Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARGIEL JOACHIM
Liczba odnalezionych rekordów: 112Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/112
Nr opisu: 0000130246   
Analiza profili zużycia energii elektrycznej odbiorców w sieci niskiego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Adrian Halinka, Marcin Niedopytalski.
-Zesz. Nauk. Wydz. Elektrotech. Autom. PGdań. 2019 nr 63, s. 51-54, bibliogr. 3 poz.
Referat wygłoszony na: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19. XIX Konferencja naukowa, Jastrzębia Góra, 12-14 czerwca 2019. Punktacja MNiSW 5.000

profil standardowy ; odbiorca nN ; charakterystyki obciążeniowe odbiorców

standard profile ; LV loads ; load curves

2/112
Nr opisu: 0000130256   
Analiza profili zużycia energii elektrycznej odbiorców w sieci niskiego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Adrian Halinka, Marcin Niedopytalski.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. Konferencja APE'19, Jastrzębia Góra, 12-14 czerwca 2019. [Dokument elektroniczny]. Gdańsk : ENERGA SA, 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 295-299, bibliogr. 3 poz. (Acta Energetica ; 2300-3022). Punktacja MNiSW 5.000

profil standardowy ; odbiorca nN ; charakterystyki obciążeniowe odbiorców

standard profile ; LV loads ; load curves

3/112
Nr opisu: 0000128308   
Bezpieczeństwo energetyczne gminy Gierałtowice - pilotażowe rozwiązania klastrowe.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Bogdan Mól, Daria Macha, Marcin Niedopytalski, Paweł Sowa.
-Prz. Elektrot. 2019 R. 95 nr 2, s. 41-46, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

niezawodność zasilania ; bezpieczeństwo energetyczne ; odbiorca komunalny ; energetyka rozproszona

power supply reliability ; energy security ; municipal customer ; distributed generation

4/112
Nr opisu: 0000137754
Ocena stanu aktualnego gospodarki energetycznej gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, M. Liszka.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 41-42. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2019, s. 167-171

Gierałtowice ; gospodarka energetyczna

Gierałtowice ; energy economy

5/112
Nr opisu: 0000126112
Analiza profili obciążeń odbiorów komunalnych z uwzględnieniem działania źródeł fotowoltaicznych.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Adrian Halinka, Marcin Niedopytalski.
W: Abstracts of 14th international scientific conference from the cycle Forecasting in electric power engineering. PE 2018, 26-28 September 2018, Podlesice, Poland. [Dokument elektroniczny]. Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS). Czestochowa Branch, Faculty of Electrical Engineering. Czestochowa University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 1, bibliogr. 1 poz.

sieć elektroenergetyczna ; profil obciążenia ; źródło fotowoltaiczne

power system ; load profile ; photovoltaic source

6/112
Nr opisu: 0000123643
Bezpieczeństwo energetyczne gminy Gierałtowice - pilotażowe rozwiązania klastrowe.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Daria Macha, Marcin Niedopytalski, Paweł Sowa, B. Mól.
W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Edycja 2018. Red. Józef Lorenc, Andrzej Demenko. Komisja Nauk Elektrycznych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu. Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych ICHB PAN, 2018, s. 217-228, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

gmina Gierałtowice ; bezpieczeństwo energetyczne ; klaster energii ; odnawialne źródła energii

Gierałtowice community ; energy security ; energy cluster ; renewable energy sources

7/112
Nr opisu: 0000126885
Energy security of Gierałtowice municipality - pilot cluster solutions.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Daria Macha, Marcin Niedopytalski, Paweł Sowa, B. Mól.
W: Safety of the Polish Power System. Edition 2018. Ed. Józef Lorenc, Andrzej Demenko. Electrical Science Commission. Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences. Poznań : Scientific Publishers OWN. Institute of Bioorganic Chemistry PAS, 2018, s. 63-74, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

8/112
Nr opisu: 0000125489
Main tasks in improving power reliability and ensuring local energy security.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, Daria Macha.
W: The 20th International Research Conference, August 27-28, 2018, New York, USA. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 2570-2573, bibliogr. 11 poz.

bezpieczeństwo energetyczne ; niezawodność zasilania ; energetyka ; podsystem lokalny

energy security ; power supply reliability ; power engineering ; local subsystem

9/112
Nr opisu: 0000126997   
W drodze do klastra energii w gminie Gierałtowice - działania proekologiczne w obszarze zasilania w energię elektryczną i ciepło.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Daria Macha, Marcin Niedopytalski, Paweł Sowa, B. Mól.
W: Rynek energii elektrycznej. Rozwój, polityka, ekonomia. Red.: Zbigniew Połecki, Paweł Pijarski. Lublin : Politechnika Lubelska, 2018, s. 7-21, bibliogr. 8 poz. (Monografie ; Politechnika Lubelska). Punktacja MNiSW 20.000

gmina Gierałtowice ; klaster energii ; niezawodność zasilania ; bilans energetyczny

Gierałtowice community ; energy cluster ; power supply reliability ; energy balance

10/112
Nr opisu: 0000116885   
Jednostki samorządu terytorialnego w drodze do tworzenia tzw. minicentrów energetycznych (miniklastrów).
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, Bogdan Mól.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. Konferencja APE'17, Jastrzębia Góra, 7-9 czerwca 2017. Z. 2. Gdańsk : ENERGA SA, 2017, s. 145-152, bibliogr. 6 poz. (Acta Energetica ; 2300-3022)

elektroenergetyka ; odnawialne źródła energii ; klaster energii

electrical power engineering ; renewable energy sources ; energy cluster

11/112
Nr opisu: 0000108790   
Innovative power engineering in a selectal rural commune.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel.
W: International Scholary and Scientific Research & Innovation, September 19-20, 2016, Chicago, USA. Conference proceedings. World Academy of Science, Engineering and Technology. [B.m.] : World Academy of Science, Engineering and Technology, 2016, s. 1382-1386, bibliogr. 10 poz. (International Science Index ; 18)

bezpieczeństwo energetyczne ; energetyka ; mini centrum energetyczne ; niezawodność zasilania

energy security ; power engineering ; mini energy center ; reliability of power supply

