Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BENDKOWSKI JÓZEF
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/102
Nr opisu: 0000136386   
Development of freight transport in the European Union - selected issues.
[Aut.]: Józef Bendkowski, J. Bendkowski.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 23-45, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

transport ; polityka transportowa ; przedsiębiorstwo logistyczne ; transport towarów ; Biała Księga w sprawie transportu

transport ; transport policy ; logistics company ; freight transport ; White Paper on transport

2/102
Nr opisu: 0000127128   
Aspekty logistyczne w planowaniu produkcji. Wybrane problemy.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 25-39, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

koncepcja logistyczna ; projekt logistyczny ; planowanie produkcji

logistic concept ; logistic project ; production planning

3/102
Nr opisu: 0000117167   
Projektowanie procesów i operacji logistycznych - wybrane problemy.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 23-39, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

projektowanie ; proces projektowo-realizacyjny ; logistyka stosowana ; logistyczny system zarządzania

designing ; design and implementation process ; applied logistics ; logistic management system

4/102
Nr opisu: 0000106362   
Badania jakościowe - wybrane problemy, odniesienia do logistyki stosowanej.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 25-38, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

badania jakościowe ; badania ilościowe ; proces badawczy ; logistyka stosowana ; metodologia mieszana

quality research ; quantitative research ; research process ; applied logistics ; mixed methodology

5/102
Nr opisu: 0000102371
Logistyka. Pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej. Zasady pisania, studia przypadku.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Katarzyna Dohn.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 225 s., bibliogr. 32 poz.

logistyka ; kierunek studiów ; praca dyplomowa ; projekt inżynierski ; praca kwalifikacyjna ; problemy badawcze ; hipoteza ; literatura przedmiotu ; poradnik metodyczny

logistics ; studies direction ; thesis ; engineering project ; qualification work ; research problems ; hypothesis ; scholarly literature ; methodological guide

6/102
Nr opisu: 0000100653   
Stochastyczne problemy magazynowania. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 21-36, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

magazynowanie ; logistyka produkcji ; stochastyka

storage ; production logistics ; stochastics

7/102
Nr opisu: 0000091986   
Logistyka produkcji procesowo zorientowanych heterogenicznych systemów produkcyjnych. W kierunku nowego paradygmatu.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 35-51, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

logistyka produkcji ; system produkcyjny ; paradygmat

production logistics ; production system ; paradigm

8/102
Nr opisu: 0000098774
Zintegrowany model systemu transportu wewnętrznego dla obiektu magazynowego wspomagającego proces produkcyjny. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Karolina* Probierz.
Zabrze, 2014, 203 k., bibliogr. 122 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

globalizacja ; mapowanie procesów ; transport wewnętrzny ; magazynowanie ; wymagania funkcjonalne

globalization ; process mapping ; internal transport ; storage ; functional requirements

9/102
Nr opisu: 0000088185
Inżynieria produkcji jako dyscyplina naukowa - refleksje naukowo-metodologiczne.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji. Zbiór prac. R. 6. Red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Micieta. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013, s. 7-16, bibliogr. 8 poz.

inżynieria produkcji ; metodologia ; dyscyplina naukowa

production engineering ; methodology ; scientific discipline

10/102
Nr opisu: 0000088187
Logistyka jako alternatywna koncepcja strategiczna w zarządzaniu miastem.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 609-618

11/102
Nr opisu: 0000088471   
Logistyka jako strategia zarządzania produkcją.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 7-25, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie produkcją ; logistyka produkcji ; sieć produkcyjna

production management ; production logistics ; production network

12/102
Nr opisu: 0000089063
Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Cz. 1, Planowanie i sterowanie produkcja.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Mirosław Matusek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 210 s., bibliogr. 91 poz.

logistyka produkcji ; zarządzanie produkcją ; metody ilościowe ; planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; transport wewnątrzzakładowy ; studium przypadku

production logistics ; production management ; quantitative methods ; production planning ; production control ; works transport ; case study

13/102
Nr opisu: 0000089066
Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Cz. 2, Narzędzia, metody, systemy.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Mirosław Matusek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 199 s., bibliogr. 53 poz.

logistyka produkcji ; zarządzanie produkcją ; planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; metody ilościowe ; transport wewnątrzzakładowy ; studium przypadku

production logistics ; production management ; production planning ; production control ; quantitative methods ; works transport ; case study

14/102
Nr opisu: 0000089069
Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Cz. 3, Studia przypadków.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Mirosław Matusek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 165 s.

logistyka produkcji ; zarządzanie produkcją ; metody ilościowe ; planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; transport wewnątrzzakładowy ; studium przypadku

production logistics ; production management ; quantitative methods ; production planning ; production control ; works transport ; case study

15/102
Nr opisu: 0000088632
Sieci logistyczne - wybrane problemy teoretyczne i praktyczne.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 254-267, bibliogr. 14 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

sieć logistyczna ; łańcuch dostaw ; zarządzanie logistyczne

logistic network ; supply chain ; logistic management

16/102
Nr opisu: 0000088186
Teoretyczne i praktyczne problemy logistyki produkcji - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy. Monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 313-327 (Monografie ; Politechnika Częstochowska nr 255 0860-5017)

17/102
Nr opisu: 0000067663
Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy. Cz. 1.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Marzena Kramarz. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 267 s., bibliogr.

logistyka ; dystrybucja ; łańcuch dostaw ; gospodarka materiałowa

logistics ; distribution ; supply chain ; materials management

18/102
Nr opisu: 0000067664
Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy. Cz. 2.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Marzena Kramarz. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 263 s., bibliogr.

logistyka ; outsourcing ; transport ; spedycja ; łańcuch dostaw ; gospodarka odpadami ; opakowanie

logistics ; outsourcing ; transportation ; forwarding ; supply chain ; waste management ; package

19/102
Nr opisu: 0000069153
Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Grażyna** Radziejowska. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 242 s., bibliogr.

logistyka zaopatrzenia ; zakupy zaopatrzeniowe ; procedura zakupu ; zarządzanie dostawami ; zapas ; gospodarka magazynowa ; zarządzanie materiałami ; koszty logistyczne zaopatrzenia ; łańcuch dostaw ; centrum logistyczne

supply logistics ; supply purchases ; purchase procedure ; supply management ; reserve ; warehouse management ; materials management ; supply logistics costs ; logistic center ; supply chain

20/102
Nr opisu: 0000066414
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Józef Bendkowski. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 324 s., bibliogr.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie personelem ; zarządzanie zmianami ; etyka biznesu

enterprise management ; manager ; strategic management ; personnel management ; changes management ; business ethics

21/102
Nr opisu: 0000058137
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w logistycznych łańcuchach dostaw - przyczynek.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 409-421, bibliogr. 8 poz.

przedsiębiorstwo przemysłowe ; zrównoważony rozwój ; logistyczny łańcuch dostaw ; ochrona środowiska

industrial enterprise ; sustainable development ; logistics supply chain ; environmental protection

22/102
Nr opisu: 0000058653
Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Marzena Kramarz, Włodzimierz* Kramarz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 333 s., bibliogr. 188 poz.

logistyka ; system logistyczny ; zarządzanie logistyczne ; łańcuch dostaw ; sieć logistyczna

logistics ; logistic system ; logistic management ; supply chain ; logistic network

23/102
Nr opisu: 0000058802
City Logistics - inteligentne systemy transportowe.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 7-21, bibliogr. 7 poz.

logistyka miejska ; inteligentny system transportowy ; ITS ; transport miejski

city logistics ; intelligent transport system ; ITS ; urban transport

24/102
Nr opisu: 0000055512   
Organizacyjne i kooperacyjne formy partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zbigniew Żebrucki.
Zabrze, 2009, 244 k., [38] k. tabl., bibliogr. 155 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

partnerstwo logistyczne ; współpraca przedsiębiorstw ; model partnerstwa logistycznego ; marketing partnerski ; łańcuch dostaw ; zarządzanie łańcuchem dostaw

logistic partnership ; companies cooperation ; model of logistic partnership ; partnership marketing ; supply chain ; supply chain management

25/102
Nr opisu: 0000049234
Wybrane zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009

logistyka ; łańcuch dostaw ; cykl dostawy ; zarządzanie logistyką ; logistyka w przedsiębiorstwie

logistics ; supply chain ; supply cycle ; logistic management ; logistics in enterprise

26/102
Nr opisu: 0000038569   
Miasto jako zjawisko ekonomiczne. Przedmiot badań logistyki.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 11-22, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 159)

miasto ; logistyka miejska ; zarządzanie ; transport miejski

city ; city logistics ; management ; urban transport

27/102
Nr opisu: 0000037617
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Józef Bendkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 324 s., bibliogr.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie personelem ; zarządzanie zmianami ; etyka biznesu

enterprise management ; manager ; strategic management ; personnel management ; changes management ; business ethics

28/102
Nr opisu: 0000038587   
Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 159)

logistyka ; outsourcing logistyczny ; łańcuch dostaw ; zarządzanie logistyką ; system logistyczny ; usługi logistyczne

logistics ; logistic outsourcing ; supply chain ; logistics management ; logistics system ; logistics services

29/102
Nr opisu: 0000037538   
Metoda budowy informatycznego systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech* Zoleński.
Zabrze, 2007, 228 k., bibliogr. 135 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

system wczesnego ostrzegania ; zarządzanie ryzykiem ; zarządzanie przedsiębiorstwem

early warning system ; risk management ; enterprise management

30/102
Nr opisu: 0000037592   
Metody szacowania wartości dodanej w łańcuchach dostaw przemysłu odzieżowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mariusz* Kruczek.
Zabrze, 2007, 257, [30] k.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

analiza rynku ; łańcuch dostaw ; wartość dodana ; przemysł odzieżowy

market analysis ; supply chain ; added value ; clothing industry

31/102
Nr opisu: 0000039879
Przesłanki kreowania wysokiego transferu wiedzy w organizacjach innowacyjnych.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Jacek* Bendkowski.
W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 341-347

32/102
Nr opisu: 0000023362
Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy. Cz. 1.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Marzena Kramarz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 267 s., bibliogr.

system logistyczny ; logistyka dystrybucji ; logistyka zaopatrzenia ; gospodarka magazynowa ; łańcuch dostaw ; opakowanie

logistic system ; distribution logistics ; supply logistics ; warehouse management ; supply chain ; wrapper

33/102
Nr opisu: 0000023363
Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy. Cz. 2.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Marzena Kramarz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 263 s., bibliogr.

gospodarka magazynowa ; usługi logistyczne ; spedycja ; opakowanie ; logistyka odpadów ; łańcuch dostaw

warehouse management ; logistic services ; forwarding ; wrapper ; waste logistics ; supply chain

34/102
Nr opisu: 0000023136   
Metoda budowy inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania dla małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin Wyskwarski.
Zabrze, 2006, 265 s., [1] k. tabl., bibliogr. 125 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

przedsiębiorstwo produkcyjne ; system wczesnego ostrzegania ; małe przedsiębiorstwo ; system ekspertowy

manufacturing company ; early warning system ; small enterprise ; expert system

35/102
Nr opisu: 0000076590
Zarządzanie techniką jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef Bendkowski.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym ujęciu. Red. W. Sitko. Polska Akademia Nauk, Politechnika Lubelska. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006, s. 13-24

36/102
Nr opisu: 0000090984
Badania organizacji - tradycje metodologiczne - metody badań - refleksje.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Konferencja naukowa pt. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Gliwice, 14.06.2005 r. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Gliwice : [b.w.], 2005, s. 1-6, bibliogr. 3 poz.

organizacja przedsiębiorcza ; metodologia badań

entrepreneurial organization ; methodology of research

37/102
Nr opisu: 0000013720
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 105-116

38/102
Nr opisu: 0000023637   
Koncepcje logistyczne działalności remontowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
Zabrze, 2005, 243 s., [24] k., bibliogr. 123 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

39/102
Nr opisu: 0000015799
Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Grażyna** Radziejowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 242 s., bibliogr.

40/102
Nr opisu: 0000017666   
Metody organizacji procesu uruchomienia nowej produkcji w innowacyjnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
Zabrze, 2005, 287 s., [35] k. tabl.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

41/102
Nr opisu: 0000017665   
Ocena procesu produkcyjnego z wykorzystaniem teorii ograniczeń. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Dohn.
Zabrze, 2005, 216 s., [22] k. tabl., bibliogr. 126 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

42/102
Nr opisu: 0000008012
Logistyka odpadów. T. 2: Obiekty gospodarki odpadami.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Maria* Wengierek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 473 s., bibliogr. 86 poz.

43/102
Nr opisu: 0000010503
Zarządzanie operacyjne - istota, zakres przedmiotowy.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 7-17, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie operacyjne ; działalność gospodarcza ; usługi

operational management ; economic activity ; services

44/102
Nr opisu: 0000006324
Podstawy logistyki w dystrybucji.
[Aut.]: Józef Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 209 s., bibliogr. 27 poz.
Skrypt nr 2319

45/102
Nr opisu: 0000054594
Analiza porównawcza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw budowlanych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Michna.
Gliwice, 2002, 225 s., bibliogr.
Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski

46/102
Nr opisu: 0000100017
Analiza porównawcza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw budowlanych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Michna.
Łódź, 2002, 222 s.
Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

Dahl Roald ; przekład ; literatura dziecięca ; egzotyzacja ; naturalizacja

Dahl Roald ; translation ; children's literature ; foreignization ; domestication

47/102
Nr opisu: 0000003868
Logistyka odpadów. T. 1: Procesy logistyczne w gospodarce odpadami.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Maria* Wengierek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 319 s., bibliogr. 56 poz.

48/102
Nr opisu: 0000013042   
Modelowanie łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marzena Pacut.
Zabrze, 2002, 220 s., bibliogr. 142 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

49/102
Nr opisu: 0000076330
Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego. Konferencja naukowa - Ustroń 13 i 14 czerwca 2002 r.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 280-282

50/102
Nr opisu: 0000076555
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001 jako przykład zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef Bendkowski, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 554-561

51/102
Nr opisu: 0000003812
Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Andrzej Karbownik, Jan Kaźmierczak, Krzysztof Wodarski, Stefan* Senczyna, Jolanta Bijańska, Seweryn Tchórzewski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 121 s., 5 tabl. bibliogr. 19 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 30)

52/102
Nr opisu: 0000076467
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef Bendkowski, Marian Czesław Turek.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 5-20

53/102
Nr opisu: 0000000828
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 283-289, bibliogr. 6 poz.

54/102
Nr opisu: 0000013152   
Zintegrowany model zarządzania kopalnią węgla kamiennego uwzględniający problemy ochrony środowiska. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek* Wasilewski.
Gliwice, 2002, 275 s., [78] k. tabl., bibliogr. 124 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

55/102
Nr opisu: 0000001911
Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 7/8, s. 321-326, bibliogr. 6 poz.

56/102
Nr opisu: 0000002338
Nadzór właścicielski w zarządzaniu spółką kapitałową.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 5, s. 221-227, bibliogr. 7 poz.

57/102
Nr opisu: 0000003205
Nowy model zarządzania przedsiębiorstwami w Europie.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 1, s. 39-43, bibliogr. 6 poz.

58/102
Nr opisu: 0000001868
Odpowiedzialność moralna w działalności gospodarczej.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 9, s. 378-383, bibliogr. 4 poz.

59/102
Nr opisu: 0000084391
Perspektywy integracji Polski z Unią Europejską w warunkach globalizacji współczesnej gospodarki. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego i Andrzeja Limańskiego.
Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2001

60/102
Nr opisu: 0000077888
Praktyka zarządzania.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 2001, s. 54-55, bibliogr. 3 poz.

61/102
Nr opisu: 0000002200
Rozważania na temat wyboru modelu organizacyjengo przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 4, s. 171-176, bibliogr. 4 poz.

62/102
Nr opisu: 0000001344
Tworzenie wiedzy o organizacji.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 10, s. 425-429, bibliogr. 3 poz.

63/102
Nr opisu: 0000003206
Typy struktur organizacyjnych. Przegląd, charakterystyka.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 3, s. 130-133, bibliogr. 4 poz.

64/102
Nr opisu: 0000001796
Zarządzanie przedsiębiorstwem - współczesne problemy.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 11, s. 470-475, bibliogr. 6 poz.

65/102
Nr opisu: 0000004926
Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Zarządzanie środowiskiem. Praca zbiorowa. Cz. 1. Pod red. Z. Nowaka. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 20-50, bibliogr.

66/102
Nr opisu: 0000005657
Funkcje zarządzania.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 9, s. 418-422

67/102
Nr opisu: 0000005557
Menedżer jako realizator procesu zarządzania.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 11, s. 518-521, bibliogr. 6 poz.

68/102
Nr opisu: 0000005534
Organizacja, otoczenie organizacji. Modele organizacji.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 10, s. 463-467, bibliogr. 4 poz.

69/102
Nr opisu: 0000005624
Rozwój zarządzania. Szkoły zarządzania.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 12, s. 557-561, bibliogr. 3 poz.

70/102
Nr opisu: 0000076136
Umiejętności kierownicze menedżera przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Uniwersytet i okolice. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Katowice : Wydaw. Naukowo-Techniczne EcoEdycja, 2000, s. 170-176, bibliogr. 2 poz.

menedżer ; umiejętności ; uczelnia techniczna ; zarządzanie

manager ; skills ; technical university ; management

71/102
Nr opisu: 0000005252
Koncepcja systemu monitorowania realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Henryk** Przybyła.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 9, s. 356-361, bibliogr. 4 poz.

72/102
Nr opisu: 0000121141
Logistyka w produkcji. Przegląd zagadnień.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym. Materiały konferencyjne, Kazimierz Dolny, październik 1999. Cz. 3. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 31-37, bibliogr. 5 poz.

73/102
Nr opisu: 0000082783
Novy model manazmentu europskych podnikov.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Strategia hospodarskeho rozvoja v podmienkach europskej integrace. Zbornik vedeckych prac. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita. Vydavatel'stvo STU, 1999, s. 19-26

74/102
Nr opisu: 0000005394
Nowy model zarządzania europejskimi przedsiębiorstwami.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 5, s. 21-29, bibliogr. 3 poz.

75/102
Nr opisu: 0000077951
Praktyka zarządzania.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 1999, s. 41-42, bibliogr. 3 poz.

76/102
Nr opisu: 0000121138
Nowy model zarządzania przedsiębiorstwami w Europie.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym. Materiały konferencyjne, Kazimierz Dolny, październik 1998. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1998, s. 31-37, bibliogr. 3 poz.

77/102
Nr opisu: 0000074557
Zarządzanie logistyczne w produkcji. Wybrane systemy logistyczne.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 43-49, bibliogr. 5 poz.

78/102
Nr opisu: 0000077756
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Narzędzia do podejmowania decyzji.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '97. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 17-19 września 1997. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. Scriptum, 1997, s. 11-26

79/102
Nr opisu: 0000121135
Strategie logistyczne przedsiębiorstwa. Realizacja strategii.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Droga do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Materiały konferencyjne, Kazimierz Dolny, listopad 1997. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 1997, s. 25-30, bibliogr. 6 poz.

80/102
Nr opisu: 0000037336
Inteligentne systemy informacyjne zarządzania w górnictwie. Kierunki rozwoju.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: 12 Międzynarodowa Konferencja Automatyzacji Górnictwa. ICAMC'95, Gliwice, 13-15.09.1995. Gliwice : Helion, 1995, s. 393-396, bibliogr. 3 poz.

81/102
Nr opisu: 0000038847
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. Problemy, metody, techniki. Praca zbiorowa. Pod red. J. Bendkowskiego. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995

82/102
Nr opisu: 0000033542
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. Problemy, metody, techniki. Praca zbiorowa. Pod red. J. Bendkowskiego.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Elżbieta* Kasperska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 235 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1908 0434-0825)

83/102
Nr opisu: 0000043461
Centrum Edukacji Menedżerów - profesjonalna forma doskonalenia menedżerów w górnictwie węglowym.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Andrzej Karbownik, Józef Bendkowski.
-Prz. Gór. 1994 t. 50 nr 8, s. 312-316

84/102
Nr opisu: 0000043005   
Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem załogi w kopalni węgla kamiennego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tadeusz* Burak.
Gliwice, 1994, 114 s., bibliogr. 41 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Józef Bendkowski

85/102
Nr opisu: 0000043385
Koncepcja modelu informatycznego zarządzania w górnictwie.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 nr 5/6, s. 33-36, bibliogr. 3 poz.

86/102
Nr opisu: 0000043271
Monitoring polityki przemysłowej sektora paliwowo-energetycznego.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 3, s. 7-10, bibliogr. 2 poz.

87/102
Nr opisu: 0000043607
Przygotowanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Masz. Dźwigowo-Transp. 1994 nr 2, s. 29-35

88/102
Nr opisu: 0000043423
Wspomaganie systemami komputerowymi procesów zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1994 R. 32 nr 8, s. 20-23, bibliogr. 4 poz.

89/102
Nr opisu: 0000043492
Zarys koncepcji zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 10, s. 381-384, bibliogr. 3 poz.

90/102
Nr opisu: 0000086178
Zarys koncepcji zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w górnictwie węglowym.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: Kierunki rozwoju komputeryzacji w górnictwie. Konferencja naukowa, Gliwice, 24 czerwca 1994 r. Materiały. [Cz. 1]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 17-29, bibliogr. 3 poz.

91/102
Nr opisu: 0000046153
Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 163 s., bibliogr. 17 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1773 0434-0825)

92/102
Nr opisu: 0000053302   
Ekonomia przedsiębiorstwa górniczego. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, 200 s., bibliogr. 12 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1634 0434-0825)

93/102
Nr opisu: 0000054066
Kształcenie w krajach Europy Zachodniej w kierunku: Organizacja i ekonomika.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: IV Ogólnopolska konferencja dydaktyczna z serii "Problemy dydaktyki" nt.: Potrzeby i możliwości unowocześnienia planów i programów studiów na kierunku "Górnictwo i geologia", Ustroń-Zawodzie, 14-16 października 1991. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 169-174

94/102
Nr opisu: 0000054282
Programowanie komputerów w górnictwie. Metody, techniki, narzędzia.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Anna** Kijewska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 264 s., bibliogr. 13 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1544 0434-0825)

95/102
Nr opisu: 0000053591
Systemy informatyczne zarządzania w górnictwie. Nowe kierunki rozwoju.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1991 R. 29 nr 5, s. 5-9, bibliogr. 6 poz.

96/102
Nr opisu: 0000060343
Ekonomika i zarządzanie przemysłem.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, 291 s., bibliogr. 23 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1513 0434-0825)

97/102
Nr opisu: 0000059902
Grupowa ocena ekspertów - metodą porównywania parami.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 53-59, bibliogr. 4 poz.

98/102
Nr opisu: 0000059901
Opracowanie wyników badań grupowej oceny ekspertów - metodą porównywania parami.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 61-69, bibliogr. 5 poz.

99/102
Nr opisu: 0000062012
Praktyki produkcyjne w kształceniu studentów specjalności: organizacja i ekonomika górnictwa.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: II Ogólnopolska konferencja dydaktyczna nt.: Doskonalenie praktyk studenckich, Ustroń-Zawodzie, 17-18 maja 1990. Materiały konferencyjne. Politechnika Ślaska. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 79-86

100/102
Nr opisu: 0000062725
Nauczanie informatyki - doświadczenia i propozycje.
[Aut.]: Józef Bendkowski.
W: III Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyczne nt.: Perspektywy kształcenia inżynierów dla potrzeb przemysłu górniczego, Ustroń-Zawodzie, 11-13 maja 1989 r.. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górniczy, Zarząd Szkolenia Zawodowego Wspólnoty Węgla Kamiennego w Katowicach. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 55-61

101/102
Nr opisu: 0000065032
Laboratorium z elektronicznej techniki obliczeniowej dla studentów Wydziału Górniczego.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Anna** Kijewska.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 260 s., bibliogr. 17 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1391 0434-0825)

102/102
Nr opisu: 0000096230
Wyznaczenie rozkładów prawdopodobieństwa czasu trwania stanów technologicznych w przodku wybierkowym.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Czesław** Potocki.
W: XI Sesja Naukowa Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Sekcja VI: Organizacja i ekonomika górnictwa. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1987, s. 35-47, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 932 Górnictwo ; z. 159 0372-9508)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie