Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BAL ARTUR
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/54
Nr opisu: 0000119286   
A smooth local polynomial model of vignetting.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal, Henryk Palus.
W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2017, 28-31 August 2017, Międzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 878-882, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

2/54
Nr opisu: 0000123030
A smooth local polynomial model of vignetting.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal, Henryk Palus.
W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2017, 28-31 August 2017, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2017, s. 94

3/54
Nr opisu: 0000115718
A study of vignetting correction methods in camera colorimetric calibration.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal, Henryk Palus.
W: Ninth International Conference on Machine Vision (ICMV 2016), Nice, France, November 18, 2016. Eds. Antanas Verikas, Petia Radeva, Dmitry P. Nikolaev, Wei Zhang, Jianhong Zhou. Bellingham : SPIE, 2017, paper 103410X (Proceedings of SPIE ; vol. 10341 0277-786X). Punktacja MNiSW 20.000

kalibracja ; aparat fotograficzny ; kolorymetria ; winietowanie ; akwizycja obrazów

calibration ; camera ; colorimetry ; vignetting ; image acquisition

4/54
Nr opisu: 0000115719
Local polynomial model: a new approach to vignetting correction.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal, Henryk Palus.
W: Ninth International Conference on Machine Vision (ICMV 2016), Nice, France, November 18, 2016. Eds. Antanas Verikas, Petia Radeva, Dmitry P. Nikolaev, Wei Zhang, Jianhong Zhou. Bellingham : SPIE, 2017, paper 103412C (Proceedings of SPIE ; vol. 10341 0277-786X). Punktacja MNiSW 20.000

winietowanie ; obiektyw fotograficzny ; korekta radiometryczna ; system wizyjny

vignetting ; photographic lens ; radiometric correction ; machine vision

5/54
Nr opisu: 0000102432
Evaluating of selected systems for colorimetric calibration of LCD monitors.
[Aut.]: Artur Bal, Andrzej* Kordecki, Henryk Palus, Mariusz Frąckiewicz.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 329-339, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

ekran LCD ; kalibracja monitora ; zarządzanie kolorem ; reprodukcja koloru

LCD screen ; monitor calibration ; colour management ; colour reproduction

6/54
Nr opisu: 0000105611   
Porównanie dokładności reprodukcji barw dla wybranych systemów kalibracji kolorymetrycznej monitorów LCD.
[Aut.]: Artur Bal, Andrzej* Kordecki, Henryk Palus, Mariusz Frąckiewicz.
-Prz. Elektrot. 2016 R. 92 nr 4, s. 59-67, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

reprodukcja koloru ; zarządzanie kolorem ; monitor LCD ; kalibracja monitora

colour reproduction ; colour management ; LCD monitor ; monitor calibration

7/54
Nr opisu: 0000107731   
Practical vignetting correction method for digital camera with measurement of surface luminance distribution.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Henryk Palus, Artur Bal.
-Signal Image Video Process. 2016 vol. 10 iss. 8, s. 1417-1424, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.102. Punktacja MNiSW 25.000

aproksymacja funkcji ; niejednolitość luminancji ; zniekształcenie obiektywu ; korekcja winietowania

approximation function ; luminance non-uniformity ; lens distortion ; vignetting correction

8/54
Nr opisu: 0000103821
The fast method of creating High Dynamic Range image for fluorescent microscopy applications.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Computational vision and medical image processing. VipIMAGE 2015, Tenerife, Spain, October 19-21, 2015. Eds. Joao Manuel R S Tavares, R.M. Natal Jorge. Boca Raton : CRC Press-Taylor & Francis Group, 2016, s. 41-47

9/54
Nr opisu: 0000103386
Capturing the best hyperspectral image in different lighting conditions.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal.
W: Eighth International Conference on Machine Vision (ICMV 2015), 19-21 November 2014, Milan, Italy. Eds. Antanas Verikas, Petia Radeva, Dmitry Nikolaev. Bellingham : SPIE, 2015, paper 987516, bibliogr. 13 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 9875 0277-786X)

akwizycja obrazów ; źródło światła ; obrazowanie wielospektralne

image acquisition ; light source ; hyperspectral imaging

10/54
Nr opisu: 0000103372   
Fast vignetting reduction method for digital still camera.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Henryk Palus, Artur Bal.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1145-1150, bibliogr. 26 poz.

otwór ; kamera ; soczewka ; oświetlenie ; czujnik optyczny ; obrazowanie optyczne

aperture ; camera ; lens ; lighting ; optical sensor ; optical imaging

11/54
Nr opisu: 0000103823
Nienadzorowana metoda oceny jakości segmentacji obrazów z funkcją wyboru wymaganej dokładności wyniku segmentacji.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014, s. 7-18, bibliogr. 5 poz.

segmentacja obrazów ; jakość segmentacji ; ocena jakości ; obiektywne metody oceny

image segmentation ; segmentation quality ; quality assessment ; objective assessment methods

12/54
Nr opisu: 0000103825
Porównanie wybranych metod poprawy jakości segmentacji obiektów w postaci skupisk na przykładzie globalnej binaryzacji obrazów kometowych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014, s. 19-31, bibliogr. 8 poz.

segmentacja obrazów ; jakość segmentacji ; poprawa jakości segmentacji

image segmentation ; segmentation quality ; image segmentation improvement

13/54
Nr opisu: 0000093220   
Wybrane metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk na przykładzie obrazów kometowych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 5, s. 288-291, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

analiza obrazu ; segmentacja obrazu ; binaryzacja ; filtracja obrazu ; obraz kometowy ; operacje morfologiczne

image analysis ; image segmentation ; binarization ; image filtering ; comet image ; morphological operations

14/54
Nr opisu: 0000095947
Wybrane problemy metrologiczne w badaniach z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.
[Aut.]: Artur Bal, Sebastian Student.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 479-481

15/54
Nr opisu: 0000081576   
Kalibracja kolorymetryczna w procesie pozyskiwania obrazów.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Henryk Palus, Artur Bal.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 4, s. 80-83, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

kalibracja kolorymetryczna ; obraz barwny ; cyfrowy aparat fotograficzny

colorimetric calibration ; colour image ; digital camera

16/54
Nr opisu: 0000071966   
Grafowa metoda segmentacji obrazów obiektów w postaci skupisk na przykładzie obrazów kometowych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2012 vol. 58 nr 4, s. 313-315, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

analiza obrazu ; segmentacja obrazu ; minimalne drzewo rozpinające ; test kometowy ; jednokomórkowa elektroforeza żelowa

image analysis ; image segmentation ; minimum spanning tree ; comet assay ; single cell gel electrophoresis

17/54
Nr opisu: 0000071967   
Metoda znajdowania komórek i zliczania ognisk występowania histonu γ-H2AX w obrazach na potrzeby detekcji dwuniciowych pęknięć DNA.
[Aut.]: P. Wojciechowski, Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2012 vol. 58 nr 4, s. 387-390, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przetwarzanie obrazów ; obraz biomedyczny ; segmentacja wododziałowa ; dwuniciowe pęknięcia DNA ; γ-H2AX

image processing ; biomedical image ; watershed segmentation ; DNA double-strand breaks ; γ-H2AX

18/54
Nr opisu: 0000078300   
New image analysis application for detection of DNA double-strand breaks based on γ-H2AX assay.
[Aut.]: Piotr* Wojciechowski, Artur Bal.
W: XVIth Gliwice Scientific Meetings, November 16-17, 2012 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2012, (plik pdf) s. 132
Dostępny w Internecie: http://www.bioinformatics.aei.polsl.pl/gsn/GSN_2012.pdf [dostęp 21 lutego 2013]

19/54
Nr opisu: 0000070465   
Segmentacja obrazów obiektów w postaci skupisk na przykładzie obrazów kometowych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2012 vol. 58 nr 1, s. 55-58, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

segmentacja obrazu ; analiza obrazu ; obraz kometowy ; binaryzacja ; minimalne drzewo rozpinające

image segmentation ; image analysis ; comet image ; binarization ; minimum spanning tree

20/54
Nr opisu: 0000081547
Zastosowanie minimalnego drzewa rozpinającego do poprawy wyników segmentacji wybranych rodzajów mikroskopowych obrazów biomedycznych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 284-285

przetwarzanie obrazów ; segmentacja obrazu ; obraz kometowy

image processing ; image segmentation ; comet image

21/54
Nr opisu: 0000071837   
Automatic image analysis in cytochemical experiments. Should we always believe the commercial programs?.
[Aut.]: Damian* Bednarczyk, Artur Bal.
W: 15th Gliwice Scientific Meetings, November 18-19, 2011 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2011, (plik pdf) s. 41, bibliogr. 1 poz.
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2011.pdf [dostęp 19 grudnia 2014]

22/54
Nr opisu: 0000070022   
Numeryczne wyznaczanie czułości widmowej przetwornika aparatu fotograficznego dla różnych źródeł światła.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2011 vol. 57 nr 12, s. 1564-1566, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

odwzorowanie barw ; cyfrowy aparat fotograficzny ; akwizycja obrazów ; czułość widmowa przetwornika

colour reproduction ; digital camera ; image acquisition ; sensor spectral sensitivity

23/54
Nr opisu: 0000071836   
Segmentation of aggregate objects on the example on comet assay images.
[Aut.]: Artur Bal.
W: 15th Gliwice Scientific Meetings, November 18-19, 2011 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2011, (plik pdf) s. 129
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2011.pdf [dostęp 19 grudnia 2014]

24/54
Nr opisu: 0000082173
Wpływ oświetlenia na kalibrację kolorymetryczną cyfrowego aparatu fotograficznego.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'11, Krynica-Zdrój, 12-15 czerwca 2011. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2011, s. 136-140, bibliogr. 2 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 15)

kalibracja kolorymetryczna ; obraz barwny ; cyfrowy aparat fotograficzny ; źródło światła ; oświetlenie

colorimetric calibration ; colour image ; digital camera ; light source ; light

25/54
Nr opisu: 0000092247
Wpływ usuwania nadsegmentacji na odporność procesu segmentacji obrazów na zmianę ich orientacji.
[Aut.]: Artur Bal.
-Mechanik 2011 R. 84 nr 7, dysk optyczny (CD-ROM) s. 21-28, bibliogr. 12 poz.
CD-ROM zawiera pełne teksty artykułów zaprezentowane podczas obrad XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, maj 2011. Punktacja MNiSW 7.000

segmentacja obrazu ; nadsegmantacja ; usuwanie nadsegmentacji ; przetwarzanie obrazów

image segmentation ; oversegmentation ; oversegmentation removing ; image processing

26/54
Nr opisu: 0000061573   
Porównanie wybranych miar kontrastu obrazów achromatycznych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2010 vol. 56 nr 11, s. 1359-1363, bibliogr. 12 poz.

wstępne przetwarzanie obrazów ; poprawa kontrastu ; ocena kontrastu obrazu

image preprocessing ; contrast enhancement ; image contrast evaluation

27/54
Nr opisu: 0000091173
Exposure in colorimetric calibration and profiling of digital camera.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal.
W: Computer methods and systems. CMS'09. 7th Conference, Kraków, Poland, 26-27 November 2009. Eds: R. Tadeusiewicz [et al.]. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009, s. 473-476, bibliogr. 10 poz.

28/54
Nr opisu: 0000058915   
Image processing based method used in automated analysis of cell glycosylation patterns.
[Aut.]: D. Bednarczyk, K. Wieczorek, Anna Lalik, Artur Bal.
W: XIIIth Gliwice Scientific Meetings 2009, Gliwice, November 20-21, 2009 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2009, (plik pdf) s. 59
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2009.pdf [dostęp 22 grudnia 2014]

29/54
Nr opisu: 0000059079   
Porównanie wybranych metod oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło. KNWS'09, Rydzyna, 3-5 czerwca 2009. Materiały 6. konferencji naukowej. Preprint. Zielona Góra : Instytut Informatyki i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski, 2009, s. 28-30, bibliogr. 5 poz.

wstępne przetwarzanie obrazów ; poprawa kontrastu ; ocena kontrastu obrazu

image preprocessing ; contrast enhancement ; image contrast evaluation

30/54
Nr opisu: 0000049587   
Porównanie wybranych metod oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2009 vol. 55 nr 7, s. 501-503, bibliogr. 5 poz.

wstępne przetwarzanie obrazów ; poprawa kontrastu ; ocena kontrastu obrazu ; globalne metody poprawy kontrastu ; lokalne metody poprawy kontrastu

image preprocessing ; contrast enhancement ; image contrast evaluation ; global image contrast enhancement methods ; local image contrast enhancement methods

31/54
Nr opisu: 0000049585   
Wpływ wyboru pól wzorca na wierność odwzorowania barw w procesie kalibracji kolorymetrycznej.
[Aut.]: Andrzej* Kordecki, Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2009 vol. 55 nr 7, s. 447-450, bibliogr. 7 poz.

barwa ; transformacja barw ; otwarty system zarządzania barwą ; wzornik barw

colour ; colour transformation ; open colour management system ; colour chart

32/54
Nr opisu: 0000041102   
Uogólniona lokalna metoda poprawy kontrastu obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 121-127, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

obraz cyfrowy ; obraz achromatyczny ; kontrast obrazu

digital image ; gray-level image ; image contrast

33/54
Nr opisu: 0000037379   
Wpływ wybranych parametrów akwizycji obrazu na jego barwność.
[Aut.]: Henryk Palus, Artur Bal.
-Prz. Elektrot. 2008 R. 84 nr 4, s. 94-97, bibliogr. 8 poz.

przetwarzanie obrazów kolorowych ; cyfrowy aparat fotograficzny ; akwizycja obrazów

color image processing ; digital camera ; image acquisition

34/54
Nr opisu: 0000031286
Image elements correspondence determination using generalized maximum clique based graph matching method.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 4A, s. 9-13, bibliogr. 4 poz.

klika ; dopasowanie stereo ; element obrazu

clique ; stereo matching ; image element

35/54
Nr opisu: 0000040671
Image orientation dependent segmentation - problem analysis and solution proposition on example of region merging segmentation method.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Computer methods and systems. CMS'07. VI Konferencja, Kraków, Poland, 21-23 November 2007. Eds: R. Tadeusiewicz, A. Ligęza, M. Szymkat. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, s. 317-322

36/54
Nr opisu: 0000025831   
Metoda poszukiwania strukturalnie niedokładnej odpowiedniości elementów obrazów poprzez poszukiwanie klik optymalnych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 5, s. 9-11, bibliogr. 12 poz.

element obrazu ; graf ; niedokładna odpowiedniość ; graf skojarzeniowy ; stereokorespondencja

image element ; graph ; inexact matching ; association graph ; stereocorrespondention

37/54
Nr opisu: 0000039479
Metoda segmentacji obrazów na potrzeby detekcji składników komórkowych wykrywanych metodami immunocytochemicznymi.
[Aut.]: B. Przybylski, Artur Bal, Joanna* Rzeszowska.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny], [2007], s. 251, bibliogr. 4 poz.

polimeraza poli(ADP-rybozy)-1 ; PARP-1 ; aktywność biologiczna ; analiza obrazu ; segmentacja obrazu

poly(ADP-ribose)polymerase-1 ; PARP-1 ; biological activity ; image analysis ; image segmentation

38/54
Nr opisu: 0000025832   
Odporna na zmianę orientacji obrazu obszarowa metoda segmentacji obrazów.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 5, s. 12-14, bibliogr. 5 poz.

analiza obrazu ; segmentacja obrazu ; obszarowe metody segmentacji ; segmentacja niezależna od obserwacji

image analysis ; image segmentation ; region-based segmentation ; scan direction independent segmentation

39/54
Nr opisu: 0000030818
Poprawa wiarygodności wyników analizy obrazów poprzez zastosowanie metod segmentacji odpornych na zmianę orientacji obrazu.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju. Kongres Metrologii, Kraków, 9-13 września 2007. T. 1. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2007, s. 153-156, bibliogr. 6 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; vol. 53, nr 9 bis 0032-4140)

analiza obrazu ; segmentacja obrazu ; obszarowa metoda segmentacji ; segmentacja niezależna od orientacji

image analysis ; image segmentation ; region based segmentation ; scan direction independent segmentation

40/54
Nr opisu: 0000029639   
Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów poprzez poszukiwanie klik optymalnych.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pomiary Autom. Kontr. 2007 nr 8, s. 3-6, bibliogr. 12 poz.

element obrazu ; wzorzec ; graf

image analysis ; pattern ; graph

41/54
Nr opisu: 0000040519
Poszukiwanie odpowiedniości obszarów w parze obrazów poprzez poszukiwanie kliki optymalnej.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. XIV Krajowa konferencja. XIV KK KOWBAN'2007, Szklarska Poręba, 24-26 październik 2007 r.. Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007, s. 69-74

42/54
Nr opisu: 0000039387
Znaczenie zależność wyniku segmentacji obrazu od zmiany jego orientacji na przykładzie segmentacji przez łączenie obszarów i jej zastosowania w analizie obrazów biomedycznych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny], [2007], s. 29, bibliogr. 4 poz.

analiza obrazu ; segmentacja obszarowa

image analysis ; region-based segmentation ; region merging

43/54
Nr opisu: 0000031697
Metoda poprawy jakości segmentacji obrazów zawierających tekstury.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Techniki przetwarzania obrazu. TPO'2006. V Sympozjum naukowe, Serock, 16-18.11.2006. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 355-360

44/54
Nr opisu: 0000023915   
Metoda poprawy wyników segmentacji obrazów zawierających tekstury.
[Aut.]: Artur Bal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2006 z. 146, s. 17-31, bibliogr. 9 poz.

segmentacja obrazu ; segmentacja obszarowa

image segmentation ; region based segmentation

45/54
Nr opisu: 0000031698
Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów poprzez poszukiwanie klik optymalnych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: Techniki przetwarzania obrazu. TPO'2006. V Sympozjum naukowe, Serock, 16-18.11.2006. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 309-320

46/54
Nr opisu: 0000021760   
Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów w dziedzinie grafów.
[Aut.]: Artur Bal.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 129-134, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

graf ; stereokorespondencja ; element obrazu

graph ; stereocorrespondention ; image element

47/54
Nr opisu: 0000021766   
Wieloetapowa metoda usuwania nadsegmentacji.
[Aut.]: Artur Bal.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 39-44, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

usuwanie nadsegmentacji ; segmentacja obrazów ; metoda wieloetapowa

oversegmentation removing ; image segmentation ; multistage method

48/54
Nr opisu: 0000019074   
Wyznaczanie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystaniem informacji o ich strukturze. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Artur Bal.
Gliwice, 2005, 157 s., bibliogr. 122 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

49/54
Nr opisu: 0000004864
Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystaniem niedokładnej odpowiedniości grafów.
[Aut.]: Artur Bal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2003 z. 138, s. 7-29, bibliogr. 14 poz.

przetwarzanie obrazów ; graf

image processing ; graph

50/54
Nr opisu: 0000003506
Applications of digital image processing.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad** Wojciechowski, Andrzej Świerniak, Artur Bal, M. Szczepański.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 64 slajdy

51/54
Nr opisu: 0000002707
Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystaniem strukturalnie niedokładnej odpowiedniości grafów.
[Aut.]: Artur Bal.
W: III Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. OWD'2001, [Istebna - Zaolzie, 21-24 października 2001]. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, PTETIS [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej]. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2001, s. 135-140, bibliogr. 8 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 12)

52/54
Nr opisu: 0000104964   
A new method of the enhancement of gel electrophoresis images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Andrzej Świerniak, Andrzej Chydziński, Artur Bal.
W: 2000 10th European Signal Processing Conference. EURASIP, the European Association for Signal Processing, Tampere, Finland, 4-8 September 2000. Piscataway : IEEE, 2000, s. 1-4, bibliogr. 10 poz.

53/54
Nr opisu: 0000080010
Binaryzacja linii papilarnych metodą cząstki błądzącej.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Artur Bal, D. Kubiczek.
W: Techniki informatyczne w medycynie. TIM'99. IV Krajowa konferencja naukowa, Jaszowiec, 18-20.11.1999. Pod red. J. Piechy. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski, 1999, s. PD-81-PD-90, bibliogr. 14 poz.

54/54
Nr opisu: 0000079990
Random walk approach to the enhancement of gel electrophoresis images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Andrzej Świerniak, Konrad** Wojciechowski, Artur Bal, M. Karasek, G. Zajączkowski, P. Widłak.
W: Techniki informatyczne w medycynie. TIM'99. IV Krajowa konferencja naukowa, Jaszowiec, 18-20.11.1999. Pod red. J. Piechy. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski, 1999, s. PD-3-PD-11, bibliogr. 25 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie