Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BANASZAK Z
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000109803
Heterogeneous fleet vehicle routing and scheduling subject to mesh-like route layout constraints.
[Aut.]: G. Bocewicz, Z. Banaszak, Damian Krenczyk.
W: International Joint Conference SOCO'16-CISIS'16-ICEUTE'16, San Sebastian, Spain, October 19th-21st, 2016. Proceedings. Eds. M. Grana, J.M. Lopez-Guede, O. Etxaniz, A. Herrero, H. Quintian, E. Corchado. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 435-444, bibliogr. 17 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 527 2194-5357). Punktacja MNiSW 70.000

sieć Mesh ; modelowanie deklaratywne ; trasowanie ; harmonogramowanie

Mesh network ; declarative modeling ; routing ; scheduling ; Material Transportation System

2/18
Nr opisu: 0000119389   
Traffic flow routing and scheduling in a food supply network.
[Aut.]: G. Bocewicz, M. N. Janardhanan, Damian Krenczyk, Z. Banaszak.
-Ind. Manag. Data Sys. 2017 vol. 117 iss. 9, s. 1972-1994, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 2.948. Punktacja MNiSW 25.000

model deklaratywny ; dynamiczny system zdarzeń dyskretnych ; struktura siatkowa ; zagadnienie okresowego trasowania pojazdu ; płynność ruchu

declarative model ; discrete event dynamic system ; grid-like structure ; periodic vehicle routing problem ; traffic flow

3/18
Nr opisu: 0000050376
Computer aided prototyping of production flows for a virtual enterprise.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Digital factory. Eds: J. Balic, N. Majdandzic. Vienna : DAAAM International Vienna, 2008, s. 171-214

4/18
Nr opisu: 0000018480   
Modelling of distributed control for repetitive production flow prototyping.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
-Int. J. Comput. Integr. Manuf. 2005 vol. 18 no. 5, s. 386-394. Impact Factor 0.345

modelowanie ; sterowanie rozproszone ; produkcja powtarzalna ; prototypowanie przepływu

modelling ; distributed control ; repetitive production ; flow prototypnig

5/18
Nr opisu: 0000008277   
Computer-aided prototyping of production flows for a virtual enterprise.
[Aut.]: Z. Banaszak, Bożena Skołud, M. Zaremba.
-J. Intell. Manuf. 2003 vol. 14 iss. 1, s. 83-106. Impact Factor 0.610

przedsiębiorstwo wirtualne ; przepływ produkcji ; wydajność ; Teoria Ograniczeń ; ewaluacja ; logistyka ; modelowanie

virtual enterprise ; production flow ; performance ; Theory of Constraints ; evaluation ; logistics ; modelling

6/18
Nr opisu: 0000019225
Computer supported production flow management.
[Aut.]: Z. Banaszak, Bożena Skołud.
W: New challenges and old problems in enterprise management. Collective work. Ed. T. Krupa. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002, s. 111-128

7/18
Nr opisu: 0000018459
Computer supported production flow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Proceedings of the 18th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, Porto, Portugal, 3-5 July 2002. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 143-151

8/18
Nr opisu: 0000006430
Constraint-based production flow management.
[Aut.]: Z. Banaszak, W. Muszyński, Bożena Skołud.
W: The 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2002, Szczecin, Poland, 2-5 September 2002. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1091-1096, bibliogr. 13 poz.

9/18
Nr opisu: 0000019226
Constraints driven workflow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Tools 2002. International conference, Kocovce, 11.04.2002. [Dokument elektroniczny]. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4

10/18
Nr opisu: 0000085448
Constraints driven workflow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Naradie 2002. Medzinarodna konferencia, Kocovce, Slovenska Republika, 11.4.2002 = Tools 2002. International conference. Katedra vyrobnych systemov. Strojnicka fakulta STU Bratislava [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 6, bibliogr. 4 poz.

11/18
Nr opisu: 0000018462
Socjoinformatics approach to decision engineering based on the constraint management.
[Aut.]: J. Basl, Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Advances in concurrent engineering. Proceedings of the 9th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Cranfield, United Kingdom, 27 - 31 July 2002. Ed. by R. Jardim-Goncalves, R. Roy, A. Steiger-Garcao. Lisse : A. A. Balkema, 2002, s. 447-453

12/18
Nr opisu: 0000018443
Batch planning in workflow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Virtual manufacturing. XII Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Karpacz, Poland, March 18-23, 2001. Ed. by J. Jędrzejewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 80 Seria: Konferencje ; nr 38 0867-7778)

13/18
Nr opisu: 0000018448
Reguły synchronizacji przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Manufacturing'01. Współczesne problemy wytwarzania. Konferencja naukowo-techniczna, Poznań 8-9 listopada 2001 r. T. 1. Red. Z. Weiss. Poznań : Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 157-164, bibliogr. 4 poz.

produkcja powtarzalna ; sterowanie rozproszone ; stan ustalony ; rozruch produkcji ; wygaszanie produkcji ; warunek wystarczający

repetitive production ; distributed control ; steady state ; start-up of production ; cessation of production ; sufficient condition

14/18
Nr opisu: 0000018446
System komputerowo wspomaganego planowania przepływu produkcji.
[Aut.]: Bożena Skołud, S. Saniuk, Z. Banaszak.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Mielno 2001. Prace XIX ogólnopolskiej konferencji, Koszalin - Mielno, 5-8 czerwca 2001. Red. Wojciech Tarnowski. Politechnika Koszalińska. Katedra Systemów Sterowania, Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Konstrukcji. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2001, s. 351-360 (Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego ; Politechnika Koszalińska nr 28 1640-4572)

15/18
Nr opisu: 0000018438
An integrated methodology for modeling and prototyping repetitive production systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak, M. Zaremba.
W: Manufacturing, modeling, management and control. MIM 2000. A proceedings volume from the IFAC Symposium, Rio, Greece, 12-14 July 2000. Oxford : Pergamon Press, 2001, s. 478-483

16/18
Nr opisu: 0000004025   
Weryfikacja zleceń produkcyjnych w systemach jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: S. Saniuk, Damian Krenczyk, Z. Banaszak.
W: XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 321-330, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1474 Automatyka ; z. 129)

17/18
Nr opisu: 0000018423
Algebraiczna metoda harmonogramowania cyklicznego.
[Aut.]: S. Kłos, Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. II Konferencja, Zakopane, 11-13 stycznia 1999. Zbiór referatów. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999, s. 185-194, bibliogr. 5 poz.

produkcja powtarzalna ; harmonogramowanie produkcji ; reguła priorytetu ; algebra max-plus

repetitive production ; production scheduling ; dispatch rule ; max-plus algebra

18/18
Nr opisu: 0000005125
Procedura rozproszonego sterowania przepływem wieloasortymentowej produkcji cyklicznej.
[Aut.]: D. Gattner, Bożena Skołud, Z. Banaszak.
-Prz. Mech. 1999 R. 58 nr 15, s. 7-14, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie