Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARBUSIŃSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 278Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/278
Nr opisu: 0000137395
Optimization of soapstock splitting process to reduce the concentration of impurities in wastewater.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, S. Fajkis, B. Szeląg.
-J. Clean. Prod. 2021 vol. 280, bibliogr.. Impact Factor 7.246. Punktacja MNiSW 140.000

rozszczepianie sopstoku ; kwas tłuszczowy porafinacyjny ; Metoda Powierzchni Odpowiedzi ; RSM

soapstock splitting ; post-refinery fatty acid ; Response Surface Methodology ; RSM ; Hartley's small composite design

2/278
Nr opisu: 0000139131   
Removal of heavy metal ions from wastewaters: an application of sodium trithiocarbonate and wastewater toxicity assessment.
[Aut.]: M. Thomas, V. Kozik, A. Bąk, Krzysztof Barbusiński, J. Jazowiecka-Rakus, J. Jampilek.
-Materials 2021 vol. 14 iss. 3, s. 1-18, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

ścieki galwaniczne ; metale ciężkie ; toksyczność ; plan centralny kompozycyjny ; Metoda Powierzchni Odpowiedzi ; tritiowęglan sodu

galvanic wastewater ; heavy metals ; toxicity ; central composite design ; Response Surface Methodology ; sodium trithiocarbonate ; B. plicatilis

3/278
Nr opisu: 0000139133   
Review of methods for assessing the impact of WWTPs on the natural environment.
[Aut.]: J. Bąk, Krzysztof Barbusiński, M. Thomas.
-Clean Technol. 2021 vol. 3 iss. 1, s. 98-122, bibliogr. 108 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczalnia ścieków ; wpływ ; ocena oddziaływania na środowisko ; zielone budownictwo ; system zarządzania środowiskowego ; aspekt środowiskowy ; narzędzia zarządzania ; technologia ścieków ; szacowanie cyklu życia

wastewater treatment plant ; environment ; impact ; environmental impact assessment ; green building ; environmental management system ; environmental aspect ; management tools ; wastewater technology ; life cycle assessment

4/278
Nr opisu: 0000134919   
Application of potassium ferrate(VI) in the treatment of selected water and wastewater pollutants - short review.
[Aut.]: S. Kliś, Krzysztof Barbusiński, M. Thomas, A. Mochnacka.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2020 vol. 13 nr 1, s. 129-138, bibliogr. 51 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

żelazian(VI) potasu ; K2FeO4 ; EDCs ; SPCs ; PCPs ; farmaceutyki

potassium ferrate(VI) ; K2FeO4 ; EDCs ; SPCs ; PCPs ; pharmaceuticals

5/278
Nr opisu: 0000135017
Biofilters versus bioscrubbers and biotrickling filters: state-of-the-art biological air treatment.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec, D. Kasperczyk, M. Thomas.
W: From biofiltration to promising options in gaseous fluxes biotreatment. Recent developments, new trends, advances, and opportunities. Ed. by Gabriela Soreanu, Eric Dumont. Amsterdam : Elsevier, 2020, s. 29-51, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

biologiczne oczyszczanie powietrza ; biofiltracja ; złoże biologiczne zraszane ; bioskruber ; technologia rozwojowa

biological air treatment ; biofiltration ; biotrickling ; bioscrubbing ; emerging technology

6/278
Nr opisu: 0000138308   
Emission and neutralization of methane from a municipal landfill-parametric analysis.
[Aut.]: J. Ciuła, V. Kozik, A. Generowicz, Krzysztof Gaska, M. Paździor, Krzysztof Barbusiński.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 23, s. 1-18, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

energia odnawialna ; gaz składowiskowy ; instalacja odgazowująca ; odpady komunalne ; składowisko ; kogeneracja

renewable energy ; landfill gas ; degassing installation ; municipal waste ; landfill site

7/278
Nr opisu: 0000135405
Impact of the selected indicators of the wastewater quality and operating parameters of the biological reactor on the simulation of sludge sedimentation: probabilistic approach.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński.
-Desalin. Water Treat. 2020 vol. 186, s. 144-154, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

oczyszczalnia ścieków ; objętościowy indeks osadowy ; model probabilistyczny ; niezawodność

wastewater treatment plant ; sludge volume index ; probabilistic model ; reliability

8/278
Nr opisu: 0000135715   
Oznaczanie stężeń leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych w próbkach wody metodą HPLC - badania wstępne.
[Aut.]: A. Środa, A. Świetlicka, V. Kozik, A. Bąk, Krzysztof Barbusiński, K. Winiarska.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 60-61, bibliogr. 3 poz.

9/278
Nr opisu: 0000137782   
Potassium ferrate(VI) as the multifunctional agent in the treatment of landfill leachate.
[Aut.]: M. Thomas, V. Kozik, Krzysztof Barbusiński, A. Sochanik, J. Jampilek, A. Bąk.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 21, s. 1-16, bibliogr. 67 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

odciek składowiskowy ; Metoda Powierzchni Odpowiedzi ; plan centralny kompozycyjny ; żelazian(VI) potasu

landfill leachate ; Response Surface Methodology ; central composite design ; potassium ferrate(VI)

10/278
Nr opisu: 0000138044
Rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym w innowacyjnych oczyszczalniach ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Jolanta Gumińska.
W: Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku. Monografia. Red. Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2020, s. 7-23, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

gospodarka o obiegu zamkniętym ; deamonifikacja ; kofermentacja ; odzysk bioplastiku ; odzysk fosforu ; odzysk azotu ; odzysk wody ; produkcja wodoru

circular economy ; deammonification ; co-fermentation ; bioplastic recovery ; nitrogen recovery ; phosphorus recovery ; water recovery ; hydrogen production

11/278
Nr opisu: 0000135404
Simulation of the influence of wastewater quality indicators and operating parameters of a bioreactor on the variability of nitrogen in outflow and bulking of sludge: data mining approach.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, B. Szeląg, J. Studziński.
-Desalin. Water Treat. 2020 vol. 186, s. 134-143, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

oczyszczalnia ścieków ; objętościowy indeks osadowy ; azot całkowity ; symulacja ; kontrola ; sieć neuronowa

wastewater treatment plant ; sludge volume index ; total nitrogen ; simulation ; control ; neural network

12/278
Nr opisu: 0000134744   
Usuwanie odorów i lotnych związków organicznych w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych.
[Aut.]: A. Parzentna-Gabor, Krzysztof Barbusiński, D. Kasperczyk.
W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2020, s. 123-130, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

odory ; LZO ; kompaktowy bioreaktor trójfazowy ; biooczyszczanie powietrza

odors ; VOCs ; compact trickle-bed bioreactor ; biopurification of air

13/278
Nr opisu: 0000134395
Zastosowanie przemysłowe kompaktowe bioreaktorów trójfazowych (KBT) jako skutecznej i ekonomicznie atrakcyjnej technologii w walce o czyste powietrze.
[Aut.]: D. Kasperczyk, A. Parzentna-Gabor, Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec.
-Lakier. Przem. 2020 nr 1, s. 38-40, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zanieczyszczenie powietrza ; kompaktowy bioreaktor trójfazowy ; eliminacja zanieczyszczeń

air pollution ; compact trickle-bed bioreactor ; elimination of pollutants

14/278
Nr opisu: 0000136518   
Zastosowanie sorbentu haloizytowego do usuwania syntetycznych barwników azowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 z roztworów wodnych.
[Aut.]: Piotr Sakiewicz, Krzysztof Piotrowski, D. Boryń, M. Kruk, J. Mścichecka, Irena Korus, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 8, s. 1142-1148, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

barwnik azowy ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; sorbent haloizytowy ; roztwór wodny

azo dye ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; halloysite sorbent ; aqueous solution

15/278
Nr opisu: 0000133693   
Analysis of the possible application of deammonification technology in the municipal wastewater treatment plant in Zabrze.
[Aut.]: G. Pęciak-Foryś, Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 4, s. 115-123, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

odciek ; usuwanie azotanu ; system DEMON ; usuwanie azotu

reject water ; nitrate removal ; DEMON system ; deammonification

16/278
Nr opisu: 0000128366   
Application of a compact trickle-bed bioreactor for the removal of odor and volatile organic compounds emitted from a wastewater treatment plant.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, Krzysztof Barbusiński, E. R. Rene, R. F. Colmenares-Quintero.
-J. Environ. Manage. 2019 vol. 236, s. 413-419, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 5.647. Punktacja MNiSW 100.000

kompaktowy bioreaktor trójfazowy ; biodegradacja ; lotne związki organiczne ; siarkowodór ; oczyszczalnia ścieków

compact trickle-bed bioreactor ; biodegradation ; volatile organic compounds ; hydrogen sulphide ; wastewater treatment plant

17/278
Nr opisu: 0000131514   
Application of potassium ferrate(VI) for oxidation of selected pollutants in aquatic environment - short review.
[Aut.]: S. Kliś, Krzysztof Barbusiński, M. Thomas, A. Mochnacka.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 1, s. 129-137, bibliogr. 52 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

żelazian(VI) potasu ; K2FeO4 ; cyjanki ; związki organiczne ; barwniki ; glony

potassium ferrate(VI) ; K2FeO4 ; cyanides ; organic compounds ; dyes ; algae

18/278
Nr opisu: 0000128053
Application of the model of sludge volume index forecasting to assess reliability and improvement of wastewater treatment plant operating conditions.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński, J. Studziński.
-Desalin. Water Treat. 2019 vol. 140, s. 143-154, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

oczyszczalnia ścieków ; indeks osadu ; niezawodność ; sterowanie ; sieć neuronowa

wastewater treatment plant ; sludge volume index ; reliability ; control ; neural network

19/278
Nr opisu: 0000130107   
Electrochemical corrosion monitoring in low conductive fluid: pilot-scale study on sulfolane corrosion potential.
[Aut.]: A. Świetlicka, A. Środa, V. Kozik, A. Bąk, Krzysztof Barbusiński, N. Howaniec, A. Smoliński.
W: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness-Conference (ISMO'19), Bialystok, Poland, 22-23 May 2019 [online]. Eds.: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Antonio Rodero. Basel : MDPI, 2019, (plik pdf) s. 1-4, bibliogr. 3 poz. (Proceedings ; vol. 16(1) 2504-3900)
Dostępny w Internecie: https://www.mdpi.com/2504-3900/16/1/5 [dostęp 15 czerwca 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

korozja ; sulfolan ; stal węglowa ; rozpuszczalnik aprotonowy

corrosion ; sulfolane ; carbon steel ; aprotic solvent

20/278
Nr opisu: 0000133512   
Electrochemical corrosion monitoring in low conductive fluid: pilot-scale study on sulfolane corrosion potential.
[Aut.]: A. Bąk, V. Kozik, A. Świetlicka, A. Środa, Krzysztof Barbusiński, N. Howaniec, A. Smoliński.
W: Innovations - Sustainability - Modernity - Openness. Water [online]. Ed. by Iwona Skoczko, Dorota Anna Krawczyk, Ewa Szatyłowicz. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Bialystok University of Technology, Association of Sanitary Engineers and Technicians. Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2019, s. 61-75, bibliogr. 17 poz. (Monographs ; Faculty of Civil and Environmental Engineering Bialystok University of Technology vol. 38). Punktacja MNiSW 20.000

korozja ; sulfolan ; rozpuszczalnik aprotonowy ; stal węglowa

corrosion ; sulfolane ; aprotic solvent ; carbon steel

21/278
Nr opisu: 0000129796
Metody usuwania niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze środowiska wodnego.
[Aut.]: A. Środa, A. Świetlicka, V. Kozik, A. Bąk, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. XIII Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 2019. Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Oddział Katowice, Zakład Chemii Analitycznej. Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 57, bibliogr. 3 poz.

22/278
Nr opisu: 0000128233   
NFOŚiGW wspiera polskie innowacje w zakresie oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Żubrowska-Sudoł, J. Bagieński, W. Jędral, J. Mąkinia, I. Skoczko.
-Wodoc. - Kanaliz. 2019 nr 1, s. 8-10. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczanie ścieków ; technologia innowacyjna ; gospodarka wodno-ściekowa ; gospodarka o obiegu zamkniętym

wastewater treatment ; innovative technology ; water and wastewater management ; circular economy

23/278
Nr opisu: 0000133717   
Physicochemical methods of nitrates removal from wastewater.
[Aut.]: Maciej Żołnierczyk, Krzysztof Barbusiński.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 3, s. 153-159, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

redukcja chemiczna ; denitryfikacja chemiczna ; azotan ; usuwanie azotanu

chemical reduction ; chemical denitrification ; nitrate ; nitrate removal

24/278
Nr opisu: 0000131889   
Real-time corrosion monitoring of AISI 1010 carbon steel with metal surface mapping in sulfolane.
[Aut.]: A. Bąk, B. Łosiewicz, V. Kozik, J. Kubisztal, P. Dybał, A. Świetlicka, Krzysztof Barbusiński, S. Kus, H. Howaniec, J. Jampilek.
-Materials 2019 vol. 12 iss. 19, s. 1-22, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

rozpuszczalnik aprotonowy ; stal węglowa ; technika elektrochemiczna ; sulfolan ; niska przewodność korozyjna ; monitorowanie korozji w czasie rzeczywistym

aprotic solvent ; carbon steel ; electrochemical technique ; sulfolane ; low-conductivity corrosion rate ; real-time corrosion monitoring

25/278
Nr opisu: 0000130500   
Removal of Acid Red 27, Reactive Black 5 and Acid Green 16 from aqueous solutions using potassium ferrate(VI).
[Aut.]: M. Thomas, S. Kliś, Krzysztof Barbusiński, M. Chyc.
-Fibres Text. Estern Eur. 2019 vol. 27 iss. 4, s. 71-75, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.775. Punktacja MNiSW 40.000

Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; Acid Green 16 ; żelazian(VI) potasu ; oczyszczanie ścieków ; utlenianie ; barwnik

Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; Acid Green 16 ; potassium ferrate(VI) ; wastewater treatment ; oxidation ; dye

26/278
Nr opisu: 0000131511   
Removal of azo dye Acid Red 27 from aqueous solutions using classical and modified Fenton reagent with zero-valent iron.
[Aut.]: S. Kliś, M. Thomas, Krzysztof Barbusiński, Klaudiusz Gołombek, Łukasz Krzemiński, M. Chyc.
-Fibres Text. Estern Eur. 2019 vol. 27 iss. 5, s. 100-106, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.775. Punktacja MNiSW 40.000

Acid Red 27 ; odczynnik Fentona ; zmodyfikowany odczynnik Fentona ; żelazo metaliczne ; oczyszczanie ścieków

Acid Red 27 ; Fenton reagent ; modified Fenton reagent ; zero-valent iron ; wastewater treatment

27/278
Nr opisu: 0000133737
Rozwój technologii oczyszczania ścieków oraz rozwiązania przyszłościowe.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: 80 lat działalności Katowickiego Oddziału PZITS 1938-2018. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowicki. Katowice : Katowicki Oddział PZITS, 2019, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-17. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczalnia ścieków ; innowacyjne technologie ; rozwój technologii ; Śląsk

wastewater treatment ; innovative technologies ; directions of development ; Silesia

28/278
Nr opisu: 0000131206
Symulacja wpływu wskaźników jakości ścieków i parametrów pracy reaktora biologicznego na zmienność zawartości azotu w odpływie i właściwości sedymentacyjne osadu: podejście data mining.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, B. Szeląg.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 37 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

osad czynny ; oczyszczalnia ścieków ; jakość ścieków ; modelowanie matematyczne

activated sludge ; wastewater treatment ; quality of treated wastewater ; mathematical modelling

29/278
Nr opisu: 0000133115   
Taguchi method and response surface methodology in the treatment of highly contaminated tannery wastewater using commercial potassium ferrate.
[Aut.]: V. Kozik, Krzysztof Barbusiński, M. Thomas, A. Środa, J. Jampilek, A. Sochanik, A. Smoliński, A. Bąk.
-Materials 2019 vol. 12 iss. 22, art. no. 3784 s. 1-19, bibliogr. 82 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

ścieki garbarskie ; metoda Taguchi ; Metoda Powierzchni Odpowiedzi ; plan centralny kompozycyjny

tannery wastewater ; Taguchi method ; Response Surface Methodology ; central composite design

30/278
Nr opisu: 0000133418   
Wpływ modyfikacji chitozanu na jego strukturę i powierzchnię właściwą.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, S. Salwiczek.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 11, s. 366-370, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

chitozan ; kulka chitozanowa ; modyfikacja chitozanu ; struktura powierzchni ; powierzchnia właściwa

chitosan ; chitosan bead ; chitosan modification ; surface structure ; specific surface area

31/278
Nr opisu: 0000131268
Wpływ wybranych wskaźników jakości ścieków i parametrów operacyjnych reaktora biologicznego na właściwości sedymentacyjne osadu: podejście probabilistyczne.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 144 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

sedymentacja ; jakość ścieków ; reaktor biologiczny

sedimentation ; quality of treated wastewater ; biological reactor

32/278
Nr opisu: 0000130707   
Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych i substancji odorogennych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Damian Kasperczyk.
Gliwice, 2019, 56, [48] s., bibliogr. 115 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

bioreaktor ; biodegradacja ; odory ; LZO ; biologiczne oczyszczanie gazów ; zanieczyszczenie powietrza ; oczyszczalnia biologiczna

bioreactor ; biodegradation ; odors ; VOCs ; biological purification of gases ; air pollution ; biological treatment plant

33/278
Nr opisu: 0000132855   
Zastosowanie wybranych metod utleniania chemicznego do dekoloryzacji roztworów wodnych oraz oczyszczania modelowych ścieków włókienniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Simona Kliś.
Gliwice, 2019, 183 s., bibliogr. 254 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, dr inż. Maciej Thomas

AOPs ; barwnik ; ścieki włókiennicze ; utlenianie chemiczne ; odczynnik Fentona ; nanożelazo

AOPs ; dye ; textile wastewater ; chemical oxidation ; Fenton reagent ; nanoiron

34/278
Nr opisu: 0000125228
Activated sludge process modelling using selected machine learning techniques.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński, J. Studziński.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 117, s. 78-87, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

oczyszczalnia ścieków ; zawiesina substancji stałych w cieczy ; kaskadowa sieć neuronowa ; Maszyna Wektorów Nośnych ; drzewo wzmacniane

wastewater treatment plant ; food-to-mass ratio ; mixed liquor suspended solids ; cascade neural network ; Support Vector Machine ; boosted tree

35/278
Nr opisu: 0000123519   
Adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec.
-Lakier. Przem. 2018 nr 3, s. 104-106, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

ochrona środowiska ; oczyszczanie powietrza ; lotne związki organiczne ; bioreaktor trójfazowy ; bioeliminacja LZO

environmental protection ; air purification ; volatile organic compounds ; three-phase bioreactor ; bioelimination of VOC

36/278
Nr opisu: 0000122019
Application of a compact trickle-bed bioreactor to the removal of odor and volatile organic compounds emitted from a wastewater treatment plant.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, E. R. Rene, Krzysztof Barbusiński, R. Colmenares-Quintero.
W: 1st SDEWES Latin American Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, January 28-31, 2018, Rio de Janeiro, Brazil. Book of abstracts. Ed. by Marco Ban, Neven Duić, Daniel Rolph Schneider, Zvonomir Guzović, Rita Maria Brito Alves, Marió Costa, Rudi Henri van Els, Biagio F. Gianetti, Assed Haddad, Thiago Hewer, Siir Kilkis, Guenther C. Krieger Filho, Luiz Kulay, Andre Mesquita, Milan Vujanović. Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2018, s. 149 (CD Proceedings (Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; 1847-7186)

37/278
Nr opisu: 0000123711
Effect of chitosan modification on its structure and specific surface area.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, S. Salwiczek.
W: Chitosan-based adsorbents for wastewater treatment. Ed. by Abu Nasar. Millersville : Materials Research Forum LLC, 2018, s. 81-98, bibliogr. 13 poz. (Materials Research Foundations ; vol. 34 2471-8890). Punktacja MNiSW 5.000

chitozan ; kulka chitozanowa ; modyfikacja chitozanu ; struktura powierzchni ; powierzchnia właściwa

chitosan ; chitosan bead ; chitosan modification ; surface structure ; specific surface area

38/278
Nr opisu: 0000125287
Forecast of selected quality indicators of wastewater flowing to the treatment plant using selected black box methods.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński, A. Operacz, J. Studziński.
W: 31st Annual European Simulation and Modelling Conference. ESM 2017, Lisbon, Portugal, 25-27 October 2017. [B.m.] : EUROSIS, 2018, s. 316-324, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

czarna skrzynka ; drzewo wzmacniane ; Mars ; Maszyna Wektorów Nośnych ; ścieki ; modelowanie

black-box ; boosted tree ; Mars ; Support Vector Machine ; wastewater ; modelling

39/278
Nr opisu: 0000128234
Innowacyjna oczyszczalnia realizująca rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Żubrowska-Sudoł.
W: Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan. 2. Konferencja, 20-22 listopada 2018, Chorzów/Tychy. Poznań : ABRYS, 2018, s. 86-98. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczalnia ścieków ; technologia innowacyjna ; gospodarka o obiegu zamkniętym ; usuwania azotu ; fermentacja beztlenowa ; efektywność energetyczna

wastewater treatment plant ; innovative technology ; circular economy ; nitrogen removal ; anaerobic digestion ; energy efficiency

40/278
Nr opisu: 0000123515   
Synthetic textile wastewater treatment using potassium ferrate(VI) - application of Taguchi method for optimisation of experiment.
[Aut.]: M. Thomas, Krzysztof Barbusiński, S. Kliś, E. Szpyrka, M. Chyc.
-Fibres Text. Estern Eur. 2018 vol. 26 iss. 3, s. 111-117, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.677. Punktacja MNiSW 30.000

ścieki włókiennicze ; Acid Green 16 ; metoda Taguchiego ; żelazian(VI) potasu

textile wastewater ; Acid Green 16 ; Taguchi method ; potassium ferrate(VI)

41/278
Nr opisu: 0000127843   
Współfermentacja osadów ściekowych i produktu ubocznego rafinacji buraków cukrowych.
[Aut.]: K. Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 12, s. 453-456, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

współfermentacja ; osady ściekowe ; melasa ; produkcja biogazu

co-digestion ; sewage sludge ; molasses ; biogas production

42/278
Nr opisu: 0000125340   
Zastosowanie odczynnika Fentona modyfikowanego nanożelazem do rozkładu barwników azowych (AR27 i RB5) w roztworach wodnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, S. Kliś, M. Thomas, Edyta Kudlek.
-Ochr. Środ. 2018 vol. 40 nr 3, s. 35-39, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.836. Punktacja MNiSW 15.000

barwnik ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; oczyszczanie ścieków ; odczynnik Fentona ; modyfikowana reakcja Fentona ; nanocząstki żelaza o zerowej wartościowości

dye ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; wastewater treatment ; oxidation ; degradation ; Fenton reagent ; modified Fenton's reaction ; nano Zero-Valent Iron

43/278
Nr opisu: 0000112216   
Abatement robustness of volatile organic compounds using compact trickle-bed bioreactor: biotreatment of styrene, ethanol and dimethyl sulfide mixture in contaminated airstream.
[Aut.]: A. Bąk, V. Kozik, P. Dybał, S. Sułowicz, D. Kasperczyk, S. Kuś, Krzysztof Barbusiński.
-Int. Biodeterior. Biodegrad. 2017 vol. 119, s. 316-328, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 2.962. Punktacja MNiSW 30.000

biodegradacja ; VOCs ; bioreaktor ze złożem ociekowym ; odory ; gaz odpadowy

biodegradation ; VOCs ; trickle-bed bioreactor ; odors ; waste gas

44/278
Nr opisu: 0000120411   
Anaerobic co-digestion of sewage sludge and molasses.
[Aut.]: Katarzyna* Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław, Poland, July 2-5, 2017 [online]. Eds. B. Kaźmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska, H. Jouhara and J. Danielewicz. Les Ulis : EDP Sciences, 2017, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 22 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 22 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/10/e3sconf_asee2017_00075.pdf [dostęp 11 grudnia 2017]. Punktacja MNiSW 15.000

45/278
Nr opisu: 0000114816   
Biological methods for odor treatment - a review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Kalemba, D. Kasperczyk, K. Urbaniec, V. Kozik.
-J. Clean. Prod. 2017 vol. 152, s. 223-241, bibliogr. 235 poz.. Impact Factor 5.651. Punktacja MNiSW 40.000

obróbka biologiczna zapachu ; biofiltracja ; złoże biologiczne zraszane ; bioskruber ; technologia rozwojowa

biological odor treatment ; biofiltration ; biotrickling filter ; bioscrubber ; emerging technology

46/278
Nr opisu: 0000118518   
Evaluation of the impact of explanatory variables on the accuracy of prediction of daily inflow to the sewage treatment plant by selected models nonlinear.
[Aut.]: B. Szeląg, L. Bartkiewicz, J. Studziński, Krzysztof Barbusiński.
-Arch. Environ. Prot. 2017 vol. 43 no. 3, s. 74-81, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.120. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczalnia ścieków ; wydobywanie danych ; las losowy ; prognozowanie dopływu ścieków ; k-najbliższych sąsiadów ; regresja Kernela

wastewater treatment plant ; data mining ; random forest ; forecasting wastewater inflow ; k-nearest neighbours ; Kernel regression

47/278
Nr opisu: 0000120039   
Investigation of the efficiency of the UV/H2O2 process on the removal of dye Acid Green 16 from aqueous solutions: process optimization and toxicity assessment.
[Aut.]: Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Joanna Kalka, M. Thomas, P. Piskorz.
-Fibres Text. Estern Eur. 2017 vol. 25 iss. 6, s. 103-107, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.577. Punktacja MNiSW 30.000

Acid Green 16 ; dekoloryzacja ; toksyczność ; proces UV/H2O2

Acid Green 16 ; decolorization ; toxicity ; UV/H2O2 process

48/278
Nr opisu: 0000114437   
Krajowa Inteligentna Specjalizacja w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii w gospodarce wodno-ściekowej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Żubrowska-Sudoł.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 3, s. 119-120, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Krajowa Inteligentna Specjalizacja ; innowacyjne technologie ; gospodarka wodno-ściekowa

National Smart Specialization ; innovative technologies ; water-sewage management

49/278
Nr opisu: 0000120392
Modelowanie stężenia i obciążenia substratowego osadu czynnego na podstawie wskaźników jakości ścieków i parametrów operacyjnych reaktora biologicznego.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński, J. Studziński.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 95 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

oczyszczalnia ścieków ; osad czynny ; bioreaktor ; jakość ścieków

wastewater treatment plant ; activated sludge ; bioreactor ; quality of treated wastewater

50/278
Nr opisu: 0000117113   
Oczyszczanie ścieków z produkcji tektury odczynnikiem Fentona oraz w biologiczno-chemicznym układzie utleniania.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Florczak.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 5, s. 238-241, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

biologiczno-chemiczny układ oczyszczania ; osad czynny ; odczynnik Fentona

biological-chamical treatment system ; activated sludge ; Fenton reagent

51/278
Nr opisu: 0000117688   
Oczyszczanie ścieków z przemysłu syntezy chemicznej metodą osadu czynnego. Cz. 1. Efektywność procesu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, A. Majcherczyk, A. Janeczko.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1477-1480, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczanie ścieków ; synteza chemiczna ; osad czynny

wastewater treatment ; chemical synthesis ; activated sludge

52/278
Nr opisu: 0000117689   
Oczyszczanie ścieków z przemysłu syntezy chemicznej metodą osadu czynnego. Cz. 2. Charakterystyka osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, A. Majcherczyk, A. Janeczko.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1481-1484, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

osad czynny ; oczyszczalnia ścieków ; synteza chemiczna

activated sludge ; wastewater treatment ; chemical synthesis

53/278
Nr opisu: 0000121864   
Odbarwianie roztworów zawierających Acid Green 16 za pomocą odczynnika Fentona z nadtlenkiem wapnia.
[Aut.]: Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Aneta Magiera, Agnieszka Kocot.
-Proc. ECOpole 2017 vol. 11 no. 1, s. 249-258, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

barwnik ; odbarwianie ; odczynnik Fentona ; proces pogłębionego utleniania

dye ; discoloration ; Fenton reagent ; advanced oxidation process

54/278
Nr opisu: 0000121863   
Odbarwianie roztworów zawierających Acid Green 16 za pomocą odczynnika Fentona z nadwęglanem sodu.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński, Marzena Jędrys, Mateusz Lesik.
-Proc. ECOpole 2017 vol. 11 no. 1, s. 241-248, bibiogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

barwnik ; odbarwianie ; odczynnik Fentona ; proces pogłębionego utleniania

dye ; discoloration ; Fenton reaction ; advanced oxidation process

55/278
Nr opisu: 0000120040   
Optimization of the fenton oxidation of synthetic textile wastewater using response surface methodology.
[Aut.]: M. Thomas, Krzysztof Barbusiński, Katarzyna* Kalemba, P. Piskorz, V. Kozik, A. Bąk.
-Fibres Text. Estern Eur. 2017 vol. 25 iss. 6, s. 108-113, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.577. Punktacja MNiSW 30.000

ścieki włókiennicze ; odczynnik Fentona ; Metoda Powierzchni Odpowiedzi ; Anilan Blue

textile wastewater ; Fenton reagent ; Response Surface Methodology ; Anilan Blue ; sodium lauryl sulphate

56/278
Nr opisu: 0000120403   
Prediction of wastewater quality indicators at the inflow to the wastewater treatment plant using data mining methods.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński, J. Studziński, L. Bartkiewicz.
W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław, Poland, July 2-5, 2017 [online]. Eds. B. Kaźmierczak, M. Kutyłowska, K. Piekarska, H. Jouhara and J. Danielewicz. Les Ulis : EDP Sciences, 2017, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 15 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 22 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/10/e3sconf_asee2017_00174.pdf [dostęp 11 grudnia 2017]. Punktacja MNiSW 15.000

57/278
Nr opisu: 0000120749   
Próba współfermentacji osadów ściekowych i sopstoku - produktu ubocznego rafinacji olejów roślinnych.
[Aut.]: Katarzyna* Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Środ. 2017 vol. 39 nr 4, s. 47-50, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.603. Punktacja MNiSW 15.000

fermentacja osadu ; współfermentacja ; osad ściekowy ; sopstok ; biogaz ; metan

sludge digestion ; co-digestion ; sewage sludge ; soapstock ; biogas ; methane

58/278
Nr opisu: 0000119650   
Rapid and simple TLC-densitometric method for assay of clobetasol propionate in topical solution.
[Aut.]: M. Dolowy, V. Kozik, A. Bak, J. Jampilek, Krzysztof Barbusiński, M. Thomas, A. Pyka-Pajak.
-Molecules 2017 vol. 22 iss. 11, art. no. 1888 s. 1-17, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.098. Punktacja MNiSW 30.000

walidacja ; densytometria TLC ; sterydy stosowane miejscowo ; propionian klobetazolu ; klobetazol

validation ; TLC-densitometry ; topical steroids ; clobetasol propionate ; clobetasol

59/278
Nr opisu: 0000119080   
Współfermentacja osadów ściekowych z wybranymi substratami organicznymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna* Kalemba.
Gliwice, 2017, 120 k., bibliogr. 179 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

współfermentacja ; osady ściekowe ; fermentacja osadu ; przeróbka osadów ; substrat organiczny

co-digestion ; sewage sludge ; sludge fermentation ; sludge treatment ; organic substrate

60/278
Nr opisu: 0000104036   
Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania scieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego.
[Aut.]: S. Salwiczek, Krzysztof Barbusiński, Z. Dymaczewski, Z. Matyska, M. Żołnierczyk.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 1, s. 118-120, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczanie ścieków ; odczynnik Fentona ; pogłębione utlenianie ; zanieczyszczenie organiczne

wastewater treatment ; Fenton reagent ; advanced oxidation ; organic pollutant

61/278
Nr opisu: 0000112449   
Chemical reduction of nitrates in the wastewater from 2-EHN production.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Żołnierczyk.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 4, s. 101-106, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

redukcja chemiczna ; denitryfikacja chemiczna ; azotan ; azotan 2-etyloheksylowy

chemical reduction ; chemical denitrification ; nitrate ; 2-ethylhexyl nitrate

62/278
Nr opisu: 0000114775   
Corrosion in continuous bio-degradation of sulfur-containing, volatile organic compounds.
[Aut.]: V. Kozik, A. Bąk, P. Dybał, K. Jarzembek, S. Kuś, R. Kane, D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
W: Chromatographic methods of investigating the organic compounds. The 39th Symposium, Katowice-Szczyrk, June 1st - 3rd, 2016. Program [online]. Poster session I. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 11, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://chromatographia.us.edu.pl/2016/posterI.pdf [dostęp 6 kwietnia 2017]

63/278
Nr opisu: 0000112369   
Discoloration of dye wastewater by modified UV-Fenton process with sodium percarbonate.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 4, s. 135-140, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

odczynnik Fentona ; nadwęglan sodu ; odbarwianie

Fenton reagent ; sodium percarbonate ; discoloration ; UV-Fenton ; Acid Green 16

64/278
Nr opisu: 0000109768   
Discoloration of solutions containing acid green 16 using modification of Fenton's reagent with calcium peroxide.
[Aut.]: Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński.
W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8 October, 2016. Abstracts [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik html) s. 1
Dostępny w Internecie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=112 [dostęp 25 października 2016]; polska wersja językowa dostępna na stronie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_pl.php?lp=112

barwniki ; odbarwianie ; odczynnik Fentona ; proces pogłębionego utleniania

dye ; discoloration ; Fenton reagent ; advanced oxidation process

65/278
Nr opisu: 0000109766   
Discoloration of solutions containing acid green 16 using modification of Fenton's reagentwith sodium percarbonate.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8 October, 2016. Abstracts [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik html) s. 1
Dostępny w Internecie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=112 [dostęp 25 października 2016]; polska wersja językowa dostępna na stronie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_pl.php?lp=112

barwniki ; odbarwienie ; odczynnik Fentona ; proces pogłębionego utleniania

dye ; discoloration ; Fenton reagent ; advanced oxidation process

66/278
Nr opisu: 0000104169   
Innowacyjna technologia oczyszczania odcieków pofermentacyjnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Napędy i Sterowanie 2016 R. 18 nr 1, s. 46-50, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

DEMON ; oczyszczanie ścieków ; innowacyjne technologie ; odciek ; odwadnianie osadu

DEMON ; wastewater treatment ; innovative technologies ; effluent ; sludge dewatering

67/278
Nr opisu: 0000104166   
Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych - kierunki rozwoju.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Napędy i Sterowanie 2016 R. 18 nr 1, s. 40-45, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczanie ścieków ; innowacyjne technologie ; kofermentacja ; kogeneracja ; odciek ; odwadnianie osadu ; farmaceutyki w ściekach ; oczyszczalnia zero-energetyczna

wastewater treatment ; innovative technologies ; co-digestion ; cogeneration ; leachate ; sludge dewatering ; pharmaceuticals in wastewater ; zero-energy wastewater treatment plant

68/278
Nr opisu: 0000105497
Monitoring corrosion in continuous bio-degradation of sulfur-containing, volatile organic compounds.
[Aut.]: S. Kuś, S. Srinivasan, R. Kane, D. Kasperczyk, V. Kozik, A. Bąk, Krzysztof Barbusiński.
W: Corrosion Conference and Expo 2016, Vancouver, Canada, 6-10 March 2016. Red Hook : Curran Associates, 2016, s. 2214-2228, bibliogr. 18 poz. (International Corrosion Conference Series ; vol. 3 0361-4409)

on-line ; czas rzeczywisty ; monitorowanie korozji ; biodegradacja ; VOC ; Pseudomonas ; Thiobacillus

on-line ; real time ; corrosion monitoring ; biodegradation ; VOC ; Pseudomonas ; Thiobacillus

69/278
Nr opisu: 0000112450   
Próba współfermentacji osadów ściekowych z odpadami mięsnymi.
[Aut.]: Katarzyna* Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Środ. 2016 vol. 38 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.630. Punktacja MNiSW 15.000

fermentacja osadu ; biogaz ; osad ściekowy ; kosubstrat ; odpady mięsne

sludge digestion ; biogas ; sewage sludge ; co-substrate ; waste meat

70/278
Nr opisu: 0000107077   
The use of chitosan for removing selected pollutants from water and wastewater - short review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, S. Salwiczek, A. Paszewska.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 2, s. 107-115, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

chitozan ; modyfikacja chitozanu ; adsorpcja ; jony metali ; barwniki ; aniony ; fenole

chitosan ; chitosan modification ; adsorption ; metal ions ; dyes ; anions ; phenols

71/278
Nr opisu: 0000105082   
Use of biological methods for removal of H2S from biogas in wastewater treatment plants - a review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Katarzyna* Kalemba.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 1, s. 103-111, bibliogr. 84 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

siarkowodór ; odory ; biofiltr ; złoże biologiczne zraszane ; biopłuczka ; osad czynny

hydrogen sulphide ; odors ; biofilter ; biotrickling filter ; biosrubber ; activated sludge

72/278
Nr opisu: 0000107081   
Use of compact trickle bed bioreactor for the purification of air from a VOC's mixture - preliminary research.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński, V. Kozik.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 2, s. 137-143, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

VOC ; alkohol etylowy ; siarczek dimetylu ; styren ; biooczyszczanie

VOC ; ethyl alcohol ; dimethyl sulphide ; styrene ; biopurification ; compact trickle-bed bioreactor

73/278
Nr opisu: 0000114834
Usuwanie azotanów(V) ze ścieków w procesie chemicznej redukcji.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Żołnierczyk.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016, s. 921-930

74/278
Nr opisu: 0000106426   
Współfermentacja jako metoda intensyfikacji produkcji biogazu.
[Aut.]: Katarzyna* Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 27, Gospodarka odpadami. Pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Elżbiety Grygorczuk-Petersons, Pauliny Mielniczuk. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 167-190, bibliogr. 25 poz. (Monografie ; Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

współfermentacja ; kosubstrat ; biogaz

co-digestion ; co-substrate ; biogas

75/278
Nr opisu: 0000106442
Współfermentacja jako metoda intensyfikacji produkcji biogazu.
[Aut.]: Katarzyna* Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. V Międzynarodowa konferencja naukowa. Książka streszczeń. [Dokument elektroniczny]. Pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Szymona Skarżyńskiego. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : [b.w.], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 101, bibliogr. 3 poz.

współfermentacja ; kosubstrat ; biogaz

co-digestion ; co-substrate ; biogas

76/278
Nr opisu: 0000114833
Współfermentacja osadów ściekowych i odpadu z produkcji biodiesla.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Katarzyna* Kalemba.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016, s. 907-919

77/278
Nr opisu: 0000114838
60 lat Wydziału Inżynierii Sanitarnej (Środowiska) obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1955-2015. Red. Krzysztof Barbusiński, Walter Mucha, Elżbieta Sawicka.
Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], 2015, 244 s.

78/278
Nr opisu: 0000102501   
60-lecie powołania Wydziału Inżynierii Sanitarnej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Joanna Kalka.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 10, s. 27-29

Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ; jubileusz

Silesian University of Technology ; Faculty of Energy and Environmental Engineering ; jubilee

79/278
Nr opisu: 0000101732
Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego.
Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, 248 s.

80/278
Nr opisu: 0000102914   
Badania biodegradacji mieszaniny lotnych związków organicznych w bioreaktorze kompaktowym.
[Aut.]: V. Kozik, A. Bąk, P. Dybał, D. Kasperczyk, S. Kuś, Krzysztof Barbusiński.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 września 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 38

bioreaktor ; lotne związki organiczne ; VOC ; biodegradacja ; oczyszczanie powietrza

bioreactor ; volatile organic compounds ; VOC ; biodegradation ; air purification

81/278
Nr opisu: 0000114778   
Bio-corrosion in biopuryfication of air from VOC's mixture.
[Aut.]: V. Kozik, A. Bąk, D. Kasperczyk, S. Kuś, Krzysztof Barbusiński.
W: Chromatographic methods of investigating the organic compounds. The XXXVIIIth Symposium, Katowice-Szczyrk, May 27th - 29th, 2015. Program [online]. Poster session II. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s.10
Dostępny w Internecie: http://chromatographia.us.edu.pl/2015/poster2_2015.pdf [dostęp 6 kwietnia 2017]

82/278
Nr opisu: 0000114777
Biological methods for odor control - a review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, D. Kasperczyk, K. Urbaniec, K. Kalemba, V. Kozik.
W: Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference. Accelerating the Transition to Equitable Post Fossil-Carbon Societies, Sitges, Barcelona, Spain, 1-4 November 2015. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 1

83/278
Nr opisu: 0000103635
Coś więcej niż osad. Produkcja i wykorzystanie biogazu z osadów ściekowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Energ. Ciepl. Zaw. Branż. Mag. Przem. 2015 nr 6, s. 18-22

biogaz ; pozyskiwanie ; oczyszczanie ścieków ; kogeneracja ; fermentacja osadów ściekowych ; współfermentacja osadów ściekowych ; fermentacja termofilowa

biogas ; acquisition ; wastewater treatment ; cogeneration ; sewage sludge fermentation ; sewage sludge codigestion ; thermophilic fermentation

84/278
Nr opisu: 0000102022
Czynniki wpływające na stan jakości wód płynących w aglomeracji śląskiej na przykładzie Kłodnicy.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 189-198, bibliogr. 16 poz.

woda powierzchniowa ; zanieczyszczenie wody ; zlewnia Kłodnicy ; Górny Śląsk

surface water ; water contamination ; Kłodnica river basin ; Upper Silesia

85/278
Nr opisu: 0000102016
Efektywność oczyszczania odcieków składowiskowych za pomocą koagulacji solami glinu i żelaza (III).
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 155-164, bibliogr. 25 poz.

odciek składowiskowy ; koagulacja ; związek biogenny ; związki organiczne ; zasolenie

landfill leachate ; coagulation ; biogenic compound ; organic compounds ; salinity

86/278
Nr opisu: 0000101951   
Jak rozbudzać zainteresowanie nauką od najmłodszych lat.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 8/9, s. 46

Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej ; szkoła podstawowa ; uczniowie ze specjalnymi potrzebami ; wycieczka

New Technology Centre of the Silesian University of Technology ; primary school ; students with special needs ; excursion

87/278
Nr opisu: 0000102012
Kierunki rozwoju innowacyjnych technologii oczyszczania wody i ścieków w perspektywie 2015 - 2020.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 119-130, bibliogr. 15 poz.

innowacyjne technologie ; oczyszczanie ścieków ; uzdatnianie wody ; kierunki rozwoju

innovative technologies ; wastewater treatment ; water treatment ; directions of development

88/278
Nr opisu: 0000103658
Opracowanie i wdrożenie technologii oczyszczania odcieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, P. Kubiak, J. Orłowski.
W: Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Kraków : Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 2015, s. 91-117, bibliogr. 7 poz.

zbiornik Górka ; zwałowisko odpadów ; surowce ogniotrwałe ; oczyszczanie odcieków składowiskowych ; usuwanie osadu

Górka reservoir ; waste dump ; refractory materials ; landfill leachate treatment ; sediment removal

89/278
Nr opisu: 0000103601
Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego.
Kraków : Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 2015, 153 s.

Trzebinia ; rekultywacja ; kamieniołom Górka ; oczyszczanie odcieków ; renaturalizacja

Trzebinia ; reclamation ; Górka quarry ; leachate treatment ; renaturalisation

90/278
Nr opisu: 0000103636
Rozwiązania techniczne i problemy podczas prac projektowych.
[Aut.]: K. Ocap, Krzysztof Barbusiński.
W: Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Kraków : Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 2015, s. 65-90, bibliogr. 2 poz.

Trzebinia ; kamieniołom Górka ; odpady niebezpieczne ; rekultywacja

Trzebinia ; Górka quarry ; hazardous waste ; reclamation

91/278
Nr opisu: 0000102575
Wdrożenie technologii oczyszczania odcieków ze zbiornika "Górka" w Trzebinii.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wczoraj, dziś i jutro. Red. Beniamin Więzik. Bielsko-Biała : AQUA, 2015, s. 339-349, bibliogr. 10 poz.

składowisko odpadów ; bomba ekologiczna ; toksyczność odcieków ; oczyszczanie odcieków ; technologia oczyszczania ; zbiornik Górka ; Trzebinia

landfill ; ecological hot spot ; leachate toxicity ; leachate treatment ; treatment technology ; Górka reservoir ; Trzebinia

92/278
Nr opisu: 0000114835
Zaawansowane utlenianie w procesach oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Ścieki przemysłowe. Wyzwania technologiczne i ekonomiczne, Sopot, 19-20 listopada 2015. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 29-33
Materiały w formie prezentacji PowerPoint

ścieki przemysłowe ; utlenianie ; oczyszczanie

industrial waste ; oxidation ; purification

93/278
Nr opisu: 0000102301   
Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do oczyszczania ścieków. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek.
Gliwice, 2015, 190 k., bibliogr. 83 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

chitozan ; oczyszczanie ścieków ; sorpcja ; sorpcja barwników ; sorpcja azotanów ; sorpcja metali ciężkich ; kulki chitozanowe

chitosan ; wastewater treatment ; sorption ; sorption of dyes ; sorption of nitrates ; sorption of heavy metals ; chitosan hydrobeads

94/278
Nr opisu: 0000103520   
Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania barwników reaktywnych z roztworów wodnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Szymon* Salwiczek, D. Zdebik.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 12, s. 2184-2187, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

chitozan ; barwnik ; sorpcja barwników

chitosan ; dye ; sorption of dyes

95/278
Nr opisu: 0000103523   
Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania ołowiu i kadmu z roztworów wodnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Szymon* Salwiczek, V. Kozik.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 12, s. 2304-2307, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

chitozan ; usuwanie ołowiu ; usuwanie kadmu ; sorpcja

chitosan ; lead removal ; cadmium removal ; sorption

96/278
Nr opisu: 0000102503   
Zjazd dziekanów kierunku inżynieria środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 10, s. 30-31

Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ; zjazd dziekanów ; inżynieria środowiska

Silesian University of Technology ; Faculty of Energy and Environmental Engineering ; convention of deans ; environmental engineering

97/278
Nr opisu: 0000102019
Zrównoważone zarządzanie procesami oczyszczania w przemysłowej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: A. Bluszcz, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 165-174, bibliogr. 5 poz.

oczyszczanie ścieków ; problemy eksploatacyjne ; zrównoważone zarządzanie ; algorytm sterowania

sewage treatment ; exploitation problems ; sustainable management ; control algorithm

98/278
Nr opisu: 0000092813
Fermentacja osadów ściekowych. Podstawy procesu i przykłady wykorzystania biogazu w oczyszczalniach ścieków województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
Katowice : Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2014, 142 s., bibliogr.

oczyszczanie ścieków ; fermentacja ; osad ściekowy ; biogaz ; stabilizacja osadu ; oczyszczalnia ścieków ; województwo śląskie

wastewater treatment ; fermentation ; sewage sludge ; biogas ; sludge stabilization ; sewage treatment plant ; Silesian Voivodeship

99/278
Nr opisu: 0000103270
Oczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania.
[Aut.]: Magdalena* Kosel, Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, Witold Karol Nocoń.
W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych. Red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2014, s. 161-166

metoda pogłębionego utleniania ; odczynnik Fentona ; nadwęglan sodu

advanced oxidation process ; Fenton reagent ; sodium percarbonate

100/278
Nr opisu: 0000094894   
Removal of pollutants from the air in a copper-ore mine using a compact trickle-bed bioreactor.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Eng. Trans. 2014 vol. 39, s. 1309-1314, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

101/278
Nr opisu: 0000114793
Removal of pollutants from the ventillation air in a copper-ore mine using a compact trickle-bed bioreactor.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, Krzysztof Barbusiński.
W: 21st International Congress of Chemical and Process Engineering. CHISA 2014. 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2014, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014. Vol. 4. European Federation of Chemical Engineering, Engineering Academy of the Czech Republic, American Institute of Chemical Engineers. [B.m.] : Czech Society of Chemical Engineering, 2014, s. 2016

102/278
Nr opisu: 0000092760
Skuteczne, ekonomiczne i ekologicznie. Zastosowanie innowacyjnej technologii biooczyszczania powietrza z LZO.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
-Lakier. Przem. 2014 nr 3, s. 76-79

oczyszczanie powietrza ; biooczyszczanie ; bioeliminacja LZO ; bioeliminacja H2S

air purification ; biopurification ; bioelimination of VOC ; bioelimination of H2S

103/278
Nr opisu: 0000093350   
Usuwanie jonów siarczanowych(VI) ze ścieków z produkcji zapałek przy użyciu cementów glinowo-wapniowych.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Krzysztof Barbusiński, K. Kutek.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 9, s. 1552-1556, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

ścieki przemysłowe ; siarczany ; usuwanie zanieczyszczeń ; cement glinowo-wapniowy

industrial wastewater ; sulfates ; pollutants removal ; calcium aluminate cement

104/278
Nr opisu: 0000093185   
Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania barwników kwasowych z roztworów wodnych.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Ewa* Szymura, Krzysztof Barbusiński.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. [Dokument elektroniczny]. T. 4, Wody powierzchniowe i podziemne. Pod red. I. Skoczko, J. Piekutin, E. Szatyłowicz. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 7-30, bibliogr. 18 poz. (Monografie ; Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

ścieki barwne ; barwnik ; chitozan ; kulka chitozanowa ; sorpcja

coloured sewage ; dye ; chitosan ; chitosan bead ; sorption

105/278
Nr opisu: 0000087883
20-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Krzysztof Barbusiński, Zbigniew Popiołek, Zbigniew Żmudka.
W: Energia i środowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Gliwice 27 września 2013. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2013, s. 13-37 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 30 1506-9702)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ; Politechnika Śląska ; struktura organizacyjna ; działalność dydaktyczna ; działalność naukowa

Faculty of Energy and Environmental Engineering ; Silesian University of Technology ; organizational structure ; teaching activity ; scientific activity

106/278
Nr opisu: 0000080059   
Analiza zmian ładunku metali śladowych transportowanych wraz z zawiesinami wzdłuż biegu rzeki.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń, Krzysztof Barbusiński, K. Nocoń, J. Kernert.
-Ochr. Środ. 2013 vol. 35 nr 1, s. 33-38, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.619. Punktacja MNiSW 15.000

zawiesina cząstek stałych ; metal śladowy ; osad denny ; równoważenie obciążenia ; rzeka Kłodnica

suspended solids ; trace metal ; bottom sediment ; load balancing ; Kłodnica river

107/278
Nr opisu: 0000092756
Biooczyszczanie powietrza wentylacyjnego. Innowacyjna technologia biooczyszczania powietrza wentylacyjnego w kopalni rud miedzi z LZO i H2S za pomocą kompaktowego bioreaktora trójfazowego.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
-Konsulting Polski 2013 nr 1/2, s. 55-60, bibliogr. 10 poz.

biooczyszczanie ; bioreaktor trójfazowy ; oczyszczanie powietrza ; bioeliminacja LZO ; bioeliminacja H2S

biopurification ; three-phase bioreactor ; air purification ; bioelimination of VOC ; bioelimination of H2S

108/278
Nr opisu: 0000086656   
Comparison of landfill leachate treatment efficiency using the advanced oxidation processes.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński, Magdalena* Amalio-Kosel.
-Arch. Environ. Prot. 2013 vol. 39 no. 2, s. 107-115, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.901. Punktacja MNiSW 15.000

odciek składowiskowy ; pogłębione utlenianie ; odczynnik Fentona

landfill leachate ; advanced oxidation process ; Fenton reagent

109/278
Nr opisu: 0000082378   
Doświadczenia z eksploatacji stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalniach w Bytomiu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, J. Moś, A. Jelonek.
-Gaz Woda 2013 t. 87 nr 4, s. 156-160, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

oczyszczanie mechaniczne ; oczyszczalnia ścieków ; krata ; piaskownik ; osadnik wstępny

primary treatment ; wastewater treatment plant ; bar screen ; gritt chamber ; primary clarifier

110/278
Nr opisu: 0000097310
Potrzeby technologiczne w zakresie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach komunalnych - wywiad z ekspertem dr. hab. inż. Krzysztofem Barbusińskim, profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Zielona wizja innowacji. Strategiczna Agenda Innowacji dla Zielonych Technologii w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Dokument roboczy. Polska Platforma Ekoinnowacji. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 92-96

ścieki komunalne ; oczyszczalnia ścieków ; innowacyjne technologie

municipal waste ; sewage treatment plant ; innovative technologies

111/278
Nr opisu: 0000084857   
Strącanie siarczanów ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego przy użyciu cementu glinowo-wapniowego.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 5, s. 693-697, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

azotan 2-etyloheksylowy ; ścieki przemysłowe ; strącanie siarczanów ; cement glinowo-wapniowy

2-ethylhexyl nitrate ; industrial wastewater ; precipitation of sulfates ; calcium aluminate cement

112/278
Nr opisu: 0000089879   
Studies of optimization of colored wastewater treatment by Fenton's reagent (part I).
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Magdalena* Amalio-Kosel, Barbara Pieczykolan, Izabela Płonka, S. Fajkis.
-Proc. ECOpole 2013 vol. 7 no. 1, s. 23-27, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

metoda pogłębionego utleniania ; AOPs ; odczynnik Fentona ; ścieki barwne ; Metoda Powierzchni Odpowiedzi

advanced oxidation proces ; AOPs ; Fenton reagent ; dye wastewater ; Response Surface Methodology

113/278
Nr opisu: 0000087787
Zaawansowane utlenianie w procesach oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 179 s., bibliogr. 197 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 489)

ścieki przemysłowe ; oczyszczanie ścieków ; odciek składowiskowy ; pogłębione utlenianie ; odczynnik Fentona

industrial wastewater ; wastewater treatment ; landfill leachate ; advanced oxidation process ; Fenton reagent

114/278
Nr opisu: 0000082043   
Zastosowanie odczynnika Fentona i metody UV/H2O2 do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 4, s. 463-468, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

odczynnik Fentona ; UV/H2O2 ; zanieczyszczenia organiczne ; azotan 2-etyloheksylowy

Fenton reagent ; UV/H2O2 ; organic pollutions ; 2-ethylhexyl nitrate

115/278
Nr opisu: 0000079870   
COD removal from landfill leachate using H2O2 UV radiation and combination these processes.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka.
-Environ. Prot. Eng. 2012 vol. 38 nr 3, s. 5-13, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.423. Punktacja MNiSW 15.000

116/278
Nr opisu: 0000071383
Historyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków. Cz. 1: Starożytność.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Maik.
-Forum Eksploat. 2012 nr 3, s. 46-49, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

oczyszczanie ścieków ; odprowadzanie ścieków ; starożytność

sewage treatment ; sewage disposal ; antiquity

117/278
Nr opisu: 0000072239   
Rola zawiesin w transporcie metali ciężkich w wodach powierzchniowych na przykładzie Kłodnicy.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Witold Karol Nocoń, K. Nocoń, J. Kernert.
-Ochr. Środ. 2012 vol. 34 nr 2, s. 33-38, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

woda rzeczna ; zawiesina ; osad denny ; metale ciężkie ; transport zanieczyszczeń

river water ; suspension ; bottom sediment ; heavy metals ; transport of pollution

118/278
Nr opisu: 0000073983   
The influence of zinc-lead ore mining industry on the level of the Biała Przemsza bottom sediments contamination.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń, K. Nocoń, Krzysztof Barbusiński, J. Kernert.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2012 vol. 5 no. 1, s. 65-70, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Biała Przemsza ; metale ciężkie ; osad denny

The Biała Przemsza ; heavy metals ; bottom sediment

119/278
Nr opisu: 0000066949
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol. 2. Pod red. Izabeli Zimoch, Waldemara Sawiniaka, Barbary Pieczykolan, Krzysztofa Barbusińskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011

120/278
Nr opisu: 0000069267   
Application of stream current analyzer and particle counter to coagulation control in water treatment.
[Aut.]: Marcin Kłos, Jolanta Gumińska, Krzysztof Barbusiński.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2011 vol. 4 no. 3, s. 109-116, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

flokulacja ; Analizator Prądu Strumieniowego ; absorbancja ; uzdatnianie wody

flocculation ; Stream Current Analyzer ; absorbance ; water treatment

121/278
Nr opisu: 0000068858   
Oporność szczepów Escherichia coli na wybrane antybiotyki w ściekach komunalnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, T. Nalewajek.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 11, s. 442-446, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

ścieki komunalne ; przemysł farmaceutyczny ; Escherichia coli ; antybiotyk

municipal waste ; pharmaceutical industry ; Escherichia coli ; antibiotic

122/278
Nr opisu: 0000071387   
Optimization of the Fenton oxidation of wastewater generated by rape oil soapstock splitting.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, S. Fajkis.
-Environ. Prog. Sust. Energy 2011 vol. 30 iss. 4, s. 620-631, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 1.649

odczynnik Fentona ; sopstok ; rozszczepianie sopstoku ; olej rzepakowy ; ścieki

Fenton reagent ; soapstock ; soapstock splitting ; rape oil ; wastewater

123/278
Nr opisu: 0000067320   
Rola zawiesin w transporcie metali ciężkich w płynących wodach powierzchniowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń.
Gliwice, 2011, 131 s., bibliogr. 107 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

zawiesina ; transport zanieczyszczeń ; metale ciężkie ; zmiany ładunków

suspension ; transport of pollution ; heavy metals ; changes in freight

124/278
Nr opisu: 0000063591
Usuwanie związków azotu z odcieków po odwadnianiu przefermentowanycyh osadów.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Forum Eksploat. 2011 nr 1, s. 36-41, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

odciek ; związki azotu ; proces Anammox ; Anammox ; Sharon ; Babe ; oczyszczalnia ścieków

landfill leachate ; nitrogen compounds ; Anammox process ; Anammox ; Sharon ; Babe ; sewage treatment plant

125/278
Nr opisu: 0000085421
Właściwości osadów pokoagulacyjnych z zakładów produkcji wody.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami = Integrated waste management. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011, s. 449-459, bibliogr. 12 poz. (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska ; )

stacja uzdatniania wody ; oczyszczanie wody ; osad pokoagulacyjny

water treatment plant ; water treatment ; post-coagulation sludge

126/278
Nr opisu: 0000067601   
Wpływ odcieków składowiskowych na proces biologicznego oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 8, s. 1555-1560, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

odciek ; oczyszczanie ścieków ; odpady komunalne ; oczyszczalnia biologiczna

landfill leachate ; wastewater treatment ; municipal waste ; biological treatment plant

127/278
Nr opisu: 0000065323   
Zawartość związków metali ciężkich w osadach dennych Kłodnicy.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Witold Karol Nocoń.
-Ochr. Środ. 2011 vol. 33 nr 1, s. 13-17, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.633. Punktacja MNiSW 15.000

jakość wody ; metale ciężkie ; osad denny ; Kłodnica ; klasyfikacja LAWA

water quality ; heavy metals ; bottom sediment ; Kłodnica river ; LAWA classification

128/278
Nr opisu: 0000058151   
Aerobic digestion of post-coagulation sludge.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2010 vol. 3 no. 2, s. 105-111, bibliogr. 22 poz.

osad pokoagulacyjny ; stabilizacja osadu w warunkach tlenowych

post-coagulation sludge ; aerobic digestion

129/278
Nr opisu: 0000067385
Badania odwadnialności osadów z zakładu produkcji wody. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Marka M. Sozańskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010, s. 261-274, bibliogr. 13 poz.

oczyszczanie wody ; filtracja ; odwadnianie osadu

water treatment ; filtration ; sludge dewatering

130/278
Nr opisu: 0000068268
Bioreaktory beztlenowe do podczyszczania ścieków mleczarskich.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 3/4, s. 65-70

131/278
Nr opisu: 0000063849   
COD removal from landfill leachate using Fenton oxidation and coagulation.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2010 vol. 3 no. 4, s. 93-100, bibliogr. 36 poz.

odciek składowiskowy ; odczynnik Fentona ; koagulacja ; pogłębione utlenianie

landfill leachate ; Fenton reagent ; coagulation ; advanced oxidation

132/278
Nr opisu: 0000068272
Degradacja zanieczyszczeń przemysłowych. Metody pogłębionego utleniania. Cz. 1.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 6, s. 33-37

133/278
Nr opisu: 0000068269
Metody pogłębionego utleniania.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 2, s. 65

134/278
Nr opisu: 0000068270
Metody pogłębionego utleniania. Cz. 2.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 3, s. 59

135/278
Nr opisu: 0000068271
Metody pogłębionego utleniania. Cz. 3.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 4, s. 52

136/278
Nr opisu: 0000068266
Odcieki ze składowisk komunalnych - aspekty prawne i metody oczyszczania.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2010 nr 4, s. 45-50

137/278
Nr opisu: 0000067392
Pomiar powierzchni właściwej osadu czynnego w oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Konferencja naukowo-techniczna, Zegrze 21-22 kwietnia 2010 roku. Piaseczno : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2010, s. 71-82

138/278
Nr opisu: 0000058307
Pomiar powierzchni właściwej osadu czynnego w oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Forum Eksploat. 2010 nr 4, s. 40-43, bibliogr. 7 poz.

osad czynny ; adsorpcja barwnikowa ; oczyszczalnia ścieków ; powierzchnia właściwa

activated sludge ; dye adsorption ; sewage treatment plant ; specific surface area

139/278
Nr opisu: 0000063109   
Preliminary research into the digestion of post-coagulation sludge.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
-Environ. Prot. Eng. 2010 vol. 36 no. 3, s. 59-67. Impact Factor 0.427

140/278
Nr opisu: 0000067391
Usuwanie związków azotu z odcieków po odwadnianiu przefermentowanych osadów.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Konferencja naukowo-techniczna, Zegrze 21-22 kwietnia 2010 roku. Piaseczno : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2010, s. 55-69

141/278
Nr opisu: 0000059627   
Wpływ odcieków składowiskowych na skuteczność oszczyszczania ścieków miejskich i właściwości osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan, Helena** Kościelniak, Magdalena* Amalio-Kosel.
-Ochr. Środ. 2010 vol. 32 nr 3, s. 33-38, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.641

odciek składowiskowy ; osad czynny ; indeks osadu ; powierzchnia właściwa ; biocenoza

landfill leachate ; activated sludge ; sludge volume index ; specific surface ; biocenosis

142/278
Nr opisu: 0000059633   
Wykorzystanie procesów chemicznych i metody osadu czynnego w oczyszczaniu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan.
Gliwice, 2010, 189 s., bibliogr. 109 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

ścieki ; uzdatnianie ; oczyszczanie ścieków ; odpady komunalne ; metoda osadu czynnego

wastewater ; treatment ; wastewater treatment ; municipal waste ; activated sludge method

143/278
Nr opisu: 0000067878   
Zastosowanie bioreaktorów beztlenowych do podczyszczania ścieków mleczarskich.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Ochrona środowiska. Woda i ścieki w przemyśle spożywczym. III Konferencja naukowo-techniczna, Białystok, 24-25 marca 2010. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 37-44, bibliogr. 13 poz.

oczyszczanie ścieków ; ścieki mleczarskie ; bioreaktor beztlenowy

wastewater treatment ; dairy wastewater ; anaerobic bioreactor

144/278
Nr opisu: 0000057900
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 1: Podstawy procesu fermentacji i czynniki wpływające na jej efektywność.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 2, s. 46-49

145/278
Nr opisu: 0000057887
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 1: Podstawy procesu fermentacji i czynniki wypływające na jej efektywność.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 3, s. 12-13

146/278
Nr opisu: 0000057901
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 2: Rodzaje oczyszczanych ścieków, efektywność i zalety procesu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 3, s. 44-47

147/278
Nr opisu: 0000057888
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 2: Rodzaje oczyszczanych ścieków, efektywność i zalety procesu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 4, s. 28-31

148/278
Nr opisu: 0000057904
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 2: Rodzaje oczyszczanych ścieków, efektywność i zalety procesu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 2, s. 65-69

149/278
Nr opisu: 0000057902
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 3: Reaktory beztlenowe.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 4, s. 35-39

150/278
Nr opisu: 0000057890
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 3: Reaktory beztlenowe.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 5, s. 32-35

151/278
Nr opisu: 0000057905
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 3: Reaktory beztlenowe.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 3, s. 47-51

152/278
Nr opisu: 0000057903
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 4: Przykłady zastosowań.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Agro Przemysł. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 5, s. 49-53

153/278
Nr opisu: 0000057893
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 4: Przykłady zastosowań.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 6, s. 29-32

154/278
Nr opisu: 0000057907
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 4: Przykłady zastosowań.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 4, s. 39-43

155/278
Nr opisu: 0000057921
Beztlenowe oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem granulowanego osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Szczyrk, 14-16 października 2009 r.. Red. B. Więzik. Bielsko-Biała : AQUA, 2009, s. 231-243

156/278
Nr opisu: 0000058078
Efektywne usuwanie związków azotu w procesach SHARON i BABE.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Ciechocinek, 8-9 września 2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 16-19

157/278
Nr opisu: 0000057005   
Fenton reaction - controversy concerning the chemistry.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ecol. Chem. Eng. S 2009 vol. 16 nr 3, s. 347-358, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 0.615

reakcja Fentona ; odczynnik Fentona ; chemizm procesu Fentona ; rodnik hydroksylowy ; jony ferrylowe

Fenton reaction ; Fenton reagent ; Fenton chemistry ; hydroxyl radical ; ferryl ions

158/278
Nr opisu: 0000058091   
Henry John Horstman Fenton - short biography and brief history of Fenton reagent discovery.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Dydakt. Ekol. Metrol. 2009 vol. 14 nr 1/2, s. 101-105, bibliogr. 37 poz.

reakcja Fentona ; odczynnik Fentona ; chemia Fentona ; rodnik hydroksylowy ; jony ferrylowe ; pogłębione utlenianie ; Fenton Henry John Horstman ; biografia

Fenton reaction ; Fenton reagent ; Fenton chemistry ; hydroxyl radical ; ferryl ions ; advanced oxidation ; Fenton Henry John Horstman ; biography

159/278
Nr opisu: 0000049859
Metody odśluzowania olejów roślinnych. Cz. 1: Fosfolipidy w olejach roślinnych.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2009 R. 62 nr 6, s. 232-236, bibliogr. 32 poz.

olej roślinny ; substancje śluzowe ; fosfolipidy hydratujące ; fosfolipidy niehydratujące

vegetable oil ; gums ; hydratable phospholipids ; nonhydratable phospholipids

160/278
Nr opisu: 0000050809
Metody odśluzowania olejów roślinnych. Cz. 2: Techniki odśluzowania olejów roślinnych.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2009 R. 52 nr 7/8, s. 276-280, bibliogr. 24 poz.

olej roślinny ; fosfolipidy hydratujące ; fosfolipidy niehydratujące ; hydratacja ; głębokie odśluzowanie

vegetable oil ; hydratable phospholipids ; nonhydratable phospholipids ; hydratation ; deep degumming

161/278
Nr opisu: 0000049953
Odpady powstające w procesach produkcji wody.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 587-596, bibliogr. 15 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

162/278
Nr opisu: 0000054798   
Oznaczanie powierzchni właściwej osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Inż. Ochr. Środ. 2009 t. 12 nr 2, s. 119-132, bibliogr. 26 poz.

osad czynny ; powierzchnia właściwa ; Lissamine Scarlet 4R ; p-nitrofenol ; rodamina B

activated sludge ; specific surface area ; Lissamine Scarlet 4R ; p-nitrophenol ; rhodamine B

163/278
Nr opisu: 0000055708   
Preliminary tests of COD removal from landfill leachate using coagulation-flocculation processes.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 4, s. 131-135, bibliogr. 12 poz.

odciek składowiskowy ; koagulacja ; flokulacja

landfill leachate ; coagulation ; flocculation ; COD

164/278
Nr opisu: 0000057911
Procesy SHARON i BABE usuwają azot.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2009 nr 5, s. 51-53

165/278
Nr opisu: 0000049388   
The full-scale treatment plant for decolourisation of dye wastewater.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 2, s. 89-94, bibliogr. 30 poz.

odczynnik Fentona ; reakcja Fentona ; ścieki ; odbarwienie ; oczyszczanie ścieków ; zapałka

Fenton reagent ; Fenton reaction ; wastewater ; decolorization ; wastewater treatment ; match

166/278
Nr opisu: 0000054796   
Wstępne badania degradacji barwnika Acid Green 16 w systemie H2O2/wiórki stalowe.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
-Inż. Ochr. Środ. 2009 t. 12 nr 1, s. 35-49, bibliogr. 35 poz.

kwas nadoctowy ; osad ściekowy ; stabilizacja osadu w warunkach tlenowych

peracetic acid ; sewage sludge ; aerobic digestion

167/278
Nr opisu: 0000058082
Wybrane zagadnienia oczyszczania ścieków metodami beztlenowymi.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Nowoczesne gospodarowanie odpadami. Aspekty edukacyjne, naukowe i praktyczne. Pod red. A. Misiołka. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2009, s. 83-93

168/278
Nr opisu: 0000050497   
Badania wpływu właściwości osadów z uzdatniania wody na ich przeróbkę. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Izabela Płonka.
Gliwice, 2008, 148 s., bibliogr. 120 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

uzdatnianie wody ; woda powierzchniowa ; osad pokoagulacyjny ; przeróbka osadów ; stabilizacja osadów ; właściwości fizykochemiczne ; właściwości filtracyjne

water treatment ; surface water ; post-coagulation sludge ; sludge treatment ; stabilization of sludge ; physico-chemical properties ; filtration properties

169/278
Nr opisu: 0000050912
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków. Cz. 1.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. 2008 nr 6, s. 51-55

170/278
Nr opisu: 0000032752   
Ekologiczne aspekty rozszczepiania sopstoku.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 1, s. 38-42, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.254

rozszczepianie sopstoku ; sopstok ; olej rzepakowy ; ścieki

soapstock splitting ; soapstock ; rape oil ; wastewater

171/278
Nr opisu: 0000038853
Nadwęglan sodu - właściwości i efektywność uwalniania H2O2 w porównaniu z nadtlenkami wapnia i magnezu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2008 R. 61 nr 6, s. 259-263, bibliogr. 11 poz.

nawęglan sodu ; nadtlenek wapnia ; nadtlenek magnezu ; PermeOx ; PermeOx Plus ; Ixper ; Drillox

sodium percarbonate ; calcium peroxide ; magnesium peroxide ; PermeOx ; PermeOx Plus ; Ixper ; Drillox

172/278
Nr opisu: 0000032751   
Nadwęglan sodu jako reagent do efektywnego oczyszczania ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 1, s. 33-37, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.254

nadwęglan sodu ; odczynnik Fentona ; ścieki przemysłowe ; oczyszczanie ścieków

sodium percarbonate ; Fenton reagent ; industrial wastewater ; wastewater treatment

173/278
Nr opisu: 0000042839   
Oczyszczanie ścieków barwnych odczynnikiem Fentona w modyfikacji z nadwęglanem sodu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan, A. Dadał.
-Gaz Woda 2008 t. 82 nr 11, s. 24-26, bibliogr. 29 poz.

ścieki barwne ; odczynnik Fentona ; pogłębione utlenianie ; nadwęglan sodu ; modyfikacja

coloured sewage ; Fenton reagent ; advanced oxidation ; sodium percarbonate ; modification

174/278
Nr opisu: 0000050909
Odczynnik Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Przem. 2008 nr 2, s. 60-64

175/278
Nr opisu: 0000051016
Odczynnik Fentona - perspektywy wykorzystania do unieszkodliwiania osadów organicznych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Woda i ścieki w przemyśle spożywczym i chemicznym, Warszawa, 15-16 kwietnia 2008. [Materiały konferencyjne]. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 112-117

176/278
Nr opisu: 0000041397
Perspektywy wykorzystania odczynnika Fentona do unieszkodliwiania osadów ściekowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Forum Eksploat. 2008 nr 5, s. 41-44, bibliogr. 23 poz.

osad ściekowy ; odczynnik Fentona ; oczyszczanie ścieków

sewage sludge ; Fenton reagent ; wastewater treatment

177/278
Nr opisu: 0000041061   
Patent. Polska, nr 198 693. Sposób oczyszczania stężonych ścieków przemysłowych, zwłaszcza ścieków opornych na biodegradację. Int. Cl. C02F 1/72.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Krzysztof Barbusiński.
Zgłosz. nr 348 377 z 27.06.2001. Opubl. 31.07.2008, 4 s.

ścieki przemysłowe ; oczyszczanie ścieków ; nadtlenek wapnia ; biodegradacja

industrial wastewater ; wastewater treatment ; calcium peroxide ; biodegradation

178/278
Nr opisu: 0000050940
Współfermentacja komunalnych osadów ściekowych z osadami pokoagulacyjnymi.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XX Jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja, [Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 June 2008] = Water supply and water quality. XXth Jubilee national, VIIIth international conference. T. 2. Red.: M. Sozański, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 359-368

179/278
Nr opisu: 0000051017
Zaawansowane oczyszczanie ścieków przemysłowych odczynnikiem Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Woda i ścieki w przemyśle spożywczym i chemicznym, Warszawa, 15-16 kwietnia 2008. [Materiały konferencyjne]. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 126-133

180/278
Nr opisu: 0000031634
Charakterystyka osadów pokoagulacyjnych.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
-INSTAL 2007 nr 10, s. 65-68, bibliogr. 9 poz.

stacja uzdatniania wody ; osad pokoagulacyjny ; oczyszczanie wody ; koagulacja

water treatment plant ; post-coagulation sludge ; water treatment ; coagulation

181/278
Nr opisu: 0000055377
Charakterystyka osadów pokoagulacyjnych.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 10-12 maj 2007. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zakład Technologii Wody i Ścieków, Krevox, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], 2007, s. 207-215, bibliogr. 9 poz.

uzdatnianie wody ; stacja uzdatniania wody ; osad pokoagulacyjny ; woda popłuczna

water treatment ; water treatment plant ; post-coagulation sludge

182/278
Nr opisu: 0000028313
Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - czyli diabeł tkwi w szczegółach.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Monitoring i automatyzacja w inżynierii środowiska - 2007. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 29-30 stycznia 2007 r.. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. [1-4]

183/278
Nr opisu: 0000025420
Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - czyli diabeł tkwi w szczegółach.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Napędy i Sterowanie 2007 R. 9 nr 1, s. 88-91

ścieki przemysłowe ; oczyszczalnia ścieków ; aspekt technologiczny ; eksploatacja

industrial wastewater ; wastewater treatment plant ; technological aspect ; exploitation

184/278
Nr opisu: 0000040769   
Unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesach suszenia i współspalania.
[Aut.]: P. Waluga, Krzysztof Barbusiński.
-Ekologia 2007 nr 3, s. 29-34, bibliogr. 15 poz.

osad ściekowy ; gospodarka osadami ściekowymi ; suszenie ; współspalanie ; utylizacja osadów

sewage sludge ; sludge management ; drying ; co-combustion ; sewage utilization

185/278
Nr opisu: 0000025753   
Zastosowanie modyfikacji odczynnika Fentona do oczyszczania ścieków barwnych i fenolowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
-Gaz Woda 2007 t. 81 nr 4, s. 17-20, bibliogr. 18 poz.

ścieki fenolowe ; ścieki barwne ; odczynnik Fentona ; oczyszczanie ścieków ; wióry stalowe

phenol wastewater ; coloured sewage ; Fenton reagent ; wastewater treatment ; steel chips

186/278
Nr opisu: 0000036733
Zmiany właściwości osadu czynnego podczas degradacji n-butanolu i izobutanolu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Inż. Ochr. Środ. 2007 t. 10 nr 3, s. 205-216, bibliogr. 14 poz.

osad czynny ; powierzchnia właściwa ; n-butanol ; izobutanol ; wielkość kłaczków ; indeks osadu ; aktywność oddechowa

activated sludge ; specific surface area ; n-butanol ; isobutanol ; floc size ; sludge volume index ; respiration activity

187/278
Nr opisu: 0000023801
Coke plant wastewater treatment by Fenton reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, J. Główkowska, K. Tomys.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 3, s. 21- 28, bibliogr. 24 poz.

odczynnik Fentona ; ścieki koksownicze ; pogłębione utlenianie

Fenton reagent ; coke plant wastewater ; advanced oxidation

188/278
Nr opisu: 0000020704   
Doświadczenia z eksploatacji oczyszczalni "Lemna" w gminie Świerklaniec.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, J. Gajda, J. Domogała.
-Gaz Woda 2006 t. 80 nr 7/8, s. 18-22, bibliogr. 7 poz.

oczyszczalnia hydrofitowa ; Lemna ; rzęsa wodna ; BIOLAK-VOX

constructed wetland ; Lemna ; duckweed ; BIOLAK-VOX

189/278
Nr opisu: 0000028284
Modyfikacja reakcji Fentona z zastosowaniem nadtlenków wapnia i magnezu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, 79 s., bibliogr. 71 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Studia - Rozprawy - Monografie ; nr 869)

190/278
Nr opisu: 0000021192
Nadtlenki wapnia i magnezu - zastosowanie do celów komercyjnych i w ochronie środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2006 R. 59 nr 9, s. 433-438, bibliogr. 24 poz.

nadtlenek wapnia ; nadtlenek magnezu ; PermeOx ; PermeOx Plus ; ORC ; Ixper ; Drillox

calcium peroxide ; magnesium peroxide ; PermeOx ; PermeOx Plus ; ORC ; Ixper ; Drillox

191/278
Nr opisu: 0000028372
Nowoczesne metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Automatyka w ochronie środowiska - 2006. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 5-6 czerwca 2006 r.. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 14-18, bibliogr. 4 poz.

192/278
Nr opisu: 0000028276
Nowoczesne metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Napędy i Sterowanie 2006 R. 8 nr 6, s. 105-109, bibliogr. 5 poz.

193/278
Nr opisu: 0000020676
Sopstok - małowartościowy odpad czy cenny surowiec?.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2006 R. 59 nr 7/8, s. 394-399, bibliogr. 39 poz.

sopstok ; rafinacja olejów roślinnych ; kwas tłuszczowy porafinacyjny

soapstock ; vegetable oil refining ; post-refinery fatty acid

194/278
Nr opisu: 0000011969   
The modified Fenton process for decolorization of dye wastewater.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 3, s. 281-285, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.352

odczynnik Fentona ; barwnik azowy ; Acid Red 18

Fenton reagent ; azo dye ; Acid Red 18

195/278
Nr opisu: 0000010977   
Toxicity of industrial wastewater treated by Fenton's reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 1, s. 11-16, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.352

odczynnik Fentona ; chemiczne utlenianie ; toksyczność ; ścieki przemysłowe

Fenton reagent ; chemical oxidation ; toxicity ; industrial wastewater

196/278
Nr opisu: 0000007855   
Intensyfikacja procesu oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem odczynnika Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 169 s., bibliogr. 204 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1603 Inżynieria Środowiska ; z. 50)
Rozprawa habilitacyjna

osady ściekowe ; kondycjonowanie ; oczyszczanie ścieków ; uzdatnianie ; utlenianie ; stabilizacja osadów ; odczynnik Fentona ; reakcja Fentona

sewage sludge ; conditioning ; wastewater treatment ; oxidation ; sludge stabilization ; Fenton reagent ; Fenton reaction

197/278
Nr opisu: 0000014421
Odczynnik Fentona w ochronie środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Laboratorium 2004 wyd. spec.: Woda, s. 14-15

198/278
Nr opisu: 0000008611   
Zastosowanie odczynnika Fentona do oczyszczania stężonych ścieków z produkcji bezwodnika kwasu maleinowego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 6, s. 285-290, bibliogr. 23 poz.

kwas maleinowy ; produkcja kwasu ; bezwodnik ; oczyszczanie ścieków ; ścieki przemysłowe ; odczynnik Fentona ; toksyczność ścieków ; model kinetyczny ; ChZT

maleic acid ; acid production ; anhydrite ; wastewater treatment ; industrial wastewater ; Fenton reagent ; wastewater toxicity ; kinetic model ; COD

199/278
Nr opisu: 0000001599   
Aerobic sludge digestion in the presence of hydrogen peroxide and Fenton's reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 1, s. 35-40, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.461

stabilizacja osadu w warunkach tlenowych ; osad nadmierny ; chemiczne utlenianie

aerobic digestion ; excess sludge ; chemical oxidation

200/278
Nr opisu: 0000001600   
Discoloration of azo dye Acid Red 18 by Fenton reagent in the presence of iron powder.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Jacek** Majewski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 2, s. 151-155, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.461

odczynnik Fentona ; proszek żelaza ; barwnik azowy ; Acid Red 18

Fenton reagent ; iron powder ; azo dye ; Acid Red 18

201/278
Nr opisu: 0000004763
Wybrane zagadnienia ochrony środowiska.
[Aut.]: Jan** Cebula, Piotr** Górka, Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, Anna** Księżyk-Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 258 s., bibliogr. 56 poz.

202/278
Nr opisu: 0000002374
Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodami katalicznymi z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2001 R. 54 nr 2, s. 31-36, bibliogr. 17 poz.

203/278
Nr opisu: 0000002125
Skuteczne oczyszczanie ścieków przemysłowych z punktu widzenia ich toksyczności dla środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 110-112, bibliogr. 8 poz.

204/278
Nr opisu: 0000002036   
Use of fenton's reagent for removal of pesticides from industrial wastewater.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2001 vol. 10 no. 4, s. 207-212, bibliogr. 32 poz.

205/278
Nr opisu: 0000002673
Wdrożenie technologii oczyszczania ścieków barwnych na bazie procesu pogłębionego utleniania.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, M. Sztefek.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. [X] Seminarium, [Sielpia/Cedzyna] maj 2001. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków. Kielce : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zarząd Oddziału w Kielcach, 2001, s. 155-166, bibliogr. 16 poz.

206/278
Nr opisu: 0000005518   
Aerobic sludge digestion in the presence of chemical oxidizing agents. Pt 1: Hydrogen peroxide.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 3, s. 139-143, bibliogr. 22 poz.

207/278
Nr opisu: 0000005519   
Aerobic sludge digestion in the presence of chemical oxidizing agents. Pt 2: Fenton's reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 3, s. 145-149, bibliogr. 17 poz.

208/278
Nr opisu: 0000016336
Evolving of highly efficient method of wastewater treatment within the landscape park areas.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, A. Sobolewski, K. Kozłowska.
-Environ. Prot. Eng. 2000 vol. 26 nr 1/2, s. 33-44

209/278
Nr opisu: 0000016337
Influence of floc size on activated sludge volume index.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Environ. Prot. Eng. 2000 vol. 26 nr 1/2, s. 45-53

210/278
Nr opisu: 0000008190
Intensyfikacja tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i odczynnika Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, A. Kulczak.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, 84 s., bibliogr. 34 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; no. 841)

211/278
Nr opisu: 0000028299
Oczyszczanie ścieków barwnych z produkcji zapałek.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Hydroprezentacje III 2000. Gospodarka wodna, ochrona i uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Wisła, 6-7 czerwca 2000 r. Materiały. Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2000, s. 323-333, bibliogr. 9 poz.

212/278
Nr opisu: 0000008221
Wybrane zagadnienia ochrony środowiska.
[Aut.]: Jan** Cebula, Piotr** Górka, Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, Anna** Księżyk-Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 245 s., bibliogr.

213/278
Nr opisu: 0000016338
Działania zmierzające do poprawy warunków pracy biologicznej oczyszczalni ścieków z przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. [IX Ogólnopolskie seminarium], maj 1999. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków. Kielce : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1999, s. 101-110

214/278
Nr opisu: 0000005425
Intensyfikacja tlenowej stabilizacji osadów z wykorzystaniem utleniania chemicznego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Inż. Środ. 1999 nr 2, s. 14-17

215/278
Nr opisu: 0000008579
Leksykon biotechnologii środowiskowej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński. Wyd. 2 popr. i rozsz..
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999, 135 s., bibliogr.

216/278
Nr opisu: 0000005299
Ocena przydatności reakcji Fentona do destabilizacji emulsji olejowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Ekol. i Tech. 1999 R. 7 nr 4, s. 113-116, bibliogr. 17 poz.

217/278
Nr opisu: 0000006140
Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodami katalitycznymi z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków. Materiały na XXX Jubileuszową konferencję naukowo-techniczną, Katowice, 14-16 październik 1999 r.. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 223-232, bibliogr. 17 poz.

218/278
Nr opisu: 0000016339
Technologia głębokiego oczyszczania ścieków w obiektach zlokalizowanych na terenie parków krajobrazowych.
[Aut.]: B. Latkowska, K. Kozłowska, Krzysztof Barbusiński.
W: Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych: aspekty techniczno-technologiczne, ekonomiczne oraz prawne. Materiały z X międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych", Augustów 1999. Pod red. Dariusza Wawrentowicza. Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1999, s. 269-274

219/278
Nr opisu: 0000016335
Zastosowanie odczynnika Fentona do destabilizacji emulsji olejowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 10, s. 969-977

220/278
Nr opisu: 0000005424
Zmiany właściwości osadu czynnego podczas kondycjonowania nadtlenkiem wodoru oraz odczynnikiem Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Inż. Ekol. 1999 t. 6 nr 4, s. 319-328, bibliogr. 19 poz.

221/278
Nr opisu: 0000004975
Znaczenie kontroli struktury osadu czynnego w procesie tlenowej stabilizacji.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Prz. Komunal. 1999 nr 2, s. 71-73, bibliogr. 18 poz.

222/278
Nr opisu: 0000028270
Degradacja zanieczyszczeń z wykorzystaniem utleniaczy chemicznych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, Małgorzata* Majer.
W: II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna nt. Rozwój technologii w ochronie wód, Międzyzdroje, 8-10.06.1998 r.. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zarząd Oddziału Szczecińskiego. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 85-99, bibliogr. 15 poz.

223/278
Nr opisu: 0000026155
Próby zmiejszenia ilości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Ochrona jakości i zasobów wód. Zasady racjonalnej gospodarki wodą. VIII Krajowa, I międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane-Kościelisko, 17-19 czerwca 1998. Red. J. Pawełek. [Kraków] : [Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Krakowie], [1998], s. 291-297, bibliogr. 7 poz.
Wydawnictwo PZITS nr 750/98

224/278
Nr opisu: 0000028291
Usuwanie pestycydów ze ścieków przemysłowych z wykorzystaniem reakcji Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, Cz. Gierczak, A. Kaczmarczyk.
W: Metody i technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Sympozjum naukowo-techniczne, Kazimierz Dolny, 6-8 maja 1998 rok. Politechnika Łódzka. Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 68-74, bibliogr. 9 poz.

225/278
Nr opisu: 0000026070
Wykorzystanie reakcji utleniania do intensyfikacji tlenowej stabilizacji osadów czynnych nadmiernych pochodzenia przemysłowego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, A. Kulczak.
W: Osiągnięcia i problemy oczyszczania ścieków przemysłowych. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Chorzów, 17-18 wrzesień 1998 r.. Pod red. K. Barbusińskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Technologii Wody i Ścieków. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 219-226, bibliogr. 6 poz.

226/278
Nr opisu: 0000026071
Wykorzystanie reakcji utleniania na bazie nadtlenku wodoru do oczyszczania ścieków z przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, Małgorzata* Majer.
W: Osiągnięcia i problemy oczyszczania ścieków przemysłowych. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Chorzów, 17-18 wrzesień 1998 r.. Pod red. K. Barbusińskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Technologii Wody i Ścieków. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 127-138, bibliogr. 12 poz.

227/278
Nr opisu: 0000026102
Zakłócenia procesu osadu czynnego podczas oczyszczania ścieków z przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Osiągnięcia i problemy oczyszczania ścieków przemysłowych. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Chorzów, 17-18 wrzesień 1998 r.. Pod red. K. Barbusińskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Technologii Wody i Ścieków. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 261-268, bibliogr. 11 poz.

228/278
Nr opisu: 0000028272
Zmiany właściwości osadu czynnego podczas oczyszczania ścieków z produkcji klejów mocznikowych.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna nt. Rozwój technologii w ochronie wód, Międzyzdroje, 8-10.06.1998 r.. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zarząd Oddziału Szczecińskiego. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 170-183, bibliogr. 13 poz.

229/278
Nr opisu: 0000026908
Activated sludge floc structure during aerobic digestion.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Water Sci. Technol. 1997 vol. 36 iss. 11, s. 107-114, bibliogr. 19 poz.

230/278
Nr opisu: 0000027423
Biologiczne oczyszczanie ścieków z produkcji 2-etyloheksanolu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna], Koszalin-Kołobrzeg, maj '97. Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Koszalin. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1997, s. 81-87, bibliogr. 9 poz.

231/278
Nr opisu: 0000027407
Doświadczenia z eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków z zakładów chemicznych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, M Waloszyński.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. VIII Ogólnopolskie seminarium. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. [B.m.] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zarząd Oddziału w Kielcach, 1997, s. 185-195, bibliogr. 5 poz.

232/278
Nr opisu: 0000028098
Intensyfikacja rozkładu zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie oczyszczania ścieków z produkcji bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 137-144, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

233/278
Nr opisu: 0000028042
Oczyszczanie wód podziemnych zalegających pod składowiskiem odpadów przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, M. Majer.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 219-224, bibliogr. 5 poz.

234/278
Nr opisu: 0000026402
Preparowanie kłaczków osadu czynnego do badań struktury wewnętrznej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 37-44, bibliogr. 11 poz.

235/278
Nr opisu: 0000026384
Próby intensyfikacji biologicznej defosfatacji w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Gaz Woda 1997 t. 70 nr 3, s. 100-102, bibliogr. 10 poz.

236/278
Nr opisu: 0000027524
Przeróbka i zagospodarowanie nadmiernych osadów ściekowych z przemysłu mięsnego.
[Aut.]: K. Filipek, Krzysztof Barbusiński, H. Aleksa.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 127-134, bibliogr. 10 poz.

237/278
Nr opisu: 0000026582   
Relationships between organic loading and some properties of activated sludge.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Korneliusz** Miksch.
-J. Chem. Technol. Biotechnol. 1997 vol. 69 iss. 3, s. 357-361, bibliogr. 17 poz.

238/278
Nr opisu: 0000026583
Rozkład zanieczyszczeń przemysłowych za pomocą reakcji Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Chem. Inż. Ekol. 1997 t. 4 nr 2, s. 153-162, bibliogr. 15 poz.

239/278
Nr opisu: 0000027421
Rozwój i doskonalenie technologii oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, G. Konopka.
W: Technologie inżynierii środowiska na terenach gmin. Konferencja naukowo-techniczna, Międzybrodzie Żywieckie, 13-14 marzec 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 59-73, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 18)

240/278
Nr opisu: 0000027424
Significance of activated sludge structure control in aerobic digestion.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Wastewater sludge. Waste or resource? International Conference on Sludge Management, Częstochowa, 26-28 June 1997. Pt 1. Ed. by J. B. Bień. Częstochowa : The Publishing Office of Technical University of Częstochowa, 1997, s. 164-171, bibliogr. 19 poz. (Conferences ; Technical University of Częstochowa 16)

241/278
Nr opisu: 0000028040
Wpływ nadtlenku wodoru na strukturę i efekty pracy osadu czynnego.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 7-14, bibliogr. 8 poz.

242/278
Nr opisu: 0000027422
Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na zmiany struktury osadu czynnego.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna], Koszalin - Kołobrzeg, maj '97. Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Koszalin. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1997, s. 235-244, bibliogr. 11 poz.

243/278
Nr opisu: 0000026947
Wysokoefektywne oczyszczanie ścieków opornych na biodegradację z zastosowaniem odczynnika Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Inż. Ekol. 1997 t. 4 nr 5, s. 665-673, bibliogr. 15 poz.

244/278
Nr opisu: 0000026532
Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych do badań charakterystyki kłaczków osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Marcin Kłos.
-Biotechnologia 1997 nr 3, s. 51-61, bibliogr. 34 poz.

245/278
Nr opisu: 0000027428
Znaczenie kontroli struktury osadu czynnego w procesie tlenowej stabilizacji.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Osady ściekowe odpad czy surowiec?. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 26-28 czerwca 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 51-59, bibliogr. 18 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 16)

246/278
Nr opisu: 0000035423
Biologiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków z przemysłu mięsnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Inż. Ekol. 1996 t. 3 nr 3, s. 395-401, bibliogr. 4 poz.

247/278
Nr opisu: 0000035774
Modernizacja technologii oczyszczania ścieków pod kątem usuwania związków biogennych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminach, Katowice, kwiecień 1996 r.. Główny Instytut Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 1996, Ref. 1 s. 1-14, bibliogr. 10 poz.

248/278
Nr opisu: 0000036119
Zintegrowane chemiczno-biologiczne procesy utleniania zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
W: Oczyszczanie ścieków. III Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 16-18.10.1996 r. PROMOCJE'96. Materiały konferencyjne. Sekcja Ochrony Środowiska przy Zarządzie Głównym, Zarząd Oddziału w Gliwicach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. [B.m.] : [b.w.], 1996, Ref. s. 1-10, bibliogr. 14 poz.
Referaty zamieszczone we wspólnej obwolucie

249/278
Nr opisu: 0000037222
Badania własności osadu czynnego w warunkach skokowych przeciążeń substratowych.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 83-92, bibliogr. 12 poz.

250/278
Nr opisu: 0000033291
Die Belebtschlammaktivitat unter dynamischen Belastungsanderungen.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Korneliusz** Miksch.
-Vom Wasser 1995 Bd 85, s. 1-9, bibliogr. 10 poz.

251/278
Nr opisu: 0000033290   
Influence of substrate loading intensity on floc size in activated sludge process.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Water Res. 1995 vol. 29 no. 7, s. 1703-1710, bibliogr. 33 poz.

252/278
Nr opisu: 0000034527
Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Gospodarka wodno-ściekowa w gminach. Seminarium szkoleniowe, Katowice 1995. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Wód. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref. 5] s. 1-11, bibliogr. 8 poz.

253/278
Nr opisu: 0000034531
Nowy sposób interpretacji zmian właściwości fizycznych osadu czynnego w oparciu o pomiar wielkości kłaczków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 75-82, bibliogr. 10 poz.

254/278
Nr opisu: 0000037006
Podstawowe aspekty prawidłowego wyboru sposobu oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: Gospodarka wodno-ściekowa w gminach. Seminarium szkoleniowe, Katowice 1995. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Wód. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref. 6] s. 1-7, bibliogr. 4 poz.

255/278
Nr opisu: 0000037224
Powierzchnia właściwa osadu czynnego w różnych systemach oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 101-111, bibliogr. 13 poz.

256/278
Nr opisu: 0000037645
Powierzchnia właściwa osadu czynnego w różnych systemach oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 54

257/278
Nr opisu: 0000037646
Preparowanie kłaczków osadu czynnego do badań struktury wewnętrznej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 21

258/278
Nr opisu: 0000037643
Próby intensyfikacji biologicznej defosfatacji w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55

259/278
Nr opisu: 0000037314
Próby odtworzenia prawidłowej struktury osadu czynnego po rozpadzie kłaczków w oczyszczalni przemysłowej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, M. Waloszyński.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. Seminarium, maj 1995. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Komunalny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29-39, bibliogr. 12 poz.

260/278
Nr opisu: 0000033920
Strategia wyboru sposobu oczyszczania ścieków z efektywnym usuwaniem związków biogennych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
W: INTER-ECO '95. Streszczenia referatów na sympozja i seminaria, Katowice, 19.04.-22.04.1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 13-14

261/278
Nr opisu: 0000032984
Strącanie fosforu ze ścieków miejskich koagulantem PIX.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Gaz Woda 1995 t. 69 nr 5, s. 167-171, bibliogr. 13 poz.

262/278
Nr opisu: 0000033295
Usuwanie fosforu w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Biotechnologia 1995 nr 2, s. 153-163, bibliogr. 26 poz.

263/278
Nr opisu: 0000034506
Usuwanie fosforu ze ścieków miejskich odprowadzanych do wód stojących.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej, Koszalin-Kołobrzeg, maj 1995. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Koszalin. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 111-118, bibliogr. 7 poz.

264/278
Nr opisu: 0000037031
Usuwanie związków biogennych w układach technologicznych typu A2O i UCT.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej, Koszalin-Kołobrzeg, maj 1995. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Koszalin. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, s. 119-129, bibliogr. 16 poz.

265/278
Nr opisu: 0000034503
Znaczenie fizycznej struktury osadu czynnego w procesie biologicznego usuwania fosforu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. Seminarium, maj 1995. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Komunalny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 59-70, bibliogr. 9 poz.

266/278
Nr opisu: 0000043262
Praktyczna ocena równań kinetyki rozkładu zanieczyszczeń w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Jerzy** Sikora, Krzysztof Barbusiński.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 2, s. 53-56, bibliogr. 12 poz.

267/278
Nr opisu: 0000044181   
Patent. Polska, nr 162 717. Sposób kontrolowania zmian jakości ścieków biologicznie oczyszczanych. Int. Cl. G01N 33/18, C02F 3/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Krzysztof Barbusiński.
Zgłosz. nr 283 132 z 29.12.1989. Opubl. 31.01.1994, 5 s., 1 tabl.

268/278
Nr opisu: 0000045349
Leksykon biotechnologii środowiskowej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993, 93 s., bibliogr. 34 poz.

269/278
Nr opisu: 0000045715
Warunki usuwania fosforu ze ścieków miejskich.
[Aut.]: Jan** Sikora, Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. IV Ogólnopolskie seminarium, Sielpia [wrzesień] 1993 r. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 49-62, bibliogr. 11 poz.

270/278
Nr opisu: 0000052587
Biochemiczne i fizyczne aspekty adaptacji osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Post. Mikrob. 1992 t. 31 z. 1, s. 111-125, bibliogr. 90 poz.

271/278
Nr opisu: 0000046248   
Zmiany wybranych biochemicznych i fizycznych własności osadu czynnego w warunkach wymuszonych przeciążeń substratowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
Gliwice, 1992, 196, 10, [8] s.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska. Promotor: prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch

272/278
Nr opisu: 0000053741
Adaptation of activated sludge to laboratory research conditions.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Environ. Prot. Eng. 1991 vol. 17 no. 3/4, s. 57-65, bibliogr. 22 poz.

273/278
Nr opisu: 0000054703
Instrukcja obsługi i eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Jan** Sikora, Helena** Kościelniak, Krzysztof Barbusiński.
W: Eksploatacja oczyszczalni ścieków. V Seminarium, Selpia - wrzesień 1991 r. Materiały seminaryjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Kielcach, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 67-76, bibliogr. 7 poz.

274/278
Nr opisu: 0000062497
Nowy sposób interpretacji zmian własności fizycznych osadu czynnego w oparciu o pomiar wielkości kłaczków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 19

275/278
Nr opisu: 0000062495
Praktyczna ocena równań kinetyki rozkładu zanieczyszczeń w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Jerzy** Sikora, Krzysztof Barbusiński.
W: Biotechnologia środowiskowa. Materiały ogólnopolskiego sympozjum, Rudy Raciborskie, 27-28 września 1990. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komisja Mikrobiologii Wód i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego. Gliwice : [b.w.], 1990, s. 45

276/278
Nr opisu: 0000060185
Wpływ gwałtownych zmian obciążenia substratowego na aktywność enzymatyczną osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Arch. Ochr. Środ. 1990 nr 1/2, s. 179-191, bibliogr. 12 poz.

277/278
Nr opisu: 0000060792
Homeostaza mikroorganizmów osadu czynnego w warunkach sterowania zawartością biomasy.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Arch. Ochr. Środ. 1989 z. 3/4, s. 39-52, bibliogr. 10 poz.

278/278
Nr opisu: 0000064490
Glony źródłem pokarmu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Wszechświat 1988 t. 89 nr 2, s. 35-37

stosując format:
Nowe wyszukiwanie