12/112
Nr opisu: 0000108795   
Innovative power engineering in a selected rural commune.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel.
-World Acad. Sci. Eng. Technol., Int. J. Electr. Comput. Energ. Electron. Commun. Eng. [online] 2016 vol. 10 no. 9, s. 1115-1119, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo energetyczne ; energetyka ; mini centrum energetyczne ; niezawodność zasilania

energy security ; power engineering ; mini energy center ; reliability of power supply

13/112
Nr opisu: 0000106639
Kierunki i przykłady poprawy bezpieczeństwa energetycznego gmin wiejskich.
[Aut.]: Bogdan Mól, Paweł Sowa, Joachim** Bargiel.
W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Edycja 2016. Red. Józef Lorenc, Andrzej Demenko. Komisja Nauk Elektrycznych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu. Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 2016, s. 269-280

14/112
Nr opisu: 0000105759
Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną przez gminy wiejskie.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa.
W: Forecasting in electric power engineering. PE 2016. Abstracts of 13th international scientific conference, Podlesice, 6th-8th April 2016. [Dokument elektroniczny]. Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology, Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) Czestochowa Branch. [B.m.] : [b.w.], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1, bibliogr. 4 poz.

energia elektryczna ; zużycie energii ; prosument ; minicentrum energetyczne ; niezawodność zasilania ; elektroenergetyka

electric energy ; energy consumption ; prosumer ; energy mini center ; reliability of power supply ; electrical power engineering

15/112
Nr opisu: 0000106800   
Ways of improving the reliability of supply of selected important municipal customers in municipalities.
[Aut.]: Bogdan Mól, Paweł Sowa, Joachim** Bargiel.
-Acta Energ. 2016 R. 8 nr 1, s. 93-101, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

generacja rozproszona ; minicentrum energetyczne ; odnawialne źródła energii

distributed generation ; energy mini center ; renewable energy sources

16/112
Nr opisu: 0000100206   
Nowoczesne źródła energii w sieci SN i nN poprawiające niezawodność zasilana ważnych odbiorów komunalnych na terenie gmin.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, B. Mól.
W: Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki. Red. Zbigniew Połecki. Politechnika Lubelska. Lublin : Politechnika Lubelska, 2015, s. 186-195, bibliogr. 8 poz. (Monografie ; Politechnika Lubelska)

źródła energii ; sieć SN ; sieć NN ; bezpieczeństwo energetyczne ; niezawodność zasilania

energy sources ; MV network ; LV network ; energy security ; reliability of power supply

17/112
Nr opisu: 0000104372   
Sposoby poprawy niezawodności zasilania wybranych ważnych odbiorców komunalnych na terenie gmin.
[Aut.]: B. Mól, Paweł Sowa, Joachim** Bargiel.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. Konferencja APE'15, Jastrzębia Góra, 17-19 czerwca 2015. Z. 1. Gdańsk : ENERGA SA, 2015, s. 190-195, bibliogr. 7 poz. (Acta Energetica ; 2300-3022). Punktacja MNiSW 7.000

generacja rozproszona ; minicentrum energetyczne ; odnawialne źródła energii

distributed generation ; energy mini centre ; renewable energy sources

18/112
Nr opisu: 0000099569
Technical and economic environment in the Polish Power System as the basis for distributed generation and renewable energy sources development.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, B. Mol, Katarzyna* Łuszcz.
W: International Scholary and Scientific Research & Innovation, May 11-12, 2015, Montreal, Canada. [B.m.] : World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, s. 796-800, bibliogr. 7 poz. (International Science Index ; 1307-6892)

mini centrum energetyczne ; odnawialne źródła energii ; generacja rozproszona ; gmina

mini energy center ; renewable energy sources ; distributed generation ; commune

19/112
Nr opisu: 0000097085   
Importance of distributed generation in the National Power System based on the example of Gierałtowice commune.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, B. Mol, Katarzyna* Łuszcz, Paweł Sowa.
-Acta Energ. 2014 R. 6 nr 4, s. 31-37, bibliogr. 6 poz.
Toż w jęz. pol. s. 38-42. Punktacja MNiSW 7.000

generacja rozproszona ; mini centrum energetyczne ; odnawialne źródła energii

distributed generation ; mini energy center ; renewable energy sources

20/112
Nr opisu: 0000112137
Ocena możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z operatorami sieci dystrybucyjnych (OSD) w zakresie poprawy niezawodności zasilania ważnych odbiorców komunalnych na terenie gmin, traktowanych jako prosumenci.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Bogdan Mól, T. Sierociński, Paweł Sowa.
W: Rynek energii elektrycznej. Doświadczenia i wyzwania. REE 2014. XX Konferencja naukowo-techniczna, 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny. Red. Zbigniew Połecki, Piotr Jasiński. Politechnika Lubelska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lublin. Lublin : KAPRINT, 2014, s. 292-296, bibliogr. 5 poz. (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 1 (IX) 1425-5960)

niezawodność zasilania ; odbiorca komunalny ; energetyka prosumencka

reliability of supply ; municipal customer ; prosumer energy

21/112
Nr opisu: 0000094892
Power supply of rural communities and the security of the national electricity system.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, B. Mól, T. Sierociński, Katarzyna* Łuszcz.
W: Safety of the Polish power system. Edition 2014. Ed. J. Lorenc, A. Demenko. Electrical Science Commission. Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences. Poznań : Scientific Publishers OWN, 2014, s. 201-208, bibliogr. 7 poz.

22/112
Nr opisu: 0000088974
Program NIEZ do obliczeń niezawodności zasilania sieci dystrybucyjnych średnich napięć.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, T. Sierociński, K. Szczepański, B. Mól.
W: Innowacyjność w elektroenergetyce. Invention'13, Szczyrk, 23-25 października 2013. Materiały konferencyjne, streszczenia referatów i wystąpień plenarnych. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 41

system elektroenergetyczny ; sieć średniego napięcia ; NIEZ ; niezawodność

power system ; medium voltage network ; NIEZ ; reliability

23/112
Nr opisu: 0000089195
Regulacje prawne a rzeczywistość w kontekście rozwoju źródeł energetyki rozproszonej.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, B. Mól.
W: Rynek energii elektrycznej. Nowe regulacje prawne a rzeczywistość. REE'2013. XIX konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lublin. Lublin : KAPRINT, 2013, s. 230-235, bibliogr. 7 poz. (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 1 (VIII) 1425-5960). Punktacja MNiSW 11.000

system elektroenergetyczny ; energetyka rozproszona ; bezpieczeństwo energetyczne ; regulacje prawne

power system ; distributed power engineering ; energy security ; legal regulations

24/112
Nr opisu: 0000089196   
Rola generacji rozproszonej w krajowym systemie elektroenergetycznym na przykładzie gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, B. Mol, Katarzyna* Łuszcz, Paweł Sowa.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'13. XVI Konferencja naukowa, Jurata, 12-14 czerwca 2013. Gdańsk : ENERGA SA, 2013, s. 103-108, bibliogr. 6 poz. (Acta Energetica ; 2300-3022)

generacja rozproszona ; mini centrum energetyczne ; odnawialne źródła energii

distributed generation ; energy mini center ; renewable energy sources

25/112
Nr opisu: 0000071703
Bezpieczeństwo zasilania gmin wiejskich a bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, Katarzyna* Zając, B. Mól, T. Sierociński.
W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Weryfikacja zdolności KSE do obrony i odbudowy. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2012, s. 23-28, bibliogr. 6 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 23 0013-7294)

Krajowy System Elektroenergetyczny ; bezpieczeństwo energetyczne ; samorząd terytorialny

Polish Power System ; energy security ; local government

26/112
Nr opisu: 0000073538
Methodology of supply reliability analysis of medium voltage distribution systems.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, T. Sierociński.
W: Proceedings of the IASTED African Conferences. Includes: Power and energy systems (AfricaPES 2012), Modelling and simulation (AfricaMS 2012), Water resource management (AfricaWRM 2012), Health informatics (AfricaHI 2012), Gaborone, Botswana, September 3-5, 2012. [Dokument elektroniczny]. Eds: G. O. Anderson [et al.]. [B.m.] : Acta Press, 2012, dysk optyczny (CD-ROM), 760-018, s. 29-33, bibliogr. 8 poz.

niezawodność ; bezpieczeństwo ; system elektroenergetyczny ; lokalny podsystem elektroenergetyczny ; lokalne źródło energii elektrycznej

reliability ; security ; power system ; local power generation sub-system ; local source of electricity

27/112
Nr opisu: 0000071100
Niezawodność zasilania w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, T. Sierociński.
-Rynek Energ. 2012 nr 2, s. 49-54, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

reklozer ; niezawodność zasilania ; lokalny podsystem elektroenergetyczny

reklozer ; reliability of power supply ; local power generation sub-system

28/112
Nr opisu: 0000074687
Ocena i sposoby poprawy niezawodności zasilania gmin z sieci średnich napięć.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, Rafał* Kumala, B. Mól, T. Sierociński, K. Szymański.
W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI 2012. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 19-21 września 2012. [Dokument elektroniczny]. Wrocław : [Instytut Energoelektryki. Politechnika Wrocławska], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-11, bibliogr. 6 poz.

mini centrum energetyczne ; bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego ; zasilanie systemu elektroenergetycznego

mini energy center ; power system safety ; power system supply

29/112
Nr opisu: 0000071704
The risk of failure in local distribution systems.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, T. Sierociński.
W: Safety of the Polish power system. Edition 2012. Ed. J. Lorenc, A. Demenko. Poznań : Scientific Publishers OWN, 2012, s. 79-85, bibliogr. 6 poz.

30/112
Nr opisu: 0000070565
Metoda analizy niezawodności układów rozdzielczych średnich napięć.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, Katarzyna* Zając, T. Sierociński.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'11. Jubileuszowa XV Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk - Jurata, 8-10 czerwca 2011. T. 4: Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne. Katedra Elektroenergetyki. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2011, s. 149-156, bibliogr. 4 poz.

niezawodność ; sieć średniego napięcia ; sieć elektroenergetyczna

reliability ; medium voltage network ; power system

31/112
Nr opisu: 0000075727   
Metoda analizy niezawodności układów rozdzielczych średnich napięć.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, Katarzyna* Zając, T. Sierociński.
-Acta Energ. 2011 R. 3 nr 9, s. 5-12, bibliogr. 4 poz.
Toż w jęz. ang. w: Acta Energetica. Power Engineering Quarterly, 2011, nr 3, s. 5-12

sieć rozdzielcza SN ; program NIEZ ; niezawodność

middle voltage grid ; NIEZ program ; reliability

32/112
Nr opisu: 0000068610
Sposoby łagodzenia skutków potencjalnego deficytu mocy i energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, J. Paska, Paweł Sowa.
-Rynek Energ. 2011 nr 5, s. 14-19, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

deficyt energii ; system elektroenergetyczny ; samorząd regionalny

energy deficiency ; power system ; regional authority

33/112
Nr opisu: 0000065588
Sposoby poprawy niezawodności w sieci średnich napięć - polityka energetyczna gmin.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, Katarzyna* Zając, T. Sierociński.
-Rynek Energ. 2011 nr 2, s. 95-101, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

sieć średniego napięcia ; niezawodność ; polityka energetyczna

medium voltage network ; reliability ; energy policy

34/112
Nr opisu: 0000056960
Niezawodność zasilania odbiorców z sieci średniego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
-Rynek Energ. 2010 nr 2, s. 3-7, bibliogr. 12 poz.

sieć średniego napięcia ; niezawodność

medium voltage network ; reliability

35/112
Nr opisu: 0000070909
Prognoza krótko- i długo terminowa deficytu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, Krzysztof* Szczepański.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2010. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. X Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 8-10 września 2010 r. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010, s. 67-68

Krajowy System Elektroenergetyczny ; deficyt energii ; deficyt mocy

Polish Power System ; energy deficiency ; power deficiency

36/112
Nr opisu: 0000062630
Prognoza krótko- i długoterminowa deficytu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, K. Szczepański, Bogusław** Teichman.
-Śl. Wiad. Elektr. 2010 R. 17 nr 6, s. 23-26, bibliogr. 4 poz.

Krajowy System Elektroenergetyczny ; deficyt energii ; deficyt mocy ; zapotrzebowanie na energię

power system ; energy deficiency ; power deficiency ; energy demand

37/112
Nr opisu: 0000069934
Ryzyko awarii w lokalnych systemach rozdzielczych.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, T. Sierociński.
W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Współdziałanie w realizacji planów obrony i odbudowy KSE. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2010, s. 89-92 (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 20 0013-7294)

38/112
Nr opisu: 0000057325   
Components reliability parameters by mid-term deficit of electric energy.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Bogusław** Teichman, Paweł Sowa.
W: Africon 2009, Nairobi, Kenya, 23-25 September 2009. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 1-5, bibliogr. 9 poz.

niezawodność ; system elektroenergetyczny ; energia elektryczna ; zagrożenie deficytem

reliability ; power system ; electric energy ; deficit hazard

39/112
Nr opisu: 0000065611
Niezawodność układów wyprowadzania mocy z elektrowni wiatrowych.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, J. Paska.
W: Rynek energii elektrycznej. Zagrożenia i nowe wyzwania. REE'09. XV Konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 11-14 maja 2009 r.. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lubelski. Lublin : KAPRINT, 2009, s. 278-283 (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 2 (IV))

40/112
Nr opisu: 0000057324
Reliability of wind power plants in cooperation with power system network.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Bogusław** Teichman, Paweł Sowa.
W: 9th IASTED European Conference on Power and Energy Systems. EuroPES 2009, Palma de Mallorca, Spain, 7-9 September 2009. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) paper no. 681-045

41/112
Nr opisu: 0000065610
Średniokresowy deficyt mocy i energii elektrycznej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Rynek energii elektrycznej. Zagrożenia i nowe wyzwania. REE'09. XV Konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 11-14 maja 2009 r.. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lubelski. Lublin : KAPRINT, 2009, s. 272-277 (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 2 (IV))

42/112
Nr opisu: 0000055820
Parametry niezawodnościowe elementów podstawą zarządzania niezawodnością elektroenergetycznej sieci przesyłowej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Rynek energii elektrycznej. Przesłanki nowej polityki energetycznej. Paliwa, technologie, zarządzanie. REE'08. XIV Konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 7-10 maja 2008 r.. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lubelski. Lublin : KAPRINT, 2008, s. 153-157, bibliogr. 7 poz. (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 1 (II))

elektroenergetyczna sieć przesyłowa ; parametry niezawodnościowe elementów ; zarządzanie niezawodnością sieci

power system transmission network ; components reliability parameters ; network reliability management

43/112
Nr opisu: 0000051844
Reliability of MV network.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, J. Paska.
W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI 2008. VI Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 10-12 września 2008. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 359-364

44/112
Nr opisu: 0000057357
Ryzyko awarii w krajowym systemie przesyłowo-rozdzielczym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Rola dużych jednostek wytwórczych w realizacji planów obrony i odbudowy KSE. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2008, s. 166-170, bibliogr. 11 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 17 0013-7294)

sieć elektroenergetyczna ; układ przesyłowy ; układ rozdzielczy ; ryzyko awarii

power system ; transmission system ; distribution system ; brakedown risk

45/112
Nr opisu: 0000036822
Generacja wiatrowa w analizie niezawodności systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska, J. Paska.
W: Innowacyjność w elektroenergetyce. Invention. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 25-26 październik 2007. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2007, s. 110-114, bibliogr. 10 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 13 0013-7294)

system elektroenergetyczny ; energetyka wiatrowa ; generacja wiatrowa ; niezawodność

power system ; wind power industry ; wind generation ; reliability

46/112
Nr opisu: 0000028334
Niezawodność zasilania odbiorców w lokalnym systemie elektroenergetycznym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2007 R. 53 z. 1 (201), s. 97-106, bibliogr. 5 poz.

system elektroenergetyczny ; linia kablowa ; linia napowietrzna ; niezawodność zasilania

power system ; cable line ; overhead line ; reliability of power supply

47/112
Nr opisu: 0000031967
Planowanie energetyczne w gminach wiejskich.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
W: Komunalna polityka ekoenergetyczna'2007. Seminarium, Rybnik, 29-30 października 2007. Red. T. Odlanicki-Poczobut. Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. Politechnika Śląska - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku [i in.]. [Rybnik] : [Politechnika Śląska. Centrum Kształcenia Inżynierów. Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych], 2007, s. 15-20, bibliogr. 3 poz.

planowanie energetyczne ; gmina Gierałtowice ; wieś

energy planning ; Gierałtowice community ; village

48/112
Nr opisu: 0000040432
Planowanie energetyczne w gminach wiejskich.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
W: Tychy - energia - oszczędność. VII Regionalna konferencja, Tychy, 22 maja 2007 r.. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 15-31

49/112
Nr opisu: 0000040430
Rozwój energetyki rozproszonej w gminie Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
W: Energetyka rozproszona. Przyszłość Polski. Konferencja, Warszawa, 20 czerwca 2007 r.. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 29-34

50/112
Nr opisu: 0000041190
Współpraca elektrowni wiatrowej z systemem elektroenergetycznym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Rynek energii elektrycznej. Rynek energii w perspektywie konsolidacji. REE'07. XIII konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 9-11 maja 2007 r. Materiały konferencyjne. Red. H. Kaproń. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Lubelski. Lublin : KAPRINT, 2007, s. 117-123 (Rynek Energii. Zeszyt Tematyczny ; nr 1)

51/112
Nr opisu: 0000029036
Gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 86-87

Gierałtowice ; gospodarka elektroenergetyczna ; energia elektryczna

Gierałtowice ; electrical energy management ; electricity

52/112
Nr opisu: 0000020950
Niezawodność sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć i 110 kV - stan obecny i perspektywy.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Paweł Sowa, J. Paska.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. VIII Konferencja naukowa, Częstochowa - Złoty Potok, 21-22 września 2006. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2006, s. 78-81, bibliogr. 11 poz. (Przegląd Elektrotechniczny ; R. 82, nr 9 0033-2097)

sieć elektroenergetyczna ; wysokie napięcie ; zmiana czasowa ; niezawodność zasilania

power network ; high voltage ; ageing effect ; reliability of power supply

53/112
Nr opisu: 0000026140
Nowe rozwiązania energetyczne w gminie Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, W. Machulik.
W: Komunalna polityka ekoenergetyczna'2006. Seminarium, Rybnik, 26-28 września 2006. Red. T. Odlanicki-Poczobut. Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. Politechnika Śląska - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku [i in.]. [Rybnik] : [Politechnika Śląska. Centrum Kształcenia Inżynierów. Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych], [2006], s. 61-67

gmina Gierałtowice ; energetyka

Gierałtowice rural community ; energetics

54/112
Nr opisu: 0000031205
Power system reliability in local subsystem.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Paweł Sowa.
W: Modern electric power system. MEPS'06, Wrocław, September 6-8, 2006. Wrocław : Wrocław University of Technology, 2006, s. 1

55/112
Nr opisu: 0000021131
Dane do obliczeń niezawodnościowych - możliwości uzyskania.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa.
W: Rynek energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej. REE'2005. Materiały XI konferencji naukowo-technicznej, Kazimierz Dolny, 25-27 kwietnia 2005. T. 2: Referaty dodatkowe. Red.: Piotr Jasiński, Teresa Kozłowska, Zbigniew Połecki. Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 53-58

56/112
Nr opisu: 0000057265
Dane do obliczeń niezawodnościowych - możliwości uzyskania.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa.
W: Rynek energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej. REE'2005. Materiały XI konferencji naukowo-technicznej, Kazimierz Dolny, 25-27 kwietnia 2005. T. 2: Referaty dodatkowe. Red.: Piotr Jasiński, Teresa Kozłowska, Zbigniew Połecki. Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 95-102

57/112
Nr opisu: 0000057315
Data for electric power system reliability calculations.
[Aut.]: J. Paska, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, P. Wójcik.
W: Electrical power quality and utilisation. EPQU'05. 8th International conference, Cracow, Poland, September 21-23, 2005. Proceedings. Ed. by Ryszard Pawełek. Łódź : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering, 2005, s. 469-476

58/112
Nr opisu: 0000070569
Forecast of reliability factors of transmission, distribution and generation components of network.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska.
W: VII Congreso Latinoamericano y IV Iberoamericano en Alta Tension y Aislamiento Electrico. ALTAE'05, El Dorado, Panama, 26-30 Julio 2005. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 9 poz.

niezawodność ; dane statystyczne ; uszkodzenie ; system elektroenergetyczny

reliability ; statistical data ; failure ; power system

59/112
Nr opisu: 0000115758
Gospodarka energetyczna gminy w obecnych warunkach.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 88-91

gospodarka energetyczna ; gmina Gierałtowice

energy management ; Gierałtowice community

60/112
Nr opisu: 0000020957
Kształtowanie statystyk awaryjności sieci przesyłowych w wybranych krajach.
[Aut.]: I. Gajos, Maksymilian Przygrodzki, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc.
W: Rynek energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej. REE'2005. Materiały XI konferencji naukowo-technicznej, Kazimierz Dolny, 25-27 kwietnia 2005. Red.: Piotr Jasiński, Teresa Kozłowska, Zbigniew Połecki. Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 87-94

61/112
Nr opisu: 0000021121
Optymalizacja gospodarki elektroenergetycznej w gminie Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
W: Rational energy consumption. 1st Scientific workshop, Jarnołtówek, 13-14 października 2005 r.. Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Energetyka i Środowisko, 2005, s. 7-8

62/112
Nr opisu: 0000020973
Znaczenie niezawodności sieci rozdzielczych w nowych warunkach.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, T. Sierociński.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'05. XII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk - Jurata, 8-10 czerwca 2005 r.. T. 4: Elektownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane. Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. Gdańsk : Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki, 2005, s. 113-122

63/112
Nr opisu: 0000010281
Działania ekoenergetyczne gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
W: Komunalna polityka ekoenergetyczna 2004. Seminarium, Rybnik, październik 2004. OPTI_Energy Centre of Excellence, Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. Politechnika Śląska - Centrum Kształcenia Inżynierów. [Gliwice] : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 16-22

gmina Gierałtowice ; polityka energetyczna ; ekoenergetyka

Gierałtowice community ; energy policy ; eco-power engineering

64/112
Nr opisu: 0000014761
Niezawodność zasilania węzłów połączonego systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'04 - POŁUDNIE. Elektroenergetyka polska w Unii Europejskiej. XIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 7-9 czerwca 2004. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2004, s. 99-103, bibliogr. 8 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 3 0013-7294)

65/112
Nr opisu: 0000057372   
Power system reliability in local subsystem co-working with power system network.
[Aut.]: Paweł Sowa, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska.
W: International Conference on Power System Technology. PowerCon 2004, Singapore, 21-24 November 2004. Vol. 2. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004, s. 1061-1066, bibliogr. 9 poz.

schemat zastępczy ; połączony system zasilania ; lokalna sieć komputerowa ; system elektroenergetyczny ; bezpieczeństwo

equivalent circuit ; interconnected power system ; local area network ; reliability of power supply ; power system ; security

66/112
Nr opisu: 0000013797
Prognoza wskaźników awaryjności elementów sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2004. VII Konferencja naukowa, Częstochowa-Poraj-Jastrząb, 23-24 września 2004 r.. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2004, s. 151-160 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 54)

67/112
Nr opisu: 0000010935
Niezawodność zasilania w europejskim prawodawstwie energetycznym.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, J. Paska, E. Nowakowska.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'03. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Jurata, 11-13 czerwca 2003. T. 1: Systemy elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. Gdańsk : Katedra Elektroenergetyki. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Politechnika Gdańska, s. 167-176, bibliogr. 23 poz.

niezawodność zasilania ; prawo energetyczne ; prawo europejskie ; energia elektryczna

reliability of power supply ; energy law ; European law ; electrical energy

68/112
Nr opisu: 0000010934
Ocena i propozycje zmian obecnych uregulowań prawnych w zakresie niezawodności systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, J. Paska, A. Momot.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'03. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Jurata, 11-13 czerwca 2003. T. 1: Systemy elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. Gdańsk : Katedra Elektroenergetyki. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Politechnika Gdańska, s. 151-156, bibliogr. 4 poz.

regulacje prawne ; system elektroenergetyczny ; niezawodność systemu elektroenergetycznego ; niezawodność zasilania

legal regulations ; power system ; reliability of power system network ; reliability of power supply

69/112
Nr opisu: 0000012039
Problemy racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Antoni** Przygrodzki, Bogusław** Teichman.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'03. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka 9-10 października 2003 r. Referaty podstawowe. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2003], s. 173-181, bibliogr. 9 poz.

70/112
Nr opisu: 0000015574
Reliability assessment in electric power system planning and management.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Alina Momot, E. Nowakowska-Siwińska, J. Paska, Paweł Sowa.
W: Electrical power quality and utilisation. EPQU'03. 7th International conference, Cracow, Poland, September 17-19, 2003. Ed. by Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering [et al.]. Łódź : Technical University of Lodz, 2003, s. 511-519

71/112
Nr opisu: 0000012040
Wybrane aspekty znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, D. Stefański.
W: Rynek energii elektrycznej. Od restrukturyzacji... do Unii Europejskiej. REE'2003. Materiały X konferencji naukowo-technicznej, Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2003 r.. T. 2: Referaty dodatkowe i referaty sponsorowane. Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej. Lublin : Wydaw. Pektor, [2003], s. 111-117, bibliogr. 4 poz.

72/112
Nr opisu: 0000057295
Place and importance of reliability assessment in power system planning and management.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Alina Momot, E. Nowakowska, Paweł Sowa, J. Paska.
W: Modern electric power systems. MEPS'02. Proceedings of the international symposium, Wrocław, September 11-13, 2002. Red. W. Rebizant. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2002, s. 285-289

73/112
Nr opisu: 0000057293
Polish power system reliability performance assessment.
[Aut.]: J. Paska, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Alina Momot, E. Nowakowska, Paweł Sowa.
W: 7th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems. PMAPS 2002, Naples, Italy, September 22-26, 2002. Conference proceedings. Naples : [b.w.], 2002, s. 341-346

74/112
Nr opisu: 0000057296
Present-day problems of reliabilty of protection systems in Polish transmission network.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa.
W: Modern electric power systems. MEPS'02. Proceedings of the international symposium, Wrocław, September 11-13, 2002. Red. W. Rebizant. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2002, s. 301-306

75/112
Nr opisu: 0000065609
Zastosowanie programu Trelss do weryfikacji programów rozwoju systemu przesyłowego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, T. Sierociński, E. Nowakowska, J. Paska.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2002. Prognozowanie, efektywność energetyczna. VI Konferencja naukowa, Częstochowa - Złoty Potok, 18-20 września 2002 r.. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2002, s.175-183 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 47)

76/112
Nr opisu: 0000057400
Niezwodność zabezpieczeń stosowanych w krajowej sieci przesyłowej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Szewc, Bogusław** Teichman.
W: Jakość energii elektrycznej i cieplnej. JAWE'2001. VII konferencja naukowo-techniczna, Ayia Napa, 23-30 kwietnia, Rydzyna, 7-9 maja 2001 r.. Lublin : Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne "Energetyk", 2001, s. 65-71

77/112
Nr opisu: 0000057291
Power quality and reliability and tasks of their assessment and improvement in Polsih electric power system.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa.
W: Simposio Internacional Sobre Calidad de Energia Electrica. SICEL'2001, Bogota, Colombia. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. SCEL026, 1-6

78/112
Nr opisu: 0000057289
Reliability evaluation of protection systems used in Polish power transmission system.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Power and energy systems. Proceedings of the Sixth IASTED International Conference, Rhodes, Greece, July 3-6, 2001. Ed. P. D. Bourkas. Anaheim : Acta Press, 2001, s. 303-308

79/112
Nr opisu: 0000025674
Reliability in contracts for electric energy supply and settlements.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Szewc, Bogusław** Teichman.
W: Electrical power quality and utilisation. EPQU'01. 6th International conference, Cracow, Poland, September 19-21, 2001. Proceedings. Eds: Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. [Łódź] : [Politechnika Łódzka. Instytut Elektroenergetyki], 2001, s. 495-501, bibliogr. 11 poz.

80/112
Nr opisu: 0000057328
Aktualna ocena niezawodności wybranego fragmentu krajowej sieci przesyłowej.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, B. Mól, A. Oleksy, J. Paska, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Jakość energii elektrycznej i cieplnej. JAWE'2000. VI konferencja naukowo-techniczna, Kołobrzeg, 8-12 maja 2000 r.. Lublin : Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne "Energetyk", 2000, s. 10-16

81/112
Nr opisu: 0000090657
Application of TRELSS and implementation of value-based transmission reliability approach at Polish Power Grid Company. Final report.
[Aut.]: J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska-Siwińska, J. Paska, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
Palo Alto : Electric Power Research Institute, 2000, 225 s., bibliogr. 64 poz.

niezawodność ; analiza niezawodności ; system elektroenergetyczny ; planowanie systemu elektroenergetycznego

reliability ; reliability analysis ; power system ; power system planning

82/112
Nr opisu: 0000006233
Computer tools for estimation of the transmission and distribution networks' unreliability.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Bogusław** Szewc, J. Paska.
W: Efektivnist' i jakist' elektropostacannja promislovich pidpriemstv. Zyrnik prac' IV Miznarodnoi naukovoi konferencii, Mariupol', Ukraina, 24-26 travnja 2000 r.. Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2000], s. 189-193, bibliogr. 5 poz.

83/112
Nr opisu: 0000004341   
Dane do oceny niezawodności sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Bogusław** Teichman.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2000 z. 174, s. 119-130, bibliogr. 15 poz.

84/112
Nr opisu: 0000057379
Jakość energii elektrycznej a niezawodność.
[Aut.]: J. Paska, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa.
W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI 2000. IV Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 5-7 lipca 2000. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 565-572, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Konferencje ; nr 34 0324-9778)

85/112
Nr opisu: 0000057221
Metodyka oceny niezawodności przesyłu. Zastosowanie programu TRELLS oraz wdrożenie w PSE S.A. podejścia wartościowania niezawodności.
[Aut.]: J. Paska, Joachim** Bargiel, J. Bartczak, Wiesław** Goc, A. Kłos, Alina Momot, E. Nowakowska-Siwińska, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
-Elektroenergetyka 2000 nr 2, s. 3-68

86/112
Nr opisu: 0000051842
Niezawodność systemu elektroenergetycznego a jakość energii elektrycznej.
[Aut.]: J. Paska, Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa.
-Rynek Energ. 2000 nr 5, s. 5-11, bibliogr. 17 poz.

87/112
Nr opisu: 0000057381
Poziom niezawodności krajowej sieci przesyłowej: aktualnie i w perspektywie do roku 2010.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, T. Sierociński, Bogusław** Teichman, J. Paska.
W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI 2000. IV Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 5-7 lipca 2000. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 573-581, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Konferencje ; nr 34 0324-9778)

88/112
Nr opisu: 0000057287   
Problems of reliability and power quality assessment in Polish electric power system.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, J. Paska.
W: Ninth International Conference on Harmonics and Quality of Power, Orlando, Florida, USA, October 1-4, 2000. Proceedings. Ed. A. Domijan. University of Florida, IEEE Power Engineering Society, PES. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000, s. 97-104, bibliogr. 10 poz.

89/112
Nr opisu: 0000007030
Problems of settling accounts for electrical energy quality in the Polish regulations and tariffs.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Szymon** Ciura, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Szewc.
W: Efektivnist' i jakist' elektropostacannja promislovich pidpriemstv. Zyrnik prac' IV Miznarodnoi naukovoi konferencii, Mariupol', Ukraina, 24-26 travnja 2000 r.. Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2000], s. 279-283, bibliogr. 10 poz.

90/112
Nr opisu: 0000004453
Racjonalizacja gospodarki elektroenergetycznej w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Szymon** Ciura, Jacek* Długosz, Wiesław** Goc, Edward** Lawera, Marian** Mikrut, J. Motyka, J. Penczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 39-40

91/112
Nr opisu: 0000055763
Jakość energii elektrycznej w taryfach elektroenergetycznych.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Paweł Sowa.
W: Pomiary elektryczne i badania w elektroenergetyce. Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 25-26 listopada 1999 r.. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 21-30, bibliogr. 10 poz.

92/112
Nr opisu: 0000057284
The currently applied method and program of estimating reliability of the Polish Power Grid (PPG).
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Official Proceedings of the Twelfth International Power Quality '99, Chicago, Illinois, November 9-11, 1999. Ventura : Adams/Intertec International Inc., 1999, s. 574-579

93/112
Nr opisu: 0000055485
Analiza efektywności modernizacji oświetlenia ulicznego na przykładzie dzielnicy Zabrze-Mikulczyce.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Mirosław Kiełboń, Antoni** Przygrodzki.
W: Technika świetlna '98. VII Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Warszawa, 4-6 listopada 1998. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Polski Komitet Oświetleniowy, Fundacja "Więcej Światła". Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 1998, s. 5-14, bibliogr. 4 poz.

94/112
Nr opisu: 0000025169
Analiza możliwości handlu przygranicznego energią elektryczną.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Kurt** Żmuda, H. Kenig, G. Krajewski, E. Ryłko.
W: Rynek energii elektrycznej. Restrukturyzacja elektroenergetyki polskiej - oczekiwania i efekty. REE'98. Materiały V konferencji naukowo-technicznej, Nałęczów, 14-15 maja 1998. Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej. Lublin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998, s. 205-212, bibliogr. 7 poz.

95/112
Nr opisu: 0000055746
Analiza nieciągłości zasilania z węzłów NN/110kV krajowej sieci przesyłowej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Szymon** Ciura, Wiesław** Goc.
W: Jakość energii elektrycznej i wyrobów elektrotechnicznych. JAWE'98. IV konferencja naukowo-techniczna, Świnoujście, 27-30 kwietnia 1998. Materiały konferencyjne. Lublin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998, s. 166-173, bibliogr. 5 poz.

96/112
Nr opisu: 0000057246
Reliability of the delivery of electric energy in contracts with bulk buyers.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman, E. Sawicki, J. Wolański.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'97. VIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk - Jurata, 11-13 czerwca 1997. Gdańsk : Politechnika Gdańska. Katedra Systemów Elektroenergetycznych, 1997, s. 251-258

97/112
Nr opisu: 0000055773
Zmiany poziomu i struktury zużycia energii elektrycznej w warunkach przeobrażeń gospodarki krajowej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Szymon** Ciura, Kurt** Żmuda.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. APE'97. VIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk - Jurata, 11-13 czerwca 1997. T. 4: Automatyka i pomiary: systemy komputerowe, oprogramowanie, sieci neuronowe. Problemy ekonomiczne: prognozowanie, planowanie, optymalizacja rozwoju. Gdańsk : Politechnika Gdańska. Katedra Systemów Elektroenergetycznych, 1997, s. 235-242, bibliogr. 6 poz.

98/112
Nr opisu: 0000035054
Ocena niezawodności pracy toru prądowego ekranowanego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Antoni** Przygrodzki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 153, s. 79-88, bibliogr. 9 poz.

99/112
Nr opisu: 0000035053   
Określenie skutków niezawodnościowych współpracy krajowego systemu elektroenergetycznego z systemem elektroenergetycznym Europy Zachodniej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Antoni** Przygrodzki, Bogusław** Teichman.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1996 z. 153, s. 89-99, bibliogr. 20 poz.

100/112
Nr opisu: 0000034924
Wybrane problemy racjonalizacji gospodarki elektroenergetycznej kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Tadeusz** Kaczmarczyk, Edward** Lawera, Antoni** Przygrodzki, Bogusław** Teichman, W. Zyk.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1996 R. 34 nr 6/7, s. 96-99, bibliogr. 6 poz.

101/112
Nr opisu: 0000034551
Wybrane problemy niezawodności dostawy energii elektrycznej w rozliczeniach odbiorców przemysłowych.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc.
W: Rynek energii elektrycznej: systemy rozliczeń i taryfy. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Kazimierz Dolny, 20-21 kwietnia 1995. Katedra Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 283-288, bibliogr. 3 poz.

102/112
Nr opisu: 0000043705   
Nowelizacja statystyki zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1994 z. 137, s. 239-256, bibliogr. 14 poz.

103/112
Nr opisu: 0000046925
Niezawodność stacji najwyższych napięć zasilających krajową sieć 110kV.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Kozubnik, 16-17 września 1993. T. 3: Ekonomika i zarządzanie. Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gliwice : [b.w.], 1993, s. 203-212, bibliogr. 4 poz.

104/112
Nr opisu: 0000046923
Uwzględnienie nieciągłości zasilania w rozliczeniach hurtowych energii elektrycznej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Szymon** Ciura, Wiesław** Goc, Kurt** Żmuda.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Kozubnik, 16-17 września 1993. T. 3: Ekonomika i zarządzanie. Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gliwice : [b.w.], 1993, s. 9-20, bibliogr. 4 poz.

105/112
Nr opisu: 0000052190   
Miary niezawodności zasilania z systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1992 z. 127, s. 95-104, bibliogr. 13 poz.

106/112
Nr opisu: 0000053451   
Ocena niezawodności schematu głównego stacji elektroenergetycznej.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Bogusław** Teichman.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1991 z. 124, s. 51-68, bibliogr. 11 poz.

107/112
Nr opisu: 0000060129
Die Versorgungszuverlassigkeit beim Ausbau von 110-kV-Netzten.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Andrzej** Kamiński.
-Energietechnik 1990 Jg. 40 H. 10, s. 375-378, bibliogr. 8 poz.

108/112
Nr opisu: 0000060209
Reliability of supply in the development of 110 kV networks.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Andrzej** Kamiński.
-Energietechnik 1990 vol. 40 iss. 10, s. 375-378

109/112
Nr opisu: 0000063124
Niezawodność sieci i działanie dyspozytora.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc.
W: Aktualne problemy automatyki w energetyce. Materiały V międzynarodowej konferencji naukowej, Gliwice, 26-28 września 1989 r.. T. 1: Automatyczne sterowanie pracą systemów elektroenergetycznych w stanach normalnych. Komitet Elektrotechniki PAN [i in.]. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 314-321, bibliogr. 2 poz.

110/112
Nr opisu: 0000065462
Ocena niezawodności zasilania sekcji sieciowych 110 kV w etapach ich rozwoju.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel.
W: Systemy elektroenergetyczne - eksploatacja i rozwój II, Wrocław, styczeń 1989. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1988, s. 114 (Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ; nr 81 Seria: Konferencje ; nr 30 0324-9778)

111/112
Nr opisu: 0000064026   
Propozycje liczenia efektów ekonomicznych projektów wynalazczych i racjonalizatorskich poprawiających niezawodność zasilania odbiorców.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1988 z. 105, s. 59-76, bibliogr. 11 poz.

112/112
Nr opisu: 0000064408
Statistische Beurteilung der Zuverlassigkeit von Einspeisunsschaltungen eines grosen 110-kV-Verteilernetzes.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Andrzej** Kamiński.
-Energietechnik 1988 Jg. 38 H. 3, s. 92-94, bibliogr 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie