w środowisku pracy". XI Konferencja "Obsługiwanie maszyn i urządzeń. VI Konferencja "Zintegrowane systemy zarządzania: jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia".
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 1, s. 6

konferencja międzynarodowa ; środowisko pracy ; zintegrowany system zarządzania ; obsługa maszyny

international conference ; work environment ; integrated management system ; machine operation

69/293
Nr opisu: 0000105962   
Ocena stanu technicznego maszyn górniczych w oparciu o kryterium rozkładu Weibulla.
[Aut.]: T. Korbiel, Witold Biały, S. Czerwiński.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 639-654, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

diagnostyka techniczna ; rozkład Weibulla ; ocena stanu technicznego ; analiza trendów

technical diagnostics ; Weibull analysis ; assessment of technical condition ; trend analysis

70/293
Nr opisu: 0000109065   
Problem awaryjności środków technicznych (maszyn) w kopalniach.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2016 nr 4, s. 42-47, bibliogr. 13 poz.

awaria ; maszyna górnicza ; wydobycie węgla ; zbrojenie ściany ; wydajność pracy

failure ; mining machine ; coal extraction ; longwall reinforcement ; work efficiency

71/293
Nr opisu: 0000105961   
Rejestracja sił skrawania węgla przyrządem POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 50-64, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

pomiar siły skrawania ; tensometria ; urządzenie pomiarowe ; wzorcowanie głowicy ; weryfikacja wyników

cutting force measurement ; tensometry ; measuring device ; head calibration ; result verification

72/293
Nr opisu: 0000113575
Społeczna odpowiedzialność w przemyśle górniczym.
[Aut.]: Patrycja Hąbek, Witold Biały.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego. Red. Krzysztof Kotwica. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016, s. 157-163, bibliogr. 17 poz.

73/293
Nr opisu: 0000106882
Techniczne aspekty inżynierii produkcji. Red. Witold Biały, Magdalena Mazur.
Częstochowa : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2016, 151 s.

74/293
Nr opisu: 0000108528   
The possibilities of production engineering in the development of smart specialisations illustrated with the example of the Silesian voivodeship.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 4, s. 252-258, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

inteligentna specjalizacja ; inżynieria produkcji ; strategia innowacji ; rozwój społeczno-gospodarczy

smart specialization ; production engineering ; innovation strategy ; socio-economic development

75/293
Nr opisu: 0000108022   
Total Productive Maintenance na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 42-54, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

TPM ; utrzymanie ruchu ; przestoje maszyn ; przestoje urządzeń ; produktywność

TPM ; maintenance ; downtime of machinery ; downtime of equipment ; productivity

76/293
Nr opisu: 0000107506   
Wpływ awaryjności maszyn urabiających na efekty ekonomiczne, na przykładzie ściany wydobywczej.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 7, s. 39-44, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ściana wydobywcza ; maszyna urabiająca ; awaria ; efekty ekonomiczne

longwall ; mining machine ; failure ; economic effects

77/293
Nr opisu: 0000104995
Wyznaczanie dopuszczalnych poziomów drgań na podstawie rozkładu Weibulla.
[Aut.]: T. Korbiel, Witold Biały, S. Czerwiński.
W: Diagnostyka maszyn. XLIII Ogólnopolskie sympozjum, Wisła, 29.02. - 4.03.2016 r. Red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń. Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu. Politechnika Śląska, 2016, s. 37

drgania ; diagnostyka ; rozkład Weibulla

vibrations ; diagnostics ; Weibull distribution

78/293
Nr opisu: 0000113576
Wyzwania stojące przed górnictwem węgla kamiennego.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego. Red. Krzysztof Kotwica. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016, s. 164-170, bibliogr. 12 poz.

79/293
Nr opisu: 0000105437
XII Międzynarodowa Konferencja "Systemy wspomagania w inżynierii produkcji". Jakość - środowisko - bezpieczeństwo - technologia. Wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a praktykami.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 1, s. 5

sprawozdanie konferencyjne ; inżynieria produkcji ; system wspomagania

conference report ; production engineering ; support system

80/293
Nr opisu: 0000108023   
Zastosowanie wskaźnika OEE do oceny wykorzystania maszyn - studium przypadku.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 55-65, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

KPI ; OEE ; efektywność maszyn ; zdolność produkcyjna ; działanie naprawcze

KPI ; OEE ; effectiveness of machine ; production capacity ; corrective action

81/293
Nr opisu: 0000099717
An analysis of internal audits results - case study.
[Aut.]: Witold Biały, Patrycja Hąbek.
W: Kvalita a spolahlivost technickych systemov = Quality and reliability of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2015, s. 6-11, bibliogr. 7 poz.

82/293
Nr opisu: 0000096263
Audyt wewnętrzny jako skuteczna metoda diagnozowania systemu zarządzania jakością kształcenia na uczelni wyższej.
[Aut.]: Michał Molenda, Patrycja Hąbek, Witold Biały.
W: Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku = Vychova a uplatneni technickych inzenyru v XXI stoleti. Monografia. Red. W. Biały, J. Fries. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 81-92, bibliogr. 10 poz.

83/293
Nr opisu: 0000101425      
Audyty wewnętrzne - studium przypadku.
[Aut.]: Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 29-39, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

PN-EN ISO 9001:2009 ; audyt wewnętrzny ; analiza ; niezgodność ; procesy ; działanie korygujące

PN-EN ISO 9001:2009 ; internal audit ; analysis ; incompatibility ; processes ; corrective action

84/293
Nr opisu: 0000101157
Decision support systems for industrial waste management.
[Aut.]: Karina* Hermann, Witold Biały.
W: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Science and technologies in geology, exploration and mining, 18-24 June 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 3, Exploration and mining, applied and environmental geophysics. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 179-186, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

DDS ; zagospodarowanie odpadów ; ochrona środowiska

DDS ; waste management ; environmental protection

85/293
Nr opisu: 0000101434   
Dobre praktyki rekultywacyjne jako przejaw skuteczności gospodarowania na przykładzie Centrum Karolina w Ostrawie.
[Aut.]: K. Łazuka, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 109-118, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

teren pogórniczy ; rekultywacja ; dobra praktyka

post-mining area ; reclamation ; good practice

86/293
Nr opisu: 0000096144      
Economic effects of a mining plant resulting from the application of a short-front system.
[Aut.]: Witold Biały, M. Cymler.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2015 R. 5 nr 1, s. 9-14, bibliogr. 12 poz.
Artykuł w polskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/category/36/02%20Bia%C5%82y%20PL.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

eksploatacja pokładów węgla ; system krótkofrontowy ; analiza ekonomiczna

coal deposit mining ; short front system ; economic analysis

87/293
Nr opisu: 0000096256
Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku = Vychova a uplatneni technickych inzenyru v XXI stoleti. Monografia. Red. W. Biały, J. Fries.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, 113 s.

88/293
Nr opisu: 0000103137   
Europejski projekt "Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim".
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2015 nr 4, s. 11-13

teren pogórniczy ; szkolenie ; współpraca transgraniczna

post-mining area ; training ; cross-border cooperation

89/293
Nr opisu: 0000100428
Influence of coal waste heaps on water environment in Upper Silesian borderland areas - case study.
[Aut.]: Witold Biały, P. Mroczkowska.
W: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Science and technologies in geology, exploration and mining, 18-24 June 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 3, Exploration and mining, applied and environmental geophysics. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 675-682, bibliogr. 14 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

zwałowisko odpadów węglowych ; środowisko wodne ; rekultywacja ; Polska ; Republika Czeska

coal waste heap ; water environment ; reclamation ; Poland ; Czech Republic

90/293
Nr opisu: 0000101845   
Innovative solutions applied in tools for determining coal mechanical properties.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2015 R. 5 nr 4, s. 202-209, bibliogr. 13 poz.
Artykuł w polskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/category/40/02%20%20Bialy%20-%20pol..pdf. Punktacja MNiSW 9.000

urabialność ; przyrząd pomiarowy ; metody pomiaru ; badania eksperymentalne

workability ; measuring instrument ; measuring methods ; experimental research

91/293
Nr opisu: 0000097526
Mechanika z przykładami - statyka, płaska geometria mas.
[Aut.]: Witold Biały. Wyd. 2.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2015, 266 s., bibliogr. 14 poz.

rachunek wektorowy ; płaska geometria mas ; siły wewnętrzne ; kratownica płaska ; tarcie

calculus of vectors ; plane mass geometry ; internal forces ; plane truss ; friction

92/293
Nr opisu: 0000098389
Międzynarodowe konferencje multidyscyplinarne. XIII Konferencja Ochrona człowieka w środowisku pracy. X Konferencja Obsługiwanie maszyn i urządzeń. V Konferencja Zintegrowane systemy zarządzania: jakość - środowisko - bezpieczeństwo - technologia.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2015 R. 5 nr 1, s. 4

sprawozdanie konferencyjne ; bhp ; zintegrowany system zarządzania ; eksploatacja maszyn

conference report ; occupational health and safety ; integrated management system ; machines operation

93/293
Nr opisu: 0000104643   
Model wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna* Bujanowska.
Gliwice, 2015, 142 k., bibliogr. 119 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Witold Biały

eksploatacja ; facility management ; obiekt szpitalny ; infrastruktura techniczna ; wskaźnik efektywności ; metoda sędziów kompetentnych

exploitation ; facility management ; hospital object ; technical infrastructure ; efficiency index

94/293
Nr opisu: 0000101490   
Monitoring of activities in the field of industrial waste management.
[Aut.]: Karina* Hermann, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 1 (10), s. 7-17, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Review of problems and solutions. Red. Jan Kaźmierczak. Punktacja MNiSW 6.000

gospodarka odpadami ; monitoring odpadów ; odpady przemysłowe

waste management ; waste monitoring ; industrial waste

95/293
Nr opisu: 0000101024      
Monitoring of coal bed extraction as an effective tool for improving the production results of a mine.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2015 R. 5 nr 3, s. 171-174, bibliogr. 9 poz.
Artykuł w polskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/category/39/11%20Bialy%20-%20pol.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

kopalnia ; proces wydobywczy ; monitorowanie ; zarządzanie

mine ; mining process ; monitoring ; management

96/293
Nr opisu: 0000102882
Monitoring sił skrawania węgla w czasie jego urabiania.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Narzędzia informatyczne wspomagające prognozowanie i monitoring oraz szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w kopalniach. Teoria i praktyka. Monografia. Praca zbiorowa. [Dokument elektroniczny]. Pod red. Dariusza Musioła i Piotra Pierzyny. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 5-16, bibliogr. 8 poz.

przyrząd pomiarowy ; urabianie węgla ; opór urabiania ; monitoring

measuring instrument ; coal workability ; workability resistance ; monitoring

97/293
Nr opisu: 0000101437   
Perspektywy rekultywacji terenów pogórniczych na obszarze miasta Bohumin - studium przypadku.
[Aut.]: K. Palka, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 142-151, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

Bohumin ; kopalnia ; teren pogórniczy ; rekultywacja ; zagospodarowanie gruntu ; centrum kongresowe ; centrum logistyczne

Bohumin ; mine ; post-mining area ; recultivation ; land management ; conference center ; logistic center

98/293
Nr opisu: 0000101023   
Problem solving techniques as a part of implementation of six sigma methodology in tire production. Case study.
[Aut.]: M. Wojtaszak, Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2015 R. 5 nr 3, s. 133-137, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

rozwiązywanie problemów produkcji ; zarządzanie szczupłe ; Six Sigma ; burza mózgów ; łamanie schematów

production problem solving ; lean management ; Six Sigma ; brainstorming ; pattern braking

99/293
Nr opisu: 0000096891   
Proces remontowy wentylatora głównego przewietrzania kopalni - studium przypadku.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2015 nr 1, s. 12-15, bibliogr. 11 poz.

zakład górniczy ; przewietrzanie kopalni ; wentylator ; jakość powietrza

mining plant ; mine ventilation ; fan ; air quality

100/293
Nr opisu: 0000098315
Psychosocial perspective of revitalization process quality - Polish example.
[Aut.]: S. Kołodziej, Witold Biały, Jacek Sitko.
W: Quality and competitiveness. 16th International Symposium on Quality, Zagreb, Croatia, March, 18th - 20th, 2015 = Kvaliteta i konkurentnost. 16. medunarodni simpozij o kvaliteti. Proceedings. Ed. Miroslav Drljaça. Croatian Quality Managers Society. Zagreb : Croatian Quality Managers Society, 2015, s. 129-140, bibliogr. 7 poz.

rewitalizacja ; teren zdegradowany ; zmiany ; psychologia

revitalization ; degraded area ; changes ; psychology

101/293
Nr opisu: 0000101981
Realizacja pomiaru sił skrawania węgla (PSSW) przyrządem POU-BW/01-WAP - innowacyjne rozwiązanie.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków : Zakład Poligraficzny Andrzej Kozień, 2015, s. 204-211, bibliogr. 5 poz.

przyrząd pomiarowy ; pomiar siły skrawania ; urabianie węgla ; czujnik tensometryczny

measuring instrument ; measurement of cutting force ; coal mining ; strain gauge

102/293
Nr opisu: 0000098386
Rozpoczęliśmy drugą dziesiątkę XI Międzynarodowa Konferencja "Systemy wspomagania w inżynierii produkcji". Wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a praktykami.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2015 R. 5 nr 1, s. 3

sprawozdanie konferencyjne ; inżynieria produkcji

conference report ; production engineering

103/293
Nr opisu: 0000101361   
Systemy krótko-frontowe eksploatacji węgla jako alternatywa dla systemów ścianowych.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2015 nr 2/3, s. 42-46, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja pokładów węgla ; system krótkofrontowy ; analiza ekonomiczna

coal deposit mining ; short front system ; economic analysis

104/293
Nr opisu: 0000104668
Zarządzanie jakością w procesie wydobywczym kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały, Katarzyna Midor.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Red. Krzysztof Krauze. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2015, s. 27-38, bibliogr. 17 poz.

105/293
Nr opisu: 0000101436   
Zwałowiska górnicze, a środowisko wodne na obszarach górniczych Republiki Czeskiej.
[Aut.]: P. Mroczkowska, Witold Biały.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 132-141, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

zwałowisko górnicze ; środowisko wodne ; analiza ; Republika Czeska

mining dump ; aquatic environment ; analysis ; Czech Republic

106/293
Nr opisu: 0000095011
Can decision making process in clinical medicine be supported by a computer-based expert system?.
[Aut.]: M. Maruszewski, Witold Biały, T. Hrapkowicz.
W: Modern mathematical methods in engineering. Czech-Polish colloquium (3mi). Proceedings of the 23rd colloquium, Horni Lomna, June 2-4, 2014. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2014, s. 83-87

107/293
Nr opisu: 0000095540
Can decision making process in clinical medicine be supported by a computer-based expert system?.
[Aut.]: M. Maruszewski, Witold Biały, T. Hrapkowicz.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 23. seminare, Horni Lomna, 2.6.-4.6. 2014. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 116-120

108/293
Nr opisu: 0000092696
Coal cutting force measurement system - (CCFM).
[Aut.]: Witold Biały.
W: GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 17-26 June 2014. Conference proceedings. Vol. 3. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 91-98, bibliogr. 5 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

badania eksperymentalne ; składowe siły ; pomiar ; urządzenie elektryczne

experimental research ; force components ; measurement ; electrical device

109/293
Nr opisu: 0000095059
Dobyvaci prostory, vlivy dobyvani na krajinu, charakteristika posthornicke krajiny.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Witold Biały.
W: Tezba uhli a posthornicka krajina v cesko-polskem pohranici = Wydobycie węgla a krajobraz pogórniczy na pograniczu polsko-czeskim. Milan Mikolas, Witold Biały a kolektiv. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Politechnika Śląska. Gliwice. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2014, s. 142-162, bibliogr. 15 poz.
Dwustronne wydanie czesko-polskie. Tekst w jęz. pol. s. 155-177

degradacja naturalna ; degradacja antropogeniczna ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych ; rewitalizacja ; rekultywacja

natural degradation ; anthropogenic degradation ; post-industrial land development ; revitalization ; reclamation

110/293
Nr opisu: 0000092160   
Górnictwo - perspektywy, zagrożenia.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2014 nr 2, s. 7

górnictwo ; konferencja naukowa ; sprawozdanie konferencyjne

mining ; conference ; conference report

111/293
Nr opisu: 0000091974
Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia. Red. Witold Biały, Jarosław Brodny, Stefan Czerwiński.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 246 s.

górnictwo ; mechanizacja górnictwa ; transport podziemny ; obudowa zmechanizowana ; eksploatacja górnicza

mining ; mining mechanization ; underground transport ; powered roof support ; mining exploitation

112/293
Nr opisu: 0000093581   
Innovative solutions in the overhaul of the main fan of the ventillation system in a mine.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2014 nr 39, s. 25-30, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zakład górniczy ; kanał wentylacyjny ; wentylator ; innowacja ; jakość

mining plant ; ventilating duct ; fan ; innovation ; quality

113/293
Nr opisu: 0000089596
Kombajny do urabiania cienkich pokładów - nowe rozwiązania.
[Aut.]: Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2014 R. 23 z. 1, s. 11 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2014. 33. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

114/293
Nr opisu: 0000091322   
Nowe narzędzie do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla (skał otaczających złoże).
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2014 nr 1, s. 53-57, bibliogr. 11 poz.

właściwości mechaniczne ; maszyna górnicza ; urabialność węgla ; kombajn górniczy

mechanical properties ; mining machine ; coal workability ; mining heading machine

115/293
Nr opisu: 0000092994   
Ocena możliwości rewitalizacji zwałowiska górniczego jednej z kopalń Kompanii Węglowej SA..
[Aut.]: Witold Biały, P. Margeciok.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 34-42, bibliogr. 8 poz.

rewitalizacja ; algorytm ; scenariusz ; analiza SWOT/TOWS ; FMEA ; QFD

revitalization ; algorithm ; scenario ; SWOT/TOWS ; FMEA ; QFD

116/293
Nr opisu: 0000096060
Pomiar sił skrawania węgla głowicą skrawającą przyrządu POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Red. Krzysztof Krauze. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2014, s. 106-112, bibliogr. 7 poz.

117/293
Nr opisu: 0000091715   
Pomiar sił skrawania węgla z wykorzystaniem przyrządu POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 5, s. 64-71, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przyrząd pomiarowy ; opór urabiania ; urabialność węgla ; pomiar siły skrawania ; tensometria

measuring instrument ; workability resistance ; coal workability ; measurement of cutting force ; tensometry

118/293
Nr opisu: 0000093194
Post-mining areas reclamation - case study.
[Aut.]: Witold Biały.
W: GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 17-26 June 2014. Conference proceedings. Vol. 3. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 443-450, bibliogr. 10 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

eksploatacja górnicza ; teren pogórniczy ; rekultywacja ; przekształcenia

mining exploitation ; post-mining area ; reclamation ; transformation

119/293
Nr opisu: 0000094299   
Problem hałasu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Cz. 1, Badania.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2014 nr 3, s. 59-62, bibliogr. 10 poz.

hałas ; zakład przeróbki mechanicznej węgla ; pomiar

noise ; mechanical coal processing plant ; measurement

120/293
Nr opisu: 0000095265   
Problem hałasu w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Cz. 2, Propozycje rozwiązań.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2014 nr 4, s. 64-66, bibliogr. 3 poz.

hałas ; uszkodzenie słuchu ; redukcja hałasu ; bhp

noise ; hearing empairmant ; noise reduction ; occupational health and safety

121/293
Nr opisu: 0000098499   
Słowo od redaktorów.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Witold Biały.
W: Tereny pogórnicze - szanse, zagrożenia. Analiza przypadku. Monografia. Red. Barbara Białecka, Witold Biały. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 9

działalność górnicza ; teren zdegradowany ; teren pogórniczy

mining activity ; brownfield ; post-mining area

122/293
Nr opisu: 0000092984   
Supply system of fly ash for mining plants - analysis of the problem.
[Aut.]: Karina* Hermann, Witold Biały.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 64-77, bibliogr. 21 poz.

system dostaw ; popiół lotny ; logistyka odpadów ; transport

support system ; fly ash ; waste logistics ; transportation

123/293
Nr opisu: 0000093531
Surowce energetyczne w Polsce.
[Aut.]: Witold Biały.
-Konsulting Polski 2014 nr 3/4, s. 30-39, bibliogr. 8 poz.

124/293
Nr opisu: 0000097122   
Tereny pogórnicze - szanse, zagrożenia. Analiza przypadku. Monografia. Red. Barbara Białecka, Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 202 s.

działalność górnicza ; teren zdegradowany ; teren pogórniczy

mining activity ; brownfield ; post-mining area

125/293
Nr opisu: 0000113915
Tezba uhli a posthornicka krajina v cesko-polskem pohranici = Wydobycie węgla a krajobraz pogórniczy na pograniczu polsko-czeskim. Milan Mikolas, Witold Biały a kolektiv.
Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2014, 400 s.

126/293
Nr opisu: 0000091921
The use of quality management tools to evaluate the possibility revitalization of the mining dumps.
[Aut.]: Witold Biały, P. Margeciok.
W: Kvalita a spolahlivost technickych systemov = Quality and reliability of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2014, s. 6-12, bibliogr. 7 poz.

127/293
Nr opisu: 0000094602
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów.
[Aut.]: Witold Biały.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2014, 260 s., bibliogr. 17 poz.

128/293
Nr opisu: 0000092161   
Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do oceny awaryjności górniczych urządzeń technicznych w procesie wydobywczym.
[Aut.]: Witold Biały.
-Inż. Gór. 2014 nr 2, s. 44-48, bibliogr. 10 poz.

awaryjność ; narzędzia zarządzania ; maszyna urabiająca ; diagram Pareto-Lorenza

failure ; quality management ; mining machine ; Pareto-Lorenz diagram

129/293
Nr opisu: 0000091789   
Występowanie surowców energetycznych w Polsce.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni. Monografia. Red. Jan Białek, Ryszard Mielimąka, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 60-79, bibliogr. 8 poz.

surowce energetyczne ; import ; eksport

energy materials ; import ; export

130/293
Nr opisu: 0000091786   
Wyznaczanie oporów urabiania za pomocą przyrządu POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia. Red. Witold Biały, Jarosław Brodny, Stefan Czerwiński. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 9-23, bibliogr. 11 poz.

urabialność ; pomiar ; klasyfikacja pokładów węglowych

workability ; measurement ; coal beds classification

131/293
Nr opisu: 0000091929   
Zasoby węgla kamiennego. Urabialność pokładów węglowych.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 150 s., bibliogr. 65 poz.

węgiel kamienny ; górnictwo węgla kamiennego ; urabialność ; pokład węgla ; zasoby węgla kamiennego

hard coal ; hard coal mining ; workability ; coal bed ; hard coal resources

132/293
Nr opisu: 0000084186
9th International conference "Systems supporting production engineering". Exchange of experiences between research units and practitioners.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2013 R. 3 nr 1, s. 3. Punktacja MNiSW 9.000

133/293
Nr opisu: 0000088264   
Analiza zbiórki oraz utylizacji odpadów medycznych w protetyce i w stomatologii.
[Aut.]: A. Adamska, K. Kasperek, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Środowisko i bezpieczeństwo w inżynierii produkcji. Monografia. Red. Witold Biały, Artur Kuboszek. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 17-35, bibliogr. 31 poz.

odpady medyczne ; gospodarka odpadami ; zbiórka odpadów ; utylizacja odpadów ; pracownia protetyczna ; gabinet stomatologiczny

medical waste ; waste management ; waste collection ; waste utilization ; dental laboratory ; dentist's surgery

134/293
Nr opisu: 0000087721
Application of quality management tools for evaluating the failure frequency of mining technical equipment in the mining process.
[Aut.]: Witold Biały, Bożena Skotnicka-Zasadzień.
W: Estimation and operating improvement. Eds: S. Borkowski, M. Krynke. Celje : Faculty of Logistics. University of Maribor, 2013, s. 16-27, bibliogr. 11 poz.

135/293
Nr opisu: 0000087722
Badania eksperymentalne i ich wpływ na jakość służb utrzymania ruchu, trwałość i niezawodność maszyn.
[Aut.]: Witold Biały, Michał Zasadzień, Katarzyna Midor.
W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Red. Piotr Kasza , Paweł Tomach. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013, s. 206-220, bibliogr. 7 poz.

136/293
Nr opisu: 0000084780   
Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń.
[Aut.]: Radosław Wolniak, Witold Biały.
-Gen. Prof. Educ. 2013 nr 3, s. 32-43, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

blended learning ; nauka ; e-learning ; jakość szkoleń ; nauczanie ; nauka synchroniczna ; nauka asynchroniczna ; szkolenie tradycyjne

blended learning ; learning ; e-learning ; quality of training ; teaching ; synchronous learning ; asynchronous learning ; traditional training

137/293
Nr opisu: 0000084189
Exchange of experiences between research units and practitioners. XI/VIII/III International scientific-technical conference Protection of Man in a Work Environment, Operation of Machines and Devices, Quality-Environment-Safety-Technology: Integrated Management Systems.
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2013 R. 3 nr 1, s. 4. Punktacja MNiSW 9.000

138/293
Nr opisu: 0000086356   
Innowacyjne narzędzia do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 6, s. 17-26, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

urabialność ; urządzenie pomiarowe ; metody pomiaru ; badanie eksperymentalne

workability ; measuring device ; measuring methods ; experimental test

139/293
Nr opisu: 0000086442   
International audit - an evaluation of audit effeciveness in polish coal mine.
[Aut.]: W. Maruszewska, Witold Biały.
W: Quality 2013. 8th Research/Expert Conference with International Participation, Neum, Bosnia and Herzegovina, 04-06 June 2013. Eds: S. Bradarevic, S. Jasarevic. Zenica : University of Zenica, 2013, s. 53-58, bibliogr. 7 poz. ( 1512-9268)

140/293
Nr opisu: 0000090494   
Ispol'zovanie komp'ûternyh sistem v upravlenii ekspluataciej gorno-šahtnogo oborudovaniâ.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
-Zap. Gorn. Inst. 2013 t. 205, s. 155-158. Punktacja MNiSW 5.000

system komputerowy w kopalni ; przedłużenie użytkowania maszyny ; częstotliwość uszkodzeń

coal mine computer system ; prolongation of utilization of machine ; damages frequency

141/293
Nr opisu: 0000084195
Koncepcja portalu internetowego kształtującego świadomość zagrożeń w kopalni.
[Aut.]: Witold Biały, M. Żukowski.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013. Streszczenia referatów. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków : [b.w.], 2013, s. 148 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

zagrożenia górnicze ; środowisko pracy ; kopalnia ; portal internetowy

mining hazards ; work environment ; mine ; internet portal

142/293
Nr opisu: 0000087686   
Logistyka dostaw towarów produkowanych na indywidualne zamówienie na zwrotnych stojakach - jednostkach transportowych. Przykłady rozwiązań.
[Aut.]: J. Okrzesa, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 81-91, bibliogr. 3 poz.

logistyka ; transport ; produkcja ; zarządzanie transportem ; zarządzanie produkcją ; elastyczność organizacji

logistics ; transport ; production ; transport management ; production management ; organization flexibility

143/293
Nr opisu: 0000087821   
Measurement system analysis of attribute or continuous data, as a one of the first steps in Lean Six Sigma projects.
[Aut.]: M. Wojtaszak, Witold Biały.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 144-162, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie szczupłe ; analiza systemu pomiarowego ; Six Sigma ; błąd pomiaru

lean management ; Measurement Systems Analysis ; Six Sigma ; measurement error

144/293
Nr opisu: 0000087759
Meeting of Departments, Hotel Sepetna, Beskydy - Czech Republic.
[Aut.]: I. Jurman, Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2013 R. 3 nr 3, s. 3. Punktacja MNiSW 9.000

145/293
Nr opisu: 0000088272   
Metody i sposoby usuwania pyłów powstających w pracowni protetycznej.
[Aut.]: O. Hasiuk, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Środowisko i bezpieczeństwo w inżynierii produkcji. Monografia. Red. Witold Biały, Artur Kuboszek. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 109-119, bibliogr. 13 poz.

zanieczyszczenie ; pył ; wentylacja ; odciąg miejscowy ; pracownia protetyczna

pollution ; dust ; ventilation ; local exhaust ; dental laboratory

146/293
Nr opisu: 0000087662   
Narzędzia zarządzania jakością w ocenie awaryjności górniczych urządzeń technicznych.
[Aut.]: Witold Biały, Bożena Skotnicka-Zasadzień.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 9-19, bibliogr. 16 poz.

awaryjność ; maszyna urabiająca ; zarządzanie jakością ; diagram Pareto-Lorenza

failure frequency ; mining machine ; quality management ; Pareto-Lorenz diagram

147/293
Nr opisu: 0000089571
New devices used in determining and assessing mechanical characteristics of coal.
[Aut.]: Witold Biały.
W: GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2013, Albena, Bulgaria, 16-22 June 2013. Conference proceedings. Vol. 1. Sofia : STEF92 Technology, 2013, s. 547-554, bibliogr. 9 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

badanie eksperymentalne ; utrzymanie ruchu ; urządzenie pomiarowe ; metody pomiarowe ; niezawodność

experimental research ; maintenance ; measuring device ; measuring methods ; reliability

148/293
Nr opisu: 0000090766
New European project "Education of specialists in the field of post-mining sites manangement on the Polish-Czech border".
[Aut.]: Witold Biały.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2013 R. 3 nr 2, s. 38. Punktacja MNiSW 9.000

149/293
Nr opisu: 0000084180
Problemy urabialności węgla i skał.
[Aut.]: Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2013 R. 22 z. 1, s. 12 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2013. 32. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

urabialność węgla ; urabialność skał ; drążenie wyrobiska ; wyrobisko korytarzowe

coal workability ; rocks workability ; excavation driving ; dog heading

150/293
Nr opisu: 0000086072
Problemy urabialności węgla i skał.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni. DIAGO 2013. Sbornik 32. mezinarodni konference. Ed. J. Melecky, L. Hrabec. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Asociace Technickych Diagnostiku Ceske Republiky o.s. Ostrava. Ostrava : [b.w.], 2013, s. 41-50

151/293
Nr opisu: 0000087716   
Prognozowanie popytu niezależnego jako element wspomagający planowanie potrzeb materiałowych w zakładach produkcyjnych.
[Aut.]: Karina* Hermann, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 87-98, bibliogr. 10 poz.

prognozowanie popytu ; logistyka ; planowanie potrzeb materiałowych ; zapasy produkcyjne

demand forecasting ; logistics ; material requirements planning ; production stocks

152/293
Nr opisu: 0000086043
Przyrząd POU-BW/01-WAP określający urabilaność węgla i skał otaczających złoże.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013. Streszczenia referatów. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków : [b.w.], 2013, s. 65 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

urabianie węgla ; opór urabiania ; urabialność ; POU-BW/01-WAP ; maszyna urabiająca

coal mining ; workability resistance ; workability ; POU-BW/01-WAP ; mining machine

153/293
Nr opisu: 0000086468
Sposób pomiaru sił na głowicy urabiającej przyrządu POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. V Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 19-21czerwca 2013. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2013, s. 46-47 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

154/293
Nr opisu: 0000095753
Sposób pomiaru sił na głowicy urabiającej przyrządu POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia. Pod red. K. Krauze. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Lędziny : [Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], 2013, s. 86-96, bibliogr. 7 poz.

głowica urabiająca ; POU-BW/01-WAP ; opór urabiania ; skrawanie

cutter head ; POU-BW/01-WAP ; workability resistance ; cutting

155/293
Nr opisu: 0000087697   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, 191 s.

inżynieria produkcji ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem

production engineering ; enterprise management ; innovative management the enterprise

156/293
Nr opisu: 0000088283      
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Środowisko i bezpieczeństwo w inżynierii produkcji. Monografia. Red. Witold Biały, Artur Kuboszek.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, 185 s.

157/293
Nr opisu: 0000087731   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, 185 s.

inżynieria produkcji ; system produkcyjny ; ochrona własności intelektualnej ; zamówienia publiczne

production engineering ; production system ; intellectual property protection ; public orders

158/293
Nr opisu: 0000087733   
The effect of experimental research on the durability and reliability of mining equipment.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2013 nr 34, s. 27-34, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

utrzymanie ruchu ; niezawodność ; metody pomiarowe ; urządzenie pomiarowe

maintenance ; reliability ; measuring methods ; experimental research ; measuring device

159/293
Nr opisu: 0000085062
The use of lean management the restructuring of enterprises.
[Aut.]: Witold Biały, N. Pogrzeba.
W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch = Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2013, s. 18-27, bibliogr. 11 poz.

160/293
Nr opisu: 0000088889
Use of the IBM SPSS Statistics for analysis of the data - example.
[Aut.]: S. Kołodziej, Witold Biały.
W: Modern mathematical methods in engineering. Czech-Polish colloquium (3mi). Proceedings of the 22nd colloquium, Horni Lomna, June 3-5, 2013. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2013, s. 30-34, bibliogr. 4 poz.
Toż na CD-ROM

161/293
Nr opisu: 0000087708      
Węgiel kamienny w Polsce - eksport, import, nowe możliwości.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 20-31, bibliogr. 9 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; bezpieczeństwo energetyczne ; eksport ; import

hard coal mining ; energy security ; export ; import

162/293
Nr opisu: 0000087710   
Wykorzystanie doraźnej diagnostyki w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych.
[Aut.]: S. Czerwiński, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 42-55, bibliogr. 14 poz.

maszyna górnicza ; urządzenia górnicze ; pomiar drgań ; wibracje ; diagnostyka

mining machine ; mining equipment ; vibration measurement ; vibration ; diagnostics

163/293
Nr opisu: 0000113600
Wyznaczanie wartości sił w procesie skrawania węgla za pomocą przyrządu POU-BW/01-WAP.
[Aut.]: Witold Biały, A. Halama, P. Loska, T. Molenda, P. Szymała.
W: Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym "Innowacyjność i bezpieczeństwo". Konferencja naukowo-techniczna EMTECH 2013, Zakopane, 20-22 maja 2013 r. [Dokument elektroniczny]. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Katowice : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 147-161, bibliogr. 2 poz.

urabianie węgla ; urabialność węgla ; kombajn ścianowy ; pomiar siły skrawania

coal mining ; coal workability ; longwall shearer ; cutting force measurement

164/293
Nr opisu: 0000074117
Diagnostyka techniczna - wykorzystanie doraźnej diagnostyki w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych.
[Aut.]: S. Czerwiński, Witold Biały.
W: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 268-279, bibliogr. 14 poz.

diagnostyka techniczna ; diagnostyka maszyn ; termometria ; wibroakustyka

technical diagnostics ; machine diagnostics ; thermometry ; vibroacoustics

165/293
Nr opisu: 0000073864
Doświadczenia z wykorzystaniem metanu na przykładzie kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: D. Koszera, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Monografia. Red.: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 121-132, bibliogr. 7 poz.

metan ; kopalnia węgla kamiennego ; zagrożenie metanowe ; układ kogeneracyjny

methane ; hard coal mine ; methane hazard ; cogeneration system

166/293
Nr opisu: 0000082444   
Environmental working conditions versus occupational diseases in the hard coal mining branch.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2012 nr 31, s. 37-44, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

górnictwo węgla kamiennego ; warunki pracy ; zagrożenia ; choroba zawodowa

hard coal mining ; work conditions ; hazards ; occupational disease

167/293
Nr opisu: 0000073768
Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Witold Biały.
Gliwice : Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2012

168/293
Nr opisu: 0000073822
Podstawy wytrzymałości materiałów z przykładami.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2012, 227 s., bibliogr. 16 poz.

169/293
Nr opisu: 0000073193   
Prof. dr hab. inż. Walery Szuścik, dr h.c. 1929-2012. Wybitny człowiek i uczony.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 225-229. Punktacja MNiSW 7.000

Szuścik Walery ; Wydział Górnictwa i Geologii

Szuścik Walery ; Faculty of Mining and Geology

170/293
Nr opisu: 0000073633
Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012

171/293
Nr opisu: 0000073793
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Monografia. Red.: Witold Biały, Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012

inżynieria produkcji ; środowisko pracy ; system produkcyjny

production engineering ; work environment ; production system

172/293
Nr opisu: 0000077696
Transport failures in coal mine.
[Aut.]: Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2012 R. 21 z. 1, s. 11
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2012. 31. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

kopalnia węgla kamiennego ; środki transportu ; system transportowy ; wydobycie węgla

hard coal mine ; transport means ; transport system ; coal extraction

173/293
Nr opisu: 0000074116
Urabialność węgla i skał.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 11-23, bibliogr. 14 poz.

urabialność ; własności fizyczne ; własności mechaniczne ; urabianie węgla

workability ; physical properties ; mechanical properties ; coal mining

174/293
Nr opisu: 0000084175
Wyniki badań oczekiwań i satysfakcji klientów uczelni wyższej z obszaru województwa śląskiego.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
W: Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce. Red. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 271-281, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 265 1899-3192)

175/293
Nr opisu: 0000072699   
An analysis of possibilities to use a Pareto chart for evaluating mining machines' failure frequency.
[Aut.]: Bożena Skotnicka-Zasadzień, Witold Biały.
-Eksploat. i Niezawodn. 2011 nr 3, s. 51-55, bibliogr. 16 poz.
Artykuł w polskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2011-03-07p.pdf. Impact Factor 0.333. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie jakością ; diagram Pareto-Lorenza ; awaryjność urządzeń

quality management ; Pareto-Lorenz diagram ; failure frequency

176/293
Nr opisu: 0000074009
Analiza i monitorowanie stanu bezpieczeństwa pracy w wybranym przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Bożena Skotnicka-Zasadzień, Witold Biały.
W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia. Pod red. K. Krauze. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2011, s. 39-47, bibliogr. 4 poz.

177/293
Nr opisu: 0000066320   
Analiza pracy maszyny urabiającej w wyrobisku ścianowym.
[Aut.]: Witold Biały, S. Czerwiński.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 4, s. 5-14, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

maszyna urabiająca ; wyrobisko ścianowe

mining machine ; longwall excavation

178/293
Nr opisu: 0000068529
Górnictwo węgla kamiennego. Wybrane problemy funkcjonowania. Red. Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2011

zagrożenia górnicze ; zagrożenie hałasem ; zagrożenie pylicą ; maszyna górnicza ; awaryjność ; odpady górnicze ; gospodarka odpadami ; zintegrowany system zarządzania ; zarządzanie w kopalni

mining hazards ; noise hazard ; pneumoconiosis risk ; mining machine ; failure frequency ; mining waste ; waste management ; integrated management system ; management in mine

179/293
Nr opisu: 0000074008
Informatyka w zarządzaniu środowiskiem.
[Aut.]: Witold Biały.
-Ecomanager 2011 nr 10, s. 12

zarządzanie środowiskiem ; konferencja ; komunikat

environmental management ; conference ; announcement

180/293
Nr opisu: 0000073984
Integrated quality management system implemented in a mine.
[Aut.]: Witold Biały, E. Maruszewska.
W: Quality 2011. 7th Research/Expert Conference with International Participation, Neum, Bosnia and Herzegovina, 01-04 June 2011. Eds: S. Bradarevic, S. Jasarevic. Zenica : University of Zenica. Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 61-66, bibliogr. 5 poz.

181/293
Nr opisu: 0000073759   
Issues of management the technical infrastructure at the hospital.
[Aut.]: Anna* Bujanowska, Witold Biały.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2011 nr 27, z. 1, s. 28-33, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

infrastruktura techniczna szpitala ; zasób informacyjny ; facility management

technical infrastructure in hospital ; information resource ; facility management

182/293
Nr opisu: 0000074073
Komputerowe wspomaganie prac obsługowo-naprawczych w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce, 13 września 2012. T. 1: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Red. J. Turyna. Kielce : Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 2012, s. 146-158, bibliogr. 6 poz.

183/293
Nr opisu: 0000069500   
Kształtowanie świadomości zagrożenia pylicą wśród pracowników kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały, M. Żukowski.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 12, s. 57-63, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

choroba zawodowa ; pylica ; kopalnia węgla kamiennego ; zagrożenie pylicą

occupational disease ; pneumoconiosis ; hard coal mine ; pneumoconiosis risk

184/293
Nr opisu: 0000073825
Podstawy mechaniki - statyka, płaska geometria mas.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2011, 243 s., bibliogr. 13 poz.

185/293
Nr opisu: 0000073997
Przekroczenia hałasu na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
[Aut.]: Witold Biały, T. Żukowska.
W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce, wrzesień 2011. T. 1: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Red. T. Grabiński. Kielce : Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 2011, s. 221-232, bibliogr. 13 poz.

186/293
Nr opisu: 0000065326   
Przyczyny powstawania awarii elektrycznych kompleksu ścianowego i ich skutki.
[Aut.]: Witold Biały, M. Smyczek.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2011 R. 49 nr 3, s. 5-12, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

awaria elektryczna ; kompleks ścianowy ; ściana wydobywcza

electrical failure ; longwall complex ; wall mining

187/293
Nr opisu: 0000067915   
Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie produkującym kable.
[Aut.]: Witold Biały.
-Syst. Zarz. Inż. Prod. 2011 R. 1 nr 3, s. 22-27, bibliogr. 8 poz.

logistyka ; produkcja ; przedsiębiorstwo produkcyjne

logistics ; manufacturing ; manufacturing enterprise

188/293
Nr opisu: 0000073988   
The effect of breaks on a railway line capacity.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2011 nr 27, z. 1, s. 12-19, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przerwa niezaplanowa ; linia kolejowa ; przepustowość

unplanned break ; railway line ; traffic capacity

189/293
Nr opisu: 0000067923   
The identification and the modelling of processes of the use of the technical infrastructure in the hospital organization.
[Aut.]: Anna* Bujanowska, Witold Biały.
-Syst. Zarz. Inż. Prod. 2011 R. 1 nr 4, s. 7-12, bibliogr. 8 poz.

infrastruktura techniczna szpitala ; facility management ; zasoby informacyjne ; Business Process Modeling Notation (BPMN)

technical infrastructure in hospital ; facility management ; information resources ; Business Process Modeling Notation (BPMN)

190/293
Nr opisu: 0000067911      
The selection of optimal method determining mechanical properties of coal layers.
[Aut.]: Witold Biały.
-Syst. Zarz. Inż. Prod. 2011 R. 1 nr 2, s. 26-30, bibliogr. 10 poz.

właściwości mechaniczne ; pokład węgla ; właściwości węgla

mechanical properties ; coal bed ; coal properties

191/293
Nr opisu: 0000073960
Urządzenia techniczne a ich awaryjność w procesie wydobywczym kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2011 R. 20 z. 1, s. 11, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD

192/293
Nr opisu: 0000073962
Utrzymanie ruchu w kopalni.
[Aut.]: Witold Biały.
-Logist. Prod. 2011 nr 1, s. 28-29

193/293
Nr opisu: 0000073995
Uwarunkowania polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Bolechowice] : [Zakład Poligraficzny Andrzej Kozień], 2011, s. 148-163, bibliogr. 13 poz.

194/293
Nr opisu: 0000069497   
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza do oceny awaryjności maszyn górniczych.
[Aut.]: Witold Biały, Bożena Skotnicka-Zasadzień.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 12, s. 18-22, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

kombajn ścianowy ; awaryjność ; diagram Pareto-Lorenza ; zarządzanie jakością

longwall shearer ; failure frequency ; Pareto-Lorenz diagram ; quality management

195/293
Nr opisu: 0000059345
Analiza systemów logistycznych na przykładzie NKT CABLES.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 52 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 52-53

system logistyczny ; przedsiębiorstwo ; NKT CABLES ; analiza

logistic system ; company ; NKT CABLES ; analysis

196/293
Nr opisu: 0000071504
Awaryjność górniczych urządzeń technicznych w procesie wydobywczym.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia. Pod red. K. Krauze. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2010, s. 73-85

197/293
Nr opisu: 0000071432   
CE marks - passport for the product to the EU markets.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2010 nr 23, s. 15-23, bibliogr. 5 poz.

ocena zgodności ; dyrektywy Unii Europejskiej ; akty prawne ; jednostka notyfikowana ; Unia Europejska

conformity assessment ; EU directives ; legal acts ; notified body ; European Union

198/293
Nr opisu: 0000074392
Ispol'zovanie komp'uternyh sistem v upravlenii ekspluataciej.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała, H. Biały.
W: Innovacii v nauke i obrazovanii 2010. VIII Meždunarodnaâ konferenciâ, posvâsennaâ 80-letiu obrazovaniâ universiteta. Trudy. Č. 2. Kaliningradskij Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet. Kaliningrad : [b.w.], 2010, s. 304-308, bibliogr. 4 poz.

199/293
Nr opisu: 0000073827
Maszynoznawstwo dla niemechaników.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2010, 404 s., bibliogr. 50 poz.

200/293
Nr opisu: 0000074396
Nova konstrukce pristroje pro zjist'ovani sil rozpojovani.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
W: Nerastne suroviny a zivotne prostredie. Zbornik prednasok z medzinarodnej konferencie, Demanovska Dolina, Slovak Republic, 7-8 oktober 2010 = Mineral resources and environment. Conference proceedings from the international conference. [B.m.] : Slovenska Banicka Spolocnost, 2010, s. 222-232, bibliogr. 7 poz.

201/293
Nr opisu: 0000059333
Pewne aspekty zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem w metanowych kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk** Badura, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 49-50 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 50

kopalnia węgla kamiennego ; metan ; zarządzanie bezpieczeństwem ; zagrożenia górnicze

hard coal mine ; methane ; security management ; mining hazards

202/293
Nr opisu: 0000074394
Primenenie novogo rešeniâ v pribore tipa POU-BM/1 dlâ opredeleniâ soprotivleniâ razrušaemosti uglâ.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała, Witold Biały, H. Biały.
W: Innovacii v nauke i obrazovanii 2010. VIII Meždunarodnaâ konferenciâ, posvâsennaâ 80-letiu obrazovaniâ universiteta. Trudy. Č. 2. Kaliningradskij Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet. Kaliningrad : [b.w.], 2010, s. 318-321, bibliogr. 5 poz.

203/293
Nr opisu: 0000069785
Wpływ decyzji użytkownika na czas i koszty procesu naprawy.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała, Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2010 R. 19, s. 270-277

204/293
Nr opisu: 0000068673
Wpływ informacji na czas i koszty procesu naprawy.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała, Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2010 R. 19 z. 1, s. 36
Pełny tekst na CD

205/293
Nr opisu: 0000059347
Wpływ przeróbki mechanicznej węgla na środowisko.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 53 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 53

przeróbka węgla ; przeróbka mechaniczna ; węgiel kamienny ; środowisko przyrodnicze

coal preparation ; mechanical treatment ; hard coal ; natural environment

206/293
Nr opisu: 0000068671
Wykorzystanie wód dołowych ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały, Henryk** Badura.
-Tech. Diagn. 2010 R. 19 z. 1, s. 8
Pełny tekst na CD

207/293
Nr opisu: 0000057071   
Application of computer systems in supporting maintenance policy in mining industry.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
-Organ. i Zarz. 2009 nr 4, s. 5-20, bibliogr. 5 poz.

system komputerowy ; gospodarka remontowa ; zakład górniczy

computer system ; maintenance policy ; mining plant

208/293
Nr opisu: 0000073953   
Komputerowe systemy CMMs wspomagające eksploatacje maszyn i urządzeń górniczych.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2009 nr 19, s. 10-15, bibliogr. 6 poz.

CMMS ; zakład górniczy ; kopalnia węgla kamiennego

CMMS ; mining plant ; hard coal mine

209/293
Nr opisu: 0000074047
Koncepcja przyrządu do wyznaczania oporów urabiania.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia. Pod red. K. Krauze. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2009, s. 130-142, bibliogr. 5 poz.

urabialność ; maszyna urabiająca ; POU-BM/1 ; opór urabiania

workability ; mining machine ; POU-BM/1 ; workability resistance

210/293
Nr opisu: 0000073949
Możliwości wykorzystania systemów komputerowych w gospodarce remontowej zakładów górniczych.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
W: Perspectives of economics of Kaliningrad region and EU development. 4th International scientific conference, Kaliningrad, 25-27 of June 2009. Scientific printed works of the conference = Perspektivi ekonomiki kaliningradskogo regiona i razvitie EU. Kaliningrad : FGOU VPO Kaliningradskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet, 2009, s. 40-44, bibliogr. 4 poz.

CMMS ; optymalizacja ; wspomaganie komputerowe ; przedsiębiorstwo górnicze

CMMS ; optimization ; computer aiding ; mining company

211/293
Nr opisu: 0000058642
Podstawy mechaniki i budowy maszyn.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, 537 s., bibliogr. 49 poz.

statyka ; wytrzymałość materiałów ; konstrukcja maszyn ; maszynoznawstwo ; transport kolejowy ; transport samochodowy ; transport lotniczy ; transport morski ; transport śródlądowy

statics ; strength of materials ; machine construction ; theory of machines ; railway transport ; automotive transport ; air transport ; sea transport ; inland waterway transport

212/293
Nr opisu: 0000057253
Rewitalizacja terenów pokopalnianych - problemy gminy.
[Aut.]: Witold Biały, I. Kramny.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 59 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

teren pogórniczy ; rewitalizacja ; zagospodarowanie przestrzenne ; zagospodarowanie terenu ; Wodzisław Śląski

post-mining area ; revitalization ; site planning ; land development ; Wodzisław Śląski

213/293
Nr opisu: 0000058635
Volba dobyvacich kombajnu na zaklade vyzkumu rozpojitelnosti uhli.
[Aut.]: Witold Biały.
Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2009, 117 s., bibliogr. 150 poz.

214/293
Nr opisu: 0000057254
Wykorzystanie metod 5S i TPM w procesach poprawy produktywności produkcji.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 59-60 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

TPM ; produktywność ; metoda 5S ; przedsiębiorstwo produkcyjne

TPM ; productivity ; 5S method ; manufacturing company

215/293
Nr opisu: 0000057252
Zarządzanie procesowe w firmie produkującej przewody emaliowane.
[Aut.]: Witold Biały, A. Sosna.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 58 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

zarządzanie procesami ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; zarządzanie jakością

process management ; manufacturing company ; quality management

216/293
Nr opisu: 0000058876
Koncepcja przyrządu do wyznacznia oporów urabiania.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
W: Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość. Red.: J. Owsiński, Z. Nahorski, T. Szapiro. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 130-141 (Badania Systemowe ; t. 64)

217/293
Nr opisu: 0000073946
Rozwój systemów komputerowych wspomagających gospodarkę remontową.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Tribotechnika v provozu a udrzbe stroju a zarizeni. Sbornik prednasek mezinarodni konference 2008, Harrachov, listopad 2008. Ed. L. Hrabec. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Vyrobnich Stroju a Konstruovani. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008, s. 100-110, bibliogr. 4 poz.

218/293
Nr opisu: 0000076981
Zarządzanie organizacją z wykorzystaniem systemu TQM wspomaganego przez normy jakości ISO.
[Aut.]: Witold Biały, S. Sobczak.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. Monografia. Red. Jan Kaźmierczak. Zabrze : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], 2008, s. 44-48, bibliogr. 5 poz.

TQM ; zarządzanie organizacją ; normalizacja ; zarządzanie jakością

TQM ; organization management ; standardization ; quality management

219/293
Nr opisu: 0000041694
Zarządzanie organizacją z wykorzystaniem TQM wspomaganego normami jakości ISO.
[Aut.]: Witold Biały, S. Sobczak.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Kowno, Litwa, 3-5 września 2008. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2008, s. 67-68 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 59, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

TQM ; ISO 9000

TQM ; ISO 9000

220/293
Nr opisu: 0000040550
Narzędzia komputerowe w serwisowaniu maszyn górniczych.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
-Tech. Diagn. 2007 R. 16 z. 1, s. 10

221/293
Nr opisu: 0000030851
Polskie doświadczenia we wdrażaniu controllingu.
[Aut.]: Witold Biały, J. Bialik.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Mala Fatra, [5-7 września] 2007. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2007, s. 69-70 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 58, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

controlling ; zarządzanie organizacją ; przedsiębiorstwo polskie ; wdrażanie controllingu

controlling ; organization management ; Polish enterprise ; implementation of controlling

222/293
Nr opisu: 0000073944
Software support of tribological maintenance.
[Aut.]: F. Helebrant, L. Hrabec, Witold Biały.
W: Tribotechnika v provozu a udrzbe stroju a zarizeni. Sbornik prednasek mezinarodni konference 2007, Harrachov, listopad 2007. Ed. L. Hrabec. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Vyrobnich Stroju a Konstruovani. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2007, s. 96-102, bibliogr. 10 poz.

223/293
Nr opisu: 0000031588
Wyznaczanie wartości sił na głowicy urabiającej przyrządu POU-BM/1.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała, Witold Biały.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 9, s. 24-30, bibliogr. 15 poz.

głowica urabiająca ; kombajn ścianowy

cutting head ; longwall shearer

224/293
Nr opisu: 0000073830
Zarys wytrzymałości materiałów z przykładami obliczeń. Pod red. Witolda Biały.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2007, 239 s., bibliogr. 15 poz.

wytrzymałość materiałów ; naprężenie ; odkształcenie ; rozciąganie ; ściskanie osiowe ; skręcanie ; zginanie ; wyboczenie ; wytrzymałość zmęczeniowa

strength of materials ; stress ; deformation ; tension ; axial compression ; torsion ; bending ; buckling ; fatigue strength

225/293
Nr opisu: 0000030247
Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation - entrance strategy.
[Aut.]: J. Konderla, Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
W: Mine planning and equipment selection 2006. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Torino, Italy, 20-22 September 2006. Vol. 7. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 442-446

226/293
Nr opisu: 0000023711
Controlling w Polsce.
[Aut.]: Witold Biały, J. Bialik.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. III Międzynarodowa konferencja, Demianowska Dolina, Słowacja, 6-8 wrzesień 2006. Zbiór referatów. Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania, P.A. NOVA Sp. z o.o.. [Zabrze] : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], [2006], s. 14
Pełny tekst na CD

zarządzanie organizacją ; wdrażanie controllingu ; Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

organization management ; implementation of controlling ; Katowice Special Economic Zone Co.

227/293
Nr opisu: 0000030246
Mining resistance measuring tool.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
W: Mine planning and equipment selection 2006. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Torino, Italy, 20-22 September 2006. Vol. 1. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 3-8

228/293
Nr opisu: 0000018174
Nowe rozwiązanie w przyrządzie do wyznaczania oporów urabiania.
[Aut.]: Witold Biały, Jerzy* Mizgała.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 2, s. 23-30, bibliogr. 8 poz.

opór urabiania ; POU-BM/1 ; urabialność węgla ; kombajn górniczy

workability resistance ; POU-BM/1 ; coal workability ; mining heading machine

229/293
Nr opisu: 0000074398
Opredelenie soprotivleniâ razrušaemosti uglej.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała, Witold Biały.
W: Udarno-vibracionnye sistemy, mas~iny i tehnologii. Materialy III meždunarodnogo naučnogo simpoziuma, Orel, 17-19 oktâbrâ 2006. Orlovskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet. Orel : [b.w.], 2006, s. 116-118, bibliogr. 3 poz

230/293
Nr opisu: 0000023720
Systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu w przemyśle polskim.
[Aut.]: W. Puchała, Grzegorz* Bobkowski, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. III Międzynarodowa konferencja, Demianowska Dolina, Słowacja, 6-8 wrzesień 2006. Zbiór referatów. Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania, P.A. NOVA Sp. z o.o.. [Zabrze] : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], [2006], s. 32-33
Pełny tekst na CD

przedsiębiorstwo produkcyjne ; system wspomagający ; zarządzanie utrzymaniem ruchu ; analiza rynku ; potrzeby użytkowników ; rynek polski

manufacturing company ; support system ; maintenance management ; market analysis ; user needs ; Polish market

231/293
Nr opisu: 0000029378
Systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu w przemyśle polskim.
[Aut.]: W. Puchała, Grzegorz* Bobkowski, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. III Międzynarodowa konferencja naukowa, Demianowska Dolina, Słowacja, [6-8 września] 2006. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2006, s. 110-111 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 57, nr 7 0860-6846)
Pełny tekst na CD

przedsiębiorstwo produkcyjne ; system wspomagający ; zarządzanie utrzymaniem ruchu ; analiza rynku ; potrzeby użytkowników ; rynek polski

manufacturing company ; support system ; maintenance management ; market analysis ; user needs ; Polish market

232/293
Nr opisu: 0000019988
Wspomaganie eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych z wykorzystaniem komputerowych systemów CMMs.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski, J. Konderla.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2006 R. 44 nr 6, s. 29-39, bibliogr. 15 poz.

górnictwo ; utrzymanie ruchu ; efektywność ekonomiczna ; CMMS ; komputerowy system wspomagania

mining ; maintenance ; economic efficiency ; CMMS ; computer support system

233/293
Nr opisu: 0000029366
Wykorzystanie systemów komputerowych w zarządzaniu gospodarką remontową zakładów górniczych.
[Aut.]: Grzegorz* Bobkowski, J. Konderla, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. III Międzynarodowa konferencja naukowa, Demianowska Dolina, Słowacja, [6-8 września] 2006. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2006, s. 97 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 57, nr 7 0860-6846)
Pełny tekst na CD

eksploatacja maszyn ; zarządzanie eksploatacją ; utrzymanie ruchu ; zarządzanie w kopalni ; CMMS

machinery exploitation ; maintenance management ; maintenance ; management in mine ; CMMS

234/293
Nr opisu: 0000075305
Awaryjność górniczych systemów technicznych.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
-Tech. Diagn. 2005 R. 14 z. 1, s. 8, bibliogr. 4 poz.

235/293
Nr opisu: 0000011508
Dobór ścianowych maszyn urabiających oparty na wynikach badań właściwości mechanicznych urabianego materiału węglowego.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 7 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; skrawalność ; maszyna urabiająca

hard coal mining ; machinability ; winning machine

236/293
Nr opisu: 0000011567
Empiryczne prognozowanie mocy ścianowych kombajnów bębnowych.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 175 s., bibliogr. 150 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1665 Górnictwo ; z. 262)

237/293
Nr opisu: 0000023708
Kierunki rozwoju komputerowych systemów wspomagających zarządanie eksploatacją maszyn i urządzeń.
[Aut.]: W. Puchała, Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. II Międzynarodowa konferencja, Zuberec, Orava, Słowacja, 1-3 wrzesień 2005. Zbiór referatów. Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. [Zabrze] : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], [2005], s. 247-256, bibliogr. 4 poz.

komputerowy system wspomagania ; zarządzanie eksploatacją ; eksploatacja maszyn

computer support system ; maintenance management ; machinery exploitation

238/293
Nr opisu: 0000073554
Kierunki rozwoju komputerowych systemów wspomagających zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń.
[Aut.]: W. Puchała, Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Zubrec, Słowacja, 1-3 września 2005. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2005, s. 114 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 56, nr 7 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 115

239/293
Nr opisu: 0000012002
Możliwości wykorzystania narzędzi komputerowych w gospodarce remontowej kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 4, s. 42-51, bibliogr. 8 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; zarządzanie utrzymaniem ruchu ; gospodarka remontowa ; urabianie węgla ; CMMS ; system komputerowy ; wdrożenie systemu

hard coal mine ; maintenance management ; repair economy ; coal workability ; CMMS ; computer system ; implementation of system

240/293
Nr opisu: 0000022309
Możliwości zastosowania komputerowych systemów wspomagających zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń.
[Aut.]: Wojciech* Puchała, Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
W: Obsługiwanie maszyn i urządzeń okrętowych. OMiUO 2005, Szczecin, 2005. Red. P. Bielawski. Szczecin : Akademia Morska, 2005, s. 403-412 (Zeszyty Naukowe ; Akademia Morska w Szczecinie nr 5 (77))

241/293
Nr opisu: 0000016722
Możliwości zastosowania narzędzi komputerowych w serwisowaniu maszyn górniczych.
[Aut.]: Witold Biały, Magdalena* Rozmus.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2005 R. 43 nr 12, s. 32-39, bibliogr. 9 poz.

maszyna górnicza ; utrzymanie ruchu ; naprawa serwisowa ; system komputerowy w kopalni ; CMMS

mining machine ; maintenance ; service repair ; coal mine computer system ; CMMS

242/293
Nr opisu: 0000013168
Opracowanie modelu rekultywacji terenów pogórniczych metodą "map procesów".
[Aut.]: A. Malik, Witold Biały.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 6, s. 22-26, bibliogr. 4 poz.

rekultywacja terenów pogórniczych ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; modelowanie

reclamation of post-mining areas ; Upper Silesian Coal Basin ; modelling

243/293
Nr opisu: 0000073545
Rozwój zawodowy pracowników w wybranych grupach zawodowych.
[Aut.]: S. Kołodziej, Witold Biały.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Zubrec, Słowacja, 1-3 września 2005. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2005, s. 103 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 56, nr 7 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 103

244/293
Nr opisu: 0000073937
Strugi węglowe w KWK "Rydułtowy".
[Aut.]: Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2005 R. 14 z. 2, s. 8, bibliogr. 8 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

245/293
Nr opisu: 0000073939
Wyznaczanie teoretycznej energochłonności procesu urabiania oraz teoretycznej mocy ścianowych kombajnów bębnowych.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 11, s. 13-23, bibliogr. 15 poz.

eksploatacja ścianowa ; energochłonność ; kombajn ścianowy ; urabianie węgla

mining exploitation ; energy consumption ; longwall shearer ; coal workability

246/293
Nr opisu: 0000073936
Zasoby węgla kamiennego w Polsce w aspekcie możliwości zastosowania techniki strugowej.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Techniki urabiania 2005. TUR 2005. IV Międzynarodowa konferencja, Kraków-Krynica, wrzesień 2005. Materiały konferencyjne. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005, s. 233-246, bibliogr. 8 poz.

247/293
Nr opisu: 0000015480
Akcyza na energię.
[Aut.]: Witold Biały, B. Kołodziej, E. Maruszewska.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 33-38, bibliogr. 1 poz.

248/293
Nr opisu: 0000014328
AutoCAD i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych.
[Aut.]: Grzegorz* Bobkowski, Witold Biały.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, 151 s., bibliogr. 5 poz. + CD

AutoCAD ; system komputerowy

AutoCAD ; computer system

249/293
Nr opisu: 0000073933
Classification of Polish coal seams.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Mining science and technology. Proceedings of the 5th International Symposium on Mining Science and Technology, Xuzhou, Jiangsu, China, 20-22 October 2004. Eds: Wang Yuehan, Ge Shirong, Guo Guangli. Leiden : A. A. Balkema, 2004, s. 115-120, bibliogr. 25 poz.

250/293
Nr opisu: 0000073930
Decreased coherence planes and energy consumption of the mining process.
[Aut.]: Witold Biały.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Strojni 2004 R. 50 c. 1, s. 1-7, bibliogr. 8 poz.

251/293
Nr opisu: 0000009883
Energochłonność procesu urabiania głowicą urabiającą ścianowego kombajnu bębnowego w oparciu o wyniki badań urabialności węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2004 t. 60 nr 10, s. 28-36, bibliogr. 12 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; urabianie węgla ; mechanizacja górnictwa

coal mining ; coal workability ; mechanization of mining

252/293
Nr opisu: 0000015481
Łączenie kopalń - sposób na obniżenie kosztów.
[Aut.]: Witold Biały, G. Chluba.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 39-48, bibliogr. 2 poz.

253/293
Nr opisu: 0000073898
Neue Klassifizierung der polnischen kohle.
[Aut.]: Witold Biały.
-Gluckauf-Forschungshefte 2004 Jg. 65 nr 1, s. 4-7, bibliogr. 7 poz.

254/293
Nr opisu: 0000010320
Nowoczesna gospodarka remontowa jako podstawa sprawnego funkcjonowania górniczych systemów technicznych.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 229-247, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

255/293
Nr opisu: 0000009321
Nowoczesne strugi węglowe.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2004 t. 60 nr 7/8, s. 16-20, bibliogr. 3 poz.

urabianie skał ; mechanizacja górnictwa ; strug węglowy

rock mining ; mechanization of mining ; coal plough

256/293
Nr opisu: 0000015494
Polskie górnictwo węglowe - perspektywy w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski, Marek Profaska.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 49-58, bibliogr. 17 poz.

257/293
Nr opisu: 0000073932
Prediction of power of longwall shearers.
[Aut.]: Witold Biały.
W: 36th International October Conference on Mining and Metallurgy. University of Belgrade - Technical Faculty, Copper Institute. Bor : University of Belgrade. Technical Faculty, 2004, s. 96-102, bibliogr. 7 poz.

258/293
Nr opisu: 0000008614
Stosowanie strugów węglowych środkiem do pełniejszego wykorzystania krajowych zasobów węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2004 t. 60 nr 5, s. 25-31, bibliogr. 8 poz.

węgiel kamienny ; zasoby węgla kamiennego ; Polska ; strug węglowy

hard coal ; hard coal resources ; Poland ; coal plough

259/293
Nr opisu: 0000015482
Techniczne i finansowe aspekty połączenia kopalń.
[Aut.]: Witold Biały, B. Kołodziej, E. Maruszewska.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 59-66, bibliogr. 3 poz.

260/293
Nr opisu: 0000065368
The load of the longwall tumble heading machine's head.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Mine planning and equipment selection 2004. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Wroclaw, Poland, 1-3 September 2004. Eds: M. Hardygóra, G. Paszkowska, M. Sikora. London : Taylor & Francis, 2010, s. 359-365, bibliogr. 7 poz.

261/293
Nr opisu: 0000073931
The selection of optimal method determining mechanical properties of coal layers.
[Aut.]: Witold Biały.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Strojni 2004 R. 50 c. 1, s. 9-16, bibliogr. 12 poz.

262/293
Nr opisu: 0000009575
Wprowadzenie systemów CMM w celu obniżenia kosztów eksploatacji węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 22, s. 7-20, bibliogr. 2 poz.

system CMM ; koszty eksploatacji ; eksploatacja węgla kamiennego ; zarządzanie przedsiębiorstwem

CMM system ; operation costs ; hard coal exploitation ; enterprise management

263/293
Nr opisu: 0000009600
Wstępne koncepcje struktur rozproszonej bazy danych dla strategii magazynowej.
[Aut.]: Marek Profaska, Witold Biały.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 22, s. 193-201, bibliogr. 6 poz.

rozproszona baza danych ; gospodarka magazynowa ; organizacja przedsiębiorstwa

distributed database ; warehouse management ; business organization

264/293
Nr opisu: 0000073938
Doświadczenia KWK "Rydułtowy" w eksploatacji kombajnem KGS-245.
[Aut.]: Witold Biały, G. Chluba.
W: Techniki urabiania 2003. TUR 2003. III Międzynarodowa konferencja, Kraków-Krynica, wrzesień 2003. Materiały konferencyjne. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 317-324, bibliogr. 2 poz.

265/293
Nr opisu: 0000010893
Maszynoznawstwo.
[Aut.]: Witold Biały.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, 487 s., bibliogr. 30 poz.

266/293
Nr opisu: 0000004826
Nowa klasyfikacja urabialności pokładów węgla Zagłębia Górnośląskiego.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 9, s. 26-32, bibliogr. 25 poz.

pokład węgla kamiennego ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; GZW ; urabialność węgla

hard coal seam ; hard coal mining industry in Poland ; USCB ; coal workability

267/293
Nr opisu: 0000001508
Prognozowanie mocy potrzebnej do urabiania ścianowymi kombajnami bębnowymi.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 2, s. 8-13, bibliogr. 15 poz.

górnictwo podziemne ; urabialność węgla ; wskaźnik ; energochłonność procesu urabiania ; Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały

longwall shearer ; underground mining ; indicator ; energy consumption of the mining process ; Bolesław Śmiały Hard Coal Mine

268/293
Nr opisu: 0000073887
WUB - wskaźnik nowej klasyfikacji uwzględniający zmienność długości linii skrawania (odspajania).
[Aut.]: Witold Biały.
W: Zastosowania mechaniki w górnictwie. IV Międzynarodowa konferencja, Dzierżno, 27-28 marzec 2003. Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa. Zakład Zastosowań Mechaniki w Górnictwie. Gliwice : Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika Śląska, 2003, s. 23-31, bibliogr. 19 poz.

urabialność ; klasyfikacja pokładów węglowych

workability ; coal beds classification

269/293
Nr opisu: 0000000814
Analiza metod badania urabialności węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2002 t. 58 nr 4, s. 19-23, bibliogr. 12 poz.

270/293
Nr opisu: 0000073881
Measurement of side-crumble angle ψ and energy consumptionse of the digging process as a function of exploitation pressure.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Mine planning and equipment selection 2002. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Bouzov, Czech Republic, 9-11 September 2002. Ed. V. Kebo [et al.]. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2002, s. 403-414, bibliogr. 17 poz.

271/293
Nr opisu: 0000000750
Modyfikacja klasyfikacji pokładów węglowych pod względem urabialności.
[Aut.]: Witold Biały.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 5, s. 11-15, bibliogr. 6 poz.

272/293
Nr opisu: 0000000711
Opory urabiania jako funkcja długości linii odspajania (skrawania).
[Aut.]: Witold Biały.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 12, s. 13-18, bibliogr. 12 poz.

273/293
Nr opisu: 0000000739
Podstawy maszynoznawstwa.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 483 s., bibliogr. 28 poz.
Skrypt nr 2284

274/293
Nr opisu: 0000000324
The side-crumble angle psi of coal and the energy consumption of the mining process as a function of the vertical component delta z of exploitation pressure.
[Aut.]: Witold Biały.
-Arch. Mining Sci. 2002 vol. 47 iss. 3, s. 361-384, bibliogr. 19 poz.

275/293
Nr opisu: 0000003770
Urabialność pokładów węglowych - propozycja nowej klasyfikacji.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 223-230, bibligr. 14 poz.

276/293
Nr opisu: 0000000748
Wpływ rozmieszczenia noży na dynamikę pracy głowicy urabiającej.
[Aut.]: Witold Biały.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2002 R. 40 nr 11, s. 29-38, bibliogr. 13 poz.

277/293
Nr opisu: 0000000824
Wykorzystanie kąta bocznego rozkruszenia psi do oceny urabialności węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2002 t. 58 nr 7/8, s. 66-69, bibliogr. 7 poz.

278/293
Nr opisu: 0000073867
Decreased coherence planes and energy consumption of the mining process.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Soucasnost a perspektivy upravy nerostnych surovin II, 3.4.-4.4.2002. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2002, s. 77-84, bibliogr. 8 poz.

279/293
Nr opisu: 0000073857
Estimation of the value of energy consumption in the digging process based upon the measurements of cutting power of a single knife.
[Aut.]: Witold Biały.
-Tech. Diagn. 2001 R. 10 z. 1, s. 31-32, bibliogr. 2 poz.

280/293
Nr opisu: 0000073866
Index of coal (rock) Aψ mineability and side-crumble angle ψ.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Soucasnost a perspektivy upravy nerostnych surovin II, 3.4.-4.4.2002. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2002, s. 59-68, bibliogr. 7 poz.

281/293
Nr opisu: 0000000031
Mechanika techniczna. Wybrane zagadnienia ze statyki i wytrzymałości materiałów.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 116 s., bibliogr. 7 poz.
Skrypt nr 2257

282/293
Nr opisu: 0000000602
Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka, płaska geometria mas.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 195 s., bibliogr. 6 poz.

283/293
Nr opisu: 0000073853
Wpływ stanu naprężenia calizny węglowej, na wartość siły skrawania pojedynczego noża.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Zastosowania mechaniki w górnictwie. III Międzynarodowa konferencja, Rudy Raciborskie, 12-13 styczeń 2001. Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa. Zakład Zastosowań Mechaniki w Górnictwie. Gliwice : Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika Śląska, 2001, s. 13-17, bibliogr. 2 poz.

284/293
Nr opisu: 0000073935
Wpływ usytuowania płaszczyzn osłabionej spójności węgla na warunki skrawania oraz energochłonność procesu urabiania.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Techniki urabiania 2001. TUR 2001. I Międzynarodowa konferencja, Kraków-Krynica, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 412-421, bibliogr. 8 poz.

285/293
Nr opisu: 0000001857
Wskaźnik urabialności A ψ węgla (skał) w funkcji składowej pionowej stanu naprężenia delta z przy uwzględnieniu kierunku i zwrotu urabiania.
[Aut.]: Witold Biały.
-Gór. Odkryw. 2001 R. 43 nr 5, s. 69-80, bibliogr. 7 poz.

286/293
Nr opisu: 0000073855   
Wybrane metody badania urabialności węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
-Eksploat. i Niezawodn. 2001 nr 5, s. 36-40, bibliogr. 12 poz.

287/293
Nr opisu: 0000008232
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. W. Szuścika i J. Kuczyńskiego.
[Aut.]: Witold Biały, Grzegorz* Bobkowski, Marek* Czop, Jerzy** Kuczyński, Lidia** Kumor-Kuczyńska, Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 565 s., bibliogr. 12 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2209 0434-0825)

288/293
Nr opisu: 0000033525
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. W. Szuścika, J. Kuczyńskiego.
[Aut.]: Józef** Markowicz, Grzegorz* Bobkowski, Marek* Czop, Witold Biały, Lidia** Kumor-Kuczyńska, Stanisław** Szweda, Jerzy** Kuczyński. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 565 s., bibliogr. 12 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1918 0434-0825)

289/293
Nr opisu: 0000046188   
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. W. Szuścika, J. Kuczyńskiego.
[Aut.]: Józef** Markowicz, Grzegorz* Bobkowski, Marek* Czop, Witold Biały, Lidia** Kumor-Kuczyńska, Stanisław** Szweda, Jerzy** Kuczyński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 565 s., bibliogr. 12 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1680 0434-0825)

290/293
Nr opisu: 0000061768
Badania rzeczywistych obciążeń obudów zmechanizowanych.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Vedecka konference k 40. vyroci zalozeni Fakulty Strojni a Elektrotechnicke, Ostrava-Poruba, 29-31.5.1990. Sekce c. 5: Hornicke stroje a doprava. Vysoka Skola Banska v Ostrave. Fakulta Strojni a Elektrotechnicka. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 1990, s. 83-87, bibliogr. 8 poz.

291/293
Nr opisu: 0000073838
Badania modelowe urabialności węgla.
[Aut.]: Witold Biały, Walery** Szuścik.
W: Problemy urabiania i przeróbki skał. V Konferencja, Kraków, Kielce, Warszawa, X 1988 r.. Z. 1 A: Problematyka urabiania i ładowania. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechanizacji Górnictwa, Instytut Maszyn Górniczych Przeróbczych i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1988, s. 173-182, bibliogr. 8 poz.

292/293
Nr opisu: 0000073840
Badania modelowe urabialności węgla.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Problemy urabiania, transportu oraz obudowy przy eksploatacji złóż na dużych głębokościach. I Sympozjum naukowe, Kazimierz, maj 1987. Lublin : Dział Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1988, s. 51-56

293/293
Nr opisu: 0000073839
Możliwości optymalizacji efektywności urabiania pokładów węglowych kambajnami ścianowymi na podstawie teoretycznych badań organów urabiających.
[Aut.]: Witold Biały.
W: Problemy urabiania i przeróbki skał. V Konferencja, Kraków, Kielce, Warszawa, X 1988 r.. Z. 1 A: Problematyka urabiania i ładowania. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechanizacji Górnictwa, Instytut Maszyn Górniczych Przeróbczych i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1988, s. 183-192, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie