Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BELUCH WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 126Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/126
Nr opisu: 0000134351   
Intelligent computing in optimal design.
[Aut.]: T. Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch, Adam Długosz, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
Cham : Springer, 2020, 237 s.
(Solid Mechanics and Its Applications ; vol. 261 0925-0042). Punktacja MNiSW 80.000

inteligencja obliczeniowa ; projekt optymalny ; optymalizacja jedno i wielokryterialna ; zagadnienie odwrotne ; MES ; MEB ; sprzężona MES/MEB ; optymalizacja kształtu, topologii, materiału, wymiarów ; identyfikacja defektów ; warunki brzegowe i własności materiałowe

computational intelligence ; optimal design ; single- and multi-objective optimization ; inverse problem ; FEM ; BEM ; coupled FEM/BEM ; shape topology and material/size optimization ; identification of defects ; boundary conditions and materials properties

2/126
Nr opisu: 0000139000   
Konwolucyjne sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji.
[Aut.]: Paweł Śliwa, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2020. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, wrzesień 2020. Red.: Grzegorz Dziatkiewicz, Jacek Ptaszny. Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2020, s. 149-152, bibliogr. 2 poz.

konwolucyjna sieć neuronowa ; głęboka sieć neuronowa ; trening sieci neuronowej

convolutional neural network ; deep neural networks ; neural networks training

3/126
Nr opisu: 0000138985   
Modelowanie i optymalizacja wielokryterialna wybranej struktury kompozytowej.
[Aut.]: Krzysztof Nowak, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2020. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, wrzesień 2020. Red.: Grzegorz Dziatkiewicz, Jacek Ptaszny. Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2020, s. 89-92, bibliogr. 2 poz.

struktura kompozytowa ; CFRP ; analiza wielokryterialna

composite structure ; CFRP ; multicriterial analysis

4/126
Nr opisu: 0000135064   
Multiobjective global optimization of mechanical systems with CRACKS.
[Aut.]: Witold Beluch, Adam Długosz.
-J. Theor. Appl. Mech. 2020 vol. 58 no. 2, s. 553-564, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.831. Punktacja MNiSW 40.000

optymalizacja wielokryterialna ; pęknięcie ; NURBS ; front Pareto

multiobjective optimization ; crack ; NURBS ; Pareto front

5/126
Nr opisu: 0000130462   
Algorytm mrówkowy do dyskretnej optymalizacji wybranych układów mechanicznych.
[Aut.]: Witold Beluch, Damian Nowak.
-Model. Inż. 2019 t. 39 nr 70, s. 5-9, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

algorytm mrówkowy ; optymalizacja dyskretna ; kratownica

ant colony optimization algorithm ; discrete optimization ; truss

6/126
Nr opisu: 0000133930
Multiobjective global optimization of mechanical systems with cracks.
[Aut.]: Adam Długosz, Witold Beluch.
W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM, 8-12 September 2019, Kraków, Poland. Congress book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, (pamięć USB PenDrive) s. 1, bibliogr. 4 poz.

optymalizacja wieloobiektowa ; mechanika pękania ; dualna metoda elementów brzegowych ; metoda elementów skończonych ; krzywe parametryczne

multiobjective optimization ; fracture mechanics ; dual boundary element method ; finite element method ; parametric curves

7/126
Nr opisu: 0000130280   
Response surfaces in the numerical homogenization of non-linear porous materials.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
-Eng. Trans. 2019 vol. 67 iss. 2, s. 213-226, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

homogenizacja numeryczna ; powierzchnia odpowiedzi ; materiał porowaty ; materiał nieliniowy

numerical homogenization ; response surface ; porous material ; non-linear material

8/126
Nr opisu: 0000123798
Autonomiczny sytem nadzoru otoczenia z wykorzystaniem pakietu Scilab.
[Aut.]: Jakub Rudolf, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2018. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2018. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2018, s. 49-52, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Scilab ; analiza ruchu ; przetwarzanie dźwięku

Scilab ; motion analysis ; audio processing

9/126
Nr opisu: 0000119591
Multiscale evolutionary optimization of functionally graded porous materials.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: Advances in technical diagnostics. Proceedings of the 6th International Congress on Technical Diagnostic, ICDT2016, 12-16 September 2016, Gliwice, Poland. Eds. Anna Timofiejczuk, Bogusław Edward Łazarz, Fakher Chaari, Rafał Burdzik. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 429-438, bibliogr. 22 poz. (Applied Condition Monitoring ; vol. 10 2363-698X). Punktacja MNiSW 15.000

modelowanie wielkoskalowe ; optymalizacja wieloobiektowa ; algorytm ewolucyjny ; materiał porowaty ; funkcjonalny materiał gradientowy

multiscale modelling ; multiobjective optimization ; evolutionary algorithm ; porous material ; Functionally Graded Material

10/126
Nr opisu: 0000120954   
Multiscale global identification of porous structures.
[Aut.]: Marcin Hatłas, Witold Beluch.
W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017). Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, Poland, 13-16 September 2017. Eds.: Jerzy Podgorski, Ewa Blazik Borowa, Jarosław Bec, Tadeusz Burczynski, Mieczyslaw Kuczma, Jarosław Latalski, Jerzy Warminski. Melville : AIP Publishing, 2018, s. 030005-1 - 030005-6, bibliogr. 14 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1922 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

11/126
Nr opisu: 0000120955   
Numerical homogenization of inhomogeneous media with imprecise parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017). Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, Poland, 13-16 September 2017. Eds.: Jerzy Podgorski, Ewa Blazik Borowa, Jarosław Bec, Tadeusz Burczynski, Mieczyslaw Kuczma, Jarosław Latalski, Jerzy Warminski. Melville : AIP Publishing, 2018, s. 030006-1 - 030006-7, bibliogr. 17 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1922 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

12/126
Nr opisu: 0000127415   
Response surfaces in the numerical homogenization of non-linear porous materials.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: 41st Solid Mechanics Conference. SOLMECH 2018, Warsaw, Poland, August 27-31, 2018. Book of abstracts. Eds.: Krzysztof Wiśniewski, Tadeusz Burczyński, Bartłomiej Błachowski, Marcin Nowak, Piotr Tauzowski. Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences. Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2018, s. 198-199, bibliogr. 4 poz.

13/126
Nr opisu: 0000118268   
Multiscale global identification of porous structures.
[Aut.]: Marcin Hatłas, Witold Beluch.
W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2017, September 13th-16th, Lublin, Poland. Short papers. Eds.: Burczyński Tadeusz, Kuczma Mieczysław, Warmiński Jerzy, Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz. Lublin : Lublin University of Technology, 2017, s. 1-2, bibliogr. 8 poz.

identyfikacja ; materiał porowaty ; homogenizacja numeryczna ; algorytm ewolucyjny

identification ; porous material ; numerical homogenization ; evolutionary algorithm

14/126
Nr opisu: 0000114624   
Multiscale identification of parameters of inhomogeneous materials by means of global optimization methods.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
-Eng. Trans. 2017 vol. 65 iss. 1, s. 19-24, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

identyfikacja ; homogenizacja numeryczna ; algorytm ewolucyjny ; materiał porowaty ; kompozyt ; błąd pomiaru

identification ; numerical homogenization ; evolutionary algorithm ; porous material ; composite ; measurement error

15/126
Nr opisu: 0000118267   
Numerical homogenization of inhomogeneous media with imprecise parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2017, September 13th-16th, Lublin, Poland. Short papers. Eds.: Burczyński Tadeusz, Kuczma Mieczysław, Warmiński Jerzy, Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz. Lublin : Lublin University of Technology, 2017, s. 1-2, bibliogr. 6 poz.

homogenizacja numeryczna ; skierowana arytmetyka interwałowa ; modelowanie wieloskalowe ; analiza niepewności ; materiał porowaty

numerical homogenization ; directed interval arithmetic ; multiscale modelling ; uncertainty analysis ; porous material

16/126
Nr opisu: 0000120883   
System doboru mocowań zabudów samochodów ciężarowych.
[Aut.]: Grzegorz Spyra, Witold Beluch.
-Model. Inż. 2017 t. 33 nr 64, s. 89-95, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zabudowa samochodu ciężarowego ; mocowanie ; MES ; optymalizacja

truck body ; mounting ; FEM ; optimization

17/126
Nr opisu: 0000106814   
Badania doświadczalne i analiza numeryczna kompozytów.
[Aut.]: K. Panek, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2016. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2016. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2016, s. 65-68, bibliogr. 2 poz.

płyta warstwowa szklano-epoksydowa ; analiza wytrzymałościowa ; MSC Patran

glass-epoxy composite slab ; strength analysis ; MSC Patran

18/126
Nr opisu: 0000113418   
Global identification of the laminates' material parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, K. Panek.
-Zesz. Nauk. WSInformat. Łódź 2016 vol. 15 nr 1, s. 63-74, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

identyfikacja ; laminat ; próba wytrzymałościowa ; metoda elementów skończonych ; algorytm ewolucyjny

identification ; laminate ; strength test ; finite element method ; evolutionary algorithm

19/126
Nr opisu: 0000106099   
Multiobjective and multiscale optimization of composite materials by means of evolutionary computations.
[Aut.]: Witold Beluch, Adam Długosz.
-J. Theor. Appl. Mech. 2016 vol. 54 no. 2, s. 397-409, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.683. Punktacja MNiSW 15.000

kompozyt ; homogenizacja numeryczna ; optymalizacja wielokryterialna ; algorytm ewolucyjny

composite ; numerical homogenization ; multiobjective optimization ; evolutionary algorithm

20/126
Nr opisu: 0000105826
Multiscale evolutionary optimization of functionally graded materials.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues. Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM) - PCM-CMM-2015, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015. Ed. by Michał Kleiber, Tadeusz Burczyński, Krzysztof Wilde, Jaroslaw Górski, Karol Winkelmann, Łukasz Smakosz. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016, s. 83-86, bibliogr. 4 poz.

21/126
Nr opisu: 0000108216
Multiscale evolutionary optimization of functionally graded porous materials.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: 6th ICTD, 5th CMMNO Gliwice 2016. 6th International Congress on Technical Diagnostic 2016, 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations 2016, Gliwice, 12-16 September 2016. Abstracts. Gliwice : Publishing Institute of Fundamentals of Machinery Design Silesian University of Technology, 2016, s. 73

modelowanie wielkoskalowe ; optymalizacja ewolucyjna ; materiał porowaty ; materiały z funkcjonalną gradacją własności

multiscale modelling ; evolutionary optimization ; porous material ; functionally graded materials

22/126
Nr opisu: 0000108510   
Multiscale identification of parameters of inhomogeneous materials by means of global optimization methods.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: 40th Solid Mechanics Conference Conference. 40th SolMech 2016, 29.08 - 2.09 2016, Warsaw [online]. Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research and Committee on Mechanics. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 1-2, bibliogr. 4 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.solmech2016.ippt.pan.pl/Abstracts/0152.pdf [dostęp 3 października 2016]

23/126
Nr opisu: 0000103941   
Komputerowy system wspomagający projektowanie zabudów wywrotek.
[Aut.]: Grzegorz Spyra, Witold Beluch.
-Zesz. Nauk. WSInformat. Łódź 2015 vol. 14 nr 1, s. 31-43, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wywrotka ; wspomaganie projektowania ; analiza wydajności ; optymalizacja wariantowa ; model parametryczny ; zabudowa

tipper ; design supporting ; performance analysis ; variant optimization ; parametric model ; dump body

24/126
Nr opisu: 0000103940   
Modelowanie wieloskalowe gradientowych kompozytów włóknistych.
[Aut.]: Marcin Hatłas, Witold Beluch.
-Zesz. Nauk. WSInformat. Łódź 2015 vol. 14 nr 1, s. 5-13, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

modelowanie wielkoskalowe ; homogenizacja numeryczna ; materiały gradientowe ; kompozyt włóknisty ; metoda elementów skończonych

multiscale modelling ; numerical homogenization ; gradient materials ; fibrous composite ; finite element method

25/126
Nr opisu: 0000100472   
Modelowanie wieloskalowe materiałów gradientowych.
[Aut.]: Marcin Hatłas, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2015. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2015. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2015, s. 37-40, bibliogr. 7 poz.

materiały gradientowe ; modelowanie wieloskalowe ; MES ; homogenizacja numeryczna

gradient materials ; multiscale modelling ; FEM ; numerical homogenization

26/126
Nr opisu: 0000101836
Multiscale evolutionary optimization of functionally graded materials.
[Aut.]: Witold Beluch, Marcin Hatłas.
W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, [September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland]. Short papers. Vol. 2. Eds.: Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 549-550, bibliogr. 3 poz.

materiały z funkcjonalną gradacją własności ; optymalizacja wielokryterialna ; algorytm ewolucyjny ; modelowanie wieloskalowe ; homogenizacja numeryczna

functionally graded materials ; multiobjective optimization ; evolutionary algorithm ; multiscale modelling ; numerical homogenization

27/126
Nr opisu: 0000091846   
Analiza wpływu kształtu elementu orifice disc na przepływ oleju przez zawory CV i BOCS oraz optymalizacja zaworu RV+.
[Aut.]: Mateusz* Balmas, B. Błażejewski, H. Patryk, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2014, s. 5-10, bibliogr. 5 poz.

amortyzator dwururowy ; orifice disc ; optymalizacja wariantowa

two-pipes shock absorber ; orifice disc ; variant optimization

28/126
Nr opisu: 0000091845   
Opracowanie narzędzi inżynierskich wspomagających pomiary laboratoryjne.
[Aut.]: A. Bajerska, I. Bałuch, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2014, s. 1-4, bibliogr. 4 poz.

wspomaganie komputerowe ; wykres Gaussa ; histogram ; VBA

computer aiding ; Gaussian graph ; histogram ; VBA

29/126
Nr opisu: 0000092215
Optimization of composite structures using bio-inspired methods.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2014. 13th International conference, Zakopane, Poland, June 1-5, 2014. Proceedings. Pt. 2. Eds. L. Rutkowski [et al.]. Berlin : Springer, 2014, s. 385-395, bibliogr. 25 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8468 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja rojem cząstek ; metoda elementów skończonych ; optymalizacja ; kompozyty ; laminat ; analiza modalna ; stała materiałowa

artificial immune system ; particle swarm optimization ; finite element method ; optimization ; composites ; laminate ; modal analysis ; material constant

30/126
Nr opisu: 0000093544   
Two-scale identification of composites' material constants by means of computational intelligence methods.
[Aut.]: Witold Beluch, T. Burczyński.
-Arch. Civ. Mech. Eng. 2014 vol. 14 iss. 4, s. 636-646, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.793. Punktacja MNiSW 30.000

kompozyty ; homogenizacja numeryczna ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny

composites ; numerical homogenization ; identification ; evolutionary algorithm ; artificial immune system

31/126
Nr opisu: 0000087334   
Computational intelligence methods in multi-scale optimization of composites.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM 2013, Poznań, Poland, 27-31 August 2013. Short papers. Eds: T. Łodygowski [et al.]. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Structural Engineering, 2013, s. MS11-15 - MS11-16, bibliogr. 5 poz.

inteligencja obliczeniowa ; optymalizacja ; modelowanie wieloskalowe ; kompozyty

computational intelligence ; optimization ; multiscale modelling ; composites

32/126
Nr opisu: 0000081509   
Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji parametrów włóknistych kompozytów warstwowych.
[Aut.]: Witold Beluch.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 155 s., bibliogr. 238 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 433)
Rozprawa habilitacyjna

inteligencja obliczeniowa ; kompozyt włóknisty ; materiały kompozytowe ; laminat ; homogenizacja obliczeniowa

computational intelligence ; fibrous composite ; composite materials ; laminate ; numerical homogenization

33/126
Nr opisu: 0000087333   
Modelowanie i analiza wytrzymałościowa ramy wózka dziecięcego do biegania.
[Aut.]: M. Nowak, Antoni John, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2013. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, 28 maj 2013. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2013, s. 57-60, bibliogr. 3 poz.

wózek dziecinny ; rama ; analiza wytrzymałościowa

perambulator ; frame ; strength analysis

34/126
Nr opisu: 0000074112
Dobór struktury kompozytu oraz analiza wytrzymałościowa poszycia bolidu wyścigowego.
[Aut.]: F. Holewik, Witold Beluch, Andrzej Katunin.
W: Metody komputerowe - 2012. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2012. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2012, s. 21-24, bibliogr. 2 poz.

struktura kompozytowa ; analiza wytrzymałościowa ; bolid wyścigowy

composite structure ; strength analysis ; race vehicle

35/126
Nr opisu: 0000075452
Metody inteligencji obliczeniowej w optymalizacji kompozytów.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: Kompozyty, konstrukcje warstwowe. VI Sympozjon, Wrocław - Srebrna Góra, 2012. Referaty. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2012, s. 17-18, bibliogr. 4 poz.

kompozyty ; optymalizacja ; inteligencja obliczeniowa ; metaheurystyka

composites ; optimization ; computational intelligence ; metaheuristics

36/126
Nr opisu: 0000079622
Optimization of composite structures by means of the particle swarm optimizer with cloning improvement.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Kuś, Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: 10th World Congress on Computational Mechanics. Computational Mechanics 2012, Sao Paulo, Brazil, 8-13 July 2012. Book of abstracts. Eds: P. M. Pimenta, E. M. B. Campello. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 31
Pełny tekst na CD-ROM

37/126
Nr opisu: 0000077531
Optimization of dynamic properties of composities be means of computational intelligence methods.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: 1st International Conference on Composites Structures Dynamics. DYNACOMP, France, Arcachon, 22-24.05.2012. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 18 poz.

38/126
Nr opisu: 0000074163
Optymalizacja wariantowa i analiza wytrzymałościowa ramy roweru poziomego trójkołowego.
[Aut.]: Witold Ogierman, Antoni John, Witold Beluch.
W: Metody komputerowe - 2012. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2012. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2012, s. 61-64, bibliogr. 3 poz.

optymalizacja ; analiza wytrzymałości ; rower poziomy ; rama

optimization ; strength analysis ; recumbent bicycle ; frame

39/126
Nr opisu: 0000078409
Evolutionary optimization of laminate structures.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 195-200, bibliogr. 9 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

laminat ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja wielokryterialna ; analiza modalna

laminate ; evolutionary algorithm ; multiobjective optimization ; modal analysis

40/126
Nr opisu: 0000069454
Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne systemy immunologiczne.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 10 poz.

inteligencja obliczeniowa ; sztuczna inteligencja ; system immunologiczny ; sztuczny system immunologiczny

computational intelligence ; artificial intelligence ; immune system ; artificial immune system

41/126
Nr opisu: 0000076645   
Obliczenia rozproszone w globalnej optymalizacji kompozytów.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: II Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2011, Poznań, 29-31 sierpnia 2011. Książka streszczeń. Ed. Tomasz Łodygowski, Wojciech Sumelka. Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. 70

kompozyty ; laminat ; optymalizacja ; obliczenia rozproszone

composites ; laminate ; optimization ; distributed computing

42/126
Nr opisu: 0000069511   
Parallel and distributed computations in evolutionary and immune optimization of laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2011. Short papers. Ed. A. Borkowski, T. Lewiński, G. Dzierżanowski. Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 1-2, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

optymalizacja ; obliczenia równoległe ; laminat ; sztuczna inteligencja ; metoda elementów skończonych

optimization ; parallel computing ; laminate ; artificial intelligence ; finite element method

43/126
Nr opisu: 0000078383   
Searching for an optimal sensor location in the identification of laminates' parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, Mirosław* Habarta, Tadeusz* Burczyński.
W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2011. Short papers. Ed. A. Borkowski, T. Lewiński, G. Dzierżanowski. Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 1-2, bibliogr. 6 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

laminat ; zagadnienie odwrotne ; wrażliwość ; identyfikacja ; metoda ewolucyjna

laminate ; inverse problem ; identification ; evolutionary method

44/126
Nr opisu: 0000079627
An artificial immune system in the identification of material constants in composites and piezoelectrics.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Wacław Kuś, Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Grzegorz Dziatkiewicz.
W: Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, Spain, 14-17 September 2010. [Dokument elektroniczny]. Eds: B. H. V. Topping [et al.]. Stirling : Civil-Comp Press, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15, bibliogr. 16 poz. (Civil-Comp Proceedings ; 93 1759-3433)

45/126
Nr opisu: 0000078427
Artificial immune system in laminates optimization.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. IV European Conference on Computational Mechanics. ECCM-2010, Paris, France, May 16-21, 2010. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) paper 510 s. 1-2, bibliogr. 5 poz.

46/126
Nr opisu: 0000063701   
Evolutionary identification of laminates' granular parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, Piotr** Orantek.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2010 vol. 17 no. 1, s. 51-58, bibliogr. 12 poz.

algorytm ewolucyjny ; laminat ; sztuczna sieć neuronowa ; liczby rozmyte ; zmienne losowe

evolutionary algorithm ; laminate ; artificial neural network ; fuzzy numbers ; random variables

47/126
Nr opisu: 0000063867   
Granular computing in evolutionary identification.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Piotr** Orantek.
W: Computer methods in mechanics. Lectures of the CMM 2009. Vol. 2. Ed. M. Kuczma, K. Wilmański. Berlin : Springer, 2010, s. 149-163, bibliogr. 13 poz. (Advanced Structured Materials ; vol. 1 1869-8433)

48/126
Nr opisu: 0000056611
Metody inteligencji obliczeniowej: systemy rozmyte-zbiory rozmyte, wnioskowanie przybliżone.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 9 poz.

zbiór rozmyty ; funkcja przynależności ; logika rozmyta ; wnioskowanie przybliżone

fuzzy set ; membership function ; fuzzy logic ; fuzzy inference

49/126
Nr opisu: 0000078432
Optimization of composites by means of immune system.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the joint 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, Australia, 19-23 July. [Book of abstracts]. Sydney : Centre for Infrastructure Engineering and Safety. University of New South Wales, 2010, s. 318, bibliogr. 2 poz.

50/126
Nr opisu: 0000063987   
Parallel artificial immune system in optimization and identification of composite structures.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: Parallel problem solving from nature. PPSN. 11th International conference, Kraków, Poland, September 11-15, 2010. Proceedings. Pt 2. Eds: R. Schaefer [et al.]. Berlin : Springer, 2010, s. 171-180, bibliogr. 18 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6239 0302-9743)

sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; identyfikacja ; obliczenia równoległe ; kompozyty ; laminat

artificial immune system ; optimization ; identification ; parallel computing ; composites ; laminate

51/126
Nr opisu: 0000050026
Evolutionary identification of laminates' granular parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Proceedings of the ECCOMAS International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2009, Rzeszów- Łańcut, Poland, 23-25 April 2009. Book of abstracts. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2009, s. 11-12, bibliogr. 3 poz.

52/126
Nr opisu: 0000055013
Evolutionary identification of non-deterministic parameters in laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2009, [Gliwice, Poland, 18-19 November 2009]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Fundamentals of Machinery Design. Department of Strength of Materials and Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2009, s. 17-18, bibliogr. 4 poz.

laminat ; identyfikacja ; liczba rozmyta ; zmienna losowa ; algorytm ewolucyjny

laminate ; identification ; fuzzy number ; random variable ; evolutionary algorithm

53/126
Nr opisu: 0000078484
Evolutionary optimization of laminate structures.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 11-12, bibliogr. 7 poz.

laminat ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja wielokryterialna ; analiza modalna

laminate ; evolutionary algorithm ; multiobjective optimization ; modal analysis

54/126
Nr opisu: 0000049672
Granular computing in evolutionary identification.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Piotr** Orantek.
W: 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 55-56, bibliogr. 5 poz.

55/126
Nr opisu: 0000058345
Identification of dynamical systems in the fuzzy conditions.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Piotr** Orantek.
W: Modelling, simulation and control of nonlinear engineering dynamical systems. State-of-the-art, perspectives and applications. Ed. Jan Awrejcewicz. Amsterdam : Springer, 2009, s. 95-105

56/126
Nr opisu: 0000058349
Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems. Ed. Tadeusz Uhl. Radom : Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies, 2009, s. 23-30

57/126
Nr opisu: 0000048901
Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne sieci neuronowe - budowa i działanie.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 1, s. 5-9, bibliogr. 9 poz.

sztuczna sieć neuronowa ; sztuczny neuron ; funkcja aktywacji ; warstwa ukryta ; sieć jednokierunkowa ; sieć rekurencyjna

artificial neural network ; artificial neuron ; activation function ; hidden layer ; feed-forward network ; recurent network

58/126
Nr opisu: 0000054349
Metody inteligencji obliczeniowej: sztuczne sieci neuronowe- uczenie i zastosowania.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 13-16, bibliogr. 10 poz.

sztuczny neuron ; sztuczna sieć neuronowa ; uczenie sieci ; wsteczna propagacja błędów ; rozpoznawanie wzorców

artificial neuron ; artificial neural network ; network learning ; back-propagation method ; pattern recognition

59/126
Nr opisu: 0000078449
Multi-objective optimization of composite structures by means of the evolutionary computations.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Eight World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-8, Lisboa, Portugal, 1-5 June 2009. Book of abstracts and CD-ROM proceedings. Eds: H. C. Rodrigues [et al.]. Lisboa : International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009, s. 108
Pełny tekst na CD-ROM

60/126
Nr opisu: 0000066261
Obliczenia ewolucyjne w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji laminatów.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: Kompozyty, konstrukcje warstwowe. V Sympozjon, Wrocław - Karłów, 5-7 listopada 2009. Referaty. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział we Wrocławiu. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2009, s. 9-10, bibliogr. 3 poz.

61/126
Nr opisu: 0000041662   
Evolutionary algorithm in identification of stochastic parameters of laminates.
[Aut.]: Piotr** Orantek, Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary computation and global optimization 2008, Szymbark, Poland, June 2nd - 4th, 2008. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2008, s. 165-172, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 165)

62/126
Nr opisu: 0000047637
Evolutionary computing in multi-objective optimization of laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz.
W: Selected topics of contemporary solid mechanics. 36th SolMech2008. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008. Eds. Z. Kotulski, P. Kowalczyk, W. Sosnowski. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 384-385, bibliogr. 4 poz. (Prace IPPT ; nr 2 0208-5658)

63/126
Nr opisu: 0000078519   
Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Grzegorz Dziatkiewicz, Piotr** Orantek.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control. Applications to industrial and societal problems. EUROGEN'2007, Jyvaskyla, 11-13 June 2007. Eds: P. Neittaanmaki, J. Periaus, T. Tuovien. Barcelona : CIMNE, 2008, s. 39-44, bibliogr. 13 poz.

algorytm ewolucyjny ; obliczenia ziarniste ; zbiór rozmyty ; teoria prawdopodobieństwa ; optymalizacja konstrukcji ; identyfikacja

evolutionary algorithm ; granular computing ; fuzzy set ; theory of probability ; structural optimization ; identification

64/126
Nr opisu: 0000085749
Evolutionary identification of laminates' stochastic parameters.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Selected topics of contemporary solid mechanics. 36th SolMech2008. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008. Eds. Z. Kotulski, P. Kowalczyk, W. Sosnowski. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 54-55, bibliogr. 4 poz. (Prace IPPT ; nr 2 0208-5658)

65/126
Nr opisu: 0000041661   
Evolutionary multi-objective optimization of laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz.
W: Evolutionary computation and global optimization 2008, Szymbark, Poland, June 2nd - 4th, 2008. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2008, s. 43-50, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 165)

66/126
Nr opisu: 0000085751
Identification of laminates' stochastic parameters by means of modal analysis.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: XIII School of Modal Analysis, Krakow, 4-5 December 2008. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 4

67/126
Nr opisu: 0000050617
Modal analysis methods in multi-objective optimization of hybrid laminates.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz.
W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa. Pod red. T. Uhla. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2008, s. 63-71

68/126
Nr opisu: 0000051879
The identification of stochastic parameters in laminate structures by means evolutionary computations.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: 8th World Congress on Computational Mechanics. WCCM8. 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. ECCOMAS 2008, Venice, Italy, 30 June - 4 July 2008. [Dokument elektroniczny]. Eds. B. A. Schrefler, U. Perego. Department of Structural and Transport Engineering. Faculty of Engineering. Universita di Padova, Departament of Structural Engineering. Politecnico di Milano. Barcelona : CIMNE, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 7 poz.

69/126
Nr opisu: 0000041146   
Evolutionary granular computing in uncertain optimization and identification problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Grzegorz Dziatkiewicz, Piotr** Orantek.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2007, Jyvaskyla, Finland, June 11-13, 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 12-13

70/126
Nr opisu: 0000041314   
Evolutionary identification and optimization of composite structures.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Mech. Adv. Mater. Struct. 2007 vol. 14 iss. 8, s. 667-686, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.883

kompozyty ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów skończonych ; identyfikacja ; laminat ; optymalizacja

composites ; evolutionary algorithm ; finite element method ; identification ; laminate ; optimization

71/126
Nr opisu: 0000041660   
Evolutionary identification of fuzzy material constants in laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: Evolutionary computation and global optimization 2007, Będlewo, Poland, June 11th - 13th, 2007. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 17-24, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 160)

72/126
Nr opisu: 0000040816
Evolutionary multi-objective optimization of hybrid laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2007 vol. 14 no. 4, s. 569-578

73/126
Nr opisu: 0000086540
Identification of dynamical systems in the fuzzy conditions.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Piotr** Orantek.
W: 9th Conference on Dynamical Systems. Theory and Applications. DSTA 2007, Łódź, December 17-20, 2007. Proceedings. Vol. 2. Eds: J. Awrejcewicz, P. Olejnik, J. Mrozowski. Łódź : Left Grupa, 2007, s. 701-710, bibliogr. 11 poz.

74/126
Nr opisu: 0000040522
Metody inteligencji obliczeniowej: algorytmy ewolucyjne.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 14-17, bibliogr. 9 poz.

algorytm ewolucyjny ; algorytm genetyczny ; optymalizacja ; krzyżowanie ; mutacja ; selekcja

evolutionary algorithm ; genetic algorithm ; optimization ; crossover ; mutation ; selection

75/126
Nr opisu: 0000086541
Modal analysis methods in multi-objective optimization of hybrid laminates.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz.
W: XII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków , 06-07.12.2007. Streszczenia. Kraków : [b.w.], 2007, s. 1

76/126
Nr opisu: 0000042920
The fuzzy strategy in identification of laminates' elastic constants.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, Łódź - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. Łódź : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of Łódź, 2007, s. 31-32, bibliogr. 6 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

kompozyty ; identyfikacja ; obliczenia rozmyte ; algorytm ewolucyjny ; sztuczna sieć neuronowa

composites ; identification ; fuzzy computations ; evolutionary algorithm ; artificial neural network

77/126
Nr opisu: 0000042903
The fuzzy strategy in identification of laminates' elastic constants.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, Łódź - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [Łódź] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of Łódź], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 19 poz.

kompozyty ; identyfikacja ; obliczenia rozmyte ; algorytm ewolucyjny ; sztuczna sieć neuronowa

composites ; identification ; fuzzy computations ; evolutionary algorithm ; artificial neural network

78/126
Nr opisu: 0000030813   
Evolutionary identification and optimization of composite structure.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. III European Conference on Computational Mechanics, [Lisbon, Portugal, 5-8 June, 2006]. Book of abstracts. Eds: C. A. Mota Soares [et al.]. Dordrecht : Springer, 2006, s. 446, bibliogr. 3 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

79/126
Nr opisu: 0000032481
Evolutionary optimization and identification of hybrid laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: Evolutionary computation and global optimization 2006, Murzasichle, Poland, May 31st - June 2nd, 2006. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 39-47, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 156)

80/126
Nr opisu: 0000025468
Intelligent computing in inverse problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Piotr** Orantek, Antoni* Skrobol.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2006 vol. 13 no. 1, s. 161-206, bibliogr. 29 poz.

81/126
Nr opisu: 0000086543
Metody inteligencji obliczeniowej: algorytmy genetyczne.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 R. 48 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 6 poz.

82/126
Nr opisu: 0000086548
Modal analysis in identification of fuzzy laminates parameters.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek, Witold Beluch.
W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa. Pod red. T. Uhla. Kraków : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006, s. 44-52, bibliogr. 14 poz.

83/126
Nr opisu: 0000086567
Modal analysis in identification of fuzzy laminates parameters.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek, Witold Beluch.
W: XI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 04-05.12.2006. Streszczenia. Kraków : [b.w.], 2006, s. 1

84/126
Nr opisu: 0000086579
Distributed evolutionary computing in optimization of vibrating laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: X Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 01-02.12.2005. Streszczenia. Kraków : [b.w.], 2005, s. 1

85/126
Nr opisu: 0000086580
Distributed evolutionary computing in optimization of vibrating laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa. Pod red. T. Uhla. Kraków : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2005, s. 49-57, bibliogr. 10 poz.

86/126
Nr opisu: 0000016923
Evolutionary optimization of hybrid laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2005. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 16-18 November 2005]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 15-16, bibliogr. 8 poz.

laminat ; orientacja warstwowa ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; częstotliwość drgań własnych

laminate ; ply orientation ; optimization ; evolutionary algorithm ; eigenfrequency

87/126
Nr opisu: 0000016969
Evolutionary optimization of hybrid laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2005. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 21-24
pełny tekst na CD-ROM

laminat ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; częstotliwość drgań własnych

laminate ; optimization ; evolutionary algorithm ; eigenfrequency

88/126
Nr opisu: 0000022282
Evolutionary shape optimization in fracture problems.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2005 vol. 12 nr 2/3, s. 111-121, bibliogr. 18 poz.

89/126
Nr opisu: 0000029857
Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 257-258, bibliogr. 6 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

metoda elementów brzegowych ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; pęknięcie ; mechanika pękania

boundary element method ; optimization ; evolutionary algorithm ; crack ; fracture mechanics

90/126
Nr opisu: 0000073831
Optymalizacja - dążenie do doskonałości.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 7-10, bibliogr. 12 poz.

optymalizacja ; metoda optymalizacyjna ; algorytm optymalizacyjny ; funkcja celu ; optimum

optimization ; optimization method ; optimization algorithm ; objective function ; optimum

91/126
Nr opisu: 0000023305
Shape optimization of structures under cycylic loads.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały VIII krajowej konferencji, Korbielów, 30 maja - 1 czerwca 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 7-14

92/126
Nr opisu: 0000079619
Distributed evolutionary algorithms in identification of material constants in composites.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały VIII krajowej konferencji, Kazimierz Dolny, 24-26 maja 2004. Warszawa : [Politechnika Warszawska. Instytut Systemów Elektronicznych], 2004, s. 1-8, bibliogr. 11 poz.

93/126
Nr opisu: 0000009691
Evolutionary computation in crack problems.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 September, 2002. Ed. by Tadeusz Burczyński, Andrzej Osyczka. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004, s. 1-11, bibliogr. 7 poz. (Solid Mechanics and Its Applications ; vol. 117)

94/126
Nr opisu: 0000079618
Metody komputerowe a bezpieczeństwo pracy.
[Aut.]: Witold Beluch.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 5-8, bibliogr. 12 poz.

95/126
Nr opisu: 0000011132
Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 27-28, bibliogr. 6 poz.

metoda elementów brzegowych ; zarysowanie ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; mechanika pękania

boundary element method ; crack ; optimization ; evolutionary algorithm ; fracture mechanics

96/126
Nr opisu: 0000010719
Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 47-51, bibliogr. 13 poz.

metoda elementów brzegowych ; rysa ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; mechanika pękania

boundary element method ; crack ; optimization ; evolutionary algorithm ; fracture mechanics

97/126
Nr opisu: 0000012091
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Kuś, Witold Beluch, Antoni John, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania. VIII Konferencja naukowo-techniczna. Cz. 2. Warszawa : [Wojskowa Akademia Techniczna], 2004, s. 5-22, bibliogr. 11 poz. (Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; vol. 53, nr 6 1234-5865)

algorytm ewolucyjny ; algorytm rozproszony ; optymalizacja ; identyfikacja ; projektowanie optymalne ; metoda elementów skończonych ; MES ; MSC Nastran ; MSC.Marc

evolutionary algorithm ; fuzzy algorithm ; optimization ; identification ; optimal designing ; finite element method ; FEM ; MSC Nastran ; MSC.Marc

98/126
Nr opisu: 0000010053
Evolutionary identification of material constants in composites.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 22-23, bibliogr. 4 poz.

99/126
Nr opisu: 0000010748
Evolutionary identification of material constants in composites.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 33-37, bibliogr. 13 poz.

100/126
Nr opisu: 0000085883
Obliczenia ewolucyjne i analiza modalna w identyfikacji parametrów materiałowych kompozytów.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński.
W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Uhla. Kraków : Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, s. 47-54, bibliogr. 10 poz.

101/126
Nr opisu: 0000085701
Evolutionary algorithms in identification of internal defects.
[Aut.]: Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Kuś, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek, Tadeusz* Burczyński.
W: Computational sensitivity analysis and evolutionary optimization of systems with geometrical singularities. Ed. Tadeusz Burczyński. Gliwice : Wydaw. Katedry Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechniki Śląskiej, s. 189-196, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika Śląska nr 1)

102/126
Nr opisu: 0000079620
Evolutionary algorithms in selected optimization and identification problems of mechanical systems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Wacław Kuś, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: Evolutionary computation and global optimization. Praca zbiorowa. Pod red. J. Arabasa. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 87-121, bibliogr. 24 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 139)

103/126
Nr opisu: 0000000420
Evolutionary computation in optimization and identification.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Kuś, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2002 vol. 9 no. 1, s. 3-20, bibliogr. 27 poz.

104/126
Nr opisu: 0000085459
Evolutionary computation in structural optimization.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Kuś, Piotr** Orantek.
W: 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, 27-29 June, 2002. [Dokument elektroniczny]. Ed. D. T. Tsahalis. [B.m.] : [b.w.], 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 12 poz.

105/126
Nr opisu: 0000004849   
Laboratorium z wytrzymałości materiałów. Praca zbiorowa. Pod red. T. Burczyńskiego, W. Belucha, A. Johna.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr Fedeliński, Antoni John, Grzegorz Kokot, Wacław Kuś.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 138 s., bibliogr.
Skrypt nr 2285

106/126
Nr opisu: 0000085692
Sensitivity analysis and optimization of cracked structures.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Computational sensitivity analysis and evolutionary optimization of systems with geometrical singularities. Ed. Tadeusz Burczyński. Gliwice : Wydaw. Katedry Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechniki Śląskiej, s. 93-115, bibliogr. 17 poz. (Zeszyty Naukowe ; Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika Śląska nr 1)

107/126
Nr opisu: 0000076208
Evolutionary BEM computation in shape optimization problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Grzegorz Kokot, Wacław Kuś, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Cracow, Poland, 31 May - 3 June 1999. Ed. by Tadeusz Burczyński. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001, s. 37-49, bibliogr. 11 poz.

metoda elementów brzegowych ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu

boundary element method ; evolutionary algorithm ; shape optimization

108/126
Nr opisu: 0000085460
Evolutionary identification and optimization of boundary conditions for cracked structure.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały V krajowej konferencji, Jastrzębia Góra, 30 maja - 1 czerwca 2001. Politechnika Warszawska. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2001, s. 32-39, bibliogr. 5 poz.

109/126
Nr opisu: 0000003433
Identification and optimization of boundary conditions using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2001, s. 29-33, bibliogr. 9 poz.

110/126
Nr opisu: 0000004583
Optymalizacja ewolucyjna układów z pęknięciami.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 21, bibliogr. 3 poz.
Tekst w j. ang. s. 22

111/126
Nr opisu: 0000076151   
The identification of cracks using boundary elements and evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch.
-Eng. Anal. Bound. Elem. 2001 vol. 25 iss. 4/5, s. 313-322, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 0.783

metoda elementów brzegowych ; mechanika pękania ; identyfikacja pęknięć ; algorytm ewolucyjny

boundary element method ; fracture mechanics ; crack identification ; evolutionary algorithm

112/126
Nr opisu: 0000012194   
Analiza wrażliwości i optymalizacja ewolucyjna układów mechanicznych z pęknięciami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Witold Beluch.
Gliwice, 2000, 110 s., bibliogr. 87 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz* Burczyński

113/126
Nr opisu: 0000085482
Coupling of the boundary element method and evolutionary algorithms in optimization and identification problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. ECCOMAS 2000, Barcelona, 11-14 September 2000. [Dokument elektroniczny]. Barcelona : Laboratori de Calcul de la Facultat d'Informatica de Barcelona, 2000, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-18, bibliogr. 11 poz.
Incorporating the VI International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS VI)

114/126
Nr opisu: 0000009481
Crack identification using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Witold Beluch.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Workshop on Applications of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering and Symposium. AI-MECH 2000]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Gliwice : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki], 2000, s. 97-100, bibliogr.5 poz.

115/126
Nr opisu: 0000085480
Evolutionary algorithms in geometrical inverse problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały IV krajowej konferencji, Lądek Zdrój, 5-8 czerwca 2000. Politechnika Warszawska. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 29-36, bibliogr. 8 poz.

116/126
Nr opisu: 0000085477
Evolutionary design in computer aided engineering.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Kuś, Piotr** Orantek.
W: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Polanica Zdrój, 31 maja - 3 czerwca 2000. Wrocław : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 153-162, bibliogr. 13 poz.

metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; algorytm genetyczny ; algorytm ewolucyjny ; projektowanie wspomagane komputerowo

finite element method ; boundary element method ; genetic algorithm ; evolutionary algorithm ; computer aided design

117/126
Nr opisu: 0000076068
Evolutionary identification of the cracks.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch.
W: Numerical methods in continuum mechanics. VIIIth International conference, Liptovsky Jan, Slovak Republic, September 19-24, 2000. Proceedings of the abstracts. [Dokument elektroniczny]. Ed. by V. Kompis. Zilina : University of Zilina, 2000, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-16, bibliogr. 19 poz.

118/126
Nr opisu: 0000076049
Evolutionary methods in inverse problems of engineering mechanics.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Piotr** Orantek, Marek* Nowakowski.
W: Inverse problems in engineering mechanics II. International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics 2000 (ISIP 2000), Nagano, Japan. Ed. by M. Tanaka, G.S. Dulikravich. Amsterdam : Elsevier, 2000, s. 553-562, bibliogr. 7 poz.

119/126
Nr opisu: 0000085679
Hybrid evolutionary methods in structural optimization.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: ICTAM 2000. 20th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Chicago, 27 August - 2 September 2000. Abstract book. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 85-86 (Technical Report ; Departmet of Theoretical and Applied Mechanics. University of Illinois at Urbana-Champaign no. 950 0073-5264)

120/126
Nr opisu: 0000002320
The finite and boundary elements in evolutionary optimization.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Kuś, Piotr** Orantek.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 53-60, bibliogr. 17 poz.

metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; algorytm genetyczny ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu

finite element method ; boundary element method ; genetic algorithm ; evolutionary algorithm ; shape optimization

121/126
Nr opisu: 0000076206
Optimization of cracked structures using boundary elements and evolutionary computation.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Grzegorz Kokot.
W: Boundary element techniques. Ed. M. H. Aliabadi. London : Queen Mary and Westfield College, 1999, s. 437-444, bibliogr. 9 poz.

122/126
Nr opisu: 0000076149
Optimization of cracked structures using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch.
W: Computer methods in mechanics. [PCCMM '99]. Proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, Poland, 26-28 May 1999. Eds: W. Łakota, Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1999, s. 53-54, bibliogr. 2 poz.

123/126
Nr opisu: 0000076150
Zastosowania algorytmów genetycznych i ewolucyjnych.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Grzegorz Kokot, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte. Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki. Sekcja Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Rzeszów : Studio BEL, 1999, s. 125-140

124/126
Nr opisu: 0000076143
Sensitivity analysis of cracked bodies.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, G. Kuhn.
W: 32nd Solid Mechanics Conference. SolMec'98, Zakopane, September 1-5, 1998. Volume of abstracts. Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 97-98, bibliogr. 3 poz.

125/126
Nr opisu: 0000026105
The dual boundary element method in sensitivity analysis of elastic systems with cracks.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 9-13.02.1998. [T. 1]. [Red. E. Opoka]. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1998, s. 47-52, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 6)

126/126
Nr opisu: 0000043683
Wpływ kształtu ziaren napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu w stanie uplastycznionym.
[Aut.]: Witold Beluch, J. Jaworski, Józef Stabik.
-Polimery 1994 R. 39 nr 11/12, s. 698-703, bibliogr. 13 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie