Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARTNICKI MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000137418   
Age and territorial distribution vs. balance of non-savings deposites of individual customers.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 19-28, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

osad na rachunku ; depozyt nieoszczędnościowy ; struktura rachunku

bank account buffer ; non-saving deposit ; account structure

2/26
Nr opisu: 0000137420   
Deposits of individual customers - introduction to analysis.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 29-38, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

depozyt nieoszczędnościowy ; struktura rachunku ; rachunek depozytowy

non-saving deposit ; account structure ; account deposit

3/26
Nr opisu: 0000137421   
Effects of implementing the bonus system modernization in a small company.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 39-46, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system premiowy ; wartość dodana ; zysk

bonus system ; added value ; profit

4/26
Nr opisu: 0000137655   
Gender as a parameter reflecting the non-savings deposits situation of individual customers.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 77-87, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

depozyt nieoszczędnościowy ; struktura rachunku ; rachunek depozytowy

non-saving deposit ; account structure ; account deposit

5/26
Nr opisu: 0000115554   
Kondycja finansowa podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Stud. Ekon. 2016 nr 265, s. 5-15, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kondycja finansowa ; ochrona zdrowia ; opieka społeczna ; jakość portfela kredytowego ; sytuacja ekonomiczno-finansowa

financial condition ; health care ; social care home ; credit portfolio quality ; economic and financial situation

6/26
Nr opisu: 0000114361   
Modernizacja systemu premiowego w małej firmie. Studium przypadku.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 27-35, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system premiowy ; wartość dodana ; modele systemów premiowych ; mała firma

premium system ; added value ; models of premium systems ; small business

7/26
Nr opisu: 0000096223   
Metodyka wyznaczania grup określających prawidłowość doboru wysokości planów sprzedażowych na przykładzie banku komercyjnego.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 113-122, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

grupowanie ; bank komercyjny ; efektywność planowania

grouping ; commercial bank ; effectiveness of planning

8/26
Nr opisu: 0000091763   
Technologie informatyczne wspierające zarządzanie jakością w banku komercyjnym.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 68, s. 275-287, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wspomaganie zarządzania ; bank komercyjny ; technologie informatyczne

management supporting ; commercial bank ; information technologies

9/26
Nr opisu: 0000088484   
Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 7-19, bibliogr. 10poz.. Punktacja MNiSW 11.000

satysfakcja klienta ; bank komercyjny ; ocena przedsiębiorstwa ; ocena pracownika ; sektor bankowości ; klient indywidualny

client's satisfaction ; commercial bank ; enterprise assessment ; employee assessment ; banking sector ; individual customer

10/26
Nr opisu: 0000069861   
Korekty planów sprzedażowych w banku komercyjnym na podstawie wskaźników wyznaczających lokalny potencjał gospodarczy.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 29-38, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

planowanie sprzedaży ; bank ; potencjał gospodarczy ; rynek finansowy ; potencjał ekonomiczny

sales planning ; bank ; economic potential ; financial market ; economical potential

11/26
Nr opisu: 0000069860   
Kryzys finansowy a sytuacja depozytowa banków będących pod kontrolą skarbu państwa.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 17-28, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

kryzys ekonomiczny ; finanse publiczne ; środki inwestycyjne ; zadłużenie ; skarb państwa ; bank

economic crisis ; public finances ; investment recources ; debt ; state treasury ; bank

12/26
Nr opisu: 0000070895
Potencjał gospodarczy podregionów województwa mazowieckiego w konfrontacji z wolumenami produktowymi oraz nakładanymi planami w banku komercyjnym.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2010. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 200

13/26
Nr opisu: 0000030045
Realokacja i ograniczenie zatrudnienia w oddziałach banku komercyjnego.
[Aut.]: Michał Bartnicki, Mirosław Matusek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 15-26, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie personelem ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; bank komercyjny ; zatrudnienie

personnel management ; enterprise management ; commercial bank ; employment

14/26
Nr opisu: 0000029679
Determinanty sprawności procesu rozwoju nowego produktu.
[Aut.]: Michał Bartnicki, Mirosław Matusek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 38, s. 13-22, bibliogr. 6 poz.

nowy produkt ; cykl życia produktu

new product ; product life cycle

15/26
Nr opisu: 0000021911
Zarządzanie wielkościami limitów gotówki w oddziałach banku.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 21-30, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1722 Organizacja i Zarządzanie ; z. 35)

zarządzanie gotówką ; bank ; minimalizacja kosztów

cash management ; bank ; costs minimization

16/26
Nr opisu: 0000009967
Elektroniczne instrumenty płatnicze.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 18, s. 143-154, bibliogr. 23 poz.

Unia Europejska ; pieniądz ; bankowość elektroniczna ; elektroniczna płatność ; bankowość ; karta bankowa

European Union ; money ; electronic banking ; mobile payment ; banking ; bank card

17/26
Nr opisu: 0000010009   
Zarządzanie kosztami utrzymania gotówki w oddziałach banku komercyjnego.
[Aut.]: Michał Bartnicki, Monika Odlanicka-Poczobutt.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO'2004. [Konferencja]. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 469-476, bibliogr.

zarządzanie gotówką ; optymalizacja ilości transportów ; minimalizacja łącznych kosztów utrzymania gotówki

cash management ; optimization of transport ; total cost of maintaining cash minimizing

18/26
Nr opisu: 0000007795
Metoda porównań międzyzakładowych z wykorzystaniem metod taksonomicznych.
[Aut.]: Mirosław Matusek, Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 45-53, bibliogr. 8 poz.

metoda taksonomiczna ; przedsiębiorstwo

taxonomic method ; company

19/26
Nr opisu: 0000013207
Systemy oceny działalności wewnątrzbankowej oddziałów banku. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
Zabrze, 2003, 219 s., bibliogr. 124 poz. + CD
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. Jerzy* Mika

oddział banku ; ocena efektywności

bank branch ; efficiency evaluation

20/26
Nr opisu: 0000003965
Metody porządkowania liniowego w ocenie jednostek organizacyjnych systemu bankowego.
[Aut.]: Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 9, s. 5-15, bibliogr. 14 poz.

21/26
Nr opisu: 0000017476   
Quick Response - systemy szybkiego reagowania.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Jacek* Cholewa, Michał Bartnicki.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 445-453, bibliogr. 10 poz.

22/26
Nr opisu: 0000004885
Wykorzystanie technologii i systemów informatycznych w procesach decyzyjnych. Praca. Pod red. A. Michalskiego.
[Aut.]: Michał Bartnicki, Roman** Bojarski, Waldemar* Gruszka, A. Kapczyński, Dariusz* Mazur, Andrzej** Michalski, Krzysztof Michalski, G. Nowosielska, Piotr* Piorunkiewicz, Anna* Sołtysik-Piorunkiewicz, Jacek* Wychowaniec, Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Tomasz* Żurek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 151 s., bibliogr.

23/26
Nr opisu: 0000103748   
Kryteria oceny wyników działalności regionów i oddziałów centrów w PKO BP SA.
[Aut.]: Michał Bartnicki, Monika Odlanicka-Poczobutt, Jacek* Cholewa.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO'2001. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Henryka Sroki. Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 335-343, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

PKO BP SA ; bank ; kryteria oceny ; taksonomia ; indeksy

PKO BP SA ; bank ; criteria of evaluation ; taxonomy ; indexes

24/26
Nr opisu: 0000017592   
Logistyczne systemy wspomagające realizację zleceń.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Michał Bartnicki, Jacek* Cholewa.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 463-471, bibliogr. 8 poz.

25/26
Nr opisu: 0000003016
Metoda taksonomiczna badania podobieństwa z zakresu analizy struktury.
[Aut.]: Bronisław** Ortyl, Michał Bartnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2000 z. 2, s. 139-150, bibliogr. 3 poz.

26/26
Nr opisu: 0000003087
Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie procesów demograficznych.
[Aut.]: Michał Bartnicki, Mirosław Matusek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 6, s. 5-16, bibliogr. 21 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie